späť na zoznam príznakov

Hučanie, pískanie, tlak v ušiach, tinitus: Aké sú jeho hlavné príčiny?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Hučanie, pískanie, tlak v ušiach, tinitus: Aké sú jeho hlavné príčiny?
Zdroj foto: Getty images

Hučanie v ušiach môže byť natoľko nepríjemné, že človeku nedovolí sústrediť sa na bežné činnosti. Prečo vzniká, aké sú jeho hlavné príčiny? Nie vždy sú známe, ale...


Hučanie v ušiach je nepríjemný zvukový vnem, opisuje sa tiež ako ušný šelest. Toto vnímanie akustického šumu nemá vonkajší zvukový zdroj.

Vyskytuje sa občasne, ale i dlhodobo či trvalo. 

Človek ho pociťuje v miernej forme, keď ho neobťažuje, avšak, u niektorých postihnutých je hučanie natoľko intenzívne, že človeku bráni vykonávať bežné činnosti a taktiež ho môže rušiť počas spánku.

Hučanie, pískanie, šumenie, zvonenie, bzučanie, syčanie, klikanie, pukanie, tlak so zaľahnutím. Tieto všetky pojmy sú združené pod názov: Tinitus.

Tinnitus auris z latinského tinnire = zvoniť či pískať a auris - ucho.

Vnímanie tinitu je u každého jedinca individuálne a má inú intenzitu, frekvenciu i charakter zvuku. Ťažkosti sú často zhoršené psychickou záťažou a ich intenzita stúpa v tichu. 

Tinitus je príznak a nie choroba.

Postihuje 15 - 20 % populácie sveta a po bolestiach hlavy a závratoch je tretím najčastejším problémom týkajúcim sa oblasti hlavy.

Najvyšší výskyt je u ľudí po 60. roku života,
ale šumenie môže vypuknúť i oveľa skôr. 
Riziko však vzrastá s vekom a s mierou hluku.

Často prebieha u ľudí s poruchou sluchu, a to spolu s pocitom tlaku či so zaľahnutím. Avšak, veľa ľudí s už prítomným poškodením sluchu ho nemá.

Pýtate sa:
Čo je príčinou vzniku hučania v ušiach? 
Aké ochorenia sprevádza? 
Ako sa ho efektívne zbaviť? 
Existuje prevencia? 

.

Tinitus sa rozdeľuje na dve hlavné formy

Hučanie v ušiach nemá vonkajší zvukový zdroj, avšak, nie je halucináciou. I keď zhoršenie psychickej kondície ho môže provokovať, nie je psychiatrickou poruchou.

Ušný šelest môže byť dočasný, keď trvá iba niekoľko sekúnd, naopak, stretávame sa i s hučaním, ktoré pretrváva celoživotne.

Podľa toho sa i rozdeľuje na:

 • akútny do 3 mesiacov
 • subakútny do 6 mesiacov
 • chronický nad 6 mesiacov
 • prípadne iba ako akútny ak je trvanie do 12 mesiacov a chronický, ak pretrváva dlhšie ako rok

To prečo hučanie a šumenie v ušiach vzniká nemusí mať zjavnú príčinu. 
Tá zostáva neodhalená.
Ide o súhru viacerých spúšťacích a provokačných faktorov.

Pýtate sa:

1. Kde vzniká hluk počuteľný v ušiach?

I keď ide o reálny zvuk, ktorý človek počuje, jeho zdrojom nie je externý predmet.

Vzniká buď v hlave, alebo v krku.

Môže byť prítomný v jednom uchu, ale i v oboch ušiach, dokonca môže vychádzať zo stredu hlavy.

Najčastejší je obojstranný tinitus,
následne šumí častejšie v ľavom uchu, 
centrálne hučanie je zriedkavé. 

2. A aké sú príčiny vzniku? 

Zhruba sa delia na vnútorné, ktoré združujú rozličné genetické predispozície. Vonkajšie zastupujú biologické (infekcie baktériami či vírusom a iné), sociálne (alkohol, drogy, káva) i fyzikálne faktory (nadmerný hluk).

