späť na zoznam článkov

Listéria a kontaminované potraviny: Prečo vzniká, ako sa prejavuje?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Listéria a kontaminované potraviny: Prečo vzniká, ako sa prejavuje?
Zdroj foto: Getty images

Listerióza je závažné bakteriálne ochorenie so zlou prognózou. Neliečené alebo neskoro liečené sa môže skončiť s následkami až smrťou chorého. Napriek dobrej citlivosti listérie na antibiotickú liečbu, stále predstavuje hrozbu. Rizikom sú oslabení jedinci a tehotné ženy. Bežný človek sa najčastejšie nakazí kontaminovanými a nedostatočne upravenými potravinami. V tých sa baktérii darí hlavne pri vyšších teplotách, ktoré nám prinášajú letné mesiace.


Listerióza je ochorenie, ktoré spôsobuje vážne zdravotné ťažkosti. Je rizikom hlave pre tehotné ženy a ľudí s oslabenou imunitou. Predstavuje veľké nebezpečenstvo pre plod, kedy je príčinou retardácie a iných závažných následkov. V niektorých neliečených prípadoch sa končí smrťou.

Listerióza

Listerióza (listeriosis) je ochorenie spôsobené mikroorganizmami z rodu Corynebacteriaceae konkrétne ide o baktériu Lysteria monocytogens. V niektorých málo prípadoch aj baktériou Listeria ivanovii. 

laborant držiaci petriho misku skúmajúci baktérie v mäse
Mäso - zdroj listerie monocytogens
Zaujímavé:
Baktéria je mimoriadne odolná voči vonkajším vplyvom a rôznym teplotám. Toleruje chlad až do 1ºC. Ešte viacej sa jej darí pri tých vysokých (30 °C až 37 °C). Prežíva až pri 40ºC. Najväčšie riziko predstavuje počas horúcich, letných dňoch.

Toto bakteriálne ochorenie je pri skorej diagnostike veľmi dobre liečiteľné antibiotikami. Pozitívne reakcie sú zaznamenané hlavne na penicilínové antibiotiká.

Neliečené ochorenie, neskoro liečené ochorenie alebo ochorenie u rizikových ľudí môže však spôsobiť ťažké septické stavy, následky s poškodením mozgu ale aj iných orgánov až smrť jedinca.

Ako sa môžeme nakaziť?

Rezervoárom tohto ochorenia sú nakazené zvieratá ale aj človek. Jedná sa hlavne o cicavce (voľne žijúce, domáce). Baktéria sa nachádza v ich črevnej flóre a je vylučovaná stolicou. Výnimkou nie sú ani vtáky, či dokonca plazy. Nachádza sa aj voľne v prírode.

Prenos listérie

Listerióza sa prenáša hlavne výkalmi (kompost) ale aj nedostatočne upravenými potravinami z nakazených zvierat. Je veľmi odolná voči vonkajším vplyvom a teplotám. Dlho prežíva v pôde a kontaminovanej vode.

Preto je možné sa nakaziť nielen prostredníctvom potravy živočíšnej, ale aj rastlinnej.

farmár držiaci ovcu, v pozadí je kopa sena
Zvieratá - rezervoár listérie

Podľa vyššie uvedeného je samozrejmé, že infekcia sa do tela dostáva hlavne cez ústa a sliznice.

Najčastejšie je to potravinami obsahujúcimi baktériu listérie ale aj fekálno - orálnym prenosom, teda ústami, ktoré prišli do kontaktu napríklad zo špinavými rukami od stolice pri nedostatočnej hygiene.

Ďalšou vstupnou bránou je porušený kožný kryt, napríklad poranenie ruky pri práci v záhrade. Baktéria sa do krvi dostane z kontaminovanej vody, pôdy či kompostu.

Je možný, ba dokonca nie sporadický, prenos z matky na plod cez placentu. Preto pri infikovanej matke je ohrozený aj plod práve transplacentárnym prenosom alebo počas samotného pôrodu. Z tohto dôvodu zaraďujeme gravidné ženy medzi rizikovú kategórie chorých na listériu.

Najmenej častou bránou vstupu infekcie je dýchací systém a očné spojovky. Napriek raritnosti je možné ochorieť aj týmto spôsobom.

