späť na zoznam článkov

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií
Zdroj foto: Getty images

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.


Hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak je ochorením, ktorej narastajúca početnosť tvorí celosvetový problém. Hlavným dôvodom sú rozličné i závažné zdravotné komplikácie, ktoré spôsobuje.

Nočná hypertenzia, teda vysoký krvný tlak v spánku to ešte zhoršuje.

Označuje sa taktiež ako tichý zabijak.

Pýtate sa prečo?

Dôvodom je jeho skrytý priebeh.
Vo veľkom počte prípadov je v začiatočnom štádiu nerozpoznaná. 
Človek, ktorý na toto ochorenie trpí, nemá žiadne ťažkosti.

A zrazu, z plného zdravia...

Spôsobí infarkt srdcového svalu či mozgovú príhodu.

O vysokom krvnom tlaku sa hovorí vtedy, ak sa opakovane namerajú hodnoty tlaku krvi (TK) viac ako:

TK 140 / 90.

Fakty o hypertenzii: 
Polovica dospelej populácie vyspelých krajín trpí vysokým krvným tlakom. 
Iba polovica z postihnutých o tom vie a
len polovica z nej sa aj správne lieči. 
Celosvetovo postihuje približne 25 % populácie.
Na Slovensku je to približne 20 - 22 %  dospelých.
Hypertenzia môže skrátiť život až o 10 rokov. 

Príčina vysokého krvného tlaku nemusí byť známa. A vtedy sa označuje ako primárna alebo tiež esenciálna hypertenzia.

Ak vzniká následkom iného ochorenia, ide o sekundárnu hypertenziu.

Medzi základné rizikové faktory, ktoré ju spôsobujú patrí:

 1. vek, s vyšším vekom stúpa i tlak
 2. pohlavie, tlak krvi sa zvyšuje najmä u žien po prechode
 3. genetická predispozícia a rodinný výskyt
 4. porucha vazomotorickej regulácie, regulácie svalov ciev
 5. nadváha a obezita
 6. inzulínová rezistencia
 7. nadmerný príjem soli
 8. nedostatok horčíka, draslíka a vápnika
 9. fajčenie
 10. alkoholizmus
 11. pretrvávajúci stres a psychická záťaž
 12.  sedavý spôsob života a nedostatok pohybu
 13. znečistenie vonkajšieho prostredia
 14. iné ochorenia, ako je cukrovka a ostatné

Avšak, práve vysoký krvný tlak je rizikový tým, že postupne poškodzuje rôzne tkanivá, orgány a orgánové systémy. Čím zapríčiní poruchu ich funkcie.

Hypertenzia negatívne vplýva na srdce, cievy, mozog, obličky, oči.
Je príčinou infarktu srdcového svalu či cievnej mozgovej príhody.
+ ukrýva sa tiež za zlyhaním funkcie obličiek
a poškodením sietnice oka.

Artériová hypertenzia zvyšuje riziko vzniku:

 • ischemickej choroby srdca, koronárnej choroby srdca a infarktu srdca
 • chronického srdcového zlyhávania
 • hypertrofie ľavej komory
 • poškodenia aorty a periférnych ciev
 • cievnej mozgovej príhody
 • zlyhania obličiek
 • hypertrofickej retinopatie (poškodenie sietnice)

 

Riziko komplikácií stúpa s výškou krvného tlaku.

Pamätáte si na to ako sa môže prejavovať?

Medzi možné príznaky hypertenzie sa radí:

 • únava a slabosť
 • bolesť hlavy, ale i nepríjemný pocit v hlave, tlak, pnutie a iné
 • závraty, točenie hlavy 
 • porucha rovnováhy, pocit ťahania do strany
 • hučanie v ušiach, pískanie, šumenie - tinitus
 • porucha videnia, ako rozmazané či dvojité videnie
 • začervenanie kože, tváre
 • alebo naopak bledosť pokožky
 • návaly tepla
 • pocit chladu
 • zvýšené potenie
 • ťažoba na žalúdku, pocit na vracanie až vracanie
 • tras tela, končatín
 • poruchy spánku
 • zhoršená koncentrácia
 • nepokoj
 • krvácanie z nosa - epistaxa
 • bolesť na hrudi, tlak, zvieranie, pálenie alebo iné nepríjemné pocity
 • búšenie srdca - palpitácie
 • sťažené dýchanie, dýchavičnosť - dyspnoe
 • opuchy tela, končatín
 • a iné