Následne sa hodnotí i to, akú má mieru, ide teda o subjektívne zhodnotenie:

 1. stupeň = keď ho človek počuje iba v tichu
 2. stupeň = počuteľný v bežnom prostredí, ale hlasité zvuky okolia ho maskujú, môže rušiť zo spánku
 3. stupeň = je intenzívny a je ho počuť v každej situácii, ruší človeka pri bežných činnostiach i zo spánku, výrazne zhoršuje kvalitu života

Drvivá väčšina sa radí do subjektívnej formy, teda navonok nepočuteľnej. Objektívna sa vyskytuje veľmi zriedkavo.

Tinitus sa delí na:

 1. subjektívny - forma, ktorá sa nedá zachytiť navonok
 2. objektívny - pri vyšetrení je možné ho zaznamenať, a to napríklad citlivým mikrofónom

Obe tieto formy majú rozličné činitele vzniku a, dokonca, niekedy sa dajú odlíšiť i podľa charakteru vnímaného zvuku. Príkladom je:

 • klikanie vytvárajú spazmy svalov
 • bzučanie bývajú cievneho základu, keď vplýva i zmena polohy, alebo miera fyzickej aktivity 
 • tlkot srdca je počuť pri cievnom probléme, vysokom krvnom tlaku či pri aneuryzme, ale taktiež pri upchatí Eustachovej trubice
 • tlmené zvonenie - pri Meniérovej chorobe, pričom pri závratoch môže zosilnieť
 • vysoké tóny - po vystavení sa prílišnému hluku, po úraze ucha, údere do ucha
 • vo vyššom veku býva i nepretržité zvonenie v oboch ušiach
 • stále pískanie v jednom uchu môže byť pre akustický neuróm
 • nízke tóny, ktoré prichádzajú a tlmia sa bývajú pri otoskleróze
 • rozličné tóny môže vytvárať i ušný maz, cudzie teleso a trenie drobných chĺpkov v ušnom kanáli

Ide o subjektívne a individuálne vnímanie.

Tabuľka uvádza subjektívny a objektívny tinitus

Subjektívna forma Objektívna forma
Základná príčina nemusí byť známa Zväčša sa vyskytuje u mladých žien a starších mužov Porucha má základ vo:
 • cievach
 • svaloch
 • v kostiach a v iných blízkych štruktúrach
Príkladom je: arteriálna výduť, aneuryzma, tepenno-žilový skrat (arteriovenózny), nádor
Pri vyšetrení nie je zvuk vnímaný osobou počuť Tinitus sa hodnotí i z pohľadu:
 • ide o jedno či obojstranné postihnutie?
 • vznikol náhle a zmizol, alebo pretrváva, je trvalý, stály?
 • aký zvuk je počuť? Šum, hluk, zvonenie či pískanie, alebo hudobné tóny 
 • ide o nízku alebo vysokú frekvenciu?  
 • Aká je intenzita? 
Vyšetrujúci lekár môže zvuk zachytiť napríklad otofónom, fonendoskopom alebo citlivým mikrofónom, či pri ultrazvukovom vyšetrení Dopĺňa sa MRI a angiografia
 • vznikol po pobyte v nadmernom hluku či explózii?
 • následkom úrazu hlavy, krku či iného?
 • vznikol po operácii?
 • pri liečbe liekmi ako sú antireumatiká, salicyláty, chemoterapia, diuretiká, chinín, či iné?
 • šelest vzniká napríklad pri cievnych poruchách, ktoré zapríčiní výduť, tumor, skrat medzi cievami
 • trecí šelest vzniká pri pohybe krku, jeho zdrojom môžu byť stavce krčnej chrbtice či fascie svalov
 • spastický šelest pri spazme, teda stiahnutí svalov stredného ucha
 • podobne tak môže byť i pri toxickej strume, ochorení štítnej žľazy

Pýtate sa: 
Môže byť pískanie v ušiach z krčnej chrbtice? 
Áno, môže. 
Často nastáva pri zablokovaní krku, keď je príkladom cervikobrachiálny syndróm.

Ďalej je dôležité či hučanie v ušiach nesúvisí s poruchou temporomandibulárneho kĺbu, s krčnou chrbticou (TMK), nenastal pri športovej aktivite či pri rehabilitácii?

