späť na zoznam článkov

Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy
Zdroj foto: Getty images

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 


Trombóza, teda tvorba krvných zrazenín neohrozuje iba seniorov, naopak, i mladých ľudí. 

Prečo vzniká,
ako sa prejavuje a vyzerá
Čo na trombózu pomáha a
ako krvné zrazeniny, teda tromby rozpustiť

Z dôvodu jej vysokého výskytu v populácii je nesmierne dôležitá identifikácia rizikových skupín ľudí a prevencia. Napriek všetkým opatreniam je úmrtnosť na tromboembolizmus vysoká.
Prečo?

Trombóza, tromboembólia a embólia sú najčastejšími príčinami takzvanej náhlej smrti rôznych, vekových kategórií pacientov.

Určite ste počuli ten známy príbeh o niekom, kto bol mladý, zdravý, ba dokonca športovec.
Na nič sa nesťažoval, nič mu nebolo a zrazu, z ničoho nič, padol na zem mŕtvy.
No nebolo to tak celkom z ničoho nič.
Síce nečakaná a náhla smrť mala svoju príčinu.

Prečo som uviedla práve tento príklad?

(+ Skutočné príbehy na konci článku)

Pretože takto sa končí život aj mladého človeka, v ktorého tele sa vytvorila krvná zrazenina - trombus.

Tá sa z rôznych dôvodov môže odtrhnúť a potom putuje cievnym riečiskom, až do takého miesta cievneho zúženia, kde sa zasekne a tvorí prekážku - obštrukciu.

Orgán, predtým vyživovaný touto cievou zlyháva alebo náhle zlyhá, v závislosti od veľkosti zrazeniny. Pri veľkých zrazeninách, ktoré náhle „strelili” do životne dôležitého orgánu (mozog, srdce, pľúca), dochádza zväčša k okamžitej smrti, alebo k vážnemu stavu s vysokým rizikom úmrtia.

Zaujímavé:
„Časové okno” znamená v medicíne časové rozmedzie od začatia príznakov, resp. vzniku náhlej príhody, až po odumretie orgánu alebo systému.

Môže ich byť hneď niekoľko.

Napríklad pri infarkte existuje pojem „zlatá hodina”. Ak je liečba podaná do jednej hodiny, je možné vyliečenie ad integrum - bez následkov. Do troch hodín je možné vyliečenie s následkami.
S každou ďalšou hodinou úspešnosť liečby klesá.

Trombóza a tromboembolizmus

Trombóza znamená chorobný stav, kedy sa v cievach tvoria krvné zrazeniny. Dôvodov ich nadmernej tvorby je skutočne veľa, zväčša ide o chorobné stavy, náhle vzniknuté, vážne úrazy, operácie alebo zlú životosprávu či životný štýl, následkom ktorého dochádza k poškodeniu cievnej steny.

Zrazeniny upchávajú cievy, zabraňujú prekrveniu a dostatočnému okysličeniu konkrétnych orgánov a tkanív, čím spôsobujú ďalšie zdravotné komplikácie. Tie sú rôzne podľa toho, ktorá cieva alebo orgán sú postihnuté.

Tromboembolizmus je stav, kedy sa zrazenina obturujúca konkrétnu cievu odtrhne a putuje krvnými cievami ďalej. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že trombus môže zaembolizovať (streliť, upchať) do ktoréhokoľvek orgánu v našom tele.

Vymedzenie základných pojmov

Na lepšie pochopenie toho čo je trombóza, ako sa prejavuje a čo spôsobuje, je vhodné poznať základné pojmy s ňou súvisiace a ich význam.

