späť na zoznam chorôb

Obezita a jej dôsledky na zdravie. Nie je iba problémom estetiky

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová
Obezita a jej dôsledky na zdravie. Nie je iba problémom estetiky
Zdroj foto: Getty images

Obezita je nazývaná aj ako epidémia ľudstva, ktorá výrazne zhoršuje kvalitu života a skracuje jej dĺžku. Nie je to hanba, ale vážny zdravotný i kozmetický problém. 


Charakteristika

Obezita je civilizačná choroba s poruchou výživy, ktorá je charakteristická nadmerným ukladaním tukového tkaniva v organizme, v nepomere k ostatným tkanivám tela. 

Nadmerné ukladanie tuku v tele, má za následok poškodenie zdravia. Obezita sa vzťahuje na viac ochorení súčasne, s mnohopočetnými rizikami pre človeka. 

Ľudia s nadmernou hmotnosťou sú nielenže ohrození závažnými zdravotnými rizikami, ale i sociálnymi a psychickými problémami. Sú často depresívni, zakomplexovaní, a majú zníženú sebadôveru. 

Obezita sa nevyskytuje len u dospelej populácie, ale postihuje aj detiadolescentov, ako detská obezita, ktorá je dnes už vo svete úplne bežná. 

Veľký počet obyvateľstva trpí nad hmotnosťou, alebo obezitou a to zhoršuje kvalitu života i skracuje ich dĺžku života. 

Veľkým nárastom obezity sa predpokladá, že v roku 2025 bude obézny až jeden z piatych ľudí. Podľa štatistík trpí nadváhou väčšina populácie, v prípade obezity je to zhruba štvrtina mužov aj žien. Zároveň sa ale čoraz viac vyskytuje obezita u detí a to aj na Slovensku. 

Medzi najčastejšie používané metódy merania rizika obezity patrí BMI – Body Mass Index, teda index telesnej hmotnosti. 

BMI index sa používa na klasifikáciu nadváhy a obezity u dospelých, ktorým sa odhaduje množstvo telesného tuku a sním spojené zdravotné riziká, vypočítané pomocou pomeru výšky a telesnej hmotnosti. 

detí, pri určení obezity je potrebné brať do úvahy vek dieťaťa

Okrem samotného BMI pri definovaní konkrétnej obezity vstupuje do výpočtu aj obvod pása. 

Abdominálna obezita nastáva pri obvode pása nad 88 cm u netehotných žien a u mužov nad 102 cm. Z hľadiska epidemiológie je výskyt nadváhy a obezity v Európe alarmujúcich 50%.  

Tabuľka s klasifikáciou hmotností podľa BMI a mierou rizika pre organizmus

Hodnota BMI Charakteristika Miera zdravotného rizika
18,5 - 24,9 Normálna hmotnosť Žiadne
25 - 29,9 Nadmerná hmotnosť - nadváha Mierne riziko
30 - 34,9 I. stupeň obezity Stredné riziko
35 - 39,9 II. stupeň obezity Vysoké riziko
40 - 49,9 III. stupeň obezity - morbídna obezita Život ohrozujúce riziko
50 - 59,9 Super obezita Život ohrozujúce riziko
Nad 60 Super super obezita Život ohrozujúce riziko

Kliknutím na odkaz si môžete vypočítať vaše BMI pomocou kalkulačky - BMI: Kalkulačka + vzorec 

Stupne obezity a ich vplyv na dĺžku života: 

 • Obezita 1. stupňa - skracuje život o 3 roky 
 • Obezita 3. stupňa - skrátenie života až o 8-10 rokov 

Pri BMI nad 35 je až dvojnásobné riziko úmrtia na srdcovo cievne ochorenie. 

Obezitu rozdeľujeme na endogénnu a exogénnu

Na vznik endogénnej, teda sekundárnej dochádza pri stavoch s nadmernou, alebo nedostatočnou sekréciou hormónov, ako hypotyreóza, u detí nízka produkcia rastového hormónu, pri užívaní niektorých liekov, glukokortikoidov, sedatív, neuroleptík, antihistaminík, antiepileptík, ako aj pri genetických ochoreniach. 

