späť na zoznam článkov

S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu?
Zdroj foto: Getty images

Na svete existujú ochorenia so spoločnými rysmi. Preto nie je vždy jednoduché ich vzájomne rozlíšiť. Neraz bol kvôli tomu pacient nesprávne liečený. Diferenciálna diagnostika je postup zahŕňajúci vyšetrovacie metódy, ktoré lekárovi pomáhajú stanoviť správnu diagnózu. 


Cievna mozgová príhoda sa v určitých znakoch taktiež podobá aj iným ochoreniam. Ktoré sú tie najčastejšie?

 • Stŕpla vám ráno po prebudení polovica tela, prípadne horná končatina?
  Možno ste len zle spali.
 • Ste po opici, máte bolesti hlavy, závrate a zvraciate?
  A kto nie?
 • Máte hyperventilačnú tetániu či tetanický syndróm a po rozrušení vám tŕpnu horné končatiny a pery?
  Nebojte sa, porážku určite nemáte.
 • Máte doma staršieho príbuzného s demenciou, ktorý je dezorientovaný?
  Je to jeho normálny stav vzhľadom na diagnózu.

Tieto a mnoho ďalších ochorení a stavov, môže mať podobné príznaky ako cievna mozgová príhoda. Niektoré sú dokonca úplne totožné.

Rozdiel je v ostatnej symptomatológii typickej pre konkrétne ochorenie a taktiež v chýbajúcej symptomatológii. Dôležité je tiež to, čo predchádzalo daný stav (fyzická aktivita, úraz, spánok, rozčúlenie).

Zaujímavé:
S cievnou mozgovou príhodou sa často zamieňa aj syndróm sobotňajšej noci. Ide o stŕpnutie jednej hornej končatiny. Dôvodom je dlhšie vyvíjajúci tlak, napríklad priľahnutím. Z toho je odvodený aj názov syndrómu, keďže mužovi často leží na ramene žena :-)

 

Ochorenia imitujúce CMP typické pre starší vek

Starší ľudia majú vzhľadom k veku viacero ochorení. Pacient s mnohými diagnózami sa nazýva polymorbídny pacient. Okrem svojich základných diagnóz je polymorbídny pacient rizikovejším k vzniku nových.

Telo, orgány a aj cievy starých ľudí sú opotrebovanejšie a slabšie. Preto je u tejto kategórii pacientov na jednej strane vyššie riziko výskytu porážky, ale aj iných chorôb, ktoré sa jej môžu podobať. O ktoré najčastejšie ide?

 

Dehydratáciou až k poruche vedomia

U žien tvorí voda 50% celkovej hmotnosti tela, u mužov až 60%. Väčšia časť - až 60% sa nachádza vo vnútri buniek - intracelulárny priestor a zvyšných 40% v ich okolí - extracelulárny priestor.

Z percentuálneho hľadiska je jasné, že voda je našou súčasťou, je dôležitá pre normálne fungovanie vnútorného prostredia - homeostázy a teda pre život.

Nedostatočný príjem tekutín znamená zníženie ich celkového telesného objemu. Pri chronickom zanedbávaní pitného režimu dochádza k negatívnej bilancii vody v organizme. Tomuto stavu hovoríme dehydratácia.

Dehydratácia sa najčastejšie vyskytuje u malých detí počas úporných hnačiek a zvracania, v letných mesiacoch u všetkých vekových kategóriách a predovšetkým u starých ľudí, ktorí strácajú pocit smädu.

V niektorých prípadoch je denný príjem tekutín u starého človeka jedna šálka čaju, čo je veľmi málo. Pri takomto dennom príjme dochádza k odvodneniu organizmu veľmi rýchlo.