 1. trombocyty - krvné doštičky (zabezpečujú zrážanie krvi pri poranení)
 2. trombus - krvná zrazenina v cieve (zátka vytvorená z trombocytov)
 3. trombóza - tvorba krvných zrazenín, jej prítomnosť v cievach
 4. tromboembolizmus - upchatie cievnej steny krvnou zrazeninou
 5. trombofilný stav - chorobný stav, kedy sa vo zvýšenej miere tvoria v cievach tromby
 6. embólia - upchatie cievnej steny embolom
 7. embolus - cudzie teleso v cieve (trombus, tuková kvapôčka, vzduchová bublina)
 8. obštrukcia - prekážka
 9. aterosklerotický plát (ateróm) - prekážka v cievnej stene, vzniknutá nahromadením tuku a bielych krviniek, zužujúca cievu
 10. lúmen - cievny priesvit, priemer, vnútorný cievny priestor
 11. ischémia - miestna, čiastočná nedokrvenosť spôsobená zúžením alebo obštrukciou cievy
 12. infarkt - miestna, úplná nedokrvenosť spôsobená totálnou obštrukciou cievy
 13. krvná stáza - nahromadenie krvi a jej zhoršená až nemožná spätná cirkulácia
 14. varixy - tzv. kŕčové žily - poškodené, roztiahnuté, predĺžené a vlnovkovo sa vinúce žily
 15. trombolýza - liečebná metóda, kedy sa vnútro žilovo podáva látka, ktorá rozpúšťa krvné zrazeniny
 16. antikoagulačná terapia - lieky znižujúce krvnú zrážanlivosť

Čo sa deje s upchatou cievou ňou vyživovaným orgánom?

K vzniku trombózy dochádza rôzne. Môže ísť o chorobný, trombofilný stav, prípadne o nejaké nádorové ochorenia, pri ktorých je sekundárny vznik trombóz veľmi častý.

Zrazeniny sa taktiež zvyknú vytvárať pri vážnejších zraneniach ako napríklad zlomeniny veľkých kostí, ale tiež ide o jednu z najčastejších pooperačných komplikácií.

Trombus vzniká aktivovaním krvných doštičiek, plazmatických bielkovín pri kontakte s poškodenou cievou. Vzniká trombín, ktorý cievu uzatvára. Mechanizmus je rovnaký ako po poranení a vzniku chrasty.

Je vždy nebezpečný, pretože sa môže odtrhnúť, putovať po tele a usadiť sa kdekoľvek. Takto môže poškodiť životne dôležité orgány a spôsobiť tak závažné zdravotné následky až smrť.

Ako náhle upchá poškodenú cievu, vzniká jej obštrukcia. Často k tomu dochádza napríklad pri ateroskleróze, kedy trombus nasadá na aterosklerotický plát.

Upchatá cieva má zúžený lúmen, čo spôsobuje nižšiu dodávku krvi a kyslíka do orgánu, ktorý bol predtým touto cievou bezproblémovo vyživovaný.

Znížená dodávka kyslíka a živín do konkrétneho tkaniva alebo orgánu má za následok jeho ischémiu (ischémia srdca, ischémia mozgu, ischémia ciev dolných končatín ...), alebo infarkt (infarkt srdcového svalu, infarkt pľúc, infarkt obličky, infarkt pečene ...).

TIP: Život po infarkte

Rozdiel medzi čiastočným a úplným upchatím cievy v tabuľke

Názov Vysvetlenie Popis  
Ischémia  
 • čiastočné upchatie cievy
 • pri ischémii dochádza k typickým ischemickým bolestiam. Ischémia srdca sa prejavuje tlakovo - pálčivou bolesťou za hrudnou kosťou, ischémia dolných končatín zase kŕčovitými bolesťami nôh. Lokalizácia a charakter bolestí sa líši podľa miesta poškodenia. Súčasne môže dochádzať k poruche funkcie daného orgánu.
 
Infarkt
 • úplné upchatie cievy
 • pri infarkte sú bolesti totožné ako pri ischemickom poškodení, s tým rozdielom, že orgán okamžite alebo krátko po úplnom upchatí trombom odumiera. Časové okno, teda čas od úplného upchatia cievy do odumretia orgánu sa odlišuje iba dĺžkou trvania, v závislosti od toho, o ktorý konkrétny orgán sa jedná.
 

Ako sa prejavuje trombóza?

Ako už bolo naznačené vyššie, trombóza má širokú škálu prejavov.

Všetko závisí od toho, v ktorej časti tela tvorí prekážku. Čo sa týka životne dôležitých orgánov, prvým prejavom môže byť náhle vzniknuté bezvedomie a smrť.

Uvedené prejavy sú v prevažnej väčšine zastúpené pri uvedených zdravotných ťažkostiach. Avšak, treba mať na mysli individuálne okolnosti a presný priebeh nie je nikdy vopred známy.

