späť na zoznam chorôb

Čo je to besnota? Ako sa šíri a prejavuje u ľudí? + Liečba a očkovanie

Autor: Lekár MUDr. Andrea Bullová
Čo je to besnota? Ako sa šíri a prejavuje u ľudí? + Liečba a očkovanie
Zdroj foto: Getty images

V stredoveku sa toto považovala za posadnutie démonmi, alebo za chorobu spôsobenú vesmírnymi javmi. Čo je to besnota, ako sa šíri, prejavuje a lieči?


Charakteristika

Besnota patrí medzi infekčné ochorenia, ktoré postihujú nervový systém. Zaraďuje sa medzi tzv. antropozoonózy. To znamená, že na človeka sa prenáša infekčnou cestou z nakazeného zvieraťa. 

Toto ochorenie vyvoláva vírus, ktorý patrí medzi tzv. Lyssavírusy. Vírus besnoty je rozšírený všade vo svete. Výskyt je hlásený z viac ako 150 krajín na všetkých kontinentoch, s výnimkou len Antarktídy.

V stredoveku sa toto ochorenie považovalo za posadnutie démonmi, alebo za chorobu spôsobenú vesmírnymi javmi. Jeho infekčnú povahu objasnil až Georg Gottfried Zinke v roku 1804, kedy pomocou slín, preniesol ochorenie z chorého psa, na zdravého. 
Najväčší objav však priniesol až Louis Pasteur v 19. storočí, ktorý dokázal vírusového pôvodcu ochorenia a bol jedným z dvojice tvorcov prvej, účinnej antirabickej vakcíny.

Ročne na besnotu umrie približne 60 000 ľudí, najmä v rozvojových krajinách Afriky a Ázie. Zo všetkých prípadov besnoty až 40% tvoria deti mladšie ako 15 rokov.

Najtypickejším spôsobom prenosu je uhryznutie psom, najmä vo vidieckych oblastiach. 

Besnota = latinsky rabies.

Výskyt besnoty je podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) v Európe už posledných 10 rokov (2010 – 2019) stabilný. V roku 2019 označila WHO krajiny ako Rusko a Moldavskú republiku za endemické pre besnotu psov a Turecko za krajinu endemickú pre ľudskú besnotu. 

Česká republika a Slovensko sa považujú za krajiny bez výskytu besnoty. V roku 2013 bolo hlásených 7 posledných prípadov besnoty na našom území, konkrétne v okolí Bardejova. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a išlo o 4 líšky, 1 kunu a 2 psy.

Príčiny

Vírus besnoty patrí do rodiny Lyssavírusov a je charakteristický svojou tzv. ekologickou asociáciou, čiže inklinuje iba k určitému druhu cicavcov. Tieto cicavce potom vystupujú ako prenášače vírusu na človeka, tzv. vektory

Drvivá väčšina prípadov nákazy človeka je spôsobených uhryznutím infikovaným psom. 

Z divo žijúcich zvierat sú najčastejšími hostiteľskými druhmi vlky, líšky, krysy, chrčky, tchory, veveričky, mačky, zajace a hovädzí dobytok. 

Lyssavirus - Lyssa vírus - 3D zobrazenie vírusov besnoty
Pôvodca besnoty - Lyssavirus. Zdroj foto: Getty images

Medzi špecifický spôsob nákazy patrí uhryznuite netopierom, ktoré je v poslednej dobe veľmi častým spôsobom prenosu. Vírus besnoty získaný práve po uhryznutí netopierom je vysoko infekčný a veľmi rýchlo sa množí v mieste vstupu, čiže v rane po uhryznutí.

Raritné cesty prenosu sú napríklad transplantáciou orgánov, najčastejšie po transplantácii rohovky. Popisované sú aj nákazy po požití infikovaného mäsa, cez poranenú kožu, alebo sliznice, vdýchnutím aerosólu v laboratóriu, alebo dokonca pobytom v jaskyni s vysokým počtom netopierov, ktoré boli premorené vírusom besnoty. 