Hodnoty krvného tlaku počas dňa a noci

Krvný tlak nie je stály. Jeho hodnota počas dňa kolíše, stúpa a klesá. A to v závislosti od rôznorodých podnetov.

Tie môžu byť vnútorné alebo vonkajšie.

Vnútorná regulácia, hormóny, metabolizmus a vonkajšie podnety, ako je napríklad fyzická či psychická aktivita.

Plus.

Ľudský organizmus pozná taktiež: Cirkadiánny rytmus.

Cirkadiánny rytmus je biologický rytmus (biorytmus), čiže kolísanie aktivity počas 24 hodín, a to v prípade rôznych telových pochodov, metabolizmu či bdenia.

Diurnálny = denný, viazaný na denný čas, cyklus počas dňa, ale prípadne i počas 24 hodín. 
Nokturnálny = nočný, v spojitosti s nocou.

Diurnálny rytmus pri krvnom tlaku = variabilita krvného tlaku počas 24 hodín

To, že krvný tlak má stúpajúcu a klesajúcu krivku počas dňa, je známe už dlhú dobu. Hodnoty tlaku sú nižšie v noci, stúpajú včas ráno pred prebudením a počas dňa sa menia v závislosti na aktivite a psychickej pohody.

Nočný pokles tlaku je prejavom normálneho diurnálneho rytmu.

Podobne, zmeny tlaku prebiehajú i v závislosti na dlhšom časovom úseku. A to v rozsahu týždňov, mesiacov či podľa ročného obdobia.

I keď je časová závislosť známa už dlho, k presnejšiemu obrazu dopomohla až novšia metóda monitorovania tlaku. Nakoľko jednotlivé meranie krvného tlaku neukáže podrobnejší obraz.

Ďalej v článku sa dočítate: 
Čo je to ambulantné monitorovanie krvného tlaku? 
Čo je to nočná hypertenzia?
Aké riziká z nej vyplývajú?
Ako sa hodnotí?

Ambulantné monitorovanie krvného tlaku

Ide o 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku, na základe ktorého sa vyhodnotí miera stúpania a klesania tlaku krvi počas reálnejších životných podmienok.

Používajú sa taktiež pomenovania ako:
Ambulantné monitorovanie krvného tlaku so skratkou AMTK, 
tlakový holter, 
ambulantné monitorovanie tlaku krvi holterovského typu, 
ABPM - ambulatory blood pressure monitoring. 

Na základe 24 hodinového monitorovania krvného tlaku sa hodnotia priemerné hodnty AMTK.

Tabuľka uvádza priemerné hodnoty normálneho AMTK pre dospelých

Obdobie Hodnoty TK
24 hodinový priemer nižšie ako 115 / 75 mm Hg
AMTK počas bdenia (dňa) nižšie ako 120 / 80 mm Hg
AMTK počas spánku nižšie ako 105 / 65 mm Hg

Hraničné hodnoty TK v tabuľke

Forma merania Hraničná hodnota tlaku
Klasické meranie 140 / 90
Priemer AMTK za 24 hodín 130 / 80
Priemer AMTK pri bdení 135 / 85
Priemer AMTK počas spánku 120 / 70

Hodnoty AMTK a stupne hypertenzie v tabuľke

Stupeň hypertenzie Štandardný TK Priemer AMTK v období 
24 hodín Bdenie Spánok
I. stupeň 140 / 90 133 / 84 136 / 87 121 / 76
II. stupeň 160 / 100 148 / 93 152 / 96 139 / 84
III. stupeň 180 / 110 163 / 101 168 / 105 157 / 93

Podľa údajov z tabuľky je vidieť, že metóda monitorovania krvného tlaku za 24 hodín má svoje miesto v diagnostike hypertenzie. Štandardné a jednotlivé meranie tlaku či už v ambulancii praktického lekára, alebo doma nemôže vytvoriť tak detailný obraz.

