späť na zoznam článkov

Ako sa chrániť pred novým koronavírusom COVID-19? Prinášame 8 efektívnych zásad a opatrení

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Ako sa chrániť pred novým koronavírusom COVID-19? Prinášame 8 efektívnych zásad a opatrení
Zdroj foto: Getty images

Koronavírus COVID-19 sa šíri „rýchlosťou svetla”. Vakcína zatiaľ neexistuje, a napriek opatreniam zo strany vlád jednotlivých štátov, zdravotníckych organizácií a individuálnym opatreniam jednotlivcov počty nakazených stúpajú každým dňom.


Nový koronavírus COVID-19 spôsobil globálnu pandémiu, na ktorú nie sme pripravení. Svet zachvátila panika. 

Chcete vedieť viac o tom, ako sa chrániť pred šírením a nákazou COVID-19? 

Prinášame vám odporúčania.

Čomu by sme sa mali vyvarovať?

Obmedziť kontakt s ľuďmi neznamená, aby sa každý tak povediac ukryl pred svetom.

Znamená to dodržiavať nariadenia vydané vládou SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RUVZ).

1. Obmedzujte kontakt s ľuďmi!

Vzhľadom na enormné rozšírenie koronavírusu COVID-19 vo svete je potencionálnou obeťou nákazy každý vnímavý jedinec.

Pod pojmom vnímavý jedinec rozumieme živého človeka (organizmus), ktorému chýba imunita voči konkrétnemu patogénu.

Dôležité:Čo sa týka akútneho respiračného syndrómu SARS-CoV-2, spôsobeného koronavírusom COVID-19, sme vnímavými jedincami všetci. A to preto, že sa jedná o nový typ RNA-vírusu, na ktorý ľudia nemajú imunitu!

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty je kontakt s ľuďmi (nakazený jedinec, asymptomatický nosič), tak ako ho doteraz poznáme vysokým rizikom, ktoré môže spôsobiť stúpajúcu tendenciu šírenia nákazy.

2. Zákaz cestovania 

Každý nakazený jedinec môže prostredníctvom cestovania šíriť nákazu medzi jednotlivými štátmi, prípadne priniesť nákazu do svojej krajiny.

Momentálne platí pre každého človeka s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR 14-dňová domáca karanténa po návrate domov podľa §12, ods.2, písmeno f), zákona č.355/2007 Z.z.. Karanténa sa týka aj všetkých ľudí žijúcich s touto osobou v jednej domácnosti. Jej nedodržanie je sankcionované vo výške 1650€, prípadné nakazenie inej osoby je považované za trestný čin.

Zaujímavé:
V uzatvorených priestranstvách, ktorými sa rozumie napríklad aj lietadlo, sa môže nachádzať koronavírus aj dlho po tom, ako infikovaná osoba lietadlo opustila. Predpokladaný čas zotrvania COVID-19 vo vzduchu je cca 30minút až 3 hodiny.

3. Zákaz verejných podujatí

Ako už väčšina vie, v Slovenskej republike sa zrušila väčšina verejných podujatí.

Zrušené boli predstavenia, koncerty, športové podujatia a iné spoločenské akcie, na ktorých sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí.

Bolo zakázané usporadúvať súkromné akcie, ktoré by prevyšovali počet účastníkov tridsať.

4. Nebuďte v kontakte s chorými alebo podozrivými osobami

Pokiaľ mala osoba laboratórne potvrdený koronavírus, je jej nariadená buď domáca alebo nemocničná karanténa, v závislosti od jej aktuálneho zdravotného stavu.

Tento vírus spôsobuje hlavne respiračné ťažkosti, a to

Môže mať miernykritický priebeh s nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie. V niektorých prípadoch môže mať ochorenie až fatálne následky.

Osoba má karanténu buď doma, alebo v zdravotníckom zariadení, na základe jej zdravotného stavu a odporúčania ošetrujúceho lekára. 

Neodporúča sa byť v kontakte s podozrivou osobou, ktorá by eventuálne mohla byť nakazená COVID-19.

Ide o osobu, ktorá má pozitívnu cestovateľskú anamnézu (cestovanie 2 týždne pred vypuknutím príznakov, kontakt s osobou z cudziny - rizikové oblasti, prípadne bola v kontakte s inou chorou osobou, alebo má príznaky ochorenia.

