späť na zoznam článkov

CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití?

Autor: Doktor farmácie PharmDr. Mária Horáková
CBD versus THC: Poznáte rozdiel v účinkoch a použití?
Zdroj foto: Getty images

CBD a THC kanabinoidy, nachádzajúce sa v Canabis sativa, sú si podobné, avšak, majú niekoľko zásadných rozdielov. Poznáte ich?


CBD a rovnako aj THC sú dve veľmi podobné molekuly. Obidve patria medzi kanabinoidy – látky nachádzajúce sa v Canabis sativa.

Aj keď sa svojou štruktúrou javia takmer identické, líšia sa v priestorovom usporiadaní. Vďaka tomu sa líšia aj vo svojich účinkoch.

Štúdie interakcie medzi jednotlivými kanabinoidmi ukázali, že CBD blokuje a/alebo zosilňuje účinky THC v testoch na zvieratách. Účinok závisí od pomeru a vzťahu medzi jednotlivými dávkami týchto dvoch kanabinoidov.

V súčasnej dobe máme dôkazy, že vzájomnú interakciu, ktorá má za následok blokádu cytochrómov P-450 a tým aj inhibuje metabolizmus Δ9-THC, je možné prekonať prostredníctvom CBD.

A to v prípade keď:

 • je pomer CBD/Δ9-THC vysoký

a/alebo

 • podanie dvoch kanabinoidov prebieha súčasne alebo tesne po sebe.

Viaceré štúdie potvrdili, že akútne a chronické podávanie CBD rôznymi cestami – perorálne, inhalačné, intravenózne – zdravým dobrovoľníkom a pacientom s rôznymi klinickými stavmi nevyvolalo významné psychické nežiaduce účinky.

U ľudí sa premena CBD na THC nevyskytuje. Tieto výsledky podporujú predchádzajúce pozorovania zo štúdií na zvieratách.

Podľa nich sa CBD javí ako bezpečná zlúčenina na použitie u ľudí v širokom rozsahu dávok.

Zaujímavé informácie:
CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné?

Známe kanabinoidy a ich molekuly
Známe kanabinoidy. Zdroj foto: Getty images

Štúdium interakcie medzi CBD a THC

U zdravých ľudí, zaradených do výskumu, vysoké perorálne dávky THC vyvolávali úzkosť a psychotické symptómy. Tieto nežiaduce účinky boli zoslabené, keď bolo THC podávané spoločne s CBD.

Tieto výsledky napríklad prispeli k podpore asociácie dvoch kanabinoidov v lieku Sativex® (GW-Pharm, UK). Liek sa používa na liečbu bolesti a stuhnutosti pri roztrúsenej skleróze.

Tieto pozorovania navyše prispeli k pochopeniu odlišných účinkov marihuany v rôznych populáciách, čo sa vysvetľuje rôznymi koncentráciami zložiek rastliny. Tieto zistenia zároveň naznačujú, že CBD môže mať anxiolytické a antipsychotické vlastnosti, čo bolo aj podnetom k sérii výskumov, ktoré pokračujú dodnes.

Anxiolytický účinok CBD

CBD má schopnosť potláčať úzkosť, napätie, strach, trému a podobné stavy.

CBD je schopné predchádzať anxiogénnym a psychózam podobným účinkom, ktoré sú vyvolané vyššími dávkami THC. Táto účinnosť bola potvrdená u laboratórnych zvierat aj u ľudí.

Experimentálne pokusy na potkanoch odhalili, že CBD –  pri nižších dávkach (2,5–10 mg/kg) – u nich vyvoláva anxiolytické účinky. Pri vyšších dávkach však tieto účinky úplne vymiznú.

Niekoľko štúdií potvrdilo, že CBD znižuje úzkosť u hlodavcov po jednorazovom alebo opakovanom podaní

Podobné výsledky vzhľadom na dávku boli nedávno potvrdené aj v klinických štúdiách u ľudí.  

Pri akútnom alebo opakovanom podávaní má CBD aj antistresový účinok.

Antipsychotické účinky CBD

Štúdie na zvieratách naznačujú, že CBD by mohol mať účinky podobné antipsychotikám.

Antispychotiká alebo aj neuroleptiká sú liečivá používané pri liečbe psychotických porúch.

