späť na zoznam príznakov

Poruchy učenia

Autor: Michal Hrebík
Poruchy učenia
Zdroj foto: Getty images

Poruchy učenia môžu byť spôsobené v dôsledku nejakého ochorenia, ktoré postihuje nervový systém a mozog, pričom má iné charakteristické príznaky a problémy s učením sú len sekundárny symptóm, alebo ide priamo o choroby, ktoré spôsobujú poruchy učenia. Prirodzené sú poruchy učenia u detí, ktoré majú mentálnu retardáciu alebo znížené IQ, pričom v tomto prípade je potrebné, aby sa im venoval špeciálny pedagóg podľa špeciálneho učebného plánu.


Špecifické a vývinové poruchy učenia

Najčastejšie sa objavujú problémy s učením u detí, ktoré majú špecifické poruchy učenia a vývinové poruchy učenia. Vývinové poruchy učenia sú také, ktoré sa prejavia až v určitom stupni vývinu, napríklad vstupom do školy alebo niekedy aj o niečo neskôr. Poruchy vznikajú v dôsledku nepatrného a drobného poškodenia niektorej mozgovej oblasti, v dôsledku čoho príde k nerovnomernému alebo nedostatočnému vývinu, takže dieťa môže excelovať v niektorej časti učenia a "prepadať" v inej.

Špecifické poruchy učenia sú poruchy, ktoré postihujú čítanie, písanie alebo počítanie osobitne, čo samozrejme nevylučuje, že u jedného človeka môže nastať kombinácia týchto porúch. Ide najčastejšie o poruchy známe ako dysgrafia či dyslexia, no existuje ich oveľa viac a dotýkajú sa vždy len niektorej oblasti získavania alebo vydávania informácií v rozličnej forme. Ak ide o poruchu učenia sa bežných telesných úkonov, táto choroba sa volá dyspraxia, pri poruche hudobných schopností ide o dysmúziu a pri poruche kreslenia o dyspinxiu.

Systémové ochorenia môžu tiež spôsobiť problémy s učením

Niekedy nastávajú problémy s učením aj pri ochoreniach systémového charakteru, ktoré postihujú viaceré orgány v tele a to, že človek, ktorý je chorobu postihnutý, má problém s učením, je spôsobené rozšírením choroby a jej symptómami. Typickým príkladom je napríklad Lupus erytematodes, ktoré môže napadnúť napríklad kožu, kĺby, srdce, cievy, obličky, pľúca a tiež mozog, kde spôsobí zmeny, napríklad zmeny správania alebo zhoršenie pamäte, následkom čoho sa môžu zhoršiť schopnosti učenia sa.

Pri systémových chorobách je však problém s učením sa len následkom a reakciou, väčšinou na fyziologické procesy, ktoré významne zhoršujú u človeka možnosť sústredenia sa v pokoji. V zásade ale platí, že pri týchto druhoch chorôb dochádza oveľa viac k iným príznakom, najmä k problémom s pohybovou sústavou, takže sa prejavujú oveľa viac v tejto oblasti. Liečba sa teda zameriava na riešenie týchto prejavov a príčiny ochorenia, nie na poruchy sústredenia a učenia.

ADHD
Typicky sa prejavuje poruchami učenia ADHD

Najčastejšie je za tým u detí ADHD

Ľudia, ktorí trpia hluchotou alebo slepotou, majú problémy s učením v dôsledku zníženého vnímania podnetov z okolia a tiež aj pre nich sú pripravené individuálne programy. Sú však samostatné choroby, ktoré sťažujú učenie a vzdelávanie. Napríklad pri ADHD ochorení dochádza k poruchám koncentrácie a sústredenia a táto choroba postihuje najmä deti v školskom veku, ktoré majú problémy s učením, často sú agresívne, nekľudné a majú poruchy nálady.

Deti môžu mať ADHD už aj v predškolskom veku, kde sa prejavuje choroba najmä impulzitivotu, hyperaktivitou a emočnou nestabilnosťou. Takéto dieťa potom má problém so sústredením sa na jednu vec, rovnako aj s poslušnosťou a najmä s tým, aby zostalo v pokoji. To je v konečnom dôsledku aj jedna z príčin, prečo majú deti s ADHD také problémy s učením - nedokážu sa sústrediť na vyučovanie a ani na učenie doma. Veľakrát však môžu mať paradoxne intelekt na vyššej úrovni, ako ostatné deti, ktoré sa budú učiť dobre.

