späť na zoznam článkov

Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste
Zdroj foto: Getty images

Prichádza nečakane, trvá nepredvídateľne dlho a nikdy nevieme, kedy sa zopakuje. Nepríjemné hučanie, šumenie, zvonenie či pískanie v ušiach je fenomén, ktorý sa objavuje opakovane v spojitosti s niektorými situáciami a ochoreniami, no napriek tomu o presnom mechanizme jeho vzniku veľa nevieme. 


Hučanie v ušiach či pískanie je neraz sprevádzané aj bolesťami hlavy či závratmi. Niekedy je príčina zrejmá, inokedy si nad ňou lámu hlavu aj odborníci.

Tinnitus auris (lat. tinnire -zvoniť, pískať ⁄ auris - ucho) je nepríjemný zvuk vnímaný iba samotným pacientom. U každého jedného má rôznu intenzitu, frekvenciu a aj špecifiká zvuku sú rôzne. Tinnitus je príznakom nikdy nie ochorením. V tomto článku nájdete situácie a choroby, pre ktoré je hučanie v ušiach takmer neoddeliteľnou súčasťou.

 

Čo je to tinnitus?

Tinnitus auris je subjektívny akustický fenomén vnímaný len samotným pacientom. Ide o rozdielne zvuky medzi jednotlivými chorými, pričom jednotlivec pri recidíve tinnitu vníma zvuk rovnako (šelest, šušťanie, šumenie, pískanie, zvonenie, hučanie). Býva rôznej intenzity, trvania a frekvencie.

Šírenie zvuku

Zvuk je mechanické vlnenie (kmitanie) šíriace sa v hmotnom prostredí, ktoré vyvoláva zvukový vnem (výnimkou sú halucinácie). Za vodič pokladáme prevažne vzduch (ale aj kvapalné a pevné prostredie). Vodič spája zdroj zvuku s prijímačom (v našom prípade uchom).

Na vyjadrenie intenzity hluku používame jednotku decibel. Za ľudský prah počuteľnosti považujeme 0dB. Šepkanie je zvuk zodpovedajúci asi 50-tim dB, premávka a hlasný výkrik sa pohybujú asi od 80 do 100dB. Zvuky nad 100dB sú už pre ľudské ucho nepríjemnými.

 

Sluchový aparát

Ucho sa skladá z troch základných častí. Chrupavková časť - ušnica (auricula) spolu s vonkajším zvukovodom tvoria takzvané vonkajšie ucho. Uzatvorený priestor v spánkovej (temporálnej) kosti, so samotným sluchovým ústrojom vytvárajú vnútorné ucho. Tieto dve vzájomne na seba nadväzujúce časti oddeľuje oválna väzivová blana nazývaná bubienok (membrana tympani).

Za ním sa nachádza stredoušná dutina (cavum tympani), v ktorej sú tri sluchové kostičky (strmienok - stapes, nákovka - incus a kladivko - malleus). Stredoušná dutina patrí už k strednému uchu, ktoré je spojené s nosohltanom Eustachovou trubicou.

anatomický nákres sluchového aparátu
Anatomický nákres sluchového aparátu

 

Vo vnútri temporálnej kosti je úplne uzatvorený priestor, v ktorom sa nachádza samotný sluchový ústroj - slimák (kochlea). V slimákovi je Cortiho orgán. Práve tu v Cortiho orgáne sú receptory sluchu.

 

Najpravdepodobnejšie príčiny vzniku tinnitu

Tento akustický fenomén sa vyskytuje pravidelne v niektorých rovnakých situáciách a pri niektorých rovnakých ochoreniach u rôznych ľudí. Je to neprehliadnuteľný fakt, ktorý nám dovoľuje predpokladať, že práve tieto chorobné stavy a vystavenie sa rizikovým situáciám sú na príčine jeho vzniku.

 

Akustická (zvuková) trauma

Chronická akustická trauma - ide o poškodenie sluchu chronickým hlukom a vibráciami, väčšinou sa vyskytuje u ľudí pracujúcich dlhodobo v nevhodnom pracovnom prostredí, kde sú vystavený permanentným, pretrvávajúcim zvukovým impulzom silnejšej intenzity. Postupne dochádza k chronickému poškodeniu sluchu. Väčšinu takýchto porúch a strát sluchu predchádza tinnitus.

