späť na zoznam článkov

Trigger points - spúšťové body - pôvodca svalovej bolesti

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Trigger points - spúšťové body - pôvodca svalovej bolesti
Zdroj foto: Getty images

Spúšťové body, nazývané aj trigger poitns - TrP, sú miesta vo svaloch, spôsobujúce pacientovi lokálnu, ale aj prenesenú bolesť. O ich vzniku sa vie pomerne málo, avšak existuje hneď niekoľko teórii. Liečba je zatiaľ len experimentálna, ale účinná.


Bolesti chrbta a svalov považujeme za civilizačné ochorenie tejto doby.
Do ambulancií praktických lekárov prinútia ísť viac než 75 % svetovej populácie, to znamená že nimi trpí viac ako každý druhý človek čítajúci tento článok.

Predstavujú veľmi rôznorodú skupinu ochorení, do ktorej patria menej závažné funkčné blokády, až stavy vyžadujúce urgentný operačný zákrok.
Tieto ochorenia spôsobujú svojmu majiteľovi prinajmenšom bolesti, niekedy silnej intenzity.

Čo je to svalový spazmus?

Bolesti vo svaloch bývajú často krát prejavom vertebrogénnych ale aj iných ochorení. Sú spôsobené svalovými spazmami.

Svalový spazmus (kŕč, krampus) je reflexný dej, ktorý je normálnou odpoveďou na preťaženie konkrétnej časti. Ide o náhlu kontrakciu - sťah jedného, alebo viacerých svalov.

K tomuto zvýšenému tonusu svalu dochádza v pokoji (napr. v spánku, pri oddychu a nečinnosti), alebo ale aj v období tesne po ukončení svalovej aktivity počas svalovej činnosti, prevažne pri pohyboch so skracovaním svalu.

Postihuje rôzne priečne pruhované svaly v tele, od tých najmenších (malé svaly na prstoch), až po najväčšie (veľké svaly chrbta, veľký sedací sval). Nedá sa ovládať vlastnou vôľou.

Tabuľka s rozdelením svalových spazmov:

Akútny spazmus
 • svalové poškodenie (úraz)
 • svalové preťaženie (športový výkon)
 • svalová únava (sedavé zamestnanie)
Chronický spazmus
 • žilové ochorenia
 • hormonálne ochorenia
 • metabolické ochorenia
 • toxickými vplyvy
 • nutričné príčiny

Trigger points

Vo svalových spazmoch, resp. napnutých svalových skupinách dochádza k skráteniu skupiny svalových vlákien, ktoré vytvárajú malé body bolestivých svalov.

Tieto bolestivé body nazývame aj spúšťové body - tigger points, ktoré získali svoj názov pre svoju schopnosť prenášať bolesť aj do vzdialenejších miest.

.

Prečo dochádza k svalovým spazmom?

Svalový kŕč možno odbornejšie definovať aj ako extrémnu formu involuntárnej svalovej kontrakcie. Spravidla trvá niekoľko sekúnd, maximálne minút. Pokiaľ trvajú dlhšie, môžu byť príčinou neschopnosti pacienta normálne fungovať.

Primárne svalové kŕče

Primárne svalové kŕče (idiopatické, benígne spazmy) sa vyskytujú u úplne zdravých jedincov, resp. u  jedincov, u ktorých nebola zistená žiadna iná chorobná príčina stavu. V priebehu života sa tak s nimi stretne až 75% ľudí.

Objavujú sa sporadicky, majú nízku frekvenciu, krátke trvanie, a ich výskyt je viazaný len na určité obdobie.

Častejšie ich vidíme u rizikových jedincov, pričom k rizikovým faktorom patrí vek nad 50 rokov, tehotenstvo, kŕčové žily, vplyv alkoholu, plochá noha, nadmerná fyzická záťaž, únava, dehydratácia a iné.

