späť na zoznam článkov

Tetánia či tetanický syndróm, čo o nej vieme, aké má príznaky?

Tetánia či tetanický syndróm, čo o nej vieme, aké má príznaky?

Bolesť hlavy, vyčerpanosť, úzkosť, tŕpnutie tela, ale aj bolesť na hrudi či búšenie srdca. Tieto a ďalšie príznaky sa dajú zhrnúť pod pojem tetanie. Viac informácií uvádzame v článku o tetánii, jej príčinách, o tom ako sa prejavuje, diagnostikuje a lieči.


Dnešný uponáhľaný spôsob života kladie vysoké nároky na kondíciu tela a aj psychiky. Zvýšená záťaž či už fyzická, alebo psychická môže vyvolať nepríjemne vnímaný stav. Poznáme ho pod názvom tetánia, známe je aj označenie tetanický syndróm. Avšak, vo väčšine prípadov je príčinou tetanie nedostatok magnézia a súhra viacerých rizikových faktorov.

Čo je to tetánia?

Žena má bolesti hlavy, drží si hlavu rukami
Zvýšenie dráždivosti nervového systému

Tetánia je zvýšená dráždivosť centrálneho a periférneho nervového systému. Táto zvýšená dráždivosť je vo väčšine prípadov dôsledkom nedostatku magnézia v tele. Môžeme ju nájsť aj pod označením tetania či tetanický syndróm.

Rozdeľuje sa na dve hlavné formy. A to na manifestnú tetaniu, teda takú, ktorá sa prejavuje zjavne typicky. Druhou formou je nešpecifická tetania, čiže latentná, ktorej prejavy sú skryté.

Prvá, teda manifestná forma tetanie, sa prejavuje akútnym tetanickým záchvatom, a to na nervovo - svalovej úrovni. Nešpecifická forma dostala svoje označenie podľa prejavov, ktoré nie sú typické, čiže sú nešpecifické.

Pri nešpecifickej tetánii zasahujú symptómy rôzne telové systémy. Ako sú napríklad nervový, srdcový či tráviaci systém. V niektorých prípadoch je možné u žien sledovať aj gynekologické ťažkosti.

Tetánia postihuje viac ženy a najčastejšie ľudí medzi 20. a 30. rokom života.

Iný spôsob ju rozdeľuje podľa zmeny iontov. A to na ich zníženú alebo zvýšenú hladinu v organizme, a teda v telových tekutinách. Medzi tieto ionty patria:

 • magnézium, pre jeho zníženú hladinu v organizme a telových tekutinách
 • vápnik a zníženie jeho hladiny
 • vodík, taktiež pre zníženie hladiny
 • draslík, pre zvýšenie hladiny v organizme
 • sodík, kvôli zvýšeniu hladiny
 • nepriamo aj fosfor, pri zvýšenej hladine znižuje hodnoty vápnika

Tetánia a tetanus sú úplne odlišné choroby

Možno je vám známe ochorenie tetanus, avšak, nezamieňajte ho s tetanickým syndrómom. Sú to úplne rozdielne choroby, ktoré majú odlišné príčiny. Aj keď ich prejavom sú svalové kŕče.

Tetanus a tetánia sú odlišné ochorenia.

Tetanus je zapríčinený infekciou, ktorú vyvoláva baktéria Clostridium tetani. Táto baktéria sa bežne vyskytuje v prírode. A to hlavne v pôde a aj v črevách zvierat, ako sú kone a hovädzí dobytok. Môže sa nachádzať aj v čreve človeka.

K infekcii dochádza pri poranení kože, a to aj v prípade drobných povrchových zranení, v kontakte s infikovaným predmetom či pôdou. Baktérie sa následne množia a produkujú toxín. Tento toxín pôsobí na nervové tkanivo.

Následne sa ochorenie prejavuje kŕčmi svalov. Ako prvé sú postihnuté svaly tváre a krku. V neskoršom štádiu sa tetanus prejavuje typickým kŕčovým prehnutím tela, teda opistotonusom. Život ohrozujú kŕče dýchacieho svalstva.

