späť na zoznam článkov

Zomrel vám doma príbuzný? Povieme vám čo ďalej v tejto ťažkej chvíli

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Zomrel vám doma príbuzný? Povieme vám čo ďalej v tejto ťažkej chvíli
Zdroj foto: Getty images

Smrť je od nepamäti prirodzenou súčasťou života. Úmrtie člena rodiny, či už očakávané alebo neočakávané je vždy náročnou a smutnou udalosťou. Čo je smrť a ako postupovať pri úmrtí v domácom prostredí?


Pre pacienta a hlavne toho v poslednom štádiu ochorenia je najlepšie stráviť svoje posledné chvíle života v domácom prostredí medzi členmi rodiny.

V dnešnej dobe, kedy existujú agentúry domácej opatrovateľskej starostlivosti (ADOS), je to o niečo jednoduchšie.

V niektorých prípadoch však stav pacienta vyžaduje 24-hodinový dohľad, čo predstavuje vážny problém aj po ekonomickej stránke.

Paliatívna starostlivosť - vážny ekonomický problém

Ten, kto sa o smrteľne chorého človeka rozhodne starať a doopatrovať ho, obyčajne nie je schopný aj naďalej vykonávať svoje doterajšie povolanie z dôvodu úplnej zaneprázdnenosti. To predstavuje vážny finančný problém.

Paliatívna starostlivosť je finančne náročná, a to od stravovania, cez hygienické pomôcky, lieky, až po polohovateľné postele, či invalidné vozíčky. Istú časť hradí poisťovňa, no aj doplatky môžu byť vysoké. 

Opatrovateľský príspevok, o ktorý je možné požiadať je nízky a sotva pokrýva základné potreby, preto nie každý ma tú možnosť zostať doma.
Aj napriek pozitívnej správe, ktorá koluje médiami v posledných dňoch, a to zvýšenie tohto príspevku na úroveň minimálnej mzdy, ktorý mal byť aktuálny do roku 2020, a teda už je, je stále nedostačujúce.

Človek starajúci sa o zomierajúceho musí byť odolný

Ďalším aspektom je psychická odolnosť opatrovníka, ktorý je denne vystavovaný psychickému napätiu.

Pacient veľakrát trpí bolesťami, hlavne pri onkologických ochoreniach, ale taktiež dezorientáciou a agresivitou (m.Alzheimer), či úplnou nesebestačnosťou (vigilná kóma, neurodegeneratívne ochorenia, poúrazové ochrnutia).

Psychicky labilnejšie osoby, by si mali naozaj rozmyslieť, či sú schopné opateru zvládať, alebo nie. Hrozí totiž syndróm vyhorenia!

Urobte si online test na syndróm vyhorenia

Okrem fyzických následkov ochorenia treba vždy počítať aj so zlým psychickým stavom pacienta, ktorý nemusí byť stotožnený so svojím ochorením. Môže trpieť depresiami a úzkostnými stavmi a ž do samého konca. 

.

Čo je to smrť?

Smrť je najmenej preskúmaným momentom života, po ktorom už ďalší moment nepríde. Smrť je poslednou zastávkou v životnej ceste človeka. Nastáva vyhasnutím životných funkcií, ireverzibilným (nezvratným) zastavením dychu, srdca a mozgovej aktivity.

Zaujímavé:
V starovekom Egypte ľudia verili, že po smrti sa duša človeka dostáva do ríše mŕtvych, ktorej vládcom bol boh podsvetia a posmrtného života - Usire (Osiris).
Mýty a legendy hovoria, že Usir bol zavraždený, a až následne vstal z mŕtvych.
Podobná bola aj predstava faraónov o zmŕtvychvstaní, ktorá mala za následok množstvo pohrebných rituálov, honosných hrobiek a balzamovania múmií.

Klinická smrť

Pod pojmom klinická smrť, v minulosti nazývanom aj parciálna alebo kardiálna smrť rozumieme zastavenie srdcovej činnosti a spontánneho dýchania. Ide do istej miery o reverzibilný (zvratný) stav, pretože mozgové funkcie sú zachované. Tieto zmeny neznamenajú jednoznačnú smrť, sú preto neistými známkami smrti.