1. prejavy výskytu zrazeniny v mozgu

Prejavuje sa náhle vzniknutou:

 • intenzívnou bolesťou hlavy,
 • závratmi,
 • nevoľnosťou,
 • zvracaním,
 • výraznou bledosťou,
 • potením,
 • čiastočným alebo úplným ochrnutím protiľahlej polovice tela,
 • poruchou reči,
 • poruchou zraku,
 • dezorientáciou,
 • poruchou vedomia až bezvedomím

2. prejavy výskytu zrazeniny v srdci

Prejavuje sa náhle vzniknutou:

 • tlakovo - pálčivou bolesťou v strede hrudníka (za hrudnou kosťou),
 • s vyžarovaním smerom k postihnutej časti srdca (do ľavej alebo aj pravej hornej končatiny, do krku, do chrbta a lopatiek, do žalúdka - často u diabetikov),
 • tŕpnutím okolo úst, sánky, jazyka alebo ľavej ruky,
 • sťaženým dýchaním,
 • bledosťou,
 • v horších prípadoch modrým sfarbením pier a koncových častí tela (prsty),
 • výrazným potením,
 • nevoľnosťou,
 • zvracaním

3. prejavy výskytu zrazeniny v pľúcach

Prejavuje sa náhle vzniknutou:

 • bolesťou v časti hrudníka kde je obštrukcia,
 • bolesti sú zväčša pichavo - tlakové,
 • pridružuje sa sťažené dýchanie,
 • modré sfarbenie pier, jazyka, slizníc, koncových častí tela (prsty),
 • ale aj modrým sfarbením celej tváre až hornej časti hrudníka,
 • búšením srdca,
 • tachykardiou,
 • potením

4. prejavy výskytu zrazeniny v obličke

Prejavuje sa náhle vzniknutou:

 • tupou bolesťou v retroperitoneálnom priestore a v drieku
 • na strane postihnutej obličky (vpravo alebo vľavo od chrbta)
 • s vyžarovaním do spodnej časti chrbta až podbruška,
 • poruchou močenia,
 • krvou v moči,
 • náhlym vzostupom krvného tlaku,
 • bledosťou
 • alebo naopak pri hypertenzii sčervenaním v tvári,
 • nevoľnosťou,
 • zvracaním

5. prejavy výskytu zrazeniny v pečeni

Prejavuje sa:

 • bolesťou v oblasti pečene (pod pravým rebrovým oblúkom),
 • nevoľnosťou,
 • zvracaním - keďže pripomína v úvode žlčníkový záchvat, málokedy je zachytená včas a
 • pridruží sa žlté sfarbenie kože a slizníc, očných bulvou,
 • porucha funkcie pečene až hepatálna - pečeňová kóma

6. prejavy výskytu zrazeniny v črevách

Prejavuje sa:

 • bolesťami v oblasti pupka až v celom bruchu podobne ako pri hnačke,
 • prímesou krvi v stolici,
 • poruchou vyprázdňovania,
 • v závažnejších prípadoch črevnou nepriechodnosťou s rozvojom obštrukčného šoku,
 • zrýchleným dýchaním,
 • zrýchlenou činnosťou srdca,
 • nízkym tlakom krvi,
 • výraznou bledosťou,
 • nadmerným potením,
 • studenými koncovými časťami tela,
 • celkovým nepokojom

7. prejavy výskytu zrazeniny v oku

Príznaky:

 • prvé symptómy patrí náhle vzniknutá, jednostranná porucha zraku
  • zahmlené,
  • rozmazané videnie
  • alebo bodka či fľak v zornom poli
  • výpadok zorného poľa
 • neprejavuje sa bolesťou

8. prejavy výskytu zrazeniny v končatine

Prejavuje sa náhle vzniknutou:

 • kŕčovitou bolesťou postihnutej končatiny,
 • v úvode jej bledosťou,
 • neskôr od prstov smerom nahor postupuje modré sfarbenie kože,
 • končatina je studená,
 • chorý pociťuje mravčenie
 • alebo jej zníženú citlivosť

Trombóza môže postihnúť všetky cievy

Cievy sa rozprestierajú v celom ľudskom tele. Ide o akýsi uzavretý systém rúrok, pozostávajúci z tepien, žíl a vlásočníc. V ich útrobách kolujú krvné bunky, kyslík a živiny, ktoré sú za stáleho pumpovania srdca rozvážané do všetkých orgánov a tkanív v ľudskom tele.

