späť na zoznam chorôb

Pľúcna embólia: Prečo vzniká, ako sa prejavuje, zisťuje a lieči?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Pľúcna embólia: Prečo vzniká, ako sa prejavuje, zisťuje a lieči?
Zdroj foto: Getty images

Pľúcna embólia je akútny stav, pri ktorom nastáva upchatie ciev v pľúcach. Najčastejšou príčinou je tromboembolická choroba. Krvná zrazenina sa uvoľní a putuje cievami ako embolus. Ten následne upchá cievu. Pri masívnej forme hrozí riziko úmrtia.


Charakteristika

Pľúcna embólia je akútny, čiže náhle vznikajúci stav, pri ktorom nastáva upchatie pľúcnych tepien. Najčastejšou príčinou upchatia cievy je tromboembolická choroba. Trombus, čiže krvná zrazenina sa uvoľní, vzniká embolus. Ten pochádza najmä z ciev dolných končatín a panvy.

Tromboembolická choroba (TECH) vzniká hlavne ako následok imobilizácie človeka alebo jednej dolnej končatiny.

Rizikom sú najmä pooperačné stavy. Napríklad po výmene bedrového či kolenného kĺbu, ale aj pri znehybnení dolnej končatiny dlahou, sadrou pri zlomenine.

Samozrejme, existujú aj iné ochorenia, ktoré môžu byť pôvodcom trombózy, a to napríklad flebotrombóza dolných končatín. Okrem krvnej zrazeniny býva uzáver ciev spôsobený aj iným materiálom.

Prekážku v pľúcnych cievach môže spôsobiť:

 • krvná zrazenina, trombus, čiže po uvoľnení embolus
 • vzduch
 • tuk
 • plodová voda
 • nádor

Embólia pľúc je tretím najčastejším kardiovaskulárnym ochorením. A to po hypertenzii a ischemickej chorobe srdca (ICHS). Rovnako je aj veľkým rizikovým faktorom, aj príčinou chorobnosti a smrti. Uvádza sa, že úmrtnosť neliečenej pľúcnej embolizácie je až 30 %.

Včasná diagnostika a rýchla liečba toto percento znižuje na 2 až 8 percentné riziko.

V minulosti sa uvádzalo rozdelenie pľúcnej embólie na základe rozsahu uzáveru cievy. V dnešnej dobe sa určuje pľúcna embólia podľa rizika skorej mortality. Obe delenia uvádzame v tabuľke.

Najčastejšie vás zaujíma: 
Čo je to, prečo vzniká a ako sa prejavuje? 
Ako sa dá zistiť a vyliečiť? 
Aké má komplikácie a čím ohrozuje človeka? 
Tieto a iné zaujímavé informácie sú uvedené v článku...

Rozdelenie pľúcnej embólie podľa rizika v tabuľke

Riziko Riziko úmrtia
v percentách
Popis
Vysoké viac ako 15 %

šok
nízky krvný tlak

Stredné 3 - 15 % zhoršená funkcia pravej srdcovej komory
markery poškodenia srdcového svalu
Nízke menej ako 1 % bez zhoršenia funkcie pravej srdcovej komory
bez zhoršenia hemodynamiky
bez poškodenia srdcového svalu
Stupeň staršia klasifikácia pľúcnej embólie
určuje rozsah obštrukcie, čiže uzáveru cievy, v percentách
Malá pod 25 %
Submasívna 25 - 50 %
Masívna 51 - 65 %
Fulminantná viac ako 66 %

Tromboembolická choroba, čo to je?

Tromboembolická choroba (TECH, TEN) je chorobný proces, ktorý vzniká prítomnosťou trombu alebo embolu v cievach. Má dve podjednotky, a to pľúcnu embóliu a trombózu hlbokých žíl. Trombóza hlbokých žíl vzniká v horných či dolných končatinách, alebo v panve.

