späť na zoznam chorôb

Srdcové zlyhávanie: Čo je to srdcové zlyhanie a ako sa prejavuje?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Srdcové zlyhávanie: Čo je to srdcové zlyhanie a ako sa prejavuje?
Zdroj foto: Getty images

Srdcové zlyhanie: Stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť prečerpávanie krvi do organizmu a zásobovať orgány či tkanivá kyslíkom a živinami.


Charakteristika

Srdcové zlyhanie je situácia, ktorá vedie k nedostatočnému prečerpávaniu krvi do tela, tkanív, orgánov.

Srdcová funkcia z nejakého dôvodu nie je postačujúca a nespĺňa aktuálnu potrebu organizmu pre zásobenie kyslíkom a dôležitými živinami.

Najčastejšie vás zaujíma: 
Čo je to za ochorenie a prečo srdce zlyháva? 
Na koľko percent pracuje a čo je norma? 
Čo je to ľavostranné a čo pravostranné zlyhávanie? 
Odpovede na tieto otázky a iné zaujímavé informácie v článku. 

Srdcová nedostatočnosť, ako sa inak označuje stav zlyhávania, nie je zastavenie činnosti srdca, ale znamená zníženie výkonu vzhľadom k momentálnej potrebe ľudského tela.

V našej krajine trpí srdcovým zlyhávaním asi 100 000 ľudí, v Európe približne 14 miliónov. Počet chorých na toto ochorenie narastá.

Postihuje starších ľudí, a to najmä nad 65 rokov, pričom rozdiel v pohlaví v tomto veku nie je významný. Uvádza sa, že je najčastejšou príčinou hospitalizácie v tomto životnom období.

Výskyt srdcového zlyhávania je približne 20 až 30 % u ľudí vo veku 70 - 80 rokov.
Postihuje približne 1 % populácie.
Je častou príčinou chorobnosti a smrti vo vyspelých krajinách.

Nárast výskytu je aj vďaka zvyšovaniu priemerného veku života.

Plus, príčinou sú aj prítomné iné ochorenia srdcovo - cievneho systému. Ako je napríklad vysoký krvný tlak, prekonaný infarkt srdcového svalu či ischemická choroba srdca.

Podľa Európskej kardiologickej spoločnosti je výskyt približne:

 • u 1 % ľudí nad 65 rokov
 • 7 % pre ľudí nad 75 rokov
 • a 15 % vo veku nad 85 rokov

Srdcové zlyhanie sa vyskytuje aj u mladších ročníkov nad 40 rokov, k čomu prispieva vysoký krvný tlak či infarkt srdca.

Srdce je svalová pumpa, ktorej úlohou je pumpovať krv do krvného obehu, a teda do celého tela. Na krvné zásobenie je najviac citlivý mozog, ale aj samotný srdcový sval.

Zdravé srdce je schopné sa prispôsobiť nároku organizmu na zvýšený prísun krvi do tela. Zvyšuje sa takzvaný minútový objem srdca, čo je množstvo vypudenej krvi počas jednej minúty.

Nastáva tak hlavne pri zvýšenej fyzickej námahe.

Srdce dokáže na určitú dobu zvýšiť svoju činnosť až 5 násobne.

Pokojový minútový objem srdca je približne 5 litrov - pri záťaži môže byť až 20 litrov.

Jeho hodnota závisí na veku, pohlaví, ale aj kondícii človeka. Približne 13 % pokojového objemu udržuje krvné zásobenie mozgu.

Tabuľka uvádza rozdiel u netrénovaného a trénovaného človeka

Netrénovaný človek Trénovaný človek
systolický objem v pokoji
v mililitroch krvi
60 - 80 100
Maximálne
150 200
minútový objem srdca
5 litrov 5 litrov
Maximálne
20 - 25 litrov 35 - 40 litrov

Poznámka k tabuľke: Trénovaní ľudia, športovci majú za normálnych okolností v pokoji nižšiu pulzovú frekvenciu.

Model krvného obehu
Srdce pumpuje krv do celého tela. Najdôležitejšie je zachovať krvný obeh pre životne dôležité orgány: mozog a srdce. Foto: Getty images

Poznáme rôzne druhy srdcového zlyhania

Zlyhanie srdca sa delí najmä podľa časového údaju.

A teda môže byť buď akútne alebo chronické. Časový údaje je dôležitý a významný hlavne z hľadiska rozdielov v liečbe.