Exogénna obezita je nadbytok tukového tkaniva oproti iným tkanivám v tele. Túto obezitu nemožno zaradiť k iným ochoreniam a syndrómov. Na jej vznik sa podieľa nepomer medzi energetickým príjmom a energetickým výdajom. 

Príčiny

Základnou príčinou je energetická nerovnováha medzi príjmom a spotrebou kalórií z potravy. Zvýšený príjem energetických potravín a nápojov s vysokým obsahom cukrov, zníženie fyzickej aktivity, sedavý spôsob života. 

Obezite sa dá predchádzať 

Čo ju spôsobuje? Príjem veľkého množstva kalórií, nedostatočne spaľovanie kalórii a nedostatok pohybu. 

Častou príčinou je aj genetika, ktorá ovplyvňuje, ako vaše telo spracováva jedlo na energiu a ako sa tuk ukladá. Genetika sa na vznik obezity podieľa u 50% prípadov, ostatné je vplyv prostredia.

Dedičnosť je často spojená so zníženou schopnosťou spaľovania živín a stupňom pohybovej aktivity. Dedia sa aj zvyklosti stravovacích návykov, druhy konzumovaných jedál a aj množstvo, ktoré bolo zaužívané v domácnosti. 

Starnutie vedie k menšej svalovej hmote a pomalšiemu metabolizmu, čo uľahčuje priberanie vo vyššom veku. 

Nedostatočný spánok, môže viesť k hormonálnym zmenám, kvôli ktorému sa cítite viac hladný a máte chuť na vyššie kalorické jedlá. 

Tehotenstvo, patrí tiež k riziku vzniku obezity, nabraté kilá je ťažie zhodiť a po pôrode sa u niektorých náchylnejších žien ľahšie ukladajú kilá, z dôvodu zmeny životného štýlu. 

Niektoré zdravotné ochorenia môžu viesť k zvyšovaniu hmotnosti a následne k obezite:

 • syndróm polycystických vaječníkov, následkom nerovnováhy hormónov
 • Prader - Wiliho syndróm, je zriedkavé ochorenie už pri narodení, ktorý spôsobuje nadmerný hlad
 • Cushingov syndróm spôsobený vysokou hladinou stresového hormónu kortizolu
 • hypotyreóza, nedostatočná funkcia štítnej žľazy
 • ďalšie ochorenia, ktoré môžu spôsobovať bolesť, následkom ktorej vzniká znížená aktivita, čiže nedostatočný výdaj energie

Za vznikom obezity môže byť viacero faktorov a častokrát ide skôr o kombináciu viacerých z nich, ako len o jeden samotný. Ako kombinácia rôznych faktorov, genetika, životné prostredie, životný štýl, jeho návyky, rýchle občerstvenia, depresia, niektoré antidepresíva, odvykanie od fajčenia, lieky ako steroidy, antikoncepcia.

Výrazný efekt má aj stres, depresie a podobne, taktiež alkohol pomáha k vzniku nadváhy. 

Svoj vplyv má samozrejme aj dedičnosť a genetická predispozícia, ale dôležitý je najmä nadmerný prísun potravynedostatok pohybu, čo sú hlavné príčiny vzniku obezity. 

Príznaky

Treba si uvedomiť, že obezita nie je choroba, ale je to voľba životného štýlu, ako druh zlyhania regulácie normálnej hmotnosti a energetickým príjmom. Následná choroba vyplýva z obezity. Vplyvom nadváhy a obezity sa zhoršuje funkcia ľudského organizmu. 

Obezita sa spája s nárastom chorobnosti a zvýšenej úmrtnosti. 

Obezita sa dá rozpoznať hlavne podľa viditeľnej extrémnej nadváhy a to najmä v oblasti pásu, alebo stehien. U mužov sa totiž najčastejšie ukladajú nahromadené tukové zásoby najmä okolo pásu, kým u žien to býva najmä na stehnách, prípadne ešte na zadku.

