späť na zoznam článkov

Trombóza cestovateľov

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Trombóza cestovateľov
Zdroj foto: Getty images

Žilová trombóza je závažné a bolestivé ochorenie s vysokým rizikom ďalších zdravotných komplikácií. Na jej vzniku sa podieľa mnoho faktorov. Jedným z nich sú aj podmienky vznikajúce pri dlhšom cestovaní. Vzniku trombózy v súvislosti s cestovaním hovoríme tzv. „trombóza cestovateľov”.


Cestovný ruch je najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie vôbec. Momentálne je na vzostupe a tvorí až 30% všetkých svetových služieb, ktoré ľudia radi využívajú.

Najrýchlejším a stále najobľúbenejším spôsobom prepravy je letecká preprava. Napriek mnohým leteckým nehodám, katastrofám, a teroristickým útokom na lietadlá, o ktorých je možné sa dozvedieť z médií, sú lietadlá stále považované za najbezpečnejšie dopravné prostriedky.

Ale sú naozaj tak bezpečné ako si myslíme?

Aké zdravotné riziká podstupujeme v súvislosti s letom?

Aj tá najpohodlnejšia preprava má svoje slabé miesta. Jej slabiny vyplývajú z prostredia a podmienok, ktoré sú na palube lietadla, a ani tá najluxusnejšia letecká spoločnosť nevie väčšinu z nich ovplyvniť. Bohužiaľ niektoré zmeny by totiž ohrozili bezpečnosť letu ako takú.

 1. stiesnené priestory - zvyšujú riziko šírenia infekcií kvapôčkami alebo priamym kontaktom, spôsobujú útlak niektorých častí tela a zhoršujú ich prekrvenie, zabraňujú pohybu, zvyšujú riziko opuchov dolných končatín a vzniku trombózy
 2. suchý vzduch - spôsobuje škrabanie v krku, dráždenie na kašeľ, rýchlejšie šírenie mikroorganizmov a vznik infekcií
 3. zmeny barometrického tlaku - spôsobujú zvýšenie krvného tlaku, praskanie ciev, krvácanie, rozkrvácanie pooperačnej rany, hučanie v ušiach, poškodenie ušných bubienkov, zhoršujú respiračné a kardiálne ochorenia, spôsobujú vznik pľúcnej embólie
 4. spôsob prepravy - vyvoláva strach, búšenie srdca, poruchy srdcového rytmu, úzkostné stavy, záchvaty paniky, nevoľnosť, zvracanie
Zaujímavé: Vedecké štúdie potvrdili zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín a vzniku žilovej trombózy počas letu. Stúpa až štvornásobne. O niečo menšie je v prípade, že sedíte na sedadle v uličke. Tam je možnosť väčšieho pohybu nôh. Najvhodnejšie a najpriestrannejšie sú sedadlá pri núdzových východoch. Tie sú však často spoplatnené, pretože aj letecké spoločnosti sú si vedomé ich výhod.

Ako je na tom pozemná doprava?

V súvislosti so žilovou trombózou a cestovaním v pozemných dopravných prostriedkoch je situácia podobná. Zvýšenou tvorbou krvných zrazenín v dolných končatinách môžu trpieť hlavne tí, ktorí cestujú pravidelne dlhšie trasy. Sú to prevažne vodiči z povolania (taxikári, vodiči kamiónov...).

Chcete vedieť viac o trombóze cestovateľov? 
Aké sú predispozičné faktory jej vzniku
Ako sa prejavuje a či sa môže komplikovať
Existuje jej účinná prevencia a aké sú možnosti liečby
Čitajte s nami ďalej.

.

Čo je to trombóza cestovateľov?

Trombóza cestovateľov je hĺbková žilová trombóza dolných končatín objavujúca sa v súvislosti s cestovaním, ktoré obvykle trvá 4 a viac hodín.

Popularita medzikontinentálnych letov teda zo sebou prináša aj zvýšené riziko tromboembolizmu. Niekoľkohodinové cesty lietadlom zvýšili turistom nielen možnosti spoznávať predtým nepoznané krajiny, ale taktiež stúpli aj prípady syndrómu ekonomickej triedy, čo je iný názov pre trombózu cestovateľov.

