späť na zoznam článkov

Aký respirátor je účinný proti koronavírusu / COVID-19? Je potrebná ochrana FFP1, FFP2 či FFP3? Alebo postačuje maska, rúško?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Aký respirátor je účinný proti koronavírusu / COVID-19? Je potrebná ochrana FFP1, FFP2 či FFP3? Alebo postačuje maska, rúško?
Zdroj foto: Getty images

SARS-CoV-2 sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Z infikovaného človeka do zdravého organizmu preniká dýchacími cestami v podobe drobných kvapôčok. Aký respirátor nás dokáže ochrániť?


Aký respirátor je účinný pri ochrane pred respiračnou infekciou novým koronavírusom, a teda COVID-19?

SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie dýchacích ciest COVID-19.

Z človeka na človeka sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Vírus je prítomný v aerosóle, teda v drobných kvapôčkach, ktoré sa z infikovanej osoby šíria pri kašli, kýchaní či pri blízkom rozhovore.

Vedeli ste že: 
Počas zakašlania sa do ovzdušia dostáva až 3000 kvapôčok respiračných vírusov? 

Hlavnou vstupnou bránoudýchacie cesty zdravého človeka, hostiteľa, a to nos, ústa. A preto je dôležitá ochrana tváre respirátorom pred SARS-CoV-2 / COVID-19.

Ale, vírus môže do tela preniknúť i očami po dotyku či pretrením tváre kontaminovanými rukami. 

Tabuľka uvádza rozdelenie respirátorových masiek podľa stupňa ochrany

Maska / respirátor triedy Popis ochrany
FFP1 poskytuje ochranu pred:
 • nejedovatým prachom
 • prachom, ktorý nevyvoláva fibrózu
 • vdychovanie vzduchu s čiastočkami nevyvoláva ochorenia
 • môže dráždiť dýchacie cesty a to i zápachom
 • ochrana v prostredí, kde sa neočakáva výskyt jedovatých prachov a aerosólov
 • filtrujú minimálne 80 % častíc zo vzduchu do veľkosti 0,6 μm
 • postačuje pre využitie v potravinárstve či stavebníctve
 • koncentrácia neprekročí prípustné koncentrácie 4x NKP (najvyššia prípustná koncentrácia)
 • menej ako 22 % vnútorný prienik
FFP2 poskytuje ochranu pred:
 • pevnými a kvapalnými látkami, ako je prach, dym, aerosól
 • zdraviu škodlivými látkami, ktoré môžu mať fibrinogénny vplyv
 • môžu poskytnúť i ochranu pred pachmi
 • zachytávajú minimálne 94 % častíc do veľkosti 0,6 μm
 • použitie v priemysloch pracujúcich s kovom, baníckom
 • koncentrácia neprekročí prípustné koncentrácie 10x NKP (najvyššia prípustná koncentrácia)
 • menej ako 8 % prienik dovnútra
FFP3 najvyššia miera ochrany: 
 • jedovaté a zdraviu škodlivé častice, prach, dym, aerosól
 • ochrana pred rakovinotvornými, choroboplodnými zárodkami, ako sú vírusy, baktérie, plesne, spóry
 • i pred rádioaktívnymi látkami
 • minimálne 99 % úroveň ochrany pred časticami do veľkosti 0,6 μm
 • použitie si nájdu v chemickom priemysle, a v tejto dobe i v zdravotníctve
 • koncentrácia neprekročí prípustné koncentrácie 40x NKP (najvyššia prípustná koncentrácia)
 • menej ako 2 % prienik dovnútra
FFP = filtering face piece = filtračná tvárová maska.

Tieto masky / respirátory chránia pred vniknutím drobných čiastočiek do dýchacej trubice.

Európska norma STN EN 149+A1 - ochranné prostriedky dýchacích orgánov, filtračné polomasky na ochranu pred časticami.