 

Tabuľka zo základnými rozdielmi medzi dehydratáciou a porážkou:

Základné prejavy dehydratácie Rozdiely príznakov dehydratácie v porovnaní s porážkou
 1. postupne vznikajúca slabosť v rozmedzí dni, týždne až mesiace
 2. môže sa dostaviť mierna nevoľnosť, pri progresii stavu s odstupom času zvracanie
 3. bledosť v tvári, suchosť kože a slizníc
 4. nízky krvný tlak, z toho plynúce závrate, zahmlievanie pred očami
 5. celkové oslabenie dolných aj horných končatín v rovnakej miere
 6. nezrozumiteľná reč - dysartria
 7. dezorientácia, zmätenosť, agresivita
 8. nadmerná spavosť, bezvedomie smrť
 1. náhle vzniknutá slabosť v rozmedzí hodiny až dni
 2. náhle vzniknutá nevoľnosť, napínanie na zvracanie, masívne zvracanie
 3. náhle zblednutie v tvári, studený pot
 4. nízky krvný tlak, z toho plynúce závrate, rôzne poruchy zraku
 5. jednostranné oslabenie hornej a dolnej končatiny
 6. nezrozumiteľná reč - dysartria, afázia
 7. dezorientácia, zmätenosť agresivita
 8. nadmerná spavosť, bezvedomie, smrť
Liečba dehydratácie Liečba porážky
 • dostatočný príjem tekutín (nikdy nie nárazovo)
 • stav sa zlepšuje postupne - nečakajte rýchly efekt
 • po zistení príznakov porážky okamžite volať 155
 • odpovedať na otázky operátora pokojne, možno bola vaša diagnóza zlá

 

Febrilné stavy, prehriatie organizmu

Za normálnu teplotu tela považujeme teplotu v rozmedzí

Febrilný stav znamená horúčkovitý stav. Vzniká z dôvodu napadnutia orgánu alebo tela infekciou (baktérie, vírusy, plesne, parazity). K prehriatiu organizmu dochádza pri dlhodobom vystavení organizmu vysokým teplotám (infekcie, slnečný úpal, popáleniny).

Pri zvýšenej teplote, horúčke, či úplnom prehriatí organizmu sa človek nadmerne potí, čím stráca vodu a minerály. Je jedno či ide o infekciu, popálenie so zápalovou reakciou tela, alebo prehriatie na slnku, vždy je tento stav sprevádzaný nechutenstvom a zvracaním.

Zvracaním taktiež dochádza k nadmernej strate tekutín a dehydratácii.

 

Tabuľka so základnými rozdielmi medzi febrilitami a porážkou:

Základné prejavy febrilít a prehriatia organizmu Rozdiely príznakov dehydratácie v porovnaní s porážkou
 1. postupne vznikajúca slabosť v rozmedzí dni, týždne až mesiace
 2. zvýšené teploty, febrility, chrípkové príznaky (plný nos)
 3. pridružuje sa nevoľnosť, zvracanie, niekedy je zvracanie masívne a v popredí
 4. červená, rozpálená tvár, suchosť kože a slizníc, nadmerné potenie, triaška
 5. nízky krvný tlak, z toho plynúce závrate, zahmlievanie pred očami
 6. celkové oslabenie dolných aj horných končatín v rovnakej miere
 7. bolesti hlavy, svalov a kĺbov celého tela
 8. nezrozumiteľná reč len pri vysokých a dlhotrvajúcich horúčkach, dehydratácii
 9. dezorientácia, zmätenosť, blúznenie
 10. nadmerná spavosť aj počas dňa (smrť len pri závažných infekciách - meningitída)
 1. náhle vzniknutá slabosť v rozmedzí hodiny až dni
 2. teplota tela je v norme (febrility môžu byť pri inej, súčasne prebiehajúcej infekcii)
 3. náhle vzniknutá nevoľnosť, napínanie na zvracanie, masívne zvracanie
 4. náhle zblednutie v tvári, studený pot, kropaje na čele
 5. nízky krvný tlak, z toho plynúce závrate, rôzne poruchy zraku
 6. jednostranné oslabenie hornej a dolnej končatiny
 7. bolesti hlavy, pri hemorágii aj šije
 8. závažné poruchy reči - dysartria, afázia, zajakavosť
 9. dezorientácia, zmätenosť agresivita
 10. nadmerná spavosť, bezvedomie, smrť
Liečba febrilného stavu a prehriatia organizmu Liečba porážky
 • pri teplote nad 38C chladenie tela zábalmi, vlažnou sprchou
 • pri teplote nad 38C po chladení znižovanie teploty liekmi (nie pri slnečnom úpale)
 • pokojový režim na lôžku, minimálna fyzická aktivita
 • dostatočný príjem tekutín (nikdy nie nárazovo, pri zvracaní po lyžičkách)
 • stav sa zlepšuje postupne - nečakajte rýchly efekt
 • po zistení príznakov porážky volať 155
 • odpovedať na otázky operátora pokojne, možno bola vaša diagnóza zlá

