späť na zoznam článkov

Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné?
Zdroj foto: Getty images

Povinné očkovanie majú preštudované hlavne matky malých detí. Existujú však aj vakcíny, očkovanie ktorými nevyplýva zo zákona a preto sú menej známe. 


Za určitých okolností, čo sa týka mimoriadnych situácií alebo cestovania, však môžu byť dôležité.

Proti ktorým ochoreniam je možné získať imunitu a znížiť tak riziko ich vzniku počas epidémií alebo cestovania do endemických oblastí, kde je ohnisko konkrétnej nákazy? Dočítate sa ďalej v článku.

Ktoré nepovinné očkovanie sa odporúča u rizikových skupín ľudí?

Medzi nepovinné očkovania patria také, ktoré sa nerobia povinne zo zákona v detskom veku. Sú na báze dobrovoľnosti, prípadne povinnosti v súvislosti s rizikovosťou výkonu povolania.

Odporúčané - nepovinné očkovanie rizikových skupín

Osobitné očkovanie sa vykonáva u rizikovej skupiny osôb, ktoré sú počas výkonu svojho povolania obzvlášť exponované (vystavené) zvýšenému nebezpečenstvu nakazenia sa a vzniku infekcie. Do tejto skupiny patria aj dispenzarizovaní pacienti a imunodeficientní pacienti.

Na vyžiadanie sa môže dať zaočkovať každý. Niektoré vakcinácie plne hradí zdravotná poisťovňa, iné len čiastočne a zvyšné si musí zaplatiť pacient sám.

Osobitne sa očkuje u rizikových skupín pacientov proti ochoreniam:

 • chrípka (influenza)
 • pneumokokové infekcie (infekcie dýchacích ciest)
 • Haemophilis Influenzae (pôvodca meningitídy, epiglotitídy)
 • čierny kašeľ (pertusis)
 • zápal mozgových blán spôsobený meningokokmi (meningitída)
 • vírusová kliešťová encephalitída (zápal mozgu)
 • besnota (rabies)
 • ovčie kiahne (varicella)
 • vírusová hepatitída typu A (VHA)
 • vírusová hepatitída typu B (VHB)
Možno ste nevedeli: Očkovanie proti besnote je jediné postexpozičné očkovanie. Znamená to, že sa vykonáva po uhryznutí potencionálne nakazeným zvieraťom. Očkovacia látka sa môže aplikovať do svalu alebo pod kožu. Pri veľkých hryzných ranách sa vpichuje priamo do rany.

Rizikové skupiny ľudí:

 1. zdravotnícky pracovníci - tvoria najrizikovejšiu skupinu osôb z dôvodu, že denne prichádzajú do kontaktu nie s jedným konkrétnym ochorením ale so širokým spektrom rôznych (neraz životu nebezpečných) nákaz. Stačí menšia nepozornosť a ohrozia nielen seba, svojich spolupracovníkov ale aj svojich rodinných príslušníkov.
 2. ostatní pracovníci - patria sem napríklad sociálny pracovníci, pracovníci s rómskymi spoluobčanmi, pracovníci s drogovo závislými, protidrogové komandá, jednotky civilnej obrany, humanitárni pracovníci, špeciálne jednotky na mierových misiách, pracovníci kanalizácií a zberu odpadu, lesníci
 3. dispenzarizovaní pacienti - ohrození sú starší ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí a to hlavne v domovoch dôchodcov prípadne iných zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckych zariadeniach
 4. imunodeficientní pacienti - ide o jedinečnú skupinu pacientov, ktorých imunitný systém je kvôli nejakému ochoreniu (HIV, nádorové ochorenia) alebo vplyvom liekov (imunosupresíva podávané pred transplantáciou, chemoterapia) oslabení. Sú náchylnejší na vznik nových ochorení. 

Čo znamená mimoriadne očkovanie?

Mimoriadne očkovanie sa vykonáva, ako už názov napovedá, v prípade vzniku mimoriadnych situácií. Ide o ojedinelý fenomén, kedy sa povinne očkuje obyvateľstvo. Za mimoriadnu situáciu pokladáme veľkú a nebezpečnú epidémiu. Očkuje sa proti konkrétnej nákaze ak je vakcína k dispozícii.

V našich podmienkach je riziko malé. Veľké epidémie a smrteľné nákazy s rýchlym šírením a vysokou úmrtnosťou poznáme skôr z filmov. To ale neznamená, že k tomu nemôže dôjsť.

Zaujímavé: Vo svete je stále viac rozšírený terorizmus. Tento umelo vytvorený politický nástroj na dosiahnutie určitých cieľov využíva zbrane rôzneho charakteru. Medzi tie najnebezpečnejšie patria biologické. Ide o vírusy, baktérie, plesne ale aj riketsie. Mikróby sú zväčša upravené (zmutované) tak, aby bolo problematické vyvinúť očkovaciu látku včas, čím sa dosiahne smrť vysokého počtu ľudí.