Najčastejšou príčinou embolizácie je práve hlboká žilová trombóza dolných končatín. Inou oblasťou je trombóza ciev panvy, obličiek, alebo v priebehu dolnej dutej žily. Krvná zrazenina, čiže embolus, môže spôsobiť aj uzáver ciev v brušnej dutine či v hornej končatine.

Závažný stav je cievna mozgová príhoda.

Zaujímavé informácie: 
Tromboembolická choroba 
o cievnej mozgovej príhode na Zdravotéke.

Pľúcna embólia je život ohrozujúci stav. Pričom jej najčastejšou príčinou je hlboká trombóza dolných končatín. Embolus, ktorý sa vytvorí v cievach dolných končatín, cestuje v krvnom riečisku a upcháva pľúcne tepny, čiže vetvy artérie pulmonális, označuje sa aj ako pľúcnica.

Trombus má najfrekventovanejší pôvod v cievach dolných končatín.

Avšak, vytvoriť sa môže v cievach horných končatín či, dokonca, aj v pravej časti srdca. Krvná zrazenina sa vytvára aj v zmenenej cieve, ako je to pri kŕčových žilách.

Príčiny

Príčina vzniku embolizácie do pľúcnice je predovšetkým tromboembolická choroba.

Tá zastupuje až 85 % prípadov embolizácie. Avšak, existujú aj iné materiály, ktoré môžu byť za uzatvorením priesvitu cievy. A to je tukové tkanivo, vzduch, plodová voda alebo nádorové bunky.

Trombóza v cieve, uvoľnenie trombu, embolus, embólia krvnou zrazeninou
Krvná zrazenina sa uvoľnila - embolus. Zdroj foto: Getty images

Pri trombóze, a teda spoločne aj pri embólii do pľúc sa uvádzajú predisponujúce faktory, ktoré sú najmä pri ich vzájomnej kombinácii príčinou vzniku ťažkostí. Označujú sa aj ako Virchowovo trias. Odhalenie prítomnosti rizikových faktorov je kľúčové v následných preventívnych opatreniach.

Okrem toho existujú spoločné rizikové faktory vzniku embólie do pľúc. A tie môžu byť vrodené či získané.

Trombóza vzniká ako súčinnosť viacerých faktorov, označujú sa aj ako Virchowovo trias:

 • zmena koagulačného mechanizmu, čiže zrážania krvi
 • porušenie vnútornej sliznice ciev, čiže endotelu
 • spomalenie prúdenia krvi
 • súčinný je aj momentálny stav fibrinolytického systému

Rizikové faktory, ktoré sú najčastejšou príčinou vzniku tromboembolickej choroby v tabuľke

 • vyšší vek
 • genetická a rodinná predispozícia
 • zvýšená hladina koagulačných faktorov
 • znížená hladina proteinu C, S, alebo antitrombínu III
 • antifosfolipidový syndróm
 • dehydratácia
 • zápal ciev
 • varixy DK
 • stáza krvi v dolných končatinách, teda jej zhoršený návrat krvi
  • dlhý let
  • dlhodobé státie
  • dlhodobé sedenie
  • dlhá cesta autom
  • nad 4 hodiny
 • porucha mobility, čiže imobilizácia
  • úplná imobilizácia viac ako 3 dni
  • čiastočné znehybnenie dolnej končatiny dlahou, sadrou
 • fajčenie
 • obezita
 • chirurgický zákrok
  • hlavne veľké chirurgické zákroky 
  • v brušnej dutine
  • kĺbové náhrady, čiže totálna endoprotéza - TEP bedrového alebo kolenného kĺbu
  • umelé chlopňové náhrady, stenty
  • centrálny žilový katéter
 • hormonálne zmeny
  • hormonálna antikoncepcia
  • tehotenstvo, najmä v 2. a 3. trimestri
  • šestonedelie
 • nádorové ochorenie
 • ulcerózna kolitída
 • infekcia a sepsa
 • úrazy, popáleniny, polytrauma
 • už prekonaná embólia, trombóza, cievna mozgová príhoda či infarkt srdca
 • drogy

Krvná zrazenina, trombembolus, alebo iný materiál putuje cievami, až kým nevytvorí prekážku v prúdení krvi, teda obštrukciu v pľúcnom riečisku. Pričom vznik ťažkostí a obraz masívnej pľúcnej embólie u zdravého človeka utvára zatvorenie 50 % pľúcnych ciev.