 

Dementný stav a dezorientácia

Demencia alebo dementný stav sa vyskytuje predovšetkým u starších ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou, no môže byť aj v mladom veku.

Demencia je oslabenie rozumových schopností a so zvyšujúcim vekom sa stav zhoršuje. Do istej miery sa dajú mierniť príznaky, no liečba neexistuje rovnako tak ako neexistuje liek na nesmrteľnosť.

Niektorí ľudia si demenciu veľmi často zamieňajú s porážkou, a to práve pre dezorientáciu, nepoznávanie príbuzných, halucinácie a iné prejavy. Aj pacient, ktorý pravidelne berie lieky, môže z času na čas takýto atak dostať.

Ak svojmu príbuznému s demenciou nedávkujete a nepodávate lieky priamo do úst vedzte, že on ich viac neužíva ako áno.

Práve neužívanie liekov tlmiacich prejavy ako dezorientácia či agresivita, môže spôsobiť, že takéto prejavy nás prekvapia.

 

Tabuľka zo základnými rozdielmi medzi demenciou a porážkou:

Základné prejavy demencie Rozdiely príznakov demencie v porovnaní s porážkou
 1. diagnóza dementného stavu v anamnéze
 2. zhoršujúce sa kognitívne funkcie dlhodobo vekom
 3. dezorientácia postupne vznikajúca alebo náhle vzniknutá, opakovane aj v minulosti
 4. psychomotorický nepokoj, zmätenosť, halucinácie, agresivita
 5. nespavosť, nočné budenie, vystrájanie počas noci
 1. demencia môže byť v anamnéze
 2. kognitívne funkcie boli doteraz v poriadku
 3. náhle vzniknutá dezorientácia, pričom v predchorobí bolo vedomie lucídne
 4. psychomotorický nepokoj hlavne pri hemorágii, zmätenosť, agresivita
 5. prevažuje spavosť, progreduje až do poruchy vedomia
Liečba dementného stavu Liečba porážky
 • dohliadanie na užívanie liekov u takéhoto pacienta
 • pokojový režim na lôžku, minimálna fyzická aktivita
 • dostatočný príjem tekutín
 • ochorenie nie je liečiteľné, tlmia sa príznaky, vekom napriek liečbe progreduje
 • po zistení príznakov porážky volať 155
 • odpovedať na otázky operátora pokojne, možno bola vaša diagnóza zlá

 

Ochorenia imitujúce CMP typické pre mladších ľudí

Nielen u starších jedincov, ale taktiež u mladých ľudí existujú ochorenia, ktoré v nás môžu mylne nabudiť pocit, že sme dostali porážku.

Zväčša sa jedná o nie príliš vážne ochorenia, niekedy až banálne, no to ako ich niektorí jedinci prežívajú, je pri najmenšom katastrofálne, niekedy až smiešne.

 

Hyperventilačná tetánia navodzuje dojem rôznych ochorení

Hyperventilačnú tetániu môžeme pokojne nazvať aj „ochorením modernej doby”. V minulosti sa tiež vyskytovala. Ale vtedy sa títo ľudia - zväčša ženy nazývali hysterickými. Do značnej miery je to pravda.