Dysgrafia a dysortografia

Špecifickou poruchou je aj dysgrafia, čo je porucha písania. Niekedy sa prejavuje len výraznou neuhľadenosťou písma, neprirodzeným tvarom alebo rozdielnou výškou jednotlivých písmen, inokedy je písmo až nečitateľné. Deti s touto poruchou majú problém naučiť sa tvar a presný sklon či veľkosť jednotlivých písmen a to nielen spamäti, ale aj pri opisovaní. Písať dlhší text je tak veľmi náročné. Niekedy dochádza aj ku kombinácii s dyslexiou, ktorá komplikuje čítanie textu.

Pod pojmom dysortografia sa myslí ďalšia konkrétna porucha učenia, konkrétne porucha chápania gramatiky. Tá sa môže týkať celkovo gramatiky, alebo len niektorej špecifickej časti, napríklad niektorých gramatických pravidiel, tvaroslovia alebo syntaxy. U takétoho človeka sa môžu vyskytovať chyby v aplikácii gramatických pravidiel, ale aj nedostatočné sluchové vnímanie, chyby vo vnímaní rytmu alebo aj chyby v pochopení obsahu textu a nedostatočného rozvoja grafomotoriky.

Dyslexia
Dyslexia patrí medzi najčastejšie poruchy učenia

Dyslexia a dyskalkúlia

V poslednej dobe sa u detí čoraz viac vyskytujú vyššie spomínané špecifické poruchy učenia, ktoré majú vplyv priamo na učenie a vzdelávanie. Najznámejšou a najčastejšou je dyslexia. Je to biologicky podmienená porucha prejavujúca sa sťaženým čítaním alebo úplnou neschopnosťou čítať text. Dieťa má problémy s naučením sa čítať, tiež problémy s pochopením textu a nevie s textom pracovať. Typickým príznakom je aj zamieňanie si podobných písmen.

Vývinovou poruchou učenia je aj dyskalkúlia, pre ktorú sú charakteristické tieto znaky:

  • pri nej dochádza k problémom s chápaním matematických pojmov a štruktúr
  • táto porucha učenia sa vyskytuje len u detí s nezníženým IQ a nesúvisí s nevhodným spôsobom učenia
  • dieťa s touto poruchou má problém s počítaním a chápaním matematických symbolov vo všeobecnosti
  • pri vhodne zvolenej špeciálnej starostlivosti je možné dosiahnuť určité pokroky a úspechy v učení, avšak vyžaduje si to špeciálny a netradičný prístup

Základom je diagnostika, nie vždy ide o chorobu

Nie všetky poruchy učenia u detí, ktoré sa tak na prvý pohľad zdajú, majú chorobnú príčinu alebo sú prejavom choroby. Dôležitá je diagnostika, ktorá na základe viacerých symptómov oddelí deti s poruchami učenia od tých, ktorým sa jednoducho len "nechce". Zároveň nie vždy napríklad problémy s matematikou alebo gramatikou, prípadne nesústredním sa, majú pôvod v dyslexii či ADHD - niekedy môže ísť naozaj o prejav pomalšieho chápania a dieťa sa potrebuje len viac "učiť".

Tu je niekoľko tipov, ako pomôcť dieťaťu, ktoré nemá patologické poruchy učenia, čiže nejde o chorobu:

Efektívnejšie učenie sa u detíSamozrejme, bežný rodič - laik môže dnes len veľmi ťažko rozoznať, či má jeho dieťa naozaj chorobu, ktorá mu znemožňuje efektívne učenie sa a využívanie vedomostí v praxi, alebo je problém niekde inde. Treba si preto všímať aj rôzne iné prejavy v živote a prístup k učeniu - ak dieťa chce chodiť do školy, baví ho to tam, chce sa učiť a prejavuje snahu, navyše ak je celkovo aktívne a motivované aj v iných oblastiach života, najčastejšie ide skutočne o niektorú zo špecifických porúch učenia sa.

Čo je dyslexia a ako sa prejavuje u detí?

Čo je dyslexia a ako sa prejavuje u detí?

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu? Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a chaos, ako...

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Máte príznaky depresie? Tento test Vám to odhalí Máte príznaky depresie? Tento test Vám to odhalí

Depresia patrí medzi psychiatrické ochorenia . Možno práve z tohto dôvodu ľudia sami pred sebou neradi priznávajú, že ňou trpia a rovnako tak neradi o nej hovoria otvorene. 

Úzkosť, strach, depresia či iné príznaky? Príčiny vedú až do minulosti Úzkosť, strach, depresia či iné príznaky? Príčiny vedú až do minulosti

Úzkosť, strach, smútok či iné psychické stavy sú prejavom narušenia normálneho chodu psychiky . Vedú k depresii, syndrómu vyhorenia a v tragických prípadoch k samovražde. Zmeny...

Naposledy aktualizované 25.09.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.