Rizikové skupiny ľudí sú pracovníci, ktorí sú pri výkone svojho povolania vystavovaný nadmernej hlukovej záťaži nad 60dB.

Ideálna akustická záťaž pracovného prostredia by mala byť 40dB a túto hodnoty by nemala presahovať. Patria sem napríklad tí, ktorí pracujú v nočných podnikoch, s motorovými pílami, s brúskami a inými hlučnými nástrojmi.

výbuch atómovej bomby
Výbuch atómovej bomby

Akútna akustická trauma - je nečakaný, rýchly, zvukový impulz veľmi silnej intenzity (viac ako 100dB), krátkeho trvania, pričom vzniká náhla zmena tlaku pôsobiaceho na ušné štruktúry, s možným vznikom trvalého tinnitu. Vrátane hučania v ušiach môže dôjsť k trvalým poškodeniam sluchu (výstrel, explózia), či k úrazu z náhlej zmeny tlaku.

Pokiaľ je zvuk intenzívny (180dB) dochádza k poškodeniu bubienka až k jeho ruptúre (prasknutiu).

 

Barotrauma (trauma spôsobená tlakovou vlnou)

Barotrauma znamená mechanické poškodenie orgánov následkom tlaku vzduchu, ktorý pôsobí na inak nestlačiteľné orgánové štruktúry, čím spôsobuje ich poškodenie. Väčšinou prebieha súčasne spolu s akustickou traumou, pretože napríklad explózia bomby je vždy sprevádzaná zvukom a aj zvýšeným tlakom.

Ušná barotrauma zahŕňa poškodenieprasknutie bubienka, posunutie sluchového ústroja (vrazenie strmienka do vestibulárneho priestoru, zlomenina ušných kostičiek), poškodenie mozgu (lacerácia mozgu, opuch, krvácanie).

 

Ochorenia ucha

žena držiaca si rukou ucho
Ochorenia sluchového aparátu

• Mazová zátka (cerumen) sa môže vytvoriť v uchu pri nadprodukcii ušného mazu ale aj pri nedostatočnej hygiene, či nesprávnom čistení ucha (napríklad vatovými tyčinkami). Na blanu bubienka sa lepí maz, čo môže spôsobiť zaľahnutie v uchu, dočasné jednostranné zhoršenie sluchu a tinnitus.

• Poškodenie bubienka vzniká ako následok akustickej zvukovej traumy, barotraumy, mechanickým poškodením/prepichnutím bubienka pri čistení uší ale pri úraze ucha. Môže dôjsť v lepšom prípade k hučaniu v ušiach, krvácaniu.

V horších prípadoch môže pacient natrvalo stratiť sluch na postihnutej strane.

• Zápal stredného ucha (otitis media) je akútne infekčné ochorenie stredného ucha spôsobené prevažne baktériami, zriedkavo vírusmi typické pre detský vek. Ochorenie sa prejavuje silnou bolesťou ucha (niekedy bilaterálnymi bolesťami), hlavy, hnisavým výtokom z ucha, poruchou sluchu, tinnitom, celkovou slabosťou a horúčkou.

• Zápal vnútorného ucha (labyrinitis) je zriedkavejším ale taktiež vážnym ochorením vnútorného ucha. Na rozdiel od otitídy sa vyskytuje prevažne v dospelom veku a pri vyvolávajúcom infekčnom agens dominujú vírusy (najčastejšie herpetické). Môže vzniknúť aj ako sekundárna komplikácia úrazov hlavy. Prejavuje sa bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou, zvracaním, hučaním v ušiach, poruchami rovnováhy a jednostrannou poruchou sluchu až hluchotou.

Väčšina týchto zápalov nezanecháva  trvalé následky.

• Otoskleróza znamená zmenu kostného puzdra vo vnútornom uchu následkom poruchy metabolizmu. Kostičky vnútorného ucha (strmienok, nákovka, kladivko), ktoré za bežných okolností prenášajú zvuk sa stávajú nepohyblivými. Tinnitus býva niekedy prvým príznakom tohto procesu.

Následne dochádza k jednostrannému až obojstrannému zhoršovaniu sluchu.