Akútne vzniká náhle na základe iného nového ochorenia, ako je napríklad infarkt srdcového svalu, ale aj pri príliš vysokom krvnom tlaku - hypertenznej kríze. Príčinou môže byť aj dekompenzácia, teda zhoršenie už prebiehajúceho chronického srdcového zlyhávania.

Chronické má naopak dlhodobý priebeh.

Zhoršenie zdravotného stavu môže zapríčiniť napríklad nadmerná -neprimeraná fyzická, ale aj psychická záťaž, porušenie a nedodržanie liečebného režimu, pre iné už existujúce ochorenie, ako aj náhly výstup vysokého krvného tlaku.

Príklady ostatných klasifikácií a delenia srdcového zlyhania:

 • akútne, vzniká náhle
 • chronické, prebieha dlhodobo
 • ľavostranné - zlyhanie funkcie ľavej komory srdca
 • pravostranné - zlyhanie funkcie pravej komory
 • obojstranné - ak zlyháva funkcia oboch komôr, zväčša v následnej dobe zlyhávajú obe komory srdca
 • systolická dysfunkcia - keď nie je srdcová komora schopná dostatočnej systoly, teda stiahnutia sa a vypudenia dostatočného množstva krvi do krvného obehu
  • môže viesť k dilatácii srdca, teda rozšíreniu srdcového svalu
 • diastolická dysfunkcia - nastáva vtedy, ak sval srdca nie je schopný dostatočnej diastoly, čiže uvoľnenia sa a naplnenia sa dostatočným množstvom krvi
  • hlavne pri hypertrofii srdca, teda jeho zväčšení
Zaujímavé informácie: Zväčšenie srdca v príznakoch Zdravotéky.

Klasifikácia podľa NYHA - čo je skratka od New York Heart Association:

 1. NYHA I - človek nepociťuje ťažkosti ani pri fyzickej námahe, avšak, výsledky vyšetrenia nie sú v norme
 2. NYHA II - ťažkosti sa vyskytujú pri vyššej fyzickej námahe
 3. NYHA III - obmedzenie činností už pri malej námahe, ťažkosti ustupujú v pokoji
 4. NYHA IV - pokojové ťažkosti, keď je vylúčená akákoľvek telesná aktivita

Uvádza sa aj takzvaná Killip klasifikácia pri akútnom zlyhaní srdca pre infarkt myokardu:

 • Killip I - bez známok srdcového zlyhania
 • Killip II - chrôpky počuteľné pri vyšetrení nad bázou pľúc (spodná časť pľúc)
 • Killip III - kardiálny pľúcny edém
 • Killip IV - kardiogénny šok
Starší pán má srdcové problémy pri chôdzi
NYHA II - obmedzuje vyššiu záťaž, pri NYHA III robí problém aj dlhšia chôdza. Foto: Getty images

Pýtate sa: Ako dlho trvá zlyhanie srdca?

Odpoveď: 
Podľa toho či ide o akútne, alebo chronické.

Akútne zlyhanie srdca

Akútna, teda náhla forma sa vyvíja rýchlo, a to počas minút, hodín, niekedy dní.

Vyznačuje sa prudkým priebehom, keď sa vyskytnú závažné príznaky. Organizmus nemá dostatočný čas na prispôsobenie sa a kompenzáciu. Najzávažnejšia je dušnosť (ostatné ťažkosti uvádzame v časti o príznakoch).

Tento stav ohrozuje život človeka.

Pri tomto druhu je nutný okamžitý odborný zásah. Veľmi dôležitý je v tomto momente totálny fyzický, ale aj psychický pokoj postihnutého človeka.

Čo to znamená?

 • človek sedí alebo je uložený v polosede
 • a už nespraví ani krok!
 • zbytočne nebude ani rozprávať
 • pre dušnosť nemusí byť reči ani schopný
 • rovnako dôležité je zachovať pokojnú atmosféru aj v jeho okolí
 • zavoláme pomoc, čiže záchrannú zdravotnú službu - číslo tiesňového volania 155
  • s operátorom tiesňovej linky 155 spolupracujeme
  • odpovedáme mu na otázky pokojne
  • nepredlžujeme tým celkový čas dojazdu pomoci

Číslo 112 slúži ako číslo tiesňového volania integrovaného záchranného systému IZS.
Voláme ho napríklad v prípade dopravnej nehody, keď sa vyžaduje prítomnosť zložiek IZS - hasičov, polície a záchrannej zdravotnej služby.