Hodnoty tlaku sú zaznamenané podľa času. K tomu si dotyčný človek zapisuje denník. Značí si svoju dennú aktivitu.

Na základe týchto údajov sa ďalej vyhodnocuje hypertenzia.

Diurnálna variabilita tlaku

V súvislosti s 24 hodinovým monitorovaním tlaku je zavedený výraz dipping. O dippingu, teda miere poklesu tlaku vzhľadom na dennú fázu hovorí už v roku 1988 O´Brien, ktorý definoval dipping status.

Tlak je za normálnych okolností, teda fyziologicky vyšší počas bdenia. Za normálnych podmienok v spánku klesá.

Fyziologický pokles tlaku krvi v spánku = dipp

Hodnotenie dipping status v tabuľke

Pokles / stúpanie tlaku Hodnota klesania tlaku
v % v porovnaní s denným TK
Označenie skupiny ľudí
Normálny 10 - 20 % hodnoty TK Dippers (D)
Nadmerný pokles nad 20 % Excesívni dippers (ED)
Nedostatočný 0 - 9 % Non - dippers (ND)
Zvýšenie TK TK počas spánku stúpa Risers (R) - reverzný dipping

Stúpanie krvného tlaku v ranných hodinách má súvislosť s nárastom výskytu srdcovo-cievnych príhod. Ranná hypertenzia zvyšuje riziko komplikácií a orgánového poškodenia. 

Stúpanie tlaku v ranných hodinách je normálne, avšak, patologicky vplýva jeho nadmerné vystúpenie. 

V tejto súvislosti sa uvádzajú isté rizikové faktory ako:

 • vyšší vek
 • fajčenie
 • alkoholizmus
 • hypertenzia v anamnéze
 • cukrovka
 • obezita
 • metabolický syndróm
 • dlhý spánok
 • nekvalitný spánok a poruchy spánku
 • neskorý čas prebúdzania
 • ročné obdobie - najmä zima
 • deň v týždni - pondelok
 • nočná práca

Pri monitorovaní krvného tlaku sa hodnotí krivka, ktorá môže mať 5 podôb.

1. Normálne hodnoty AMTK

Krivka má normálne priemerné hodnoty krvného tlaku počas 24 hodín.
A to tak cez deň počas bdenia, ako i počas spánku.

2. Denná hypertenzia pri AMTK

Krivka má zvýšený tlak počas dňa.
V noci má krvný tlak normálne hodnoty.

3. Denná a nočná hypertenzia AMTK

Zvýšenie tlaku je na krivke zaznamenaná počas bdenia, teda cez deň i v noci, počas spánku.

4. Izolovaná nočná hypertenzia

Krivka krvného tlaku má počas dňa normálne hodnoty.
Avšak, krvný tlak stúpa počas spánku.

5. Výrazne vyšší ranný krvný tlak

Hodnota tlaku je výrazne zvýšená 2 až 3 hodiny po rannom vstávaní
A to v porovnaní s hodnotami tlaku počas spánku.

Nočná hypertenzia a izolovaná nočná hypertenzia

Nočná hypertenzia môže prameniť z rozličných príčin, ktoré nemusia byť známe.

Spomedzi hlavných činiteľov sa uvádza porucha metabolizmu sodíka, zmeny v artériovej tuhosti - tuhosť cievnej steny tepien, ateroskleróza či obštrukčné spánkové apnoe. Príkladom je i nepomer medzi sympatikovým a parasympatikovým nervovým systémom.

Predispozíciou je taktiež cukrovka, zvýšený cholesterol, fajčenie, alkoholizmus.

Nočná hypertenzia môže byť prítomná tiež v prípade vysokého krvného tlaku počas dňa

Druhou formou je izolovaná nočná hypertenzia. V jej prípade sa hodnoty tlaku počas dňa držia v normálnych medziach. Avšak, vyznačuje sa stúpaním tlaku v noci, čiže počas spánku.