Embolus vytvorí prekážku v povodí artérie pulmonalis. Podľa rozsahu a obmedzenia prúdenia krvi vzniká narušenie pľúcnej cirkulácie. Zhoršená pľúcna cirkulácia je následkom zníženia venózneho návratu do ľavého srdca.

Krv sa v nižšej miere vracia z pravej strany krvného obehu do ľavého srdca. Čo spôsobuje znížený tlak vo veľkom obehu. Ale aj zvýšený tlak v pulmonálnej artérii (pľúcna hypertenzia) a v pravom srdci. Ten je je príčinou preťaženia pravého srdca.

Ak je rozsah embolizácie veľký, ako napríklad pri obštrukcii kmeňa artérie pulmonalis človek náhle zomiera. V prípade, ak sa vyskytujú u osoby opakované, ale malé embolizácie, nastáva chronické pretaženie pravého srdca, pľúcna hypertenzia, a neskôr aj dilatácia pravej komory.

Prečítajte si tiež: Zväčšenie srdca, a teda aj dilatácia v samostatnom článku na Zdravotéke.

K embolizácii dochádza prevažne z hlbokej venóznej trombózy dolných končatín. Tá sa môže mať proximálnu alebo distálnu formu. Pričom proximálna je lokalizovaná nad kolenom, a to najmä z femorálnej (44,1 %) a iliofemorálnej trombózy (13,5 %). Celkovo má v prípade neliečenia až 50 % riziko embolizácie.

Distálna, teda z ciev predkolenia, ako je napríklad trombóza v oblasti lýtka. Pri tejto forme sa uvádza v prípade neliečenia riziko od 5 - 25 %. Asi v 5,1 % prípadov je zdrojom embolizácie pravé srdce.

Až 33,9 % pitvaných prípadov neobjasnilo zdroj embolizácie.

Krvná zrazenina nalieha na stenu cievy a niektoré tromby na nej držia lepšie. Iné sú nestabilné a vo väčšine prípadov sa po mechanickom tlaku uvoľňujú do krvného riečiska. Príkladom zvýšeného tlaku je kašeľ, tlačenie na stolicu, čiže defekácia, ale aj vracanie. Alebo aj rýchle postavenie sa.

Príznaky

Príznaky pľúcnej embólie sú závislé na rozsahu postihnutia krvného riečiska.

Pri uzatvorení cievy dochádza k narušeniu prietoku krvi v postihnutej časti pľúc. Okrem toho môže nastať aj infarkt pľúcneho tkaniva, a to vtedy, ak je poškodené cievne zásobenie pľúc (menej ako 10 % prípadov).

Pľúcna embólia, uzatvorenie pľúcnej artérie krvnou zrazeninou
Krvná zrazenina uzatvorila veľkú cievu - porucha cirkulácie krvi v oblasti. Zdroj foto: Getty images

V niektorých prípadoch môže prebiehať aj asymptomaticky, avšak, celkový klinický obraz závisí od viacerých faktorov:

 • rozsah obštrukcie
 • veľkosť embolu
 • čas vývoja
 • stav srdcovo cievneho systému

Typicky sa pri pľúcnej embolii vyskytujú príznaky ako je sťažené dýchanie, zrýchlená dychová frekvencia. Pridružiť sa môže bolesť na hrudníku. Zároveň stúpa aj srdcová frekvencia. Medzi ostatné pridružené príznaky, ktoré môžu viesť k diagnóze patrí kašeľ, vykašliavanie krvi a aj kolaps.