 • svalové kŕče vznikajúce v pokoji - v 70% vznikajú počas spánku (nočné svalové kŕče), u 10% ľudí sa objavujú počas dňa, a zvyšných 20% tvorí kombinovaný výskyt. Najčastejšie postihujú lýtkové svalstvo. Zapríčiňujú výrazný dyskomfort spojený s poruchami spánku.
 • svalové kŕče vznikajúce počas svalovej aktivity, alebo tesne po nej - predchádza ich fyzická aktivita (šport, práca). Známe sú svalové kŕče postihujúce profesionálnych športovcov, ale taktiež sú častým fenoménom u pracovníkov v horúcich prevádzkach. Príčina vzniku je pravdepodobne vyčerpania energetických substrátov v svale, pričom sa uplatňujú aj ďalšie faktory, ako napríklad nesprávny svalový pohyb, teplotné faktory, či prerušovanie fyzickej aktivity.

Sekundárne svalové kŕče

Sekundárne svalové kŕče vznikajú sekundárne ako dôsledok iného ochorenia. Neraz sa jedná o prvý prejav.

 • svalové kŕče ako prejav bežných ochorení - vyskytujú sa pri ochoreniach ako diabetes mellitus, pri ochoreniach pečene, chronickej renálnej insuficiencii, u dialyzovaných pacientov, pri hypotyreóze, metabolických poruchách ...
 • svalové kŕče ako prejav poškodenia periférneho motoneurónu - vyskytujú sa pri niektorých ochoreniach ako dôsledok ektopických výbojov z periférnych nervových zakončení.. Patria sem kompresívne vertebrogénne koreňové syndrómy, polyneuropatie, ALS, spinálna amyotrofia ...
 • svalové kŕče ako prejav svalových ochorení - sú pomerne zriedkavé. Patria se metabolické myopatie, dystrofinopatie, neuromyotónie a iné.
 • svalové kŕče ako prejav toxicity niektorých látok - Do tejto kategórie patrí v prvom rade alkohol. Taktiež je potrebné spomenúť látky zvané statíny a fibráty. Tie sa používajú ako liek proti zvýšenému cholesterolu. Pri dlhodobom užívaní vzniká hypotyreogénna a statínová myopatie, ktorá sa prejavuje prednostne svalovými kŕčmi.
Zaujímavé:
Niektoré dôkazy naznačujú, že spúšťový uzol nemusí vzniknúť iba preťažením svalu.
Je taktiež prejavom, resp. následkom nahromadenia toxických látok v ľudskom organizme.
Doslova ide o akúsi skládku odpadových metabolitov.

Mechanizmus vzniku spúšťacích bodov

K vzniku spúšťových bodov (z angl. trigger points) dochádza práve v mieste napnutých svalových skupín. Napnuté svalové skupiny sa skracujú, pričom v mieste skratu vzniká akoby pomyslený bolestivý uzlík.

V skutočnosti to nie je ozajstný uzol, ale iba bolestivý bod tesne stiahnutého svalu. Dalo by sa povedať, že sa jedná o mikroskopický kŕč, ktorý na rozdiel od spazmu nepostihuje celý sval, ale iba jeho malú časť.

Malý bod, veľká bolesť

Trigger points sú tak malé, že je až neuveriteľné, ako silné svalové bolesti môže spôsobiť. A to nie len v mieste stiahnutého svalu!

Spúšťové body sú častým dôvodom bolesti svalov v danom mieste, kde sa nachádzajú, ale taktiež spôsobujú prenesenú bolesť v inej časti tela. Takto môžu imitovať bolesť inej časti tela, pričom primárna príčina bolesti je niekde úplne inde.

Sú mylné aj pre skúseného odborníka, keďže pacient pociťuje bolesť na úplne inom mieste. To má za následok zlú diagnostiku a dlhodobo pretrvávajúce bolesti, ktoré majú tendenciu sa stupňovať.

Trigger points môžu byť dôvodom:

 • bolesti hlavy, migrenóznej bolesti
 • bolesti krku a šliach na krku
 • bolesti chrbta
 • bolesti hrudníka
 • bolesti kĺbov
 • bolesti bedier
 • bolesti svalov končatín
 • komplikujú poúrazové bolesti
Zaujímavé:
Veľa záhadných a nevysvetliteľných fyzických bolestí rôznych častí tela má svoj pôvod práve v TrP.
Dokazujú to aj klinické skúsenosti lekárov a fyzioterapeutov.