Neisté známky smrti:

 • bezvedomie
 • zástava dýchania
 • zástava krvného obehu

V prípade klinickej smrti, teda keď ste boli svedkami zástavy (pacient vám vydýchol pred očami) je nutná bezodkladná masáž srdca a umelé dýchanie.
Efektívnosť resuscitácie závisí od rýchlosti jej zahájenia.
Pri zahájení oživovania do 4minút po zástave srdca a dychu, má pacient šancu na obnovenie týchto funkcií.
Po 4minútach začínajú nezvratné zmeny mozgu.

Len máloktorá resuscitácia býva úspešná. Aj po obnovení životných funkcií je krvný obeh nestabilný, a sú časté poruchy srdcového rytmu s opätovnou zástavou.

Napriek vedomostiam, či správnej technike je len mizivé percento zresuscitovaných pacientov a zväčša s trvalým poškodením mozgu.

Úspešná resuscitácia ad integrum býva raritná, a to prevažne u mladých a zdravých jedincov, u ktorých došlo k zástave z rôznych príčin (benígna arytmia, topenie, podchladenie).

Zapamätajte si:
Resuscitácia sa nevykonáva u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia (očakávané úmrtie smrteľne chorého) ani v prípade, že vám dodýchal priamo pred očami, dokonca je KONTRAINDIKOVANÁ! Takáto resuscitácia je považovaná za narušenie dôstojnej smrti zomierajúceho a navyše je zbytočná.

Mozgová smrť

Mozgová smrť, ako už z názvu vyplýva, je izolovaná smrť mozgu so zachovanou činnosťou srdca a dýchania. Väčšinou je srdcová akcia a dýchanie podporované prístrojmi (umelá plúcna ventilácia, akcia podporovaná liekmi).

To znamená že sú nezvratne poškodené funkcie mozgu a mozgového kmeňa.
U takéhoto pacienta nie je nádej na „vyliečenie”.
Pacient bez podpory prístrojov a liekov nie je schopný žiť.
V týchto prípadoch sa čaká na súhlas rodiny na odpojenie pacienta od prístrojov, ktoré je opodstatnené.

Zaujímavé:
Pacient na podpornej ventilácii a liekovej podpore s mozgovou smrťou je ideálnym darcom orgánov, ktoré sú až do odpojenia riadne vyživované.
Lekár, podľa našich zákonov, nepotrebuje na odobratie orgánu súhlas rodiny. Rodina je informovaná len z etického a ľudského hľadiska.
V prípade, že sa orgán odoberie napriek nesúhlasu rodiny, nejedná sa o nič protizákonné.
Lekár nemôže z právneho hľadiska odobrať orgán iba pacientovi, ktorý počas svojho života podpísal výslovný nesúhlas s odberom.

Klinická smrť + mozgová smrť + posmrtné zmeny = biologická smrť

Biologická smrť znamená úplnú smrť, a tým pádom nezvratný stav. Dochádza k nej po zástave dýchania a obehu, vyhasnutí mozgových funkcií, pričom v mŕtvom organizme nastávajú posmrtné zmeny.

Tieto chemické a fyzické procesy sú diametrálne odlišné od procesov prebiehajúcich v živom organizme. Sú istou známkou jednoznačnej smrti. Nazývame ich aj posmrtnými zmenami - post mortem.

Isté známky smrti v chronologickom poradí:

Isté známky smrti Čas vzniku zmien Vzhľad zmien Príčina vzniku zmien
posmrtné škvrny cca po 20min. modrofialové škvrny vznikajú poklesom krvi a telesných tekutín vplyvom gravitácie na najnižšie položené miesto
posmrtná stuhnutosť cca po 2hod. tuhosť svalov, nemožnosť ohybu kĺbov, sánky vzniká v dôsledku poklesu kyseliny adenozíntrifosforečnej, ktorá udržiava elastickosť
posmrtné chladnutie tela cca po 1 hod., v zime skôr teplota tela sa vyrovnáva na teplotu okolitého prostredia vzniká v dôsledku zástavy metabolizmu a tvorby tepla
posmrtné vysychanie cca po 24hod. suchosť a tvrdosť očnej gule, pier, genitálií a zvyšku tela vzniká v dôsledku odparovania vody z povrchu tela a pôsobnosťou vzduchu
enzýmová autolýza cca na 2.deň tkanivá a orgány mäknú a strácajú pôvodnú štruktúru vzniká pôsobením vlastných enzýmov na tkanivá (samo - natrávenie) a nedostatkom kyslíka
mŕtvolná hniloba 2.deň (v teple) až 5.deň tkanivá a orgány sa postupne rozkladajú vzniká pôsobením vlastných enzýmov a vplyvom anaeróbnych baktérií
tlenie mŕtvoly 2.deň (v teple) až 5.deň tkanivá a orgány sa postupne rozkladajú vzniká vplyvom oxidačných procesov a vplyvom aeróbnych baktérií
zmydelnatenie niekoľko týždňov až mesiacov prítomnosť belavej mazľavej hmoty na mŕtvole vzniká zmenou telesného tuku na mŕtvolný vosk pôsobením nenasýtených mastných kyselín
mumifikácia pol roka až rok tkanivá a orgány sa postupne konzervujú (tuhá koža) vzniká po úplnom vyschnutí mŕtvoly, po utlmení hniloby a oxidácie, vplyvom sucha a tepla
skeletizácia rôzne dlho po smrti úplné obnaženie kostry bez prítomnosti tkanív vzniká úplným rozpadom mäkkých tkanív autolýzou, hnitím, tlením a pôsobením hmyzu

Očakávané úmrtie ťažko chorého pacienta

Ťažko chorý pacient, alebo pacient v terminálnom, či pokročilom štádiu je ten, ktorého ochorenie je neliečiteľné, progresívne a bez nádeje na vyliečenie.

Najťažšie dni, pre pacienta aj príbuzného nastávajú, keď stav progreduje, lekári už nie sú schopní pomôcť, lieky od bolesti nezaberajú pre rezistenciu, pacient je pripútaný na lôžko, prestáva prijímať stravu a tekutiny a postupne stráca vedomie.

V takýchto prípadoch spolu s potvrdenou smrteľnou diagnózou zostáva len čakať na posledný výdych, nech to znie akokoľvek bizarne.

Počas tohto obdobia je najlepšie, aby boli príbuzní pacientovi na blízku, minimálne sa s ním rozlúčili a povedali si posledné slová, pretože neskôr už nemusia mať príležitosť.
Vo väčšine prípadov, aj napriek veľkej strate, ide o úľavu u pacienta aj príbuzných.

Predsmrtná agónia zomierajúcich

Pred úplným koncom života a zánikom koordinácie všetkých funkcií je možné pozorovať takzvanú predsmrtnú agóniu zomierajúceho.

Predsmrtná agónia je stav, ktorý nastáva na základe postupného zhoršovania sa životných funkcií chorého. V úvode je pacient pri plnom vedomí, je schopný vnímať svoje okolie, a taktiež konať.

Následne sa dostavuje agónia, ktorá signalizuje príbuzným posledné chvíle (pacient si už tohto obdobia nie je vedomí). Trvá individuálne dlho, pričom jej trvanie sa pohybuje od niekoľkých minút až po celé dni. Bez ohľadu na dĺžku trvania so sebou prináša jediné. Definitívny koniec.

S prehlbovaním sa stavu, sa spočiatku zhoršuje kontakt pacienta s okolím. Súčasne, alebo krátko po zhoršovaní vnímania okolia, dochádza k zníženej schopnosti pacienta konať.

Dostavuje sa kvalitatívna porucha vedomia - dezorientácia. Pacient je zmätený osobou (nevie kto je), miestom (nevie kde je) a neovláda časové údaje (aký je rok, mesiac ...).

Nastupujú známky zhoršovania orgánov ako mozog (kvantitatívne poruchy vedomia - prehlbovanie bezvedomia), dýchania (zrýchlené, prehĺbené dýchanie, nakoniec spomalené, plytké až agonálne) a krvného obehu (nízky až nemerateľný tlak krvi, slabí, nitkovitý až nehmatateľný pulz, bledosť, kolapsy).

Aspekty úmrtia

Pri úmrtí dochádza k zástave srdcovej činnosti. Pacient má nehmatateľný tep na krčnej tepne a nemerateľný tlak krvi. Nie je nutné hmatanie tepu, pretože po zastavení srdca následne dochádza k zástave dýchania.