• Ochorenia Eustachovej (sluchovej) trubice. Do tejto kategórie spadajú bakteriálne zápaly väčšinou prenesené s nosohltanu, ktorý táto štvorcentimetrová trubica spája so stredným uchom. Zápal sa môže rozšíriť aj na stredné ucho. Prejavuje sa zaľahnutím v ušiach, tinnitom a bolesťami. Aj iné ochorenia tejto trubice sa prejavujú podobne.

Ide napríklad o jej zúženie, obštrukciu, alergický zápal, nádor a iné.

 

Neurologické príčiny

ruka držiaca skalpel nad maketou mozgu
Neurologické ochorenia a ochorenia mozgu

• Vestibulárny syndróm je súborom príznakov, ktorý vzniká z viacerých príčin pri poruche vestibulárneho aparátu slúžiaceho na zaistenie rovnováhy.

Pri poruche vestibulárneho aparátu bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa vytvoril dochádza k závratom a tie môžu byť sprevádzané tinnitom, nevoľnosťou, zvracaním, celkovou bledosťou pacienta a studeným potom.

• Meniérova choroba sa nazýva ochorenie vnútorného ucha, pri ktorom dochádza k pretlaku jeho tekutiny. Konkrétne sa jedná o zvýšenie tlaku v endolymfatickom systéme vnútorného ucha.

Stav sa vyznačuje silným vertigom (závratový syndróm) v atakoch, ktoré predchádza aura. Vyskytuje sa pocit plnosti v uchu, jednostranný tinnitus na postihnutej strane a rovnako tak jednostranné poruchy sluchu (hypacusis).

• Cievna mozgová príhoda alebo aj mozgový iktus, porážka, appoplexia patrí medzi civilizačné ochorenia. Vzniká upchaním mozgovej cievy krvnou zrazeninou, s následným nedokrvením časti mozgu a jeho následným infarktom - ischemická porážka. Poznáme aj hemoragickú porážku, ku ktorej dochádza následkom ruptúry mozgovej cievy s jej ďalším krvácaním a tlakom na mozgový parenchým.

Obe sa môžu manifestovať bolesťami hlavy, závratmi, tinnitom, poruchou zraku na jednej strane, ochrnutím polovice tváre a tela, sťaženou rečou, dezorientáciou a poruchami vedomia. Príznaky sú individuálne u každého jedinca v závislosti od veľkosti cievy, typu cievnej príhody a časti mozgu, ktorú postihuje.

• Sclerosa multiplex alebo aj roztrúsená mozgovo - miešna skleróza má doteraz neobjasnenú príčinu. Pravdepodobne sa jedná o autoimúnne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, pri ktorom vlastný imunitný systém napáda myelínové pošvy mozgových a miechových nervových vlákien. Prejavuje sa zhoršovaním neurologických funkcií chorého, nestabilitou emočného stavu, svalovou slabosťou neraz s kŕčmi, poruchami koordinácie a pohybov.

Neraz sa dostaví vertigo, poruchy zraku a sluch v niektorých prípadoch sprevádzané hučaním v ušiach.

• Nádor VIII. hlavového nervu (neurinóm akustiku) je nádorové ochorenie postihujúce akustický nerv. Svojím rastom a tlakom na okolie spôsobuje poruchy sluchových dráh v mozgu. Prejavuje sa tlakmi v postihnutej oblasti, bolesťou, poruchami sluchu rôzneho stupňa v závislosti od veľkosti tumoru, tinnitom.

V neskorších štádiách sa pridružujú celkové symptómy typické pre väčšinu onkologických ochorení.

• Neuroinfekcia je súhrnný názov pre bakteriálne ale aj vírusové infekcie nervovej sústavy. Zaraďujeme sem zápal mozgu (encefalitídu), zápal mozgových blán (meningitídu) alebo ich kombinovaný zápal nazývaný meningoencefalitída. Ide o závažné infekcie, ktoré sa môžu končiť fatálne, pokiaľ nie sú zdiagnostikované včas a nie je zahájená správna liečba.

Prejavujú sa silnými bolesťami hlavy, opozíciou šije, vertigom, tinitom, fotofóbiou, nevoľnosťou, zvracaním, vysokými horúčkami, zimnicou, potením a celkovou slabosťou a  alteráciou vedomia.

