späť na zoznam článkov

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?
Zdroj foto: Getty images

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. 


Bolí vás krk, nemôžete pohnúť hlavou? Na bezproblémové ležanie či spánok si už nespomínate? 

Ťažkosti s krčnou chrbticou sa odzrkadlia na bolesti, naviac tá sa vyznačuje vyžarovaním a vystreľovaním do okolitých častí tela. A to do hlavy, pliechorných končatín, ale aj do oblasti nižšie postavených, ako napríklad medzi lopatky.

Okrem toho sa môžu pridružiť rôzne iné príznaky a neurologické ťažkosti.

Vzhľadom na umiestnenie je prirodzené, ak sa ťažkosti s krčnou chrbticou prejavujú aj v jej susediacich oblastiach. Samozrejme, tí ľudia, čo už svoju skúsenosť majú, dajú za pravdu, že samotná bolesť krku je nepríjemná.

Negatívny pocit sa násobí v prípade, že sa pridružujú iné ťažkosti. Týchto nepríjemných komplikácií môže byť hneď niekoľko.

RTG snímka krčnej chrbtice
Krčná chrbtica na RTG snímke. Zdroj foto: Getty images

Bolesť, jej vyžarovanie, obmedzenie hybnosti, stuhnutie svalstva, závraty, pocit na vracanievracanie či potenie.

V nasledujúcom článku sa zameriame na tri časté pridružené problémy, ktoré sa frekventovane vyskytujú spolu s bolesťou krčnej chrbtice.

A to sú bolesť hlavy z krčnej chrbtice, točenie hlavy a bolesť krčnej chrbtice a ramien.

3 ťažkosti sprevádzajúce bolesť krčnej chrbtice

Samozrejme, problémov, ktoré súvisia s bolesťou krčnej chrbtice je množstvo.

Príkladom je už uvádzaná bolesť vyžarujúca do hlavy, ramien, tŕpnutie prstov.
Alebo aj bolesť uší a očí
Inou skupinou sú závraty z krčnej chrbtice.
Pri ťažkostiach a bolestiach krku sa môže vyskytnúť aj vysoký krvný tlak.

V nasledujúcej časti článku uvádzame výber frekventovaných ťažkostí.
Bolesť hlavy, závraty a bolesť ramien z krčnej chrbtice.

Čo môže spôsobiť bolesť krčnej chrbtice a hlavy?

Bolí vás hlava?

Pravdaže.

Bolí vás aj krčná chrbtica?

Tieto dve bolesti sa veľmi často sprevádzajú.

Pýtate sa: čo ich spôsobuje?

Je dosť pravdepodobné, že hlavný dôvod nie je treba dlho hľadať.

Žena má boelsti krčnej chrbtice pre dlhodobú prácu za počítačom a dlhodobé sedenie
Dlhodobá práca za počítačom ako príčina bolesti krčnej chrbtice. Zdroj foto: Getty images

Preťaženie krčnej chrbtice, náhly pohyb, čiže otočenie hlavy, prechladnutie, teda prievan alebo nevhodné používanie klimatizácie. Známa príčina je aj zlá poloha hlavy v ľahu či pri spánku

Zaťažujúca je aj dlhodobá nevhodná pozícia hlavy pri práci alebo monotónny pohyb hlavy. Ako je napríklad pri práci za počítačom, pri pásovej výrobe a v iných situáciách, ktoré si vyžadujú dlho trvajúcu, neprirodzenú polohu hlavy.

Iným rizikovým faktorom pre vznik ťažkostí je postihnutie medzistavcových kĺbov alebo poškodenie medzistavcovej platničky, a teda herniácia platničky. Tá vzniká prevažne u mladých ľudí. V niektorých prípadoch sú zmeny degeneratívneho charakteru, a to najmä u staršej populácie.

Prečítajte si súvisiace články: 
Hernia disku 
Radikulopatia 
Pseudoradikulopatia 
Spondyloartróza 
Facetový syndróm 

Tieto vyvolávajúce príčiny sú spoločným menovateľom pre:

 • akútny krčný segmentový syndróm
 • subakútny a chronický segmentový syndróm
 • cervikokraniálny syndróm - CC syndróm
 • Barré-Lieou syndróm, spojenie bolesti a točenia hlavy, zaľahnutia v ušiach a zahmlenia zraku 

Akútny krčný segmentový syndróm

Bolesť krčnej chrbtice je pri ňom silná, ostrá, jednostranná a najčastejšie vyžaruje do záhlavia.

