späť na zoznam článkov

Rakovina pankreasu: Príčiny, príznaky, štádiá, vyšetrenie a liečba?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Rakovina pankreasu: Príčiny, príznaky, štádiá, vyšetrenie a liečba?
Zdroj foto: Getty images

Rakovina pankreasu je najzákernejšie onkologické ochorenie s najvyššou mierou úmrtnosti vôbec. Prvé symptómy sa zväčša objavia až v pokročilom štádiu, kedy je liečba takmer nemožná. Zomiera na ňu viac ako 95% pacientov z celkového počtu zdiagnostikovaných. Iba necelé 2% sa dožijú 5rokov.


Nádory a rakovina pankreasu: Čo by sme mali vedieť? Aké sú prognózy onkológov?

+ Odpovede na časté otázky...

Aké sú príčiny a príznaky, vrátane štádií? 
Ako sa vyšetruje a lieči? 
Informácie ohľadom úmrtnosti a prežívania,
ale taktiež iné zaujímavosti v článku.

Pankreas = podžalúdková žľaza = slinivka brušná.

Zhubné aj nezhubné nádory pankreasu nazývame pankreatické neoplazmy (novotvary). Bohužiaľ práve tie nezhubné sú veľmi zriedkavé a výskyt zhubných nádorov podžalúdkovej žľazy (rakoviny pankreasu) postavil Slovensko, a aj našich českých bratov na druhé miesto, čo sa týka ich incidencie.

Zároveň ide u nás o ôsmy najčastejší typ nádoru, štvrtý najčastejší nádor tráviaceho traktu a prvý s najvyššou mortalitou.

Zvyšok Európskych krajín ale na tom nie je o nič lepšie.

Prečítajte si tiež:
Je nádor a rakovina to isté?

Incidencia (výskyt) rakoviny pankreasu - ductálneho karcinómu je vysoká

Pod pojmom rakovina pankreasu rozumieme viacero zhubných nádorov podžalúdkovej žľazy, no toto všeobecné pomenovanie sa zároveň v bežnej praxi používa aj pre ductálny adenokarcinóm, ktorý tvorí asi 80 až 90% zhubných ochorení pankreasu vôbec.

Tabuľka s prehladom nezhubných a zhubných nádorov

Benígne (nezhubné) nádory pankreasu Malígne (zhubné) nádory pankreasu
 • cystadenómy
 • myxómy
 • fibrómy
 • hemangióny
 • chondrómy
 • neurinómy
 • 80 - 90% ductálny adenokarcinóm
 • anaplastický karcinóm
 • adenoskvamózny karcinóm
 • malobunkový karcinóm
 • acinárny karcinóm
 • acinárny cystadenóm
 • pankreatoblastóm

Tento zákerný typ nádoru s vysokou mortalitou sa vyskytuje všade vo svete, a je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí na onkologické ochorenie vôbec.
Podobné čísla sú aj u našich susedov, vysoký výskyt je zaznamenaný aj v Švédsku, Nórsku, Fínsku a prakticky v celej severnej a strednej Európe.
Menej často sa s ním stretávame v Turecku, Iráne, Afganistane, Pakistane, na Arabskom polostrove, v Afrike, či Ázii.

Čo sa týka individuálnych zvláštností pacientov trpiacich na toto závažné ochorenie, je až 2x častejšie pozorované u mužov ako u žien.
U mladých ľudí je pomerne vzácny, a až 70% prípadov tvoria starí ľudia v dôchodkovom veku.

Prečo je rakovina pankreasu taká nebezpečná? Prečo na ňu zomiera viac ako 95% chorých?

V čom spočíva zákernosť rakoviny pankreasu?

Hlavnou zásadou pri všetkých ochoreniach býva včasná diagnostika, čo je v prípade rakoviny pankreasu skôr rarita. Ak sa aj zdiagnostikuje skôr, zväčša sa jedná o náhodu.
Neskorá diagnostika ductálneho karcinómu
je zapríčinená asymptomatickým priebehom v prvých fázach ochorenia. Prvé prejavy sa dostavujú až v pokročilom štádiu.

Ďalším významným problémom je vysoká mortalita počas operácie. Ani pokroky v operačných technikách tieto čísla neznížili.
Navyše v čase, keď sa rakovina zistí je už na operáciu neskoro. Toto infaustné ochorenie sa vyznačuje taktiež inoperabilitou v pokročilom štádiu.