 

Kardiovaskulárne príčiny

červená silueta človeka s anatomickým znázornením srdca
Kardiovaskulárne príčiny nie sú výnimkou

• Artériová hypertenzia alebo zvýšenie krvného tlaku známa ako choroba ale vyskytnúť sa môže aj ako sekundárny príznak iného ochorenia alebo psychického stavu. Za vysoký krvný tlak považujeme hodnotu >140/90torr. Pri výstupe tlaku pociťuje pacient bolesti hlavy, závrate, tinnitus, nevoľnosť, zvracanie, subjektívny pocit zhoršeného dýchania. Býva červený v tvári a má návaly tepla, potenie, búšenie srdca.

U každého pacienta je súbor príznakov individuálny a nemusia sa objaviť všetky.

• Zvýšený vnútrolebečný tlak pozorujeme pri niektorých chorobných stavoch ako sekundárny príznak. Mozog okrem toho, že je chránený lebkou, je umiestnený v mozgovomiešnej tekutine pod určitým tlakom. Vplyvom úrazov, intoxikácií, zápalov alebo iných ochorení napríklad hydrocefalus sa tento tlak zvyšuje.

Chorý pociťuje silné tlakové, difúzne (celoplošné) bolesti hlavy, závraty, tinnitus, poruchy zraku prípadne zahmlievanie sa pred očami, tlak alebo bolesti v očiach a iné.

• Ateroskleróza mozgových tepien je chronické ochorenie tepien, v ktorých sa ukladajú tukové čiastočky a tvorí sa takzvaný aterosklerotický plát. Lúmen (priesvit, priemer) cievy sa zužuje čo má za následok nedostatočné prekrvenie mozgu (mozgová hypoxia). Stav býva komplikovaný aj zachytením sa krvnej zrazeniny na pláte, čo vedie k jej opätovne k zúženiu cievy.

Prejavuje sa dezorientáciou, poruchami vedomia, psychického stavu, bolesťami hlavy, vertigom, tinnitom.

• Cievne malformácie sa vyskytujú už v detskom veku. Do tejto kategórie patria hemangióny a ostatné cievne malformácie. Môžu postihovať ktorúkoľvek cievu, v ktorejkoľvek časti tela. Najnebezpečnejšie sú vysokoprietokové, v ktorých krv tečie rýchlo a pod vysokým tlakom. Spôsobujú bolesti a krvácanie.

Príznaky sa inak líšia na základe ich lokalizácie.

• Aneuryzmy sú tepnové vydutia - rozšírenia. Cieva sa dokáže roztiahnuť až o 1,5násobok jej normálnej hrúbky. Častou príčinou je oslabenie cievnej steny napríklad aterosklerotickým procesom, pretrvávajúcim vysokým tlakom krvi alebo aj fajčením. Prítomnosť aneuryzmy možno pokladať za vážny stav, keďže sú postihnuté najväčšie cievy - tepny a oslabená stena môže prasknúť čím hrozí riziko veľkého krvácania.

Vydutie v uzavretom priestore lebečnom spôsobuje tlak na okolie, bolesti hlavy, závrate, poruchy zraku v závislosti od jej presného umiestnenia, poruchy sluchu s možným tinnitom.

 

Ochorenie kostí

mikroskopicky zväčšené kostné tkanivo
Štruktúra kostného tkaniva

• Ochorenia zubov, prevažne zápaly ďasien, zápaly zubných nervov, zubné kazy pozná asi každý. Bolesť zubu vie byť neraz silnej intenzity až neznesiteľnej, trhavého charakteru s vyžarovaním do ucha, polky hlavy alebo aj celej. Je sprevádzaná lokálnym opuchom, niekedy s hnisavým procesom v oblasti zubu či abcesom.

Chorý je atakovaný nielen bolesťami ale aj tŕpnutím postihnutej časti, zaľahnutím v uchu, šumením v ušiach, vertigom či zahmlievaním pred očami.

• Ochorenia chrbtice hlavne krčnej neraz potrápia silnou bolesťou. Tá vyžaruje do okolia. V prípade vyžarovania do hlavy sa jedná o takzvaný cervicocraniálny syndróm (CC-syndróm).

