späť na zoznam článkov

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. Pri ťažkostiach s krčnou chrbticou sa problém odzrkadlí na jej bolesti, ale aj vyžarovaním a vystreľovaním do okolitých častí tela. A to do hlavy, pliec, horných končatín, ale aj do oblasti nižšie postavených. Okrem toho sa môžu pridružiť rôzne iné príznaky.


RTG snímka krčnej chrbtice
Krčná chrbtica na RTG snímke

Vzhľadom na umiestnenie je prirodzené, ak sa ťažkosti s krčnou chrbticou prejavujú aj v jej susediacich oblastiach. Samozrejme, tí ľudia, čo už svoju skúsenosť majú, dajú za pravdu, že samotná bolesť krku je nepríjemná.

Negatívny pocit sa násobí v prípade, že sa pridružujú iné ťažkosti. Týchto nepríjemných komplikácií môže byť hneď niekoľko. Bolesť, jej vyžarovanie, obmedzenie hybnosti, stuhnutie svalstva, závraty, pocit na vracanievracanie či potenie.

V nasledujúcom článku sa zameriame na tri časté pridružené problémy, ktoré sa frekventovane vyskytujú spolu s bolesťou krčnej chrbtice. A to sú bolesť hlavy z krčnej chrbtice, točenie hlavy a bolesť krčnej chrbtice a ramien.

TIP: informácie o ťažkostiach s krčnou chrbticou v inom článku na Zdravotéke.

Bolestivá krčná chrbtica môže spôsobiť tieto 3 ťažkosti

Samozrejme, problémov, ktoré súvisia s bolesťou krčnej chrbtice je množstvo. Príkladom je už uvádzaná bolesť vyžarujúca do hlavy, ramien, tŕpnutie prstov. Ale aj bolesť uší a očí. Inou skupinou sú závraty z krčnej chrbtice. A pri ťažkostiach a bolestiach krku sa môže vyskytnúť aj vysoký krvný tlak.

V nasledujúcej časti článku uvádzame výber frekventovaných ťažkostí. A to je bolesť hlavy, závraty a bolesť ramien z krčnej chrbtice.

Čo môže spôsobiť bolesť krčnej chrbtice a hlavy?

Bolí vás hlava? Pravdaže, bolí vás aj krčná chrbtica? Tieto dve bolesti sa veľmi často sprevádzajú. Pýtate sa, čo ich spôsobuje? Je dosť pravdepodobné, že hlavný dôvod nie je treba ani dlho hľadať.

Žena má boelsti krčnej chrbtice pre dlhodobú prácu za počítačom a dlhodobé sedenie
Dlhodobá práca za počítačom ako príčina bolesti krčnej chrbtice

Preťaženie krčnej chrbtice, náhly pohyb, čiže otočenie hlavy, prechladnutie, teda prievan alebo nevhodné používanie klimatizácie. Známa príčina je aj zlá poloha hlavy v ľahu či pri spánku

Zaťažujúca je aj dlhodobá nevhodná pozícia hlavy pri práci alebo monotónny pohyb hlavy. Ako je napríklad pri práci za počítačom, pri pásovej výrobe a v iných situáciách, ktoré si vyžadujú dlho trvajúcu, neprirodzenú polohu hlavy.

Iným rizikovým faktorom pre vznik ťažkostí je postihnutie medzistavcových kĺbov alebo poškodenie medzistavcovej platničky, a teda herniácia platničky. Tá vzniká prevažne u mladých ľudí. V niektorých prípadoch sú zmeny degeneratívneho charakteru, a to najmä u staršej populácie.

Tieto vyvolávajúce príčiny sú spoločným menovateľom pre:

 • akútny krčný segmentový syndróm
 • subakútny a chronický segmentový syndróm
 • cervikokraniálny syndróm
 • Barré - Lieou syndróm, spojenie bolesti a točenia hlavy, zaľahnutia v ušiach a zahmlenia zraku 

Akútny krčný segmentový syndróm

Bolesť krčnej chrbtice je pri ňom silná, ostrá, jednostranná a najčastejšie vyžaruje do záhlavia. Úľavu od bolesti poskytuje držanie hlavy v jednej polohe, takzvanej analgickej polohe. Podoba tejto polohy je väčšinou sklonenie a vytočenie hlavy.

