späť na zoznam článkov

Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy? Čo pomôže na závraty?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy? Čo pomôže na závraty?
Zdroj foto: Getty images

Vo veku 18 až 65 rokov trpí približne 15 - 20 % populácie na bolesti krčnej chrbtice. Bolesť je len jedným z príznakov, o ktorých sa dozviete v nasledovnom článku. 


Točenie hlavy z krčnej chrbtice je pomerne častý problém. Čo spája tieto dva problémy?

Degeneratívne zmeny na krčnej chrbtici sú tak isto len jednou z viacerých príčin ťažkostí. Po 70. roku života sú prítomné u každého človeka.

Nelichotivé čísla naznačujú, že problém s krčnou chrbticou, je problém aktuálny i budúci.

Veľa ľudí už má skúsenosť s bolesťou krčnej chrbtice, možno pociťovali tiež iné pridružené príznaky a ani netušili, že sú s tým spojené. Tento článok bude zameraný práve na ťažkosti a halvné symptómy, ktoré sú v súvislosti so zlým stavom krčnej chrbtice.

Najčastejšie ťažkosti spojené s krčnou chrbticou

Bolesť chrbtice vzniká na základe viacerých príčin a faktorov.

Medzi najčastejšie príčiny ťažkostí s chrbticou (medzi nimi aj bolesť) patria funkčné a štrukturálne zmeny na chrbtici. Medzi funkčné ťažkosti sa radí blokáda, preťaženie svalstva a väzov a aj ochorenia vnútorných orgánov = bolesť vyžarujúca do chrbtice.

Do štrukturálnych príčin patria degeneratívne ochorenia chrbtice, vrodené ochorenia, spondylózy, spondylolistézy, osteoporóza, reumatické ochorenia, osteomyelitídy, získané deformácie (napríklad skolióza), nádory v oblasti chrbtice a úrazy.

Vplyv na ťažkosti s chrbticou môže mať aj psychika, stres a simulovanie (účelové zveličovanie ťažkostí, napríklad pri žiadostiach o invalidný dôchodok).

Ako sa môžu prejavovať ťažkosti s krčnou chrbticou?

Hlavným príznakom, že s krčnou chrbticou nie je niečo v poriadku, je bolesť. Tá sa pre oblasť krčnej chrbtice nazýva cervikalgia alebo vertebrogénny algický syndróm (vertebrogénna - vychádzajúca z chrbtice, algesia - citlivosť na bolesť).

Medzi hlavné jednotky sa zaraďujú akútny krčný segmentový syndróm, subakútny alebo aj chronický krčný segmentový syndróm, cervikálne vertigo, cervikokraniálny a cerbikobrachiálny syndróm a krčné koreňové syndrómy.

Akútny krčný segmentový syndróm

Jeho hlavnou príčinou je náhly pohyb hlavy, preťaženie krčnej chrbtice, prechladnutie (prievan, klimatizácia) a zlá poloha pri spánku. Následný vznik bolesti a obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice, a to hlavne predklon, záklon a rotácia hlavy.

Niekedy je pohyb hlavou obmedzený úplne, niekedy čiastočne na jeden smer.

Pri akútnom bloku alebo blokáde krčnej chrbtice je viditeľné držanie hlavy v (analgickej) polohe ktorá prináša úľavu od bolesti, väčšinou sklonenie a vytočenie hlavy. Pohybom sa bolesť zhoršuje. Bolesť je ostrá, najčastejšie jednostranná a vyžaruje do záhlavia.

Prítomné je stiahnutie svalstva, bývajú prítomné aj na dotyk bolestivé zatvrdnutia svalov (myogelózy). Niekedy sa pri blokáde objavuje aj pocit na vracanie a zvracanie.

U mladších ľudí je väčšinou príčina herniácia (prasknutie) disku. 

Degeneratívne zmeny platničiek a stavcov i u mladších, s prejavom po 40. - 50. roku života.

Degeneratívny proces medzistavcovej platničky = osteochondróza. 
Degeneratívny proces zasahujúci celý segment = spondylóza. 
Postihnutie medzistavcových kĺbnych plôch = Spondyloartróza. 

Najčastejšie sú vyklenutím medzistavcovej platničky postihnuté úseky chrbtice na úrovni segmentu stavcov:

 • C6 / C7
 • C5 / C6
 • C7 / Th1
 • C4 / C5
 • L4 / L5
 • L5 / S1

Subakútny a chronický krčný segmentový syndróm

Nástup ťažkostí je väčšinou pomalý, ťahavý, ale môže byť aj rýchly.

