späť na zoznam chorôb

Chronický únavový syndróm: Čo ho spôsobuje, aké má príznaky a liečbu?

Autor: Lekár MUDr. Andrea Bullová
Chronický únavový syndróm: Čo ho spôsobuje, aké má príznaky a liečbu?
Zdroj foto: Getty images

Chronický únavový syndróm, tiež známy pod názvom myalgická encefalomyelitída, je komplexné multisystémové ochorenie.


Charakteristika

Pacienti s touto diagnózou trpia ťažkou únavou, spomaleným a sťaženým myslením, problémami so spánkom, poruchou regulácie hormónov, ako aj nevoľnosťou po námahe, ktorá môže vážne narušiť schopnosť pacienta vykonávať činnosti každodenného života. 

Včasná diagnostika a včasná liečba sú rozhodujúce pre prevenciu vysokého výskytu tohto ochorenia a jeho negatívneho vplyvu na kvalitu života.

Syndróm chronickej únavy, nazývaný aj myalgická encefalomyelitída, je komplexné multisystémové ochorenie, čiže okrem nervového systému, postihuje aj hormonálny systém, imunitu, psychiku a iné.

Výskyt ochorenia je výrazne vyšší vo vekovej skupine 40 až 70 rokov, avšak ochorieť môžu aj  deti, dospievajúci, alebo mladí dospelí vo veku 20 rokov. 

Zaujímavosťou je, že často sú postihnuté zdravotné sestry. 

Častejšie je diagnostikovaný v bielej populácii. Štúdie tiež ukázali, že je častejší u skupiny ľudí s nízkym príjmom ako v skupine s vyšším príjmom a vyšším vzdelaním. To poukazuje na dôležitú úlohu sociálnych rizikových faktorov, ako je napríklad stres. 

Choroba má progredujúci charakter, čiže jej príznaky sa zhoršujú, ak zostáva roky nediagnostikovaná, alebo nie je adekvátne liečená.

Syndróm sa vyskytuje dokonca aj u zvierat a je v 50 % smrteľné. U človeka iba veľmi výnimočne. 

Príčiny

Príčiny syndrómu chronickej únavy sú medzi odborníkmi kontroverznou témou. Syndróm je totiž príliš komplikovaný a stále nie je úplne pochopený. 

V súčasnosti sa medzi najdôležitejšie dôvody vzniku ochorenia považuje nákaza niektorými infekčnými ochoreniami, porucha regulácie imunitného systému a poruchy genetiky.

Genetika

Dôkazom u účasti genetiky je fakt, že ochorenie sa veľmi často vyskytuje u pacientov s rodinným výskytom syndrómu, teda ak sa prejavilo u rodiča, je vysoké riziko, že ním bude trpieť aj dieťa, alebo súrodenci. 

Známe sú aj špecifické genetické mutácie, ktoré sú prítomné v genóme pacientov s týmto ochorením. 

Infekcia

Ako uvádzame vyššie, predpokladá sa, že spúšťačom ochorenia sú rôzne prekonané infekčné ochorenia. 

Známou príčinou je napríklad infekcia vírusom Epstein-Barrovej (EBV), ľudského herpesvírusu (HHV)-6 a ľudského parvovírusu B19.

Prekonanie ochorení, ako je infekčná mononukleóza, časté herpesy, virémia B19, alebo prekonanie tzv. piatej detskej choroby, môžu spúšťať nástup syndrómu chronickej únavy.

Zmeny v imunitnom systéme

Ide najmä o zmenu hladín B-lymfocytov.

Okrem toho bola pozorovaná aj zvýšená hladina imunoglobulínov IgG (protilátok produkovaných B-lymfocytmi). 

Niektorí pacienti majú prítomné aj špecifické autoprotilátky, čo sú protilátky namierené proti vlastným tkanivám.

Ide o protilátky proti jadrovým a membránovým štruktúram buniek, a protilátky proti receptorom neurotransmiterov, čo sú chemické látky, ktoré sú zodpovedné za prenos informácii v nervovom systéme.