Dominuje pri ňom bolesť hlavy, ktorá býva pulzujúca a intenzívnejšia ako bolesť chrbtice. Pridávajú sa závrate, pocit na odpadnutie, zaľahnutie v ušiach, šumenie v ušiach, nauzea, potenie, zvracanie.

• Pagetova choroba patrí medzi ochorenia kostí, pre ktoré je charakteristickým znakom ich miestna remodelácia. Až 70% prípadov ochorenia prebieha bez príznakov. V niektorých prípadoch pociťuje pacient bolesti v postihnutej oblasti vplyvom tlaku deformovanej kosti. Ak je postihnutá lebková časť v popredí sú bolesti hlavy, niekedy so zväčšením jej obvodu a prejavy z útlakov regionálnych nervov.

Ide napríklad o sluchový nerv (poruchy sluchu, hučanie v ušiach), zrakový nerv (poruchy videnia), okohybný nerv (poruchy pohybov očí), tvárový nerv (ochrnutie polky tváre) a iné.

• Nádory kostí sa podobne ako pri Pagetovej chorobe môžu vyskytovať v ktorejkoľvek časti kostného skeletu. V prípade postihnutia lebky sa prejavujú rovnako ako Pagetova chorba. Príznaky sú spôsobené tlakom na mozog, jeho cievy a nervy.

 

Úrazy

dieťa si drží hlavu po úraze s ovínadlom
Nebezpečné sú aj úrazy hlavy

• Otras mozgu (commotio cerebri) je najbežnejším stavom po úrazoch hlavy. Ide o prechodné, funkčné poškodenie, ktorého príznaky zväčša odznejú v priebehu 24hodín. Po silnejšom náraze má zranený bolesti hlavy, dunenie v hlave, pocit plnej alebo nafúknutej hlavy, šumenie v ušiach.

Tieto príznaky sú sprevádzané aj vegetatívnymi prejavmi ako napríklad nevoľnosť, zvracanie, bledosť s výrazným potením.

• Poranenia mozgu sú variabilné. Úrazy hlavy a lebky prebiehajú od menej závažných až po smrteľné. Jedná sa hlavne o stlačenie mozgu, laceráciu mozgu, poškodenie mozgového parenchýmu, jeho ruptúru až mozgové krvácanie. Ich spoločným znakom je bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť, zvracanie.

Podľa závažnosti stavu sa pridávajú poruchy zraku, sluchu (tinnitus), vedomia.

• Mozgové krvácanie je najzávažnejšou poúrazovou komplikáciou. V závislosti od intenzity krvácania a miesta vzniku krvácania sa prejavuje rovnakou symptomatológiou aká je popísaná všeobecne pri poraneniach mozgu. Mozgové krvácanie je život ohrozujúci stav, kedy hučanie v ušiak je zanedbateľné. V závislosti od rýchlosti krvácania stav progreduje, v mozgu dochádza k ireverzibilným zmenám (nezvratným) a veľakrát sa končí smrťou.

• Zlomeniny bázy lebečnej vzniká len pri závažných úrazoch ako sú dopravné nehody alebo pády z výšky. Pri jej fracture je isté, že úrazový dej bol mimoriadne silný. Býva kombinovaná s mozgovým krvácaním, prípadne ako súčasť iných poranení pri polytraume (poškodenie dvoch a viacerých orgánov alebo orgánových systémov). Toto poranenie je špecifické vysokou mortalitou.

 

Psychické príčiny

smutná žena v čiernom tričku
Depresie a iné psychické ochorenia

• Nespavosť (insomnia) trápi veľké percento celosvetovej populácie. Charakteristickými znakmi sú: predĺžený interval zaspávania na viac ako 30minút, poruchy hĺbky spánku, časté prebúdzanie sa počas noci. Má mnoho príčin. Niektoré z nich sa dajú upraviť.

Pacienti trpiaci nespavosťou sa budia viac unavení ako pred zaspávaním, malátni, s bolesťami hlavy, šumením v ušiach, dominuje fyzická nevýkonnosť ale aj poruchy imunity a následne častejšie infekcie.

