späť na zoznam chorôb

Osýpky: Prečo vznikajú a ako sa prejavujú? Ako ich odlíšiť od kiahní?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Osýpky: Prečo vznikajú a ako sa prejavujú? Ako ich odlíšiť od kiahní?
Zdroj foto: Getty images

Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenie detského veku. Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa vyznačuje rizikovými komplikáciami.


Charakteristika

Osýpkynajzávažnejším ochorením detského veku a človeka vôbec. V rozvojových krajinách patria medzi časté príčiny chorobnosti s vysokou mierou komplikácií a smrti detí.

Ide o vysoko infekčné ochorenie, ktoré sa vyznačuje agresívnou nákazlivosťou ako chrípka.

Osýpky sa zaraďujú pod exantémové ochorenia. Znamená to, že medzi príznakmi sa objavuje aj kožná vyrážka. Tento symptóm je jedným z dôležitých diagnostických údajov.

Po latinsky morbilli - zdrobnenina od morbus, čiže choroba, malý mor.

Pôvodcom ochorenia je...

RNA vírus osýpok - paramyxoviridae, rod Morbillivirus. Má iba jeden antigénny typ. Po prekonaní ochorenia zanecháva dlhodobú imunitu.

Zdrojom ochorenia je...

Nakazený človek.

Osýpky sa šíria...

Vzduchom, ako kvapôčková infekcia. Dopomáha k tomu kašeľ či kýchanie. Niekedy aj prostredníctvom kontaminovaných predmetov alebo priamym kontaktom.

Do organizmu sa vírusy dostávajú cez...

Sliznice dutiny úst či nosa a dýchacie cesty, ale aj očné spojovky.

Predpokladaná nákazlivosť, odborne kontagiozita je veľmi vysoká. Uvádza sa, že zo 100 ľudí sa ochorenie rozvinie u 99 osôb. Najvyššia miera infekčnosti sa uvádza v prodromálnom štádiu.

Prodromálne štádium je obdobie výskytu prvých ťažkostí. A od vtedy až po približne 3. deň exantémového štádia. Následne miera nákazlivosti klesá.

Aká je inkubačná doba osýpok?

Inkubačná doba, čiže čas od nakazenia po prvé príznaky, je približne 9 až 12 dní. Po druhé štádium 2 týždne.

Uvádza sa, že do vzniku katarálneho štádia je to 10 dní a do vypuknutia exantémového štádia 14 dní.

Dá sa pri osýpkach predpokladať sezónny výskyt?

Áno.

Najčastejšie dochádza k vypuknutiu v čase od zimy až do jari.

Osýpky prebiehajú vo dvoch štádiách

Ide o katarálne a exantémové štádium.

Tabuľka uvádza informácie o štádiách osýpok

Katarálne štádium Exantémové štádium
Označuje sa aj ako prodromálne Štádium výskytu kožnej vyrážky
Nastupuje po inkubačnej dobe Začína druhým výstupom telesnej teploty a výsevom exantému, vyrážok
Po inkubačnej dobe asi 3 - 4 dni Vyrážka začína na tvári
Celkové chrípkové ťažkosti Postupuje na celé telo
K šíreniu nákazy prebieha 4 dni pred objavením prvej vyrážky a 4 dni po jej objavení

Rizikom je vznik komplikácií

Informácie uvádzajú aj fakt, že vírus infikuje hlavne bunky imunitného a nervového systému - je lymfotropný a neurotropný.

Ochorenie je závažné pre rizikové komplikácie. Z tohto hľadiska sú osýpky nebezpečné najmä pre deti do troch rokov a dospelých.

Medzi časté komplikácie patrí:

Infografika uvádza základné informácie o osýpkach

Príčiny

Príčinou ochorenia je nákaza osýpkovým vírusom - Morbillivirus. Osýpky sa prenášajú kvapôčkovou infekciou vzduchom, pri kašli, kýchaní či rozprávaní. Vírus sa dostáva cez ústa alebo nos na sliznicu kde sa množí.

Inou cestou vstupu do organizmu sú aj očné spojovky. Následne vírusy prestupujú do lymfatických uzlín a do krvi.

K vypuknutiu ochorenia dochádza takmer u 99 % vnímavých osôb. A teda u ľudí bez predchádzajúceho očkovania. 

