späť na zoznam článkov

Ženy a únik moču? Postihuje i mladšie + príčiny a liečba, čo pomáha?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková
Ženy a únik moču? Postihuje i mladšie + príčiny a liečba, čo pomáha?
Zdroj foto: Getty images

Inkontinencia trápi prevažne nežné pohlavie. Nevyhýba sa ani mladým ženám. Nečakajte a riešte tento problém čo najskôr.


Samovoľný únik moču u žien nie je výnimočný stavom. 
Prečo k nemu dochádza? 
Ako sa dá ovplyvniť a liečiť? 
Ako si vedia, nie len skúsenejšie, ale i mladé ženy pomôcť? 

Únik moču predstavuje spoločenskýhygienický problém. Vo veľkej miere postihuje najmä ženy. Nevyhýba sa ani mladším ročníkom, či športovo aktívnym ženám. Viesť môže k strate sebadôvery, zahanbeniu až k depresiám.

Nedobrovoľný únik moču sa odborne nazýva inkontinencia. Vyskytuje sa nielen u starších ľudí. Trpieť ňou môžu i mladí, či dokonca aj, športovo aktívni ľudia.

Tento problém sa sám od seba nevyrieši. Neprepadajte však zúfalstvu či depresiám. Čím skôr navštívite lekára, tým je liečba efektívnejšia.

Výskyt inkontinencie u žien v tabuľke

Mladé ženy 5 - 16 %
Ženy stredného veku 14 - 41 %
Staršie ženy 4,5 - 44%

Podľa niektorých odhadov sa predpokladá, že až 50% žien sa stretlo s občasným únikom moču. Liečbu si vyžadovalo až 20% z nich.

Inkontinenciou trpí na Slovensku viac než 17 % populácie. Môže sa vyskytnúť v každom veku.

Medzi príčiny, alebo faktory vplývajúce na vznik inkontinencie patria:

Zápaly močových ciest obťažujú najmä ženy. Prečítajte si tiež náš magazínový článok: Zápal močových ciest trápi v lete najmä nežné pohlavie

Typy inkontinencie

Úniky moču sa odlišujú na niekoľko druhov, ktoré sa od seba odlišujú prejavmipríčinou. Niektoré sú typické pre určitý vek, alebo pohlavie.

 

Rozdelenie inkontinencie podľa Medzinárodnej spoločnosti pre inkontinenciu (tabuľka)

stresová inkontinencia únik moču, pri zvíšení vnútrobrušnom tlaku (kašeľ, kýchnutie) 
urgentná inkontinencia nekontrolovateľný únik moču, spojený s náhlim a silným nutkaním na močenie
reflexná spôsobená nenormálnou reflexnou činnosťou miechy
inkontinencia z pretekania častý, alebo stály únik moču
extrauretrálna inkontinencia únik moču inou cestou, ako cez močovú rúru
Prechodnú inkontinenciu môžu spôsobovať i lieky, ako napríklad niektoré hypnotiká, diuretiká, spazmolytiká alebo antiparkinsoniká.

Podľa závažnosti sa inkontinencia rozlišuje na tri stupne (klasifikácia podľa Ingelmann – Sundberga)

 1. Stupeň - únik po kvapkách, pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku
 2. Stupeň - únik pri minimálnom zvýšení vnútrobrušného tlaku
 3. Stupeň - stály únik, bez súvislosti s fyzickou aktivitou
Prečítajte si, čo všetko môže ešte spôsobovať neschopnosť udržať moč.

.

Urgentná inkontinencia moču

Postihuje mužovženy v období po menopauze. Často býva spájaná tiež s pojmom hyperaktívny močový mechúr.

Únik moču je sprevádzaný pocitom náhleho, neodkladného pocitu na močenie. Vyskytujú sa i časté denné, a nočné močenia. Medzi príčiny, ktoré vyvolávajú urgentnú inkontinenciu, môžu patriť infekcie močových ciest, nádor či zväčšená prostata.

Stresová inkontinencia

Ide o samovoľný, teda pasívny odchod moču, pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku. Postihuje najmä ženy. Vzniká, keď tlak v močovom mechúry, prevýši silu zvierača močového mechúra. Objavuje sa najčastejšie vo veku 4555 rokov.