• Stres je častým fenoménom modernej doby podobne ako nespavosť, s ktorou v mnohých prípadoch úzko súvisí. Nepríjemné situácie vzbudzujú v ľuďoch nepríjemné pocity, neraz úzkosť a strach. Pacienti vystavený permanentnému alebo veľmi častému a opakovanému  stresu majú problém sa sústrediť, ich reakcie sú spomalené, nevedia sa dobre a rýchlo vyjadriť, objavuje sa aj zajakavosť. Majú často čudný pocit v žalúdku, búšenie srdca, zrýchlene dýchajú, začínajú sa potiť, sú bledý v tvári.

Vyskytujú sa aj bolesti hlavy, závraty, šumenie v ušiach - zväčša v období pokoja ako následok stresu.

• Depresie sú jednou z príčin nespavosti a niekedy následkom stresu. Depresiami trpí čoraz viac ľudí. Príčinou býva bezvýchodisková situácia, ktorá pacienta do stavu depresie dostala. Myseľ pacienta je týmto problémom natoľko zaneprázdnená až sa prestáva sústrediť, vyhľadáva samotu, sú narušené interpersonálne vzťahy. Fyzické symptómy zahŕňajú búšenie srdca, potenie, bolesti hlavy, šumenie v ušiach, celkovú slabosť či tras tela.

Početnosť príznakov je priamo úmerná stupňu depresie.

• Iné psychické poruchy zahŕňajú ostatné poruchy psychiky okrem už spomenutej depresie, ktoré sa môžu obdobne prejaviť okrem porúch psychického rozpoloženia a porúch osobnosti aj fyzickými prejavmi. V tomto prípade býva tiež prítomné hučanie v ušiach.

Nezaraďujeme sem však sluchové halucinácie, ktoré sú časté pri mnohých ochoreniach ako napríklad schizofrénia, paranoidná psychóza a iné.

 

Rizikové skupiny ľudí pre vznik a vývoj tinnitu

 • ľudia vystavení nadmernému hluku (pracovníci na stavbách, pracovníci nočných podnikov)
 • ľudia vystavení zmenám tlaku (potápači, horolezci, letci, astronauti ...)
 • ľudia s nedostatočnými hygienickými návykmi (ušná mazová zátka, časté infekcie ucha)
 • ľudia trpiaci vyššie uvedenými základnými ochoreniam (vysoký tlak krvi, infekcie, nádory mozgu a kostného skeletu)
 • ľudia trpiaci psychickými ťažkosťami (od stresu cez depresie až po vážne psychické poruchy)
 • ľudia s vysokým rizikom úrazu (pracujúci vo výškach s rizikom pádu, jazdci na závodoch, všeobecne šoféri z povolania)

 

Prevencia

Keďže približne tušíme, v ktorých situáciách a pri ktorých ochoreniach sa hučanie v ušiach vyskytuje ako sprievodný jav, vieme sa proti jeho vzniku do určitej miery brániť,

 • eliminácia zvukových fenoménov
 • nevystavovanie sa zmenám tlaku
 • správne hygienické návyky
 • liečba základného ochorenia
 • psychoterapia pri nadmernom strese
 • bezpečnosť a ochrana pri práci, ktorá minimalizuje vznik pracovných úrazov

 

Liečba hučania v ušiach

vyšetrenie ucha prístrojom
Vyšetrenie ucha, diagnostika a liečba
 • ušné operácie napríklad tympanoplastika - rekonštrukcia prasknutého ušného bubienka
 • generátor šumu je prístroj podobný naslúchaciemu, generuje šumy a tým pacientovi pomáha menej vnímať vlastný tinnitus.
 • liečba základného ochorenia, ktoré tinnitus vyvoláva ako napríklad liečba vysokého krvného tlaku, infekcie, vytrhnutie zuba.
 • relaxačná hudba / antidepresíva pomáha pri tinnite vzniknutom z psychických príčin

 

Otestujte sa

1. Čo je to tinitus?

2. Kto ho môže počuť?

3. Z čoho sa skladá sluchový aparát?

4. Ako sa volajú ušné kostičky?

5. Čo znamená pojem ušná barotrauma?

6. Čo je to tympanoplastika?

