späť na zoznam článkov

Povinné očkovanie detí: Význam a bezpečie do dospelosti? + Foto

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Povinné očkovanie detí: Význam a bezpečie do dospelosti? + Foto
Zdroj foto: Getty images

V minulosti ľudia zomierali na choroby, ktoré v dnešnej dobe vďaka medicínskemu pokroku považujeme za banálne. Smrteľné následky mali aj ochorenia, o ktorých sa laická verejnosť dnes dozvedá len z internetu. Vyskytujú sa ojedinele skôr v chudobnejších krajinách. Ako sa podarilo ich výskyt potlačiť?


Odpoveďou je práve očkovanie.

Všetci sme ako deti boli očkovaní a žijeme. Prečo teraz moderné mamičky nesúhlasia s očkovaním svojich detí?

Stoja za tým neoverené konšpiračné teórie kolujúce na sociálnych sieťach. Aký je skutočný význam očkovania a čo hrozí, ak svoje dieťa nedáte zaočkovať sa dočítate v článku.

Povinné očkovanie a jeho význam?
Biomatky pozor! Neohrozte svoje dieťa! 

Nepravdivé informácie o očkovaní zažívajú „veľký boom”

Ako to už býva, na internete sa dočítate plno hlúpostí a poloprávd. Tie zatienili webové stránky s pravdivými informáciami a bežný človek niekedy nemá šancu odlíšiť pravdu od fikcie.

Takisto diskusné fóra sú plné rád od „špecialistov na všetko”, ktorý na základe možno vlastnej skúsenosti poučujú iných. Ale je tá ich skúsenosť overená a analyzovaná s odborníkmi? 

Pri zdravotných ťažkostiach, keď neviete ako ďalej, je najrozumnejšie kontaktovať svojho lekára. V prípade, že si chcete prečítať niečo na internete, preferujte oficiálne zdravotnícke stránky, stránku UVZ SR alebo iné, kde Vám odpovie lekár.

Zaujímavé:
Vďaka nevedomosti, neočkovaniu a nedostatočnej hygiene vládla v Košickom kraji epidémia osýpok. 
V nedávnej minulosti to boli taktiež lokálne epidémie hepatitídy. 
A podobne je na tom čierny kašeľ? 
Stoja tieto ťažkosti za to?
Očkovanie dieťaťa s plyšovým macíkom
Očkovanie má veľký význam v tvorbe imunity voči niektorým baktériám a vírusom. Foto: Thinkstock

Očkovať, či neočkovať?

Podobne je to aj s informovanosťou verejnosti o význame a prospešnosti očkovania. To momentálne medzi mladými a neskúsenými matkami zažíva „veľký boom”. Tie si presadzujú vlastné názory na základe neoverených informácii a lekári sa obávajú najhoršieho. Prepuknutia epidémií, o ktorých sme si mysleli, že sú dávno zažehnané.

Celá táto lavína sa spustila z dôvodu neopodstatneného strachu. Ten má na svedomí správa o tom, že očkovanie spôsobuje rôzne mentálne a fyzické postihnutia.

otáznik
Foto: Thinkstock

Faktom je, že ak by tomu tak bolo, lekári by boli prví, čo by očkovanie zakázali a určite by ho nepodstupovali ich vlastné deti.

Nad čím by sa malo veľa ľudí zamyslieť je aj to, že vek, kedy sa vykonávajú prvé očkovania u bábätka je zároveň vekom, kedy sa deti a ich schopnosti začínajú prejavovať navonok.

Preto ak má dieťatko problém s chôdzou, rečou alebo iný problém, automaticky sa to za vinu dáva očkovaniu. Zväčša sa však jedná o genetické poruchy ale aj iné poruchy, ktoré by sa u konkrétneho jedinca dostavili bez ohľadu na vakcináciu.

Protesty matiek proti povinnému očkovaniu detí neustále vzrastajú. Benefit, ktorý však dieťa získa vakcináciou je oveľa väčší ako možné, objektívne zistené riziko.