Akútna forma sa definuje ako náhle vzniknutá porucha srdcovej funkcie, ktorá vedie k nedostatočnému prečerpávaniu krvi.

Krv sa hromadí v pľúcnom riečisku alebo v tele, následne sú orgány, ako hlavne mozog, či srdce, nedostatočne zásobené krvou, a teda kyslíkom i ostatným živinami.

Kongestívne srdcové zlyhanie: 
Hromadenie krvi
- stáza či stagnácia... 
Odborne tiež kongescia. 
Čo je latinsky - nahromadenie krvi v orgánoch

Vzniká na základe iného ochorenia kardiovaskulárneho systému, čiže ischemickej choroby srdca, vysokého krvného tlaku alebo infarktu srdca. Iným mechanizmom vzniku môže byť akútne zhoršenie už vyskytujúceho sa chronického srdcového zlyhávania.

Avšak, príčina môže byť aj nekardiálna, teda mimo srdce a srdcovo - cievny systém.

 

Chronické srdcové zlyhávanie

Jeho priebeh je dlhodobý, pričom trvá mesiace či roky

Ľudský organizmus má schopnosť, a v tomto prípade aj dostatočný čas, kompenzovať, teda prispôsobiť sa, stav nedostatočnej funkcie srdca. Tento typ je častejší a vzniká hlavne na základe ischemickej choroby srdca či po prekonanom infarkte srdca.

Aký je život po infarkte? - Uvádza magazínový článok na Zdravotéke.

Srdce postupne prichádza o svoju schopnosť pumpovať krv dostatočne, vyčerpáva sa a slabne.

Znížený vypudený objem krvi sa snaží dohnať zvýšenou prácou, teda zvýšením srdcovej frekvencie. Prítomný je zrýchlený pulz. To opäť spôsobuje oslabenie srdcového svalu.

Úmrtnosť na srdcové zlyhanie je pritom vyššia v porovnaní s niektorými onkologickými ochoreniami. Uvádza sa, že až polovica postihnutých s chronickým zlyhávaním srdca zomiera v priebehu 4 rokov. Prispievajú tomu vyšší vek, pridružená cukrovka či iné srdcové problémy.

 

Zlyhanie funkcie ľavého srdca

Ľavostranné srdcové zlyhanie alebo zlyhanie ľavej srdcovej komory - problém je v prečerpávaní krvi z pľúcneho riečiska, cez ľavé srdce až do telového krvného obehu.

Krv sa hromadí v pľúcach.

Stáza krvi v pľúcach môže nadobudnúť stav, keď tlak krvi prevyšuje schopnosť pľúcnych ciev zadržať tekutinu, čo sa prejaví zaplavením pľúcnych mechúrikov tekutinou.

Nastáva pľúcny edém, teda opuch pľúc.

Opuch pľúc - zobrazenie zdravé a tekutinou zaliate pľúca
Pľúcny opuch - edém. Foto: Getty images

Ten je dôsledkom dýchavičnosti.

Pri odbornom vyšetrení je počuť prítomnosť tekutiny v pľúcach - chrôpky, bublanie vody. 
Označujú sa ako vedľajšie zvukové fenomény pri dýchaní.

Miernejšia forma sa prejavuje ťažkosťami pri námahe. Vtedy je dôležitý pokoj, po ktorom sa môžu problémy zmierniť.

V neskoršej fáze nastáva dušnosť aj pri miernej námahe, chôdzi na malú vzdialenosť alebo v polohe ležmo narovno. Postihnutý udáva, že nemôže ležať. Spí v polosede, po sediačky. V noci sa v ľahu pridružuje pokojová dušnosť.

Závažná forma môže mať dramatický a rýchly priebeh. Prítomná je výrazná dušnosť a dusenie postihnutého.

Ťažkosti vtedy nastupujú náhle a prítomnosť vody v pľúcach je počuť aj na diaľku.

Zvukové fenomény nemusia byť vyšetrené fonendoskopom, ale je ich počuť aj distančne - na diaľku - bublanie tekutiny z pľúc pri dýchaní.

Postupom času je preťažená aj pravá komora a nastáva obojstranné zlyhanie srdca. Dôvodom je mestnanie - stáza krvi v cievach pľúc, čo zvyšuje tlak aj v pravej časti srdca.

