späť na zoznam príznakov

Čo spôsobuje točenie hlavy, závraty, vertigo? Poznáme hlavné príčiny

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo spôsobuje točenie hlavy, závraty, vertigo? Poznáme hlavné príčiny
Zdroj foto: Getty images

Točenie hlavy, závraty, vertigo opisuje stav zmeny vnímania polohy tela v priestore. Točenie či kolísanie, neistý postoj, chôdza i narážanie do predmetov patria medzi najčastejšie príznaky celosvetovo.


Choroby s príznakom "točenia hlavy"

Byliny používané na točenie hlavy

Točenie hlavy, závraty, alebo odborne latinsky vertigo, označujú stav chorobnej zmeny vnímania polohy tela v priestore. Presnejšie sa závrat opisuje ako stav nešpecifickej priestorovej dezorientácie a poruchy rovnováhy

Človek vníma točenie hlavy či točenie sveta naokolo, prípadne kolísanie, ku ktorému sa pridružujú taktiež iné subjektívne ťažkosti. Príkladom je pocit na odpadnutie, nevoľnosť, pocit na vracanievracanie, poruchy zraku (dvojité videnie) až zraková dezorientácia a často i hučanie v ušiach (tinitus). 

Vyskytuje sa u detí, dospelých i seniorov. A to po celom svete.

Závraty patria medzi druhý najčastejší dôvod, hneď po bolesti, návštevy lekára

Uvádza sa, že závraty postihujú 20 až 30 % svetovej populácie. 
A počas života sa s nimi stretne takmer každý aspoň raz. 
U ľudí nad 60 rokov postihujú každého druhého. 
Nad 75. rok života postihujú 50 - 60 % ľudí. 

Pýtate sa, čo je príčinou točenia hlavy? V tomto prípade neexistuje jednoznačná odpoveď.

Závraty nie sú choroba, ale príznak. Preto treba za nimi hľadať dôvod vzniku. 

V základe môže ísť o nezávažnú funkčnú poruchu krčnej chrbtice, ale i o závažnejšie neurologické či internistické ochorenie. V neposlednom rade je možnosťou i psychiatrická porucha.

Diagnostika je veľmi dôležitá, pretože nie je možné jednoducho určiť diagnózu, ktorá stojí za týmto nepríjemným vnímaním. Závraty nepodceňujte. Dajte sa vyšetriť. 

Chcete vedieť viac? 
Čítajte s nami. 
V článku uvádzame základné rozdelenie vertiga a tiež hlavné príčiny.

Čo je to vertigo a ako sa prejavuje?

Vertigo je pocit narušeného vnímania polohy, pohybu i rovnováhy v priestore. Ide o priestorovú dezorientáciu, pocit neistoty v stoji či pri chôdzi. Ide o subjektívny pocit, ktorý môže každá osoba opisovať inak. 

Nemusí ísť iba o točenie sveta naokolo či kolísanie, ale akýkoľvek pocit, ktorý je spojený s narušením vnímania seba samého v priestore. Príkladom je i stav pripomínajúci opitosť.

Ide o poruchu vnímania, ilúziu - pocit pohybu tela voči okoliu alebo okolia voči telu. Jednoducho, svet sa okolo človeka točí i keď stojí, alebo naopak, človek sa točí vo svete, i keď v skutočnosti stojí.

Niekoho postihuje pocit na odpadnutie, iný opisuje pocit omamnosti, alebo tiež zrakovú dezorientáciu, nerovnováhu pri chôdzi či v stoji. Niekomu sa točí svet v polohe ležmo, iný uvádza problém so zmenou polohy do stoja, alebo závraty pretrvávajú v akejkoľvek polohe.

Vnímanie polohy, pohybu a orientácie v priestore + delenie poruchy

Orientáciu v priestore získavame na základe zložitého mechanizmu. Zúčastňujú sa pri ňom senzomotorické funkcie, ktoré získavajú informácie spoluprácou zrakových vnemov, vnemov sluchovo-polohového, čiže statoakustického aparátu (vnútorného ucha) a receptorov vo svaloch a pohybovom aparáte.

Vertigo je výsledkom toho, ak sú signály z periférie nesprávne či chybne vyhodnotené, alebo je poškodené centrum spracovania v centrále - teda v mozgu. Naviac, porucha sa môže týkať oboch, teda periférneho i centrálneho úseku a má zmiešaný charakter.

Podľa toho sa i zhruba závraty rozdeľujú, na periférne či centrálne.

Periférna porucha nastáva v prípade, ak ide o zmenu týkajúcu sa vnútorného ucha a vestibulárneho aparátu, nervu. 