Rýchla progresia a skorá tvorba metastáz v pečeni a lymfatických uzlinách je problémom číslo 3. O operácii, ktorá je vo väčšine prípadov aj tak nemožná, sa po vzniku metastáz ani neuvažuje. Ich vznikom sa stav pacienta rapídne zhoršuje a pridružujú sa komplikácie súvisiace s poruchou funkcie pečene.

Liečba je takmer nemožná, a to nie len z chirurgického hľadiska. Tieto karcinómy sa vyznačujú rezistenciou na chemoterapiu a rádioterapiu. Práve preto, počet pacientov, ktorí vyhľadávajú iné alternatívne možnosti liečby stále stúpa.

Príčiny vzniku ductálneho karcinómu nepoznáme, len predpokladáme

Etiológia (príčina) ductálneho karcinómu je neznáma. Pacienti s touto diagnózou však majú spoločné niektoré anamnestické údaje, ktoré sú zároveň považované za rizikové faktory vzniku nádoru a taktiež za predpokladané príčiny jeho vzniku.

U viacerých pacientov s rakovinou pankreasu sa vyskytuje koexistencia hneď niekoľkých zároveň.

Rizikové faktory, predpokladané príčiny:

 1. alkoholické nápoje (alkohol ⇒ karcinogén), fajčenie (decht ⇒ karcinogén, nikotín ⇒ návyková nekarcinogénna látka)
 2. zlé stravovacie návyky (strava s vysokým obsahom mäsa, bohatá na živočíšne tuky)
 3. obezita (zvyšuje vznik rakoviny pankreasu o 12%)
 4. genetická predispozícia (4 až 16% - sú zaznamenané génové mutácie BRCA2, DPC4, STK, p16, p53 a PALB2)
 5. iné ochorenie pankreasu v predchorobí, hlavne cukrovka (dvojnásobne vyššie riziko) a pankreatitída (považovaná za prekancerózu)
 6. dlhodobý vplyv karcinogénnych látok (azbest, ionizujúce žiarenie)

Vznik symptómov ochorenia sú prognosticky zlým znamením

Ductálny adenokarcinóm je veľmi progresívny typ nádoru, ktorý sa v prvých štádiách nijako neprejavuje. Jeho zachytenie v úvode ochorenia býva často náhodné, napríklad pri počítačovej tomografii brucha z iného dôvodu (úraz, žlčníková kolika).

Vznik symptómov je známkou pokročilého až terminálneho (posledného, koncového) štádia.

Ktoré symptómy pozorujeme u pacientov s rakovinou pankreasu?

Rakovina pankreasu sa typicky začne prejavovať úbytkom telesnej hmotnosti, ktorý býva v popredí a veľakrát ide o prvý prejav ochorenia vôbec. Chudnutie progreduje, vzniká výrazná kachexia, ktorá spolu s ostatnou symptomatológiou pripomína pankreatitídu.

Zaujímavé:
Príčina nádorovej kachexie (podvýživy), ktorá sprevádza aj ostatné onkologické ochorenia je neobjasnená.
Dosahuje veľmi vysokého stupňa.
Predpokladá sa, že vzniká na podklade úplného vyčerpania živého organizmu, a to zvýšením bazálneho metabolizmu (zvýšený energetický výdaj spôsobený zhubným ochorením).

Pridružuje sa celková symptomatológia ako napríklad slabosť, nadmerná únava a vegetatívna symptomatológia, pre ktorú je charakteristická nevoľnosť, nauzea, zvracanie, zrýchlená činnosť srdca, nízky tlak krvi, bledosť, potenie.

Neznesiteľné bolesti sú lokalizované v hornom kvadrante brucha, viac vľavo, podobne ako pri pankreatitíde, a taktiež ako pri pankreatitíde sú ukrutné až tangujúce iniciované jedlom. Pacienti netolerujú polohu v ľahu na chrbte, pretože zintenzívňuje bolesť.

Vynucujú si polohu na ľavom boku s pokrčenými dolnými končatinami alebo polohu na štyroch končatinách.

Pokročilosť stavu zo sebou prináša aj ďalšie príznaky ako žlté sfarbenie kože, slizníc a očných bielkov. Tie sa dostavujú u 20% chorých v prípade, že je nádor lokalizovaný na chvoste pankreasu (cauda pankreatis).