Tepny (artérie) privádzajú okysličenú krv do orgánov, žily (vény) ju odvádzajú odkysličenú do srdca. Napriek tejto rozdielnosti, môžu zrazeniny  vznikať v oboch typoch.

Trombóza postihujúca žily

Na vzniku žilovej trombózy sa podieľajú tri základné faktory. Ide o primárne poškodenie žilovej steny, zvýšenú tvorbu krvných zrazenín a krvnú stázu v danej oblasti.

Dobrým príkladom sú varixy - kŕčové žily, pretože sú veľmi časté. Postihujú hlavne predkolenia, kde je možné vidieť jasnú žilovú kresbu. Žily sú nie len viditeľné ale aj hmatateľné, vlnovkovo pokrútené.

Predkolenia často opúchajú, sú bolestivé a dochádza v nich ku krvnej stáze. Je to najčastejšie miesto vzniku trombov.

Zaujímavé:
Pri vzniku varixov zohráva veľkú úlohu krvná stáza. Tá je zvýšená u ľudí so sedavým zamestnaním. Preto ľudia pracujúci napríklad v kanceláriách majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť na kŕčové žily. Čašník, ktorý je neustále v pohybe zase menšiu.

Trombóza postihujúce tepny

Na vzniku arteriálnej trombózy sa podieľa taktiež primárne poškodenie tepnovej steny (degeneratívne zmeny, zápalové procesy, úrazové mechanizmy), zvýšená tvorba krvných zrazenín a ochorenia zvyšujúce riziko (poruchy srdcového rytmu, vysoký krvný tlak, onkologické ochorenia a iné).

Arteriálna trombóza môže vzniknúť už priamo v srdci. Príčinou jej vzniku môže byť kombinácia cukrovky, ktorá poškodzuje cievy, hypertenzia a srdcové zlyhávanie, ktoré môžu zapríčiniť krvnú stázu a porucha rytmu, ktorá zvyšuje riziko odtrhnutia trombu.

Odtrhnutý trombus sa dostane do koronárnych ciev (tepny vyživujúce svalovinu srdca) a vzniká akútny infarkt myokardu.

Zaujímavé:
Infarkt myokardu bol v minulosti ochorením starých ľudí. Jeho výskyt u mladých enormne stúpa. Dôvodom je fajčenie, alkohol, drogy, steroidy, antikoncepcia, obezita a iné.

Najfrekventovanejšie ochorenia a následky trombózy

Počuli ste už o infarkte obličky? Možno áno a možno nie, pretože nie je taký častý. Podobne ako infarkt oka, pečene, pankreasu, čriev a iné menej časté infarkty následkom trombózy.

Tie častejšie sú bohužiaľ aj závažnejšie. V nejednom prípade sa končia nečakaným úmrtím.

V čom spočíva zákernosť vzniku zrazeniny v srdci?

Srdce je to najnevhodnejšie miesto, kde by ste zrazeninu chceli mať. Tá odtiaľ putuje najčastejšie do koronárnych ciev a spôsobuje infarkt srdcového svalu.

Taktiež je to miesto, kde vznikajú veľké a taktiež mnohopočetné zrazeniny, ktoré veľmi rýchlo embolizujú prakticky kdekoľvek. Nazývame ich aj koagulá.

V liečbe akútneho, srdcového infarktu je najdôležitejší včasný manažment infarktu myokardu. Trombolýza je prelomovou liečbou tohto ochorenia, na ktoré sa v nie tak dávnej minulosti veľa zomieralo.

Mozgová trombóza je jednou z najčastejších príčin invalidity

Jednou z príčin vysokej úmrtnosti a najvyššej, trvalej invalidity je práve trombus v mozgu. Spôsobuje mozgový infarkt (porážku, mŕtvicu apoplexiu).

Liečba mozgových infarktov síce vo veľkej miere napreduje, no napriek tomu najväčšiu úlohu zohráva veľkosť trombu a čas vyhľadania lekárskej pomoci.