Tabuľka uvádza percentuálne zastúpenie typických príznakov pri pľúcnej embólii

Symptóm Percento Popis
dyspnoe 82 sťažené dýchanie
náhle vzniknuté
vzniká aj v pokoji, bez predchádzajúcej záťaže
uvádza sa percentuálne zastúpenie až v 95 prípadoch
tachypnoe 60 zrýchlená dychová frekvencia
nad 20 dychov za minútu
a to pri všetkých formách
bolesť na hrudi 49

môže pripomínať infarkt myokardu
alebo
má pleurálny charakter

 • bolesť pri zakašlaní
 • pri nádychu
 • pri kýchaní
zvýšená srdcová činnosť 40 tachykardia
zrýchlenie pulzu / tepu nad 100 za minútu
kašeľ 20  
kolaps 14 synkopa, odpadnutie, čiže krátkodobá strata vedomia
môže byť prvým prejavom ochorenia
hemoptýza 7 vykašliavanie krvi

 

Pri masívnej pľúcnej embólii dochádza k narušeniu hemodynamiky, zvyšuje sa krvný tlak v pľúcach. Ten je záťažou pre pravé srdce. Pravé srdce zlyháva. Následkom zníženého návratu krvi do ľavého srdca klesá krvný tlak vo veľkom obehu. Výsledkom kardiogénny šok. Rizikom pri porušenom zásobení srdca krvou je vznik infarktu srdcového svalu.

Magazínový článok na Zdravotéke: Aká je prvá pomoc pri infarkte myokardu?

Pri masívnej forme pľúcnej embólie sa pridružujú aj príznaky ako:

 • zvýšené potenie
 • bledosť
 • znížený krvný tlak
 • tachykardia
 • poruchy rytmu - cvalavý rytmus
 • pľúcna hypertenzia
 • akútna dilatácia pravej komory
 • zvýšený centrálny žilový návrat, ten je vidieť na zvýšenej náplni krčných žíl
 • porucha vedomia, kolaps

Neliečená masívna pľúcna embólia je vysokým rizikom úmrtia.
Liečená embólia má 20 percentné riziko úmrtia.
Náhla smrť nastáva približne v 10 % prípadov.

V rámci iných príznakov sa môže vyskytnúť zmodranie pokožky, čiže cyanóza. Tá môže byť prítomná najskôr na periférii, ale v ďalšom priebehu aj centrálne, čiže zmodrajú pery aj sliznice. Človek môže mať strach zo smrti, čo sa odborne označuje ako horror mortis.

Pridružiť sa môže aj čkanie, čiže singultus. Postihnutý môže pociťovať ťažobu na žalúdku, zvracia. Pri chronickom type sú aj opuchy dolných končatín či zvýšená unaviteľnosť a celková slabosť človeka. Kolaps môže byť prvým príznakom ochorenia. Pri tom môže človeku odísť samovoľne moč a stolica.

Submasívna embólia má menej závažné ťažkosti. Ale rovnako sa vyznačuje dušnosťou či bolesťou za hrudnou kosťou. Pri tomto type nie sú prítomné známky šoku. Uzáver ciev je menej ako 50 %.

Inou formou je sukcesívna pľúcna embólia, ktorá je typická opakovaním embolizácie menších zrazenín. Označuje sa aj ako recidivujúca forma. Jej výskyt sa uvádza asi 29 %. Veľmi často sa zamieňa za iné ochorenie pľúc alebo srdca.

Príznaky pľúcnej embólie na jednom mieste:

 • náhle vzniknutá dušnosť
 • bolesť na hrudníku
 • kašeľ
 • vykašliavanie krvi
 • bledosť
 • potenie
 • strach zo smrti
 • odpadnutie
 • zrýchlené dýchanie
 • zvýšený pulz
 • znížený krvný tlak
 • kardiogénny šok
 • cyanóza
 • zmätenosť
 • hlboká žilová trombóza DK
 • horúčka nad 38,5 °C

Diagnostika

Diagnostika embólie pľúc je uľahčená typickým priebehom. Avšak, ten nie je prítomný v každom prípade. Dokonca, niekedy príde aj k diagnostickým omylom a embólia sa zamieňa s iným ochorením. A to napríklad s bronchopneumóniou, infarktom myokardu či so srdcovým zlyhávaním.