Vplyvom súhry viacerých faktorov, ktoré vznikajú počas dlhších ciest, sa v hĺbkovom žilovom systéme tvorí krvná zrazenina - trombus.

Trombus vytvára prekážku v cieve, čím dochádza k jej obturácii a k obmedzeniu alebo úplnému zastaveniu krvného prietoku touto oblasťou.

Krv v postihnutej končatine nemôže normálne odtekať, čo vyvoláva ďalšie zmeny a s nimi súvisiace prejavy.

 

Predispozície a faktory podnecujúce vznik cestovateľskej trombózy

K vzniku krvnej zrazeniny v súvislosti s cestovaním dochádza u disponovaných jedincov. Ide o ľudí, ktorí majú predispozíciu (predpoklad) na vznik tohto ochorenia už pred cestou. Predpokladom rozumieme zväčša aktuálny stav pacienta, a jeho pridružené ochorenia.

Samotný let pritom vytvára podmienky evokujúce vznik trombózy. Nedostatok miesta, nemožnosť pohybovať končatinami, ich nútená poloha a spustenie dolu, zmeny barometrického tlaku - to všetko prispieva k jej vzniku.

Zaujímavé: K žilovej trombóze dolných končatín dochádza počas letu, no omnoho častejšie sa prejavuje cca do týždňa po lete. 

Za fyziologických okolností sa krv v cievach nezráža. Veľkú úlohu tu zohráva aj tzv. Virchowova triáda, ktorá v sebe zahŕňa tri základné komponenty pre vznik žilovej trombózy, a tými sú poruchy zrážania krvi, poškodenie cievnej steny a poruchy prietoku krvi v cievach.

Virchowova triáda:

 • poruchy zrážania krvi  - poruchy hemokoagulácie (trombofilný stav, tromboembólia v anamnéze, zvýšená tvorba zrazenín vplyvom hormonálnych liekov, drog ...)
 • poškodenie cievnej steny - poškodenie cievneho endotelu (cukrovka, varixy, zápaly žíl, poranenie, operácia ...)
 • poruchy krvného prietoku - krvná stáza (imobilita a poloha končatín, varixy, tesné oblečenie ...)

 

Tabuľka rizikových faktorov tromboembolizmu:

1. Disponovaný (rizikový) jedinci 2. Faktory súvisiace s letom
 • tromboembolizmus v anamnéze
 • trombofilný stav
 • kŕčové žily (varixy)
 • zápalové ochorenie ciev
 • opuchy dolných končatín z rôznych príčin
 • predchádzajúca operácia (3 mesiace spätne)
 • stav po zlomenine (sadrová dlaha počas letu)
 • onkologické ochorenie
 • antifosfolipidový syndróm
 • kardiálne ochorenie, zlyhávanie srdca, arytmia
 • infarkt srdca alebo mozgu (1 mesiac spätne)
 • ochrnutie dolných končatín
 • obezita
 • gravidita, šestonedelie, klimaktérium
 • užívanie hormonálnej antikoncepcie
 • alkohol, fajčenie, steroidy, drogy
 • vek a polymorbidita
 • let trvajúci viac ako 4 hodiny
 • imobilita dolných končatín počas letu
 • poloha dolných končatín (spustené dolu) - žilová stáza
 • tlak sedadla na cievy dolných končatín - neprekrvenie
 • nedostatok miesta na pohyb nohami
 • tesné oblečenie znižuje prietok krvi (pás, dolné končatiny)
 • zníženie okysličenia krvi vplyvom poklesu barometrického tlaku vzduchu
 • dehydratácia (nedostatočný pitný režim a znížená vlhkosť vzduchu v kabíne)
 • požitie alkoholických nápojov (odvodnenie - dehydratácia)
 • požitie antidiuretík (odvodnenie - dehydratácia)
 • požitie sedatív a hypnotík počas letu (areflexia svalov)
 • spánok s následnou areflexiou svalov počas letu

 

Zaujímavé informácie obsahujú tiež články:

 

Ako sa prejavuje trombóza cestovateľov?