Každý, a to aj najmenší pohyb hlavy túto bolesť zhoršuje. A preto je pohyb hlavou obmedzený. Pridružuje sa aj stuhnutie svalstva a v niektorých prípadoch aj pocit na vracanie vracanie.

Subakútny a chronický segmentový syndróm

miernejší nástup a aj priebeh ťažkostí. Avšak, trvanie ťažkostí sa môže predĺžiť na niekoľko týždňov až mesiacov. Vyžarovanie bolesti z krčnej chrbtice je najčastejšie do záhlavia, šije a aj do ramien.

Pridružené sú aj ostatné ťažkosti, a to napríklad chybné držanie tela, miernejšie obmedzenie pohybu hlavou. V niektorých prípadoch sa vyskytuje aj potenieťažoba na žalúdku a pocit na vracanievracanie, ale aj hučanie v ušiach a závraty.

Cervikokraniálny syndróm

Tento syndróm sa skrátene označuje aj ako CC syndróm. Jeho najčastejšou príčinou je postihnutie medzistavcových kĺbov. Vzniká aj pre funkčnú poruchu atlantookcipitálneho spojenia (spojenie krčnej chrbtice na lebky). Aj ako dôsledok neprirodzených zmien v danej oblasti a preťaženia krčnej chrbtice.

Bolesti hlavy sú pri ňom vo väčšine prípadov jednostranné, a to v oblasti záhlavia, temena, spánku či čela. Bolesť vyžaruje z hornej časti krčnej chrbtice, zhoršuje ju pohyb a zmena polohy hlavy.

Viac informácií o tomto syndróme je aj v článku o cervikogénnej bolesti hlavy

Obrázok znázorňuje správne a nesprávne držanie tela
Dôležité je správne držania tela

Príčiny bolesti krčnej chrbtice a závratov

Rovnako, aj do tejto skupiny sa zaraďuje viacero vyvolávajúcich príčiny. Inak sa tento problém označuje aj ako cervikálne vertigo alebo cervikovestibulárny syndróm, čiže syndróm krčnej závrate.

Provokuje ho poloha a pohyb hlavy. A najčastejšie príčiny sú stlačenie vertebrálnych ciev, teda ciev, ktoré prebiehajú krčnou častou chrbtice, ale aj chybné informácie, ktoré vysielajú receptory z tejto oblasti.

Prípadne, vyvolať ho môže aj kompresia, teda stlačenie krčnej miechy. A to ako dôsledok poškodenia medzistavcovej platničky, ako je to napríklad pri herniácii disku.

Samostatnou skupinou sú úrazy chrbtice a Barré - Lieou syndróm, čo je vlastne spojenie bolesti hlavy, vertiga, teda točenia hlavy, zaľahnutia v ušiach a zahmlenia zraku. Ďalšou príčinou točenia hlavy býva už uvádzaný subakútny chronický krčný segmentový syndróm.

Bolesť ramien z krčnej chrbtice

Tieto ťažkosti sa združujú, a to najčastejšie z dôvodu cervikobrachiálneho syndrómu, ale ich príčinou môže byť aj krčný koreňový syndróm.

Prvý uvádzaný, teda cervikobrachiálny syndróm, označuje sa aj ako CB syndróm, ale aj ako pseudoradikulárny syndróm. Je význačný tým, že bolesť sa z oblasti krčnej chrbtice presúva do oblasti ramien, paží.

Informácie o bolestiach vyžarujúcich z chrbtice na Wikiskriptách.

Avšak, pri cervikobrachiálnom syndróme nenastávajú poruchy sily svalov alebo citlivosti v hornej končatine. Tieto poruchy sily a citlivosti, ako aj tŕpnutie rúk a prstov pri bolestiach krčnej chrbtice, sa pridružujú pri druhom uvedenom probléme, a to pri krčnom koreňovom syndróme.

Pri krčnom koreňovom syndróme sa vyskytujú aj ťažkosti ako:

 • bolesť krčnej chrbtice
 • porucha hybnosti a funkcie
 • segmetálne senzitívne dermatómové príznaky, a to sú aj parestézie, teda mravčenie, hypestézie až anestézie, čiže zníženie až vymiznutie citlivosti
 • segmentálne motorické príznaky na hornej končatine, čo sú slabé obrny svalov aj s úbytkom hmoty a zníženým svalovým napätím alebo aj zášklby svalov, znížená citlivosť až necitlivosť v danej oblasti

Tak ako je uvedené v článku: Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy, najčastejším je postihnutie koreňa C7 (70%). Menej často C6 (20%), C5 a C8 (10 %).