Podozrenie na diagnózu musí padnúť pri výskyte ťažkostí spolu s prítomnou flebotrombózou a pozitivite zvýšených D - dimérov (viac ako 500 jednotiek). Samozrejme, pri vyšetrení sa odoberá anamnéza a sleduje sa klinický priebeh. Pričom, ochorenie v niektorých prípadoch môže mať takmer asymptomatický priebeh. Na druhú stranu, prvým príznakom ochorenia môže byť náhla smrť.

medzi základné vyšetrovacie metódy sa radí angiopulmografia. Keď sa do cievy zavedie katéter. Následne sa podáva kontrastná látka. Vyšetrenie odhalí výpadok prekrvenia ciev, veľkosť, tvar a počet embolov. Ďalej je to CT, angio CT, špirálové CT. Použiť sa môže aj perfúzna scintigrafia, ventilačno perfúzny scan alebo RTG hrudníka

Pri vyšetrovaní sa robí aj EKG. Na EKG sú známky preťaženia pravého srdca, tachykardia, avšak, až 18 % pacientov s embolizáciou do pľúcnice má normálne EKG. EKG je dôležité aj pre vylúčenie infarktu srdcového svalu.

Dopĺňa sa ECHO, USG, presnejšie duplexný ultrazvuk žíl dolných končatín. Odoberá sa aj krv na laboratórne vyšetrenie, kde sa hodnotia krvné plyny, ale aj ostatné základné krvné vyšetrenia. Pri diagnostike sa musí vylúčiť iné ochorenie, ako je napríklad infarkt srdca, astma, pneumotorax, bronchopneumónia, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP).

Vznik a priebeh pľúcnej embólie

Vznik a priebeh pľúcnej embólie

Priebeh

Priebeh pľúcnej embolizácie môže byť rôzny. Záleží to od veľkosti embolusu a rozsahu uzatvorenia cievneho riečiska. Môže mať ľahký či typický priebeh. Dokonca, vyskytujú sa aj asymptomatické formy.

Avšak, masívna pľúcna embólia má závažný priebeh s prítomnosťou narušenia hemodynamiky a s kardiogénnym šokom.

Zaujímavé informácie:
Uvádza sa výskyt približne 0,5 - 1 / 100 000 obyvateľov Európy.
Neliečená tromboembolická choroba má vysoké riziko opakovania sa, čiže recidívy.
Včasná antikoagulačná liečba znižuje riziko úmrtia na toto ochorenie až o 75 %.

V prípade neliečenia môže skončiť smrťou. Človek môže odpadnúť, má krátkodobú poruchu vedomia. Najzávažnejším priebehom je náhla smrť, a to aj ako prvý príznak akútnej masívnej pľúcnej embólie u doteraz zdravého človeka.

TIP: Prečítajte si viac o príznaku - Poruchy vedomia.

Medzi dlhodobé prejavy patrí chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, cor pulmonale, dilatácia, čiže rozšírenie pravého srdca. Závažné sú aj opakované pľúcne embolizácie. Ťažší priebeh má ochorenie u ľudí, ktorí sú dlhodobo liečení na iné srdcové či pľúcne ochorenia.

Ako sa lieči: pľúcna embólia

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • portal.fmed.uniba.sk - stiahnutie pdf s článkom o akútnej pľúcnej embólii
 • kardioklub.biznisweb.sk - informácie o ochorení
 • vusch.sk - Pľúcna embólia
 • solen.sk - TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA – PREVENCIA A LIEČBA, Ľudovít Gašpar, Viera Štvrtinová, Peter Gavorník, Ewald Ambrózy, Ivar Vacula, II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
 • nhs.uk - Pulmonary embolism
 • medlineplus.gov - Pulmonary EmbolismAlso called: Blood clots in the lung
 • emedicine.medscape.com - Pulmonary Embolism (PE)

Naposledy aktualizované 17.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Pľúcnou embóliou