 

Pravostranné srdcové zlyhanie

Zlyhanie funkcie pravého srdca má za následok hromadenie krvi pred srdcom, a teda v tele. Ako prvé sú pri chronickom priebehu viditeľné opuchy dolných končatín. Najskôr sa hromadiaca tekutina prejaví ako zapuchnutie členkov, neskôr postupuje vyššie na predkolenie.

Pri srdcových ťažkostiach sú opuchy prítomné na oboch dolných končatinách a v rovnakom rozsahu. Opuch iba jednej dolnej končatiny značí problém v žilách, ako napríklad zápal či kŕčové žily.

Viac informácií v príznakoch: Opuch končatín.

V závažnejšom prípade sa vyskytuje aj opuch brucha - ascites a celého tela - opuch sa označuje ako anasarka. Zvýšený tlak krvi v portálnom obehu sa prejaví zväčšením pečene.

Pri akútnom zlyhaní pravého srdca sa opuchy v tomto rozsahu nestíhajú vyvinúť. Prejaví sa dušnosťou.

Príčiny

Prečo vzniká?

Príčiny sú rôznorodé. Môžu prameniť v srdci, cievach či srdcových chlopniach. Existujú aj mimosrdcové príčiny, takzvané nekardiálne.

Najčastejšou príčinou je ischemická choroba srdca - ICHS (70 %) a stav po infarkte srdcového svalu. Po  10 % zastupuje kardiomyopatia a tiež chlopňové vady.

Príkladom môže byť aj nedôsledná spolupráca pacienta s lekárom, nedostatočná alebo vynechaná liečba. Podobne, aj príliš vysoký príjem tekutín u ľudí so slabým srdcom.

Tabuľka uvádza niektoré príčiny srdcového zlyhania

Hlavná kategória Podrobnejšie
Chronické srdcové zlyhanie
 • akútna dekompenzácia dlhodobého stavu
 • akútne srdcové zlyhanie
Koronárny syndróm
Hypertenzia
 • nebezpečná je hypertenzná kríza
Poruchy srdcového rytmu
 • komorová tachykardia
 • komorová fibrilácia
 • fibrilácia predsiení
 • flutter predsiení
Chlopňové chyby
 • mitrálna nedostatočnosť
 • endokarditída
 • stenóza chlopní -zúženie
Hemodynamická príčina
Myokarditída
 • zápal srdcového svalu
Kardiomyopatia
 • hypertrofia
 • dilatácia
 • kardiomyopatia po pôrode
Extrakardiálne príčiny

Uvedené sú príčiny mimo srdca alebo zhoršujúce faktory, ktoré zapríčinia zlyhávanie srdca

 • cukrovka
 • nadmerný príjem tekutín, alebo iné objemové preťaženie
  • aj ako nadmerná intravenózna liečba
  • akútne zlyhanie obličiek
  • pľúca a dýchací systém
  • zlá spolupráca pacient - lekár
   • nedostatočná liečba
   • vynechanie liekov
  • ťažký chirurgický zákrok
  • intoxikácie
   • alkohol, alkoholizmus
   • drogy
   • lieky
  • ťažké poškodenie mozgu
  • feochromocytóm
Syndróm vysokého výdaju

Srdcové zlyhávanie má aj dopad na celý organizmus. Zhoršuje sa prekrvenie orgánov. Samozrejme, na prekrvenie je najviac citlivý mozog, ale aj srdcový sval samotný. Na správnu funkciu potrebujú nepretržité zásobovanie kyslíkom a živinami.

Kde môžeme očakávať dopad srdcového zlyhávania:

 • CNS - mozog, poruchy funkcie, intelektu, pamäti a iné
 • obličky - retencia - zadržiavanie vody v tele
  • zhoršujú sa opuchy
 • pečeň - hepatomegália, čiže zväčšenie
 • svalová únava
 • poruchy srdcového rytmu, najmä fibrilácia predsiení, tachykardia
  • zvýšené riziko embolizácie (CMP, infarkt srdca)
 • opuchy dolných končatín, ascites, anasarka
  • edém pľúc
  • hydrothorax, voda v hrudnej dutine
 • dušnosť

Príznaky

Ako sa prejavuje zlyhávanie srdca?

Symptómy vyskytujúce sa pri zlyhávaní vedú k forme srdcového zlyhávania. Prítomné sú taktiež všeobecné príznaky ako je svalová slabosť, únava či nevýkonnosť.