7. Ktoré z týchto ochorení spôsobujú hučanie v ušiach?

8. Može dôjsť k tinnitu pri nedostatočnej hygiene?

9. Môže byť na príčine vzniku tinnitu aj depresia?

10. Ako sa nazýva zdravotný odbor zaoberajúci sa ochoreniami uší?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 21.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste

Tento článok súvisí s:
chorobami: Meniérova choroba, Adenom hypofýzy, Absces mozgu, Tuberkulózna meningitída, Ateroskleróza, Cievna mozgová príhoda, Demencia, Epilepsia, Intoxikácia, Kliešťová encefalitída, Lymská borelióza, Mániodepresívna psychóza - bipolárna afektívna porucha, Migréna, Krvácanie do mozgu, Myasthenia gravis, Nespavosť, Neurinóm statoakustického nervu - Schwanóm, Otoskleróza, Otras mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Poznáte jeho známky?, Pagetova choroba, Preeklampsia, Rakovina kostí, Skleróza multiplex - Roztrúsená skleróza, Vysoký krvný tlak, Zápal mozgových blán, Zápal nosohltanu, Zápal stredného ucha, Zápal vonkajšieho ucha, Zubný kaz , Srdcovo-cievne ochorenia, Choroby vnútorného ucha, Ochorenia Eustachovej trubice, Ochorenia chrupu, Ochorenia lebky, Ochorenia chrbtice, Ochorenia mozgu, Choroby vonkajšieho ucha, Choroby stredného ucha, Ochorenia polohovo sluchového nervu, Ochorenia čeľustí, Ochorenia slinných žliaz, Ochorenia prínosových dutín, Ochorenia nosohltana, Cerebrovaskulárne poruchy, Poranenia, infekcie a nádory nervového systému, Endokrinné ochorenia, Fobické a úzkostné poruchy, Psychózy, Poruchy spánku
príznakmi: Bolesť hlavy, Bolesť ucha, Hučanie v ušiach, Potenie, Nevoľnosť, Výtok z ucha, Točenie hlavy - vertigo, Zvracanie , Uši, nos a ústna dutina
vyšetreniami: Anamnéza, Otoskopia
odbormi: Infekčné lekárstvo, Interná medicína - Kardiológia, Neurológia, Onkológia, ORL, Psychiatria, Stomatológia

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Bolestivý zápal trojklanného nervu. Nevzniká pri prievane, môže signalizovať aj závažné ochorenie? Bolestivý zápal trojklanného nervu. Nevzniká pri prievane, môže signalizovať aj závažné ochorenie?

Bolesť tváre trápila ľudí už od pradávna. Trpíte i vy častou, úpornou bolesťou tváre, ktorá príde náhle a opäť odíde akoby sa nechumelilo? Môže značiť vážny neurologický problém.

Čo je to tetánia, tetanický syndróm, aké má príznaky a ako sa lieči? Čo je to tetánia, tetanický syndróm, aké má príznaky a ako sa lieči?

Bolesť hlavy, vyčerpanosť, úzkosť, tŕpnutie tela, ale aj bolesť na hrudi či búšenie srdca. Tieto a ďalšie príznaky sa dajú zhrnúť pod pojem tetanie. Viac informácií uvádzame v článku, o...

Aké sú možnosti liečby sklerózy multiplex? Aké sú možnosti liečby sklerózy multiplex?

Skleróza je závažné neurodegeneratívne ochorenie postihujúce prevažne mladých ľudí. Plne rozvinuté ochorenie významným spôsobom zasahuje do kvality života pacienta , ale aj jeho...

Počet ľudí so sklerózou multiplex je vysoký! Poznáte varovné príznaky? Počet ľudí so sklerózou multiplex je vysoký! Poznáte varovné príznaky?

Sclerosis multiplex je jedným z tých ochorení, u ktorých je pozorovaný geografický výskyt. Bohužiaľ Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom prípadov. Diagnostika je zložitá,...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Tinnitus - Tomas 16.12.2020 21:00

Dobry den, Moja osobna skusenost s tinnitom zacala po nadmernom poziti drogy s nazvom Ketamin, ktora mi narusila vnutorne ucho a jeden cely den som sa poriadne nevedel postavit na nohy bez toho aby som stracal rovnovahu a mal zavrate sprevadzane neustalym zvracanim. No zhruba od tohoto momentu evidujem u mna mierne piskanie v usiach, ktore je avsak nepretrzite a neustupujuce.