Najčastejšou lokalizáciou nádoru však zostáva hlava pankreasu (caput pankreatis), ktorá je postihnutá až v 70 - 80% prípadov a processus uncinatus. V tomto prípade ikterus nepozorujeme, len v prípade obštrukcie žlčových vývodov a pečene metastázou.

Ascites (voda v brušnej dutine), splenomegália (zväčšenie sleziny) a hepatomegália (zväčšenie pečene) bývajú takmer vždy známkou metastázovania primonádoru. Rakovina pankreasu najčastejšie metastázuje práve do pečene, čo má za následok práve tieto prejavy.

Tabuľka zo základnou symptomatológiu ductálneho karcinómu

Nešpecifické prvotné prejavy Prejavy v pokročilom štádiu s tvorbou metastáz
 • nadmerná únava, spavosť, vysilenosť
 • celková svalová slabosť a zníženie fyzickej aktivity
 • postupná strata telesnej hmotnosti
 • nechutenstvo, nevoľnosť, zvracanie
 • závrate, riziko kolapsu
 • zápcha prípadne hnačka
 • iné nešpecifické tráviace ťažkosti
 • nešpecifické bolesti brucha po jedle
 • depresia z celkového dyskomfortu
 • výrazná únava, spavosť, slabosť, neschopnosť vykonávať bežné činnosti
 • výrazná strata telesnej hmotnosti, kachexia
 • nevoľnosť, časté zvracanie
 • zápcha, hnačka
 • kruté bolesti brucha v hornom kvadrante a okolo pupka
 • žlté sfarbenie kože, slizníc a očných bielkov
 • zväčšenie lymfatických uzlín, oslabená imunita
 • zväčšenie sleziny a pečene
 • ascites - voľná tekutina v brušnej dutine
 • vznik cukrovky a jej komplikácie
 • trombóza ciev
 • známky orgánovej dysfunkcie
 • poruchy vedomia
 • smrť

Ktoré vyšetrenia sú potrebné na konečné dodiagnostikovanie?

Konečnú diagnózu nemožno vysloviť len na základe pozitívnych anamnestických údajov, rizikových faktorov a symptómov.
Tie sú podobné pri viacerých ochoreniach ako napríklad pankreatitída, cysta pankreasu, abces pankreasu, iné nádory žalúdka, žlčníka a brucha. 

Čo nám odhalí vyšetrenie krvi?

Bežné odbery krvi vykonávané na ambulancii praktického lekára sú často negatívne, a preto ani lekár, a ani pacient nemusia tušiť, že sa v pankrease vytvára zhubný proces.
Medzi nešpecifické zmeny v krvnom obraze chorého zaraďujeme anémiu a zvýšené amylázy a lipázy.

Často býva pozorovaná zrýchlená sedimentácia.
To však ešte neznamená rakovinu. Tieto zmeny sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach.

Štandardné krvné odbery sa pri podozrení lekára na rakovinu pankreasu, alebo iné onkologické ochorenie, dopĺňajú o vyšetrenie onkomarkerov.
Bývajú pozitívne nešpecifické onkomarkery (Ca 19-9, Ca 125, CEA a niektoré ďalšie). Onkomarker C19-9 má najvyššiu afinitu pri nádoroch pankreasu. Býva zvýšený až u 90% pacientov s touto diagnózou. Jeho koncentrácia je priamo úmerná štádiu.
Stále sme však nedospeli k záveru ductálny adenokarcinóm. Tieto vyšetrenia ale veľa napovedajú a lekára smerujú správnou cestou.

Zobrazovacie vyšetrovacie metódy

Vyšetrenia krvi sa dopĺňajú o zobrazovacie vyšetrovacie metódy medzi ktoré patrí endoskopická retrogradná cholangiopankreatikografia ERCP, počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MRI) a v súčasnosti veľmi často využívaná  magnetickorezonančná cholangiopankreatikografia (MRCP).