Izolovaná nočná hypertenzia sa definuje ako:

Priemerný krvný tlak v noci 120 / 70 a viac,
pričom priemerný tlak krvi počas dňa je pod úrovňou 135 / 85 mm Hg.

Tento druh nočnej hypertenzie sa vyskytuje hlavne u obyvateľov Číny a Japonska či Juhoafričanov. V Európe ide približne o prevalenciu 6 - 8 %.

Vysoký krvný tlak v noci je zvyšujúcim rizikovým faktorom pre zdravotné komplikácie. A to hlavne v zmysle orgánového poškodenia naprieč celým organizmom.

Poškodenie orgánov a zvýšená miera úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia sú dopadom nočnej hypertenzie.

Zvýšený krvný tlak v noci spôsobuje nadmernú záťaž srdca, ciev či obličiek.

Zvýšenie rizika výskytu komplikácií:

Čím vyššia je hodnota tlaku, tým stúpa i riziko. Plus, zaťažujúca je situácia u ľudí so závažnou hypertenziou, cukrovkou, poškodením obličiek či poruchou autonómneho nervového systému.

Riziko o to viac stúpa hlavne u kategórie ľudí nad 70. rok života.

Kedy sa volí táto metóda merania tlaku počas 24 hodín?

24 hodinové monitorovanie krvného tlaku má svoj význam u ľudí, ktorí ešte nie sú liečení na hypertenziu. Samozrejme, tak i u ľudí už liečených, keď si to situácia vyžaduje.

V súvislosti s indikáciou sa uvádzajú určité body:

 • podozrenie na hypertenziu
 • podozrenie na hypotenziu - nízky krvný tlak
 • opakované kolapsové stavy
 • diagnostika hypertenzie v tehotenstve
 • určenie závažnosti hypertenznej choroby
 • overenie účinnosti liečby hypertenzie a jej opodstatnenie
 • diagnostika stavov ako je:
  • syndróm bieleho plášťa
  • maskovaná hypertenzia
  • izolovaná nočná hypertenzia
  • hypertenzia rezistentná na liečbu

Viac informácií o príznakoch, priebehu a liečbe hypertenzie sa dozviete v samostatnom článku: Vysoký krvný tlak.

Nezabúdajte...

Pri hypertenzii je dôležité dodržiavať určité zásady, a to:

 1. pravidelné meranie tlaku krvi
 2. dodržiavanie liečby a odporúčaní lekára
 3. redukcia hmotnosti a udržanie normálnej hmotnosti
 4. nefajčiť
 5. obmedziť alkohol
 6. dostatok ovocia a zeleniny v strave
 7. znížiť príjem kuchynskej soli a sodíka
 8. rozumné používanie tukov a olejov
 9. dostatok telesného pohybu, obmedziť sedavý spôsob života
 10. denný a nočný režim, striedanie aktivity a dostatočný spánok, spánková hygiena

Domáca kontrola tlaku 

U hypertonikov, teda ľudí, ktorí sa liečia na vysoký krvný tlak by malo byť domáce meranie a kontrola tlaku samozrejmosťou.

Kontrola tlaku v domácom prostredí by mala byť pravidelná.

Samozrejme, človek by si mal určite zmerať krvný tlak pri výskyte zdravotných ťažkostí. Tie môžu súvisieť s kolísaním tlaku krvi do vysokých či nízkych hodnôt.

Hodnoty tlaku namerané doma by mali byť zapísané v denníku. Na ich základe vie lekár zhodnotiť doterajšiu liečbu a potrebu jej úpravy.

Vhodné sú digitálne tlakomery na rameno. Zápästné tlakomery sú nespoľahlivé.

Človek si opakovane zaznamená hodnoty TK a srdcovej frekvencie. Pri hodnotách je nutné značiť si aj čas merania a dátum.