Potraviny najčastejšie obsahujúce listériu

Potraviny, ktoré môžu obsahovať túto mimoriadne rezistentú baktériu je naozaj široké množstvo. V prvom rade sú to výrobky z nakazených zvierat ako napríklad mäsové či mliečne produkty. Sekundárnou kontamináciou sem možno zaradiť aj rastlinné výrobky.

Kvôli výbornej priľnavosti listérie na rôzne povrchy, je treba byť obozretný aj pri čistení jedálenských potrieb (taniere, vidličky, lyžičky, hlavne dosky na krájanie). Iba opláchnutie riadu mierne teplou vodou nestačí.

potraviny - mäso, syry, bryndza, zmrzlina, vajcia
Potraviny, ktoré sú najčastejším zdrojom listérie

Živočíšne produkty

 • svalové mäso
 • klobásy
 • párky
 • slanina
 • syry (zrejúce, plesňové, ovčie)
 • bryndza
 • nepasterizované mlieko
 • jogurty
 • maslo
 • ryby (filety, losos)
 • vákuovo balené produkty

Rastlinné produkty - hnojené

 • kel
 • paradajka
 • paprika
 • uhorka
 • šaláty

Riziková skupina ľudí

Najohrozenejšou skupinou sú tehotné ženy, plod gravidnej matky, malé deti, starí ľudia, polymorbídny ľudia (s viacerými ochoreniami) a imunodeficientní pacientie (onkologicky chorí, HIV).

bruško tehotnej ženy
Listéria je hrozbou pre tehotnú a jej dieťa

Tehotné ženy

U gravidných žien vo väčšine prípadov ochorenie prebieha ako teplotový stav. Menej často prechádza do sepsy - ľudovo takzvaná otrava krvi, teda premnoženie baktérie v krvnom obehu s možnosťou šokového stavu a zlyhania jednotlivých orgánov.

Vo väčšine prípadov sa gravidita končí potratom alebo predčasným pôrodom mŕtveho novorodenca. Predčasný pôrod živého dieťatka nesie so sebou následky popísané nižšie.

Plod nakazenej matky 

Plod je na tom horšie ako matka. Novorodenec je krehká bytosť s nízkou obranyschopnosťou. Po napadnutí malého telíčka vzniká závažná infekcia s vysokými teplotami, sepsa.

Zaujímavé:
Častou komplikáciou býva meningitída (zápal mozgových blán). Stav sa môže skončiť smrťou. V prípade prežitia dieťatka hrozí mentálna retardácia rôzneho stupňa. Stupeň retardácie závisí od skorej diagnostiky, celkového priebehu ochorenia, liečby a samozrejme vytrvalosti malého človiečika.

Rovnako časté sú aj iné poškodenia mozgu. Po prekonaní listeriózy je vysoko pravdepodobné, že dieťatko bude trpieť epilepsiou.

Ide o neurologické ochorenie zapríčinené poruchou nervových vzruchov v mozgu, ktoré má za následok krátkodobé stavy bezvedomia s kŕčovou aktivitou. Prebiehať môže samostatne alebo v kombinácii s mentálnou retardáciou, kedy sú záchvaty veľmi časté (aj niekoľkokrát za deň).

Ľudia s imunodeficitom (oslabenie obranyschopnosti)

Imunodeficientný ľudia sú rizikovou skupinou takmer pri všetkých ochoreniach. Takisto to je pri listerióze. Oslabený imunitný systém nie je schopný bojovať proti infekcii tak, ako imunitný systém zdravého človeka. Preto priebeh ochorenia býva závažnejší, dlhší a komplikovanejší.

Liečba nemusí byť úspešná.

Do skupiny imunodeficientných ľudí patria ľudia, ktorý sú z nejakého dôvodu liečený imunosupresívnymi liekmi. Tie sa používajú na potlačenie imunity u jedincov trpiacich napríklad vrodenými autoimunitnými ochoreniami, pri niektorých alergických ochoreniach alebo pred transplantáciou orgánov.

Tiež sem patria tí, ktorých imunita je znížená následkom získaného chorobného stavu. Ide napríklad o onkologicky chorých, či ľudí s HIV.

Priebeh ochorenia u takýchto ľudí je omnoho ťažší.

Prejavy ochorenia, prevencia a liečba

Od nakazenia sa do prvých príznakov zväčša ubehne týždeň až mesiac. Následne sa objavujú prvé symptómy listeriózy. Priebeh môže byť v niektorých málo prípadoch aj asymptomatický.

