Ambulancie všeobecného lekára - deti a dorast, Sykavka

 • Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
  Adresa:
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:30 13:00   
  Utorok 08:00 15:00  13:00-13:30 
  Streda 13:00 16:00   
  Štvrtok 07:30 13:00   
  Piatok 07:30 13:00   
 • MUDr. Klára Blažeková
  Adresa: Ambulancia pre deti a dorast, Sotinská 1588, 90501 Senica
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 10:00   
  Utorok 13:00 16:00  10:00-12:00 poradňa 
  Streda 07:00 10:00   
  Štvrtok 07:00 10:00   
  Piatok 07:00 10:00