Hyperventilačná tetánia je v prvom rade psychicky podmienený stav. Vždy ho predchádza nejaký psychický stav ako rozčúlenie, hádka, hnev, stres, strach, ochorenie, zvracanie, fyzická námaha.

Postihnutý na základe určitého vyvolávajúceho mechanizmu začne podvedome rýchlejšie dýchať. Tomuto javu hovoríme hyperventilácia, následkom ktorej si vydýcha veľa oxidu uhličitého a nadmerný výskyt kyslíka.

To vyvoláva najskôr tŕpnutie horných končatín, prípadne úst a hlavy, čo môže spôsobiť problém s rozprávaním. Pri progresii stavu tŕpnu aj dolné končatiny, postupne tŕpnutie prechádza až ku kŕčom a vykrúcaniu rúk a nôh.

Pacient má pocit na odpadnutie, veľmi často dochádza ku kolapsom, nikdy však nie k bezvedomiu. A čo je najhoršie, málokto si to prizná. Svojmu trápeniu títo ľudia pripisujú gigantické rozmery.

Zaujímavé:
Hyperventilačná tetánia je častým dôvodom volaní na tiesňovú linku a výjazdov ambulancií záchranných zložiek. Hyperventilačná tetánia však pacienta nikdy neohrozuje na živote. Ide o psychicky podmienený stav, ktorý pri upokojení sa a spomalení dýchania, spontánne a bez akejkoľvek liečby ustupuje. Dôvod, prečo sa u týchto stavov objavuje sanitka je nevedomosť a panika okolia.

 

Tabuľka so základnými rozdielmi medzi hyperventiláciou a porážkou:

Základné prejavy hyperventilácie Rozdiely príznakov hyperventilácie v porovnaní s porážkou
 1. stav predchádza rozčúlenie, hádka, stres, strach, smútok
 2. pacient objektívne rýchlo a plytko dýcha
 3. subjektívny pocit dusenia
 4. v krátkom čase začnú pacientovi tŕpnuť horné končatiny
 5. vykrúcanie horných končatín
 6. závrate, pocit na odpadnutie
 7. kolaps bez úrazu - hysterický pacient sa „uloží” tak, aby sa neporanil
 8. po spomalení dýchania a eliminácie stresového faktora stav zlepšený
 1. stav málokedy predchádza rozčúlenie, stres, strach
 2. pacient dýcha normálne
 3. bez ťažkostí s dýchaním
 4. pacientovi stŕpne a oslabne jedna polovica tela
 5. bez vykrúcania horných končatín
 6. závrate, pocit na odpadnutie
 7. kolaps s poranením, málokedy s úpravou vedomia
 8. stav sa spontánne neupraví
Liečba hyperventilácie Liečba porážky
 • eliminácia stresového faktora
 • upokojenie pacienta
 • spomalenie dýchania
 • užitie liekov na upokojenie
 • kontrola u obvodného lekára, neurológa, v horších prípadoch psychiatra
 • po zistení príznakov porážky volať 155
 • odpovedať na otázky operátora pokojne, možno bola vaša diagnóza zlá

 

Parestézie, bolesti hlavy a závrate sú aj pri ochoreniach chrbtice

Kto má v dnešnej dobe krásne rovnú chrbticu? Kto nikdy nemal bolesti chrbta alebo tŕpnutie ruky, či nohy vyplývajúce z ochorenia alebo presilenia chrbtice? Ak taký človek existuje, tak už teraz mu závidím.

Všade vo svete a myslím, že vo vysokej miere aj na Slovensku sú ľudia zrobený a vyčerpaný každodennou prácou. Väčšina Slovákov pracuje 5 dní v týždni a niektorí aj cez víkendy. Prvé, čo si takýto nápor odnesie, je samozrejme chrbtica.

Bolesť postihnutej časti chrbta nie je ničím výnimočným. Vyskytuje sa často, u niektorých povolaní je dokonca na dennom poriadku. Ak zatiaľ nemáte problémy s chrbticou, skúste porozmýšľať nad svojím povolaním. Namáhate sa? Zdvíhate ťažké bremená? Máte paradoxne sedavú prácu? Vedzte, že ste na zozname.

