späť na zoznam článkov

Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale...

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo je to maskovaná hypertenzia? Normálny krvný tlak u lekára, ale...
Zdroj foto: Getty images

Maskovaný vysoký krvný tlak je možnou príčinou neliečenia hypertenznej choroby. Meranie u lekára preukáže normálnu hodnoty tlaku krvi. Avšak, realita je iná.


Pýtate sa: Čo je to maskovaná hypertenzia? 

Tento pojem bol zavedený nedávno. Zistilo sa, že je možný výskyt vysokého krvného tlaku u ľudí v domácom prostredí a počas bežného života, a to i po opakovanom nameraní normálnych hodnôt tlaku krvi u lekára.

Hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak je ochorením, ktoré môže mnoho rokov prebiehať bezpríznakovo - asymptomaticky.

O čo ide?

Človek má síce vyšší tlak krvi, ale nevie o tom. Nepociťuje žiadne ťažkosti, cíti sa dobre. 

Cievy, všeobecne srdcovo - cievny systém, sú dostatočne pružné a dobre znášajú zvýšenie záťaže. Vedia a sú schopné prispôsobiť sa potrebe organizmu.

Avšak, vysoký krvný tlak postupne nepriaznivo vplýva na celý organizmus.
A v dobe, keď už kompenzačné mechanizmy natoľko nestačia,
alebo tlak krvi vystúpi až príliš, 
nastáva problém.

Príkladom je tiež prudko a nadmerne prebiehajúca hypertenzná kríza, ktorá môže ohroziť človeka na zdraví a živote.

Hypertenzia sa označuje taktiež ako tichý zabijak

Zaujíma vás prečo?

Dôvodom sú jej komplikácie, ktoré prichádzajú z plného zdravia. A teda, u doteraz zdravého človeka, ktorý nemal žiadne zdravotné problémy nastane náhly, prudký zvrat.

Príkladom je infarkt srdcového svalu, malígna arytmia či cievna mozgová príhoda. Tieto závažné komplikácie môžu skončiť smrťou postihnutej osoby.

Hypertenzia = trvalo zvýšený krvný tlak nad hodnotu 140 / 90 mm Hg.

Pri vysokom krvnom tlaku nejde iba o to, že na tlakomeri vidíme hodnotu vyššiu ako 140 / 90.
Problém má širší základ.

Takéto navýšenie tlaku krvi spôsobuje postupné poškodzovanie v celého ľudského organizmu. 
Trpí hlavne samotný srdcovo  - cievny systém, mozog, obličky, taktiež oči.
A všeobecne tkanivá a orgány tela.

Čo spôsobuje vysoký krvný tlak?

Možnosti sú dve.

Prvá forma nemá známu príčinu. Označuje sa ako primárna, ale i esenciálna hypertenzia.

Do druhej skupiny sa radí hypertenzia, ktorá je zapríčinená iným ochorením = sekundárna hypertenzia. Vzniká napríklad pri ochorení obličiek či ako následok poruchy endokrinného systému, a teda ako následok hormonálnej nerovnováhy.

Všeobecne sa uvádzajú rizikové faktory vedúce k vysokému krvnému tlaku, a to sú:

 • vyšší vek
 • pohlavie, pričom sa zvyšuje miera výskytu u žien po menopauze
 • genetická predispozícia a rodinný výskyt
 • poruchy vazomotorickej regulácie - regulácie napätia svalov ciev
 • fajčenie
 • alkoholizmus
 • nadváha a obezita
 • nadmerný príjem soli v strave - sodík (Na)
 • nedostatočný príjem horčíka (Mg), draslíka (K) a vápnika (Ca) v strave
 • sedavý spôsob života a nedostatok pohybu
 • zlá životospráva
 • negatívny vplyv znečistenia životného prostredia

 

V rýchlosti si zopakujeme príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vysokom krvnom tlaku:

 • únava
 • celková slabosť
 • bolesť hlavy, nepríjemný pocit v hlave, tlak, napätie
 • závraty - točenie hlavy 
 • pocit nerovnováhy, ťahania do strany
 • hučanie v ušiach - tinitus, tiež ako pískanie či šumenie
 • porucha videnia - rozmazané alebo dvojité videnie
 • začervenanie kože a tváre či bledosť pokožky
 • pocit horúčavy a návaly tepla ale i pocit chladu
 • nadmerné potenie
 • ťažoba na žalúdku až pocit na vracanie a vracanie
 • tras končatín a tela 
 • poruchy spánku
 • poruchy koncentrácie
 • celkový nepokoj
 • krvácanie z nosa - epistaxa
 • bolesť na hrudníku - tlak, zvieranie, pálenie, iný nepríjemný pocit
 • búšenie srdca - palpitácie
 • sťažené dýchanie - dyspnoe
 • opuchy končatín, tela

Viac informácií o vysokom krvnom tlaku uvádzame v článku: Hypertenzia.

