späť na zoznam článkov

Viete, ako správne používať tlakomer a ako merať krvný tlak?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Viete, ako správne používať tlakomer a ako merať krvný tlak?
Zdroj foto: Getty images

Tlakomer - profesionálny prístroj, ktorý prednedávnom používali výhradne lekári, sa dostal do domácnosti takmer každého laika. Pravidelné meranie krvného tlaku u pacientov s arteriálnou hypertenziou je veľkým prínosom. Kto by si mal tlak merať, kedy a ako? Čítajte ďalej!


Ak ste vlastníkom tlakomeru, liečite sa na arteriálnu hypertenziu, máte toto ochorenie v rodinnej anamnéze, trpíte inými ochoreniami, ktoré môžu ovplyvňovať hodnoty tlaku, prípadne ste si tento prístroj zaobstarali, pretože mávate naopak nízky tlak, tak je tento článok určený práve vám.

Na úvod je dobré vedieť, čo je to krvný tlak

Tlak krvi (TK) je hydrostatický tlak, ktorý vyvíja krv kolujúca v cievnom riečisku na vnútornú stenu ciev.

Je zároveň dôležitou veličinou, odrážajúcou stav vnútorného prostredia organizmu.

Hodnoty krvného tlaku vieme číselne vyjadriť v torroch. Staršie označenie pre torr je mmHg (milimetre ortuťového stĺpca). Toto staré pomenovanie je odvodené od starších tlakomerov využívajúcich ortuť.

Horný (systolický) tlak je daný silou sťahov srdcových komôr.
Spodný (diastolický) tlak je tlak, ktorý pretrváva v cievach po uvoľnení srdcových komôr.

Normálna hodnota krvného tlaku dospelého jedinca je 120/80. Hodnota 120 torr predstavuje horný - systolický tlak, druhá hodnota (vždy nižšia) 80torr predstavuje dolný - diastolický tlak.

Krvný tlak je parameter, ktorý je 24 hodín denne ovplyvňovaný vonkajšími aj vnútornými faktormi.

Jeho kolísanie je počas dňa výrazné napríklad pri športe, hádke, plači ...

Aké sú fyziologické hodnoty krvného tlaku?

Fyziologická hodnota tlaku sa líši podľa veku, vplyv naň má aj aktuálny stav pacienta, či pridružené ochorenia.

Prečítajte si tiež článok v magazíne:
Prehľadná tabuľka: aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Napríklad tlak 120/80 by bol pre novorodenca už vysoký.
Dospelý jedinec by zase pri novorodeneckých hodnotách kolaboval.
Po fyzickej, či psychickej námahe nečakajte, že budete mať tabuľkové hodnoty tlaku. Vyššie hodnoty sú po záťaži normálne.

Tabuľka s hodnotami TK podľa veku

Obdobie Orientačná hodnota krvného tlaku
novorodenecké obdobie  80/50
dojčenecké obdobie  90/60
batolivé obdobie  95/65
predškolský vek  105/70
školský vek  110/75
adolescencia (puberta)  115/80
dospelosť 20r. -40r. 120/80 
dospelosť 40r. až 60r. 130/85
staroba  135/85

Čo je tlakomer?

Tlakomer, alebo staršie používaný názov manometer je prístroj na meranie tlaku všeobecne (tlak krvi, tlak plynu, atmosférický tlak, tlak v pneumatikách).

Tlakomer na meranie krvného tlaku, tiež nazývaný aj monitor krvného tlaku, sa odborne volá sphygmomanometer.

Skladá sa z meracej jednotky a nafukovacej manžety s mechanizmom nafukovania. Ortuťové tlakomery vyžadujú na meranie aj stetoskop.

Tabuľka so základným delením tlakomerov

Manuálny tlakomer Digitálny tlakomer
 • ortuťový tlakomer
 • mechanický (anaeroidný) tlakomer
 • ramenný tlakomer
 • zápästný tlakomer

Manuálny tlakomer

Manuálne tlakomery vyžadujú na meranie tlaku stetoskop (fonendoskop).

Ich obsluha je pre bežných ľudí komplikovanejšia. Preto sa radia medzi primárne lekárske, profesionálne tlakomery, ale môžu ich používať aj skúsený laici.