Úľavu od bolesti poskytuje držanie hlavy v jednej polohe, takzvanej analgickej polohe. Podoba tejto polohy je väčšinou sklonenie a vytočenie hlavy.

Každý, a to aj najmenší pohyb hlavy túto bolesť zhoršuje. A preto je pohyb hlavou obmedzený. Pridružuje sa aj stuhnutie svalstva a v niektorých prípadoch aj pocit na vracanie vracanie.

 

Subakútny a chronický segmentový syndróm

miernejší nástup a aj priebeh ťažkostí.

Avšak, trvanie ťažkostí sa môže predĺžiť na niekoľko týždňov až mesiacov. Vyžarovanie bolesti z krčnej chrbtice je najčastejšie do záhlavia, šije a aj do ramien.

Pridružené sú aj ostatné ťažkosti, a to napríklad chybné držanie tela, miernejšie obmedzenie pohybu hlavou. V niektorých prípadoch sa vyskytuje aj potenieťažoba na žalúdku a pocit na vracanievracanie, ale aj hučanie v ušiach a závraty.

 

Cervikokraniálny syndróm

Tento syndróm sa skrátene označuje aj ako CC syndróm.

Jeho najčastejšou príčinou je postihnutie medzistavcových kĺbov. Vzniká aj pre funkčnú poruchu atlantookcipitálneho spojenia (spojenie krčnej chrbtice na lebky). Aj ako dôsledok neprirodzených zmien v danej oblasti a preťaženia krčnej chrbtice.

Bolesti hlavy sú pri ňom vo väčšine prípadov jednostranné, a to v oblasti záhlavia, temena, spánku či čela. Bolesť vyžaruje z hornej časti krčnej chrbtice, zhoršuje ju pohyb a zmena polohy hlavy.

Viac informácií o tomto syndróme je aj v článku o cervikogénnej bolesti hlavy
Obrázok znázorňuje správne a nesprávne držanie tela
Dôležité je správne držania tela. Zdroj foto: Getty images

Príčiny bolesti krčnej chrbtice a závratov

Rovnako, aj do tejto skupiny sa zaraďuje viacero vyvolávajúcich príčiny. Inak sa tento problém označuje aj ako cervikálne vertigo alebo cervikovestibulárny syndróm, čiže syndróm krčnej závrate.

Informácie o ťažkostiach s krčnou chrbticou v magazínovom článku: 
Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? 

Provokuje ho poloha a pohyb hlavy. A najčastejšie príčiny sú stlačenie vertebrálnych ciev, teda ciev, ktoré prebiehajú krčnou častou chrbtice, ale aj chybné informácie, ktoré vysielajú receptory z tejto oblasti.

Prípadne, vyvolať ho môže aj kompresia, teda stlačenie krčnej miechy. A to ako dôsledok poškodenia medzistavcovej platničky, ako je to napríklad pri herniácii disku.

Samostatnou skupinou sú úrazy chrbtice a Barré - Lieou syndróm, čo je vlastne spojenie bolesti hlavy, vertiga, teda točenia hlavy, zaľahnutia v ušiach a zahmlenia zraku.

Ďalšou príčinou točenia hlavy býva už uvádzaný subakútny chronický krčný segmentový syndróm.

Prečítajte si tiež články:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia
Vplyv klimatizácie na naše zdravie 
Správne používanie klimatizácie 

Bolesť ramien z krčnej chrbtice

Tieto ťažkosti sa združujú, a to najčastejšie z dôvodu cervikobrachiálneho syndrómu, ale ich príčinou môže byť aj krčný koreňový syndróm.

Prvý uvádzaný, teda cervikobrachiálny syndróm, označuje sa aj ako CB syndróm, ale aj ako pseudoradikulárny syndróm. Je význačný tým, že bolesť sa z oblasti krčnej chrbtice presúva do oblasti ramien, paží.

Informácie o bolestiach vyžarujúcich z chrbtice na Wikiskriptách.

Avšak, pri cervikobrachiálnom syndróme nenastávajú poruchy sily svalov alebo citlivosti v hornej končatine. Tieto poruchy sily a citlivosti, ako aj tŕpnutie rúk a prstov pri bolestiach krčnej chrbtice, sa pridružujú pri druhom uvedenom probléme, a to pri krčnom koreňovom syndróme - radikulopatii.

