späť na zoznam článkov

Aký respirátor je účinný proti koronavírusu / COVID-19? Je potrebná ochrana FFP1, FFP2 či FFP3? Alebo postačuje maska, rúško?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Aký respirátor je účinný proti koronavírusu / COVID-19? Je potrebná ochrana FFP1, FFP2 či FFP3? Alebo postačuje maska, rúško?
Zdroj foto: Getty images

SARS-CoV-2 sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Z infikovaného človeka do zdravého organizmu preniká dýchacími cestami v podobe drobných kvapôčok. Aký respirátor nás dokáže ochrániť?


Aký respirátor je účinný pri ochrane pred respiračnou infekciou novým koronavírusom, a teda COVID-19?

SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie dýchacích ciest COVID-19.

Z človeka na človeka sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Vírus je prítomný v aerosóle, teda v drobných kvapôčkach, ktoré sa z infikovanej osoby šíria pri kašli, kýchaní či pri blízkom rozhovore.

Vedeli ste že: 
Počas zakašlania sa do ovzdušia dostáva až 3000 kvapôčok respiračných vírusov? 

Hlavnou vstupnou bránoudýchacie cesty zdravého človeka, hostiteľa, a to nos, ústa. A preto je dôležitá ochrana tváre respirátorom pred SARS-CoV-2 / COVID-19.

Ale, vírus môže do tela preniknúť i očami po dotyku či pretrením tváre kontaminovanými rukami. 

Tabuľka uvádza rozdelenie respirátorových masiek podľa stupňa ochrany

Maska / respirátor triedy Popis ochrany
FFP1 poskytuje ochranu pred:
 • nejedovatým prachom
 • prachom, ktorý nevyvoláva fibrózu
 • vdychovanie vzduchu s čiastočkami nevyvoláva ochorenia
 • môže dráždiť dýchacie cesty a to i zápachom
 • ochrana v prostredí, kde sa neočakáva výskyt jedovatých prachov a aerosólov
 • filtrujú minimálne 80 % častíc zo vzduchu do veľkosti 0,6 μm
 • postačuje pre využitie v potravinárstve či stavebníctve
 • koncentrácia neprekročí prípustné koncentrácie 4x NKP (najvyššia prípustná koncentrácia)
 • menej ako 22 % vnútorný prienik
FFP2 poskytuje ochranu pred:
 • pevnými a kvapalnými látkami, ako je prach, dym, aerosól
 • zdraviu škodlivými látkami, ktoré môžu mať fibrinogénny vplyv
 • môžu poskytnúť i ochranu pred pachmi
 • zachytávajú minimálne 94 % častíc do veľkosti 0,6 μm
 • použitie v priemysloch pracujúcich s kovom, baníckom
 • koncentrácia neprekročí prípustné koncentrácie 10x NKP (najvyššia prípustná koncentrácia)
 • menej ako 8 % prienik dovnútra
FFP3 najvyššia miera ochrany: 
 • jedovaté a zdraviu škodlivé častice, prach, dym, aerosól
 • ochrana pred rakovinotvornými, choroboplodnými zárodkami, ako sú vírusy, baktérie, plesne, spóry
 • i pred rádioaktívnymi látkami
 • minimálne 99 % úroveň ochrany pred časticami do veľkosti 0,6 μm
 • použitie si nájdu v chemickom priemysle, a v tejto dobe i v zdravotníctve
 • koncentrácia neprekročí prípustné koncentrácie 40x NKP (najvyššia prípustná koncentrácia)
 • menej ako 2 % prienik dovnútra
FFP = filtering face piece = filtračná tvárová maska.

Tieto masky / respirátory chránia pred vniknutím drobných čiastočiek do dýchacej trubice.

Európska norma STN EN 149+A1 - ochranné prostriedky dýchacích orgánov, filtračné polomasky na ochranu pred časticami.

Podľa typu chránia pred vniknutím čiastočiek:

 • prachu
 • dymu
 • aerosólu - kvapalná hmla

Avšak, nechránia pred jedovatým plynom a parou. K tomu účelu sú potrebné iné ochranné pomôcky (maska na celú tvár).

Tento typ polomasky masky, respirátora chráni nos a ústa

Zložené sú z viacerých vrstiev (filtračná HEPA vrstva a ďalšie), ktoré poskytujú dostatočnú ochranu, a to podľa rozdelenia do 3 tried. Vyrábajú sa vo viacerých tvaroch, aby sedeli mužom i ženám či väčším deťom.

+ Pre danú účinnosť masky je dôležité jej tesné priľnutie k tvári. 
Inak sa znižuje efektivita ochrany. 
To platí i pri viditeľnom strnisku na tvári. 
Muži musia byť oholení. 
Respirátor sa musí nasadiť podľa inštrukcií výrobcu. 

Maska môže byť osadená výdychovým ventilom, ktorý uľahčuje vydychovanie vzduchu z masky. Zvyšuje pohodlie používania.

Doba ochrany jednorazových masiek je medzi 8 až 24 hodinami (prípadne dobu výdrže upravuje výrobca).