Avšak, trvanie ťažkostí a ich ústup sa predlžuje na týždne až mesiace. Ťažkosti nie sú až tak výrazné ako pri akútnych formách.

Bolesti sú tupého charakteru, s najčastejším vyžarovaním do záhlavia, šije, ramien. Prítomné býva chybné držanie tela a obmedzenie hybnosti v oblasti krčnej chrbtice, ale porucha pohyblivosti nie je tak výrazná ako v prípade akútnych ťažkostí.

Niekedy sa vyskytnú vegetatívne príznaky ako je pocit na vracanie (nauzea), zvracanie, potenie, hučanie v ušiach, závraty. Býva prítomný syndróm zadného krčného sympatiku (Barré - Lieou: bolesť hlavy, vertigo, zaľahnutie v ušiach, zahmlenie zraku).

Cervikálne vertigo

Inak aj cervikovestibulárny syndróm (CV) je syndróm krčnej závrate. Vznik je podmienený polohou hlavy a najčastejšie vzniká pri rotácii krku.

Najčastejšie príčiny vertiga - závratov sú:

 • syndróm artérie vertebralis, kompresia (stlačenie) cievy artéria vertebralis (Bow Hunterov syndróm). Najčastejšie u starých ľudí, ktorí majú cievy postihnuté aterosklerózou.
 • patologické (chybné) informácie z krčných senzorických receptorov (proprioreceptor - slúži na vnímanie polohy, pohybu)
 • kompresia krčnej miechy - najčastejšie diskom, čiže pri vyklenutí medzistavcovej platničky
 • úrazy
  • whiplash injury, dopravné nehody - pri náhlom pohybe hlavy. Príznaky sú ostrá, pichavá bolesť v krčnej chrbtici, s vyžarovaním do hlavy, ramien, horných končatín aj do dolných končatín. 
 • únik mozgovo - miešnej tekutiny (likvoru) pri traumatickom prasknutí koreňového obalu s príznakmi ako vertigo, nystagmus, poruchy zraku, hučanie v ušiach (tinitus), zhoršenie sluchu
 • Barré - Lieou syndróm (bolesť hlavy, vertigo, zaľahnutie v ušiach, zahmlenie zraku)
 • pri úrazoch cervikokraniálneho spojenia popísal nemecký lekár Claussen skupinu spoločných príznakov
  • neschopnosť riadiť bicykel cez dlažobné kocky
  • bolesť za očami, ktorú pacienti charakterizujú ako pocit tlaku za očami
  • neschopnosť odhadnúť vzdialenosť pri šoférovaní v noci
  • nedostatok presnej priestorovej orientácie

 

Cervikokraniálny a cervikobrachiálny syndróm

Pri cervikokraniálnom syndróme (CC syndróm) bývajú najčastejšie postihnuté medzistavcové kĺby. Prítomné sú bolesti hlavy, väčšinou jednostranné (záhlavie, spánková oblasť, temeno alebo čelo). Obdobia pokoja sa striedajú s obdobím intenzívnych bolestí. Bolesť je provokovaná zmenou polohy a pohybom hlavy.

Blok je lokalizovaný väčšinou v hornej časti krčnej chrbtice.

Cervikobrachiálny syndróm (CB syndróm) inak aj pseudoradikulárny syndróm sa vyznačuje bolesťou v oblasti šije s vyžarovaním do oblasti ramien a paží, bez poruchy svalovej sily alebo citlivosti v končatine.

Zaujímavé informácie o: pseudoradikulárnom syndróme.

 

Krčné koreňové (radikulárne) syndrómy

Ak sa jedná o koreňové syndrómy, dochádza spravidla k triáde príznakov:

 • lokálna bolesť v oblasti krčnej chrbtice, porucha funkcie (pohyb)
 • segmetálne senzitívne dermatómové príznaky (bolesť, parestézie - mravčenie, hypestézie, anestézie - znížená až vymiznutá citlivosť) - vyžarovanie ťažkostí do oblasti inervácie prislúchajúcim nervom
 • segmentálne motorické príznaky na hornej končatine (slabé obrny svalov s úbytkom hmoty, zníženým svalovým napätím, prípadne zášklby svalov, znížená citlivosť až necitlivosť v danej oblasti

Vo väčšine prípadov bolesť začína v krčnej chrbtici a vyžaruje do hornej končatiny. Bolesť môže vzniknúť spontánne (bez príčiny), ale môže byť aj vyprovokovaná (zvýšená záťaž, prudký pohyb, prechladnutie). Jej intenzita môže byť rôzna.