Pribúdanie telesnej hmotnosti, obvykle trvá dlhšiu dobu, niekedy dochádza aj k zväčšeniu pŕs u mužov a žien, v dôsledku nadmerného ukladania tukových zásob v týchto oblastiach. 

V súčasnej dobe poznáme viac ako 200 komplikácií a ochorení spojených práve s obezitou. 

Je zvýšené riziko ochorení srdca 2 - násobne,
cievnych mozgových príhod až 3 - 7 násobne,
zvyšuje sa tiež riziko vzniku cukrovky 2. typu,
vznik depresií,
nárast onkologických ochorení,
chronické obličkové ochorenia s následnou potrebou dialýzy,
až nutnosť transplantácie obličky. 

Srdce obalené tukom
Tukom obalené srdce, sťažuje jeho funkciu, zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, čo môže viesť až k srdcovému zlyhaniu. Zdroj: Getty Images

Obezita má vplyv na kardiovaskulárne ochorenia a zaťažuje vaše kosti, kĺbyvnútorné orgány

Vyskytuje sa tiež:

 • vysoký tlak krvi,
 • dislipidémia,
 • zvýšená hladina cholesterolu a tuku v krvi,
 • mozgové cievne príhody,
 • cukrovka 2. typu,
 • niektoré druhy rakoviny, ako rakovina prsníkov, vaječníkov, prostaty, obličiek, žlčníka, hrubého čreva.

Riziko stúpa so zvýšením BMI. 

Ďalšie komplikácie spojené s obezitou: 

 • Gynekologické problémy, endometrióza, neplodnosť 
 • Žlčníkové kamene 
 • Spánkové apnoe, krátka zastáva dýchania počas spánku 
 • Chrápanie počas spánku
 • Ochorenia pohybového aparátu, vplyvom zvýšenej hmotnosti sú viac namáhane kosti a kĺby 
 • Kožne ochorenia, mykózy, ekzémy, celulitída 
 • Psychosiálne komplikácie. Obézny ľudia trpia zníženým sebavedomím, depresiou, úzkostnými stavmi, poruchou príjmu potravy, nočne  vyjedanie a bulímia 
 • Zvyšujú sa zápal v tele, ktorý je rizikový pre vznik rakoviny, cukrovka 2. typu 

Tučnota sa však prejavuje aj inými príznakmi, ktoré sú väčšinou už jej následkami. Ide napríklad o únavu, opuch dolných končatín, bolesti chrbta a kĺbov najmä dolných končatín, niekedy dochádza aj k nadmernému poteniu, alebo k zvýšeniu hladiny cukru v krvi, čo sa ale nemusí prejaviť u každého človeka. Nadmerné ukladanie tukových zásob sa prejavuje aj na pokožke a vlasoch, ktoré sú obvykle mastnejšie ako u bežného človeka. 

Detská obezita sa spája s obezitou v dospelosti, predčasnej smrti a ochorení v dospelosti. Obézne deti mávajú problémy s dýchaním, zvýšené je tiež riziko zlomenín, vysokého tlaku krvi, ochorenia srdca, vznik cukrovky a psychických problémov detí. 

Detská obezita
Detská obezita vyžaduje zvýšenú pozornosť, aby sa predišlo následnej obezite a zdravotným komplikáciám v dospelosti. Zdroj: Getty Images

Diagnostika

Pre posúdenie zdravotných rizík je nutné zohľadniť rozloženie tuku, podľa ktorého rozlišujeme dva typy obezity. 

Gynoidný typ, nazývaný aj ženský typ, pri ktorom sa tuk hromadí v bokoch a stehien do hruškovitého tvaru. Tento typ je menej nebezpečný. 

Androidný typ, mužský typ, kde sa tuk hromadí v oblasti brucha do tvaru jablka. 

Najčastejšie sa diagnostikuje obezita podľa porovnania BMI, čiže Body Mass Indexu. 

Diagnóza je aj podľa porovnania výšky a hmotnosti, kedy vie lekár veľmi rýchlo stanoviť, či ide o normálnu hmotnosť, nadváhu, alebo už o obezitu. 