Vo vyspelých krajinách je zavedená prevencia, a to očkovaním proti tetanu.

Hlavná príčina je nedostatok horčíka, ale tetaniu spôsobujú aj iné faktory

Hlavnou príčinou tetanického syndrómu je nedostatok horčíka, teda magnézia (Mg) v organizme. Medzi menej časté príčiny patria odchýlky ostatných uvedených iontov. A to hlavne kalcia, čiže vápnika (Ca). Zapríčiniť ju môžu aj niektoré lieky, najmä ovplyvňujúce metabolizmus, ako sú diuretiká, to jest lieky na vyvolane močenia, preháňadlá alebo kortikosteroidy a iné.

Príčinou tetánie môžu byť aj ochorenia. Napríklad ochorenie prištítnych teliesok, obličiek, poruchy CNS, a to centrálneho nervového systému, tak zápal, úraz ako aj neuróza a psychóza. Negatívne vplývajú aj redukčné diéty a hladovanie.

Tetanický syndróm vzniká aj pri hyperventilácii, čo je zrýchlené a prehĺbené dýchanie. Hyperventilácia sa môže vyskytnúť pri neurózach či panických stavoch. Ale aj pri akútnom alebo dlhodobom strese.

Hyperventilácia zapríčiní, že sa v krvi znižuje hladina ionizovaného kalcia, čiže vápnika. To následne vyvoláva príznaky hyperventilačnej tetanie. A to sú napríklad tŕpnutie pier, tváre, končatín a hlavne končekov prstov. 

Hyperventilujúca osoba môže pociťovať aj úzkosť, bolesť na hrudi či strach o život. Základom prvej pomoci je v tomto prípade upravenie frekvencie a hĺbky dýchania. Inak hrozí zhoršenie ťažkostí.

Príčinou tetanie môže byť:

Magnéziová tableta, kapsula, modrej farby, Mg
Najčastejšie pri nedostatku magnézia
 • znížená hladina iontov, hlavne horčíka a vápnika
 • nedostatok vitamínu D
 • alkalóza, ako napríklad pri opakovanom vracaní
 • zrýchlené dýchanie, čiže hyperventilácia, ale aj ako hyprerventilačná tetánia, pre následok respiračnej alkalózy
 • hypoparatyreóza, čo je ochorenie prištítnych teliesok a ich znížená funkcia
 • psychické poruchy
  • vegetatívne labilní ľudia
  • znížená adaptácia, teda prispôsobenie sa na záťažové stresové situácie
  • neuróza
  • fóbia
  • depresia
 • spazmofília, čo je náchylnosť ku kŕčom
 • niektoré lieky, ako sú napríklad diuretiká, preháňadlá, lieky na srdce, kortikosteroidy
 • hladovanie
 • redukčné diéty
 • alkoholizmus

Tetánia a jej príznaky

Tetánia sa môže prejavovať viacerými spôsobmi. Podľa toho sa aj rozdeľuje na uvedenú manifestnú a nešpecifickú tetániu. Manifestný tetanický syndróm je klasifikovaný podľa akútneho kŕčového tetanického záchvatu.

Akútny tetanický záchvat

Tento kŕčový záchvat postihuje v prvom rade svaly horných končatín. Pričom, horné končatiny sú stiahnuté v oblasti lakťov a zápästí. Prsty ruky sú taktiež v kŕčovom postavení. Tento kŕč svalov sa tiež označuje ako pôrodnícka ruka.

Svalovým kŕčom sú postihnuté aj dolné končatiny. Tie sú natiahnuté a stuhnuté hlavne v oblasti kolien a členkov. Inak je tento kŕč svalov končatín označovaný aj ako karpopedálny spazmus. Okrem svalových kŕčov sa vyskytujú aj parestézie, čo je vlastne pocit mravčenia v tele.