Omeškanie trombolýzy mozgových ciev (liečba - rozpustenie zrazeniny) má za následok smrť, ochrnutie polovice tela, poruchu reči, poruchy pamäte, poruchy správania. Neraz je pacient do konca života pripútaný na lôžko a odkázaný na pomoc iných.

Zrazenina v pľúcach spôsobuje nepeknú smrť udusením

Najčastejšou trombózou, postihujúcou mladých ľudí je práve pľúcna embólia. Nie iba preto, že ide o najčastejšiu pooperačnú komplikáciu.

Často vzniká u mladých dievčat, ktoré súčasne fajčia a užívajú hormonálnu antikoncepciu. Niektorí chlapci zase z dôvodu vysnívaného tela začnú brať steroidy, ktoré vznik trombózy a hlavne embolizácie do pľúcnice podporujú.

Či už trombus vznikol v pľúcach, alebo bol prenesený z iného miesta, upcháva pľúcne cievy, bráni výmene a dodávke kyslíka, pľúca odumierajú a zlyhávajú. Celý tento proces trvá veľmi krátko.

Smrť nastáva udusením.

Typickým javom krátko po úmrtí je namodralé sfarbenie tváre a hornej časti hrudníka.

Hĺbková žilová trombóza končatín často vzniká u narkomanov

O hĺbkovej žilovej trombóze dolných končatín sa toho hovorí a píše naozaj veľa. Postihuje vyššie vekové kategórie, vplyvom rôznych chronických ochorení, ktorými trpia.

Patrí sem napríklad nefrotický syndróm, žilové poškodenie rôzneho druhu ale taktiež dehydratácia, ktorá je s vyšším vekom už tak nejako spojená (strata pocitu smädu, febrilný stav).

Príčinou hĺbkovej trombózy končatín u mladých bývajú operácie, úrazy kostí, popáleniny, septické stavy.

Často sa vyskytuje v gravidite. Rizikovou skupinou sú narkomani. Opakovaným injekčným vpravovaním drogy do žily spôsobujú jej permanentné poškodzovanie, oslabenie steny a vznik trombózy. Jedná sa o povrchovú trombózu a na základe škodlivosti drogy a jej vplyvu aj o hĺbkovú.

Mladý ľudia a trombóza.
Patríte aj vy do rizikovej skupiny?

Pod rizikovou skupinou ľudí pri vzniku tromboembolizmu rozumieme tých, ktorých primárne ochorenie, úraz alebo spôsob života zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín. Niektoré faktory je možné ovplyvniť a zmeniť.

Deti a vznik krvných zrazenín

Dieťa a trombóza? Zdá sa vám to neuveriteľné? Tak začnite veriť. Aj u tých najmenších si zrazenina nájde cestu.

U bábätiek za jej vznikom stoja chorobné príčiny ako napríklad mutácie génov, vrodené srdcové vady, systémové autoimúnne ochorenia, lupus antikoagulans, Kawasakiho choroba, nádorové ochorenia a iné.

Až 95% príčin trombóz u detí sú spôsobené vonkajšími faktormi. Patria sem operácie, úrazy, infekcie, popáleniny a sepsy, zavedenie centrálneho žilového katétra (nutnosť zabezpečiť žilový prístup) pri ťažkom stave novorodenca alebo dieťaťa.

TIP: Prvá pomoc pri popáleninách u detí

Popáleniny veľkých častí tela dieťaťa (u detí je najväčšia hlava) spúšťajú zápalovú reakciu, neraz spôsobujú závažné sekundárne infekcie až ťažké septické stavy s orgánovou dysfunkciou. Smrť môže nastať z dôvodu zlyhania orgánu, systému, popáleninového šoku ale aj následkom trombózy.

Pozor:
V spojitosti s deťmi poznáme pojem diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. Často vzniká následkom popálenín a sepsy, ale má aj iné príčiny. Ide o závažný stav zlyhania vnútorného prostredia s nekontrolovateľnou aktivitou hemokoagulácie a zvýšenou tvorbou fibrínu. V konečnom dôsledku dochádza ku kombinácií závažných krvácaní a súčasne tromboembolizmu.

