Ambulancie všeobecného lekára - deti a dorast, Kalná nad Hronom

 • MUDr. Alžbeta Varsányiová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, Ul. Červenej armády č. 54, 93532 Kalná nad Hronom
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 14:00  11:00-11:30 
  Utorok 07:00 14:00  11:00-11:30 
  Streda 07:00 14:00  11:00-11:30 
  Štvrtok 07:00 14:00  11:00-11:30 
  Piatok 07:00 14:00  11:00-11:30