Okrem hučania v ušiach je možné, že sa pridružia tiež iné ťažkosti

 • závrat
 • pocit tlaku v ušiach a zaľahnutie
 • bolesť ucha
 • bolesť hlavy
 • bolesť krku
 • zhoršenie sluchu
 • výtok z ucha
 • porucha zraku
 • nevoľnosť a nauzea - pocit na vracanie
 • úzkosť, strach

Hučanie a pískanie v ušiach môže mať viaceré príčiny

Ako je uvedené, tak zdrojom ušného šelestu môže byť cievny či svalový problém, ale taktiež môže pochádzať z iných okolitých štruktúr. 

Prípadne je na vine iná choroba. Avšak, v zväčša je jeho pôvod neznámy.

Zhrnutie hlavných príčin:

 • choroby vnútorného, stredného alebo vonkajšieho ucha
 • poruchy sluchového nervu a sluchových dráh
 • poškodenie centrálneho nervového systému - mozgu
 • otoskleróza, keď nastávajú zmeny kostenej štruktúry ucha
 • percepčná porucha sluchu
 • zápal v oblasti ucha, otitis media, teda zápal stredného  či  vnútorného ucha (labyrintis)
 • zablokovanie ušným mazom, vodou - často tak i so zaľahnutím v uchu, mazová zátka, cerumen
 • úraz hlavy a krku
 • pôsobenie silného hluku - nad 60 dB a viac, hlavne pri práci a dlhodobo
  • akustická zvuková trauma - pôsobenie hluku, výbuch, hlasitá hudba, píla, priemyselné stroje
  • barotrauma - pôsobenie tlaku, výbuch, výstrel, potápanie 
 • Meniérova choroba - ochorenie sluchovo rovnovážneho systému, výsledkom sú závraty s hučaním v ušiach
 • poruchy systému rovnováhy, vestibulárny syndróm
 • problém s krčnou chrbticou či s temporomandibulárnym kĺbom
 • porucha Eustachovej trubice
 • lieky, ako antibiotiká, chemoteraputiká, nesteroidné protizápalové lieky, diuretiká, chinín, antidepresíva, acylpirín vo vysokých dávkach a iné
 • akustický neuróm - benígny nádor nervu, alebo tiež vestibulárny Schwannóm
 • nádcha, zápal nosových dutín, chrípka
 • ateroskleróza
 • vysoký krvný tlak
 • nízky krvný tlak
 • ischemická choroba srdca
 • cievna mozgová príhoda
 • metabolické ochorenia a poruchy štítnej žľazy
 • lymská borelióza
 • nádory hlavy a krku
 • turbulentný prietok krvi v krčnej tepne, žile
 • poruchy kapilár (drobných ciev) a artériovenózne malformácie
 • psychiatrické poruchy, depresia, úzkosť, nespavosť
 • pokazené zuby a zubný kaz

Príčiny tinnitusu - infografika

Medzi možné spúšťače a rizikové faktory patrí expozícia silným hlukom, napríklad na koncerte. Tento typ tinitu zvyčajne nie je trvalý a za krátko prechádza. 

Pri pôsobení tlaku na bubienok, ten môže prasknúť.

Vekom stúpa i pravdepodobnosť výskytu hučania v ušiach. A to najmú u mužov.

Fajčenie, drogy, káva rovnako zvyšujú mieru rizika rozvoja.

Spomedzi iných ochorení ide napríklad o choroby kardio-vaskulárneho systému. A to pri nedostatočnom prekrvení organizmu, pri vysokom krvnom tlaku či naopak príliš nízkom.

Často sa stáva, že ľudia okrem pocitu na odpadnutie, závratu počujú i intenzívne pískanie či hučanie v ušiach. Následne sa môže dostaviť krátkodobá porucha vedomia, a teda synkopa, kolaps (odpadnutie).

Významným spúšťačom je stres a psychické vypätie. A to hlavne dlhotrvajúce. Tinitus sa môže dostaviť pri únave. 

Avšak, samotné hučanie v ušiach je nepríjemnou životnou komplikáciou a výrazne znižuje kvalitu života.

V prípade intenzívneho a dlhotrvajúceho pískania sa u postihnutých môžu vyskytnúť tiež:

 • únava a vyčerpanie
 • stres
 • citlivosť na zvuky - hyperakúzia, teda citlivosť na zvuky v bežnej hlasitosti
 • bolesť ucha a hlavy
 • poruchy spánku, nemožnosť zaspať, alebo budenie sa zo spánku
 • porucha koncentrácie
 • porucha pamäti
 • úzkosť až depresia
 • podráždenosť a nervozita

Prevencia má svoj význam

Hučaniu v ušiach sa síce nedá v každom prípade zabrániť, ale je dobré obmedziť niektoré negatívne pôsobiace faktory.