Typický je únik moču, pri dvíhaní ťažkých predmetov, kašlaní či kýchaní. Súvisí s hypermobilitou močovej rúry, alebo oslabením jej zvierača. Medzi najčastejšie príčiny vzniku patrí oslabenie panvového dna, napríklad častými pôrodmi.

Inými príčinami môže byť pokles pohlavných hormónov pri menopauze, oslabenie zvierača, alebo stav po úrazoch.

Zmiešaná inkontinencia

Je kombináciou stresovej a urgentnej inkontinencie. Často sa objavuje u starších osôb.

Reflexná inkontinencia

Jej pôvodcom sú nervové ochorenia. Tie dráždia reflex, ktorý je zodpovedný za vylučovanie. Prejavuje sa nekoordinovaným a prerušovaným močením.

Inkontinencia z pretekania

Spôsobuje ju porucha kontraktility, teda sťahovateľnosti močového mechúra. V dôsledku preplnenia močového mechúra nastáva častý, alebo až nepretržitý odtok moču.

Varovné signály začínajúcej inkontinencie

Občasnú inkontinenciu a jej sprievodné príznaky neberte na ľahkú váhu. Sami od seba nevymiznú. Naopak, pravdepodobne sa budú stupňovať. Neváhajte sa preto zveriť do rúk urológa, ktorý pri skorom podchytení môže váš začínajúci problém vyriešiť, alebo aspoň zmierniť.

Javy, ktoré môžu viesť k vzniku inkontinencie:

 • časté denné a nočné močenie
 • časté infekcie močových ciest
 • časté zápchy
 • intenzívny a neodkladný pocit na močenie
 • nutkanie na močenie, už pri malej náplni močového mechúra
 • úniky moču vo vodorovnej polohe
 • neschopnosť prerušiť prúd moču
 • občasný únik moču pri kašli či kýchaní

Únik moču a menopauza

Návaly tepla, infekcie močových ciest, problémy so spánkom, ale i nechcený únik moču. To sú len niektoré z nepríjemností, ktoré zažíva takmer každá žena, v období klimaktéria.

Klimaktérium, alebo hovorovejšie prechod, je pomenovanie pre obdobie, kedy nastáva postupný útlm funkcie vaječníkov. S tým je spojená menopauza, čo je výrez pre stratu pravidelného menštruačného krvácania.

Možno vás zaujme i zaujímavý článok: Menopauza u mužov, vtip alebo realita?

Hormonálne zmeny, ako je napríklad pokles hladiny estrogénu, vplývajú i na brušné a panvového svalstvo. To je vplyvom týchto zmien oslabené.

Keďže sa svaly panvového dna podieľajú na ovládaní močového mechúra, ich oslabenie sa prejaví i v oblasti močenia a celého vylučovacieho systému. Objaviť sa môže časté nutkanie na močenie, či ťažkosti udržať moč. I poloha a pružnosť močového mechúra sa mení, čo tiež vplýva na ovládanie vylučovania.

Medzi ďalšie faktory, ktoré prispievajú k inkontinencii počas menopauzy, sú časté infekcie močových ciest, zapríčinené zvýšenou suchosťou slizníc.

Počas menopauzy býva často prítomné i naberanie na hmotnosti. To je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje už tak oslabené vnútrobrušné svalstvo a svaly panvového dna. 

Únik moču, v súvislosti s tehotenstvom

Zmeny v tele ženy, ktoré nastávajú počas tehotenstva, majú vplyv i na schopnosť udržania moču. Záleží samozrejme aj od hmotnosti plodu.

pôrod má vplyv na silu mechúra a panvového dna. Stupeň poruchy záleží od spôsobu a trvania samotného pôrodu. Najmä opakované pôrody, v krátkom čase za sebou, oslabujú panvového dno a podporný aparát močovej rúry, čo môže mať za dôsledok nechcené úniky moču.

Inkontinencia trápi i mladé ženy

Únik moču sa objavuje i u mladých žien. Pomerne často môže obťažovať dokonca i tie športovo zdatné.

Ako je to možné?

Nadmerné fyzické zaťaženie má za následok vyvíjanie veľkého tlaku na svaly panvového dna. Tie sú nadmerne napínané a následne oslabené. Ide najmä o silové športy, ako je napríklad crossFit či fitnes. 