Vyššie uvedené faktory spôsobujú, že v dolných končatinách stagnuje krv (zadržiava sa, zastavuje sa). Tomuto javu hovoríme krvná stáza.

Dochádza k nemu vplyvom fixnej polohy končatín, ktoré sú niekoľko hodín spustené, vplyvom gravitácie, ktorá krv smeruje nadol, a taktiež z dôvodu zlyhania svalovej pumpy pre nedostatok pohybu a imobilizáciu nôh.

Nahromadená krv spôsobuje zväčšenie objemu končatín asi o 4%. Táto „objemnosť” je viditeľná voľným okom, a javí sa ako opuch končatín.

Žilová stáza je prehlbovaná poklesom barometrického tlaku v kabíne, s následným znížením množstva kyslíka v krvi (hypoxia). Pokles tlaku má taktiež za následok aktiváciu koagulačného systému - hypertrombotický stav. V praxi to znamená, že dochádza k zvýšenej tvorbe krvných zrazenín.

Ak krvná zrazenina upchá cievu, dochádza k ischémii tkaniva, ktoré ňou bolo predtým vyživované. To sa prejavuje bolestivosťou postihnutej končatiny (častejšie ľavá).

Prejavy cestovateľskej trombózy:

 1. opuch postihnutej končatiny
 2. bolestivosť postihnutej  končatiny
 3. tŕpnutie, mravčenie, brnenie, znížená citlivosť v končatine
 4. zmena teploty končatiny - postihnutá končatina je na dotyk studenšia ako zdravá
 5. zmena farby končatiny (začína v oblasti prstov, prechádza smerom nahor) - v úvode bledosť, neskôr zmodranie (cyanóza)

 

Aké komplikácie môžu nastať v súvislosti s cestovateľskou trombózou?

Najčastejšou akútnou komplikáciou cestovateľskej trombózy je pľúcna embólia, a chronickou bez pochýb posttrombotický syndróm.

Napriek tomu môžu vznikať aj menej časté a rovnako závažné, až život ohrozujúce komplikácie.

 

Pľúcna embólia

Opodstatnene je najzávažnejšou komplikáciou žilovej trombózy pľúcna embólia s 15% úmrtnosťou. Až 80% prípadov vzniká práve na podklade trombózy dolných končatín.

Dochádza k nej v prípade, že sa krvná zrazenina - trombus, alebo jej časť, vzniknutá v cieve dolnej končatiny odtrhne, a krvným riečiskom putuje ďalej. Zrazenina putujúca krvným obehom sa nazýva embolus.

Embolus sa dostáva do pravej predsiene srdca, odtiaľ do pravej komory a nakoniec do jednej alebo viacerých pľúcnych ciev. Tie mechanicky upcháva, čím spôsobuje závažné poškodenie pľúc.

Prejavy plúcnej embólie:

 • náhla smrť
 • náhle vzniknutá pichavá bolesť na hrudi na postihnutej strane
 • pokojová dýchavičnosť zhoršujúca sa pri námahe
 • výrazná bledosť v tvári
 • namodralé sfarbenie pier
 • studený pot
 • búšenie srdca - palpitácie
 • zrýchlená činnosť srdca

 

Cievna mozgová príhoda

V prípade zanesenia embolu do mozgovej cievy vzniká cievna mozgová príhoda, porážka či mozgový infarkt.

Upchatie mozgovej artérie spôsobuje neprekrvenie a neprekysličenie danej časti mozgu, jej ischémiu a postupné odumieranie.

Včasná trombolytická liečba (rozpustenie zrazeniny) je nevyhnutná nie len na záchranu života porazeného pacienta, ale taktiež na zamedzenie trvalej invalidity z dôvodu ochrnutia končatín a porúch reči, prípadne zraku.

