späť na zoznam príznakov

Neschopnosť racionálneho uvažovania

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Neschopnosť racionálneho uvažovania patri medzi príznaky Nervového systému
V obsahu nájdete:


Choroby s príznakom "neschopnosť racionálneho uvažovania"

Neschopnosť racionálneho uvažovania sa spája väčšinou s ochoreniami alebo poruchami duševnými a psychickými, prípadne s problémami nervovej sústavy, ktoré sa prejavujú u človeka vo vzťahu k jeho okoliu. Niekedy súvisia s týmto príznakom aj zmätenosť, poruchy krátkodobej pamäti, prípadne aj kvalitatívne zmeny vedomia. Neschopnosť môže byť čiastočná alebo úplná.

Poruchy vedomia, malátnosť, pocity na zvracanie a tiež veľakrát aj rôzne psychické príznaky, napríklad dezorientácia či neschopnosť racionálne uvažovať sú však typické napríklad aj pre intoxikáciu, čiže otravu. Ide o akútny stav, ktorý má svoju príčinu obvykle vo vonkajšom podnete na organizmus, pričom je to život ohrozujúci stav a môže zanechať aj trvalé následky. Intoxikácia vzniká napríklad pri nadmernom požití alkoholu, drog alebo rôznych jedov a chemikálií.

Človek má problémy s racionálnym uvažovaním aj v pokročilých štádiách Alzheimerovej choroby, čo je ochorenie nervového systému, ktoré sa prejavuje nenávratnými zmenami v mozgu a úbytkom mozgovej hmoty. Ochorenie je časté u seniorov a viac postihuje ženy ako mužov, pričom prvé príznaky sú v rámci neobvyklej straty pamäte a agresívneho chovania. U tejto choroby dochádza aj k zmene osobnosti, zmätenosti a rôznym poruchám reči a chôdze.

Väčšinou je však neschopnosť racionálne uvažovať príznakom duševných ochorení, napríklad veľmi prítomná je pri demencii. Je to vážne duševné ochorenie, ktoré vzniká počas života a súvisí s degeneráciou kognitívnych funkcií, ako napríklad pamäť, intelekt a osobnosť. Človek môže pociťovať aj nekľud, nervozitu a niekedy je agresívny. Veľakrát je táto choroba spájaná aj s Alzheimerovou chorobu, pretože vo viac ako polovice prípadov trpí pacient oboma ochoreniami.

Problémy s racionálnym uvažovaním majú aj ľudia, ktorý sú v delíriu. Delírium je duševné ochorenie, ktoré patrí medzi kvalitatívne poruchy vedomia a nastávajú pri ňom jednak poruchy vnímania, tak aj poruchy myslenia a správania. K vzniku delíria dochádza u tých ľudí, ktorých mozog je nedostatočne zásobený kyslíkom, či už z dôvodu nejakého zranenia, nádoru, zápalu alebo iného ochorenia mozgu. Niekedy je spôsobené aj zlyhaním iných orgánov v tele.

Poruchy racionálneho uvažovania sa vyskytujú aj pri schizofrénii, čo je veľmi vážne psychiatrické ochorenie. Ide o rozpad osobnosti najmä v rámci emocionálnej časti psychiky, pričom charakteristické sú zmeny správania, halucinácie a bludy, poruchy nálady a citov a tiež sklon unikať od reality. Tieto poruchy nie sú nijako koordinované a preto sa človek javí rozdvojene. Väčšinou je za ochorením genetická predispozícia, ojedine môže ísť aj o externé vplyvy prostredia.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

redaktor

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Vianočné sviatky - psychická záťaž, depresie, samovraždy Vianočné sviatky - psychická záťaž, depresie, samovraždy

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a...

Patologické hráčstvo - gamblerstvo a jeho dôsledky na život Patologické hráčstvo - gamblerstvo a jeho dôsledky na život

Patologické hráčstvo - gablerstvo patrí medzi psychiatrické ochorenia od roku 1994. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb sa jedná o poruchu osobnosti , konkrétne o návykovú,...

Počet pacientov so sklerózou multiplex v SR je vysoký! Poznajte varovné príznaky Počet pacientov so sklerózou multiplex v SR je vysoký! Poznajte varovné príznaky

Sclerosis multiplex je jedným z tých ochorení, u ktorých je pozorovaný geografický výskyt . Bohužiaľ Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom prípadov. Diagnostika je zložitá,...

Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena správania , no...

Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...

Naposledy aktualizované 24.08.2015


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.