Dušnosť

Alebo aj dyspnoe, ako sa odborne označuje, nastáva najskôr pri námahe.

Tak ako ju uvádza klasifikácia NYHA vyššie, najskôr môže byť iba pri ťažšej záťaži, neskôr sa vyskytuje aj pri miernej záťaži, pri chôdzi či po prejdení pár metrov. Obmedzuje kvalitu života. V najťažších prípadoch je prítomná pokojová dušnosť.

Poloha a dýchanie...

Ľudia s ischemickou chorobou srdca a s chronickým o srdcovým zlyhávaním poznajú, že musia ležať vo zvýšenej polohev polosede. Na noc si podkladajú viac vankúšov pod chrbát a hlavu.

Varovným signálom je totálne obmedzenie polohy v polosede a nútenie do sedu - do ortopnoickej polohy.

Ortopnoe je ťažká porucha dýchania, keď je postihnutý nútený do zmeny polohy, nedokáže ležať

Musí minimálne sedieť či stáť. Rukami sa často podopiera napríklad o stôl.

Často sa dušnosť spolu s ortopnoe dostavia v noci alebo nadránom. Preto je u kardiakov, teda ľudí liečených na srdce, práve tento druh dušnosti alarmujúci. Potrebné je odborné vyšetrenie a liečba.

Opuch - edém

Opuchy sú prítomné s rozdielom či ide o zlyhanie pravej, alebo ľavej časti srdca. Rozdiel je tiež v tom, či ide o akútnu alebo chronickú formu.

Príznakom zlyhania ľavej strany srdca je, ak sa opuch prejaví na pľúcach, spolu s dýchavicou. V prípade akútneho zlyhania pravého srdca sa opuch nestihne rozvinúť. Ako prvá nastupuje dušnosť.

Ľavá strana srdca a opuch

Pri ľavostrannom zlyhaní je stáza krvi v pľúcach. Ak tlak krvi, ktorý vyvíja pravá komora srdca, prevyšuje určitú hranicu, tekutina z krvi prestupuje do pľúcnych mechúrikov.

V tomto prípade záleží na závažnosti.

Mierna forma opuchu nastupuje postupne - dlhodobo. Lekár počuje pri vyšetrení fonendoskopom auskultačné fenomény - chropky, bublanie vody. Najskôr v nižších častiach pľúc, teda na bázach pľúc.

Vzhľadom na zlyhanie srdca sa uvádza aj pojem Asthma cardiale -  čo je záchvatové kašľanie, a to najmä v noci.

Pri ťažkom a akútnom priebehu sa môže vyskytnúť závažný pľúcny edém, ktorý postupuje rýchlo. Bublanie vody z pľúc môže byť prítomné na diaľku - distančné chropy.

Človek kašle, vykašliava ružové - krvou zafarbené spenené hlieny.

Človek je ohrozený na živote. Bez rýchlej a odbornej liečby zomiera na ľavostranné zlyhanie srdca.

Pravá strana srdca a edém

Pri pravostrannom srdcovom zlyhaní je voda zadržiavaná v celom tele, pred srdcom a pred pľúcami.

Prvotne sa vyskytuje nárast váhy.

Neskôr sa nalievajú vodou členky. V následnej dobe opuch pokračuje na predkolenia. Dôležité je si všímať, že sú opuchnuté obe dolné končatiny rovnako.

Pri opuchu iba jednej nohy je treba myslieť na inú príčinu.

Ak postupuje, opúcha aj brucho, zväčšuje sa pečeň, prítomná je bolesť brucha a bolesť v pravom boku. Opuchnúť môžu aj horné končatiny a celé telo - vtedy hovoríme o anasarke.

Ostatné príznaky

Organizmus sa snaží kompenzovať zhoršené prekrvenie životne dôležitých orgánov (mozgu a srdca). To je dôsledkom poklesu prekrvenia ostatných častí tela.

Ako prvé to pocítia obličky a ich znížená funkcia, čo zhoršuje retenciu vody v organizme.

Svalová slabosť je príčinou zníženého prekrvenia svalov. Nastupuje únava, nevýkonnosť, ale aj celková slabosť.

Pridružuje sa porucha srdcového rytmu, ktorá sa prejavuje napríklad búšením srdca (palpitácie). Prítomná fibrilácia predsiení či iná arytmia je rizikom vzniku embolu - krvnej zrazeniny. Tú srdce vypudí do tela, často týmto mechanizmom vzniká cievna mozgová príhoda.