Nežiaduce účinky mierneho charakteru (mierne zvýšená teplota, nevoľnosť, lokálna zápalová reakcia, hematóm) sa môžu dostaviť. Jedná sa o normálnu postvakcinačnú reakciu.

Dôležité:
Očkovanie sa vykonáva len u zdravých detí. Ak má dieťatko nejaký infekt alebo z iného dôvodu zníženú imunitu, alebo je očkovanie z rôznych iných príčin kontraindikované, presúva sa na neskorší termín, prípadne sa neočkuje. 

Očkovanie - vymedzenie základných pojmov

Očkovanie je formou aktívnej imunizácie, teda získania ochrany organizmu voči chorobám. Do tela sa injekčne aplikuje očkovacia látka. Telo začne proti tejto látke bojovať tvorbou protilátok.

Očkovacia látka obsahuje oslabené kmene mikroorganizmov. Normálnou reakciou u  zdravého jedinca je vytváranie protilátok proti tomuto konkrétnemu kmeňu (zápalová reakcia). Niektoré druhy očkovania sa robia raz, pri iných je potrebná opakovaná vakcinácia na vytvorenie špecifických protilátok, ktoré zabezpečia odolonosť aj v dospelosti.

Obranyschopnosť organizmu - imunita

Šedý štít ako symbol odolnosti ľudského tela
Imunita človeka slúži ako obranný štít. Foto: Thinkstock

Imunita je schopnosť organizmu brániť sa voči rôznym infekciám a mikróbom, ktoré ich spôsobujú.

Poznáme vrodenú imunitu, ktorou disponujeme od narodenia. Ide o prirodzenú obranyschopnosť organizmu.

Pasívnu (získanú) imunitu získavame počas života, napríklad po prekonaní ochorenia alebo už vyššie spomínaným očkovaním.

 

Zaujímavé:
Imunitným systémom disponujú takmer všetky živé organizmy, od najjednoduchších baktérií a vírusov až po človeka. Nebyť imunity, nemohli by sme byť vystavený niečomu tak prirodzenému ako je obyčajné vonkajšie prostredie. Stalo by sa pre nás nehostinným a životu nebezpečným.

Formy imunity

Vrodená (nešpecifická) imunita - pod týmto pojmom rozumieme prirodzenú obranyschopnosť organizmu, ktorou disponujeme už od narodenia.

 • mechanické bariéry a reakcie (pokožka, sliznice, prirodzená mikroflóra v tráviacom trakte)
 • chemické bariéry a látky (dýchací systém vylučuje antimikrobiálne látky, slzy obsahujú NaCl)
 • bunky bojujúce s patogénmi (leukocyty - biele krvinky, žírne bunky)
 • zápalová reakcia (forma boja proti infekcii) a nakoniec špecifický imunitný systém.

Získaná imunita (špecifická) - je obranyschopnosť organizmu, ktorú získavame po prekonaní ochorenia alebo očkovaním. Môže byť aktívna alebo pasívna a umelá alebo prirodzená.

Čo je to imunizácia a aké druhy poznáme?

injekčná striekačka s ihlou
Foto: Thinkstock

Imunizácia patrí medzi základné epidemiologické opatrenie, ktoré je zamerané na zvýšenie imunity, teda odolnosti jednotlivca a celej populácie. Ide o navodenie špecifickej ochrany organizmu voči konkrétnym mikrobiálnym pôvodcom ochorení.

Cieľom je znížiť výskyt ochorení, ktoré sa v minulosti nekontrolovateľne šírili, spôsobovali vážne zdravotné problémy a prinášali zo sebou smrť.

Druhy imunizácie:

 1. Aktívna imunizácia
 2. Pasívna imunizácia

Povinné, pravidelné očkovanie

Povinné očkovanie je vykonávané v súlade s § 5 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č.544/2011 Z.z.
 