Príčiny trombózy mladých ľudí, za ktoré môže moderná doba a jej možnosti

Čo sa týka operácií, úrazov a infekcií, tak tie spôsobujú vznik zrazenín bez ohľadu na vek. Typické pre adolescentov sú však iné príčiny. Neraz si za následky môžu sami.

Dôvody sú šokujúce.

Fajčenie, alkohol, drogy, lieky, hormóny, antikoncepcia, steroidy, stres, nedostatok pohybu. Tieto sú najčastejšie. Dôsledky týchto neduhov ľudia z časti poznajú.

Pri nadmernom pití zlyháva pečeň, fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc, drogy psychické poruchy a smrť predávkovaním, steroidy zase vysoký tlak a zvýšenú nielen svalovú hmotu ale aj agresivitu. Obezita a stres zvyšujú krvný tlak.

Ale je to naozaj všetko? Nie že by toho nebolo dosť, ale tieto závislosti a nezdravý životný štýl majú jeden spoločný menovateľ a tým je trombóza.

Zistí sa až na pitevnom stole

Najsmutnejším aspektom niektorých prípadov tromboembolizmu je jeho vznik aj v mladom veku a neraz jeho potvrdenie až na pitevnom stole ako príčina úmrtia.

Ako bolo už na začiatku povedané, stále zostáva najčastejšou príčinou náhlych úmrtí.

Skutočný príbeh:
Vystrašený otec vytáča tiesňovú linku.
Zobral svojho 30-ročného syna na výlet.
V noci sa prebudil a zistil, že vedľa neho v stane leží jeho dieťa bez známok života.
Do príchodu záchrannej služby zahájil oživovanie.
Lekár záchrannej služby oživoval chlapca ďalších 45min.
Bez úspechu.
Pitva preukázala masívny infarkt myokardu (viacero zrazenín v srdcových tepnách).

Takýchto prípadov je oveľa viac. A vplyvom moderného životného štýlu ich neustále pribúda.

Skutočný príbeh:
Mladý muž si išiel zabehať.
Zrazu spadol a zostal nehybne ležať.
Na pomoc pribehli očitý svedkovia.
Nedýchal.
Privolali pomoc.
Resuscitácia ale už nepomohla zvrátiť túto katastrofu.
V pitevnej správe stálo: Embolizácia do a. pulmonalis (krvná zrazenina, ktorá upchala najväčšiu cievu pľúc).

Dôležité informácie ponúkame tiež v článkoch:

Pozor na trombózu i v prípadoch, keď sa myslí na dovolenku či relax:

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Nekrotizujúca enterokolitída, Angina pectoris, Arytmia, Cievna mozgová príhoda, Cukrovka, Defekt prepážky predsiení a komôr, Fibrilácia predsiení srdca, Hepatorenálny syndróm, Infarkt myokardu, Infekčná endokarditída, Ischemická choroba dolných končatín, Kawasakiho choroba, Kŕčové žily, Leukémia, Metabolický syndróm, Myokarditída, Pľúcna embólia, Popáleniny, Vysoký krvný tlak, Zápal žíl, Ischemická choroba srdca - ICHS, Aneuryzma, Šok - šokový stav , Ochorenia cievneho systému a poruchy krvného obehu, Ochorenia žíl, Ochorenia tepien, Autoimúnne choroby, Vrodené srdcové choroby, Ischemické choroby srdca
príznakmi: Agresivita, Bezvedomie, Bledosť, Bolesť hlavy, Bolesť končatín, Bolesť na hrudníku, Bolesť nôh, Dezorientácia časom a miestom, Modrá koža, Opuch, Opuch končatín, Potenie, Nevoľnosť, Pomočovanie, Poruchy chôdze, Porucha reči, Porucha koordinácie pohybov, Tlak na hrudníku, Vytekanie slín, Točenie hlavy, Zhoršenie zraku, Zvracanie, Dýchavičnosť , Dýchacia sústava, Kardiovaskulárny a lymfatický systém, Nervový systém, Systémové príznaky
vyšetreniami: CT, EKG, Magnetická rezonancia, RTG, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, D-dimerový test, Kyslíkový test, Krvný tlak
odbormi: Chirurgia, Urgentná medicína, Interná medicína - Hematológia, Interná medicína - Kardiológia, Interná medicína - Pneumológia, Neurológia, Pediatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.