Okrem dušnosti, človeka v noci môže budiť časté nočné močenie - nyktúria.

K dušnosti sa viaže aj modré sfarbenie kože - cyanóza. Najvýraznejšia je na prstoch a perách.

Prejavom závažnosti sú aj symptómy ako:

 • nepokoj
 • strach zo smrti
 • bolesť na hrudníku, pri prebiehajúcom infarkte srdca alebo pľúcnej embólii
 • studený pot
 • bledosť pokožky
 • suchý kašeľ
  • neskôr spomínané vykašliavanie ružovej peny
 • schvátenosť
 • zmätenosť
 • zvýšená náplň krčných žíl
 • nízky krvný tlak
 • tachykardia, teda zrýchlený pulz

Ostatné ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť:

 • závraty
 • kolaps
 • chladné-studené končatiny
 • poruchy intelektu pre znížené prekrvenie mozgu
 • znížené močenie - oligúria
 • pre zadržiavanie vody v brušnej dutine
  • nechutenstvo 
  • nevoľnosť
  • zápcha
  • nadúvanie
  • nažltlá pokožka, pre poruchu funkcie pečene
KPR - resuscitácia - stláčanie hrudníka
Zlyhávanie neznamená zastavenie činnosti srdca. Pri zastavení je nutné vykonávať stláčanie hrudníka a privolať pomoc - 155. Na linke 155 poradia čo robiť. Foto: Getty images

Diagnostika

Pri diagnostike sa využíva hlavne anamnéza a fyzikálne vyšetrenie.

To zahŕňa napríklad známe a dôležité počúvanie dýchania fonendoskopom. V prípade srdcového zlyhávania sa hodnotí prítomnosť auskultačných dýchacích fenoménov - chropov, bublania. Následne aj srdcová činnosť, ako aj jej pravidelnosť.

Dôležitý je aj poklep, ktorú môže určiť prítomnosť tekutiny v dutine hrudníka. Pohľadom je viditeľná aj zvýšená náplň krčných žíl. Pohmatom sa hodnotí zväčšenie pečene, ale aj kvalita a pravidelnosť pulzu.

Meria sa krvný tlak, pulz či saturácia kyslíka v krvi, teda nasýtenie hemoglobínu kyslíkom. Norma je nad 97 %. Pri pľúcnom edéme klesá hlboko pod 90 %. 

Medzi dôležité zobrazovacie metódy patrí ECHO, čiže echokardiografia.

Hodnoty ejekčnej frakcie ľavej komory srdca:

Určuje sa ňou tiež ejekčná frakcia srdca.
Za normálnu sa pokladá viac ako 50 %.
Ľahká dysfunkcia je pri hodnotách od 50 do 40 %.
Pri 30 - 40 % ide o strednú dysfunkciu.
Ako ťažká dysfunkcia sa označuje pri menej ako 30 percentách.

Možno ste počuli:
Hovorí sa vtedy tiež, že srdce pracuje na 40 či 30 percent.

Ďalej sa robí RTG hrudníka, kde sa hodnotí veľkosť srdca, ale aj prítomnosť výpotku v pľúcach či pohrudničnej dutine. Prípadne sa môže doplniť SONO obličiek a brucha.

V prípade chronického zlyhávania je dôležitá denná kontrola telesnej hmotnosti. Tá ukazuje na mieru zadržiavania tekutín v organizme.

Laboratórne vyšetrenie krvi obsahuje napríklad krvný obraz, pečeňové testy a mineralogram. Plus sa vyšetrujú aj ostatné krvné parametre.

Typicky sa pri srdcovom zlyhaní vyskytuje zvýšená hladina natriuretického peptidu BNP, či troponínu.

EKG - elektrokardiografia

Pri srdcovom zlyhaní nemusí byť na EKG žiadny patologický nález. Avšak, situácia sa mení, ak je prítomná bolesť na hrudi.

Vtedy je nutné zistiť, či ide o stenokardie pri akútnom infarkte srdca so zlyhaním srdca, alebo pľúcnu embóliu, keď môže zlyhať pravá srdcová komora.

EKG odhalí aj poruchy rytmu, ako je napríklad fibrilácia predsiení, keď je dôležitá antikoagulačná liečba.