Dané zmeny spôsobujú chronický zápal v tele, aktiváciu oxidačného stresu v organizme,  zmeny v neuroendokrinných funkciách a autoimunitný útok namierený proti neurónom. 

Konkrétne ide o antinukleárne protilátky (ANA), anti-dsDNA protilátky, ako aj protilátky proti neurónovým a endotelovým bunkám.

Zvýšený oxidačný stres

Pacienti s chronickým únavovým syndrómom majú značný nárast oxidačného stresu, ktorý hrá zásadnú úlohu pri vzplanutí ochorenia. 

Dochádza k nárastu biomarkerov oxidačného stresu, ako je oxidovaný LDL cholesterol („zlý cholesterol”) a niektorých prostaglandínov.  Zároveň u nich dochádza k zníženiu pozitívnych antioxidantov, ako je napríklad prirodzene prítomný glutatión.

Oxidačné poškodenie premieňa mastné kyseliny a proteíny na ciele autoimunitných procesov.

Voľné radikály vznikajúce pri chemických reakciách v ľudskom organizme poškodzujú reťazec transportu dôležitých látok, ako aj produkciu energie a nakoniec spôsobuje aj poškodenie mitochondrií, čo sú dôležité organely, ktorými bunka dýcha.

Zmeny v prenose serotonínu

Predpokladá sa, že únava, ktorá je kľúčovým príznakom u pacientov s týmto chronickým únavovým syndrómom, je spôsobená nadmernými hladinami serotonínu, ako aj jeho metabolitov v centrálnom nervovom systéme.

Nadbytok serotonínu vedie k poruche tvorby akčného potenciálu (štartér nervových reakcii) a tým k zníženiu motorickej aktivity. 

Hypokortizolizmus

Kortizol, alebo hydrokortizón, je steroidný hormón. Prirodzene sa tvorí v ľudskom tele, konkrétne v nadobličkách. Vylučovanie hormónu z nadobličiek reguluje podmozgová žľaza (hypofýza) takzvanou hypotalamo-hypofýzovou osou. 

Jeho hlavnou funkciou je zvýšenie celkovej pohotovosti a pripravenosti organizmu na záťažové situácie, akými sú napríklad stres, alebo infekcia.

U pacientov s chronickým únavovým syndrómom dochádza k poruche hypotalamo-hypofýzovej osi a preto sú u nich hladiny cirkulujúceho kortizolu príliš nízke. 

Práve nízka hladina tohto hormónu je príčinou jedného z vedúcich prejavov syndrómu chronickej únavy a tým je nevoľnosť po fyzickej námahe.

Príznaky

Charakteristickým príznakom je únava po námahe spojená s mnohými neurologickými, kardiovaskulárnymi, respiračnými a gastrointestinálnymi ťažkosťami. 

Únava, ktorá je popisovaná pacientmi, sa zhoršuje fyzickou námahou a vzpriameným, či stuhnutým držaním tela, napríklad pri dlhom sedení v práci za počítačom.

Únava sa nezmierňuje ani oddychom a nemožno pre ňu nájsť žiadny iný medicínsky dôvod, teda iné ochorenie sprevádzané únavou (infekčné ochorenie, zápal, onkologické ochorenia atď.).

Pacienti často uvádzajú, že pred nástupom únavy mali veľmi dobrú kondíciu. Opisujú náhly začiatok únavy, zvyčajne spojený s prekonaním ochorenia podobným chrípke.  

Takisto sa u nich vyskytuje aj nevoľnosť po námahe, kedy po pravidelnej fyzickej aktivite nasleduje nevoľnosť a únava s dlhým zotavovaním, ktoré zvyčajne trvá viac ako jeden deň.

Časté sú aj novovzniknuté chronické bolesti hlavy s rôznymi nepravidelnými výkyvmi. Bolesť svalov sa vyskytuje najčastejšie u detských pacientov a môže byť tiež príznakom pridruženého ochorenia, fibromyalgie. 