Domáci spôsob je nápomocný i vzhľadom k absencii napätia pri meraní tlaku u lekára. Vtedy môže mať dotyčný človek obavy a zvýšené psychické napätie. To sa môže odraziť pri nameraní vyšších hodnôt tlaku.

Tento jav sa označuje a je známy ako syndróm fenomén bieleho plášťa.

Keď sú hodnoty tlaku vyššie pri meraní u lekára alebo v nemocnici. Uvádza sa 10 - 20 % výskyt.

Pri meraní je potrebné dodržiavať správny postup merania. A to:

 1. meranie v pokojom prostredí
 2. meranie tlaku na ramene
 3. vhodná šírka manžety na meranie tlaku
 4. pokojná poloha v sede, aspoň 5 minút
 5. po ťažšej fyzickej aktivite pokoj i viac ako 30 minút
 6. pre meraním nefajčiť a nepiť alkohol
 7. vyvarovať sa stresu
 8. vyhrnutý rukáv nemôže škrtiť končatinu nad manžetou tlakomeru
 9. manžeta vo výške srdca
 10. meranie na ramene, kde sú opakovane vyššie hodnoty TK
 11. meranie tlaku pred užitím liekov na tlak
 12. pri meraní sa nerozpráva a nehýbe
 13. dve merania za sebou s odstupom minúty
 14. priemer hodnôt alebo druhá hodnota TK bude tá orientačná hodnota
 15. tretie meranie - pri príliš veľkom rozdiely dvoch tlakov

V prípade závažnejšej arytmie nemusí tlakomer namerať správne hodnoty krvného tlaku. Vtedy je lepšia kontrola u svojho lekára. Okrem zmerania tlaku krvi vie doplniť i EKG vyšetrenie.

Pri domácom monitorovaní krvného tlaku pre účel zhodnotenia lekárom je vhodné dodržať:

Opakované denné meranie ráno a večer
Aspoň 7 dní v týždni
Pred užitím liekov
Zapísanie hodnôt s časom.

Domáce monitorovanie doplní meranie a monitorovanie tlaku lekárom. Poslúži pri zhodnotení liečby a určí, či je účinná, alebo je potrebné ju zmeniť

Okrem zapísania nameraných hodnôt a časových údajov je vhodné poznačiť si taktiež zdravotné ťažkosti, ktoré sa pri epizóde zvýšeného tlaku vyskytli.

Pacient by mal byť poučený, čo má robiť pri zvýšení krvného tlaku, svojim praktickým lekárom alebo lekárom internistom, či kardiológom. Aké lieky si môže doplniť. Prípadne mu lekár predpíše liek pre užitie iba v prípade epizódy hypertenzie.

Pri nameraní príliš vysokých hodnôt tlaku a zdravotných problémoch odporúčame kontaktovať alebo vyhľadať odbornú pomoc. 

Závažné zvýšenie tlaku krvi a ohrozenie zdravia či života = kontaktovať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby = číslo 155.

Prečítajte si tiež: Hypertenzná kríza.

A pred koncom ešte jedno dôležité upozornenie:

Každodenné bezúčelné meranie krvného tlaku sa:

NEODPORÚČA!

Zbytočne stresuje človeka a príbuzných.

 

Zdroje

 • solen.sk - Prognostický význam nočnej hypertenzie v pdf
 • solen.cz - v pdf Izolovaná nočná hypertenzia 
 • solen.cz - odborne o manažmente farmakoterapie a 24 hodinovom monitoringu 
 • internimedicina.cz - MASKOVANÁ HYPERTENZIA A AMBULANTNÉ MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU, doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava

Naposledy aktualizované 29.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť? Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť?

Krvná skupina = vlastnosť červených krviniek. V čom je systém krvných skupín zaujímavý a čo by sme o ňom mali vedieť? Bonusom je krátky pohľad do histórie.

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Liek ktory obsahuje valsartan naco je skodlivy - Maria 30.12.2020 01:33

Mne sa zvysuje tlak vzdy v nocnych hodinach ,musim uzit tabletku dipperam.nad ranom opet mam triasku neviem co to zapricinuje!;boli ma hlava celu noc neviem zaspat