Na základe vyššie citovaného zákona bol Úradom Verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky vytvorený očkovací kalendár pre povinné a pravidelné očkovanie. Očkovací kalendár obsahuje zoznam povinných očkovaní a vek dieťaťa, v ktorom by malo vakcináciu podstúpiť.
 
Dôležité:
Neočkované deti neohrozujú len seba ale aj deti, ktoré očkovanie absolvovali.
Cieľom povinného očkovania je zamedzenie výskytu konkrétnych ochorení.
Očkované deti sú tak chránené.

Neočkované deti sú naopak vystavené vysokému riziku vzniku ochorení,
proti ktorým neboli zaočkované.
V prípade ochorenia dieťaťa (a v tom čase nízkej imunity) je vyššia pravdepodobnosť nakazenia sa aj inými ochoreniami
a šírenia rôznych nákaz medzi zdravými, očkovanými deťmi.

V SR sa povinne očkuje proti 10 ochoreniam:

 1. diftéria (záškrt)
 2. tetanus
 3. pertussis (čierny kašeľ)
 4. VHB (žltačka typu B)
 5. poliomyelitída (detská obrna)
 6. morbili (osýpky)
 7. rubeola (ružienka)
 8. mumps (príušnice)
 9. invazívne haemophilové infekcie
 10. invazívne pneumokokové infekcie

Diftéria (záškrt), tetanus a pertussis (čierny kašeľ) - 1, 2, 3

Očkovanie proti týmto trom ochoreniam je povinné zo zákona. Vykonáva sa  trojvakcínou DTP (diftéria, tetanus, pertussis). V prípade kontraindikácie jednej z týchto očkovacích látok je možná dvoj kombinácia alebo samostatná vakcinácia. V poslednej dobe sa zvykne kombinovať aj s antigénom VHB - očkovanie proti žltačke typu B.

Diftéria (záškrt) - 1

Záškrt vďaka očkovaniu na našom území takmer nepoznáme. Jedná sa však o vysoko infekčné ochorenie bakteriálneho pôvodu. Vyvolávateľom je baktéria Corynebacterium diphteriae.

dieťatko s otvorenými ústami, matka mu pozerá paličkou do hrdla
Diftériu je možné ľahko zameniť s angínou. Foto: Thinkstock

Tá vylučuje nebezpečný difterický toxín, ktorý napáda zdravé bunky a tkanivá a spôsobuje ich nekrózu (odumretie).

Ochorenie pripomína angínu, keďže najčastejšie postihuje mandle, nosovú sliznicu, hrtan a dýchacie cesty.

Veľmi často býva s angínou zamieňané a nesprávne liečené. Po preniknutí do krvného obehu však môže poškodiť aj srdce alebo nervový systém.

Tetanus - 2

zranená noha v oblasti päty
Infikovaná rana clostridiou spôsobuje tetanus. Foto: Thinkstock

Tetanus je pomerne vzácne infekčné ochorenie bakteriálneho pôvodu s 50% úmrtnosťou. Vyvolávateľom je baktéria Clostridium tetani, ktorá sa väčšinou nachádza v pôde ale aj v črevách niektorých zvierat.

Do tela človeka sa zvyčajne dostáva po poranení a tam vytvára neurotoxín. Už z názvu je zrejmé, že neurotoxín napáda nervové zakončenia, spôsobuje poruchu prenosu nervových vzruchov na svaly.

Výsledkom je svalová stuhnutosť a svalové kŕče sprevádzané bolesťou. Smrť nastáva z dôvodu kŕčov dýchacieho svalstva, svalstva hrtanu a bránice.

Zaujímavé:
Očkovanie proti tetanu by malo byť zo zákona bezplatné, čo neplatí od marca 2018. Donedávna sa očkovalo látkou zvanou IMOVAX, ktorú výrobca stiahol z trhu. Momentálne je k dispozícii látka VACDITE, za ktorú si výrobca účtuje 9,96 €. Poisťovne preplácajú iba časť, necelé 4 € dopláca pacient. MZ SR nevidí dôvod, prečo poisťovne odmietajú plnú úhradu. Táto situácia sa možno v dohľadnej dobe zmení.