Centrálna porucha sa môže týkať centier, ktoré spolupracujú na vyhodnotení, a teda mozgu, mozočka, mozgového kmeňa, talamusu či mozgovej kôry. 

Tieto dve poruchy sa navzájom líšia charakteristickými črtami:

 1. periférne = závraty vznikajú prudko, sú náhle
  • trvajú krátko, sekundy, desiatky sekúnd, minúty, občas hodiny
  • zhoršujú sa so zmenou polohy tela
  • + človek pociťuje ťahania tela do strany
  • pridružuje sa pohyb očí, očných buliev - nystagmus
  • poruchy sluchu i hučanie, pískanie v ušiach - tinitus
  • nevoľnosť, vracanie
 2. centrálne = taktiež môžu vznikať náhle a prudko, ale...
  • majú dlhšie trvanie
  • sú zväčša miernejšej intenzity
  • poloha a zmena polohy nemá vplyv
  • neistá chôdza
  • pocit plávania v priestore
  • poruchy videnia
  • pridružujú sa tiež iné neurologické príznaky

 + Závraty sa delia podľa toho, či vznikajú ako následok poruchy vestibulárneho aparátu, alebo nie. A teda na vestibulárne závraty a nevestibulárne závraty.

Pri vestibulárnej poruche ide o narušenie funkcie polkruhových kanálikov (labyrintu vnútorného ucha a stato-akustického aparátu) alebo systému drobných kamienkov, otolitov, s pohybovým, rotačným či jednosmerným pohybom.

Nevestibulárna porucha vnímania polohy môže byť zapríčinená širokým spektrom ochorení, od srdcovo-cievneho systému, cez nervový. Môže mať metabolickú príčinu a taktiež vzniká v dôsledku nezávažného funkčného bloku krčnej chrbtice.

Hlavné príčiny vertiga sú...

Ako je uvedené, príčin môže byť veľké množstvo a niekedy zostáva základ ochorenia neznámy.

Poznáme vážne, menej vážne i nezávažné príčiny točenia hlavy.

Hlavné príčiny závratov sú:

 1. choroby vnútorného ucha - 30 až 50 %
 2. vnútorné choroby - 5 až 30 %
 3. neurologické ochorenia - 2 až 30 %
 4. psychiatrické poruchy 15 - 50 %
 5. problém s krčnou chrbticou - až do 50 % 
 6. neznáma príčina - až do 50 %

