späť na zoznam príznakov

Bolesť chrbta, krku, medzi lopatkami, dolnej časti? + Ostatné ťažkosti

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Bolesť chrbta, krku, medzi lopatkami, dolnej časti? + Ostatné ťažkosti
Zdroj foto: Getty images

Bolesť chrbtice patrí medzi najčastejšie príčiny vyhľadania vyšetrenia a práceneschopnosti v produktívnom veku. Ide o príznak množstva ochorení.


Bolesť sa môže vyskytovať v akomkoľve úseku chrbtice. Od krčnej, cez hrudníkovú, driekovú časť, až po kríže a kostrč

Prípadne vystreľuje a presúva sa do inej časti tela.

Oblasť chrbta je rozľahlou časťou ľudského tela, ktorá zahŕňa rôzne anatomické štruktúry. Príkladom sú kosti, kĺby, chrupavky, šľachy či svaly.

Pýtate sa na príčinu?

Frekventovane sa vyskytuje pri nezávažných stavoch. Avšak, niekedy sa za ňou skrýva závažnejšie ochorenie či poškodenie chrbtice.

Pridružujú sa k nej taktiež iné symptómy, a to v závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Ako je napríklad mravčenie, brnenie, slabosť svalov či porucha citlivosti.

Vyššia miera výskytu bolesti chrbta sa prisudzuje súčasnému sedavému spôsobu života. Niektoré chorobné zmeny na chrbtici vznikajú následkom starnutia organizmu a prirodzeným opotrebovaním, za iné môže genetická predispozícia či úraz.

Samozrejme, konkrétnych príčin je množstvo.

Uvádza sa, že 80 až 90 % populácie aspoň jeden raz v živote zažije bolesť chrbta.

Ide o problém, ktorý obmedzuje človeka, spôsobuje mu práceneschopnosť i utrpenie, dokonca v niektorých prípadoch invalidizuje.

Môže byť akútna, čiže náhla a do niekoľkých dní ustupuje. Alebo býva chronická, ktorá pretrváva dlhodobo, roky niekedy i celý život.

 

O chrbtici

O chrbtici vieme, že je oporou tela, nesie váhu hornej časti organizmu. Zabezpečuje pohyb a má i ochrannú funkciu, nakoľko v chrbticovom kanáli prebieha miecha.

Súčasťou chrbtice sú stavce, medzistavcové platničky, drobné kĺby, väzy i svaly. Všetky tieto súčasti spolupracujú a výsledkom je možnosť vykonávania bežných a každodenných aktivít.

Pričom o týchto súčastiach chrbtice vieme:

 • stavce - ich počet je 33 až 34
  • krčných - 7
   • vertebrae Cervicales C1 až C7 
  • hrudníkových - 12
   • vertebrae Thoracicae Th1 až Th12
  • driekových - 5
   • vertebrae Lumbales L1 až L5
  • krížových - alebo 6
   • vertebrae Sacrales S1 až S5 (S6), spolu tvoria os sacrum - krížovú kosť
  • kostrčových - alebo 5, 
   • vertebrae Coccygeae Co1 - Co4 (Co5)
 • medzistavcových platničiek je 23 kusov
  • od medzistavcového priestoru C2 a C3 až po L5 a S1
  • tlmia nárazy a ostatné fyzické sily a zabezpečujú pohyb
 • väzy alebo tiež väzivový aparát, ligamentá
  • krátke väzy - fixujú jednotlivé stavce 
  • dlhé väzy - spevňujú celú chrbticu
 • medzistavcové kĺby - sú to drobné kĺbne plochy, ktoré sú zodpovedné za pohyb
  • okrem toho vymedzujú určitý rozsah pohybu
  • tým bránia nadmernému prehnutiu či otočeniu chrbtice a jej poškodeniu
 • svaly tvoria svalový korzet, ktorý má pohybovú a tiež fixačnú úlohu
 • špeciálne spojenia - príkladom je krížová kosť a kostrč
  • krížové stavce zrástli do krížovej kosti, ktorá sa napája na panvu
  • kostrč je podobne tvorená pevným spojením stavcov

Miecha je uložená v chrbticovom kanáli ako v puzdre. Vybiehajú z nej miechové nervy, ktoré vedú nervové vzruchy z periférie do miechy a mozgu a späť do okrajových častí tela.

