späť na zoznam článkov

Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť?

Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť?

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. Dôvodom je nekontrolovateľný zber húb hubármi - amatérmi. Nedostatočné vedomosti laickej verejnosti majú za následok niekedy až smrteľné omyly. Pozrime sa spolu bližšie na jednotlivé typy otráv.


Rozdiely medzi jedlými a nejedlými hubami sú občas nepatrné a tak môže veľmi ľahko dôjsť k poškodeniu zdravia a otrave hubami. Zdravotné problémy nemusia však nastať iba po požití jedovatej huby. Aj tie jedlé pôsobia za určitých okolností na človeka toxicky. Kedy by sme mali myslieť na možnú otravu hubami?

Otrava hubami a rozdelenie typov otráv

K otrave hubami dochádza pomerne často. Nebezpečenstvo spočíva v nedostatočnej informovanosti hubárov- amatérov s toxicitou jednotlivých druhov húb. Tie sa delia na silne toxické, toxické a škodlivé.

Ich toxicita spočíva v jednak v toxínoch obsiahnutých priamo v konkrétnej hube či v rozpadových produktoch vznikajúcich pri nesprávnom skladovaní alebo príprave jedla.

Človek si môže uškodiť aj pri požití jedlej ale starej, plesnivej huby alebo huby napadnutej nejakým parazitom. Menej častým fenoménom je ich znečistenie zvieracími exkrementami alebo postrekom.

Každá huba obsahuje iné druhy toxínov a preto sa aj príznaky značne líšia. Takisto k prejavom otravy nemusí dôjsť okamžite. Niektoré intoxikácie nastupujú aj s niekoľkohodinovým až dňovým odstupom, preto vždy treba myslieť spätne na to, že sme jedli huby, aj keď to bolo pred týždňom.

Ruka človeka trhajúca hríb z trávy
Huby delíme na jedlé, toxické a silne toxické

Existuje veľké množstvo jedovatých húb a priotrávenie sa s každou z nich má svoje špecifiká. Na zosumarizovanie nám slúži kategorizácia jednotlivých typov otráv, ktorá ich rozdeľuje na základe prevládajúcich príznakov. Zužuje nám okruh podozrivých húb a je jednoduchšie oddiferencovať, ktoré konkrétne druhy mohli intoxikáciu spôsobiť.

Samozrejme sú aj podrobnejšie a detailnejšie odborné klasifikácie. Napriek rôznym kategorizáciám je veľa otráv, ktoré sú kombinované a preto klinika nemusí presne zodpovedať konkrétnej kategórii.

Hepatotoxický typ otravy

Hepatotoxický typ otravy je jedným z najnebezpečnejších typov otráv, pretože toxíny pôsobia priamo na pečeň, spôsobujú ťažké toxické poškodenie pečene a stav sa môže skončiť hepatálnou (pečeňovou) kómou s následnou smrťou pacienta.

Najnebezpečnejšou a najjedovatejšou hubou vyskytujúcou sa aj v našich podmienkach (Európa, Severná Amerika), často zamieňajúcou sa za šampiňóny a spôsobujúcou poškodenie pečene je muchotrávka zelená (Amanita phaloides).

muchotrávka zelená v lese v pôde s hnedými listami
Muchotrávka zelená (Amanita phaloides)

Muchotrávka zelená obsahuje zmes peptických jedov (amatoxín, falotoxín), ktoré sa vzhľadom na dlhú latenčnú fázu úplne vstrebávajú do tela. Doba latencie je až 8 až 12 hodín.

Jedna plodnica váži 30 až 60g, pričom na usmrtenie dospelého človeka cca s váhou 60kg stačí 50g tejto huby. Najohrozenejšie sú deti pretože im stačí menšia dávka. U tehotných hrozí poškodenie plodu a u dojčiacich mamičiek sa vylučujú toxíny do materského mlieka, čo môže spôsobiť smrť dieťatka.

Prejavy hepatotoxickej otravy hubami

V úvode pacient pociťuje celkovú slabosť, malátnosť, zimnicu, búšenie srdca a ťažobu. Pridružujú sa silné bolesti hlavy, závrate a hučanie v ušiach. Bolesti sa začnú objavovať aj v oblasti žalúdka a prechádzajú na celé brucho. Okrem iných symptómov sa vyskytujú aj príznaky gastroenteritického typu otravy s nevoľnosťou, nauzeou, zvracaním a hnačkami.