Tabuľka uvádza informácie o hlavných príčinách vertiga

Skupina Príčina
Choroby vnútorného ucha
 • vestibulárna neuritída - zápal nervu s pridružením vracania
 • labyrintitída - závažný závrat, nevoľnosť, vracanie, nerovnováha
  • vírusová infekcia vnútorného ucha
 • benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV) - akútne ataky točenia hlavy, zväčša provokované polohou a držaním hlavy, pridružuje sa i nystagmus
  • najčastejší typ závratov
  • predpokladá sa mechanická porucha vnútorného ucha
 • Menierová choroba - opakované záchvaty vertiga s hučaním v ušiach, tlakom v ušiach, poruchou sluchu, pridružuje sa nevoľnosť, vracanie, nystagmus a pády
  • neznáma príčina
 • fyziologický závrat - bez chorobného procesu, vzniká pre fyziologický mechanizmus
  • kinetóza - motion sickness - pohybová choroba, závraty a nevoľnosť vznikajú na základe nesúladu medzi vnímaním pohybu a zrakovým vnemom, na lodi (morská choroba) či v aute (cestovanie na zadných sedadlách)
   • osoba v aute číta knihu alebo pozerá do telefónu - statický vnem. Pričom auto sa hýbe a to polohový aparát vníma ako pohyb. Čím vzniká rozpor vnímania zrakom a polohovým aparátom
  • alternobaric závrat - tlakový rozdiel medzi stredným uchom pri zablokovaní Eustachovej trubice, pri lietaní, potápaní, výraznejšom prechode s tlakovým rozdielom
  • výškový závrat - pri pohľade z hora kolmo dole, hlavne vo veľkých výškach
  • závrat v beztiažovom stave - bez vplyvu gravitácie sa drobné kamienky statického aparátu pohybujú chaoticky
  • závrat pri extrémnom záklone hlavy - príklad s vešaním záclon, zníži sa prietok krvi v oblasti vertebrálnych artérií
 • dekompresná choroba
 • vestibulárna migréna - spojenie závratov a migrény, neznáma príčina
 • liekový a toxický závrat - CO intoxikácie, niektoré lieky, atropín, barbituráty, salicyláty, alkohol, nikotín, kovy ako arzén, olovo, ortuť, ale tiež toluén, sírovodík a iné otravy a jedy
Vnútorné ochorenia
Neurologické ochorenia
Psychiatrické poruchy
 • psychogénne vertigo je časté a veľakrát ho dotyčný človek opisuje ako stratu kontroly na okraji priepasti
 • točenie hlavy zo stresu je bežné, hlavne pri dlhodobom a nadmernom psychickom preťažení
Vertigo a krčná chrbtica
 • na vzniku sa často podieľajú poruchy krčnej chrbtice a svalstva krku
 • syndróm artérie vertebralis, stlačenie cievy artéria vertebralis, častejšie u starých ľudí, ktorí majú cievy postihnuté aterosklerózou, poloha hlavy v úplnom záklone, ako pri vešaní záclon, plus s rukami natiahnutými hore
 • patologické informácie z krčných senzorických receptorov
 • kompresia krčnej miechy - najčastejšie diskom - vyklenutím medzistavcovej platničky
 • úrazy
 • únik mozgovo - miešnej tekutiny (likvoru) pri traumatickom prasknutí koreňového obalu s príznakmi ako vertigo, nystagmus, poruchy zraku, hučanie v ušiach (tinitus), zhoršenie sluchu
 • Barré - Lieou syndróm - bolesť hlavy, vertigo, zaľahnutie v ušiach, zahmlenie zraku
 • pri úrazoch cervikokraniálneho spojenia 
 • pseudoradikulárny syndrómradikulárny syndróm - cervikokraniálny CC a cervikobrachiálny syndróm CB
Točenie hlavy z krčnej chrbtice môže mať niekoľko príčin:
 1. chronické nefyziologické zaťaženie krčnej chrbtice
 2. nedostatok fyzickej aktivity
 3. pri cvičení za neprimeranú fyzickú záťaž, pri silových športoch, kulturistike
 4. nedostatočné rozcvičenie pred fyzickou záťažou
 5. dlhodobá strnulá poloha krčnej chrbtice
 6. stuhnutie svalov a zlá poloha počas spánku
 7. vystavenie krčnej chrbtice prievanu, klimatizácii
 8. vrodené a funkčné deformácie v oblasti prechodu krčnej chrbtice na lebku
+ Krk bol prispôsobený pohybu, otáčaniu, rotácii, predklonu i záklonu hlavy  Vplyvom sedavého spôsobu života a práce za počítačom, manipulácie s mobilnými zariadeniami je krčná chrbtica dlhodobo nevhodne preťažená. To má za následok rôzne funkčné poruchy a tie úzko súvisia s ťažkosťami ako je bolesť hlavy či závraty (cervikokraniálny syndróm CC a cervikálne-vertigo CV) + s presunom bolesti medzi lopatky a do horných končatín (cerviko-brachiálny syndróm CB) + Čítajte viac v článku
Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy 
Neznáma príčina
 • 50 % prípadov točenia hlavy nemusí mať známu príčinu

Bolí vás krčná chrbtica, prečítajte si tiež: 
3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice

Točenie hlavy v noci a pri ležaní?

S točením a kolísaním sa spája tiež únava.

Tá vzniká dôsledkom poruchy spánku, pričom sprevádza i chronický únavový syndróm. Dlhodobá únavamalátnosť, v dôsledku preťaženia organizmu, dlho trvajúcej a nadmernej pracovnej, fyzickej či psychickej, duševnej záťaže je základom problému. 

 

Točí sa vám v hlave pri zmene polohy? 

Myslite na nízky tlak krvi. Stáva sa tak najmä v prípade, ak hneď po zobudení "skočíte na nohy". 

Preto je pri vstávaní z polohy ležmo dôležité dodržať niekoľko zásad:

 1. ráno po zobudení je vhodné ešte - krátko si poležať
 2. následne sa posadiť s nohami na posteli, podložke
 3. potom zvesiť dolné končatiny z postele, podložky
 4. posedieť si
 5. a následne postaviť sa
 6. prípadne, môžete mať na ráno pri posteli nachystaný pohár vody a napiť sa skôr, ako sa postavíte a urobíte prvý krok

Tento proces síce zaberie dve minúty (niekomu možno i 5 minút), ale nebudete mať problém s ranným závratom či pocitom na odpadnutie hneď po prebudení.

Ortostatický kolaps, synkopa, či mdloba. V podstate podobné odborné výrazy, ktoré sa mierne líšia... 

Ale, pri rýchlom postavení sa z nižšej polohy, sa doslova nestihne vyrovnať tlak v cievach. Mozog nie je dostatočne prekrvený a človek má pocit na odpadnutie, závraty, až odpadne. Popri tom môže cítiť nával tepla, náhle poteniečiernotu pred očami, búšenie srdca pre zrýchlenie srdcovej činnosti či pískanie a hučanie v ušiach, ale i slabosť v nohách.

