späť na zoznam príznakov

Škúlenie

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Škúlenie
Zdroj foto: Getty images

Škúlenie je porucha hybnosti očí. Ich postavenie pri pohybe je rozdielne. Fixácia zraku na predmet prebieha iba jedným okom. Táto porucha má za následok poruchy zraku. Dôležité je jeho včasné vyšetrenie a liečenie. 


Škúlenie je typické pre rôzne očné poruchy a poruchy vo vývoji binokulárneho videnia. Odborne ide o strabizmus. Najčastejšie sa symptóm prejaví už v ranom detstve u dojčiat alebo batoliat.

Aké formy poznáme?

Ide o chybu, pri ktorej dochádza k strate koordinovaného pohybu očí a jedno sa odchyľuje od smeru pozorovania toho druhého. Oči nefixujú rovnaký bod. Škúlenie je potrebné riešiť hneď, ako sa naň príde, a to aj preto, že niekedy môže byť tento stav spôsobený nervovou alebo aj infekčnou chorobou.

Poznáme tieto formy strabizmu:

  • konvergentný
  • divergentný
  • vertikálny
  • fixný
  • alternujúci
chlapec má poruchu okohybných svalov, škúli
Poznáme viaceré formy škúlenia

Strabizmus ako taký má viacero foriem. Najčastejšou je konvergentný strabizmus. Prítomné škúlenie jedného oka, ktoré zabieha smerom dovnútra. Okrem toho sa vyskytujú aj divergentná forma, kedy oko zabieha smerom von alebo vertikálna forma, pri ktorej sa odchyľuje vertikálne nahor alebo nadol.

Niekedy postihuje škúlenie vždy to isté oko, vtedy sa hovorí o fixnom strabizme, ale môže existovať aj alternujúci strabizmus, kedy zabiehanie postihuje striedavo obe oči.

Ak nie je škuľavosť korigovaná a liečená, môže dôjsť k zhoršeniu stavu a napríklad k amblyopii, čiže tupozrakosti. V tomto prípade sú zrakové podnety z oka inhibované a ignorované centrálnym nervovým systémom a dieťa tak prestáva vidieť na oko, ktoré je škúlením postihnuté.

Tiež je časté aj klesanie všeobecnej zrakovej ostrosti, kedy nastáva excentrická retinálna fixácia. Práve preto je potrebné nepodceniť tento príznak a liečiť ho.

Najčastejšie je teda škúlenie spojené so škuľavosťou. Čo je očné ochorenie, pri ktorom je narušené binokulárne videnie. U postihnutého človeka nastáva dvojité videnie.

Obe oči pri tejto chorobe nesmerujú súčasne rovnakým smerom k objektu, na ktorý chce človek zaostriť. Príčinou môžu byť buď porucha priamo hybnosti okohybných svalov alebo porucha koordinácie očí v mozgu. Liečba je buď konzervatívnou formou alebo chirurgickou.

Iné príčiny škúlenia

Postihnutie tohto typu nenastáva iba priamo pri očných vadách. Častokrát je jedným z príznakov diabetickej neuropatii. Ak príde k postihnutiu okohybných nervov v dôsledku tohto ochorenia a škúlenie sa vyskytne v dospelosti.

Človek nemôže ovládať obe oči naraz a to sa prejavuje práve strabizmom, dvojitým videním a niekedy aj padaním viečka. Diabetická neuropatia postihuje funkcie aj štruktúry nervu.

Niekedy sa škúlenie vyskytuje aj pri niektorých infekčných ochoreniach, napríklad pri vrodenej toxoplazmóze, kedy sa stretávame so škúlením už u detí. Toxoplazmóza je parazitárne ochorenie spôsobené parazitom Toxoplasma Gondia.

malý chlapec má úraz hlavy, na čele má odreninu, vyšetruje ho lekárka
Aj po úraze hlavy sa môže vyskytnúť škúlenie

asympomatickejlatentnej forme sa dokonca vyskytuje choroba až u tretiny populácie. Naplno prepukne najmä u ľudí s oslabenou imunitou. Škúlenie nastáva v prípade tejto choroby najmä v novorodeneckom období, niekedy môže byť postihnutý aj sluch.

Inou príčinou škúlenia je úraz. Pri úrazoch hlavy môže vzniknúť poškodenie mozgového tkaniva, nervov. Porucha nastáva aj následkom krvácania do lebkovej dutiny a mozgu, ale aj zakrvácaním okohybného svalu

Príčinu treba niekedy hľadať aj v nádorovom ochorení. Výskyt a umiestnenie nádoru spôsobuje utlak, ale aj poškodenie nervových alebo svalových vlákien v danej oblasti.

Infografika vypisuje súhrnné informácie o škúlení
Súhrnné informácie o škúlení a jeho najčastejšie príčiny

Video o príčinách škúlenia

Video o príčinách škúlenia

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Škúlenie patri medzi príznaky Očí
Ďalšie názvy: srabizmus, strabismus
V obsahu nájdete:

Naposledy aktualizované 16.01.2019


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.