Pertussis (čierny kašeľ) - 3

Čierny kašeľ je vysoko infekčné bakteriálne ochorenie postihujúce prevažne novorodencov, dojčatá a malé deti. Vyvolávateľom je baktéria Bordetella pertussis.

Pri pertussis môže dieťaťu zlyhať dýchanie. Foto: Thinkstock

Baktéria osídľuje sliznicu a tkanivo dýchacích ciest.

V nich sa veľmi rýchlo množí a produkuje pertussový toxín, ktorý poškodzuje riasy pľúcneho tkaniva a narušuje tak jeho činnosť.

Prejavuje sa akútnym a intenzívnym kašľom s nadmernou produkciou hlienu, výraznou dušnosťou, nemožnosťou nádychu, sprievodnými zvukmi pri dýchaní a cyanózou pier.

Oslabené dieťa je náchylnejšie na pridružené zápaly pľúc. Smrť nastáva v dôsledku udusenia.

Vírusová žltačka typu B (VHB) - 4

dieťa so žltačkou vyplazuje jazyk
VH-B vedie až k zlyhaniu pečene. Foto: Thinkstock

Žltačka typu B je ochorenie spôsobené DNA a RNA vírusmi. Konkrétnejšie sa jedná o HBV - hepadnaviridae. Vírusová hepatitída typu B sa vyskytuje častejšie v krajinách s nízkym hygienickým štandardom. Riziko je vyššie v oblastiach s absenciou vakcinácie. U nás je očkovanie možné spolu s očkovaním proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu po narodení.

Ochorenie sa v úvode manifestuje bežnými chrípkovými príznakmi, bolesťami kĺbov a vyrážkami. Po preniknutí vírusu do pečene vzniká žlté sfarbenie kože a sklér.

Smrť nastáva v dôsledku cirhózy a následného zlyhania pečene, v niektorých prípadoch vzniká hepatocelulárny karcinóm. Existuje bezpríznakový priebeh, ktorý sa diagnostikuje len prítomnosťou HBsAg v sére.

Povinne sa očkujú zdravotnícky pracovníci a to ešte počas štúdia na stredných a vysokých školách. Takisto je mnoho iných rizikových povolaní. Odporúča sa očkovanie takisto pred vycestovaním do endemických oblastí.

Poliomyelitída (detská obrna) - 5

Poliomyelitída je závažné, vírusové ochorenie spôsobené RNA vírusom - Poliovírusom. Poliovírus napáda miechové rohy, ktoré sú zodpovedné za svalový pohyb.

muž s krvicou a obrnou drží macka
Poliomyelitída spôsobuje ochrnutie. Foto: Thinkstock

U chorého jedinca tak spôsobuje ochrnutie rôzneho stupňa až smrť.Častejšie je bezpríznakové nosičstvo. Príznaky sa objavia u jedného nakazeného z 200 až 300 jedincov.

U nás sa proti poliomyelitíde očkuje povinne najskôr v 9 týždni, najneskôr do jedného roka života.

Odporúča sa preočkovanie v 12 rokoch, prípadne nepovinné očkovanie pred vycestovaním do endemických oblastí.

Dôležité:
V prípade vycestovania do endemickej oblasti s výskytom divého poliovírusu bez zaočkovania hrozí jeho zavlečenie do rodnej krajiny. V prípade, že sa tak stane jedná sa o ohrozenie verejného zdravia obyvateľstva.

Očkovanie proti morbillám, mumpsu a rubeole - 6, 7, 8

Proti týmto ochoreniam je možné zaočkovať dieťa od 15 mesiaca života. Používa sa trojkombinovaná vakcína obsahujúca živý atenuovaný kmeň pôvodcov ochorenia osýpok, príušníc a ružienky. Známa je ako MMR vakcína (morbili, mumps, rubeola).