Podľa typu chránia pred vniknutím čiastočiek:

 • prachu
 • dymu
 • aerosólu - kvapalná hmla

Avšak, nechránia pred jedovatým plynom a parou. K tomu účelu sú potrebné iné ochranné pomôcky (maska na celú tvár).

Tento typ polomasky masky, respirátora chráni nos a ústa

Zložené sú z viacerých vrstiev (filtračná HEPA vrstva a ďalšie), ktoré poskytujú dostatočnú ochranu, a to podľa rozdelenia do 3 tried. Vyrábajú sa vo viacerých tvaroch, aby sedeli mužom i ženám či väčším deťom.

+ Pre danú účinnosť masky je dôležité jej tesné priľnutie k tvári. 
Inak sa znižuje efektivita ochrany. 
To platí i pri viditeľnom strnisku na tvári. 
Muži musia byť oholení. 
Respirátor sa musí nasadiť podľa inštrukcií výrobcu. 

Maska môže byť osadená výdychovým ventilom, ktorý uľahčuje vydychovanie vzduchu z masky. Zvyšuje pohodlie používania.

Doba ochrany jednorazových masiek je medzi 8 až 24 hodinami (prípadne dobu výdrže upravuje výrobca).

Označenie respiračných ochranných prostriedkov podľa regiónu:

 • FFP2 - Európa EN 149-2001
 • N95 - USA NIOSH-42CFR84 - nemajú odolnosť voči olejom 
  • N95 - filtrujú najmenej 95 % vzdušných častíc
  • N99 - filtrujú najmenej 99 % vzdušných častíc
  • N100 - filtrujú najmenej 99,97 % vzdušných častíc
  • odolnosť voči oleju poskytujú masky P95, P99 a P100
 • KN95 - Čína GB2626-2006
 • P2 - Austrália, Nový Zéland AS/NZA 1716:2012
 • Korea 1st class - Kórea KMOEL-2017-64
 • DS - Japonsko JMHLW-Notification 214, 2018
Pre zaujímavosť: 
WHO pri práci s nakazenou osobou odporúča použiť ochranné okuliare, ochranný štít, ochranný odev, jednorazové rukavice odolné voči tekutinám, respiračnú ochranu typu minimálne FFP2 alebo optimálne FFP3 / N95. 

Pýtate sa:

Aký je rozdiel medzi chirurgickou maskou, rúškom a respirátorom?

Tvárové rúško pracuje ako mechanická bariéra, ktorá zabráni prieniku kvapôčok slín, hlienu, prípadne aerosólov z dýchacích ciest VON.

Nefiltruje vdychovaný vzduch a nie je dostatočne tesné.

Celková funkčná doba jednorazových chirurgických rúšok je približne 3 hodiny (kvalitnejšie do 8 hodín). Vlhké rúško je nefunkčné.

 

Respirátor, maska FFP2 či FFP3 slúži na filtrovanie vdychovaného vzduchu od častíc, ktoré sú obsiahnuté v prachu, dyme či v aerosóle.

Avšak, musí dostatočne priliehať na tvár a tesniť.

Nefiltruje plyn a paru.

Tvárové rúško, či už ide o chirurgické, jednorazové, alebo doma vyrobené, nie je teda 100 % náhradou respirátora s ochranou FFP2 / FFP3. 

Avšak, odporúča sa nosiť v bežnom kontakte, ak človek neprichádza do úzkeho kontaktu s infikovanou osobou. 

Nosenie klasických tvárových rúšok má svoj význam. Ich úspešnosť si zakladá na hromadnom dodržiavaní zásad ochrany, hygieny a odporúčaní na obmedzenie šírenia. 

Jednoducho ⇒ používanie rúška má význam, ak ho nosíme všetci.

Dôležité je uvedomiť si:

Samostatná ochrana nosa a úst nie je postačujúca.