Poškodenia chrbtice sa nemusia prejaviť iba bolesťou konkrétnej časti. Pri postihnutí krčnej chrbtice sa objavujú často výrazné závrate spolu s bolesťami hlavy, krku, nevoľnosťou a zvracaním. Hrudníková časť má tendenciu spôsobovať mravčenie v jednej alebo aj oboch horných končatinách. Drieková a krížová časť spôsobuje tŕpnutie dolnej končatiny a jej oslabenie.

 

Tabuľka so základnými rozdielmi medzi ochoreniami chrbtice porážkou:

Základné prejavy ochorení chrbtice
Rozdiely príznakov pri ochorení chrbtice v porovnaní s porážkou
 1. stav predchádza presilenie chrbtice rôznymi spôsobmi
 2. bolesti hlavy a šije (slabá až stredná intenzita)
 3. závrate, pocit na odpadnutie, bez poruchy vedomia
 4. bolesti hrudníkovej, driekovej alebo krížovej časti
 5. tŕpnutie zväčša jednej hornej alebo dolnej končatiny, zriedkavejšie oboch
 6. bolesť vyžarujúca do hornej alebo dolnej končatiny
 7. bolesti a mravčenie sú závislé od polohy a pohybu
 8. tŕpnutie sa dá zmierniť masážou
 1. stav málokedy predchádza presilenie chrbtice
 2. bolesti hlavy, pri hemorágii aj šije (stredná až silná intenzita)
 3. závrate, pocit na odpadnutie, možná porucha vedomia
 4. bez bolesti hrudníkovej, driekovej alebo krížovej časti
 5. tŕpnutie hornej a dolnej končatiny na jednej polovici tela
 6. bez bolesti vyžarujúcej do hornej alebo dolnej končatiny
 7. mravčenie je stále bez ohľadu na polohu a pohyb
 8. tŕpnutie sa nedá zmierniť, je stále
Liečba ochorení chrbtice Liečba porážky
 • eliminácia vyvolávajúceho faktora
 • pokojový režim
 • kontrola u obvodného lekára, neurológa
 • ortopedické pomôcky (korzety, krčné goliere)
 • užitie liekov od bolesti a na uvoľnenie stuhnutého svalstva
 • užitie liekov proti závratom a zvracaniu
 • masáže, rehabilitácie
 • injekcie
 • iné možnosti liečby stavu
 • operačné riešenie
 • po zistení príznakov porážky volať 155
 • odpovedať na otázky operátora pokojne, možno bola vaša diagnóza zlá

 

Bolesti hlavy a migrény

Pri hemoragickej cievnej mozgovej príhode je výrazným príznakom náhle vzniknutá bolesť hlavy. To ale neznamená, že teraz si pri každej bolesti hlavy budeme myslieť, že máme krvácanie do mozgu. Je nemysliteľné, aby každá bolesť hlavy bola riešená záchrannou službou a odoslaná na počítačovú tomografiu.

Pri bolestiach hlavy treba trošku rozmýšľať a pátrať po možných príčinách, ktorých sú tisíce. Nie za každou bolesťou hlavy je automaticky závažné či smrteľné ochorenie.

Bolesť hlavy, ktorá sprevádza cievnu mozgovú príhodu sa nikdy nevyvíja postupne. Prichádza náhle, nečakane, býva silnej intenzity. Spolu s bolesťou sa dostavujú aj ostatné príznaky porážky ako je porucha reči, či jednostranné oslabenie tela. V predchorobí pacienta nie je úraz, v prípade chronických ochorení ako je napríklad migréna , sú bolesti iné, netypické, neočakávané.

