späť na zoznam článkov

Koronavírus COVID-19: Kedy bude nová účinná vakcína? Aké lieky sa používajú teraz?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Koronavírus COVID-19: Kedy bude nová účinná vakcína? Aké lieky sa používajú teraz?
Zdroj foto: Getty images

O vytvorenie vakcíny účinnej proti novému koronavírusu COVID-19 sa snažili početné tímy vedcov a výskumníkov na celom svete. Cieľom bolo nie len vytvorenie očkovacej látky, ale taktiež urýchlenie jej výroby z dôvodu aktuálnej situácie vo svete. Kam sme pokročili?


Čo sa týka liečby koronavírusu COVID-19, lekári odporúčajú pacientom s menej závažnou formou ochorenia symptomatickú liečbu, najlepšie v domácej karanténe.

Pojem symptomatická liečba môže znieť ako nedostačujúci, avšak pomáha pri viacerých menej závažných vírusových ochoreniach. Jedná sa o terapiu na zmiernenie prejavov ochorenia. V každom prípade dopĺňa liečbu u pacientov pozitívnych na COVID-19 s vážnejším priebehom ochorenia.

Jedinú liečbu, ktorá je ale experimentálna, a zatiaľ neschválená, predstavujú lieky Remdesivir a Chlorochin.

 

Vakcína proti koronavírusu

Po tom ako v provincii Chu-pej v meste Wu-chan prepukla epidémia koronavírusu, molekulárny genetik Broderick z Inovio Pharmaceuticals v Kalifornii tušil, čo bude nasledovať.
Po zverejnení genetickej sekvencie SARS-CoV-2 čínskymi úradníkmi začal so svojím tímom intenzívne pracovať.
Ako prvý predstavili prototypovú vakcínu vhodnú na počiatočné testovanie.

Nový koronavírus zmobilizoval vedcov z celého sveta, a aj keď sú z rôznych kútov, momentálne pracujú ako jeden veľký celok so spoločným cieľom, a to nájsť liek, alebo vakcínu proti COVID-19.

Vyvíjajú, testujú, kombinujú, či hľadajú nové molekuly v snahe zabrániť šíreniu vírusu.

 

Nová vakcína proti COVID-19 - mRNA-1273

Výroba vakcín je vždy zdĺhavý a finančne náročný proces.

Zahŕňa v sebe výskum, samotnú výrobu a schválenú distribúciu.

Náročnosť procesu výroby výrazne ovplyvňujú aj prísne kontroly, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Sú však potrebné pre 100% bezúhonnosť očkovacích látok, a teda bezpečnosť ľudí.

Vakcína známa po celom svete nRNA-1273 bola vyvinutá vedcami z NIAID a ich spolupracovníkmi z biotechnologickej spoločnosti Moderna Inc., so sídlom v Cambridge v Massachusetts.

 

Čo je mRNA-1273?

Vakcína mRNA-1273 bola vyvinutá za pomoci genetickej platformy nazývanej messenger RNA, z čoho je odvodený aj jej názov.

Pôsobí tak, že usmerňuje živé bunky, aby začali vylučovať vírusový proteín (bielkovinu), za predpokladu vyvolania silnej imunitnej odpovede.

Cieľom spoločnosti Biotechnology propagujúcej terapeutické látky, a taktiež mRNA, je vytvorenie novej generácie transformačných liekov.

 

Neštandardný postup pri výrobe vakcíny?

Bežné vakcíny proti vírusom sa vyrábajú z oslabeného alebo usmrteného vírusu (osýpky, ovčie kiahne).

Pri výrobe vakcíny mRNA-1273 proti COVID-19 sa pravdepodobne štandardne ale nepostupovalo.

Dôvodom je aktuálna pandémia vo svete, a nutnosť čo najrýchlejšieho získania vakcíny.

Vakcína mRNA-1273 obsahuje krátky segment genetického kódu, ktorý je „skopírovaný” z vírusu vytvoreného v laboratórnych podmienkach.

Obsahuje už existujúcu technológiu, a podľa odborníkov bola vypracovaná na vysokej úrovni.

 

Ako to, že je vakcína vyvinutá tak rýchle?

Určite sa mnohí z vás pýtajú, ako je možné, že je vakcína vyvinutá tak skoro.

Odpoveď je jednoduchá.

Výrobu vakcíny mRNA-1273 predchádzali štúdie súvisiace s koronavírusmi.


Koranavírus totiž nie je novým vírusom.
Koronavírusy tu s nami boli aj predtým.
Infekcie koronavírusmi zväčša prebiehali ako nezávažné respiračné, ale aj hnačkové ochorenia. 
Postihovali horné dýchacie cesty, do dolných dýchacích ciest sa nedostali až do roku 2002.
Po prvý krát koronavírusy obsadili dolné dýchacie cesty pri ochorení známom aj ako MERS (Middle East Respiratory Syndrome), neskôr SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).
Keďže RNA-vírusy mutujú, dnes tu máme nákazu SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Koronavírusy sú sférické a z ich povrchu vyčnievajú akoby hroty, alebo výbežky, ktoré dávajú časticiam podobu koruny. Z toho je odvodený názov corona.