Používajú sa dva typy manuálnych tlakomerov, a to starší ortuťový tlakomer so stĺpcom ortuti, a novší anaeroidný tlakomer založený na kovovom prvku snímajúcom krvný tlak.

 1. Ortuťový tlakomer - je tradičné meradlo tlaku využívajúce na meranie zdraviu škodlivú ortuť. Práve kvôli tomu sa už dnes nemôžu používať, no v niektorých domácnostiach sa stále vyskytujú. Ide o jedno z najpresnejšie merajúcich zariadení vôbec. Nevýhodou je zložitejšia údržba tlakomeru, a možnosť úniku ortute. Niektorí lekári zákaz ortuťových tlakomerov dodnes oplakávajú. 
 2. Anaeroidný tlakomer - je novou obdobou tlakomerov po zákaze používania prístrojov s ortuťou. Kalibre anaeroidných tlakomerov (bez tekutiny) sa zakladajú na kovovom prvku, ktorý sníma tlak. Prvkom snímajúcim tlak môže byť Bourdonova trubica, membrána, či kapsula, ktoré menia tvar v závislosti od tlaku. Tlak sa odčítava z číselníka. V dnešnej dobe je to najpresnejší tlakomer povolený v EÚ.
Zaujímavé:
Ortuť je zdraviu škodlivý kov, ktorý má negatívny dopad na živé organizmy vrátane človeka, a aj na životné prostredie.
Po vytečení sa odparuje, pričom hrozí jej nevedomé vstrebávanie sa do organizmu dýchacími cestami.

Pri dlhšej expozícii ortute, alebo jej vyššej koncentrácii hrozí poškodenie pečene, obličiek, či nervovej sústavy.
Ohrozuje gravidné ženy, a poškodzuje nenarodený plod (vývojové chyby, malformácie plodu).

Európska únia, a taktiež aj legislatíva SR preto zakazuje uvádzať na trh ortuťové tlakomery, resp. všetky prístroje s obsahom ortute (teplomer).

K výnimkám patria iba tie zariadenia, za ktoré zatiaľ nemáme patričnú náhradu.

Digitálny tlakomer

Najmodernejšou variáciou tlakomerov sú digitálne (elektronické, baterkové) tlakomery.

Tlak merajú na základe oscilometrickej detekcie, pričom používajú deformovateľné membrány, ktoré dokážu meniť svoj tvar.

Majú svoje výhody, ktoré so sebou modernizácia prináša, ako napríklad jednoduché použitie pre laikov, absencia stetoskopu, digitálny displej ako ukazovateľ nameranej hodnoty a i.

Bohužiaľ nevýhodou týchto zariadení je menej presná nameraná hodnota.

Výsledok skresľujú aj faktory ako sú slabé baterky, zlá kalibrácia prístroja, tremor, triaška, arytmia, ateroskleróza, preeklampsia, pulsus alternans a i.

 1. Ramenný tlakomer - manžeta tlakomera sa umiestňuje na rameno ľavej hornej končatiny.
 2. Zápästný tlakomer - manžeta tlakomera sa umiestňuje na zápästie.

Ako vybrať správny tlakomer? Ktorý je najpresnejší?

Ako už bolo uvedené, najpresnejšími meradlami sú práve mechanické tlakomery. Pokiaľ viete ako ich správne používať, určite si nevoľte inú variantu merania tlaku.

Mechanické tlakomery však nie sú pre všetkých. Vyžadujú súčasné použitie fonendoskopu, a teda aj jeho správnu obsluhu.

Dôležité je vedieť tiež správne odčítať hodnotu na základe začatia a skončenia pulzujúceho zvuku počuteľného počas merania v olivkách fonendoskopu.

Digitálne tlakomery sú menej presné, a meranie tlaku je ovplyvňované viacerými faktormi.

Dobrou správou je, že neustále prechádzajú technickým vývojom, ktorého snahou nie je len komfortnejšie použitie pre pacienta, ale taktiež eliminácia chýb.

Na overovanie ich presnosti sú vypracované medzinárodné štandardy a protokoly, ktoré slúžia ako kontrola technických noriem a parametrov.

Zaujímavé:
Pred kúpou tlakomeru sa nezabudnite informovať, či bol daný prístroj overovaný niektorým z medzinárodných štandardov (certifikát).

Najznámejšie firmy, ktoré overujú technické parametre prístroja sú napr. IP EHS, CEN, DIN, alebo protokol Nemeckej ligy proti artériovej hypertenzii.