Osýpky sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie.

Najviac ohrozené sú deti. Avšak, osýpky môžu vypuknúť v každom veku. 

Novorodenci a batoľatá preočkovaných matiekchránené do 6 mesiaca života. Rovnako tak aj deti matiek, ktoré osýpky v minulosti už prekonali. Protilátky prestupujú cez maternicu.

Uvádza sa, že pred zavedením očkovania pred rokom 1969 postihovali až 50 000 ľudí ročne.

Vo svete, a to v rozvojových krajinách, sú stále častou príčinou úmrtia detí, a to hlavne z dôvodu vzniku komplikácií.

Príznaky

Príznaky ochorenia sa rozdeľujú do dvoch štádií. Ako prvé po inkubačnej dobe, a teda po 10. až 12. dni, nastupuje prodromálne štádium. Označuje sa aj ako katarálne štádium.

Následne približne na 14. deň, teda 3 - 4 dni po prodromálnom, nastupuje exantémové štádium.

Tabuľka uvádza príznaky počas jednotlivých štádií

Katarálne štádium Príznaky
Trvá 3 - 4 dni výstup telesnej teploty
Celkové príznaky ako pri vírusovom ochorení nádcha
kašeľ, prevažne suchý, môže byť štekaný, ako pri laryngitíde
zápal - začervenanie očných spojoviek

Kopilkove škvrny - šedé makuly na červenom pozadí na sliznici dutiny úst

 • na mäkkom i tvrdom podnebí
 • opisované aj ako bledé škvrny na červenom pozadí
svetloplachosť
môže sa pridružiť hnačka
generalizovaná lymfadenopatia
nechutenstvo
únava a bolesť celého tela
zníženie telesnej teploty
Exantémové štádium začína druhým prudkým výstupom telesnej teploty - až horúčkou
Nastupuje približne po 4. dni katarálneho štádia

makulopapulózny exantém - čiže vyrážka

 • makula - škvrna, čiže plošná zmena farby
 • papula - pupienok, kožná vyrážka nad plochu kože - do 1 cm
Exantémové štádium trvá približne 6 až 8 dní

typický je postup kožnej vyrážky:

 1. za ušami
  • a na záhlaví v zátylku
 2. šírenie vyrážok na tvár
 3. krk
 4. trup, brucho
 5. a končatiny
  • horné aj dolné končatiny
  • pri dosiahnutí chodidiel dochádza k ústupu teploty

exantém je sýtočervený a môže splývať do väčších plôch

opisuje sa charakteristický - facies morbillosa

Kožné prejavy sú následkom rozsevu infekcie a vírusu do krvi

Kopilkove škvrny v ústach miznú na začiatku exantémového štádia

 • následne ústup teploty a miznutie exantému
 • dlhšie pretrvávanie vysokej telesnej teploty značí vznik komplikácií
V prípade nekomplikovaného priebehu ochorenie trvá celkovo asi 10 - 14 dní
Kožné vyrážky zblednú a koža sa šúpe
Celkový čas do úplného uzdravenia je približne 2 týždne

Rizikom je najmä vznik komplikácií:

 • zápal pľúc, zodpovedný za 25 % úmrtí v rozvojových krajinách
 • brušné problémy, opuch brušných lymfatických uzlín až apendicitída
 • zápal mozgu - encefalitída
  • predpoklad u 1 z 1000 postihnutých osýpkami
  • asi každý tretí prípad zanecháva trvalé následky
  • vysoká úmrtnosť - až 25 %
 • sekundárne bakteriálne zápaly - superinfekcia
  • ďasná
  • očná rohovka - často dôsledkom slepoty
  • zápal stredného ucha
  • tuberkulóza

Pridruženie komplikácií sa predpokladá u každého 5 pacienta s osýpkami

Prekonané ochorenie zanecháva dlhodobú imunitu

Dievča má osýpky, horúčku - meria si teplotu
Prvé sú chrípkové ťažkosti a až následne sa za ušami a na tvári vytvoria vyrážky. Foto: Getty images

Uvádzajú sa aj dve špecifické formy osýpok:

 • abortívne osýpky (mitigačné osýpky) - osýpky s miernym priebehom
  • pri nižšej hladine protilátok
  • u detí po 6 mesiaci života
  • u ľudí s oneskoreným podaním vakcíny - očkovania
  • v prípade očkovania, keď bola podaná nižšia dávka protilátok
 • fudroyantné osýpky
  • pri oslabenej imunite
  • prudký priebeh a krátka inkubačná doba
  • pretrvávajúce horúčky až hyperpyrexia, čiže telesná teplota nad 40 °C
  • krvácanie zo slizníc
  • vysoké riziko úmrtia

Diagnostika

Diagnostika prebieha za pomoci anamnézy a klinického obrazu. A to na základe oboch štádií a typického postupu ochorenia.