Miecha odstupuje z mozgu a prebieha od prvého krčného stavcapo druhý driekový, teda od C1 až po L2. Približne má 40 - 50 centimetrov a jej hrúbka je asi 1 cm.

Odstupujúce miechové nervy - spinálne nervy tvoria miechové segmenty = 31.

 • 8 krčných
 • 12 hrudných
 • 5 driekových
 • 5 krížových
 • 1 kostrčový

Každý je zodpovedný za vedenie nervových vzruchov, informácií do inej časti tela či orgánov a spätne do mozgu. Rôzne typy vlákien vedie odlišné informácie. 

Podľa typu inervácie sa označujú pre: 

 • svaly - myotóm
 • kožu - dermatóm
 • vnútorné orgány - viscerotóm
 • kostiväzy a kĺby - sklerotóm

Zlúčením viscerotómu + dematómu vzniká Headova zóna. Vďaka tomu vzniká jav šírenia nervových príznakov, ako i bolesti, z vnútorných orgánov do oblasti kože. 

Všeobecne známy je príklad, 
keď sa pri srdcovom infarkte bolesť šíri do krku, oblasti úst, 
ale i do ramena až do ruky a malíčka. 

Podľa toho, ktorá časť nervovej sústavy v danom regióne bola poškodená, sa vyskytujú príznaky a ich šírenie po tele. Bolesti chrbta sa tak môže na základe útlaku spinálneho nervu platničkou presúvať do dolnej končatiny.

A iným príkladom je...

Pri poškodení miechy nastáva i porucha ovládania svalov, čiže ochrnutie. To môže byť v úplnom alebo čiastočnom rozsahu.

V ostatnej časti článku sa dozviete: 
Aké najčastejšie príčiny vyvolávajú bolesť chrbta. 
Niektoré hlavné príznaky
Dostupnú diagnostiku
A stručne tiež o možnostiach liečby.

.

Čo je príčinou bolesti chrbta?

Ak si položíme otázku, že čo z čoho nás môže bolieť chrbát, narazíme na dosť široký okruh vyvolávajúcich príčin.

V súvislosti s touto problematikou sa stretávame s častými komplikáciami, ktoré majú iba funkčný podklad.

Avšak, pôvodcom môže byť aj štrukturálna zmena. Taktiež iné ochorenie. Zhrnutím dostávame tri základné možnosti.

Bolesť môže pochádzať z:

 1. funkčnej blokády chrbticového segmentu
 2. štrukturálneho poškodenia stavca, platničky, kĺbu, väzív a svalov
 3. ochorenia iného orgánu alebo oblasti blízkej chrbtici

15 príčin bolesti chrbtice v tabuľke

Príčina Popis
1. Funkčné blokády

jeden či viac segmentov môže byť postihnutých blokádou, rizikovými faktormi sú:

 • chybné držanie tela
 • jednostranné zaťaženie chrbtice
 • dlhodobé sedenie a sedavý spôsob života
 • chybné pohybové návyky
 • svalová nerovnováha - svalový disbalans
 • jednorazová fyzická záťaž u netrénovaného
 • zdvíhanie ťažkého bremena
 • prechladnutie chrbtice, prievan či klimatizácia
 • hypermobilita kĺbov

príkladom sú:

 1. Facetový syndróm - blokáda drobných kĺbov chrbtice 
 2. Blok SI kĺbu - postihuje spojenie krížovej a bedrovej kosti
 3. Lumbago - poznáme tiež pod označením seknutie v chrbte
2. Degeneratívny proces

nastupujú vplyvom starnutia organizmu, 
negatívne k ich rozvoji vplývajú i rizikové faktory ako pri funkčných poruchách

výsledkom sú ochorenia ako:

 1. Osteochondróza - zmeny medzistavcových platničiek
 2. Spondyloartróza - na medzistavcových kĺboch
 3. Spondylóza - zasahuje celý segment, stavec, disk i kĺby
 4. Spinálna stenóza  - zúženie chrbticového kanála
3. Hernia disku

podľa stupňa vyklenutia medzistavcovej platničky sa označuje ako:

 • bulging
 • protrúzia
 • extrúzia
 • extrúzia so sekvestrom

ťažkosti vznikajú preto, že vyklenutý disk tlačí na okolité štruktúry, ako je miecha či spinálny nerv

čítajte v článku: 

4. Koreňový syndróm

zapríčiní ho iné ochorenie, pričom ide o útlak - kompresiu chrbticového koreňa či nervu

príkladom je i hernia disku, kostné výrastky či zúžený chrbticový kanál

informácie nájdete v článku:

5. Syndróm kaudy equiny

miecha prebieha chrbticovým kanálom až po stavec L2 a ďalej pokračuje spleť nervov, 
označuje sa ako konský chvost = cauda equina

príčinou syndrómu môže byť hernia disku, zúženie chrbticového kanála, úraz či nádor

prečítajte si článok:

6. Poranenie chrbtice

na poranenie chrbtice a miechy treba myslieť hlavne v prípade závažnejšieho mechanizmu úrazu, ako je napríklad:

 • náraz v rýchlosti nad 60 km/hodinu
 • zranenie chodca, bicyklistu či motocyklistu
 • pri páde z výšky väčšej ako je výška tela
 • pády na tvár a hlavu
 • u detí
 • pri náhlej zmene rýchlosti a pohybu
 • u ľudí s osteoporózou

závažný je stav poranenia miechy s následným ochrnutím,
ktorého rozsah závisí od výšky, miesta poškodenia nervových tkanív

viac informácií uvádzame v článku:

7. Spondylolistéza

ide o stav, keď sa jeden stavec posunie vzhľadom k susednému

podobným prípadom je spondylolýza, ktorá sa vyznačuje prerušením oblúku stavca

viac sa dočítate v článku:

8. Vrodené vady skupina týchto ochorení sa vyvíja počas vnútromaternicového rastu plodu, pričom genetický základ prebieha často i s inými vrodenými chorobami
9. Deformácie chrbtice

chrbtica má svoje prirodzené zakrivenie, existujú však rozličné stavy odchýlenia či vybočenia 

príkladom sú:

10. Zápalové ochorenia chrbtice

zápal môže vyvolať preniknutie mikroorganizmov do oblasti stavca, platničky a okolitých častí

príkladom je:

 • stafylokoková infekcia
 • enterobaktérie, črevné baktérie
 • TBC kosti a chrbtice

poznajte:

 

11. Osteoporóza

bolesti chrbtice vyvoláva i rednutie kostí, jeho následkom vznikajú i patologické kompresívne zlomeniny stavcov

niektoré rizikové faktory:

 • ženské pohlavie
 • vek
 • hormonálne a metabolické zmeny po menopauze
 • obezita
 • črevné ochorenia
12. Reumatické ochorenia

zaraďuje sa sem široká skupina ochorení, ktoré majú autoimunitný základ, pričom imunita útočí na základe chorobných mechanizmov na bunky vlastného tela

poznáme ochorenia ako:

13. Nádor

v tomto prípade je možný výskyt primárnych nádorov, ktorú vyrastajú priamo z miechy a ostatných častí chrbtice alebo o nádory, ktoré do chrbtice metastázujú - ako napríklad pri rakovine pľúc, prostaty či prsníka

rozdeľujú sa na:

 1. primárne - z oblasti chrbtice
 2. sekundárne - metastázy iného nádoru

Viac v článku: 

14. Ostatné ochorenia

bolesť chrbta môže vyvolať ochorenie vnútorných orgánov

príkladom sú choroby:

 • srdca
 • pľúc
 • obličiek
 • čriev
 • žlčníka
 • žalúdka
 • pohlavných orgánov (prostaty, vaječníkov)
15. Psychogénne faktory základom sú rôzne psychické stavy, ako je napríklad úzkosť, depresia, ale tiež simulácia

 

Aké ťažkosti sprevádzajú bolesť chrbta?

Bolesť chrbtice sa veľakrát vyskytuje spoločne s inými ťažkosťami. Niektoré sa dajú vydržať, iné obmedzujú človeka pri denných aktivitách.