Medzi najpresnejšie a najznámejšie značky tlakomerov patrí napríklad omron, microlife, braun, veroval.

 

Ako správne používať tlakomer?

Každý jeden zakúpený prístroj na meranie tlaku má v balení návod na obsluhu, a taktiež vysvetlenie základných parametrov konkrétneho prístroja.

Nájdete tam aj základné chyby, ktoré robia pacienti pri používaní tlakomeru, prípadne čomu sa treba vyhnúť, čo je absolútne nesprávne.

Dôležitou informáciou, ktorú taktiež nájdete v príbalovom letáku, je informácia a čase a spôsobe kalibrácie.

Ako zmerať tlak ortuťovým tlakomerom?

 • Pred meraním nevykonávajte žiadnu fyzickú námahu
 • Pohodlne sa usaďte, a chvíľku zostane v pokoji
 • Obnažte časť tela, na ktorej budete tlak merať (tenká vrstva oblečenia nie je problém)
 • Úplne sa uvoľnite
 • Nohy majte spustené dolu, neprekrižujte ich
 • Umiestnite manžetu na rameno, asi 2 cm nad lakťovú jamku
 • Dajte si olivky fonendoskopu do uší
 • Skontrolujte jemným poklopom na bubienok fonendoskopu, že je nastavený správne
 • V prípade, že nebudete nič počuť, otočte bubienok fonendoskopu opačne
 • Bubienok fonendoskopu priložte na lakťovú jamku tak, že membrána smeruje dolu
 • Jemne palcom pridržiavajte hornú časť bubienka, tak aby zostal na svojom mieste počas merania
 • Druhou rukou uzatvorte ventil nachádzajúci sa na balóniku
 • Opakovane stláčajte balónik tlakomeru, až pokiaľ hladina ortute v stĺpci nebude na požadovanej hodnote
 • Požadovaná hodnota je o niečo vyššia hodnota, ako je bežne váš horný tlak
 • Manžeta tlakomera sa počas stláčania balónika postupne nafukuje
 • Po nafúknutí manžety pomaly uvoľňujte ventil na balóniku
 • Sledujte číselník pozdĺž ortuťového stĺpca, ortuť postupne klesá
 • Keď začujete vo fonendoskope pulzujúci zvuk, odčítajte prvú hodnotu (napr.135)
 • Keď prestanete počuť vo fonendoskope pulzujúci zvuk odčítajte druhú hodnotu (napr.85)
 • Po vymiznutí zvuku môžete ventil úplne uvoľniť, manžeta sa vyfúkne
 • Hodnota meraného tlaku sa odčítava na základe vzniku a zániku pulzovania, teda výsledný tlak je 135/85

Ako zmerať tlak anaeroidným tlakomerom?

 • Pred meraním nevykonávajte žiadnu fyzickú námahu
 • Pohodlne sa usaďte, a chvíľku zostane v pokoji
 • Obnažte časť tela, na ktorej budete tlak merať (tenká vrstva oblečenia nie je problém)
 • Úplne sa uvoľnite
 • Nohy majte spustené dolu, neprekrižujte ich
 • Umiestnite manžetu na rameno, asi 2 cm nad lakťovú jamku
 • Dajte si olivky fonendoskopu do uší
 • Skontrolujte jemným poklopom na bubienok fonendoskopu, že je nastavený správne
 • V prípade, že nebudete nič počuť, otočte bubienok fonendoskopu opačne
 • Bubienok fonendoskopu priložte na lakťovú jamku tak, že membrána smeruje dolu
 • Jemne palcom pridržiavajte hornú časť bubienka, tak aby zostal na svojom mieste počas merania
 • Druhou rukou uzatvorte ventil nachádzajúci sa na balóniku
 • Opakovane stláčajte balónik tlakomeru, až pokiaľ ručička číselníka nebude na požadovanej hodnote
 • Požadovaná hodnota je o niečo vyššia hodnota, ako je bežne váš horný tlak
 • Manžeta tlakomera sa počas stláčania balónika postupne nafukuje
 • Po nafúknutí manžety pomaly uvoľňujte ventil na balóniku
 • Sledujte číselník na hodinách, ručička hodín postupne klesá
 • Keď začujete vo fonendoskope pulzujúci zvuk, odčítajte prvú hodnotu (napr.135)
 • Keď prestanete počuť vo fonendoskope pulzujúci zvuk odčítajte druhú hodnotu (napr.85)
 • Po vymiznutí zvuku môžete ventil úplne uvoľniť, manžeta sa vyfúkne
 • Hodnota meraného tlaku sa odčítava na základe vzniku a zániku pulzovania, teda výsledný tlak je 135/85

Ako zmerať tlak digitálnym tlakomerom na rameno?