5. Dodržujte správne hygienické návyky!

Hygienické návyky by sme v sebe mali mať vypestované už od detsva. Avšak ani tie nemusia byť v momentálnej situácii dostačujúce, resp. správne.

Umývanie rúk

Medzi základné hygienické návyky patrí umývanie rúk. Robíme to však správne?

V tomto období sa apeluje na to, aby sme si ruky umývali častejšie, a to primeranou dávkou dezinfekčného mydla na báze alkoholu pod tečúcou teplou vodou.

Ruky je potrebné poriadne napeniť a poumývať aj medzi prstami.

Pozornosť by sme mali venovať aj svojím nechtom, za ktorými sa veľmi často usadzujú patogény, prípadne si ich ostrihať.

Dôkladne umyté ruky je vhodné osušiť jednorázovou papierovou utierkou alebo vlastným čistým uterákom (jedno použitie).

Možno si myslíte, že takto umyté ruky nepredstavujú hrozbu?

Opak je pravdou, pretože aj tak na nich môžu niektoré mikroorganizmy prežívať.

Preto je vhodné použiť dezinfekčný prostriedok, taktiež na báze alkoholu, ktorý treba rovnomerne rozotrieť na celé ruky a medzi prsty.

Na dezinfekciu rúk sú humánnejšie antiseptiká, ktoré natoľko nedráždia pokožku.

Pri práci a kontakte s inými osobami sa chráňte jednorázovými rukavicami.

6. Tvárové masky: Sme skutočne chránení?

Zábery z Číny boli plné vystrašených ľudí, ktorý pobehovali po uliciach v jednorázových rúškach.
Tento pohľad vyvolal v ľuďoch mylnú predstavu, že jednorázové rúška sú dostatočnou ochranou.
Podobná situácia nastala aj u nás. Ale čo vie verejnosť o rúškach a stupni ochrany pred koronavírusom?

Tieto ochranné pomôcky majú svoj význam, no nie taký, aký mnohí z vás očakávajú.

Jednorázové rúška do istej miery zadržiavajú vykašlané alebo vykýchnuté infekčné kvapôčky.

To znamená, že ak je človek s rúškom chorý a zakašle alebo kýchne, do istej miery tým chráni svoje okolie, aby sa ochorenie nešírilo ďalej.

Zaujímavé:
Doteraz sa odporúčalo dodržiavať vzdialenosť od ľudí 2metre. Avšak prenos koronavírusu je možný až do vzdialenosti 4,5m.

Je chránený aj ten, ktorý rúšku nosí?
Odpoveď znie nie!

Rúška sú len papierové, prípadne látkové pomôcky, ktoré sa používajú na prekrytie dutiny ústnej a nosa u chorého jedinca, alebo na ochranu pred menej závažnými ochoreniami.

Prekrývajú ústa a nos, ale netesnia, a taktiež materiál nie je dostačujúci.

Čo to znamená?

Ak na vás niekto kýchne, môžete sa nakaziť aj s rúškom na tvári.

Rúška majú veľký význam, len ak ich nosíme všetci!

Na ochranu proti COVID-19 je nutný stupeň ochrany BSL 2

BSL z angl. biosafety level znamená stupeň biologickej ochrany.

Jedná sa o individuálne ochranné opatrenia určené na ochranu ľudí. Každé ochorenie si vyžaduje iný stupeň BSL. Dohromady rozoznávame 4 stupne, pričom BSL 1 znamená najnižší stupeň ochrany a BSL 4 najvyšší.

4 stupne BSL:

 • BSL 1 - najnižší možný stupeň biologickej ochrany - používa sa pri patogénoch s nízkym rizikom, ktoré predstavujú len malú alebo žiadnu hrozbu infekcie (napr. nepatogénny kmeň E. coli)
 • BSL 2 - stredný stupeň biologickej ochrany - používa sa pri patogénoch a infekčných mikroorganizmoch, ktoré predstavujú mierne zdravotné riziko (napr. encefalitída, HIV, koronavírus COVID-19)
 • BSL 3 - vysoký stupeň biologickej ochrany - používa sa pri patogénoch, ktoré sú pôvodné a exotické, a môžu po vdýchnutí spôsobiť závažné až smrteľné ochorenie (žltá zimnica, West Nile virus, tuberkulóza)
 • BSL 4 - najvyšší stupeň biologickej ochrany - používa sa len v málo laboratóriách na svete, ktoré pracujú s vysoko nebezpečnými a exotickými patogénmi, ktoré majú po kontaminácii jedinca fatálne následky (vírus Ebola, Marburgská horúčka)
Zaujímavé:
Rúško, ktoré aktuálne bežne vídame medzi ľuďmi predstavuje stupeň ochrany BSL 1.
Na ochranu proti koronavírusu COVID-19 je nutný stupeň ochrany BSL 2.
BSL 2 zahŕňa respirátor, ochranné okuliare/ochranný štít, ochranný odev a ochranné rukavice.

Respirátory so stupňom biologickej ochrany BSL 2

Na skutočnú ochranu jedinca pred koronavírusom sú určené ochranné respirátory so stupňom biologickej ochrany BSL 2, s typom filtra FFP2 a FFP3

Ochranný respirátor funguje úplne opačne ako rúško.

Po jeho nasadení na ústa a nos je dobre utesnený a filtruje vdychovaný vzduch, pričom zachytáva škodlivé látky (prach, výpary, aerosól, kvapôčky), čím zabraňuje, aby sa infekcia dostala do pľúc.

Respirátor má dve nevýhody. Je finančne náročnejší ako rúško, a momentálne ťažko dostupný.

7. Dezinfekcia prostredia. Ako a s čím?

Ako už bolo spomenuté COVID-19 zotrváva vo vzduchu cca 30minút. Omnoho dlhšie je jeho prežívanie na predmetoch - až 72hodín.

Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, vetrania a iných rôznych faktorov.

Preto je dôležité dbať aj na poriadok, čistotu a dezinfekciu prostredia okolo seba.

Pod pojmom dezinfekcia - ochrana prostredia rozumieme umývanie a čistenie predmetov, ale aj vzduchu.

Dezinfekcia je proces, pri ktorom dochádza k likvidácii väčšieho počtu choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov.
Ide o zásah (koaguláciou bielkovín, cytolýzou) na živú hmotu (baktérie, vírusy, ľudská koža).

Dezinfekcia je možná chemickými prostriedkami (čistiace prostriedky s dezinfekčnými účinkami, antiseptické prípravky) a fyzikálne.

Zaujímavé:
K úplnej likvidácii akýchkoľvek živých organizmov, teda aj vírusov dochádza len pri sterilizácii!

Ako správne dezinfikovať predmety?

Odstup od ľudí a rúška nemajú význam bez dezinfekcie predmetov okolo seba. COVID-19 totiž dokáže prežiť na predmetoch až 3dni.

To znamená, že prenos je možný aj kontaktom s infikovaným predmetom.

 • Presnejšie dôjde ku kontaminácii predmetu (kýchnutie a rozprsknutie infikovaných kvapôčok do okolia a na predmety).
 • Následne sa vnímavý jedinec dotkne infikovaného predmetu.
 • Nakoniec sa nedopatrením dotkne tváre, konkrétnejšie zanesie vírus na sliznice (ústa, nos) alebo do očí.

Pred samotnou dezinfekciou je vhodné nasadiť si rukavice, a očistiť predmety od hrubých nečistôt, a to vodou a mydlom.

Používať by sa mali vhodné dezinfekčné prostriedky:

 • dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu - sanytol, dettol
 • dezinfekčné prostriedky s antivírusovým účinkom - savo
 • dezinfekčné prostriedky na prírodnej báze - chistee
 • domáca dezinfekcia - ocot, alkohol, čistý lieh

8. Ako dosiahnuť najvyššiu čistotu vzduchu vo svojom domove?

Najdôležitejší je vzduch, ktorý dýchame.

To, že máme pandémiu koronavírusom však neznamená, že sa musíme zadebniť vo svojich príbytkoch.

Vonkajší vzduch nie je infikovaný a nehrozí nám nakazenie.
Problém je vzduch v malých priestoroch, s vysokým počtom ľudí, a zlým odvetrávaním (obchody, autobusy, vlaky).

Veľmi dôležité je pravidelné vetranie. Zlý vzduch von a dobrý dnu.