Problémy s chrbtom imobilizujú, robia dotyčného práceneschopným. Niekedy je to na krátku dobu, inokedy dlhodobo a tie najťažšie stavy doživotne.

Symptómy trvajú:

 1. akútne - krátkodobo do 1 mesiaca
 2. subakútne - 1 až 3 mesiace
 3. chronicky - dlhodobo, pretrvávajú viac ako 3 mesiace, roky či celý život

Najčastejšie je postihnutá:

 1. drieková oblasť s bolesťami v spodnej časti chrbta a v krížoch 60 % prípadov
 2. krčná chrbtica 30 % 
 3. hrudný úsek 10 %

 

1. Akútny blok

funkčný základ a najčastejšie postihuje krčný či driekový úsek chrbtice. Vtedy sa aj označuje ako akútny blok krčnej chrbtice či lumbago.

Prejavom sú:

 • náhla bolesť
 • ostrá a pichavá bolesť
 • bolesť zhoršuje pohyb
 • obmedzenie hybnosti chrbtice
 • držanie tela v úľavovej polohe - blokové postavenie, napríklad hlava bokom
 • zatuhnutie svalov
 • nevoľnosť
 • závraty
 • bolesť vystreľujúca do hlavy
 • hučanie v ušiach

Za vznikom môže byť náhly pohyb, otočenie hlavy do strany, rýchle zohnutie sa do predklonu či zdvíhanie bremien s vyrovnanými nohami v kolenách. Ale i po zobudení sa a ležaní v nesprávnej polohe.

V tejto súvislosti sa môžeme stretnúť s viacerými pojmami, ktoré majú podobné znaky:

 1. Cervikokraniálny syndróm - CC syndróm
  • bolesť krku a hlavy
  • obmedzenie pohybu hlavy
  • zatuhnutie svalov
 2. Cervikobrachiálny syndróm - CB syndróm
  • bolesť sa z krku presúva:
   • na ramená, šiju
   • horných končatín
  • pseudoradikulárny charakter, čiže nemá presné ohraničenie
  • zatuhnutie svalov krku
  • bolesť zhoršuje pohyb krku a hornej končatiny
 3. Cervokovestibulárny syndróm - CV syndróm
 4. chronické bolesti krku
  • dlhodobý výskyt
  • skôr tupý charakter

 

2. Bolesť hrudníkovej chrbtice

Hrudná chrbtica býva postihnutá ťažkosťami menej často. Dôvodom je jej spevnenie s rebrami, ktoré sa tu napájajú a tvoria hrudný kôš. Ten ochraňuje životne dôležité orgány.

Za bolesťou je hlavne blok medzistavcových kĺbov, kĺbov rebier, prípadne bolesť pochádzajúca spomedzi rebier.

Ťažkosti v oblasti hrudníka:

 • bolesť v hrudnej chrbtici
 • vyžarovanie medzi lopatky
 • vyžarovanie na prednú stranu hrude
  • často mylne označované ako srdcovo - cievne ťažkosti a infarkt srdca
 • zatuhnutie svalov chrbtice
Napríklad:
Ostrá a pichavá bolesť pod pravou alebo ľavou lopatkou, 
ktorú zhoršuje pohybpoloha,
či pri hlbšom nádychu, 
nie je typická pre infarkt
a pôjde o mimo srdcovú príčinu. 

Niekedy je zapríčinená ochorením iných orgánov uložených v hrudníku. Príkladom sú pľúcne choroby, pásový opar - neuralgia pri herpes zoster, srdcovo-cievne ochorenia. Taktiež zápal či kameň žlčníka.

Zaujímavý článok tlak na hrudi, ktorý môže sprevádzať bolesť v strede chrbta.

 

3. Bolesť v drieku, oblasti krížov a spodnej časti chrbta

Práve ťažkosti vychádzajúce z tejto širokej lokality sa vyskytujú najčastejšie. Príčinou môže byť samotná chrbtica, ale i početné vnútro-brušné orgány.

V anglickom jazyku sa označuje tiež ako Low Back Pain - bolesť spodného chrbta.