Prejavy cievnej mozgovej príhody:

 • náhla smrť
 • náhle vzniknuté bezvedomie
 • parestézie až ochrnutie polovice tela
 • poruchy chôdze, pády
 • poruchy reči (nezrozumiteľná reč, úplná neschopnosť rozprávať)
 • poruchy zraku až slepota
 • poruchy prehĺtania
 • bledosť v tvári
 • studený pot
 • nevoľnosť, zvracanie
 • zväčša vysoký tlak krvi

 

Akútny infarkt srdca

Akútny infarkt myokardu vzniká na rovnakom podklade ako pľúcna embólia a porážka. Trombus putujúci krvným obehom však neprejde srdcom k mozgovým a pľúcnym cievam, ale upcháva koronárne tepny zabezpečujúce výživu srdcového svalu - myokardu.

Napriek významným pokrokom v liečbe infarktov, môže byť jeho vznik príčinou rýchleho úmrtia s nemožnosťou včasnej liečby.

Náhla smrť pri embolizácii do koronárnych ciev vzniká prevažne u viaccievnych postihnutí s následnou ischémiou veľkej časti srdcového svalu. To spôsobuje výraznú poruchu srdcovej činnosti a zastavenie srdca.

Prejavy akútneho infarktu myokardu: 

 • náhla smrť
 • náhle vzniknuté bezvedomie
 • náhle vzniknutá tlaková alebo pálčivá bolesť na hrudi v strede (vyžaruje do krku, chrbta, končatín a žalúdka)
 • náhle vzniknutá bolesť v oblasti žalúdka (infarkt spodnej steny srdca, u diabetikov)
 • rôzne poruchy rytmu (individuálna závažnosť)
 • dýchavičnosť v rôznom rozsahu
 • návaly studeného potu
 • bledosť v tvári
 • v niektorých prípadoch periférna cyanóza
 • nevoľnosť, zvracanie

 

Phlegmasia coerulea dolens

Pri podcenení tromboembolizmu dolných končatín, alebo pri nevedomosti prejavov a neskorej diagnostike a liečbe stav progreduje. Neprekrvenie a následná ischémia ciev dolných končatín vedie k postupnému, nezvratnému odumieraniu tkanív.

Závažnou formou žilovej trombózy je phlegmasia cerulea dolens, čo v preklade znamená bolestivý modrý edém. Táto forma alebo neskorá liečba vedú k odumretiu končatiny s nutnosťou amputácie.

Amputácia končatiny je pri takto závažných stavoch nutnosťou, aby gangréna nepostupovala vyššie a neprišlo k septickému stavu (ľudovo otrava krvi).

Prejavy phlegmasia cerulea dolens:

 • náhle vzniknutá bolesť v postihnutej končatine silnej intenzity
 • výrazný opuch končatiny
 • modré sfarbenie končatiny

 

Posttrombotický syndróm

Posttrombotický syndróm patrí k najťažším chronickým komplikáciám tromboembolizmu na dolných končatinách.

Vzniká na poškodenej cieve (cievna stenóza) s deštrukciou príslušnej chlopne a s tendenciou k žilovej hypertenzii (zvýšenému tlaku v žile).

Okrem nepríjemných prejavov posttrombotického stavu trápi pacientov taktiež vysoké riziko recidívy trombózy v poškodenej cievy, a taktiež riziko vzniku vyššie uvedených akútnych komplikácií.

Prejavy posttrombotického syndrómu:

 • chronické bolesti postihnutej končatiny
 • poruchy chôdze v súvislosti s bolesťou
 • nespavosť, časté nočné budenie
 • depresia
 • opuch
 • kožné zmeny (zmeny farby, ulcerácie - tvorba vredov, mokvanie, hnisanie)

 

Prevencia, diagnostika a liečba

Do istej miery sa dá predchádzať vzniku viacerých ochorení. Rovnako to platí aj pri trombóze cestovateľov.

Zvlášť opatrní by mali byť rizikový pacienti. Ľudia s vysokým rizikom, teda tí, u ktorých sa vyskytuje viacero závažných predispozícii by mali zvážiť dlhšie lety.