Na vetranie by sme mali myslieť obzvlášť teraz, a to nie len kvôli vírusom.
Vetranie je dôležité taktiež kvôli kvantu dezinfekčných a iných prchavých látok, ktoré na dezinfekciu používame.
Popri panike, ktorú zažívame, zabúdame, že aj dezinfekcia a vdychovanie výparov môže spôsobiť zdravotné ťažkosti.

Ak ste pomysleli na čističky vzduchu, fajn, sú vhodné pre alergikov, avšak COVID-19 nezničia.

Viac o novom koronavíruse vám ponúkame i v článkoch:

Epidémia, pandémia, koronavírus a iné hrozby sveta

Toto respiračné vírusové ochorenie sa začalo šíriť z Číny (provincia Chu-pej s hlavným mestom Wu-chan), ktorá podľa najnovších informácií vrchol epidémie prekonala, a počet nových prípadov ochorenia v Číne má klesajúcu tendenciu.

Naopak Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že v súčasnej dobe je epicentrom globálnej pandémie koronavírusu práve Európa.

Každý deň je v Európe hlásených viac nových prípadov ochorenia, než bolo hlásených v Číne počas vrcholu epidémie.

Epidémia je hromadný výskyt ochorenia v určitom mieste a v určitom časovom období. 

Pandémia znamená veľkú epidémiu šíriacu sa na geograficky rozsiahlom území (kontinentálne, medzikontinentálne, celosvetovo).

Najznámejšie epidémie a pandémie v ľudských dejinách v tabuľke

Rok epidémie Ochorenie Počet obetí
541 - 542 Justiánsky mor neznámy počet, odhad od 5 až 50 miliónov obetí
1347 - 1352 Mor (pestis) 75 miliónov obetí
1918 - 1920 Španielska chrípka 20 až 50 miliónov obetí
1957 Ázijská chrípka 1 milión obetí
1968 Honkongská chrípka 700 000 obetí
2005 - 2012 AIDS 36 miliónov obetí
vo vlnách TBC 2,8 milióna ľudí ročne

Počet nových prípadov COVID-19 v Európe stúpa

Prečo v Európe a vo svete počet nových prípadov ochorenia COVID-19 pribúda? Sú doterajšie opatrenia efektívne? Kde nastala chyba?

Moderný svet ako ho poznáme má svoje výhody, ktoré sa však za určitých okolností môžu stať škodnými.

Jednou z týchto výhod je aj cestovanie a možnosti prepravy prakticky kdekoľvek.

Tieto vymoženosti 21.storočia ľudia veľmi radi využívajú, na čom nie je nič zlé.

Avšak v situácii aká aktuálne vo svete nastala, možno cestovanie definovať ako spôsob rýchleho a rozsiahleho šírenia nákazy.

Práve týmto spôsobom sa ochorenie novým koronavírusom roznieslo po svete.

Smutným faktom zostáva, že napriek medializácii a varovaniam kompetentných, ľudia cestovali aj naďalej.

Za enormné rozšírenie vírusu vo svete prakticky môže človek, resp. ľudská ľahostajnosť a iracionálne podceňovanie situácie.

Zaujímavé:
Dobrým príkladom ľudskej ľahostajnosti a všeobecného ohrozenia zdravia sú nedávne protesty matiek proti vakcinácii. Práve vďaka vakcinácii ľudia nepoznajú niektoré ochorenia, ktoré v minulosti spôsobovali epidémie, pandémie a smrť. Niektoré z týchto ochorení sa práve kvôli tejto ľahostajnosti opäť objavujú (osýpky, tuberkulóza).
Opýtajte sa sami seba. Keby existovala vakcína (aktuálne už existuje) proti COVID-19 dali by ste svoje dieťa zaočkovať? 

Čitajte tiež:

Viac o novom koronavíruse vám ponúkame i v článkoch:

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • uvzsr.sk - COVID-19
 • consteril.com - Poznáte rozdiel v laboratórnych úrovniach biologickej bezpečnosti 1,2,3 a 4?

Naposledy aktualizované 01.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 27. 10. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 27. 10. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 27. 10. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 27. 10. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 27. 10. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 27. 10. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 27. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 27. 10. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 27. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 27. 10. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.