Prenášač vírusu Lyssa Netopier - letí, modrá obloha
Často je prenášačom netopier. Zdroj foto: Getty images

Ide o neurotropný vírus, postihujúci a šíriaci sa po nervoch.

Po svojom vstupe do organizmu sa rýchlo množí v mieste inokulácie (pohryznutie, vdýchnutie, rohovka). Šíri sa po dlhých výbežkoch nervových buniek, po tzv. axónoch, a to obojsmerne a vysokou rýchlosťou, ktorá dosahuje až 3mm/ hod. 

Vírus sa na svojej ceste do centrálneho nervového systému (mozgu a miechy) viaže na nervovosvalové platničky v priečne pruhovaných svaloch, čiže vo vôľou ovládaných kostrových svaloch, ale aj na jemné nervové zakončenia v koži, v rohovke a v slinných žľazách.

Cieľom vírusu je miecha a mozog, kde spôsobuje vážne ochorenie nazývané encefalomyelitída. Ide o pokročilú fázu ochorenia, ktorá môže skončiť až nekrózou (odumretím) nervových buniek. 

Množenie vírusu prebieha v mieche, v hippokampe, v mozgovom kmeni, mozočku a oddiaľ sa centrifugálnym transportom rozšíri prakticky do všetkých inervovaných orgánov tela.

Príznaky

Príznaky besnoty sa po nákaze nemusia vždy dostaviť. Ak sa však rozvinú, besnota je takmer vždy smrteľná.

Symptómy prvej fázy ochorenia zahŕňajú 

 • horúčku, 
 • malátnosť, 
 • bolesť hlavy, 
 • nevoľnosť, 
 • bolesť hrdla, 
 • zápaly horných dýchacích ciest, 
 • úzkosť a podráždenosť, 

Po čase sa začnú rozvíjať mierne ťažšie a špecifickejšie príznaky

 • citlivosť na vietor, silné svetlo a hluk
 • nadmerná citlivosť na bolesť, teplo, zimu, 
 • neprirodzene rozšírené očné zrenice, 
 • zmätenosť, 
 • zmeny správania a osobnosti, 
 • svrbenie a brnenie v miestach vstupu vírusu do tela

Príznaky druhej fázy besnoty sú závažnejšie a typické pre túto infekciu

 • zmätenosť a nadmerná aktivita, 
 • zvýšená úzkosť a strach pacienta striedané s melanchóliou,
 • nekoordinované pohyby očí, 
 • asymetrické rozširujúce sa a zužujúce sa zreničky, stranovo asymetricky 
 • bolestivá rohovka 
 • ochabnuté svalstvo v okolí pohryznutia, napríklad na tvári
 • inkontinencia moču a stolice, alebo naopak zápcha,
 • arytmia spôsobená postihnutím dôležitých centier v mozgu,
 • zvýšená dychová frekvencia striedaná s dusením, 
 • diabetes insipidus - syndróm nadmerného vylučovania moču spojeným s neustálym smädom,
 • zvýšené slinenie,
 • nadmerné potenie, 
 • piloerekcia - postavené chĺpky na tele 
 • fotofóbia - precitlivenosť na svetlo
 • priapizmus - bolestivá spontánna erekcia bez sexuálneho podnetu 
 • spontánna ejakulácia 

Veľmi charakteristickým prejavom besnoty u ľudí je hydrofóbia. Pacient nedokáže prehltnúť tekutiny v dôsledku spazmu svalov krku, ktoré sú zodpovedné za hltanie a dýchanie. Náhly kŕč týchto svalov môže spôsobiť dusenie a v konečnom dôsledku smrť pacienta.