Zástava dýchania sa prejavuje tak, že sa prestane dvíhať hrudník, nie je počuť dychové šelesty a necítiť prúd vydychovaného vzduchu na líci príbuzného, ktorý dýchanie počúva.

Ako posledný prichádza zánik mozgových funkcií a funkcií mozgového kmeňa na podklade neprekrvenia a neokysličenia mozgového tkaniva.

Zaujímavé:
Zástava krvného obehu a dychu spôsobuje neprekrvenie a neokysličenie, preto je mŕtvy do tváre výrazne biely až voskový, prípadne má tvár, pery a akrálne časti (uši, nos a končeky prstov) namodralé.
Niekedy zástavu dýchania môže predchádzať chrčanie alebo agonálne dýchanie, pod ktorým rozumieme posledné veľmi nepravidelné dychy s dlhšími apnoickými pauzami medzi jednotlivými dychmi. Tieto posledné dychy a chrčanie predchádzajú samotnú zástavu dýchania.

Ako skontrolovať, či je pacient mŕtvy?

Aby ste si bolo istý, že je pacient skutočne mŕtvy, musíte ho ohlásiť a zatriasť ním, čím odkontrolujete vedomie. Ak nereaguje na oslovenie a zatrasenie značí to bezvedomie.

Následne treba priložiť ucho k ústam mŕtveho a počúvať dychové fenomény. Ak nepočujete prítomnosť dýchania, necítite na líci prúd vydychovaného vzduchu a dýchacie pohyby hrudníka chýbajú, znamená to zástavu dýchania.

Pri neprítomnosti dýchania je zástava obehu samozrejmosťou, prípadne môžete skúsiť nahmatať tep na krčnici alebo premerať tlak.

U pacienta, kde sa očakávalo úmrtie (napr. onkologický pacient v terminálnom štádiu) NERESUSCITUJEME!

Postup pri očakávanom úmrtí:

 • vybrať mŕtvemu vankúše z pod hlavy, ak sú vysoko
 • nechať ho v rovnej polohe na chrbte
 • zavrieť mu prstami očné viečka
 • ruky mu môžete preložiť cez hrudník
 • podviazať pacientovi sánku
 • umyť pacienta ak došlo k posmrtnému úniku moču a stolice
 • prikryť ho len tenkou plachtou
 • pootvárať okná, prípadne zabezpečiť v miestnosti chladnejšie prostredie kvôli tomu aby telo nezapáchalo
 • následne si sadnite, nadýchnite sa, zadržte dych na 2 sekundy vydýchnite, urobte tak niekoľko krát
 • ak vás smrť príliš zasiahla, nechajte si chvíľku na upokojenie
 • ak budete schopný hovoriť volajte 155 na zabezpečenie prehliadky mŕtveho tela
 • až po prehliadke tela a vypísaní úmrtných listov si môžete príbuzného poobliekať
 • kontaktujte pohrebnú službu až keď máte list o prehliadke mŕtveho
 • nasleduje vybavovanie pohrebu a náležitosti s tým spojené

Právne aspekty smrti a prehliadky mŕtvych. Ako to funguje v súčasnosti?

Smrť má z viacerých hľadísk (medicínske, náboženské, právne) viacero definícii. Z právneho hľadiska je smrť považovaná za objektívnu právnu skutočnosť, a teda právnu udalosť nezávislú na ľudskej vôle. V našom zákone, v okamihu smrti zanikajú všetky práva a povinnosti vzniknuté počas života.

Podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa:
- osoba považuje za mŕtvu, ak došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti , ak dôjde k smrti mozgu, t.j. k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu
- osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu - smrť mozgu
- osoba sa považuje za mŕtvu, ak sa jej dýchacie funkcie a obehové funkcie udržiavajú len pomocou prístrojov, no smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium lekárov (ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia)

Tento istý zákon pojednáva aj o povinnosti lekára vykonať prehliadku mŕtveho tela, o práve lekára navrhnúť súdnu pitvu v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a pochybností ohľadne príčiny smrti (ak nešlo o ťažko chorého pacienta), hlavne pri podozrení na cudzie zavinenie a prítomnosti známok násilnej smrti (aj predpokladaná samovražda).