Úspešnosť vakcinácie dosahuje 97%. Deti očkovanie veľmi dobre znášajú. V prípade nákazy u nezaočkovaného bábätka môžu mať tieto ochorenia veľmi ťažký priebeh.

Osýpky (morbilli) - 6

dieťa s osýpkami sa hrá s mackom
Osýpky sa vyskytujú u neočkovaných detí. Foto: Thinkstock

Osýpky patria medzi humánne (postihujúce len ľudí) vírusové ochorenie. Vyvolávateľom osýpok je RNA Morbillivirus z čeľade Paramyxoviridae.

Ochorenie sa prejavuje výsevom na koži a horúčkou. Typické sú Koplikove - Filatove škvrny na sliznici ústnej dutiny. Dieťa je mrzuté, ospalé, nesvoje.

TIP: Osýpky alebo ovčie kiahne? Tu je návod ako ich ľahko rozoznať

Príušnice (mumps) -7

Mumps je sezónne (jar, zima) vírusové ochorenie spôsobujúce zápal príušnej žľazy (parotitídu).

lekárka prístrojom vyšetruje dieťaťu uško
Príušnice môžu byť dôvodom hluchoty. Foto: Thinkstock

Vyskytuje sa zvyčajne u detí okolo 2 rokov, ktoré neboli zaočkované. U očkovaných detí sa neobjavuje.

Prejavuje sa lokálnym opuchom v oblasti príušnej žľazy, nepríjemnou bolestivosťou a horúčkou. Niekedy zápal môže postihnúť aj druhú stranu.

Výnimočne vzniká hluchota pri závažnom priebehu ochorenia.

Pri šírení infekcie hrozí vznik meningitídy (zápal mozgových blán) alebo prenos infekcie  a postihnutie semenníkov či pankreasu. Zápal pankreasu môže mať vážny až smrteľný priebeh hlavne u malých detí.

Ružienka (rubeola) - 8

dieťa s kožným výsevom na rukách lekára
Komplikáciou rubeoly je aj zápal mozgu. Foto: Thinkstock

Ružienka je spôsobená vírusom rubeoly patriacim do skupiny Togaviridae. Prejavuje sa typickým červeným, škvrnitým exantémom. Ten vzniká na tvári a šíri sa na hrudník, diskrétne na končatiny a celé telo.

Na podnebí možno pozorovať červené škvrny. Sprievodnými príznakmi sú tiež horúčka, zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín, nevoľnosť, malátnosť, slabosť, bolesti hlavy a hrdla.

Najčastejšie postihuje malé deti a mladých ľudí. Komplikáciou ochorenia býva vírusová encefalitída (zápal mozgu). Z dôvodu vakcinácie sa však s týmto ochorením takmer nestretávame.

Zaujímavé:
Na internete sa od mamičiek dočítate, že po vakcinácii MMR vakcínou deti prestali hovoriť a následne sa im zdiagnostikoval autizmus, asperger či ADHD. Ide o genetické ochorenia, ktoré s očkovaním nemajú nič spoločné a u bábätka by sa objavili bez ohľadu na vakcináciu.

Invazívne haemophilové infekcie - 9

Hemofilové vírusové infekcie sa najčastejšie vyskytujú v detskom veku, kedy predstavujú pre dieťatko veľké, neraz smrteľné nebezpečenstvo.

odsávanie soplíku z nosa dieťaťa odsávačkou
HI-B spôsobuje infekty dýchacích ciest. Foto: Thinkstock

Vyvolávateľom je vírus Haemophilus influanzae (A, B, C, D, E, F) spôsobujúci infekcie horných ale aj dolných dýchacích ciest, prínosových dutín a stredného ucha.