Tabuľka uvádza, ako prebieha šírenie bolesti pri jednotlivých koreňových syndrómoch

Názov Popis
Koreňový syndróm C8 bolesť je šírená zo zadnej strany ramena cez ulnárnu (lakťovú) stranu až do malíčka a prstenníka
Koreňový syndróm C7 bolesť sa šíri po zadnej strane ramena až do stredných prstov
Koreňový syndróm C6 bolesť sa šíri po radiálnej strane (na strane vretennej kosti) až do palca a ukazováka
Koreňový syndróm C5 bolesť sa šíri z oblasti šije po vonkajšej strane ramena

Aké vyšetrenia sú potrebné pri problémoch s krčnou chrbticou?

Najdôležitejšiu úlohu pri diagnostikovaní ťažkostí s krčnou chrbticou má osobná anamnéza. Lekárovi poskytne všetky dôležité údaje. Medzi tie patrí, napríklad časový údaj vzniku bolesti, informácie o jej mieste a vyžarovaní.

Sem patrí aj údaj o úľavovej polohe, ale aj informácie o tom, čo tieto ťažkosti vyvolalo a čo ich zhoršuje. Aj preto je dôležité, všímať si ostatné pridružené príznaky.

Následne sú dostupné vyšetrenia, napríklad:

Výrez pohľad na trup lekára, lekársky biely plášť, fonendoskop, perá
Lekárske vyšetrenie je dôležité pre vylúčenie závažných príčin
 • neurologické
 • ortopedické
 • neurochirurgické
 • rehabilitačné
 • traumatologické, po úraze 
 • reumatologické
 • psychologické

Doplňujúce vyšetrovacie metódy sú:

 • RTG
 • CT
 • MRI
 • EMG
 • USG, čiže SONO
 • angiografia
 • laboratórne vyšetrenie krvi a likvoru

Čo pomáha pri bolestiach od krčnej chrbtice?

Bolesti krčnej chrbtice spôsobujú práceneschopnosť a celkové obmedzenie na mobilite. Vtedy je potrebný pokoj. A to znamená, pokoj od akejkoľvek fyzickej, ale aj psychickej záťaže.

Dôležité je udržiavať oblasť krku v teple. Teplo musí byť v suchej forme. Zohrievanie horúcou vodou by mohlo mať opačný, ako pomáhajúci efekt.

Aplikujú sa rôzne hrejivé náplasti, tie môžu mať aj obsah liečiva proti bolesti a na uvoľnenie napätia svalstva. Okrem náplastí sú vhodné parafíny, obklady. Ale aj nepriame pôsobenie, teda infračervené žiariče, ale aj prúd horúceho vzduchu.

Z domácich a voľne dostupných pomôcok je vhodný termofor, rôzne elektrické vankúše. Najjednoduchší spôsob je klasický šál. V lekárni sa dá zakúpiť krčný golier (molitanový či vatový).

Okrem toho, v lekárni sa dajú zakúpiť voľnopredajné lieky proti bolesti. Avšak, najúčinnejšiu liečbu dostanete od lekára, a to na lekársky predpis. Pričom, používajú sa lieky na úľavu od bolesti, teda analgetiká, lieky na uvoľnenie svalov, teda myorelaxanciá. V niektorých prípadoch je vhodná aj doplnková liečba, a to v podobe anxiolytík, neuroleptík, antidepresív, antiepileptík či antihistaminík.

Medzi fyzikálnu liečbu sa zaraďuje cvičenie, nácvik správneho držania tela, elektroliečba, termoterapia, hydroterapia, magnetoterapia. Rehabilitačná liečba (masáže), kúpeľná liečba. V niektorých prípadoch je nutný chirurgický zákrok, čo zastrešuje neurochirurgický odbor.

Používajú sa aj niektoré infiltračné techniky:

 • technika tzv. suchej ihly
 • liečba intradermálnymi pupencami
 • infiltračná liečba svalov, väzov a úponov šliach
 • fazetové blokády
 • periradikulárne obstreky
 • cervikálna epidurálna infiltrácia
 • blokáda ganglion stellatum
 • ozonoterapia

Viac o týchto druhoch liečby sa viete dočítať v článku z neurologickej praxe.