Kto vykonáva prehliadky mŕtvych?

Hlavne pri úmrtí v domácom prostredí bolo zvykom, že mŕtve telo prišiel prehliadnuť pacientov obvodný lekár.

Vzhľadom na to, že príčina smrti mohla byť spôsobená iatrogénne, to znamená neúmyselným zabitím z nedbanlivosti (predávkovanie liekmi podľa ordinácie lekára), prípadne nesprávnou diagnózou a následnou liečbou ošetrujúceho lekára, sa prehliadka týmto lekárom nevykonáva. Dokonca obvodný lekár nesmie prehliadať svojho pacienta.

Prehliadky tiel vykonávajú súdno - lekársky  patológovia (SLAPA) na to určení.
Súdny lekári dostávajú pokyn na prehliadku mŕtveho tela od Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Postup pri zariaďovaní prehliadky:

 1. volajte 155 priamo od zosnulého (operátor sa bude pýtať potrebné informácie)
 2. nahláste presnú adresu v poradí: mesto, okres, ulica, číslo domu, poschodie (v prípade novostavby orientačný bod)
 3. nahláste priezvisko, meno a rok narodenia osoby, kvôli ktorej voláte
 4. povedzte čo sa stalo (napr. úmrtie príbuzného)
 5. identifikujte presný čas smrti, teda kedy bol zosnulý videný naposledy živý (dodýchal pred vami pred 10min., alebo videli sme ho naposledy živého včera a teraz sme ho našli)
 6. povedzte či išlo o očakávané alebo nečakané úmrtie (udajte diagnózu základného ochorenia, napr. rakovina pankreasu s metastázami do pečene)
 7. identifikujte miesto nálezu a polohu tela mŕtveho (doma, vonku, na chrbte, na bruchu)
 8. na základe telefonickej navigácie vás operátor vyzve na určité úkony z dôvodu zistenia predpokladaného času úmrtia (kontrola vedomia, dýchania, údaj o teplote tela, údaj o prítomnosti posmrtných škvŕn na spodnej časti tela pacienta, údaj o posmrtnej stuhnutosti - zohnutie ruky v lakti, pohyb sánkou, údaje o vonkajších poraneniach súvisiacich s pádom, násilným trestným činom a samovraždou)
 9. na základe zistených skutočností vás operátor/lekár informuje, či k vám posiela záchrannú zdravotnú službu alebo prehliadajúceho lekára

Ľudia a aj niektorí zdravotnícky pracovníci (napr. staršie zdravotné sestry, sanitári) sú stále mylne presvedčení, že lekár musí podľa zákona vykonať prehliadku do dvoch hodín. Táto informácia je nesprávna a mylná.

Žiadny zákon SR nepojednáva o čase, do akého musí byť prehliadnutie tela vykonané!

Prehliadajúci lekári sú dvaja až traja na celý kraj, pričom každý z nich má na starosti niekoľko okresov.
Neraz sa stáva, že niektorí z nich musí ísť (osobným autom bez výstražných znamení) z jedného konca na opačný, alebo má nahlásených viac prehliadok.
Veľa času zaberá aj prehliadanie mŕtvych po dopravných nehodách, násilných trestných činnostiach a samovraždách za asistencie polície, ktoré majú prednosť.
Toto všetko trvá, a preto to nie prakticky možné.
Ľudia čakajúci na súdneho lekára za účelom vypísania listu o prehliadke mŕtveho by preto mali byť trpezlivý a neblokovať tiesňovú linku 155 zbytočnými a neopodstatnenými urgenciami.

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • upjs.sk - Kardiopulmonálna resuscitácia podľa ERC odporúčaní 2015
 • solen.sk - Mozgová smrť
 • upjs.sk - Mozgová smrť - transplantačný program
 • pravo-medicina.sk -  Smrť človeka – vymedzenie, právne súvislosti pri určovaní smrti
 • udzs-sk.sk - Prehliadky mŕtvych tiel

Naposledy aktualizované 12.07.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť? Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť?

Hoci leto nie je typickým obdobím chrípok a prechladnutí, často sa mu práve vtedy nevyhneme. Zmena prázdnin či dovolenky na sústavnú starostlivosť o malých pacientov nie je príjemná pre...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.