Bolesti kĺbov sa prejavujú v dôsledku pridruženého autoimunitného ochorenia, reumatoidnej artritídy. 

Spánok je rušený častým budením a nie je osviežujúci. Preto sa u pacientov vyskytuje tzv. denná hypersomnolencia, čiže potreba denného dospávania, najmä v poobedných hodinách a nočná nespavosť. 

Spomalené myslenie, zhoršenie mentálneho spracovania, zlá schopnosť učenia nových vecí, zhoršené spracovanie nových informácií, úpadok pamäte, znížený rozsah pozornosti a neschopnosť vykonávať viaceré úkony naraz, sú príznaky, pre ktoré má väčšina týchto pacientov zníženú schopnosť pracovať.

Okrem toho sa u týchto pacientov môžu prejavovať aj vegetatívne prejavy, vrátane nevoľnosti, vracania, nočného potenia, závratov, neznášanlivosti alkoholu a iných liekov. 

Bežné sú aj zmeny psychiky ako príznaky nekontrolovanej úzkosti, záchvaty paniky a narušené sociálne fungovanie. 

Diagnostika

Chronický únavový syndróm je diagnóza stanovená tzv. per exclusionem, čiže na základe klinického vyšetrenia a po vylúčení iných možných ochorení.

Spočiatku, keď sa za príčinu ochorenia považovali prevažne vírusy, Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA, v roku 1988 prišlo s kritériami pre diagnostiku, so zameraním na fyzické symptómy. 

Neskôr boli vyvinuté Oxfordské kritériá, a to v roku 1991. Definovali diagnózu syndrómu chronickej únavy, ako ochorenie, kedy sú prítomné mierne až závažné príznaky únavy, myalgie a vyčerpania. 

Oxfordské kritériá považovali únavu za primárny príznak, ktorý by mať jednoznačný začiatok, mala by byť závažná až invalidizujúca a ovplyvňujúca duševné a fyzické zdravie. 

Tieto symptómy by mali byť prítomné minimálne šesť mesiacov a mali by zasahovať do života pacienta viac ako päťdesiat percent času. 

Prítomné by mali byť aj ďalšie symptómy, ako sú myalgie (bolesti svalov), zhoršená nálada a poruchy spánku. 

Kritériá vylučujú ľudí so zdravotným problémom, o ktorom je známe, že spôsobuje únavu, ako aj ľudí so známou poruchou duševného zdravia, ako je napr. schizofrénia, mánia, depresia, poruchy príjmu potravy, zneužívanie návykových látok, alebo známa organická patológia mozgu, napr. tumor.

V roku 2015, prišiel Lekársky ústav (IOM) s novými kritériami na diagnostiku syndrómu chronickej únavy.

2015 IOM diagnostické kritériá

Diagnóza vyžaduje prítomnosť nasledujúcich troch symptómov dlhšie ako šesť mesiacov. Ďalej intenzita symptómov by mala byť mierna alebo závažná aspoň v 50 % atakov únavy.

Medzi tri hlavné príznaky patria:

 • Únava – charakterizovaná ako značné zníženie, alebo zhoršenie schopnosti pacienta zapojiť sa do aktivít, ktoré by ho bavili pred vypuknutím choroby. Tento stav trvá viac ako šesť mesiacov.
 • Nevoľnosť po námahe – pacienti pociťujú zhoršenie symptómov a funkcie tela po vystavení fyzickým, alebo psychickým stresorom, ktoré predtým dobre tolerovali.
 • Neosviežujúci spánok – pacienti majú pocit, že sú po nočnom spánku stále unavení.

Správne určená diagnóza vyžaduje tri vyššie uvedené symptómy, plus jeden z ďalších nižšie uvedených symptómov: 

 • Kognitívna porucha – problémy s myslením, pamäťou, alebo psychickým výkonom. Stav je zhoršený psychickou námahou, fyzickou námahou, stresom alebo časovým tlakom.
 • Ortostatická intolerancia – zhoršenie symptómov pri zaujatí a udržiavaní vzpriamenej polohy. Symptómy sa nezlepšujú ani ľahnutím, alebo zdvihnutím chodidiel.