Pri diagnostike sa prihliada na anamnézu, fyziologické vyšetrenie a životný štýl, prípadných iných ochorení metabolizmu a zisťujú sa rôzne faktory vzniku obezity: 

 • Ako a kedy začala obezita vznikať 
 • Aká je úroveň aktivity v práci a vo voľnom čase 
 • Denné zloženie stravy 
 • Faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie, užívané lieky, fajčenie, ochorenia 
 • Psychický stav pacienta, depresie, pocity úzkosti, stravovacie návyky 
 • Výsledky lekárskych vyšetrení, zásoby tuku, tlak krvi, obvod pása 
 • Laboratórne krvné testy na zistenie hladiny cholesterolu, cukru, tuku, pečeňové testy, skríning cukrovky, testy štítnej žľazy 
 • Kardiologické testy ako EKG, meranie tuku v páse 

Dôležité je však porovnať aj to, koľko z hmotnosti tvorí nahromadený a uložený tuk, a koľko svaly. Meranie obvodu pása je jednoduchým ukazovateľom rozloženia tuku v tele. 

 • Obvod pásu u ženy viac ako 80 cm je zvýšené riziko, viac 88 cm je vysoké riziko 
 • Obvod pásu u muža viac ako 94 cm je zvýšené riziko a viac ako 102 cm je vysoké riziko 

Ďalej sa vykonáva meranie hrúbky tukových záhybov s kalibrom, skríningové testy, USG, CT, MRI. 

Meranie tukových záhybov s kalibrom, na zistenie percenta podkožného tuku
Meranie tukových záhybov s kalibrom, na zistenie percenta podkožného tuku. Zdroj: Getty Images

Video s prejavmi obezity

Video s prejavmi obezity

Priebeh

V priebehu života každý človek prechádza rôznymi rizikovými obdobiami na vznik obezity. Toto riziko sa mnohonásobne zvyšuje u dievčat v období dospievania, v tehotenstve, po pôrode, v menopauze, pri užívaní rôznych liekov.

Súvis s obezitou majú aj obdobia vzniku nových situácií, ako zmena zamestnania, rôzne problémy v osobnom, pracovnom živote, dlhodobé ochorenia a úrazy, ktoré menia životné a stravovacie návyky. 

Na obezite sa podieľajú aj psychické problémy, ako depresia, úzkosť, stres, ktoré vedú jedinca k prejedaniu sa. 

Často sa u obéznych vyskytuje tak zvaný jo-jo efekt, opakované kolísanie hmotnosti. Úbytok hmotnosti a následný výstup, ešte nad hodnotu predchádzajúceho maxima hmotnosti. 

Väčšinou vzniká obezita dlhodobejšie na základe zlého a nesprávneho stravovania, nedostatku pohybu, prípadne na podklade nesprávneho životného štýlu plného stresu a psychického vyťaženia nad zdravú mieru. Ak je však obezita spojená s dedičnosťou, môže sa dostaviť už od detstva, inokedy nastupuje obvykle v dospelosti.

Pokiaľ je spôsobená nejakým iným metabolickým ochorením, môže prísť oveľa rýchlejšie a intenzívnejšie, v tomto prípade sa však prejaví skôr chorobná príčina, ako obezita. 

Veľakrát súvisí obezita aj s metabolickými, kardiovaskulárnymi a pohybovými ochoreniami, ktoré je potrebné tiež liečiť, pokiaľ sa u tučného človeka vyskytujú.

Ide napríklad o aterosklerózu, trombózu, žlčové kamene, ochorenia kĺbov a chrbtice, cukrovka a podobne. Vyliečenie týchto chorôb však musí ísť ruka v ruke s režimovými opatreniami. 

Tehotenstvo a obezita 

Ako je známe, obezita spôsobuje okrem hromadenia tukových zásob aj rôzne sprievodné ochorenia a jedným z nich je zníženie plodnosti, alebo neplodnosť. Preto nemusí byť otehotnenie u obéznych žien vôbec samozrejmé, ale nie je to ani neprekonateľná prekážka.

Obezita v tehotenstve, ale zvyšuje riziká rôznych problémov aj pre plod. Veľmi častá je preeklampsia, tehotenská cukrovka, zvýšenie krvného tlaku, preťaženie pohybového aparátu a zvyšuje sa aj riziko potratu. 