Čítajte tiež článok: Radikulopatia - radikulárny syndróm.

Najčastejšie býva postihnutý koreň C7 - 70%,
C6 - 20%,
C5
a C8 -10 %.

Pre koreňový syndróm C5 sa bolesť šíri z oblasti šije po vonkajšej strane ramena.

Pri C6 sa bolesť šíri po radiálnej strane (na strane vretennej kosti) až do palca a ukazováka.

Pre C7 je typická bolesť, ktorá sa šíri po zadnej strane ramena až do stredných prstov.

Ak sa jedná o C8 je bolesť šírená zo zadnej strany ramena cez ulnárnu (lakťovú) stranu až do malíčka a prsteníka.

Failed neck surgery syndróm (FNSS)

Termín je určený pre pacientov, ktorým bola opakovane operovaná krčná chrbtica a výsledný efekt je nedostačujúci, žiadny alebo nežiadúci. Bolesť sa vracia alebo pretrváva. Uvádza sa, že hrozí približne v 7 % prípadov.

Na jej vzniku sa podieľa viacero faktorov ako sú samotné degeneratívne zmeny, zlá indikácia operácie pre zlú diagnózu, nesprávne načasovanie operácie, zlyhanie fúzie, nesprávna operačná metóda, individuálny stav pacienta, psychosociálne faktory, žiadna alebo nesprávna rehabilitácia.

Chrbtica a články týkajúce sa jej problematiky: 
Vertebrogénny algický syndróm 
Hernia disku 
Spondyloartróza 
Facetový syndróm 

Zhrnutie

Pre väčší prehľad a lepšiu orientáciu vypíšem príznaky, ktoré môžu byť spôsobené zlým stavom vašej krčnej chrbtice:

 • bolesť krčnej chrbtice (cervikalgia)
 • obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice
 • vynútená poloha hlavy
 • zhoršenie bolesti pri pohybe
 • bolesť hlavy, vyžarovanie z krčnej oblasti (záhlavie, spánková oblasť, čelo, temeno, šija)
 • stuhnutie svalstva,
  • zatuhnutie šije
  • bolestivé zatvrdnutia (myogelózy)
 • chybné držanie tela
 • pocit na vracanie, zvracanie
 • potenie
 • hučanie v ušiach (tinitus), zhoršenie sluchu
 • závraty (vertigo)
 • poruchy zraku
 • bolesť za očami
 • neschopnosť odhadu vzdialenosti, nedostatok priestorovej orientácie
 • vyžarovanie bolesti do horných končatín, ramien, medzi lopatky až do prstov
 • mravčenie v horných končatinách, poruchy citlivosti
 • obrny svalov, úbytok svalovej hmoty horných končatín, zníženie svalového napätia

Ako sa diagnostikujú ťažkosti s krčnou chrbticou?

Pri vyšetrení je hlavná osobná anamnéza pacienta. V nej sa lekár dozvedá o ťažkostiach, vzniku a priebehu, o mieste bolestí a ich vyžarovaní, úľavovej polohe alebo o tom, čo provokuje ich zhoršenie.

Všeobecný lekár vás môže odoslať na neurologické, ortopedické, rehabilitačné, neurochirurgické, reumatologické, psychologické vyšetrenie, pri úrazoch traumatologické vyšetrenie.

Medzi hlavné zobrazovacie metódy patrí RTG, CT, MRI, angiografia, USG, skiaskopia. Elektrofyziologické vyšetrenie EMG (elektromyograf). Tieto vyšetrenia bývajú ešte doplnené laboratórnym vyšetrením krvi, likvoru.

Dôležitá je diferenciálna diagnostika týchto ťažkostí, čo znamená, že je treba myslieť aj na iné ochorenia, ktoré vyvolávajú podobné ťažkosti. A to môže byť migréna, Meniérov syndróm, krvácania do mozgu a množstvo iných ochorení.

Liečba

Bolesti chrbtice patria medzi najčastejšie príčiny práceneschopnosti.

Pri ich liečbe sa využívajú rôzne liečebné mechanizmy. Pri akútnych ťažkostiach je dôležitý pokojový, pokojový režim. To znamená, vyhýbať sa fyzickej námahe a psychickej záťaži.