Tieto výbežky sa viažu na hostiteľské bunky, čo im umožňuje vstúpiť.

Keďže vedci už predtým pracovali na vakcíne spôsobujúcej ochorenie MERS, boli o krok bližšie pri výrobe vakcíny proti COVID-19.
Predošlé poznatky, testy a štúdie im v tom veľmi pomohli. 
Keď sa genetická informácia o SARS-CoV-2 stala dostupnou, vedci rýchlo vybrali sekvenciu na expresiu stabilizovaného proteínu špičky vírusu v existujúcej platforme mRNA.

 

Začalo sa s klinickým testovaním

Každá nová vakcína by sa mala najskôr testovať na zvieratách, a až keď budú tieto testy pozitívne, začínajú sa prvé experimentálne testy na ľuďoch.

Testy sa robia na chorých pacientoch, pre ktorých experimentálna vakcína znamená jedinú reálnu možnosť na prežitie, prípadne na dobrovoľníkoch.

 

Prebehli testy na zvieratách?

Vakcína mRNA-1273 podľa niektorých zdrojov obchádza testovanie na zvieratách, a teda aj fakt, či vyvolá chcenú imunitnú odpoveď. Vakcína netestovaná na zvieratách prináša svoje riziká.

Podľa kompetentných však bola vakcína mRNA-1273 testovaná na zvieracích modeloch a preukázala určité ochranné schopnosti.

Prvý pokus na ľuďoch je financovaný Národným zdravotníckym inštitútom (NIH).

Prvým testovaným dobrovoľníkom je občan USA, ktorý zostáva v anonymite. Testovanie sa uskutočňuje vo výskumnom ústave v Seattly. Informáciu priniesla agentúra SITA.

Na základe vyhlásenia úradníka čínskeho ministerstva školstva Lei Chaozi je vakcína na báze vírusového vektora proti chrípke, a taktiež uvádza, že v súčasnosti sa testuje na zvieratách kvôli bezpečnosti.

Napriek úspešnému testovaniu, sa k nám vakcíny nedostanú tak skoro. Overenie akejkoľvek potencionálnej vakcíny trvá 1 rok až 18 mesiacov. Rovnaký čas sa očakáva aj pri vakcíne proti kronavírusu.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa neočakáva jej zavedenie na trh skôr, ako v polovici budúceho roka.

 

Dobrovoľníci na testovanie mRNA-1273

Dobrovoľníci na testovanie tejto experimentálnej vakcíny v USA - KPWHRI (Kaiser Permanente Washington Health Research Institute v Seattly) dostávajú očkovaciu látku do ramenného svalu na hornej končatine.

Podávajú sa dve vzorky s odstupom 28 dní.

Štúdia 1.fázy testovania zahŕňa celkom 45 dobrovoľníkov (zdravých dospelých jedincov) na vyhodnotenie bezpečnosti a imunogenicity v dvojdávkovej vakcinačnej schéme.

Jedná sa o prvý krok v procese klinického skúšania. Nasledovať bude vyhodnotenie, či je vakcína prínosom.

Vedci z Čínskej akadémie vojenských lekárskych vied údajne taktiež dostali súhlas na testovanie potenciálnej vakcíny proti COVID-19.
Testovanie začalo 16. marca, a malo by pokračovať do 31. decembra.

 

Vakcína proti COVID-19 je prioritou pre ochranu verejného zdravia

Vzhľadom na celkovú situáciu vo svete, rýchlosť šírenia vírusu SARS-CoV-2, vysoký počet nakazených a mŕtvych sa vakcína mRNA-1273 stáva naliehavou prioritou, dôležitou pre ochranu verejného zdravia obyvateľstva.

Práve to je dôvod rekordne rýchleho zahájenia 1.fázy testovania.

 

Kým sa mRNA dostane von, na súčasnú pandémiu bude príliš neskoro!

Po zaočkovaní budú dobrovoľníci aj naďalej sledovaný v rozpätí jedného roka po druhej injekcii.
 
Monitorovanie účastníkov zahŕňa:
  1. sledovanie bežných príznakov očkovania ( bolesť v mieste vpichu, horúčka) 
  2. zistenie imunitnej odpovede na experimentálnu vakcínu z krvných vzoriek

Počiatočné údaje z klinického skúšania by mali byť známe do troch mesiacov od začatia testovania (16.marca 2020).
Avšak verejnosti bude dostupná najskôr o rok. Dôvodom je testovanie bezpečnosti vakcíny.

Ak bude testovanie úspešné vo väčšom rozsahu, šarže vakcíny mRNA by sa mohli dostať na trh už v roku 2021.

 

Čo so súčasnou pandémiou COVID-19?