Nie každá obezita ale musí byť pre tehotenstvo nebezpečná, ide najmä o to, ako je vysoká, čiže dôležité je aj porovnanie podľa BMI. Problémom je najmä to, že ženy počas tehotenstva priberajú a to obvykle od 4 do 12 kg, čo môže ešte zvýrazniť vyššie spomenuté problémy a riziká.

Nezriedka sa stáva, že napríklad u obéznych žien sa volí ako spôsob pôrodu cisársky rez.

Obezita ale má štatisticky aj jednu zaujímavú výhodu:

 • Štatistiky ukazujú, že u obéznych žien je riziko predčasného pôrodu o 20 percent nižšie, ako u neobéznych žien, čo spôsobujú zrejme hormonálne zmeny 
 • Na druhú stranu, aj po tehotenstve to majú obézne mamičky o niečo ťažšie, najmä z hľadiska pooperačných komplikácii po cisárskom reze, kedy je horšie hojenie rany 
 • Najlepšie je preto u obéznych žien naplánovať si rodičovstvo zodpovedne a snažiť sa lepším životným štýlom a režimovými opatreniami do času tehotenstva dostatočne schudnúť 

Prečítajte si tiež ďalšie zaujímáve články, ktoré súvisia s obezitou: 

Ako sa lieči: obezita

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • tribune.cz - Paradox obezity neboli reverzní epidemiologie, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
 • obesitas.sk - Kompendium medicíny, MUDr. Alena Mosnárová, CSc.MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.RNDr. Milica Šarmírová
 • solen.sk - Obezita v detskom a adolescentnom veku, MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.1, MUDr. Katarína Prochotská, PhD.1, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.1, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH 1, MUDr. Zuzana Priblincová, PhD. 1, prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH1,2 1Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave Pracovisko genetickej diagnostiky Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP v Bratislave
 • V anglickom jazyku: 

Naposledy aktualizované 26.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Po škole pracovala tri roky na chirurgickom oddelení a od roku 2010 na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe sa vzdeláva v špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké neurologické komplikácie ochorenia COVID-19 poznáme? Prečo vznikajú? Aké neurologické komplikácie ochorenia COVID-19 poznáme? Prečo vznikajú?

Ochorenie s názvom COVID-19, ktoré vyvoláva vírus SARS-CoV-2, môže mať rozličný klinický obraz. Závisí najmä od závažnosti choroby a môže sa pohybovať od asymptomatickej infekcie až po...

Lymfodrenáž: Ako podporiť lymfatický systém? Na čo všetko slúži? Lymfodrenáž: Ako podporiť lymfatický systém? Na čo všetko slúži?

Lymfodrenáž je špecifická technika zameraná primárne na liečbu lymfatického systému. Pomáha zmierňovať opuchy, odvádzať odpadové látky, stimulovať látkovú výmenu a priaznivo vplýva na...

Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín? Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín?

Kalorické tabuľky vám ponúkajú prehľad do množstva energie, ktorú majú jednotlivé potraviny. Uvádzajú obsah kalórií, bielkovín, cukrov a tukov.

16. týždeň tehotenstva TT: Čo ukáže ultrazvuk? Ako sa budúca mamička má? 16. týždeň tehotenstva TT: Čo ukáže ultrazvuk? Ako sa budúca mamička má?

V 16. týždni tehotenstva ste takmer v polovici cesty, zvanej tehotenstvo. Čakajú vás ďalšie vyšetrenia. Nastať môžu i určité ťažkosti, spôsobené tehotenstvom. Ktoré sú to?

Vitamín D a jeho účinky. Naše zdravie, pevné kosti či silná imunita? Vitamín D a jeho účinky. Naše zdravie, pevné kosti či silná imunita?

Áno, vitamín D je potrebný pre kosti. Avšak, je veľmi dôležitý pre imunitu a množstvo iných procesov. Jar, leto a slnko sú hlavným zdrojom. Nezabúdajme na stravu. Počas zimných mesiacov...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.