Môže ísť tiež o športy, kde sú časté skoky ako volejbal či basketbal. Pravidelná intenzívna fyzická záťaž, tak môže tiež byť príčinou problému, s nechceným unikaním moču.

Diagnostika inkontinencie u žien

V dnešnej dobe vyšetrovacích metód, sa dá inkontinencia objektívne zhodnotiť a pristúpiť tak k zodpovedajúcej liečbe.

Anamnéza, teda rozhovor s pacientkou, je pre stanovenie diagnózy dôležitý. Zisťujú sa doterajšie ťažkosti, ale i sociálne pomery či pracovné vyťaženie. Podstatné sú i doteraz prekonané ochorenia.

Lekár vás môže požiadať o vyplnenie takzvaného mikčného diára, kde budete zapisovať informácie, ako napríklad príjem tekutín či počet epizód inkontinencie. Tak získa prehľadnejšie informácie o intenzite a charaktere ochorenia.

Informácie ohľadom samotnej problematiky inkontinencie, môžu zahŕňať údaje o charaktere a druhu činnosti, počas ktorej dochádza k úniku moču. Tiež frekvencia a množstvo mimovoľne odtečeného moču sú dôležité.

Dôležité je i gynekologické vyšetrenie. Pri ňom sa hodnotí tvar vonkajšieho ústia močovej rúry, či známky zápalu. Pátra sa i po možnom ochabnutí svalstva v oblasti genitálií a panvového dna.

U žien je dôležitým faktorom elasticita močovej rúry.

Lekár vás môže požiadať o úkony ako zakašlanie, alebo zatlačenie na panvové dno. Mnohé vyšetrovacie postupy môžu byť pre pacientku nepríjemné a vyvolávať pocit hanby.

Tieto metódy sú však potrebné, aby lekár zhodnotil únik moču a silu stiahnutia panvového dna. Od toho sa následne odvíjajú rehabilitačné cvičenia.

Vyšetrenie moču môže poukázať na uroinfekt, teda zápal močových ciest. Tieto zápaly sú u žien časté a predstavujú jeden z faktorov vplývajúcich, či dokonca vyvolávajúcich vznik inkontinencie.

Existuje niekoľko metód a vyšetrovacích postupov, na základe ktorých sa môže určiť anatomický stav močovodu, alebo prietok moču. Cieľom vyšetrení je potvrdiť prítomnosť inkontinencie, zistiť typ, príčinu a následne liečbu.

Liečba inkontinencie u žien

V prvom rade neváhajte kontaktovať svojho lekára, už pri prvých príznakoch. Ako sme už spomínali, čím skôr sa obrátite na odbornú pomoc, tým je väčšia pravdepodobnosť úspešnej liečby.

Keďže ide o intímny problém, mnohé ženy s tým otáľajú. To býva najčastejšia chyba, na ktorú doplácajú.

Ženám, ktorých trápia úniky moču sa odporúčajú určité opatrenia. Patrí sem najmä úprava životného štýlu, obmedzenie kofeínu, cigariet či úprava telesnej hmotnosti pri obezite.

Obezita zvyšuje vnútrobrušný a intravezikálny tlak – tlak v močovom mechúre. Tukové zásoby naťahujú a oslabujú panvové dno.

Po zhodnotení stavu lekárom, sa pristupuje k určitým opatreniam a liečbe. Riešenie môže byť chirurgické, alebo nechirurgické - teda konzervatívne.

Pri konzervatívnej liečbe je najčastejším problémom nízka spolupráca pacientiek, ktoré často odrádza časová náročnosť.

U inkontinencie vyskytujúcej sa v menopauze, sa čoraz viac využíva liečba estrogénom. V tomto období sa totiž nedostatok estrogénu u ženy prejavuje oslabením tkaniva močového mechúra, močovej rúry a pošvy. Sliznica je náchylnejšia na poškodenie a zápal.

Medzi iné lieky, ktoré lekár môže ďalej predpísať, bývajú i takzvané anticholinergiká, beta 3 – mimetiká, alebo duloxetín.

Čo pomáha na únik moču okrem liekov? 

Cvičenie na posilnenie panvového dna

Panvové dno i časť močovej rúry je tvorené priečne pruhovaným svalstvom. Je to svalstvo, ktoré je ovládané vôľou. Pri jeho pravidelnom cvičení dochádza, tak ako u iných svalov, k jeho zhrubnutiuzosilneniu. Výsledky sa obvikle dostavia po približne 2 mesiacoch pravidelného cvičenia.