 

Ľudia najčastejšie vytáčajú 155 pri (tabuľka)

Príčiny bolesti hlavy Rozdiel v porovnaní z porážkou Prvá pomoc
bolesti hlavy pri zvýšenom krvnom tlaku
 • bolesť prichádza postupne
 • naberá na intenzite
 • bolesť je difúzna, prípadne jednostranná
 • nameraná vysoká hodnota tlaku
 • prítomné závrate
 • prítomná nevoľnosť zvracanie
 • často búšenie srdca
 • niekedy mravčenie polky hlavy, ruky
 • absencia ostatných príznakov porážky
 • užívanie liekov na tlak
 • užitie tensiominu pod jazyk
 • pokoj na lôžku
 • príjem tekutín
bolesti hlavy pri nízkom tlaku krvi a dehydratácii
 • bolesť prichádza postupne
 • je slabšej až strednej intenzity
 • bolesť je difúzna, bez presnej lokality
 • nameraná nízka hodnota tlaku
 • prítomné závrate, hlavne pri zmene polohy
 • nevoľnosť, sporadicky zvracanie
 • celková slabosť, nevládnosť
 • nadmerná spavosť
 • bledosť v tvári, suchosť kože a slizníc
 • absencia ostatných príznakov
 • príjem tekutín
 • pokoj na lôžku
bolesti hlavy počas chrípky alebo iného teplotného stavu
 • bolesť prichádza postupne
 • bolesť je difúzna a stála
 • prítomná bolesť svalov, kĺbov, tela
 • nižšia alebo normálna hodnota tlaku
 • vyššia hodnota telesnej teploty
 • príjem tekutín
 • pokoj na lôžku
 • liečba teploty chladením
 • antipyretiká
 • antibiotiká, antivirotiká
bolesti hlavy spojené s problémami s krčnou chrbticou
 • problémy s krčnou chrbticou v anamnéze
 • rizikové povolanie
 • predchádzajúce namáhanie krčnej chrbtice
 • bolesť hlavy predchádza bolesť krku
 • stuhnutosť šije
 • problém pohyblivosti krčnej chrbtice
 • zmena intenzity v závislosti od pohybu krku
 • tŕpnutie jednej alebo oboch horných končatín
 • bolesť jednej alebo oboch horných končatín
 • nevoľnosť, zvracanie
 • nenamáhať krk
 • analgéza
 • príjem tekutín
 • suché teplo
 • masáž odborníkom
 • elektroliečba
 • liečba neurológom
 • operácia
bolesti hlavy počas stresu, nevyspatí a únave
 • stresujúce obdobie v predchorobí
 • chronický nedostatok spánku
 • pocit únavy
 • celková slabosť
 • závrate, zahmlievanie pred očami
 • kolapsový stav
 • bolesť hlavy slabšej až strednej intenzity
 • nevoľnosť
 • bledosť v tvári
 • kruhy pod očami
 • poruchy koncentrácie
 • nesústredenosť
 • vyhýbanie sa stresu
 • dovolenka
 • dostatok spánku
 • dostatok tekutín
 • vyvážená strava
 • relax
 • liečba nespavosti liekmi
migrenózne bolesti hlavy
 • migréna v anamnéze
 • typický nástup, intenzita a trvanie bolesti
 • jednostranná, pulzujúca, silná bolesť hlavy
 • zvyšujúca sa intenzita pri pohybe
 • svetloplachosť
 • nevoľnosť, zvracanie
 • bledosť v tvári
 • celková slabosť, nevládnosť
 • užitie liekov na migrénu
 • užitie liekov proti zvracaniu
 • pokoj na lôžku
 • pobyt v tmavšej miestnosti
 • vyhľadanie svojho lekára
poúrazové bolesti hlavy
 • stav predchádza úraz
 • niekedy krátkodobá porucha vedomia
 • retrográdna amnézia
 • bolesť lokalizovaná v mieste úrazu
 • bolesť hlavy s odstupom hodín až dní
 • nevoľnosť, zvracanie
 • dezorientácia
 • poruchy vedomia, bezvedomie
 • volať 155:
závažný mechanizmus pád bremena na hlavu dopravné nehody pády z výšok pády do hĺbky bezvedomie po úraze porucha vedomia po úraze
 • vyhľadať pomoc:
banálnejšie úrazy plné vedomie pacienta nevoľnosť, zvracanie po úraze
 • užitie liekov od bolesti:
bo banálnych úrazoch len po vyšetrení v nemocnici po RTG, CT
bolesť hlavy súvisiaca s alkoholom
 • bolesť sa dostaví po užití alkoholu
 • bolesť sa dostaví na druhý deň po užití alkoholu
 • bolesť je difúzna, prípadne jednostranná
 • bolesť je strednej intenzity
 • nevoľnosť, zvracanie
 • celková slabosť
 • závrate, poruchy koncentrácie
 • pokoj na lôžku
 • prísun tekutín
 • prísun minerálov
 • čerstvý vzduch
 • lieky od bolesti
 • dostatok spánku
 • absencia alkoholu