Ostatné typy očkovaní na báze dobrovoľnosti

Okrem povinného a v mimoriadnej situácii povinného očkovania existujú vakcíny, ktoré je možné využiť na báze dobrovoľnosti. Najčastejšie sa dávajú očkovať mladé dievčatá a ženy proti HPV vírusu, zdravotnícky pracovníci a menej často ide o vakcináciu pred vycestovaním do endemickej oblasti.

Možno ste nevedeli: Očkovanie pred vycestovaním do zahraničia je dobrovoľné. Existujú však oblasti, do ktorých je možné vycestovať až po zákonom požadovanom očkovaní na základe medzinárodných predpisov.
 1. očkovanie na vlastnú žiadosť (dobrovoľné očkovanie, zväčša si ho hradí pacient sám)
 2. očkovanie v súvislosti s výkonom povolania (môže byť dobrovoľné, niektoré očkovania sú však povinné, inak nie je možné povalenie vykonávať)

Proti ktorým ochoreniam existuje vakcinácia?

Očkovanie proti ovčím kiahňam

Ovčie kiahne poznajú takmer všetci. Ide o detské ochorenie spôsobené Varicella zoster vírusom. Je vysoko nákazlivé a k prenosu dochádza vzdušnou cestou. Len v málo prípadoch dochádza k vážnejšiemu priebehu, zväčša je dobre liečiteľné.

Prejavuje sa teplotami, nechutenstvom, mrzutosťou dieťaťa a typickým výsevom na koži.

Prečítajte si tiež články: 
Ovčie kiahne 
Osýpky 

Ovčie kiahne prekonal asi každý. Po prekonaní ochorenia sa v tele tvorí doživotná imunita. Varicella zoster virus sa však môže neskôr prejaviť ako herpetický zoster vírus, a teda pásový opar, ktorý je tiež dobre známy. Je pozostatkom kiahní.

Existuje však aj vakcinácia, ktorá sa vykonáva v detskom veku. Očkovacia látka proti kiahňam sa podáva samostatne alebo v kombinácii s inými očkovacími látkami v rámci povinného očkovania detí.

dieťa s výsevom ovčích kiahní
Ovčie kiahne spôsobujú výsev na koži. Foto: Getty images

Očkovanie proti TBC - kalmetizácia 

Na tuberkulózu ročne zomiera asi 2,5milióna ľudí. Ak je chorobnosť v danej krajine nižšia ako 12 prípadov na 100 000 obyvateľov nevykonáva sa  povinné očkovanie.

Rovnako to platí aj v SR, preto bolo plošné očkovanie proti TBC ľudí zrušené. V minulosti sa však jednalo o najznámejšiu očkovaciu látku, ktorou sa očkovali malé deti.

Treba však brať do úvahy, že väčšina starších ľudí bola v detstve očkovaná takzvanou BCG vakcínou do ramena.. Možno práve tomu vďačíme za pomerne nízky výskyt tohto závažného a smrteľného ochorenia.

model ľudského tela s pľúcami a RTG snímok s tuberkulózou
Plošné očkovanie proti TBC bolo zrušené. Foto: Getty images

Očkovanie proti VHA

VHA, teda vírusová hepatitída typu A je ochorenie ako už z názvu vyplýva spôsobené vírusmi. Tie spôsobujú akútny zápal pečene. VHA sa prejavuje najskôr nešpecifickými chrípkovými a tráviacimi ťažkosťami.

Očkovanie proti žltačke typu A sa vykonáva iba u rizikových pracovníkov v ohnisku nákazy, ktorý s týmto ochorením môžu prísť do kontaktu počas výkonu svojho povolania. Ide hlavne o zdravotníckych pracovníkov. Imunita sa tvorí už dva týždne po vakcinácii.

Štatisticky má hepatitída A v našej republike klesajúcu tendenciu. Každým rokom je hlásených menej chorých. Po prekonaní ochorenia získava pacient doživotnú imunitu. Očkovanie sa robí asi 4 týždne pred vycestovaním, má až 95% úspešnosť a odporúča sa pred vstupom do rizikových krajín.

injekcia, očkovacia látka proti hepatitíde a fonendoskop na stole
VHA je na príčine akútneho zápalu pečene. Foto: Getty images

Očkovanie proti meningokokovej meningitíde

Invazívne bakteriálne meningokokové infekcie ohrozujú hlavne malé deti. Spôsobujú závažný zápal mozgových blán. Smrteľnú komplikáciu predstavuje septický šok v prípade neliečenej infekcie alebo závažného priebehu ochorenia. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, petéchiami po tele, silnými bolesťami hlavy, nevoľnosťou, zvracaním, svetloplachosťou.