Príkladom príznakov je:

 • bolesť drieku, bedier, krížov, zadku, oblasti nad zadkom
 • zhoršenie ťažkostí pri pohybe
 • blokové postavenie pri lumbagu
 • môžu byť dlhodobé a opakujúce sa
 • šírenie môže prebiehať do
 • radikulárna bolesť
  • dobre ohraničené šírenie bolesti
  • porucha citlivosti
  • oslabenie svalov dolnej končatiny
  • porucha reflexov

Za prenesenú bolesť do tejto oblasti môžu napríklad ochorenia tráviacej sústavy. Príkladom sú zápal čreva, žlčníkové problémy alebo nádorové ochorenie.

Močový - vylučovací systém môže postihnúť zápal obličiek, močových ciest či mechúra.
Pri renálnej kolike sú zodpovedné obličkové či močové kamene.
Pridružiť sa môže nevoľnosť, napínanie na vracanie až vracanie.
Samozrejme, bolesť v bruchu, krížoch a v boku, presúvajúca sa do slabín až mieška. 
Podobne to môže byť pri ochoreniach prostaty u mužov.

Bolesť spodnej časti chrbta u žien

Ženy poznajú, že sa blížia hormonálne zmeny. Ovuláciu či menštruáciu môže každomesačne sprevádzať bolesť krížov.

A čo tehotenstvo?

Vyskytujú sa tak ako na začiatku, tiež vo vyššom mesiaci tehotenstva. Dôvodom nie sú iba hormonálne zmeny, ale tiež rast maternice a plodu. 

Príznak pôrodu?

Bolesť v podbruší, tlaky v krížoch a na konečník sú príznakom jeho začiatku. Pri prvom pôrode môže doba do porodenia novorodenca trvať dlhšie. Naopak, druhé a ostatné pôrody prebiehajú zväčša rýchlejšie.

Plus.

Bolesťou v tejto lokalite sa môžu prejaviť aj gynekologické choroby. Zápal, cysta či nádor.

 

4. Ostatné

Nočná bolesť chrbtice, jej stuhnutosť do rozhýbania je príznakom reumatického ochorenia. Podobne ju spúšťa inaktivita, napríklad pri dlhodobom ležaní. Naopak, aj nadmerná záťaž.

Bolesť na jednej strane chrbta

Problémy môžu byť jednostranné, ale tiež obojstranné. Záleží hlavne na vyvolávajúcej príčine a rozsahu poškodenia. Príčinou môže byť samotná chrbtica, stavce či platničky, ale i nádor a zranenie.

Dobrým príkladom bolesti chrbta na jednej strane a v boku je už uvedená obličková - renálna kolika. Spôsobuje ju kameň, ktorý pohybom dráždi citlivú sliznicu. Podľa postihnutia obličky bolí buď vpravo či naľavo.

Bolesť na pravej strane brucha a chrbta môže spôsobiť: 

Zápal slepého čreva, presnejšie apendicitída. Môže za to uloženie červovitého prívesku, ktoré je u každého človeka variabilné, tak ako i dĺžka samotného výbežku.

 

Diagnostika

Okrem anamnézy je dôležité odborné vyšetrenie. Lekár hodnotí napríklad stav chrbtice, držanie tela, pohyb, reflexy či svalovú silu.

Dôležité sú zobrazovacie metódy ako je :

 • RTG
 • CT
 • MRI

Doplniť sa môže EMG, EEG pre vylúčenie kardiálnych príčin, laboratórne vyšetrenie krvi.

Pri diferenciálnej diagnostike spolupracujú viacerí lekári z rôznych odborov, praktický lekár pre dospelých či deti, neurológ, ortopéd, neurochirurg, rádiológ, fyzioterapeut, reumatológ, pri úrazoch traumatológ. V niektorých prípadoch psychológ či psychiater.

 

Čo pomôže pri bolesti chrbta?

Pri akútnej bolesti pomôže krátkodobé režimové opatrenie, čiže pokoj na lôžku a obmedzenie fyzickej aktivity. Následne je potrebné začať s rehabilitáciou a fyzioterapiou.

Pozor však, ležanie v posteli by nemalo trvať dlhšie ako 3 dni. 

Pomáha nahrievanie teplým vzduchom, zohriatymi vankúšmi či teplé náplasti. Lieky a doplnky liečby sú v rôznych formách, ako masti, gély, náplasti, obstreky.