Príkladom je používanie ochrany sluchu, a t hlavne na miestach, kde je zvýšená hlučnosť. Taktiež sa odporúča znížiť hlasitosť pri počúvaní hudby. Nebezpečná je hlavne hlasná hudba cez slúchadlá.

Eliminácia hluku ako číslo 1. Následne i vhodná a dostatočná hygiena.

Nutné je udržiavať celkové zdravie a dobrú nie len telesnú, ale tiež duševnú kondíciu. 

Ak máte ochorenie, ktoré by s hučaním v ušiach mohlo súvisieť, tak je dôležitá jeho dostatočná liečba.

Aká je liečba a čo pomáha? Ako hučanie v ušiach zmierniť?

Dôležité je poznať príčinu, a teda odhaliť či ide o objektívnu formu, alebo má pískanie zdroj v inom ochorení.

V takomto prípade sa liečba cieli podľa diagnostiky. 

K diagnostike sa využíva vyšetrenie ORL lekárom. Ten robí test sluchu za pomoci rôznych metód. Doplní sa laboratórne vyšetrenie krvi, CT, MRI, i angio vyšetrenie či sono. Samozrejme hodnotí sa i krčná chrbtica a temporomandibulárny kĺb.

Liečba má viacero metód. Od farmakologickej (lieky na zlepšenie prekrvenia, Ginko biloba či iné byliny) cez odstránenie ušného mazu, liečbu ciev, zmeny liekov na iné ochorenia, rozličné sluchové pomôcky na potlačenie hluku, maskovacie zariadenia a iné.

Príkladom liečby je: 

 • ušná operácia - tympanoplastika, pri ktorej sa robí rekonštrukcia prasknutého ušného bubienka
 • generátor šumu - generuje šumy, a tým pomáha v nižšej miere vnímať vlastný tinnitus
 • liečba základného ochorenia
 • relaxačná hudba
 • antidepresíva

Dôležité je vyhýbať sa stresu.

Prečítajte si tiež

TV relácia o tom, ako sa dá zbaviť pískania v ušiach

TV relácia o tom, ako sa dá zbaviť pískania v ušiach

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Hučaním v ušiach

Hučanie, pískanie, tlak v ušiach, tinitus: Aké sú jeho hlavné príčiny? patri medzi príznaky Uší, nosa a ústnej dutiny
Ďalšie názvy: tinitus, tinnitus, tinnitus auris, ear ringing, ušné šelesty, pískanie v ušiach, zvonenie v ušiach, šumenie v ušiach, bzučanie v ušiach, syčanie v ušiach, dunenie v ušiach, tlak v ušiach
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 

7X - Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Stačí citrón či čaj? 7X - Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Stačí citrón či čaj?

Otázka znie, ako sa dá znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Pri znížení krvného tlaku sa podieľajú viaceré faktory, a to napríklad strava, obmedzenie alkoholu a fajčenia, ale aj stresu....

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak? Aké sú typické príznaky pre vysoký krvný tlak?

Vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré vás môže sprevádzať životom bez povšimnutia. V tomto je ukrytá jeho nebezpečnosť. Rizikom je hlavne vypuknutie komplikácií, ktoré môžu ohroziť...

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie? Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.

Naposledy aktualizované 16.09.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Ľuboš pesta 21.09.2020 13:11

Strach uskosť stres šok

Čo mi pomohlo

Pomohlo mi spoločenstvo medzi ľuďi.a začal som zase robyť svoje veci... ktoré som mal predtým rád. chodiť do kostola a modliť sa k bohu..to je najlepší liek.čo môže byť ná tento svete.

Ľuboš pesta 21.09.2020 12:59

Strach uskosť stres šok

Čo mi pomohlo

Pomohlo mi spoločenstvo medzi ľuďi a začal som robyt zase svoje veci ktoré som robyl predtým.a chodiť do kostola a modliť sa k bohu.to je najlepší liek.čo môže byť ná svete