V niektorých prípadoch môže byť prítomné aj stiahnutie svalstva dýchacích ciest, takzvaný laryngospazmus. To je kŕč svalov hrtanu. Pri ňom je prítomné sťažené hlasité dýchanie. A to hlavne vo fáze nádychu. V tomto prípade sa môže pridružiť aj cyanóza.

Akútny tetanický záchvat nastupuje náhle, od toho je odvodený aj názov akútny. Trvá niekoľko minúthodiny. Väčšinou prebieha pri plnom vedomí, teda aj keď nie je človek schopný rozprávať a celé telo má v kŕči, plne si uvedomuje seba a vníma okolie.

Pozor, v tomto štádiu sa dá veľmi ľahko zameniť s epileptickým záchvatom.

Avšak, tetania sa väčšinou prejavuje nešpecificky

Akútny tetanický kŕč sa vyskytuje menej často. Aj keď v prípade hyperventilačnej tetánie je dôsledkom nezvládnutia zrýchleného a prehĺbeného dýchania. Častejšie sú však netypické, čiže nešpecifické príznaky.

Táto forma tetánie sa označuje aj ako latentná, čiže skrytá. A to hlavne preto, že jej prejavy nie sú typické. Postihnutý je nervový systém, srdcovo - cievny systém, ale aj tráviaci či u žien gynekologický systém.

Tabuľka uvádza, ako sa prejavuje nešpecifická tetania vzhľadom na telové systémy

Telový systém Príznaky
Nervový systém              

 

bolesti hlavy, ktoré môžu mať migrenózny alebo tenzný charakter
závraty

mravčenie v tele, čiže parestézie 

hlavne pier, jazyka, končekov prstov

vnímané aj ako tŕpnutie

pocit slabosti v končatinách
zvýšená citlivosť na hluk
ťažkosti s krčnou chrbticou
mdloby až kolaps
kŕč pier, rybie ústa, kŕč svalov tváre, vyvolávajú ťažkosti s rozprávaním a žuvaním
bolestivé nočné tetanické kŕče v nohách, lýtkach (crampi)
bolesť svalov
svalové zášklby
stuhnutie svalov šije
Psychické príznaky neurasténia
vnútorné napätie
podráždenosť
anxieta, čiže úzkosť
fóbia, nevysvetliteľný strach
depresia
neschopnosť koncentrácie, nesústredenosť
únava
syndróm nepokojných nôh
poruchy spánku
Srdcovo - cievny systém  

bolesť na hrudníku, tlak na hrudi

môžu imitovať srdcový infarkt, čo opätovne zhoršuje psychický stav, strach o život

búšenie srdca, pocit vynechávania bitia srdca, teda palpitácie
zrýchlená srdcová činnosť, teda tachykardia
vysoký krvný tlak
dýchavičnosť, pocit nedostatku vzduchu až hyperventilácia
Tráviaci systém bolesti brucha v oblasti žalúdka, kŕče v žalúdku, črevách
pocit ťažoby na žalúdku
žlčníkové ťažkosti
zhoršené prehĺtanie
sucho v ústach

pocit cudzieho telesa v hrdle, hrče, gule v krku

teda globus hystericus

hnačka
 Gynekologický systém     menštruačné ťažkosti, nepravidelnosť cyklu
bolestivá menštruácia 
zvýšená náchylnosť na potrat
v tehotenstve riziko eklampsie
ťažkosti s laktáciou, teda tvorbou materského mlieka
pri používaní antikoncepcie zvýšené riziko trombózy a embólie

Ako prebieha diagnostika?

Vyšetrenie krvi, krv v skúmavke, modrá rukavica na ruke
Biochemické vyšetrenie krvi

Práve pre nešpecifický priebeh ochorenia je tetania dôvodom pre rôzne vyšetrenia, ktoré postihnutý človek absolvuje. Samozrejme, väčšinou sú výsledky v poriadku a bez zistenia zjavnej príčiny.