Pokiaľ sa prejavy ochorenia manifestujú, zväčša sa jedná o horúčkovitý stav s ďalšími príznakmi, ktoré bývajú rôznorodé. Veľmi často imitujú iné ochorenia. Preto v rámci diferenciálnej diagnostiky ne je anamnéza postačujúca.

Dôkaz listérie je najpresnejší kultivačným vyšetrením, a to sterom z konečníka a odobratím stolice. Listérie sa dajú dokázať aj v moči alebo sérologickým vyšetrením krvi.

Príznaky ochorenia

 • horúčka, triaška, sepsa
 • nadmerné potenie
 • únava, spavosť
 • malátnosť, slabosť, vyčerpanie
 • znížená fyzická výkonnosť
 • vyrážky na koži až pľuzgiere
 • nevoľnosť, zvracanie
 • bolesti hlavy
 • bolesti brucha
 • hnačky
 • zväčšenie regionálnych uzlín
 • príznaky meningitídy
 • príznaky angíny
 • príznaky infekčnej mononukleózy
 • príznaky brušného týfusu
 • zväčšenie sleziny a pečene
 • nekrózy na slezine, pečeni, obličkách a pľúcach
 • predčasný pôrod, mŕtvy plod, potrat

Prevencia

Pred nakazením sa týmto ochorením je možné sa chrániť. Informovanosť by mala byť  základom hlavne u tehotných žien, ktoré môžu ohroziť dva životy. Ten svoj a život svojho nenarodeného dieťatka.

 • informovanosť
 • správne spracovanie potravín
 • pasterizácia
 • správne skladovanie potravín (teplota < 5°C, chladiarenské boxy nemajú dostatočne nízku teplotu!)
 • oddelené skladovanie potravín
 • dostatočná tepelná úprava potravín (teplota varu > 70°C)
 • likvidácia preexpirovaných potravín
 • správne stolovanie
 • správne hygienické návyky
 • používanie ochranných pomôcok (zdravotníctvo, pôdohospodárstvo)
 • prísna inšpekcia potravín

Kto je najviac ohrozený?

špinavá ruka držiaca paradajky
Listéria dlhodobo prežíva aj v pôde

Najviac ohrozenou skupinou ľudí sú tí, ktorí sú v priamom kontakte s chorým zvieraťom. Reč je hlavne o veterinároch, ošetrovateľoch a pracovníkoch na farmách. Tí sa najčastejšie nakazia pri poranení a porušení kožného krytu, cez ústa a respiračný systém.

Riziko je vyššie aj u zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s kontaminovaným materiálom (laboranti) alebo zdravotníckych pracovníkov prvého kontaktu (záchranári, obvodný lekári).

Potom s ľudia z nižších sociálnych vrstiev. Nemajú správne hygienické návyky alebo možnosti. Zväčša sa jedná o jedincov nielen s nízkym hygienickým štandardom ale aj slabou informovanosťou o možnostiach nákazy.

Liečba

Liečba listeriózy je antibiotická a vysoko individuálna u každého jedinca, s prihliadnutím na jeho vek, váhu, celkový stav a pridružené ochorenia. Najviac osvedčené antibiotiká proti listerii monocytogens sú penicilín, ampicilín alebo makrolidové antibiotiká.

Liečba zväčša trvá trošku dlhšie ako pri iných infekciách. Doba liečenia sa pohybuje od 2 do 4 týždňov. Málokedy zaberá na jedno antibiotikum. Neraz ide o viac kombináciu antibiotík, aby bola efektívna.

Pod dohľadom lekára (infektológ, gynekológ, neonatológ, pediater) by mali byť tehotné ženy, nakazený novorodenci, malé deti, starí ľudia, imunodeficeintní pacienti a ktokoľvek s ťažkým priebehom ochorenia.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia
 

Otestujte sa

1. Čo je tolisterióza?

2. Kto je najviac ohrozený listeriózou?

3. Čo môže spôsobiť listerióza u tehotnej ženy?

4. Aké poškodenie hrozí plodu nakazenej matky?

5. Aké teploty toleruje baktéria - Listéria monocytogens?

6. Ktoré lieky dobre zaberajú proti listerióze?

7. Kto všetko je rezervoárom baktérie?

8. Ako sa prenáša listerióza?

9. Aká je inkubačná doba listeriózy?

10. V ktorých potravinách sa môže baktéria nachádzať?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, nepríjemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.