Stúpanie a klesanie tlaku počas dňa či noci

Krvný tlak nie je stála veličina. Počas dňa stúpa a klesá. Jeho hodnota je závislá od fyzickej záťaže či duševného stavu.

Je normálne, že krvný tlak klesá v noci, počas spánku. Naopak, stúpa ráno, počas fyzickej alebo psychickej záťaže.

Hodnotu tlaku krvi ovplyvňujú rozličné vnútorné a vonkajšie faktory. Príkladom vnútorných je hormonálna regulácia, miera metabolizmu, stav bdenia a spánku. A vonkajších spomínaná aktivita.

+

Známy je i pojem: Cirkadiánny rytmus.

Ide o biologický rytmus, biorytmus, a to kolísanie a stúpanie aktivity organizmu počas nejakého časového úseku. Rôznorodé procesy sa menia počas 24 hodín.

Dokonca, biorytmus ovplyvňuje deň v týždni (pondelok) a taktiež ročné obdobie

Používajú sa dva pojmy:

 1. diurnálny - denný, viazaný na denný čas, cyklus počas dňa, prípadne počas 24 hodín
 2. nokturnálny - nočný, v spojitosti s nocou
Chcete vedieť čo je to maskovaná hypertenzia? 
Aké sú jej riziká?
Prečo je nebezpečná? 
Čítajte ďalej. 

Maskovaná hypertenzia = vysoký krvný tlak ukrytý pred lekárom

Stáva sa, že si človek doma opakovane nameria vysoký krvný tlak. Príde k lekárovi a tam sú hodnoty jeho tlaku krvi v poriadku.

?

Efekt bieleho plášťa, fenomén či syndróm bieleho plášťa.

Možno ste už počuli o syndróme bieleho plášťa

Strach, úzkosť, nervozita, obavy a neistota, 
tras, nadmerné potenie, potenie rúk, sucho v ústach, 
zvýšenie pulzu a búšenie srdca

zvýšenie tlaku krvi

Máte strach z lekárov, nemocničného prostredia či merania tlaku krvi?
Tento stres je základom zvýšenia tlaku,
nameraná je hypertenzia.

Avšak, tlak krvi počas bežného dňa nie je zvýšený, ale normálny.

Lieky na hypertenziu znižujú tlak krvi.

V prípade, že máte dobrý tlak, lieky zaúčinkujú jeho znížením. Výsledkom toho bude príliš nízky krvný tlak.

Cítite nadmernú únavu, slabosť, závraty, pocit na odpadnutie, čierňavu pred očami, čo vedie k mdlobe až kolapsu, odpadnutiu - krátkodobej strate vedomia.

Opakom je maskovaná hypertenzia.

V ambulancii lekára či v nemocnici bude nameraný normálny tlak krvi.

Avšak, počas bežného života, doma sú opakovane namerané hodnoty v zmysle vysokého krvného tlaku.

Hypertenzia nie je liečená, čo časom vedie k vzniku komplikácií a konečnému ohrozeniu zdravia či života.

Môže byť označená tiež ako: 
Hypertenzia bieleho plášťa, 
obrátená alebo reverzná hypertenzia bieleho plášťa, 
nedetekovaná hypertenzia bieleho plášťa, 
normotenzia bieleho plášťa, 
izolovaná klinická hypertenzia, 
izolovaná ambulantná hypertenzia. 

Infografika znázorňuje maskovanú hypertenziu a hodnoty tlaku u lekára a doma

V súvislosti s meraním tlaku sa používa i termín:
Office blood pressure - ODB - meranie tlaku v nemocničnom prostredí. 
Home blood pressure - HBP - doma meraný krvný tlak.