Existuje vakcína proti meningokokom typu A a C. V našej krajine však nepatrí k povinným očkovaniam. V prípade mimoriadnej situácie (epidémia) však môže byť štátom nariadené mimoriadne očkovanie.

mikroskopické znázornenie meningogkokovej infekcie v organizme
Meningokoky po prieniku do organizmu. Foto: Getty images

Očkovanie proti chrípke

Chrípku prekonal takmer každý. Bolesti hlavy, svalov, únava, malátnosť či slabosť nie sú cudzie hlavne počas chrípkovej sezóny. Toto vírusové ochorenie je nebezpečné rýchlym šírením sa vzdušnou cestou. 

Na chrípku ročne zomiera asi 500 000 ľudí. Samozrejme je nutné podotknúť, že sa jedná o rizikových pacientov. Do tejto skupiny patria starí, chorí alebo imunodeficientní jedinci. U nich sa odporúča vakcinácia pred začiatkom sezóny. Mladý a zdravý človek chrípku prekoná pomerne rýchlo a bez komplikácií.

lekárka počuva pacientovi pľúca fonendoskopom
Vírus chrípky ohrozuje hlavne starších ľudí. Foto: Getty images

Očkovanie proti rotavírusom

Rotavírusové infekcie sú spôsobené rotavírusmi. Ide o najčastejších vyvolávateľov hnačkovitých ochorení u detí. Ochorenie sa prejavuje bolesťami brucha a vodnatou stolicou. Hlavne u malých detí hrozí rýchla dehydratácia.

Vzhľadom na to, že ide o pomerne časté ochorenie, dávajú matky svoje deti očkovať.

Očkovanie sa vykonáva v 6.mesiaci živými, inaktivovanými vírusmi, ktoré sú podávané cez ústa v podobe kvapiek. Výhodou je, že dieťa nie je traumatizované injekciou.

očkovanie bábätka proti rotavírusom
Proti rotavírusom sa očkuje bez použitia ihly. Foto: Getty images

Očkovanie proti besnote

Očkovanie proti besnote by mali v prvom rade absolvovať domáci miláčikovia, keďže táto zoonóza sa na človeka prenáša z chorého zvieraťa. Takisto sa vykonáva očkovanie voľne žijúcich zvierat veterinármi a to raz ročne. Preto sa na území SR besnota dlhé roky neobjavila.

Očkujú sa aj rizikoví pracovníci (veterinári, poľovníci). Vakcína sa aplikuje v troch dávkach a imunita pretrváva asi 2 až 3 roky. V prípade pohryzenia očkovaným zvieraťom musí byť pacient sledovaný. V prípade pohryzenia neočkovaným zvieraťom alebo za zvláštnych okolností sa aplikuje očkovacia látka priamo do rany.

veterinár dáva v rukaviciach do vreca mrtvu besnu lisku
Proti besnote sa očkujú ľudia aj zvieratá. Foto: Getty images

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie spôsobujúce zápal mozgu. Kliešťová sa nazýva preto, lebo ju prenášajú nakazené kliešte. Prenos je možný aj nepasterizovaným kozím mliekom.

Vakcinácia je možná v troch dávkach. Očkujú sa v prvom rade pracovníci pracujúci v lesoch s vysokým výskytom kliešťov. Imunita pretrváva po dobu troch rokov, potom je nutné preočkovanie.

kliešť na dlani
Kliešťová encefalitída je rozšírená aj v SR.Foto: Getty images

Očkovanie proti Japonskej encefalitíde

Japonská encefalitída je vážne ochorenie vyvolané Flavivírusom, ktoré je na príčine najvyššieho počtu encefalitíd v Ázii.

Pozitívom je, že až 90% prípadov ochorenia nemá vážny priebeh. Zvyšných 10% spôsobuje ťažké neurologické poškodenia, v niektorých prípadoch bezvedomie a smrť. Japonská encefalitída predstavuje väčšie riziko pre turistov ako pre domáce obyvateľstvo.

Očkovanie je možné živou, inaktivovanou vakcínou. U nás bohužiaľ nie je dostupná. Dostupná je napríklad v Českej republike alebo priamo v Ázii, kde sa proti vzniku ochorenia očkujú už malé deti.

model mozgu a vírusy
Japonská encefalitída ohrozuje viac turistov. Foto: Getty images

Očkovanie proti brušnému týfusu

Brušný týfus je vážne zápalové ochorenie spôsobené baktériou Salmonella typhi. Zdrojom nákazy je chorý človek a prenos je možný fekálno - orálnou cestou, prípadne kontaminovanými potravinami a vodou.