Príznaky v treťom, poslednom štádiu

 • horúčka, ktorá  je  prítomná takmer vždy a nereaguje na antipyretiká,
 • paralýza takmer všetkých svalov, 
 • prehĺtanie je možné, ale s veľkými ťažkosťami,
 • otupenosť až strnulosť celého tela, 
 • kóma, 
 • zlyhanie periférnych nervov

 Smrť je spôsobená udusením, v dôsledku kompletnej obrny dýchacích svalov.

Príznaky neklasickej formy

 • myoklonus - nepravidelné zášklby svalov končatín
 • hemiparéza - obrna polovice tela,
 • rotačné závraty,
 • záchvaty,
 • halucinácie,
 • prerušovaná nočná agitácia

Diagnostika

Diagnóza besnoty sa opiera najmä o klinické podozrenie z tejto infekcie.

Najskôr sa posúdia epidemiologické kritériá a expozícia zvieraťu, resp. pohryzeniu zvieraťom v endemickej oblasti besnoty. 

Po tejto úvahe a vysloveniu podozrenia na nákazu besnotou sa začína náročná diagnostika. 

Existuje viacero moderných laboratórnych metodík, ktoré môžu potvrdiť prítomnosť vírusu.

Priamy test fluorescenčných protilátok (DFA) sa považuje za zlatý štandard v diagnostike besnoty. Nákladný, ale zato veľmi efektívny je priamy, rýchly imunohistochemický test (dRIT). Pokiaľ ide o špecifickosť a citlivosť, je rovnako spoľahlivý ako DFA. 

Polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) pre detekciu RNA vírusu, sa môže využiť na vyšetrenie slín, vlasov alebo kože s obsahom vlasových folikulov, likvoru a moču. 

Neurozobrazovacie metódy, najmä magnetická rezonancia (MRI) a elektroencefalogram (EEG), sú užitočné najmä pri diferenciálnej diagnostike iných ochorení spôsobujúcich encefalitídu. Takisto môžeme vyhodnotiť rozsah mozgového postihnutia, prítomnosť opuchu mozgu, čiže edému, alebo krvácania do mozgu.

MRI snímky u pacientov s besnotou sa môžu vzájomne líšiť a neexistuje jednoznačný nález, ktorý by potvrdil besnotou postihnuté tkanivo mozgu. Je to spôsobené sprievodnými patologickými procesmi, ktoré sa vyskytujú v dôsledku globálneho zápalu mozgu. Môžu sa vyskytnúť komplikácie, ako je hypoxia, šok, krvácanie a iné, ktoré budú meniť MRI obraz počas trvania ochorenia. 

Ako choroba postupuje a dosahuje fázu kómy, vírus vyvoláva neurónové poškodenie, ktoré môže byť viditeľné ako svietiace lézie v mozgovom tkanive. Okrem toho je prítomná ťažká porucha hematoencefalickej bariéry. 

Medzi besnotou spôsobenou uhryznutím psom a netopierom neboli zistené žiadne rozdiely v neurozobrazovacích vyšetreniach.

Zmeny EEG sú nešpecifické a v súčasnosti nemajú jasný diagnostický význam.

Napriek tomu, že moderné diagnostické prístroje, ako je MRI a EEG, sú k dispozícii vo väčšine nemocníc, najdôležitejším bodom v diagnostike ostáva skoré rozpoznanie klinických príznakov a podrobná anamnéza poranenia, resp. kontaktu so zvieraťom

Definitívna diagnóza besnoty sa stanovuje ante mortem, čiže po smrti pacienta na pitevnom stole. Ide o  priame alebo nepriame potvrdenie prítomnosti vírusu v slinách, v sére, v likvore a z biopsie kože na krku. 

Taktiež môžeme post mortem detekovať vírus besnoty vo vzorkách tkaniva mozgu prezeraných pod elektrónovým mikroskopom. Viditeľné sú tzv. Negriho telieska. Ide o charakteristické telieska, ktoré sa vytvárajú v cytoplazme hostiteľskej bunky počas infekcie.