Medzi hlavné vyšetrovacie metódy patrí:

 • klinické vyšetrenie
 • EMG, teda elektromyograf, vyšetrenie funkcie svalov
 • biochemické vyšetrenie krvi, a to hlavne stanovenie hladiny magnézia a iných iontov, teda ionogram

Podľa príznakov sa vylučujú ostatné ochorenia. Ako sú napríklad migréna, ochorenie srdca a strach z infarktu srdcového svalu, epilepsia, zápal mozgu, poruchy metabolizmu. Na diagnostike spolupracuje praktický lekár, internista, kardiológ, neurológ, psychiater.

Ako sa lieči tetánia?

Prvou voľbou pri tetánii zapríčinenej nedostatkom magnézia je jeho doplnenie. Náhrada horčíka musí prebiehať dlhodobo, a to aj niekoľko mesiacov. Jednorazové podanie nepomôže. A nemá terapeutický význam.

Samozrejme, horčík sa nachádza aj v prírodných zdrojoch. Ako sú ovocie, zelenina a aj voda, aj keď nie každá tvrdá voda ho obsahuje dostatočne. Prípadne, minerálne vody s vyšším obsahom magnézia. Nemusí sa dopĺňať iba vo forme tabliet či intravenózne, čiže vnútrožilovo.

Aké zdroje magnézia poznáme:

 • orechy
  Magnézium, iont, nachádza sa v potrave, v orechoch, avokáde, banánoch, v listoch zelenej zeleniny
  Magnézium sa nachádza aj v prírodných zdrojoch, ako sú orechy, banány
 • obilie
 • otruby
 • strukoviny
 • sója
 • ovsené vločky
 • listová zelenina
 • sezam
 • ryža
 • banány
 • droždie
 • syr
 • kakao, horká čokoláda
 • voda, minerálne vody

Pri tetanickom syndróme pre zníženú hladinu kalcia sa postupuje podobne. A teda jeho doplnením. Pre ostatné formy sa volí liečba podľa vyvolávajúcej príčiny. A významnú úlohu zohráva aj úprava životosprávy.

Dostatok odpočinku, spánku eliminovanie stresu.

Prvá pomoc pri hyperventilačnej tetanii je už spomínané zníženie dychovej frekvencie a úprava hĺbky dýchania. Napríklad postačí, ak sa človek uloží do pohodlnej polohy, uvoľní končatiny. Popri tomu upokojí dýchanie. Vhodné je počítanie doby nádychu a výdychu.

Nádych by mal trvať približne 4 sekundy a výdych 8 sekúnd.

Tetánia v tehotenstve

V období tehotenstva je zvýšený nárok na potrebu živín. To zahŕňa minerály, vitamíny a aj ostatné látky. Na zmeny je citlivá tehotná žena a rovnako plod. V prípade známej tetanie pred tehotenstvom, je nutné sledovanie hladiny iontov, teda ionogram.

A v situácii, ak sa vyskytnú nešpecifické ťažkosti, ale aj kŕče svalov, ktoré by mohli značiť tetaniu, je potrebné okamžité vyšetrenie. Lekár určí podľa laboratórneho vyšetrenia krvi vhodný postup liečby. Samozrejme, neodporúča sa svojvoľné užívanie liekov bez predošlej konzultácie.

Čo pomáha pri tetánii

Infografika uvádza informácie o tom, čo pomáha pri tetanii.

Infografika uvádza informácie o tom, čo pomáha pri tetanii
Čo môže pomôcť pri tetanickom syndróme

Otestujte si svoje vedomosti

Ľahký kvíz pomôže pri osviežení informácií o tetanickom syndróme.