A zrazu je na zemi. Po krátkom bezvedomí sa upraví tlakový rozdiel, mozog sa opätovne prekrví a človek sa preberá k úplnému vedomiu.

+

Okrem vstávania sa točenie hlavy, a podobné ťažkosti, môže pridružiť v predklone či pri zdvíhaní ťažkého bremena z predklonu.

Tieto stavy sú rizikové z pohľadu úrazu hlavy.

Človek sa nepreberá ani po pár sekundách či minúte k vedomiu? Príčina bude inde...

Točí sa vám svet pri fajčení? Môžu za to zmeny na úrovni cievneho systému (a iné), a to hlavne u začínajúcich fajčiarov. Negatívny vplyv fajčenia má však oveľa dlhší zoznam, nie iba nepríjemný závrat.

 

Točenie hlavy v tehotenstve i počas cyklu

Prvotné znaky a signály tehotenstva môžu obsahovať i točenie hlavy. Spojenie je možné hľadať vo zvýšenej únave, pre hormonálne i rozličné telesné zmeny. 

Spomedzi prvotných príznakov tehotenstva možno uviesť:

 • vynechanie menštruácie
 • zvýšená citlivosť bradaviek
 • zväčšenie pŕs
 • zmena výtoku ž pošvy
 • zmeny chute, prípadne nechutenstvo či bolesť žalúdka
 • nevoľnosť a ranná nevoľnosť, ale môže sa vyskytnúť hockedy počas dňa
 • pocit nafúknutia a plnosti brucha
 • celkovo problém s trávením
 • zmeny nálad, plačlivosť
 • zvýšená únava
 • závraty
 • a iné

Samozrejme, ide o individuálne prejavy. Sú ženy, ktoré nemajú žiadne ťažkosti. 

Slabosť, únava či pocit na omdletie sa zvykne podceňovať. Ťažkosti ženy pripisujú bežným fyziologickým zmenám či dehydratácii.

Pri točení hlavy a pocite na omdletie, by si mala žena sadnúť , prípadne sa dať do podrepu. Aby predišla úrazu pri kolapse. Stav sa nezlepšuje? Treba si ľahnúť a dať nohy nad úroveň hlavy, čím sa zlepší prekrvenie.

Upozornenie: Ak nejde o jednorazový či zriedkavý stav, ale je prítomné neustále vertigo, je nutné odborné vyšetrenie

Prečítajte si tiež: Čo môže znamenať točenie hlavy v tehotenstve?

Čo všetko môže byť za točením hlavy počas tehotenstva, ukazuje nasledujúca infografika:

Točenie hlavy v tehotenstve

Spojenie závratov s hormonálnymi zmenami sa nachádza i počas bežného menštruačného cyklu, a to hlavne pred menštruáciou. Prípadne sa zhoršené točenie hlavy vyskytuje v prípade silného či dlho trvajúceho krvácania či pri intenzívnych bolestiach.

Podobne, zmeny hladín hormónov nastávajú i v období menopauzy.

Čo je to vertigo a ako sa prejavuje

Čo je to vertigo a ako sa prejavuje

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Točením hlavy

Čo spôsobuje točenie hlavy, závraty, vertigo? Poznáme hlavné príčiny patri medzi príznaky Nervového systému
Ďalšie názvy: vertigo, závraty
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Aká je úloha CHLÓRU v našom organizme? Je pre naše telo bezpečný? Aká je úloha CHLÓRU v našom organizme? Je pre naše telo bezpečný?

Poznáte účinky chlóru na náš organizmus? Je tento chemický prvok z hľadiska zdravia prospešný alebo dokonca potrebný? Ktoré zlúčeniny chlóru sú pre nás nevyhnutné a ktoré naopak...

ŽELEZO v hlavnej úlohe. Čo by sme o ňom mali vedieť? Ako ho doplniť? ŽELEZO v hlavnej úlohe. Čo by sme o ňom mali vedieť? Ako ho doplniť?

Železo predstavuje pre ľudský organizmus nenahraditeľný kov, ktorý nachádza uplatnenie v širokom spektre základných biologických funkcií. V čom spočíva dôležitosť železa a čo nám hrozí v...

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Anxiolytiká alebo aké spôsoby liečby úzkosti poznáme? Anxiolytiká alebo aké spôsoby liečby úzkosti poznáme?

Stretávate sa so situáciou, kedy pri bežných činnostiach pociťujete strach, obavy alebo nepokoj? Je úzkosť prirodzenou súčasťou nášho života alebo ju môžeme považovať za problém?

Naposledy aktualizované 27.08.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Tocenie hlavi - Eva Vaszilyova 04.01.2018 15:20

Som dianeticka boli má chrptica