Očkovanie - lekár pichá vakcínu dieťaťu
Včasné vyšetrenie je dôležité u každého človeka bez očkovania. Účinnosť očkovania je 93 - 97 %. Foto: Getty images

Následne je dôležité laboratórne dokázanie vírusu osýpok. Robia sa krvné vyšetrenia. Krvný obraz, pečeňové testy a serológia. Pri serologickom vyšetrení je to IgM, IgG. Priamym dôkaz poskytuje RT-PCR.

Dopĺňa sa ster z nosohltanu a kultivácia.

Pri vyslovení diagnózy sú prítomné: 

 1. Klinické kritériá
  • horúčka
  • a makulopapulózny exantém
  • plus kašeľ alebo nádcha, alebo začervenanie očných spojoviek
 2. Laboratórne kritériá - splnený aspoň jeden parameter
  • pozitívne IgM
  • izolácia vírusu
  • dôkaz NK RT-PCR
  • vzostup IgG pri dvoch vzorkách
 3. Epidemiologické kritérium
  • prítomnosť epidémie - čiže prenosu medzi osobami

Následne nastupuje klasifikácia prípadu:

 • možný - splnené klinické kritériá
 • pravdepodobný - splnené klinické kritériá a prítomnosť epidemiologickej súvislosti
 • potvrdený - osoba nebola očkovaná a spĺňa klinické a laboratórne kritériá

Video - diskusia o osýpkach

Video - diskusia o osýpkach

Priebeh

Ochorenie prebieha typicky.

Väčšinou po 10. dni inkubačnej doby nastupujú príznaky vírusového ochorenia. Ako je to napríklad pri chrípke. Toto katarálne štádium sa vyznačuje zvýšením telesnej teploty až horúčkou, nádchou a suchým kašľom.

Plus...

Charakteristicky pre osýpky sa na sliznici dutiny úst a podnebia tvoria bledé škvrny na červenom pozadí.

Následne po 4. dni prechádza ochorenie do druhého exantémového štádia.

Exantémové štádium začína druhým prudkým vystúpením telesnej teploty

Za ušami a na záhlaví sa vytvoria začervenané pupence. Tie postupujú ďalej na tvár, trup a na končatiny. Začervenanie môže splývať.

Tento stav trvá približne 4 dni. Následne exantém postupne mizne. Vyrážky blednú a koža sa šúpe.

Celkovo môže ochorenie trvať 14 dní a čas do úplného vyliečenia býva rovnako 2 týždne. Asi u každého 5. prípadu sa musí predpokladať komplikovaný priebeh.

Očkovanie ako jediný spôsob účinnej prevencie

Očkovanie - aktívna imunizácia je jedinou účinnou formou prevencie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, 
že účinnosť jednej vakcíny je 93 % 
a účinnosť zaočkovania po dvoch vakcínach je až 97 %.

U nás sa očkuje od roku 1969. Prvotne sa využívala samostatná očkovacia látka. Zaočkovanosť v súčasnosti prekračuje hranicu 95 %.

Očkovací kalendár vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe sa prvýkrát očkuje v 15. mesiaci života očkovacou látkou, ktorá obsahuje živé oslabené kmene vírusov osýpok - morbilly, parotitídy mumps a rubeoly (ružienka)
- takzvaná trojzložková vakcína MMR.

Druhá preočkovanie sa vykonáva v 11. roku života.

Dôležité je vedieť, že tieto oslabené vírusy nie sú zdrojom ochorení.

Vakcína nespôsobí vzplanutie ochorenia. Jej úlohou je stimulovať imunitný systém pre tvorbu protilátok. Následne po preočkovaní sa vytvorí imunitná pamäť.