Najzávažnejšie riziko ale predstavujú hemofilové epiglotitídy (zápal hrtanovej príchlopky), zápal hlasiviek, zápal kĺbov alebo meningitídy. Tieto komplikácie môžu spôsobiť smrť dieťaťa.

Očkovanie je možné proti Haemophilus influenzae typu B.

Zaujímavé:
Haemophilus influenzae je vírus pôvodne považovaný za pôvodcu chrípky. Doteraz niektorí ľudia označujú chrípku nesprávne , pojmom influenza. Tento vírus však s chrípkou nemá nič spoločné.

Invazívne pneumokokové infekcie -10

dieťa, ktoré kašle
Pneumokoky sú príčinou dýchacích ťažkostí. Foto: Thinkstock

Pneumokokvé infekcie sú bakteriálne ochorenia postihujúce v prvom rade respiračný systém. Vyvolávateľom je baktéria Streptococcus pneumoniae.

Očkovacia látka proti pneumokokovým infekciám je vysoko účinná až v 90% pneumokokových ochorení. Obsahuje až 23 typov streptococcus pneumoniae.

Pneumokoky spôsobujú väčšinu pľúcnych ochorení a očkovanie je vhodné hlavne u starších pacientov nad 65 rokov. Očkuje sa v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa nákaza rýchlo šíria má vzhľadom k veku klientov horší, niekedy smrteľný priebeh.

Zaujímavé:
Očkovanie proti pneumokokovým infekciám sa robí po dovŕšení druhého roku života. Je preukázané, že v skoršom veku sa napriek vakcinácii nevytvára  imunita. Pri preočkovaní sa znižuje dávka pre vyššie postvakcinačné reakcie.

Tabuľka s prehľadom základných očkovaní

  základné očkovanie 2.dávka 3.dávka preočkovanie
diftéria  >10 týždeň  po 6 týždňoch  po 6 mesiacoch  >2 roky
tetanus  >10 týždeň  po 6 týždňoch  po 6 mesiacoch  >5 rokov
pertusis  >10 týždeň  po 6 týždňoch  po 6 mesiacoch  >13 rokov
VHB  >10 týždeň  po 6 týždňoch  po 6 mesiacoch  
poliomyelitída  >10 týždeň  po 1 roku    12 rokov
morbili  >15 mesiac      12 rokov
rubeola  >15 mesiac      12 rokov
mumps  >15 mesiac      12 rokov
haeomohilus influenzae  2 až 6 mesiac  po 6 týždňoch  po 6 mesiacoch  po roku
pneumokokové infekcie  >2 roky, sezónne      á 5 rokov

Doba očkovania dieťaťa sa líši na území iných štátov a Slovenskej republiky.

Rozdiely v očkovaní sú v niektorých prípadoch veľké, čo sa týka veku. Každopádne očkovanie má veľký význam v prevencii niektorých závažných ochorení a preto by sa nemalo podceňovať.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Otestujte sa

1. Čo je to očkovanie?

2. Čo je to imunita?

3. Aké druhy imunity poznáme?

4. Čo je to zápalová reakcia?

5. MMR je vakcína proti:

6. Ako sa dostáva do tela Clostridium tetani?

7. Čo hrozí dieťaťu chorému na pertussis?

8. Čo spôsobuje poliovírus?

9. Vytvára sa imunita po vakcinácii proti pneumokokom u detí mladších ako 2 roky?

10. Je doba očkovania rovnaká vo všetkých krajinách?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 28.09.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...

Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva? Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva?

Placenta, alebo plodový koláč, má veľký vplyv na priebeh celého tehotenstva. Počas tehotenstva vyživuje vaše bábätko, aby mohlo pekne rásť, chráni ho, dýcha zaň a nahrádza mu všetky...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
podvod s očkováním - skazde 23.08.2020 05:44

Neočkované deti neohrozujú len seba ale aj deti, ktoré očkovanie absolvovali. Podle tohoto je očkování jen byznys.