Medzi psychózy zaraďujeme :

 • Schizofrénia
 • Schizotypálne poruchy
 • Duševné poruchy s bludmi
 • Akútne a prechodné psychotické poruchy
 • Schizoafektívne poruchy
 • Hypochondria a iné somatogénne poruchy
 • Iné poruchy

Jeho účinok je podobný liečivu – haloperidol.

Na rozdiel od tohto liečiva však CBD neindukoval katalepsiu.

Katalepsia je jeden z mnohých nežiaducich účinkov antipsychotík. Jedná sa o stav svalovej stuhnutosti a nehybnosti.

Ďalším nežiaducim účinkom býva gynekomastia u mužov alebo poruchy menštruačného cyklu u žien. To býva zapríčinené vysokými hladinami prolaktínu. CBD zvyšoval hladiny prolaktínu len vo vysokých dávkach (viac ako 120 mg/kg).

Dávky CBD, ktoré vyvolávajú účinky podobné antipsychotikám, sú zvyčajne vyššie ako dávky s anxiolytickým účinkom.

Antiparkinsonické, antioxidačné a neuroprotektívne účinky CBD

Zistenia naznačujú, že CBD môže zlepšiť celkový stav pacientov s parkinsonovým ochorením, bez pridružených psychiatrických ochorení.

Štúdie ďalej naznačujú, že CBD má zrejme aj antioxidačné a neuroprotektívne vlastnosti (ochraňujú mozgové bunky – neuróny).

Chronické užívanie kanabisu s vyšším obsahom THC a nižšími koncentráciami CBD bolo spojené so znižovaním šedej hmoty v mozgu.

Dlhodobo + viac THC a menej CBD = menej šedej hmoty...

Z čoho vyplývajú aj znížené kognitívne schopnosti ako je:

 • pamäť
 • pozornosť
 • myslenie
 • plánovanie
 • organizovanie
 • úsudok
 • schopnosť riešiť problémy
 • porozumieť a používať reč
 • vyjadrovať sa

Naopak bolo preukázané, že vyššie hladiny CBD v konzumovaných vzorkách konope, zabraňujú neurotoxickým účinkom vyvolaným THC.

CBD má tiež antioxidačné účinky. Pôsobí proti tvorbe reaktívnych foriem kyslíka a dusíka (ROS, RNS).

Vďaka tomu nedochádza k poškodeniu DNA buniek, mastných kyselín a bielkovín. Takéto poškodenie by viedlo nesprávnej funkcii alebo smrti buniek.

Antiepileptický účinok CBD

Antiepileptický účinok CBD bol jedným z prvých objavených farmakologických vlastností. Potvrdil sa ešte v 70. rokoch minulého storočia u zvierat, ale aj v predbežnom klinickom skúšaní.

CBD má vplyv na kontrolu záchvatov (EPI kŕčov), ale má aj ochranné účinky na mozgové neuróny – chráni ich pred odumieraním.

CBD a poruchy spánku

Vo vyšších dávkach spôsobuje CBD stav sedácie upokojenia. To môže byť nápomocné pri zaspávaní.

Štúdia akútnych účinkov 300 mg CBD na spánok u zdravých dobrovoľníkov ukázala, že táto zlúčenina neruší spánkový cyklus. CBD teda môže byť aj v tomto prípade potenciálne užitočnou terapiou.

CBD a závislosť na THC

V súčasnosti neexistuje schválená  terapia na liečbu porúch spojených s užívaním kanabisu.

Na základe zistení zo štúdií na zvieratách sa zdá, že CBD by mohlo byť v takomto prípade nápomocné.

Rovnako nedostatok účinných liekov na liečbu závislosti od kokaínu je jasným dôkazom potreby ďalšieho výskumu v tejto oblasti. V štúdii na zvieratách bolo zistené, že CBD chráni pred záchvatmi vyvolanými kokaínom.

Ostatné...

CBD má okrem vyššie spomínaných aj účinky protizápalové – deaktivuje enzýmy, ktoré sú zapojené do produkcie zápalových látok v našom tele.

Používa sa aj pri liečbe akné. Bolo preukázané, že CBD pôsobí protizápalovo na bunky v mazových žľazách pokožky – tzv. sebocyty.

Ak sú tieto bunky príliš stimulované alebo zapálené vzniká nadmerné množstvo mazu. To môže spôsobiť zápal pokožky alebo akné.

Zároveň má CBD vysokú antimikrobiálnu účinnosť proti baktériam P. acnes.