V čase do 12. dňa po očkovaní sa môže u človeka prejaviť fyziologická postvakcinačná reakcia - označuje sa aj ako postvakcinačný syndróm.

Pridružia sa príznaky ako:

 • zvýšenie telesnej teploty
 • zápal hrdla
 • začervenanie očných spojoviek
 • mierny výsev vyrážok na tvári alebo hrudi - asi u 7 % očkovaných
 • v niektorých prípadoch zdurenie lymfatických uzlín
 • bolesť kĺbov
 • pri horúčke u malých detí aj febrilné kŕče

Ťažkosti sú iba u očkovaného a nie sú prenosné, pozvoľne vymiznú.

V prípade nezaočkovania, je potrebné sa vyhýbať chorým osobám. Prípadne podanie očkovacej látky zavčas po kontakte s chorým človekom. Inou voľbou je podanie ľudského imunoglobulínu G u ľudí s oslabenou imunitou.

Tehotenstvo a osýpky

Dôležité je ochrana v období tehotenstva, nakoľko by mohlo ochorenie uškodiť tehotnej ako aj plodu. Najvyššia miera rizika je v prvom trimestri.

Osýpky môžu spôsobiť rázštep pery, hluchotu, srdcové poruchy, mentálne postihnutie, v extrémnych prípadoch hrozí aj potrat. Čím skôr tehotná žena dostane osýpky v tehotenstve, tým je riziko poškodenia plodu, predčasného pôrodu alebo potratu vyššie. 

Počas tehotenstva je očkovanie kontraindikované. Po očkovaní sa odporúča neotehotnieť počas troch mesiacov.

Osýpky alebo ovčie kiahne?

Obe ochorenia sú vysoko infekčné a typické pre detský vek. Rovnako, sa vyznačujú počiatočnými chrípkovými ťažkosťami a kožným výsevom vyrážok. Avšak, nie sú to rovnaké ochorenia.

Tabuľka: Osýpky či ovčie kiahne?

Príznak Osýpky Ovčie kiahne
Telesná teplota

Zvýšenie telesnej teploty až horúčka 38 °C - 40 °C

Druhé prudké zvýšenie teploty pri výseve vyrážok

Výstup teploty pri vlne vyrážok

Prekrvenie očných spojiviek Typický príznak Nie
Škvrny v dutine úst

Áno - typicky

Šedé na červenom pozadí

Nie
Vyrážka

Prvotne za ušami a v záhlaví

Pľuzgierovité vyrážky vo vlnách po tele
Plný nos Áno Nie
Kašeľ Suchý až štekaný Nie
Viac informácií o rozdieloch uvádzame v článku 
Osýpky alebo ovčie kiahne? Tu je návod ako ich ľahko rozoznať.
Ako sa lieči: osýpky

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • uvzsr.sk - Otázky a odpovede – Čo sú osýpky? na portály Úradu verejného zdravotníctva SR
 • ruvzsk.sk - aktualizované usmernenie UVZSR v pdf
 • pediatriepropraxi.cz - pdf s článkom SPALNIČKY – CHOROBA STÁLE JEŠTĚNEVYMÝCENÁ
 • osha.gov - Measles
 • who.int - Measles
 • who.int - Immunization, Vaccines and Biologicals

Naposledy aktualizované 13.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami

Momentálne spoločne prežívame veľkú globálnu pandémiu ochorenia COVID-19, spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2. Epidémie a pandémie ale nie sú ničím výnimočným. Ľudstvo si nimi opakovane...

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Povinné očkovanie detí: Význam a bezpečie do dospelosti? + Foto Povinné očkovanie detí: Význam a bezpečie do dospelosti? + Foto

V minulosti ľudia zomierali na choroby, ktoré v dnešnej dobe vďaka medicínskemu pokroku považujeme za banálne. Smrteľné následky mali aj ochorenia, o ktorých sa laická verejnosť dnes...

Parazity, vši či iné choroby v našich školách a škôlkach? Parazity, vši či iné choroby v našich školách a škôlkach?

Začiatok školského roka je za nami a malí škôlkari i školáci si musia zvyknúť nielen na školský režim či školské povinnosti. Ich organizmus a imunita sa musí vysporiadať s rôznymi...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.