Aplikácia tepla je hlavnou prvou pomocou. Využíva sa priama aplikácia teplých obkladov, parafínov, náplastí alebo nepriama aplikácia tepla sálaním, infračervené žiarenie, prúdenie horúceho vzduchu (napríklad fénom).

Pamätajte si:
Vyhnúť sa treba kúpeľu alebo sprche v horúcej vode, mohlo by prísť k zhoršeniu ťažkostí

Doma môžete využiť termofor, elektrické vankúše, šál. Jednou z lacných a dostupných pomôcok je aj krčný golier. Môže byť molitanový alebo vatový. Zabezpečuje účinok tepla, imobilizáciu krčnej chrbtice a aj relaxáciu svalov.

Ak je potrené, na rad prichádza liečba liekmi.

Používajú sa analgetiká (tlmenie bolesti), nesteroidné antiflogistiká (protizápalové lieky), opioidné analgetiká, myorelaxanciá (uvolenie svalov), ako doplnková liečba skupinami  antiepileptík, neuroleptiká, antidepresíva, anxiolytiká, antihistaminiká.

V oblasti krčnej chrbtici sa používajú aj infiltračné techniky ako sú technika tzv. suchej ihly, liečba intradermálnymi pupencami, infiltračná liečba svalov, väzov a úponov šliach, fazetové blokády, periradikulárne obstreky, cervikálna epidurálna infiltrácia, blokáda ganglion stellatum, ozonoterapia. 

Do fyzikálnej liečby patrí cvičenie, nácvik správneho držania tela, elektroliečba, termoterapia, hydroterapia, magnetoterapia. Rehabilitačná liečba (masáže), kúpeľná liečba. Ako opak týchto liečebných metód je prikročenie k chirurgickému zákroku (neurochirurgický odbor).

 

Prevencia ťažkostí

Do popredia by sme mali stavať hlavne prevenciu.

Ťažkosti s chrbticou sú problémom dnešnej doby. Sedavá práca a sedavý spôsob života, čiže málo fyzickej aktivity, preťaženie chrbtice, celkovo zlá starostlivosť o chrbticu.

Ďalšie negatívne vplývajúce faktory sú obezita, fajčenie, stres.

Správne držanie tela, správna poloha pri spánku a spôsob sedenia, vyhýbanie sa úrazu. Všetko to ovplyvňuje terajšiu a aj budúcu kondíciu našej chrbtice. Preto je dôležitá dlhodobá podpora z našej strany.

Ergonómia v domácom aj pracovnom prostredí.

Vhodné cvičenie a pohybová aktivita, výber správnych športových aktivít. Relax a wellness by mali taktiež zaujať priestor v živote.

Celková správna životospráva pozitívne vplýva na kondíciu tela a aj chrbtice nevynímajúc. Dôležitá je strava a vyvážený príjem vitamínov a minerálov

Vitamín C, E, D, vitamíny skupiny B.
Minerály ako vápnik, horčík, draslík, selén, mangán.

 

Krátky kvíz o problematike krčnej chrbtice

10 ľahkých otázok pre zopakovanie témy

Príčinou bolesti krčnej chrbtice je

Môže náhly pohyb hlavy spôsobiť ťažkosti s krkom?

Nevhodná poloha hlavy pri spánku je

Aké príznaky sa môžu vyskytnúť pri ťažkostiach s chrbticou?

Cervikálne vertigo označuje

Pri cervikokraniálnom syndróme (CC syndróm) vyžaruje bolesť z krku do

Zlý stav krčnej chrbtice môže spôsobiť

Spôsobuje aj

Pri niektorých ťažkostiach môže pomôcť

Strava by mala obsahovať viac

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. Bolesť krčnej chrbtice môže spôsobiť blokáda, preťaženie oblasti, prievan, reumatické ochorenia, degeneratívne zmeny a iné príčiny
 2. Áno, aj náhly pohyb môže byť príčinou ťažkostí
 3. Podobne, aj nevhodná poloha pri ležaní či spánku
 4. Točenie hlavy, pocit na vracanie až vracanie sú často prítomné pri problémoch s krčnou chrbticou
 5. Cervikálne vertigo označuje syndróm krčnej závrate
 6. CC syndróm, teda cervikokraniálny syndróm spája bolesti krčnej chrbtice vyžarujúce do hlavy
 7. Zlý stav krčnej chrbtice môže spôsobiť stuhnutie svalstva a bolestivé zatvrdnutia v oblasti krku, šije, bolesť za očami, poruchy zraku, nesprávne držanie hlavy a tela, vynútenú polohu hlavy
 8. Je príčinou aj hučania v ušiach
 9. Niektoré problémy môže zmierniť či vyriešiť cvičenie, rehabilitácia a aj správne držanie tela
 10. Pri ťažkostiach s chrbticou je potrebná vyvážená strava s obsahom vitamínov, a to hlavne C, D, E a vitamínov skupiny B
 