Tetánia je

Tetánia a tetanus sú totožné ochorenia

Tetánia sa môže prejavovať nešpecificky

Viac postihuje ženy

Najčastejšou príčinou je nadbytok horčíka

Rizikom vzniku je aj stres a dlhodobá psychická záťaž

Akútny tetanický záchvat je

Medzi nešpecifické príznaky tetánie patrí aj bolesť hlavy či únava

Diagnostika sa spolieha hlavne na

Liečba horčíkom musí byť

Hyperventilačná tetánia je následkom

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. pri tetánii je zvýšená dráždivosť centrálneho aj periférneho nervového systému
 2. nie, sú to odlišné ochorenia
 3. má špecifický aj nešpecifický priebeh
 4. postihuje častejšie ženy a hlavne mladých ľudí od 20. - 30. roku života
 5. najčastejšou príčinou je nedostatok magnézia
 6. riziko zvyšuje dlhodobý stres, psychická záťaž, alkoholizmus, hladovanie
 7. akútny tetanický záchvat je typickým a manifestným príznakom
 8. bolesť hlavy, únava, strata energie, závraty, podráždenosť patria medzi nešpecifické, skryté príznaky
 9. hlavné diagnostické metódy sú zisťovanie anamnézy a klinického stavu, odber krvi na ionogram a EMG
 10. pri liečbe je potrebná dlhodobá liečba Mg prípravkami, po dobu aj niekoľkých mesiacov
 11. zrýchlené a prehĺbené dýchanie má za následok hyperventilačnú tetaniu

Viac informácií o tetanii

Video o tetánii

Video o tetánii

Naposledy aktualizované 17.10.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Keď sa o slovo hlásia žlčníkové kamene Keď sa o slovo hlásia žlčníkové kamene

Ochorenia žlčníka sa najčastejšie objavujú v súvislosti so žlčníkovými kameňmi. Prečo sa tieto konkrementy tvoria? Ako sa im vyhnúť, alebo ako s nimi žiť, sa dočítate v našom článku.

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.

Vyživte svoj zrak. Táto strava ho posilní najviac Vyživte svoj zrak. Táto strava ho posilní najviac

Vitamíny, antioxidanty, minerály či omega 3-mastné kyseliny – tak tieto látky by rozhodne nemali chýbať vo vašom jedálničku, ak chcete mať zdravé oči. Pozrite sa, v ktorých potravinách...

Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena správania , no...

Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Tetania - Andrea 10.08.2019 23:19

..pokračovanie 1. vá pomoc : tlak znížite tým, že zavodnite stiahnuté cievy. Horčík pôsobí na pečeň, taktiež rozširuje cievy a znižuje tlak. Keď klesne hladina stres. hormónov, tak búšenie srdca prestane. Rozoznávame: ako silno búši srdce = to je tlak a ako rýchlo búši srdce = to je tep. Stres.hormóny nás upozorňujú, že sa s telom niečo deje, upozorňujú na dej - nejakú aktivitu, alebo i na nemoc. Pr. beh na autobus = aktivita , zmena glykémie = nemoc ap.

Tetania - Andrea Bičaniková 10.08.2019 23:03

Tetánia je panická nemoc z ľaku. Tetanický syndróm je súhrn príznakov, ktoré má Tetánia. EMG Tetánie je nezmysel. Graf zaznamenáva prúdenie krvi do 5 pŕstov. Na grafe pri stiahnutých cievach sa objavujú multiplety. Chvostékov manéver je nezmyselné vyšetrenie na Tetániu. Ak trafia lícny nerv, tak on zareaguje. Trhne niektorou jeho vetvou v mieste, kde ho trafili. Tak sa správa zdravý nerv. Nedostatok Ca je stitna zlaza. Nedostatok K su nadoblicky a Mg chora pecen. To nie je Tetánia ! Panická porucha, inak povedané Tetánia je jedna a tá istá nemoc, ktorá sa lieči u 2 odborníkoch. Jeden je neurológ a ďalší je psychológ/ psychiater. Táto nemoc vzniká, keď Vám stúpne hladina stresových hormónov adrenalínu a kortizolu: môže to byť: z ľaku, zo strachu, z úzkosti, z paniky, z hnevu, zo stresu, z vyčerpanosti atď.