Porovnanie CBD a THC účinkov v tabuľke

Účinok CBD THC
Anxiolytický X
Antipsychotický X
Antiparkinsonický X
Neuroprotektívny X
Ovplyvnenie vnímania reality X
Neurotoxický X
Antiepileptický účinok
Sedáciaupokojenie
Protizápalový X
Liečba akné X
Chuť do jedla X
Potláčanie bolesti
CBD versus THC oproti sebe, dva listy na modrej a ružovej polke
CBD vs. THC. Zdroj foto: Getty images

Nabilon a dronabinol sú syntetické zlúčeniny THC, schválené americkou FDA, používané pri nevoľnosti a vracaní vyvolané chemoterapiou.

Najčastejšími vedľajšími účinkami pri užívaní THC, ktoré si vyžadujú jeho prerušenie, sú:

 • dysfória – stav úzkosti
 • halucinácie
 • paranoja

Medzi ďalšie časté vedľajšie účinky patrí aj:

 • sedácia – upokojenie
 • zmätenosť
 • bolesť hlavy
 • sucho v ústach
 • eufória
 • hypotenzia – zníženie tlaku krvi

Je tiež známe, že u pacientov užívajúcich THC sa vyskytujú záchvaty.

Pri chronickom užívaní THC sa objavuje aj syndróm charakterizovaný nezvládnuteľným vracaním. Charakteristickým znakom tohto syndrómu je úľava pri horúcej sprche.

V porovnaní CBD a THC sa cannabidiol (CBD) javí ako molekula s všestrannejším využitím. Zároveň má CBD menej nežiaducich účinkov. Avšak stále je potrebný ďalší výskum, ktorý objasní jednotlivé diagnózy a dávkovania, pre ktoré sa stane CBD liekom.

Molekula THC a CBD
Molekula THC a CBD. Zdroj foto: Getty images

 

Zdroje

 • ncbi.nlm.nih.gov – Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age; José A. Crippa, Francisco S. Guimarães, Alline C. Campos, Antonio W. Zuardi
 • ncbi.nlm.nih.gov – Tetrahydrocannabinol (THC); Terence Ng; Vikas Gupta

Naposledy aktualizované 11.10.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Doktor farmácie PharmDr. Mária Horáková

Doktor farmácie PharmDr. Mária Horáková

Vyštudovala som farmáciu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Následne som získala titul PharmDr. na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne. Popri štúdiu som pracovala vo verejnej lekárni. Po dvoch rokoch materskej dovolenky som nastúpila na pozíciu farmaceuta v lekárni. Zároveň si dokončujem špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo. Nakoľko sa každý deň v mojej práci stretávam s rôznymi otázkami ohľadom ochorení a voľnopredajných liekov, výživových doplnkov, a zároveň som typ človeka, ktorý sa rád vzdeláva, som veľmi rada, že som dostala príležitosť i takýmto spôsobom vyriešiť niektoré problémy

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké účinky má VÁPNIK? Príznaky nedostatku, nadbytku + potravinové zdroje Aké účinky má VÁPNIK? Príznaky nedostatku, nadbytku + potravinové zdroje

Silné kosti, zdravé zuby. Aká je dôležitosť VÁPNIKA v našom živote? Prečo je potrebný, môže tiež škodiť?

Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku

Aké sú účinky selénu na náš organizmus? Kde ho nájdeme? A aké sú príznaky jeho nedostatku či nadbytku?

Biologické lieky prinášajú inovatívnu liečbu aj tam, kde klasická liečba zlyhala Biologické lieky prinášajú inovatívnu liečbu aj tam, kde klasická liečba zlyhala

Sú lieky vyrobené výlučne z chemických látok a v laboratórnom prostredí? Biologické lieky sú opakom. Čo je to biologická liečba?

Čo všetko vieme o účinkoch vitamínu C? Môže nás ešte niečím prekvapiť? Čo všetko vieme o účinkoch vitamínu C? Môže nás ešte niečím prekvapiť?

Vitamín C plní v našom organizme množstvo dôležitých funkcií. A ľudské telo je odkázané na jeho pravidelný prísun potravinami.

CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné? CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné?

CBD a taktiež aj Cannabidiol: Zázračný liek alebo len ďalší novodobý hit?! Oleje, kvapky, ale dokonca už aj čaje a potraviny s CBD. To všetko sa v poslednom roku objavilo na našom trhu....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.