Video - Prejavy a šírenie besnoty u človeka

Video - Prejavy a šírenie besnoty u človeka

Priebeh

Inkubačná doba, teda obdobie medzi pohryzením a prvým príznakom je v priemere 2090 dní. Vo vzácnych prípadoch to môže byť aj  1 – 6 rokov, či výnimočne aj dlhšie.

Všeobecne platí, že čím dlhšia je inkubačná doba besnoty, tým ťažšie bude mať postihnutý pacient príznaky.

Dĺžka inkubačnej doby závisí najmä od miesta vstupu vírusu a od množstva tohto preneseného vírusu. Takisto je dôležité miesto uhryznutia.

Ak je poranenie blízko ku CNS, napríklad na krku, tvári alebo inde na hlave, inkubačná doba sa výrazne skracuje.

Besnota má typický priebeh v 3 štádiách:

1. Prvé, prodromálne štádium

Prodromálne štádium trvá približne 2 až 10 dní.

Príznaky nie sú špecifické, pripomínajú bežnú virózu alebo chrípku

2. Druhé štádium, excitačná fáza ochorenia

Vyskytne sa u 80 % nakazených.

V tomto štádiu sú výrazné akútne neurologické príznaky, ktoré spôsobuje prebiehajúca encefalitída, čiže akútny zápal mozgu. 

Zápal postihuje mozgovú kôru, bazálne gangliá a mozgový kmeň. Príznaky tohto štádia trvajú niekoľko dní až týždeň. 

3. Tretie štádium, paralytická fáza besnoty

Toto štádium je charakteristické chabou paralýzou svalov.

Existuje aj takzvaná tichá forma tretieho štádia besnoty. V tomto prípade prichádza paralýza bez predchádzajúcej excitačnej fázy.

V tomto štádiu sú nervy demyelinizované, čiže strácajú svoj obal a teda aj svoju funkciu. Dochádza aj k úplnej strate axónov. 

Celková paralýza postihuje iba 20 % prípadov.

4. Neklasická forma besnoty

Zdá sa byť bežnejšia po uhryznutí netopierom, ale môže sa vyskytnúť  aj po uhryznutí psom.

Je charakteristická neuropatickou bolesťou, spojenou s radikulárnou bolesťou. Prítomné sú senzitívne alebo motorické deficity.

Postihnutý môže nekoordinovane pohybovať končatinami, najmä tou, kde bol uhryznutý. 

Z prehľadu svetovej literatúry sa odhaduje, že iba 28 pacientov prežilo symptomatickú infekciu besnoty po 6 mesiacoch. Drvivá väčšina z nich však s vážnymi neurologickými následkami.

Prevencia

Keďže v súčasnosti nie je k dispozícii efektívna liečba besnoty, prevencia zohráva kľúčovú úlohu v zabránení úmrtiam súvisiacim s týmto ochorením u ľudí. 

Princíp účinnej prevencie je postavený na troch hlavných pilieroch

 • informovanosť o chorobe a vzdelávanie ľudí vystavených riziku
 • kontrola zdravia psov a kontrola voľne žijúcich zvierat 
 • očkovanie  rizikovej populácie

Skríning premorenia besnotou u voľne žijúcich zvierat a vytváranie aktuálnych epidemiologických máp, je potrebné pre vyhľadávanie a ničenie ohnísk nákazy. 

Dôležitý je dohľad a veterinárna kontrola, najmä túlavých psov a mačiek. U domácich zvierat by sa mala dosiahnuť 70 % zaočkovanosť, práve preto, aby sa zabránilo zavlečeniu besnoty z „divočiny” do domácich obydlí, blízko k ľuďom. 