Význam má komplexná ochrana, ktorá zahŕňa dôkladnú hygienu rúk, respiračnú hygienu (kašľanie, kýchanie, fúkanie nosa do jednorazových vreckoviek a ich vhodné zahodenie), očistu a dezinfekciu prostredia a pomôcok každodenného života (+ iné).

Príklad použitia:
Tvárovú masku / rúško bude mať osoba s podozrením 
alebo potvrdeným COVID-19. 
Zdravotnícky personál bude mať respirátorom FFP2, lepšie FFP3. 
Naviac, sa musí chrániť okuliarmi, štítom, rukavicami a pracovným odevom. 

Používanie FFP3 respirátorov je preto najdôležitejšie pre zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sú v blízkom kontakte s chorými osobami. Prípadne pri rizikovej manipulácii. 

Nevýhodou respirátorov FFP2 a FFP3 je momentálne navýšená cena a nedostupnosť.

Nutnosťou je ochrana tváre, očí, nosenie rukavíc a pracovného odevu, plášťa (+ rovnako dôležité sú ostatné režimové opatrenia, hygiena, dezinfekcia a manipulácia s rizikovým materiálom, použitým odevom...).

Význam má i správne:

 • dezinfekcia a umytie rúk mydlom
 • nasadenie masky
 • nosenie (nedotýkať sa prednej časti masky)
 • odstránenie z tváre
 • likvidácia do uzatvoreného odpadu (na to určeného)
 • dezinfekcia a umytie rúk mydlom

Pred nasadením masky je nutná osobná hygiena, a teda umytie rúk, odloženie šperkov, zviazanie dlhých vlasov, oholená tvár pre tesnosť k tvári. Rovnako, i po sňatí masky z tváre.

Viac o novom koronavíruse vám ponúkame i v článkoch:

 

Zdroj

 • uvex-safety.sk - Vysvetlenie tried ochrany FFP
 • cebm.net - What is the efficacy of standard face masks compared to respirator masks in preventing COVID-type respiratory illnesses in primary care staff?
 • rdash.nhs.uk - pdf When to use a surgical face mask or FFP3 respirator
 • fast-act.com - When to Use a Surgical Face Mask or FFP3 Respirator

Naposledy aktualizované 01.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 19. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 19. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 19. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 19. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 19. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 19. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 19. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 19. 1. 2022

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí počas pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 19. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 19. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
kocere 23.03.2021 11:21

Ak už človek dostane koronavírus, je dobré sa ihneď liečiť a sledovať oxymetrom akú má naše telo saturáciu kyslíkom, odporúčam si prečítať https://etipy.sk/ako-vybrat-a-pouzivat-pulzny-oxymeter-vlastnosti-najcastejsie-otazky/ Je dobré mať aspoň jeden v domácnosti

druha vlna - dedek 09.10.2020 19:28

ano sveet je uz unaveny corona virusom.. avsak druha vlna bude omnoho silnejsia.., staci sit do minulosti...... spanielska chripka........ uz nikdy nebude svet taky ako pred 2020............. ale ludia si to asi aj zasluzia....... vsetko bude ala home office, a virtualne....... su uz aj vibratori co su preojene cez aplikaciu......... stare casy su nenavratne pec.., lutujem mladez co vyrasta s mobilom v ruke........... game oooover

dedek 09.10.2020 19:24

cely internet zabranil ludom aby sa kupovali ffp respiratory., na Sk sa to dalo dokonca zakonne..., cize aj ked niekto ma alebo mal ffp na predaj nemohol ich dalej predat.......... chore...... ffp je dokonca blokovane pri googlom , ebayom... po celom svete.., len tzv. vyvolene firmy ich mozu predavat.., nehovoriac o kvalitnej dezinfekci... co nevysusuje... na hlavu cely svet..........

FFP2 - ivan 24.08.2020 07:45

Ja pouzivam FFP2 bez ventilu, lepsie sa mi dycha .navyse teraz su vsade vypredaje. napr : https://www.ortoshop.sk/tovar/respirator-ffp2-bez-ventilu/