Upozornenie: 
Aplikácia suchého tepla.
Nikdy nie horúcej sprchy či kúpeľa!

Nutná je i doplnková liečba. Pomáhajú vitamíny skupiny B, vitamín A, C, E. Vhodné sú prípravky na podporu kĺbov

Podporná liečba a fyzioterapia obsahuje i termoterapiu, parafín, termofor, ale i aplikáciu chladu, elektroliečbu, ultrazvuk, magnet, trakčnú liečbu či mobilizačné techniky.

Nutné je pravidelné cvičenie, a to:

 • prvotne pod vedením odborníka
 • slúži na spevnenie svalov chrbta
  • svalového korzetu
  • svalov panvového dna
  • jadra
  • a dolných končatín
 • vhodným typom je:
  • SM systém
  • škola chrbta
  • terapeutická gymnastika
  • joga
  • pilates
  • plávanie

Farmakoterapia je symptomatická, teda zameraná na príznaky.

Symptomatická liečba zahŕňa lieky na tlmenie bolesti, uvoľnenie svalov. Pri zápaloch antireumatiká a pri infekcii antibiotiká. K dlhotrvajúcim problémom sa pridávajú i psychofarmaká.

Chronické ťažkosti si žiadajú zhodnotenie odborníkmi z oblasti neurológie či neurochirurgie. Niektoré ochorenia je možné liečiť konzervatívne, iné si vyžadujú chirurgickú operačnú liečbu.

 

Prevencia

Prevencia zhoršenia už prítomných ťažkostí, ale i všeobecné opatrenia pre vyhnutie.

Hlavné opatrenia sú:

 1. dobrá posteľ matrac vankúš + rošt
 2. poloha v spánku 
  • pri zaspávaní
   • NIE na bruchu
 3. správny spôsob sedenia
 4. správne držanie tela
 5. dostatočná pohybová aktivita
  • šport, ako plávanie, bicyklovanie, beh a iné nekontaktné formy
  • chôdza, každodenne a dostatočne dlho
 6. ergonómia doma i na pracovisku
  • pracovné prostredie - vhodný pracovný stôl a stolička 
 7. obmedziť zdvíhanie bremien a zaťažovanie chrbtice
  • osvojenie správnej techniky
 8. racionálna výživa, vitamíny, minerály, lieky na podporu kĺbov
 9. redukcia hmotnosti pri nadváhe a obezite
 10. obuv

Syndrómy a liečba bolesti chrbta

Zdroj informácií

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Bolesť chrbta, krku, medzi lopatkami, dolnej časti? + Ostatné ťažkosti patri medzi príznaky Bolestí
Ďalšie názvy: bolesť chrbtice, bolesť drieku, bolesť krku, bolesť krížov, bolesť hrudnej chrbtice, bolesť chrbátu medzi lopatkami
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu? Rýchla a účinná pomoc Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu? Rýchla a účinná pomoc

Opar - možno ho vidieť na pere, nose, nevyhne sa ani oku, genitáliám a zjavuje sa i na koži. Má rôzne klinické prejavy, formy a môže byť nebezpečný.

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? Môže škodiť? Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? Môže škodiť?

Klimatizácia má slúžiť na zvýšenie komfortu v práci, doma či počas cestovania. Pri nesprávnom používaní a zanedbanej údržbe má negatívny vplyv na zdravie. Je pôvodcom chorôb dýchacieho,...

Ako používať, či nastaviť, klimatizáciu správne a aby nám neškodila? Ako používať, či nastaviť, klimatizáciu správne a aby nám neškodila?

Klimatizácia je našim dôverným pomocníkom počas horúcich dní. Avšak, ak ju používame nesprávne, vystavujeme sa riziku. Bolesť hlavy, krčnej chrbtice, kĺbov, svalov a rôzne infekcie...

Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky

Pečeň zohráva v našom tele významnú úlohu. Je to životne dôležitý orgán , ktorý je vrátane transplantácie od mŕtveho darcu nenahraditeľný .  Zlyhávanie pečene predstavuje vždy...

Naposledy aktualizované 11.05.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.