Na základe rôznych výskumov sa prišlo na to, že maskovaná hypertenzia je pomerne častým problémom. Vyskytuje sa zhruba u pätiny až tretiny populácie.

A to bez rozdielov medzi pohlavím.

Postihnutí sú mladí dospelí, ale i deti a dospievajúci.

Pričom sa uvádza, že táto forma hypertenzie môže byť prítomná až u 10 percent dospievajúcich a detí.

V súvislosti s ňou sa spomína hlavne obezita detí a mladých.

I vás zaujímajú príčiny vzniku maskovanej hypertenzie?

Príčina nie je objasnená.

Uvažuje sa však o niektorých negatívnych vplyvoch, ako je napríklad:

 • fajčenie
 • vysoká variabilita krvného tlaku a doba dňa - diurnálny rytmus
 • alkohol
 • znížená fyzický aktivita
 • zvýšený príjem kofeínu alebo energetických nápojov
 • užívanie hormonálnej antikoncepcie
 • zvýšená reaktivita na denné stresory
 • vplyv dlhodobejšieho státia
Riziká sú jasné.

Tak ako bežná hypertenzia i maskovaná sa vyznačuje negatívnym vplyvom. Rizikom sú neskoré komplikácie

Dôvodom je nedostatočná či žiadna liečba.

Uvádzajú sa tri hlavné skupiny komplikácií:

 1. vývoj trvalej hypertenzie, a to tiež u detí
 2. zvýšená početnosť poškodenia orgánov,
  • hlavne ide o srdce a cievy, ale i mozog, obličky či sietnicu oka
  • rovnako sa zdôrazňuje negatívny vplyv u detí v následnom období dospelosti
 3. zvýšený predpoklad kardiovaskulárnych ochorení
  • a smrti následkom srdcovo - cievnych komplikácií

Poznajte závažné komplikácie hypertenzie

Zaujímavé je: 
Približne 10 % dospelých má syndróm bieleho plášťa. 
Rovnako. 
Asi 10 % dospelých má maskovanú hypertenziu. 

Že 10 % dospelých sa lieči zbytočne pre fenomén bieleho plášťa.
A asi 10 % sa nelieči alebo lieči nedostatočne pre maskovanú formu.

 

Diagnostika = problém

Problém nie je v tom, že by sme nemali dostupné diagnostické metódy. 

Ale...

V situácii, keď lekár opakovane nameria normálny tlak krvi, nemá dôvod človeka odosielať na iné odborné vyšetrenie. A teda, nepátra po maskovanej hypertenzii. 

A postihnutá osoba vysokým krvným tlakom sa nelieči, alebo sa lieči nedostatočne. Krvný tlak má počas bežných dní oveľa vyšší, ako sa nameria u lekára.

Avšak, nutné je myslieť na maskovanú hypertenziu...

Pátrať po tejto forme vysokého krvného tlaku najmä v prípadoch ako je:

 • náhodne a opakovane nameraný vysoký krvný tlak doma, počas bežného života
 • u mužov
 • u fajčiarov
 • u ľudí s cukrovkou
 • obezita
 • u ľudí s hraničnými hodnotami tlaku krvi - vyšší normály tlak krvi

Maskovaná hypertenzia a obdobie detstva

Uvádzajú sa i fakty, že maskovaná hypertenzia v detskom veku je sprevádzaná zvýšením srdcovej frekvencie, s vyššími hodnotami krvného tlaku v noci. Plus, potrebné je ju mať na pamäti i v prípade zväčšenia ľavej komory srdca - hypertrofie.

Ako prebieha odborná diagnostika?

Podstatnou metódou pri diagnostike má meranie tlaku Holterovskou metódou.

Ide o meranie tlaku počas 24 hodín, na ktoré sa používa malý prístroj pripevnený na telo človeka. Ten opakovane meria a zaznamenáva hodnoty tlaku krvi.

Na ramene je pripevnená manžeta tlakomeru a tlakomer na tele. Ten je naprogramovaný tak, aby meral tlak v určitých časových úsekoch.

Človek si popritom vedie denník. Nakoľko je potrebné hodnotiť výšku tlaku krvi v závislosti od dennej aktivity.