 • ultrasonografia - je sonografické vyšetrenie, ktoré za pomoci sonografu odhaľuje vnútorné pomery orgánov brušnej dutiny. Pri rakovine pankreasu nie je toto vyšetrenie dostatočné, pretože zachytí karcinóm iba v prípade, že dosahuje veľkosť >1,5cm.
 • ERCP - je endoskopické vyšetrenie, pri ktorom sa kombinovanou metódou za pomoci endoskopu a röntgenového žiarenia vyšetrujú orgány tráviacej sústavy. Endoskop je lekársky nástroj rúrkovitého tvaru, zakončený kamerou s vlastným osvetlením. Zavádza sa po znecitlivení cez dutinu ústnu. Vyšetrenie síce nie je príjemné, no dokáže odhaliť rôzne ochorenia vnútorných orgánov tráviaceho traktu, vrátane pankreasu, bez použitia skalpelu. Na endoskop je možné pripevniť kliešte, ktoré umožňujú aj odber materiálu na ďalšie vyšetrenia (biopsia).
 • CT - je neinvazívna rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá za pomoci röntgenového žiarenia umožňuje lekárovi detailný náhľad na vnútorné orgány. Dokáže zachytiť rôzne morfologické (tvarové) anomálie (odlišnosti), a taktiež patologické procesy (zápal, tumor, abces).
 • PET-CT - je pozitrónová emisná tomografia. Ide o najmodernejšiu zobrazovaciu metódu, ktorá nie je bežne v zdravotníckych zariadeniach. Disponujú ňou izotopcentá. Používa sa na vyšetrenie štádia a priebehu ochorenia, pooperačnej recidívy a metastázovania ductálneho karcinómu
 • MRI -je neinvazívna rádiologická vyšetrovacia metóda, modernejšia ako CT. Pacient je uložený do silného magnetického poľa, pričom je prístrojom do jeho tela vyslaný rádiofrekvenčný impulz. Impulz trvá krátko a po jeho skončení sa zosníma signál, ktorý vytvorí obraz pacientovho tela so všetkými detailmi. Ide o jednu z najpodrobnejších vyšetrovacích metód vôbec.
 • MRCP - je medicínska zobrazovacia metóda, ktorá využíva magnetické pole na zobrazenie vnútorných orgánov. Využíva sa hlavne na vizualizáciu žlčových a pankreatických vývodov. Jej výhodou je aj zobrazenie okolitého parenchýmu vnútorných orgánov, preto je jednou z najpoužívanejších techník pri podozrení na rakovinu pankreasu. Postupne nahrádza ERCP, pretože výsledok je totožný a vyšetrenie MRCP menej invazívne pre pacientov.

Invazívne vyšetrovacie metódy

K invazívnym vyšetrovacím metódam patrí aj ERCP s odberom materiálu. Ten je možné získať aj chirurgickým výkonom alebo punkciou. Následne je materiál odoslaný na ďalšie skúmanie.

Dôležité je aj cytologické vyšetrenie perkutánnym odberom (odber nabodnutím materiálu cez kožu).
Histologickým vyšetrením (vyšetrením tkaniva pod mikroskopom) sa zisťuje prítomnosť onkogénu Ki-ras, supresorového génu a BRCA2 génu.

Prežívanie pacienta s rakovinou pankreasu: Vyhliadky na život

Pacienti s ductálnym adenokarcinómom majú veľmi negatívne vyhliadky do budúcnosti. Ide o veľmi progresívny nádor s včasným metastázovaním a dĺžka prežívania sa pohybuje od niekoľko mesiacov do maximálne 5rokov. Je priamo úmerná štádiu ochorenia, v ktorom bolo zachytené.
Zlá prognóza je aj u pacientov s operabilným karcinómom, z dôvodu vzniku recidív.

Prežívanie pacientov sa podarí zlepšiť iba v prípade, ak odhalíme presnú príčinu jeho vzniku, porozumieme komunikácii nádorových buniek s našim imunitným systémom a pochopíme mechanizmus akým nádor pôsobí.

Do tej doby zostáva len dúfať, že na toto stále záhadné ochorenie neochorieme, prípadne sa zachytí včas.

Štádiá karcinómu pankreasu:

 • I.štádium tzv. lokálny karcinóm - je možné jeho chirurgické odstránenie, doba prežitia sa pohybuje od 17 do 24 mesiacov
 • II.štádium tzv. hraničný karcinóm - je možné jeho chirurgické odstránenie, doba prežitia sa pohybuje od 14 do 20 mesiacov, asi 10 % pacientov prežíva > 20 mesiacov
 • III.štádium tzv. pokročilý karcinóm - tretie alebo pokročilé štádium neumožňuje chirurgické odstránenie karcinómu, doba prežitia sa pohybuje od 8 do 14 mesiacov
 • IV. terminálne štádium tzv. metastatický karcinóm - absolútne inoperabilný a infaustný stav, doba prežitia nie je vyššia ako 6 mesiacov

Aké šance a možnosti liečby ponúka dnešná medicína?