Pri krčnom koreňovom syndróme sa vyskytujú aj ťažkosti ako:

 • bolesť krčnej chrbtice
 • porucha hybnosti a funkcie
 • segmetálne senzitívne dermatómové príznaky, a to sú aj parestézie, teda mravčenie, hypestézie až anestézie, čiže zníženie až vymiznutie citlivosti
 • segmentálne motorické príznaky na hornej končatine, čo sú slabé obrny svalov aj s úbytkom hmoty a zníženým svalovým napätím alebo aj zášklby svalov, znížená citlivosť až necitlivosť v danej oblasti

Tak ako je uvedené v článku:
Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy
najčastejším je postihnutie koreňa C7 (70%).
Menej často C6 (20%), C5 a C8 (10 %).

 

Tabuľka uvádza, ako prebieha šírenie bolesti pri jednotlivých koreňových syndrómoch

Názov Popis
Koreňový syndróm C8 bolesť je šírená zo zadnej strany ramena cez ulnárnu (lakťovú) stranu až do malíčka a prstenníka
Koreňový syndróm C7 bolesť sa šíri po zadnej strane ramena až do stredných prstov
Koreňový syndróm C6 bolesť sa šíri po radiálnej strane (na strane vretennej kosti) až do palca a ukazováka
Koreňový syndróm C5 bolesť sa šíri z oblasti šije po vonkajšej strane ramena
Prečítajte si tiež: Vertebrogénny algický syndróm - bolesť chrbta

Aké vyšetrenia sú potrebné pri problémoch s krčnou chrbticou?

Najdôležitejšiu úlohu pri diagnostikovaní ťažkostí s krčnou chrbticou má osobná anamnéza. Lekárovi poskytne všetky dôležité údaje. Medzi tie patrí, napríklad časový údaj vzniku bolesti, informácie o jej mieste a vyžarovaní.

Zahŕňa taktiež údaj o úľavovej polohe, ale aj informácie o tom, čo tieto ťažkosti vyvolalo a čo ich zhoršuje.

I preto je dôležité, všímať si ostatné pridružené príznaky.

Výrez pohľad na trup lekára, lekársky biely plášť, fonendoskop, perá
Lekárske vyšetrenie je dôležité pre vylúčenie závažných príčin. Zdroj foto: Getty images

Následne sú dostupné vyšetrenia, napríklad:

 • neurologické
 • ortopedické
 • neurochirurgické
 • rehabilitačné
 • traumatologické, po úraze 
 • reumatologické
 • psychologické

 

Doplňujúce vyšetrovacie metódy sú:

 • RTG
 • CT
 • MRI
 • EMG
 • USG, čiže SONO
 • angiografia
 • laboratórne vyšetrenie krvi a likvoru

Čo pomáha pri bolestiach od krčnej chrbtice?

Bolesti krčnej chrbtice spôsobujú práceneschopnosť a celkové obmedzenie na mobilite. Vtedy je potrebný pokoj. A to znamená, pokoj od akejkoľvek fyzickej, ale aj psychickej záťaže.

Dôležité je udržiavať oblasť krku v teple. Teplo musí byť v suchej forme. Zohrievanie horúcou vodou by mohlo mať opačný, ako pomáhajúci efekt.

Aplikujú sa rôzne hrejivé náplasti, tie môžu mať aj obsah liečiva proti bolesti a na uvoľnenie napätia svalstva. Okrem náplastí sú vhodné parafíny, obklady. Ale aj nepriame pôsobenie, teda infračervené žiariče, ale aj prúd horúceho vzduchu.

Z domácich a voľne dostupných pomôcok je vhodný termofor, rôzne elektrické vankúše. Najjednoduchší spôsob je klasický šál. V lekárni sa dá zakúpiť krčný golier (molitanový či vatový).

Okrem toho, v lekárni sa dajú zakúpiť voľnopredajné lieky proti bolesti. Avšak, najúčinnejšiu liečbu dostanete od lekára, a to na lekársky predpis. Pričom, používajú sa lieky na úľavu od bolesti, teda analgetiká, lieky na uvoľnenie svalov, teda myorelaxanciá.

V niektorých prípadoch je vhodná aj doplnková liečba, a to v podobe anxiolytík, neuroleptík, antidepresív, antiepileptík či antihistaminík.

Medzi fyzikálnu liečbu sa zaraďuje cvičenie, nácvik správneho držania tela, elektroliečba, termoterapia, hydroterapia, magnetoterapia. Rehabilitačná liečba (masáže), kúpeľná liečba.