Pľúcnu embóliu lieči Urgentná medicína , Interná medicína - Angiológia , Interná medicína - Hematológia , Interná medicína - Kardiológia , Interná medicína - Pneumológia , Rádiológia , Všeobecná medicína , vyšetruje Angiografia , CT , Echokardiografia , EKG , RTG , Scintigrafia , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , D-dimerový test , Krvný tlak , patrí medzi Ochorenia tepien
Ďalšie názvy: Akútna pľúcna embólia, PE, embolizácia do pľúc, embolizácia do pľúcnice, tromboembolická choroba, pľúcna embolizácia, pulmonary embolism, venózny tromboembolizmus, pľúcny tromboembolizmus, embólia pľúc
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké neurologické komplikácie ochorenia COVID-19 poznáme? Prečo vznikajú? Aké neurologické komplikácie ochorenia COVID-19 poznáme? Prečo vznikajú?

Ochorenie s názvom COVID-19, ktoré vyvoláva vírus SARS-CoV-2, môže mať rozličný klinický obraz. Závisí najmä od závažnosti choroby a môže sa pohybovať od asymptomatickej infekcie až po...

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

Čo je to trombóza cestovateľov: Príčiny a príznaky? Ako sa jej vyhnúť? Čo je to trombóza cestovateľov: Príčiny a príznaky? Ako sa jej vyhnúť?

Žilová trombóza je závažné a bolestivé ochorenie s vysokým rizikom ďalších zdravotných komplikácií. Na jej vzniku sa podieľa mnoho faktorov. Jedným z nich sú aj podmienky vznikajúce pri...

Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 

Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení? Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?

Srdcovo cievnym ochoreniam patrí prvá priečka v chorobnosti a úmrtnosti. Na Slovensku, tak i celosvetovo. Spoznajte snami účinnú prevenciu.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Zvládla som to! - Simona 05.11.2020 23:12

Mám síce iba 18 rokov ale aj ja som si prešla touto vážnou chorobou... Nemala som žiadne príznaky, nevykašiavala som krv a ani nič podobné. Iba deň pred tým, ako som skolabovala som pociťovala nesmierny tlak a bolesť na hrudníku ktorá postupne prechádzala do pichania.... Myslela som si, že mi to ustúpi a že to nič nie je... No večer mi začali neskutočne tŕpnuť všetky moje končatiny a cítila som takzvané "mravce" ktoré neprestávali. Ja som si to však nevšímala a šla som spať s pocitom že to hádam cez noc prejde... Ráno som vstala a šla na WC, no ako som sa z WC postavila som videla už iba tmu a točila sa mi hlava... Na to som odpadla a udrela si hlavu o dvere. Nevedela som absolútne čo sa so mnou deje a priateľ mi zavolal záchranku v ktorej som sa prebrala na hadičkách. Povedali mi, že som bola neskutočne dehydratovaná... Pritom pijem 2 litre vody denne. Potom mi zmerali tlak ktorý bol taký nízky že taký snáď nemajú ani mŕtvoly. V nemocnici mi hneď spravili všetky vyšetrenia, ČT, ECHO, EKG... Po vyšetreniach som zvracala z nevysvetlených príčin a nevedela som do seba dostať žiadne jedlo... Prišli výsledky a v tom momente ma previezli zo ZH na Jisku do Banskej Bystrice kde mi okamžite nasadili lieky a povedali mi, že som prišla v hodine 12tej s masívnou pľúcnou embóliou. (trombózu mám vrodenú po oboch rodičoch, tých však nepoznám...)

Čo mi pomohlo

V nemocnici som ležala mesiac pod kontrolou, liečili ma Fraksiparínom, neskôr Warfarínom. Ďakujem doktorom a doktorkám že mi zachránili život a ďakujem za perfektný prístup a starostlivosť počas celého mesiaca v nemocnici a taktiež počas mojej ročnej liečby.