Pacient budí dojem horror mortis (tvár pred smrťou). Je zoslabnutý, nevládny, výrazne bledý, hypotermický, studeno a lepkavo sa potí, tvár je vpadnutá, črty zostrené, nos špicatý.

Stav bez zlepšenia pretrváva asi cca 3dni, ak to chorý prežije. Následne dochádza k bolestiam v oblasti pečene (pod pravým rebrovým oblúkom), farba kože sa mení z bledej na ikterickú (žltú) z dôvodu poškodenia pečene a neliečený pacient zomiera na jej zlyhanie.

Neurotoxický typ otravy

Neurotoxický typ otravy je druhým najzávažnejším typom otravy hneď po hepatotoxickom. Spôsobujú ho indolové neurotoxíny obsiahnuté v niektorých druhoch húb. Hlavným predstaviteľom je muchotrávka červená (Amanita muscaria). Z muchotráviek je to ďalej muchotrávka citrónovožltá (Amanita citrina), muchotrávka porfýrovosivá (Amanita porphyria) a muchotrávka tigrovaná (Amanita pantherina).

štyri muchotrávky červené rôznych veľkostí na machovej vyvýšenine
Muchotrávka červená (Amanita muscaria)

Vyvoláva ju aj strmuľka stuchnutá (Clitocybe galinacea), vláknica modrozelenohlúbiková (Inocybe aeruginascens), prášnica lúpavá (Lycoperdon candidum), kapucňovce (Conocybe), šupinovce (Gymnopilus), prilbičky (Mycena), holohlavce (Psilocybe), zvonovce (Panaeolus) či golierovky (Stropharia).

Väčšina z húb obsahujúcich neurotoxíny (nie však všetky) sa vyskytujú v dobre hnojených pôdach (exkrementy, rozkladajúce sa zvyšky rastlín). Toxíny, ktoré obsahujú sa považujú za analógy (náhrady) serotonínu (hormón šťastia) a majú podobné účinky ako LSD. Používajú sa aj vo výskume a v psychiatrii na výrobu liečiv.

Často krát sú zneužívané takzvanými hubičkármi (mykotoxikomani), ktorí vplyv neurotoxínov zneužívajú na navodenie rôznych stavov (v minulosti šamani). Intoxikácia niektorými hubami s indolovými neurotoxínmi sa však neraz končí smrťou práve u zneužívateľov, keďže pomer toxínov pôsobiacich na centrálnu nervovú sústavu je v jednotlivých hubách rôzny.

Prejavy neurotoxického typu otravy hubami

Otrava sa prejavuje poruchami vnímania a to prevažne v zrakovej a sluchovej rovine. Najskôr vidia neobvykle dobre do diaľky, farby sú intenzívnejšie a zlepšuje sa aj sluchová ostrosť. Neskôr dochádza k poruchám odhadu vzdialenosti, k zmenám vnímania predmetov, osôb a tvarov.

Pri zatvorení očí sa objavujú pseudohalucinácie - vidia iskry, blesky, svetlá, farby alebo aj rôzne predmety. Pseudohalucinácie pretrvávajúce aj po otvorení očí sú známkou ťažkej intoxikácie. Medzi celkové príznaky patrí točenie hlavy, poruchy stability a koordinácie pohybov, búšenie srdca, nevoľnosť, slabosť, nauzea, dávenie, sucho v krku. Zvracanie sa takmer nevyskytuje.

3. Gastroenteritický typ otravy

Gastroenteritický typ otravy je zároveň najčastejším typom, pretože ho spôsobuje najväčšie množstvo húb. Patria sem napríklad niektoré druhy pečiarok (Agaricus), plávok (Russula), čírovka mydlová (Tricholoma saponaceum) a rýdzik kravský (Lactarius torminosus). Už z názvu vyplýva, že tento typ intoxikácie postihuje tráviaci trakt a prejavuje sa jeho poruchami.