Prvú chirurgickú resekciu hlavy pankreasu vykonal v roku 1934 americký chirurg Alan Whipple.

V dnešnej dobe, aj napriek výrazným medicínskym pokrokom, sa chirurgická resekcia karcinómu aj naďalej považuje za jedinú účinnú metódu v liečbe nádorov pankreasu.
Jej hlavným cieľom je úplné odstránenie nádoru v nádeji, že nedôjde k recidíve ochorenia.

V niektorých prípadoch je resekcia nasledovaná chemoterapiou, s cieľom zamedzenia vzniku recidívy. V minulosti často kombinované chirurgické riešenie s následným ožarovaním sa takmer nepoužíva, s výnimkou v USA.

Resekcia je možná iba v prvom a druhom štádiu ochorenia, pričom je absolútne kontraindikovaná pri potvrdení metastáz. To znamená, že sa vykonáva len asi u 10% pacientov. Títo pacienti musia spĺňať kritériá National Comprehensive Cancer Network.

Medzi základné kritéria možnosti chirurgickej liečby patrí:

 • neprítomnosť metastáz
 • neprítomnosť poškodenia ciev (VMS alebo vena portae)
 • prítomnosť tukového telesa okolo tepnových odstupov ( truncus coeliacus) z aorty (srdcovnica)
 • prítomnosť tukového telesa okolo hlavnej pečeňovej tepny
 • prítomnosť tukového telesa okolo arteria mesenterica superior, čo je hlavná brušná tepna odstupujúca z brušnej aorty
Dôležité:
U pacientov s karcinómom pankreasu v pokročilom štádiu a s kontraindikáciou chirurgickej resekcie, je indikovaný paliatívny chirurgický výkon s cieľom zníženia bolesti, úpravy žltačky a snahou o obnovenie črevnej pasáže.

Ľudia stále viac využívajú alternatívne spôsoby liečby 

Alternatívne homeopatické spôsoby liečby rôznych druhov rakoviny zažívajú veľký prelom. Týka sa to hlavne tých ochorení, na ktoré je dnešná medicína prikrátka, a medzi ktoré jednoznačne patrí aj rakovina pankreasu.

Ak nepomôže, tak nezabije

Spôsob liečby navrhuje vždy lekár, no pacient nemusí súhlasiť. Vždy je to na konkrétnom človeku ako sa rozhodne. V prípade ductálneho karcinómu skutočne veľa možností neexistuje a preto sa pacienti snažia pomôcť si ako sa dá.

Existuje množstvo literatúry, v ktorej sú tie najrôznejšie spôsoby liečby rakoviny. Či naozaj fungujú, nie je celkom isté. Isté ale je, že všade po svete existujú prípady ľudí, ktorým sa podarilo akoby zázrakom vyliečiť. Alternatívne spôsoby majú jeden zásadný spoločný menovateľ, a tým je zmena stravy.

Knihy zamerané na liečbu rakoviny sa zhodujú v niektorých bodoch, čo sa týka stravovania.

Hlavné zásady stravovania pri rakovine pankreasu:

 • absolútne abstinencia alkoholu, cigariet a iných drog
 • vynechanie  cukrov - preukázateľne spôsobujú niektoré druhy rakoviny (príjem iba vo forme čerstvého ovocia a zeleniny)
Prečítajte si tež:
Cukor, náš najsladší nepriateľ
 • vynechanie mastného a červeného mäsa
 • vynechanie živočíšnych tukov
 • vynechanie alebo minimálny príjem tukov (rastlinného charakter)
 • vynechanie solí, korenín a dochucovadiel (iba čerstvej forme, napr. petržlenová vňať)
 • príjem bielkovín vo forme chudého mäsa pripravovaného na vode alebo pare
 • príjem čerstvého ovocia
 • príjem čerstvej zeleniny alebo pripravovanej na pare
 • dostatočný príjem tekutín (čistá voda, bylinné čaje, 100% ovocné šťavy bez pridaných cukrov nariedené s vodou)

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, nepríjemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.