Prežila som - EN 25.04.2020 10:26

ANi neviem ako začať.. čo sú to príznaky? V mojom prípade som stuhnuté a boľavé lýtko pravej nohy považovala za znak nočného kŕču. Presne tak by som popísala ten stav, ako keď v noci, alebo aj cez deň, dostanem kŕč do svalu, potom to bolí a túto bolesť by som popísala aj v tomto prípade takto. Ako keď bolí lýtko po kŕči. Toto trvalo týždeň, stále som si myslela, že to prejde, že to je v pohode.. Týždeň pred kolapsom som bola v takomto stave aj v kine, ktoré je od nás naozaj kúsok, ale ja som nevládala prejsť ani tú vzdialenosť, musela aom autom. Raz ráno pred odchodom do práce, som sa začala tak inak bez zjavnej príčiny potiť. Tak celoplošne, nie iba v podpazuší, ale na celom tele a ten pot nebol slaný, bol navyše studený. Motala sa mi hlava, stále som si však hovorila, že to predýcham, že to dám, veď musím do práce. Ako som sa zohla, že si zaviažem šnúrky na topánkach, hodilo ma na stranu, neudržala som sa na nohách. Znova som si povedala, že to redýcham, že to dám. V takomto stave som sadla za volant, trochu sa mi uľavilo a ja som odšoférovala 20 km. Vyjdenie z auta v bežnom čase mi trvalo tri minuty, a v tento deň takmer štvrť hodinu. Nasledovali schody, ďalšie a už sa mi stav znovu zhoršoval, dýchala som dýchala, ale nestačil mi ten objem, čo do mňa vchádzal, točila sa mi hlava, bola som slabá až som vo výťahu skolabovala. Našli ma kolegyne, zavolali záchranku.. tam mi pán mudr. povedal, že to je zo stresu, aby som dýchala do vrecka. Nebolalo ma ani za hrudnou kosťou, nevykašliavala som krv, bola som pri zmysloch.. Niečo mi podali injekčne, jemne to povolilo a doma som zaspala. Druhý deň ráno som už nebola schopná dvihnúť ani lyžičku a zamiešať si kávu. Stále som si hovorila, že to musím predýchať, že to nič nie je.. len keď som začala lapať po dychu to už môj muž nevydržal a volal 112. V sanitke mi dala pani mudr. sáčok, aby som do neho dýchala, čo absolutne mi nevyhovovalo. Na pohotovosti pred ambulanciou som si musela sadnúť, nedalo sa mi stáť a odpadla som.. Prebrala som sa v ambulancii a pri ležaní som si videla, ako sa mi na tvári tvorili kvapky potu, ktoré sa menili na malé potôčiky, bol to veľmi zvláštny pocit. Neviem aké testy mi robili, neviem, ako dlho som ležala na ambulancii pohotovosti, po nejakom čase ma vzali na CT a tam zistili môj stav. Masívna embólia pľúc a v dolnej dutej žile krvná zrazenina o rozmere 14 cm. Na JISke som bola hneď napojená na hadičky s kyslíkom, ktoré mi šli do nosa, dali mi nejaké lieky a zostala som tam 10 dní. Medzi tým vyšetrenia srdca, ciev, ďalšie CT aj s kontrastnou látkou.. no veľa toho za krátky časový inetrval. Zistili mi, že trombofíliu mám vrodenú a po mne ju zdedila aj moja dcéra.

Čo mi pomohlo

Pomohla mi včasná diagnostika môjho stavu a včasný zásah lekárov. Vďačná im budem do konca života za záchranu môjho života. Na tú krvnú zrazeninu v dolnej dutej žile mi voperovali kaválny filter na tri mesiace. Po vyšetrní na CT, a uistení, že je to okej, mi ho potom vyoperovali. Stále beriem antikoagulačnú liečbu, sledovaná som na hematológii, angiológii. Zachránili ma vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Moje vďaka patrí lekárom angiológom, kardiochirurgom a sestričkám na JISke, ktoré svojim ľudským prístupom veľa pomohli k vyliečeniu, k zlepšeniu môjho stavu.