čírovka mydlová v lese v suchom ihličí
Čírovka mydlová (Tricholoma saponaceum)

Zákernosť spočíva v tom, že aj ostatné typy otráv sa okrem svojich základných klinických prejavov môžu manifestovať aj príznakmi poškodenia tráviaceho ústrojenstva. Smerodatné je posúdiť, či má pacient iba izolované tráviace ťažkosti alebo sú prítomné aj iné symptómy, typické pre ostatné typy otráv.

V podstate sa nejedná o intoxikáciu ako takú ale skôr by sa dalo povedať, že je to podráždenie trávenia. Pacienta neohrozuje priamo na živote a stav sa zlepšuje spontánne.

Prejavy gastrointestinálneho typu otravy hubami

Základným klinickým prejavom je toxická gastroenteritída (zápalová reakcia žalúdka a čriev). Často krát je zamieňaná a nesprávne diagnostikovaná ako gastroenteritída bakteriálnej alebo vírusovej etiológie (príčiny), ktorá sa prejavuje rovnako.

Týmto nesprávne určeným vyvolávateľom sa stáva zároveň aj nesprávne liečenou. Preto informácia o požití húb v predchorobí má významný charakter v správnosti diagnostiky a terapie.

Medzi najčastejšie prejavy patrí nevoľnosť, nauzea, úporné zvracanie, krútivé pohyby čriev, kŕčovité bolesti brucha a hnačky. Nebezpečná je u starších ľudí rýchlym vznikom dehydratácie, ktorá ich ohrozuje.

Podobné symptómy ako majú gastroenteritické typy otravy hubami pozorujeme aj pri niektorých otravách jedlom alebo aj vodou.Klinický priebeh je veľmi podobný salmonelóze, brušnému týfusu, E.Coli - teda hnačkovitým ochoreniam typickým pri faraónovej pomste.

4. Vazotoxický (koprínový) typ otravy

Vazotoxický typ otravy je charakteristický tým, že vzniká iba pri kombinácii požitia za normálnych okolností jedlej huby s alkoholom. Vyvoláva reakciu, ktorá je totožná s reakciou pri intoxikácii alkoholom a súčasného užívania antabusu (liek na liečbu alkoholovej závislosti). Spôsobuje ju hnojník atramentový (lat. Coprinus atramentaria) ale aj iné druhy hnojníkov ako napríklad hnojník striebristý (Coprinus alopecia), hnojník ligotavý (Coprinus micaceus),hnojník strakatý (Coprinus picaceus) alebo hríb zavalitý (Boletus torosus).

hnojník atramentový v lese vedľa skaly posiatej machom
Hnojník atramentový (Coprinus atramentaria)

Obsahujú látku zvanú koprín, ktorej názov je odvodený od samotného pomenovania hnojníka, pretože práve v ňom bola po prvýkrát zistená. Koprín je inhibítorom (spomaľovačom) enzýmu acetaldehydrogenázy, pričom spomalením prípadne zastavením tohto enzýmu sa v pečeni tvorí nadbytok acetyldehydu.Ten by sa mal za normálnych okolností ďalej metabolizovať na kyselinu octovú, čo sa pri koprínovej otrave nedeje. Hladina acetyldehydu sa zvyšuje aj v krvnom obehu a dochádza ku klinickým prejavom otravy.

Prejavy vazotoxickej otravy hubami

Pri vazotoxickej otrave hovoríme o včasnej intoxikácii. Doba latencie až do objavenia sa prvých príznakov sa pohybuje od niekoľkých minút až po cca 3-4hodiny.

Acetyldehyd spôsobuje nadmerné prekrvenie kože, ktoré sa navonok prejavuje začervenaním prevažne tváre a krku. Prudko klesá krvný tlak čo má za následok možný kolaps. Akcia srdca sa zrýchľuje, niekedy sa stáva nepravidelnou a je príčinou rôznych porúch srdcového rytmu. Pacient pociťuje búšenie srdca, má pocit nedostatku vzduchu, triašku. Stav je sprevádzaný vegetatívnymi symptómami ako je nadmerné potenie, nevoľnosť, nauzea, zvracanie, točenie hlavy.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

Čo robiť pri podozrení na otravu hubami?