Diagnostický proces  by mal začať anamnézou a fyzikálnym vyšetrením. Lekári by mali používať overený klinický dotazník, ako je napríklad DePaul symptómový dotazník.

Neexistujú žiadne laboratórne diagnostické testy ani biomarkery na potvrdenie diagnózy. 

Laboratórne testy sa využívajú pre vylúčenie iných ochorení a zahŕňajú rozbor moču, kompletný krvný obraz s diferenciálom, biochemické vyšetrenie krvi, testy funkcie štítnej žľazy, hladiny svalových enzýmov ako kreatínkinázy, a hladinu C-reaktívneho proteínu (CRP).

Okrem týchto sa odporúčajú aj testy citlivosti na lepok, endomyziálnych protilátky imunoglobulínu A, skríning liekov v moči a detekciu reumatologických protilátok.

Ďalšie vhodné vyšetrenia zahŕňajú: 

 • sledovanie tlaku krvi, pulzu, EKG 
 • hematologické vyšetrenie (sedimentácia erytrocytov, krvný obraz, celkový počet leukocytov a diferenciálny rozpočet) 
 • mikrobiologické vyšetrenie ako sú stery zo slizníc nosa, nosohltanu, stolica, moč, vyšetrenie na prítomnosť parazitov
 • sérologické vyšetrenia (sledujú sa hladiny protilátok proti vírusom EBV, CMV, parazitovi toxoplazme, borreliám, chlamydiám, mykoplazmám, a vírusom hepatitídy HAV, HBV, HCV a HIV) 
 • imunologické vyšetrenie 
 • alergologické kožné testy 
 • spirometrické vyšetrenie pľúc
 • neurologické celkové vyšetrenie vrátane EMG a EEG
 • psychiatrické a psychologické sedenie 

Priebeh

Syndróm chronickej únavy nie je choroba v pravom zmysle slova, ale len súbor príznakov a ťažkostí, ktoré zatiaľ nemajú presne určenú príčinu.

Nástup ochorenia môže byť náhly, po prekonanej infekcii, alebo po ťažkej životnej situácii, po psychickom vypätí. Niektorí pacienti uvádzajú aj postupný a plíživý začiatok a nevedia si spomenúť na štartovací podnet ich únavy.

Ochorenie žiaľ netrvá týždeň, ale niekoľko mesiacov. Ku diagnostike chronického únavového syndrómu je potrebné aby príznaky trvali minimálne pol roka. 

Mnohí pacienti sa nevedia únavy zbaviť aj niekoľko rokov a sprevádza ich počas celého života.

Ako sa lieči: chronický únavový syndróm

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.cz - CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM HRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM, MUDr. Martin Nouza, CSc.Centrum klinické imunologie, Praha
 • internimedicina.cz - CHRONICKÁ ÚNAVA HRONICKÁ ÚNAVA A CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM, doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.Oddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice, Olomouc
 • solen.sk - CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM, doc. MUDr. Ladislav Steidlneurolog, Olomouc
 • ncbi.nlm.nih.gov - Chronic Fatigue Syndrome
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Chronic fatigue syndrome: progress and possibilities
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Fecal microbiota transplantation: Review and update

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Po absolvovaní osemročného gymnázia, som presne vedela, kým sa chcem v živote stať. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mi splnilo dlhoročný sen a mohla som začať plniť svoje poslanie lekára. Po získaní diplomu a titulu MUDr., viedli moje prvé profesionálne kroky do Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Na klinike Stereotaktickej rádiochirurgie som sa venovala pacientom s mozgovými nádormi a nádormi oka. Po roku práce s onkologickými pacientmi som sa v roku 2020 presunula na Neurologickú kliniku SZU Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde pôsobím dodnes. Voľný čas trávim najradšej v prírode, či už na bicykli, turistike alebo len tak na prechádzke v neďalekom lese