Cvičenia podobného charakteru, môže byť akýmsi posiľnením i prevenciou. Pri ozajstných ťažkostiach však nenahradia návštevu urológa a cvičenia tohto druhu, si vyžadujú spoluprácu s odborným fyzioterapeutom.

Ťažkosti s inkontinenciou patria do rúk lekára. Pri ich výskyte neváhajte kontaktovať odbornú pomoc. Cviky, ktoré uvádzame nenahradia návštevu lekára.

Cviky na posilnenie panvového dna:

Cvik 1

Počas močenia skúste stiahnuť svaly, aby ste močenie prerušili. Ak sa vám to podarilo, ovládate prvý cvik. Takéto stiahnutie svalov môžete cvičiť celý deň, ale mimo močenia, aby ste nenarúšali jeho priebeh.

Cvik 2

Pokúste sa stiahnuť konečník. Overenie správnosti tohto cviku môžete vykonať za pomoci prsta. Ten si priložíte na hrádzu, teda na oblasť medzi konečníkom a pohlavným orgánom. Sledujte či dochádza k jeho pohybu.

Cvik 3

Stiahnite pošvu. Efekt opäť kontrolujte prstom, ktorý jemne vložíte do pošvy. Neskôr už nie je nutné takto overovať efektivitu cvikov. Po prvom cvičení pochopíte systém a mechanizmus týchto cvičení.

Cvik 4

Kľaknite si a sadnite na päty. Ruky vzpažte nad hlavu a pomaly sa dvíhajte. Neskôr môžete pohybovať panvou do strán i dopredu a dozadu.

Cvik 5

Sadnite si a medzi chodidlá si dajte loptu, ktorú nimi stláčajte.

Cvik 6

Sadnite si na stoličku a medzi kolená si dajte menšiu loptu. Stláčajte ju kolenami.

Pomôcky pri výskyte inkontinencie

V neposlednom rade je na trhu i množstvo špeciálnych pomôcok pre inkontinenciu, ktoré uľahčujú život s týmto zdravotným problémom. Množstvo hygienických pomôcok ponúkajú pohodlie, pocit suchosti i eliminujú nežiadúci zápach.

Prekonať pocit hanby a žiť plnohodnotný život je tak možné i vďaka moderným hygienickým pomôckam. Poradiť a informovať sa samozrejme môžete u svojho lekára či lekárnika. 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 16.10.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Opuch nôh u mladých žien či v tehotenstve. Aké môžu byť príčiny? Opuch nôh u mladých žien či v tehotenstve. Aké môžu byť príčiny?

Opuchy dolných končatín sú do istej miery prirodzené a nepredstavujú vážny problém. Sú však situácie, kedy treba spozornieť.

Žena v prechode? Aké sú príznaky, blížiaceho sa obdobia klimaktéria? Žena v prechode? Aké sú príznaky, blížiaceho sa obdobia klimaktéria?

Pojmy ako klimaktérium, menopauza či prechod, právom vyvolávajú u žien obavy. Prejavy tohto obdobia výrazne ovplyvňujú život i bežné fungovanie. Ako zvládnuť toto nepríjemné obdobie?

Čo môže spôsobiť zápal maternice? Čo môže spôsobiť zápal maternice?

Zápal maternice alebo tiež endometritis je menej častá infekcia ženskej pohlavnej sústavy. Infekt sa do maternice zväčša dostáva z iných ložísk, ojedinele krvnou cestou. Neliečená...

Výtok z pošvy a zmena jeho farby, zápachu či konzistencie = problém? Výtok z pošvy a zmena jeho farby, zápachu či konzistencie = problém?

Vaginálny výtok alebo tiež vaginálny fluór pozná snáď každá žena. V menšom množstve, s typickým bielym sfarbením a bez zápachu sa objavuje na spodnej bielizni denne. 

Rakovina vaječníkov: Ako ju včas rozpoznať? Príčiny a ako sa dá liečiť? Rakovina vaječníkov: Ako ju včas rozpoznať? Príčiny a ako sa dá liečiť?

Rakovina vaječníkov , cancer ovaries, je závažné nádorové ochorenia postihujúce ženy bez ohľadu na vek. Začiatok ochorenia býva nenápadný. 


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.