Najdôležitejšie je myslieť na to, že ťažkosti, ktoré vznikli u jedinca môžu byť spôsobené konzumáciou jedovatých húb. Dôležitú úlohu zohráva aj čas od požitia toxínov do objavenia sa prvých príznakov. V niektorých prípadoch, s krátkou latentnou fázou je najdôležitejšie vyvolanie zvracania. To má význam len pokiaľ nedošlo k stráveniu húb (do 30minút od ich konzumácie). Nestrávené zvyšky húb aj s toxínmi tak vieme dostať von z tela a zamedzíme tým ďalšiemu pôsobeniu noxy. Nikdy nevyvolávame zvracanie u človeka s poruchou vedomia!

Po vyvrátení zvyškov žalúdočného obsahu sa odporúča užiť čierne uhlie, ktoré pohltí zvyšky toxínov z tráviaceho traktu. Následne treba zvýšiť príjem tekutín, ktoré pomáhajú urýchliť vyplavovanie vstrebaných toxínov do organizmu a pri gastroenteritickom type otravy zároveň rehydratujú. Bezprostredne potom je nutné vyhľadať lekársku pomoc.

  • kontaktovať národné toxikologické centrum - 02/54 77 41 66 alebo 0911 166 066
  • kontaktovať linku 155, kde Vám dajú inštrukcie prípadne Vás prepoja na toxikológiu
  • vyvolať zvracanie (najneskôr do 30minút)
  • užiť čierne uhlie (pohlcuje toxíny)
  • rehydratovať organizmus (tekutiny zároveň urýchľujú vyplavovanie toxínov)
  • čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc

Ako zamedziť tomu, aby k otrave došlo?

Pokiaľ nie ste skúsený hubár, je lepšie zadovážiť si tieto potraviny radšej z obchodu. Predíde sa tak možnej otrave. Ak aj napriek tomu patrí hľadanie húb medzi Vaše záľuby, je najrozumnejšie vybrať sa do lesa so skúseným človekom, ktorý pozná aj menšie rozdiely medzi jedlými a jedovatými druhmi.

Nazbierané huby je potrebné očistiť a roztriediť. Treba prekontrolovať buď podľa knihy alebo internetu každú neznámu hubu, a aj tú, ktorou ste si nie celkom istý. Nezaberie to veľa času a ochránite sa pred nebezpečenstvom. V správnej literatúre nájdete takisto správne spôsoby skladovania a prípravy jedál.

Otestujte sa:

1. Môže otrava hubami spôsobiť smrť?

2. Ktorý typ otravy hubami je najnebezpečnejší?

3. Ktorá huba spôsobuje hepatotoxický typ otravy?

4. Pri ktorom type otravy má pacient bludy a pseudohalucinácie?

5. Čo je to antabus?

6. Požitiu akej drogy sa podobá neurotoxický typ otravy?

7. Čo ohrozuje pacienta pri gastrenteritickom type otravy?

8. Otrava čím pripomína gastroenteritický typ otravy hubami?

9. Do koľkých minút od požitia otravy treba vyvolať zvracanie?

10. Aké liečivo je vhodné pri otrave hubami?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 14.07.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Lucia Sýkorová

Bc. Lucia Sýkorová

Redaktor

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou. Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou.

V dnešnej dobe sa čoraz viac diskutuje o tom, či nie je na deti vyvíjaný neprimeraný tlak a vysoké nároky. Ako podporiť dieťa vo vzdelávaní a efektívne využiť jeho potenciál, aby to...

Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť

Nafúknuté brucho, kŕče a odchod plynov, výrazne ovplyvňuje fyzickú pohodu i spoločenský život. Dodržujte týchto 5 zásad a tejto nepríjemnosti sa môžete zbaviť.

Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí? Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí?

Stolica bábätka i väčších detí nám môže veľa povedať o ich trávení, ale aj o celkovom zdravotnom stave. Zelená stolica je stále spojená s mnohými mýtmi i polopravdami.

Fyzikálna liečba bolestí chrbta Fyzikálna liečba bolestí chrbta

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.

Menopauza u mužov, vtip alebo realita? Menopauza u mužov, vtip alebo realita?

Trápia vás návaly tepla, nadmerné potenie, poruchy nálad, znížená fyzická alebo sexuálna výkonnosť? Možno práve prechádzate zložitejším obdobím hormonálnych zmien . U žien toto...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.