 

Ostatné ochorenia pripomínajúce CMP

Vyššie popísané stavy, syndrómy a choroby sú len zlomkom medzi všetkými, ktoré sa svojou symptomatológiou môžu podobať cievnej mozgovej príhode.

Pre početnosť boli spomenuté iba tie, ktoré sú najčastejšími dôvodmi privolania ambulancie záchrannej zdravotnej služby a návštevy ambulancie obvodného lekára.

Medzi ďalšie podobné ochorenia patria:

 • komplikácie cukrovky - hypoglykémia a hyperglykémia s poruchou psychického stavu a vedomia
 • zápal sedacieho nervu s bolesťou a tŕpnutím dolnej končatiny
 • Meniérova choroba typická intenzívnym točením hlavy
 • zápal trojklanného nervu (tvárová časť), s ochrnutím tváre a jej asymetriou
 • intoxikácie liekmi a drogami
 • dezorientácia a halucinácie na podklade psychiatrického ochorenia
 • iné

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Meniérova choroba, Alzheimerova choroba, Ateroskleróza, Cievna mozgová príhoda, Chronický únavový syndróm, Cukrovka, Delírium, Demencia, Epilepsia, Migréna, Krvácanie do mozgu, Myasthenia gravis, Myopatia, Otras mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Poznáte jeho známky?, Skleróza multiplex - Roztrúsená skleróza, Vysoký krvný tlak, Nízky krvný tlak, Zápal sedacieho nervu, Lumbago, Vyklenutie medzistavcovej platničky - hernia disku, Radikulopatia, Spinálna stenóza, Syndróm kaudy equiny, Kokcygodýnia - syndróm kostrče, Skolióza, Lordóza - hyperlordóza ,
príznakmi: Agresivita, Apatia, Bledosť, Bolesť hlavy, Bolesť končatín, Bolesť nervov, Bolesť vystreľujúca do predlakia, Bolesť vystreľujúca do ramena, Bolesť vystreľujúca do slabín, Bolesť chrbta, Časté pády, Dehydratácia, Demencia, Dezorientácia časom a miestom, Dvojité videnie, Halucinácie a bludy, Horúčka, Krútivé pohyby, Malátnosť, Nadmerná spavosť, Nervozita, Neschopnosť racionálneho uvažovania, Obrna, Padanie viečok, Potenie, Pocit mravčenia, Nevoľnosť, Poruchy chôdze, Poruchy hybnosti chrbtice, Poruchy koncentrácie, Poruchy pamäti, Poruchy prehĺtania, Porucha reči, Poruchy vedomia, Problémy s chôdzou po schodoch, Problémy so zahájením pohybu, Porucha koordinácie pohybov, Točenie hlavy - vertigo, Spomalená chôdza, Zvracanie , Bolesti, Pohybový aparát, Nervový systém, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy
odbormi: Urgentná medicína, Neurológia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť? Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť?

Krvná skupina = vlastnosť červených krviniek. V čom je systém krvných skupín zaujímavý a čo by sme o ňom mali vedieť? Bonusom je krátky pohľad do histórie.

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.