V úvode ochorenia dominujú netypické, chrípkové príznaky ako nevoľnosť, zvracanie, nechutenstvo, teploty, bolesti hlavy. Typickým príznakom je povlak na jazyku v tvare písmena V alebo W, zápal dýchacích ciest, zväčšenie sleziny a pečene, spomalenie akcie srdca.

Pred vycestovaním do rizikových krajín so zvýšeným výskytom ochorenia je možné očkovanie živými, zmutovanými kmeňmi baktérií. Očkovanie inaktivovanými kmeňmi ako sa to robí pri ostatných očkovaniach neposkytovalo imunitu. Očkovanie treba opakovať každé 2 až 3 roky.

mikroskopicky znázornené tyčinkové baktérie
Pôvodcom brušného týfusu je Salmonella. Foto: Getty images

Očkovanie proti cholere

Cholera je bakteriálne ochorenie. Jej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae. Zdrojom nákazy je chorý človek, no infekcia sa z človeka na človeka dá preniesť len výnimočne. K prenosu dochádza alimentárnou cestou (zle tepelne spracované potraviny, kontaminovaná voda, výkaly).

Ochorenie sa prejavuje horúčkou, vodnatou hnačkou, kŕčovitými bolesťami brucha, nevoľnosťou. Riziko predstavuje veľmi rýchla dehydratácia a rozvrat vnútorného prostredia.

U nás sa cholera nevyskytuje, v Európe je jej výskyt raritný. Riziko predstavujú krajiny tretieho sveta. Očkovanie je možné a vhodné pred vycestovaním do týchto oblastí. Preparát sa podáva cez ústa (nie injekčne) a imunita trvá cca pol roka.

očkovanie afrického chlapca
Cholera je ochorením tretieho sveta. Foto: Getty images

Očkovanie proti žltej zimnici

Žltá zimnica je veľmi vážne infekčné ochorenie. Vyvolávateľom sú vírusy, ktoré na človeka prenáša komár. Názov žltá je odvodený od žltého sfarbenia kože a sklér chorého. K tomu dochádza z dôvodu vážneho poškodenia pečene a obličiek.

Pridružuje sa vysoká horúčka, triaška, schvátenosť a nevoľnosť so zvracaním. V mnohých prípadoch je ochorenie smrteľné, no poznáme aj ľahší priebeh ochorenia.

Očkovanie proti žltej zimnici sa robí asi 10 dní pred vycestovaním. Očkovanie dobrovoľné pri vstupe do krajín možného výskytu a povinné pri vstupe do krajiny s potvrdeným výskytom ochorenia alebo jeho prenášačov.

komár na koži
Žltú zimnicu prenášajú komáre. Foto: Getty images

Očkovanie proti HPV vírusu

HPV vírus je ľudský papilomavírus, ktorý sa prenáša nechráneným pohlavným stykom prevažne u promiskuitných jedincov.

Vírus spôsobuje genitálne bradavice a rakovinu krčka maternice u žien. Bola však zistená súvislosť medzi vírusom HPV a inými druhmi rakoviny, ktoré môžu potrápiť aj mužov.

Najvhodnejšie je očkovanie pred začiatkom pohlavných aktivít. Očkovanie je možné od 9 roku života a to u oboch pohlaví. U mužov očkovanie zaisťuje zníženú cirkuláciu vírusu, čím sú zároveň chránené aj ženy.

model maternice a striekačka
Vírus HPV ohrozuje obe pohlavia. Foto: Getty images

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • vpl.sk - očkovanie rizikových skupín
 • solen.sk - očkovanie proti HPV
 • epis.sk - imunizačný program
 • ruvztv.sk - žltá zimnica v Brazílii - odporúčané očkovanie

Otestujte sa:

1. Čo znamená pojem nepovinné očkovanie?

2. U koho sa vykonáva odporúčané očkovanie?

3. Očkovanie proti ktorému ochoreniu sa vykonáva postexpozične?

4. Kedy sa vykonáva mimoriadne očkovanie?

5. Dá sa vycestovať kdekoľvek bez očkovania?

6. Očkovanie proti ktorému ochoreniu sa nevykonáva, pričom v minulosti bolo povinné?

7. Pre koho je očkovanie proti kliešťovej encefalitíde povinné?

8. Je možné, aby sa proti HPV dali zaičkovať aj muži?

9. U koho j odporúčané očkovanie proti chrípke?

10. U koho je vhodné očkovanie proti rotavírusov?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 14.08.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 27. 9. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 27. 9. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 27. 9. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 27. 9. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 27. 9. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 27. 9. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 27. 9. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 27. 9. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 27. 9. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 27. 9. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.