V niektorých prípadoch je nutný chirurgický zákrok, čo zastrešuje neurochirurgický odbor.

Používajú sa aj niektoré infiltračné techniky:

 • technika tzv. suchej ihly
 • liečba intradermálnymi pupencami
 • infiltračná liečba svalov, väzov a úponov šliach
 • fazetové blokády
 • periradikulárne obstreky
 • cervikálna epidurálna infiltrácia
 • blokáda ganglion stellatum
 • ozonoterapia

 

Najdôležitejšia je prevencia

Ešte skôr, ako sa začne liečba a vôbec nejaké ťažkosti, by mala byť prevencia. To znamená, predchádzanie problémom s krčnou chrbticou.

Medzi rizikové faktory patrí:

 • vek
 • primárne ochorenia, ako je napríklad osteoporóza, obezita
 • zlé držanie tela
 • sedavý spôsob života a sedavá práca
 • znížená fyzická aktivita
 • preťaženie krčnej chrbtice, monotónny pohyb
 • stres a psychické poruchy
 • fajčenie

Do hlavných zásad prevencie ťažkostí s krčnou chrbticou patrí, napríklad správne držanie tela, dostatok pohybu, prevencia úrazu, správna poloha v ľahu a v spánku. Ale aj vhodný spôsob relaxu, wellness.

Dôležitá je celková životospráva, dostatočná a vyvážená strava. Medzi potrebné vitamíny a minerály sa zaraďujú vitamíny skupiny B, vitamín C, D, E, ale aj stopové prvky ako je vápnik, horčík, draslík, selén či mangán.

Prečítajte si taktiež:

Infografika znázorňuje, čo pomáha pri bolestiach krčnej chrbtice

 

Otestujte svoje vedomosti

7 testovacích otázok vám pomôže zopakovať si uvedené informácie z článku. 

 

Môžu spolu súvisieť bolesť hlavy a krku?

Je príčinou bolesti krčnej chrbtice dlhodobá práca za počítačom?

Zhoršuje pohyb bolesť krku a hlavy?

Môže sa pri bolestiach krku točiť hlava?

Vyžaruje bolesť z krčnej chrbtice do ramien

Aká forma tepla pomáha?

V prevencii ťažkostí je dôležitá celková životospráva?

Výborne, všetky odpovede sú správne.

1., 4., 5. otázka: bolesť krčnej chrbtice je častou príčinou bolesti hlavy, vyžarovania bolesti do ramien a aj závratov

2. neprirodzená poloha hlavy pri dlhodobej práci za počítačom je veľkou záťažou pre krčnú chrbticu

3. každý pohyb hlavy môže zhoršiť existujúcu bolesť

6. pri bolestiach krku je vhodná aplikácia suchého tepla. Vlhko naopak uškodí

7. celková životospráva vplýva na kondíciu pohybového aparátu, a teda aj krčnej chrbtice

 

 

Zdroje zaujímavých infomrácií

Video s cvikmi na krčnú chrbticu

Video s cvikmi na krčnú chrbticu

Naposledy aktualizované 27.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice? Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice?

Bolesti chrbta a krčnej chrbtice znepríjemňujú život mnohým z nás. Účinná pomoc však existuje.

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

Svetový deň chrbtice? 16. októbra za zdravý chrbát a proti bolesti chrbtice Svetový deň chrbtice? 16. októbra za zdravý chrbát a proti bolesti chrbtice

Bolesti krku i celej chrbtice trápia veľké percento populácie. I preto je nutná osveta a zdvihnutie povedomia v tejto problematike. Svetový deň chrbtice je stanovený na 16. októbra, ale...

Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.

Ako sa vyhnúť bolesti chrbta? Cviky na bolesť medzi lopatkami i krížov Ako sa vyhnúť bolesti chrbta? Cviky na bolesť medzi lopatkami i krížov

U niekoho každodenný problém u iného novovzniknutá prekážka. Bolesť chrbta spôsobuje komplikácie v každodennom živote človeka. 


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Strpnutá tvár - Jana 20.04.2021 10:59

Mám dlhodobo už 3 mesiace strpnutú celú tvár, prosím môže to byť od krčnej chrbtice ktorúa mi tiež tŕpne pravidelne každý ale len večer ? Prosím mal to niekto?

Jan 03.01.2019 11:31

Môžem sa spýta že už má krčná chrptica boly 4 tizdne a ma aj zviseny tlak a sa bojím