 • Pred meraním nevykonávajte žiadnu fyzickú námahu
 • Uistite sa, že máte v prístroji batérie, prípadne, že ho máte zapojený v sieti
 • Pohodlne sa usaďte, a chvíľku zostane v pokoji
 • Obnažte časť tela, na ktorej budete tlak merať (tenká vrstva oblečenia nie je problém)
 • Úplne sa uvoľnite
 • Nohy majte spustené dolu, neprekrižujte ich
 • Umiestnite manžetu na rameno, asi 2 cm nad lakťovú jamku
 • Zapnite tlakomer tlačidlom na to určeným
 • Zapnite na tlakomery tlačidlo štart, určené na začatie merania
 • Počas merania buďte pokojní, nehýbte sa, nerozprávajte
 • Prístroj alarmuje koniec merania zvukovým signálom a vypustením vzduchu z manžety
 • Odčítajte hodnotu tlaku z displeja

Ako zmerať tlak digitálnym tlakomerom na zápästie?

 • Pred meraním nevykonávajte žiadnu fyzickú námahu
 • Uistite sa, že máte v prístroji batérie, prípadne, že ho máte zapojený v sieti
 • Pohodlne sa usaďte, a chvíľku zostane v pokoji
 • Obnažte časť tela, na ktorej budete tlak merať (tenká vrstva oblečenia nie je problém)
 • Úplne sa uvoľnite
 • Nohy majte spustené dolu, neprekrižujte ich
 • Umiestnite manžetu asi 2,5 cm nad zápästie
 • Ruku, na ktorej bude prebiehať meranie umiestnite vyššie, asi na úroveň srdca
 • Zapnite tlakomer tlačidlom na to určeným
 • Zapnite na tlakomery tlačidlo štart, určené na začatie merania
 • Počas merania buďte pokojní, nehýbte sa, nerozprávajte
 • Prístroj alarmuje koniec merania zvukovým signálom a vypustením vzduchu z manžety
 • Odčítajte hodnotu tlaku z displeja

 

Domáce meranie tlaku krvi - zásady a najväčšie chyby

Domáce meranie krvného tlaku sa stalo bežnou záležitosťou. Tlakomer sa nachádza takmer v každej normálnej domácnosti, a u hypertonika, či kardiaka je samozrejmosťou.

Starší pacienti, ktorí majú viacero ochorení, alebo ich zdravie nie je stabilné dokonca disponujú záznamníkmi s dôkladnou evidenciou hodnôt v pravidelných časových intervaloch.

Tlakomery dokonca archivujú v pamäti posledné merania (počet uložených meraní závisí od konkrétneho tlakomeru).

Výhodou domáceho merania je pohodlnosť v domácom prostredí bez nutnosti návštevy lekára a časová nenáročnosť.

Navyše u lekára je mnoho pacientov v strese, a merané hodnoty môžu byť vyššie o 10 až 20 torrov.

U pacientov so syndrómom bieleho plášťa to býva aj viac, takže merania v ambulancii vášho lekára nemusia byť relevantné.

Zaujímavé:
Zriedkavo sa stáva, že má pacient u lekára tlak v poriadku, no hodnoty namerané doma sú hraničné, alebo vysoké.
Nebezpečenstvo spočíva v tom, že takáto maskovaná hypertenzia je veľmi dobre prehliadaná dlhý čas.

Chorého ohrozuje nevedomosťou o svojej diagnóze a neskorou liečbou.

Neliečená hypertenzia je neraz príčinou akútneho infarktu myokardu, porážky, pľúcnej embólie, mozgovej aneuryzmy, mozgového krvácania a iných závažných ochorení ohrozujúcich život.

Kedy je vhodné merať tlak krvi?

Krvný tlak by sa mal merať 3 krát denne, hlavne u pacientov, ktorí užívajú lieky na tlak ráno, na obed aj večer.