Základné preventívne opatrenia:

 • pohyb končatín (zohnutie a vystretie nôh, prejdenie sa vždy keď je to možné)
 • masáž dolných končatín ak to dovoľuje situácia
 • antitrombotické (kompresívne) pančuchy
 • pitný režim, hydratácia, vynechanie antidiuretík
 • nepožívanie sedatív a antihypnotík
 • vynechanie alkoholu, cigariet pred cestou
 • preventívne podanie heparínu lekárom pred cestou u disponovaných pacientov
 • preventívne užitie kyseliny acetylsalicilovej (acylpirín, anopyrín, medipirín) pred cestou u disponovaných pacientov

 

Je možné ju liečiť?

Po správnej diagnostike, ktorá sa odvíja na základe prejavov, cievneho (dopler) a krvného vyšetrenia (hladina D-diméru), je možné zahájiť liečbu.

Premedikácia antitrombotickými liekmi je možná ešte pred stanovením presnej diagnózy, ak neexistuje u konkrétneho pacienta žiadna kontraindikácia.

Zaujímavé: Zvýšená hladina D-diméru v krvi je len orientačným parametrom. Jeho výkyvy spôsobujú aj zápalové procesy v tele.

V liečbe sa používa antitrombotická a trombolytická liečb. Tá pôsobí na krvnú zrazeninu, ktorú rozpúšťa, uvoľňuje obturovanú cievu a obnovuje prekrvenie. Pri včasnom podaní liekov sa stav upraví.

V prípade závažného stavu s nekrózou tkanív sa indikuje amputácia dolnej končatiny. Výšku amputácie indikuje cievny chirurg.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • wikiskripta.eu - Tromboembolická nemoc
 • solen.sk - Manažment pacientov s trombózou povrchových žíl na dolných končatinách
 • cievy.sk - Trombóza cestovateľov
 • union.sk - Ako si vybrať najbezpečnejšie sedadlo v lietadle?

Naposledy aktualizované 26.09.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Čo je to cievna mozgová príhoda? Poznáte príznaky, riziká či liečbu?, Infarkt myokardu, Čo sú to kŕčové žily, varixy? Prečo vznikajú, ako sa prejavujú, liečia, Pľúcna embólia, Hlboká žilová trombóza: Čo je to, prečo vzniká a aké má komplikácie?, Tromboembolická choroba, prečo vzniká, ako súvisí s pľúcnou embóliou?, Tromboflebitída povrchových žíl: Čo je to zápal žíl a prečo vzniká?, Posttrombotický syndróm: Čo je to, prečo vzniká a ako sa prejavuje? , Srdcovo-cievne ochorenia, Ochorenia cievneho systému a poruchy krvného obehu, Ochorenia žíl, Ochorenia tepien
príznakmi: Bezvedomie, Bledosť, Bolesť končatín, Aké sú príčiny bolesti na hrudi? Vyžaruje vpravo, vľavo, medzi lopatky, Bolesť nôh, kŕče od únavy či chrbtice, v noci i v pokoji?, Bolesť vystreľujúca do slabín - triesla, Búšenie srdca, Modrá koža, Opuch, Opuch, edém končatín: Čo je príčinou opúchania rúk, nôh, členkov?, Poruchy chôdze, Poruchy citlivosti, Poruchy prehĺtania: Prečo ostáva jedlo v krku a nedá sa prehltnúť?, Poruchy reči, Tvorba krvných zrazenín, Zhoršenie zraku, Zrýchlený tep, Čo je to dýchavičnosť, dyspnoe či sťažené dýchanie, čo ju spôsobuje? , Bolesti, Dýchacia sústava, Kardiovaskulárny a lymfatický systém, Systémové príznaky
vyšetreniami: Angiografia, Koronarografia, Sonografia, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, D-dimerový test
odbormi: Chirurgia, Urgentná medicína, Interná medicína - Angiológia, Interná medicína - Hematológia, Interná medicína - Kardiológia, Interná medicína - Pneumológia, Neurológia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť? Letné chrípky a prechladnutia u detí. Viete, ako sa im vyhnúť?

Hoci leto nie je typickým obdobím chrípok a prechladnutí, často sa mu práve vtedy nevyhneme. Zmena prázdnin či dovolenky na sústavnú starostlivosť o malých pacientov nie je príjemná pre...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.