 

Zdroje zaujímavých informácií

Naposledy aktualizované 27.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti

Migréna patrí medzi tretie najčastejšie ochorenie a migrénové bolesti má pravidelne až 20 % populácie. Ženy trpia častejšie, no v detskom veku viac chlapci.

Bolesť hlavy: Stačí návšteva praktického lekára či treba špecialistu? Bolesť hlavy: Stačí návšteva praktického lekára či treba špecialistu?

Trpíte občasnými bolesťami hlavy? Kedy je potrebné navštíviť praktického lekára a kedy pomôže už iba špecialista?

Bolestivý zápal trojklanného nervu. Nevzniká pri prievane, môže signalizovať aj závažné ochorenie? Bolestivý zápal trojklanného nervu. Nevzniká pri prievane, môže signalizovať aj závažné ochorenie?

Bolesť tváre trápila ľudí už od pradávna. Trpíte i vy častou, úpornou bolesťou tváre, ktorá príde náhle a opäť odíde akoby sa nechumelilo? Môže značiť vážny neurologický problém.

Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém? Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém?

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy postihujúce populáciu sveta. Býva nezávažná. Naopak, je súčasťou iného ochorenia, ktoré môže ohroziť zdravie a život človeka.

Ako rozpoznať migrénu od bežnej bolesti hlavy? Príznaky a hlavné rysy Ako rozpoznať migrénu od bežnej bolesti hlavy? Príznaky a hlavné rysy

Migréna je bolesť hlavy vyskytujúca sa takmer u 10 až 15% populácie. Ide o opakujúce sa záchvatové ataky pulzujúcej bolesti strednej až silnej intenzity. Bez cielenej liečby...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
ew 01.06.2020 20:13

mne pomohlo vymenit stolicku a domaca masaz s takou tou infracervenou hlavicou (mame masazny orava MP800 a je velmi dobry)

stolička - NiniNina 09.12.2019 11:18

ak v praci sedim na nekvalitnej stoličke, tak velmi ma boli chrbat, že sa nemožem ani postavit zo stoličky

Eva 07.11.2019 14:37

po celom dni v praci brutalne bolesti krku a chrbta pomohla zmena stolicky v praci za terpaeuticku therapy (na radu borca z kancelarskestolicky)

Nikolic - Renata 27.11.2017 02:44

Mam uz viac ako 5tyzdnov bolesti v jrcnej casti klby atd chodim po vysetreniach a nemizu zistit stale co je Problem man zavraty ked sa viac pohibujem stratim oriste rivnivahu a zacnem mat strach ze niekde idpadnem tlak man asi lepsi uz nemotem 129/80kintrolujem ho neviem a coho mozu tieto bolesti dochadzat sim stoho zufala nemam ani 50rokov a uz teraz oriblem sa dosrat s tiho prosim az niekdo vie alebo trpi istim problemom piradte dakujem vopred

Blanka 01.08.2018 21:32

Dobrý.. Ja to mám už dva roky. Chodila som po doktoroch a nič. Ani ma neposlali na ct krčnej chrbtice.. Len inekciu pichli a poslali domov.. Teraz poslednom čase to mam každý deň.. Ja sa tiež nemôžem stoho dostať.. Musim doktorku prosiť aby mi dala papier na nieake vyšetrenie..

Lukas 03.05.2019 13:34

Ma od 13 marca závraty bol som. Aj na visetrenia aj hosp. Na nevr. Odd.. Aj na psích amb.. A všetko je ôk a hlava sa my točí v kuse najviac pri zmene polohy hlavy bolesť krčnej chrptice krčná my povedala ze je všetko oký prosím vás odpíšte my niekto diagnóza H 818 ďakujem.

mam skusenost - Peter_S 18.06.2017 19:15

Mam skusenost s bolestou hlavy!

Zita 06.01.2020 20:11

https://zdravoteka.sk/magazin/krcna-chrbtica-tocenie-hlavy/comment-ok/#komentar695