Očkovanie - veterinár a mačka, injekcia, vakcína
Dôležitá je prevencia a teda očkovanie rizikových skupín ľudí a, samozrejme, i zvierat. Zdroj foto: Getty images

Postexpozičná profylaxia

Pre čo najväčšiu šancu uzdravenia sa, musí byť pacientovi v čo najkratšom čase po pohryzení, podaná prvá dávka postexpozičnej vakcíny. 

Prípady, kedy boli pacienti po nákaze besnotou zachránení, sú veľmi vzácne a dodnes sú známe iba tri takéto prípady. 

Ide o 6-ročného chlapca z Ohio, ďalej o 15-ročné dievča z Wisconsinu a 8-ročné dievčatko z Kalifornie. 

Títo pacienti sa nakazili po pohryznutí netopierom, v jednom prípade išlo o poškriabanie nakazenou mačkou. 

Za vynález postexpozičného očkovania vďačíme známemu francúzskemu lekárovi. V roku 1885 sa Louis Pasteur v spolupráci s Pierrom Paul Emile Rouxom, prvýkrát pokúsili o postexpozičnú vakcínáciu, s úspešným koncom.

Odvtedy sa na dosiahnutie postexpozičnej profylaxie používajú inaktivované vakcíny vyrobené na bunkových kultúrach. 

Na Slovensku máme registrované dve očkovacie látky a to Imovax rabies vero/Verorab a Rabipur. 

Dospelým jedincom sa vakcína aplikuje intramuskulárnou injekciou do deltového svalu ramena. Deťom starším ako 2 roky do predobočnej oblasti stehna.

Vakcinácia prebieha celkovo v piatich dávkach, a to v deň pohryznutia, potom na 3. deň, 7. deň, 14. a 30. deň po pohryzení.

Ľudia s trvalým rizikom besnoty, by mali podstúpiť aktívnu imunizáciu, pred nákazou. Ide o ľudí pracujúcich so zvieratami, žijúcich, alebo cestujúcich do endemických oblastí. Taktiež by sa mali každých 6 mesiacov podrobiť odberu titrov protilátok a preočkovať sa, ak titer protilátok klesne pod 0, 5 IU/ ml.

Ako sa lieči: besnota

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.cz - Besnota a lymfocytová choriomeningitída: klinická manifestácia, profylaxia a liečba, RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., Mgr. Lucia Turianová, RNDr. Katarína Lopušná, PhD., Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, doc. RNDr. Peter Kabát, CSc, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava a Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • sciencedirect.com - Rabies in Europe: An epidemiological and clinical update
 • europepmc.org - Can rabies be eradicated?
 • sciencedirect.com -Rabies: A Review

Naposledy aktualizované 15.10.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Po absolvovaní osemročného gymnázia, som presne vedela, kým sa chcem v živote stať. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mi splnilo dlhoročný sen a mohla som začať plniť svoje poslanie lekára. Po získaní diplomu a titulu MUDr., viedli moje prvé profesionálne kroky do Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Na klinike Stereotaktickej rádiochirurgie som sa venovala pacientom s mozgovými nádormi a nádormi oka. Po roku práce s onkologickými pacientmi som sa v roku 2020 presunula na Neurologickú kliniku SZU Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde pôsobím dodnes. Voľný čas trávim najradšej v prírode, či už na bicykli, turistike alebo len tak na prechádzke v neďalekom lese

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami

Momentálne spoločne prežívame veľkú globálnu pandémiu ochorenia COVID-19, spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2. Epidémie a pandémie ale nie sú ničím výnimočným. Ľudstvo si nimi opakovane...

Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné? Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné?

Povinné očkovanie majú preštudované hlavne matky malých detí. Existujú však aj vakcíny, očkovanie ktorými nevyplýva zo zákona a preto sú menej známe. 

Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia? Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia?

Denne sme svedkami rôznych konfliktov medzi ľuďmi a v médiách sa pravidelne dozvedáme o ohavných činoch, ktoré spáchal človek človeku. Ľudská agresivita a zlosť je fenomén, ktorý je v...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.