Najdôležitejšia je prevencia

Ešte skôr, ako sa začne liečba a vôbec nejaké ťažkosti, by mala byť prevencia. To znamená, predchádzanie problémom s krčnou chrbticou.

Medzi rizikové faktory patrí:

 • vek
 • primárne ochorenia, ako je napríklad osteoporóza, obezita
 • zlé držanie tela
 • sedavý spôsob života a sedavá práca
 • znížená fyzická aktivita
 • preťaženie krčnej chrbtice, monotónny pohyb
 • stres a psychické poruchy
 • fajčenie

Do hlavných zásad prevencie ťažkostí s krčnou chrbticou patrí, napríklad správne držanie tela, dostatok pohybu, prevencia úrazu, správna poloha v ľahu a v spánku. Ale aj vhodný spôsob relaxu, wellness.

Dôležitá je celková životospráva, dostatočná a vyvážená strava. Medzi potrebné vitamíny a minerály sa zaraďujú vitamíny skupiny B, vitamín C, D, E, ale aj stopové prvky ako je vápnik, horčík, draslík, selén či mangán.

Infografika znázorňuje, čo pomáha pri bolestiach krčnej chrbtice

Otestujte svoje vedomosti

7 testovacích otázok vám pomôže zopakovať si uvedené informácie z článku. 

 

Môžu spolu súvisieť bolesť hlavy a krku?

Je príčinou bolesti krčnej chrbtice dlhodobá práca za počítačom?

Zhoršuje pohyb bolesť krku a hlavy?

Môže sa pri bolestiach krku točiť hlava?

Vyžaruje bolesť z krčnej chrbtice do ramien

Aká forma tepla pomáha?

V prevencii ťažkostí je dôležitá celková životospráva?

Výborne, všetky odpovede sú správne.

1., 4., 5. otázka: bolesť krčnej chrbtice je častou príčinou bolesti hlavy, vyžarovania bolesti do ramien a aj závratov

2. neprirodzená poloha hlavy pri dlhodobej práci za počítačom je veľkou záťažou pre krčnú chrbticu

3. každý pohyb hlavy môže zhoršiť existujúcu bolesť

6. pri bolestiach krku je vhodná aplikácia suchého tepla. Vlhko naopak uškodí

7. celková životospráva vplýva na kondíciu pohybového aparátu, a teda aj krčnej chrbtice

Video s cvikmi na krčnú chrbticu

Video s cvikmi na krčnú chrbticu

Naposledy aktualizované 26.05.2017

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Lukáš Tóth

Lukáš Tóth

redaktor
Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aká je správna diéta pri hnačke, zápche či vracaní? Aká je správna diéta pri hnačke, zápche či vracaní?

Hnačka, zápcha či vracanie sú stále aktuálne problémy. Majú rozličné príčiny a rôznorodú terapiu. Pri liečbe je dôležitá správna diéta. Dnešná téma odhaľuje zásady vhodného stravovania,...

Letná hnačka a nie len pokazené potraviny či chvíle Letná hnačka a nie len pokazené potraviny či chvíle

Hnačka sa v období tepla, a teda aj leta objavuje častejšie. Čo ju vyvoláva, aké má príznaky, riziká, ako sa jej účinne zbaviť? Stručné a prehľadné informácie nájdete v článku.

Ako sa zbaviť stresu v lete? Ako sa zbaviť stresu v lete?

Zbaviť sa stresu nemusí byť pre každého jednoduché. Niekomu sa to darí viac, inému menej. Najlepšie je sa stresovým situáciám vyhýbať. Nie vždy sa to však podarí. V každom prípade máme...

Parazity, naše zdravie a domáci miláčikovia Parazity, naše zdravie a domáci miláčikovia

Domáci miláčikovia sú súčasťou mnohých domácností. Dôležitá je správna starostlivosť, aby aj naďalej zostali zdrojom radosti a nie pôvodcom komplikáciíí. 

Uštipnutie komárom, podľa čoho si vyberajú obete a ako sa chrániť Uštipnutie komárom, podľa čoho si vyberajú obete a ako sa chrániť

Prichádzajú spolu s teplými, letnými dňami. Rovnako ako ľudia milujú slnko, teplo a vodu . Útočia od súmraku do úsvitu. Upozorňujú na seba pískavým bzučaním, ktoré nám alarmuje, že si...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.