Pre tých čo berú lieky len ráno, alebo ráno a večer, je postačujúce meranie 2 krát denne, a to ráno po prebudení a večer pred spaním (pred užitím svojej dávky).

Ranné meranie by malo byť chvíľu  po prebudení, pričom je nutné počítať s vyššími hodnotami tlaku.

Je to spôsobené tým, že posledné užité lieky na tlak sa už vyplavili z organizmu, a je nutné užiť si rannú dávku.

Tá by mala zabezpečiť jeho pokles a udržanie vo fyziologických hodnotách počas dňa.

Účinok liekov sa dá preveriť, a to tak že si pacient zmeria hodnoty pred užitím lieku, a následne hodinu po užití lieku.

Práve hodinu po užití lieku, je už vstrebaný a naplno účinkuje.

Zásady merania krvného tlaku

Európska rada pre arteriálnu hypertenziu odporúča merať krvný tlak pravidelne 3 krát denne, dva krát za sebou v časovom odstupe cca 2 minúty u nestabilných pacientov, a dva krát týždenne u stabilných pacientov.

Meranie tlaku sa odporúča aj vtedy, ak sa pacient necíti dobre, pociťuje príznaky alarmujúce vzostup, či pokles tlaku, ako sú bolesti hlavy, závrate, zahmlievanie pred očami, kolaps, návaly tepla, tlak na hrudi, búšenie srdca, či subj. sťažené dýchanie.

Malo by sa uskutočňovať vždy približne v rovnakom časovom intervale na tej iste končatine. Dôležité je aj správne použitie prístroja.

Zaujímavé:
Nikdy nemerajte tlak, keď máte plný močový mechúr.
Bude vyšší.

Najväčšie chyby pri meraní krvného tlaku

Pri meraní tlaku laikmi, často dochádza k mnohým chybám.

Sú spôsobené nedostatočnou informovanosťou ľudí o meracom prístroji, o fyziologických hodnotách meraného tlaku a o situáciách a stavoch kedy tlak nemusí byť v rozmedziach normy, aj keď bezprostredne neznamená patológiu.

Najčastejšie chyby

 • slabé alebo vybité batérie
 • zlé zapojenie prístroja
 • neovládanie merania tlaku
 • zlé naloženie manžety (miesto, uvoľnená manžeta)
 • meranie cez odev
 • končatina priškrtená vyhrnutým rukávom
 • meranie po námahe
 • meranie v strese
 • hýbanie sa, rozprávanie počas merania
 • sústavné meranie tlaku

Dôležité informácie na záver

- pri vysokom alebo nízkom tlaku, či už s určitou symptomatológiou alebo bez nej, opakujte meranie 2 až 3 krát, aby sa vylúčila možná chyba prístroja
- ak sú nasledujúce hodnoty meraní rovnaké, znamená, že prístroj meria dobre
- overiť meranie sa dá ešte aj na rodinnom príslušníkovi bez ťažkostí, kedy sa u neho predpokladá normálna hodnota tlaku
- v prípade patologickej hodnoty tlaku kontaktujte svojho lekára za účelom konzultácie liečby
- len on vám môže odporučiť pridanie lieku mimo bežnej dennej dávky
- nikdy si neordinujte lieky sami !!!
- skúsenosti nás zdravotníkov s pacientmi, ktorí sa pokúšali vyliečiť sami, nie sú vždy pozitívne, a neraz si naordinujú liek, ktorý ani nie je na tlak
 

Zaujímavé a nepochopiteľné z praxe:
Častokrát si pacienti sami naordinujú liek, ktorý nie je určený na liečbu vysokého tlaku, alebo im ho naordinujú neskúsení príbuzní.

Z praxe sa jedná hlavne o lieky na srdce (nitroglycerín, digoxin, antiarytmiká), lieky na psychiku (frontin, diazepam, lexaurin, xanax), lieky na bolesť (ataralgin, tramal) a iné.

Užitie nesprávneho lieku, môže viesť k závažnému poškodeniu zdravia (poruchy srdcového rytmu, kardiálne zlyhávanie, ťažké hypotenzie, šokový stav kolapsy).

Zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť? Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť?

Krvná skupina = vlastnosť červených krviniek. V čom je systém krvných skupín zaujímavý a čo by sme o ňom mali vedieť? Bonusom je krátky pohľad do histórie.

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.