Označenie respiračných ochranných prostriedkov podľa regiónu:

 • FFP2 - Európa EN 149-2001
 • N95 - USA NIOSH-42CFR84 - nemajú odolnosť voči olejom 
  • N95 - filtrujú najmenej 95 % vzdušných častíc
  • N99 - filtrujú najmenej 99 % vzdušných častíc
  • N100 - filtrujú najmenej 99,97 % vzdušných častíc
  • odolnosť voči oleju poskytujú masky P95, P99 a P100
 • KN95 - Čína GB2626-2006
 • P2 - Austrália, Nový Zéland AS/NZA 1716:2012
 • Korea 1st class - Kórea KMOEL-2017-64
 • DS - Japonsko JMHLW-Notification 214, 2018
Pre zaujímavosť: 
WHO pri práci s nakazenou osobou odporúča použiť ochranné okuliare, ochranný štít, ochranný odev, jednorazové rukavice odolné voči tekutinám, respiračnú ochranu typu minimálne FFP2 alebo optimálne FFP3 / N95. 

Pýtate sa:

Aký je rozdiel medzi chirurgickou maskou, rúškom a respirátorom?

Tvárové rúško pracuje ako mechanická bariéra, ktorá zabráni prieniku kvapôčok slín, hlienu, prípadne aerosólov z dýchacích ciest VON.

Nefiltruje vdychovaný vzduch a nie je dostatočne tesné.

Celková funkčná doba jednorazových chirurgických rúšok je približne 3 hodiny (kvalitnejšie do 8 hodín). Vlhké rúško je nefunkčné.

 

Respirátor, maska FFP2 či FFP3 slúži na filtrovanie vdychovaného vzduchu od častíc, ktoré sú obsiahnuté v prachu, dyme či v aerosóle.

Avšak, musí dostatočne priliehať na tvár a tesniť.

Nefiltruje plyn a paru.

Tvárové rúško, či už ide o chirurgické, jednorazové, alebo doma vyrobené, nie je teda 100 % náhradou respirátora s ochranou FFP2 / FFP3. 

Avšak, odporúča sa nosiť v bežnom kontakte, ak človek neprichádza do úzkeho kontaktu s infikovanou osobou. 

Nosenie klasických tvárových rúšok má svoj význam. Ich úspešnosť si zakladá na hromadnom dodržiavaní zásad ochrany, hygieny a odporúčaní na obmedzenie šírenia. 

Jednoducho ⇒ používanie rúška má význam, ak ho nosíme všetci.

Dôležité je uvedomiť si:

Samostatná ochrana nosa a úst nie je postačujúca.

Význam má komplexná ochrana, ktorá zahŕňa dôkladnú hygienu rúk, respiračnú hygienu (kašľanie, kýchanie, fúkanie nosa do jednorazových vreckoviek a ich vhodné zahodenie), očistu a dezinfekciu prostredia a pomôcok každodenného života (+ iné).

Príklad použitia:
Tvárovú masku rúško bude mať osoba s podozrením 
alebo potvrdeným COVID-19
Zdravotnícky personál bude mať respirátorom FFP2, lepšie FFP3
Naviac, sa musí chrániť okuliarmi, štítom, rukavicami a pracovným odevom. 

Používanie FFP3 respirátorov je preto najdôležitejšie pre zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sú v blízkom kontakte s chorými osobami. Prípadne pri rizikovej manipulácii. 

Nevýhodou respirátorov FFP2 a FFP3 je momentálne navýšená cena a nedostupnosť.

Nutnosťou je ochrana tváre, očí, nosenie rukavíc a pracovného odevu, plášťa (+ rovnako dôležité sú ostatné režimové opatrenia, hygiena, dezinfekcia a manipulácia s rizikovým materiálom, použitým odevom...).

Význam má i správne:

 • dezinfekcia a umytie rúk mydlom
 • nasadenie masky
 • nosenie (nedotýkať sa prednej časti masky)
 • odstránenie z tváre
 • likvidácia do uzatvoreného odpadu (na to určeného)
 • dezinfekcia a umytie rúk mydlom

Pred nasadením masky je nutná osobná hygiena, a teda umytie rúk, odloženie šperkov, zviazanie dlhých vlasov, oholená tvár pre tesnosť k tvári. Rovnako, i po sňatí masky z tváre.

Viac o novom koronavíruse vám ponúkame i v článkoch:

 

Zdroj

 • uvex-safety.sk - Vysvetlenie tried ochrany FFP
 • cebm.net - What is the efficacy of standard face masks compared to respirator masks in preventing COVID-type respiratory illnesses in primary care staff?
 • rdash.nhs.uk - pdf When to use a surgical face mask or FFP3 respirator
 • fast-act.com - When to Use a Surgical Face Mask or FFP3 Respirator
 • en.wikipedia.org - Respirator
 • en.wikipedia.org - Surgical mask

Naposledy aktualizované 20.04.2020

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 5. 8. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 5. 8. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 5. 8. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 5. 8. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 5. 8. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 5. 8. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku, časť 1. Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku, časť 1.

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Ako sa chrániť pred novým koronavírusom COVID-19? Prinášame 8 efektívnych zásad a opatrení Ako sa chrániť pred novým koronavírusom COVID-19? Prinášame 8 efektívnych zásad a opatrení

Koronavírus COVID-19 sa šíri „rýchlosťou svetla”. Vakcína zatiaľ neexistuje, a napriek opatreniam zo strany vlád jednotlivých štátov, zdravotníckych organizácií a individuálnym...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.