Dopĺňa sa napríklad aj CT a CMR čo je cardiac magnetic resonance. Tieto vyšetrenia sú dôležité pre získanie obrazu v akom stave je srdce či cievy.

Diferenciálna diagnostika

Táto časť sa má postarať o odlíšenie ťažkostí, ktoré môžu značiť iné ochorenia a ťažkosti.

Príkladom je:

 • arytmia
 • stenóza mitrálnej chlopne
 • pľúcna embólia
 • pneumothorax - teda vzduch v pohrudničnej dutine
 • fluidothorax - tekutina v pohrudničnej dutine
 • pľúcne ochorenia, CHOCHP, fibróza, astma, pneumónia
 • metabolické ochorenia, urémia, ketoacidóza
 • anémia
 • psychiatrické poruchy, anxiozita, panická neuróza, hyperventilácia

O kardiálnom zlyhaní vo videu

O kardiálnom zlyhaní vo videu

Priebeh

Priebeh ochorenia závisí na jeho forme. Pričom chronické srdcové zlyhanie je typické zdĺhavým priebehom, a to počas mesiacov až rokov. Komplikované býva akútnym zhoršením a zlyhávaním srdca.

Človek s týmto ochorením je opakovane, a to aj viackrát ročne hospitalizovaný na internom alebo kardiologickom oddelení. Nemocničná liečba je pri akútnom zhoršení nevyhnutná.

Zo začiatku je typická únava, svalová slabosť. Stúpa telesná hmotnosť, pre zadržiavanie tekutín v tele. Neskôr sa objavuje nalievanie členkov a predkolení na oboch končatinách vodou.

Po zatlačení na pokožku členkov alebo predkolení prstom ostávajú jamky, ktoré iba pomaly splývajú s povrchom kože.

Opuch brucha je sprevádzaný bolesťou brucha, zväčšenie pečene pohmatovou citlivosťou v pravom podrebrí. Brucho je nafúknuté, človeku nechutí jesť. V neskoršej fáze sa prejaví ascitom. Závažný prejav je opuch celého tela.

Dýchanie sa zhoršuje najmä pri záťaži. Problém robí chôdza do schodov. Následne skracovanie dĺžky prejdených metrov značí zhoršovanie sa chronickej formy.

Staršia žena sedí na lavičke, mala srdcové ťažkosti.
Zátaž vyvolá ťažkosti - pri oddychu naopak ustupujú. Avšak, to neplatí pri závažnom priebehu. Foto: Getty images

Poloha je pre chorých so srdcovým zlyhávaním kľúčová.

Spánok je možný iba v polosede, neskôr iba v úplnom sede so spustenými dolnými končatinami. V tomto momente sa odporúča odborné liečenie, čakanie na zlepšenie stavu je rizikom.

V noci sa okrem dusenia a asthma kardiále vyskytuje časté močenie, ktoré sa odborne označuje ako nyktúria.

Vysoký krvný tlak je často vodítkom k zhoršeniu zlyhávania srdca. Pričom naopak, nízky tlak krvi značí zníženú funkciu srdca. Vtedy už stúpa srdcová činnosť, ako kompenzačný mechanizmus.

Akútna forma srdcového zlyhania sa vyznačuje rýchlym priebehom.

Nie je výnimočné, že k zhoršeniu zdravotného stavu dochádza v priebehu niekoľkých minút.

Prítomná je hlavne dušnosť, pridružiť sa môže kašeľ s vykašliavaním ružovej peny.

Pokojová dušnosť, dusenie sa, zrýchlené dýchanie,  nemožnosť reči a pohybu, strach o život, bledosť, nízky krvný tlak, zrýchlený pulz, studený pot, modrá pokožka (cyanóza) pier, prstov, nosa, až mramorová koža schvátenosť = kardiogénny šok.

Prečítajte si tiež články: Šok a Kardiogénny šok

Ten označuje najzávažnejšiu formu zlyhania srdca. Prognóza je veľmi zlá.

Ako ho liečiť? Uvádzame v časti o liečbe.

Ako sa lieči: srdcové zlyhávanie

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • ikem.cz - Český IKEM o ochorení
 • presrdce.eu - portál Únia pre zdravšie srdce
 • alphamedical.sk - odborná článok MUDr. Mokáňa
 • kardio-cz.cz - odborný článok v pdf - Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání z roku 2011
 • nhlbi.nih.gov - Heart Failure / Also known as Congestive heart failure
 • nhs.uk - Heart failure
 • bhf.org.uk - Heart failure
 • heart.org - What is Heart Failure?