Medzitým ako prebiehajú prvé testy vakcíny mRNA-1273, vedci sa objavili a vyvíjajú celý rad ďalších terapeutických modalít.

Niektoré z nich sa postupne schvaľujú a používajú ako doplnková terapia pre kriticky chorých pacientov (favipiravir).

Niekoľko ďalších experimentálnych liekov sa aj naďalej skúma a čaká na svoje schválenie (remesdivir).

Ďalej sú tu repurponované monoklonálne protilátky mAbs, ktoré boli vyvinuté proti predchádzajúcim koronavírusom (SARS, MERS), a sú nádejou na pasívnu imunizáciu skôr, ako sa vakcíny uvedú na trh.

 

Doterajšia liečba COVID-19

Vedci aj naďalej robia kontrolné štúdie liekov Remdesivir a Chlorochin ...

Remdesivir (kód: GS-5734) je širokospektrálne antivirotikum, ktoré sa používa na liečbu Eboly a Marburgskej horúčky. Patrí do skupiny nukleoidných liekov, ktoré pôsobia proti väčšine vírusových ochorení, spôsobených RNA-vírusmi, ako napr. rhinitídy, horúčka Lassa, vírus Hendra, MERS, či SARS.Na základe skúmania však vedci zistili, že remdesivir je účinný taktiež v boji proti COVID-19. Liečba tohto ochorenia je síce účinná, avšak experimentálna a neschválená.

Zaujímavé:
Remdesivir bol pravdepodobne úspešný u staršej pacientky z Kalifornie, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.
Lekári dostali mimoriadne povolenie od úradov na použitie tohto lieku.
Táto žena, pôvodne v zlom stave sa stabilizovala, avšak či za zlepšenie môže práve rendezivir nie je úplne jednoznačné.

Chlorochin (známy aj pod názvom Aralen) je chinolínový liek používaný vyše 70rokov predovšetkým na prevenciu malárie, ale taktiež pri niektorých autoimunitných ochoreniach. V podstate je to antimalarikum vhodné predovšetkým ako profylaxia (prevencia) proti ochoreniu s nízkou toxicitou na človeka. Očkujú sa ním ľudia pred vycestovaním do rizikových oblastí (s vysokým výskytom malárie).Po podaní účinnej látky do živého organizmu sa koncentruje v tele pôvodcu a blokuje jeho metabolické pochody.

TIP: Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia - cudzokrajné nákazy
Zaujímavé:
Chlorochin bol vyvinutý v čase druhej svetpovej vojny, počas amerického programu hľadajúceho antimalariká.
Vedeckými štúdiami bolo zistené, že liečivo je účinné aj proti vírusu SARS-CoV-2.

Liečba koronavírusu pomocou čokolády, či pohára červeného vína?

Doktor Smieško zo svojím tímom študoval mnoho chemických zlúčenín s potencionálnymi antivirotickým účinkami, v boji proti koronavírusu.

V tomto množstve sa našla jedna zlúčenina, ktorá by mohla byť úspešná - taxifolín.

Táto informácia bola zverejnená, pretože cieľom lekárov je momentálne čo najrýchlejšie pomôcť, a nie si dať objav patentovať.

Taxifolín je chemická zlúčenina patriaca medzi flavonoidy, s antivirálnymi účinkami, bez preukázanej  toxicity na človeka.
Nachádza sa napríklad v čokoláde, červenom víne alebo zelenom čaji.
Avšak pozor na nadmernú konzumáciu alkoholu, ktorý znižuje schopnosť imunity.

 

Kedy dorazí vakcína proti koronavírusu na Slovensko?

Prvá dodávka vakcín proti COVID-19 by mohla na Slovensko doraziť už v polovici decembra. Uviedol to 25. novembra 2020 minister zdravotníctva Marek Krajčí. Vakcínu Pfizeru a BioNTechu však ešte musí schváliť Európska lieková agentúra.

"Zaočkovať by sme chceli 150-tisíc ľudí," povedal minister s tým, že následne budú tieto osoby opäť preočkované. Ak všetko dobre pôjde, očkovanie by podľa Krajčího mohlo prebehnúť už v decembri 2020.

Minister zdravotníctva tiež podotkol, že firma nepovolí žiadnemu štátu prepravovať vakcíny, dovezie ich sama na miesta určenia. Ručí tak za 100 % stav vakcíny. Na týchto miestach by mali byť realizované aj prvé očkovania.

 

Viac o novom koronavíruse vám ponúkame i v článkoch:

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

  • biospace.com - Moderna oznamuje prvého účastníka štúdie mRNA-1273 proti novému koronavírusu
  • europeanpharmaceuticalreview.com - Prvý pacient, ktorému bola v klinickej skúške fázy I podaná vakcína proti koronavírusu
  • nature.com - Pandémia koronavírusu a vakcína

Naposledy aktualizované 01.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 27. 10. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 27. 10. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 27. 10. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 27. 10. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 27. 10. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 27. 10. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 27. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 27. 10. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 27. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 27. 10. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.