Čo naznačuje, že ide o spúšťový bod?

Základným a spoločným prejavom pre trigger points je inak nevysvetliteľná, a zväčša intenzívna bolesť niektorého svalu, alebo celej svalovej skupiny. Najčastejšie sa jedná o bolesti chrbta, alebo hlavy a krku.

V ľubovoľných kostrových svaloch, najčastejšie však v mieste najväčšej intenzity bolesti, ktorá sa pri zatlačení na tento bod stupňuje, sa nachádzajú hmatateľné hrče (uzlíky) o veľkosti pár milimetrov až jedného centimetru.

Ďalším sprievodným javom spúšťových bodov je somatická dysfunkcia postihnutej alebo vzdialenejšej časti. To znamená, že napr. bolesť chrbta s maximom okolo pravej lopatky, môže spôsobiť poruchu funkcie pravej hornej končatiny v zmysle bolesti, poruchy hybnosti, či tŕpnutia.

Neraz sa vyskytujú psychické ťažkosti z dlhotrvajúcej bolesti, ktorá pacienta obmedzuje v jeho každodennom živote. Je pochopiteľné, že ľudia trpiaci denne bolesťou sú precitlivený, úzkostlivý, depresívny, podráždený, až zlostný.

Ďalšie sprievodné symptómy sú nadmerná únava, svalová slabosť a stuhnutosť, vyčerpanie, pocit napätia alebo pnutia, poruchy rovnováhy, tinitus.

Rizikové faktory vzniku trigger points

 • zaťaženie svalu pri nadmernej fyzickej aktivite (napr. vzpieranie, beh, cyklistika - mikroúrazy)
 • nedostatok pohybu (sedavé zamestnanie, lenivosť)
 • zlé držanie tela (hrbenie sa, sed s prekríženými nohami)
 • pády, úrazy, poranenia, ochorenia pohybového aparátu
 • starnutie a degeneratívne procesy v tele následkom prirodzeného starnutia
 • stres, úzkosť, depresia, psychická stresová trauma
 • nedostatok, alebo naopak nadbytok určitej látky

Klasifikácia TrP:

 1. primárne a sekundárne svalové spúšťové body (tvoria sa vo svaloch)
 2. aktívne a latentné spúšťové body (tvoria sa vo svaloch)
 3. difúzne spúšťové body (tvoria sa vo svaloch aj šľachách)
 4. pripájacie spúšťové body (tvoria sa v križovatkách šliach)
 5. ligamentózne spúšťové body (tvoria sa v šľachách)

Ako uvoľniť spúšťový bod?

Je veľmi dôležité zbaviť pacienta spúšťového bodu, pretože iba tak sa dá zbaviť ho silnej bolesti a neraz aj poruchy funkcie niektorej časti tela.

Najjednoduchším spôsobom, ako sa zbaviť spúšťového bodu je aplikovanie sústredeného tlaku smerom na bod, ktorý by mal byť vyvíjaný v pomerne dlhom intervale. Následne  dochádza k uvoľneniu tohto bodu a ústupu príznakov.

Pravdepodobne tento postup nie je pre väčšinu čitateľov ničím neznámym, a praktizujú ju doma bez toho, aby čo i len tušili, že sa jedná o odstraňovanie trigger points.

Zaujímavé:
Určite ste počuli o akupunktúre, ktorej princípom je pichanie ihiel do problémových, resp. miest, ktoré sú príčinou bolesti.
Akupunktúra funguje na rovnakom princípe, s tým rozdielom, že namiesto tlaku prstom sa používajú ihly.
Výsledky sú zrovnateľné.

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • rehabklinik.sk - Svalové spazmy
 • solen.sk - Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára
 • solen.sk - Diagnostika a liečba bolestivých svalových spazmov pri vertebrogrénnych poruchách

Naposledy aktualizované 04.02.2020

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť? Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť?

Hoci leto nie je typickým obdobím chrípok a prechladnutí, často sa mu práve vtedy nevyhneme. Zmena prázdnin či dovolenky na sústavnú starostlivosť o malých pacientov nie je príjemná pre...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.