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Chronický únavový syndróm lieči Neurológia , vyšetruje Anamnéza , Vyšetrenie krvi , patrí medzi Ochorenia nervového systému
Ďalšie názvy: Myalgická encefalomyelitida, myalgická encefalopatia
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? + Choroby a nežiadúce účinky Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? + Choroby a nežiadúce účinky

Klimatizácia má slúžiť na zvýšenie komfortu v práci, doma či počas cestovania. Pri nesprávnom používaní a zanedbanej údržbe má negatívny vplyv na zdravie. Je pôvodcom chorôb dýchacieho,...

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Alkohol: Ako vplýva na psychiku človeka? Čo okrem depresie spôsobuje? Alkohol: Ako vplýva na psychiku človeka? Čo okrem depresie spôsobuje?

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena správania , no...

S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu? S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu?

Na svete existujú ochorenia so spoločnými rysmi. Preto nie je vždy jednoduché ich vzájomne rozlíšiť. Neraz bol kvôli tomu pacient nesprávne liečený. Diferenciálna diagnostika je postup...

Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou

V dnešnej dobe sa čoraz viac diskutuje o tom, či nie je na deti vyvíjaný neprimeraný tlak a vysoké nároky. Ako podporiť dieťa vo vzdelávaní a efektívne využiť jeho potenciál, aby to...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • MUDr. Soňa Feketová
    Adresa: Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  13:00 15:00  MUDr. Cudráková 
    Utorok 13:00 15:00  MUDr. Feketová 
    Streda 13:00 15:00  MUDr. Feketová 
    Štvrtok 13:00 15:00  MUDr. Cudráková 
 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • MUDr. Soňa Feketová
    Adresa: Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  13:00 15:00  MUDr. Cudráková 
    Utorok 13:00 15:00  MUDr. Feketová 
    Streda 13:00 15:00  MUDr. Feketová 
    Štvrtok 13:00 15:00  MUDr. Cudráková 
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica s poliklinikou Myjava

   Staromyjavská 59, 90701 Myjava

   Web: http://www.nspmyjava.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6212 721

   Gynekologické ambulancie (2)

   • MUDr. Oľga Kováčová
    Adresa: Detská neurologická ambulancia, Staromyjavská 59, 90701 Myjava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:00   
    Utorok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Streda 08:00 12:00   
    Štvrtok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Piatok 08:00 12:00   
 • Nitriansky kraj
  • Fakultná nemocnica Nitra

   Špitálska 6, 95001 Nitra

   Web: http://www.fnnitra.sk/
   Telefón - ústredňa: 037 6545 111

   Cievne ambulancie - angiologické (1)

   • Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
    Adresa: Ambulancia neurofyziológie a sonografie, Špitálska 6, 94901 Nitra
    deň oddo
    Pondelok  11:00 14:00 
    Utorok 10:30 14:00 
    Streda 10:30 14:00 
    Štvrtok 11:00 14:00 
    Piatok 10:30 13:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Droppa
    Adresa: Neurologická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • neambuluje
    Adresa: Neurologická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Lenka Lidíková
    Adresa: Neurologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Anna Kravecová
    Adresa: Neurologická ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
 • Košický kraj
  • NsP Skalica - Nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica

   Koreszkova 7, 90982 Skalica

   Web: http://www.nspskalica.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6969 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Návštevné hodiny podľa jednotlivých oddelení nájdete tu

   • MUDr. Dana Lisická
    Adresa: Neurologická ambulancia pre dospelých, Koreszkova 7, 90982 Skalica
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30   
    Utorok 07:00 15:30   
    Streda    Klinický deň, len akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30   
    Piatok 07:00 15:30   
   • MUDr. Marián Ivánek
    Adresa: Neurologická ambulancia pre deti, Koreszkova 7, 90982 Skalica
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30   
    Utorok 07:00 15:30   
    Streda 07:00 10:00  Od 10:00 Klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:30   
    Piatok 07:00 15:30   

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.