Naposledy aktualizované 13.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Srdcovým zlyhávaním

Srdcové zlyhávanie lieči Urgentná medicína , Interná medicína - Kardiológia , Všeobecná medicína , vyšetruje Angiografia , CT , Echokardiografia , EKG , Ergometria , Holterove EKG , Koronarografia , Magnetická rezonancia , RTG , Scintigrafia , Spirometria , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , CRP test , Pečeňové testy , Vyšetrenie moču , Krvný tlak , patrí medzi Zlyhania srdca
Ďalšie názvy: Srdcové zlyhávanie, zlyhanie srdca, zlyhávanie srdca, srdcová nedostatočnosť, kardiálne zlyhanie, zlyhanie funkcie srdca, akútne zlyhanie srdca, chronické zlyhávanie srdca, ľavostranné srdcové zlyhanie, pravostranné srdcové zlyhanie, obojstranné srdcové z
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín? Kalorické tabuľky: Aké sú výživové/nutričné hodnoty jedál, potravín?

Kalorické tabuľky vám ponúkajú prehľad do množstva energie, ktorú majú jednotlivé potraviny. Uvádzajú obsah kalórií, bielkovín, cukrov a tukov.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale... Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale...

Maskovaný vysoký krvný tlak je možnou príčinou neliečenia hypertenznej choroby. Meranie u lekára preukáže normálnu hodnoty tlaku krvi. Avšak, realita je iná.

Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie? Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké má komplikácie?

Vysoký krvný tlak prebieha dlhoročne a pritom sa nemusí nijako prejaviť. Až do doby, keď nastanú komplikácie ohrozujúce zdravie a život.

Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení? Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?

Srdcovo cievnym ochoreniam patrí prvá priečka v chorobnosti a úmrtnosti. Na Slovensku, tak i celosvetovo. Spoznajte snami účinnú prevenciu.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
staroba - renata gregova 10.08.2021 17:07

môj otec ma 88 rokov pred 4 rokmi mal prvy krat tažko začal dychat a tlak tak všeliako traz hore raz dole volali sme 112 zobrali ho bol asi tyžden a pol v nemocnici prišiel domov s furonom každy den predtym bral tabletky na tlak a furon tak raz za tyžden tak nam poradil doktor ubiqinol caneku brali sme 50mg bolo dobre asi 1a pol roka potom prišlo palenie zahy a tažoba mysleli sme si že čaludočna kyselina kedže bral dlhodobo helicid tak sme si mysleli že asi prestal zaberat alezavolali sme 112 urobila ekg opuch dolnych končatin nemal ani pretym ani teraz a 3 dni pretym mu lekar bral krv na trygliceri.... boli ok nechali ho doma ahned som ho považila a vydržali sme do rana a rano s tažobou mal už o 1a pol kila viac tak hned som volala 112 a to už tažoba bola velka tak hned ho brali ale bol i sme už 2 a pol tyždna a tyžden mal kyslik ale chodil a tak sme dvyhli davku ubiqinolu na 200mg a furon berie rano a na obed každy den tak sme prišli s nemocnice a samozrejme že aj na riedenie krvy vesel duo a na pečen vitaminy na tlak už nemeberie kontrolujem tekutiny tak 1až 1apol litra dene najviac zase treba pit aby nebol dehydr... ale nepočitam polievku a kavu mlieko tiež do tekutin zatial sme ok 1 rok,,,

Čo mi pomohlo

sledovanie zavodnovania a odvodnovania klud a pozitivne myslenie merame tlak a saturaciu pohyb tiež prechadzky a pozor hlavne na vahu ked prudko sa dvyhne je zle ale sa mi vydi že ten ubiqinol kaneka si ma dačo do seba a samozrejme dobra diagnostika u nas na internom v prešove velmi velka vdaka doktorovy Miškovy a Pandovy a samozrejme panu doktorovy zo zachranej služby druhy krat čo prišiel lebo ten prvy to odflakol to bol iny pan doktor ako prvy krat lebo sme tam už mali byt davno tak bolo povedane

renata gregova 10.08.2021 17:50

samozrejme že som zabudla dodať že žiadna soľ v jedle iba tu čo ma na ranajky a večeru v rohliku alebo v chlebe