Inak sa tejto forme vyšetrenia hovorí taktiež:

 • ambulantné monitorovanie krvného tlaku - AMTK
 • ambulantné monitorovanie tlaku krvi holterovského typu
 • ABPM - ambulatory blood pressure
 • tlakový holter

Paušálne monitorovanie tlaku krvi u každého človeka je nepraktické a zaťažilo by odborné ambulancie. Vykonať by sa malo hlavne u ľudí, ktorí už majú pridružené srdcovo - cievne, mozgové a iné ochorenie. 

Prípadne u ľudí, ktorí majú zdravotné problémy v súvislosti s nízkym alebo vysokým krvným tlakom. Podobne u detí s nadváhou či obezitou.

Tento typ merania je významný pre odhalenie rozličných foriem vysokého či nízkeho krvného tlaku. Príkladom je fenomén bieleho plášťa, maskovaná hypertenzia, nočná hypertenzia, izolované formy hypertenzie a iné.

Popri tejto metóde má význam tiež domáce monitorovanie krvného tlaku.

Čo môžem urobiť pre lepšiu diagnostiku?

Spolu s metódou ambulantného monitorovania tlaku má veľký význam taktiež domáce monitorovanie krvného tlaku.

Ide o meranie tlaku krvi v domácom prostredí.

Človek si meria tlak krvi doma, pričom si zaznamenáva hodnoty tlaku. Okrem hodnôt je dôležité zaznačiť si čas a aktivitu, ktorá má vplyv na výšku tlaku krvi.

Domáca kontrola tlaku krvi je dôležitá hlavne u ľudí, ktorí sa na hypertenziu už liečia, alebo majú iné ochorenia, ktoré vplývajú na výšku tlaku krvi.

V tomto prípade by mala byť kontrola pravidelná.

Samozrejme, človek si zmeria tlak krvi pri výskyte zdravotných ťažkostí.
Alebo vtedy, ak je potrebné prehodnotenie liečby v spolupráci s lekárom.

Vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré sa síce lieči, ale nedá sa vyliečiť. Jeho priebeh ovplyvňuje i vek a množstvo iných faktorov.

V tejto závislosti sa môžu hodnoty tlaku postupne zvyšovať i v prípade už určenej liečby.

Pamätajte si, pri meraní tlaku krvi v domácom prostredí sú dôležité určité zásady:

 • meranie tlaku certifikovaným prístrojom
 • meranie tlaku krvi na ramene, a to vhodnou manžetou
 • zápästné tlakomery sú nespoľahlivé
 • meranie tlaku v pokojnom prostredí
 • poloha v sede aspoň 5 minút a následne merať TK
 • po ťažkej fyzickej aktivite pokoj minimálne 30 minút i viac
 • pri meraní nerozprávať, nefajčiť, nehýbať sa, nepiť alkohol
 • vyvarovať sa stresu pred meraním, alebo merať až po upokojení
 • manžeta vo výške srdca
 • merať na hornej končatine, kde sú opakovane namerané vyššie hodnoty TK
 • odev okolo ramena by nemal škrtiť končatinu nad manžetou
 • meranie tlaku pred užitím liekov
 • dve merania s odstupom minúty - orientačná hodnota je tá druhá, netreba robiť priemer
 • pri príliš veľkom rozdiely tretie meranie
 • pri výraznej arytmii bude hodnota tlaku nepresná
  • treba doplniť odborné vyšetrenie s EKG
Plus.

Každodenné meranie tlaku bez účelu = neodporúča sa.

Zbytočne zaťažuje a stresuje človeka.

Opakom je situácia...

Účelové meranie a potreba zhodnotenia krvného tlaku s lekárom.

V tom prípade sa vykonáva podľa jeho inštrukcií alebo nasledovne:

 1. meranie aspoň 7 dní v týždni
 2. meranie každý deň
 3. meranie ráno i večer či pri zdravotnom probléme
 4. pred užitím liekov
 5. vedenie denníka
  • zapísanie časov 
  • aktivity
  • prípadne tiež zdravotné ťažkosti pri meraní

Domáce meranie je výhodné tiež z hľadiska,
že odstraňuje efekt vplyvu nemocničného prostredia a stresu z lekára. 

+

Nezabúdajte, že...

K domácemu meraniu tlaku je dôležitý kvalitný tlakomer!

Ten by mal spĺňať niektoré podmienky, ako je:

 • certifikovaný a registrovaný prístroj
 • zakúpený v lekárni
  • či internetu z overeného eshopu
 • kalibrovaný prístroj
 • tlakomer na rameno
 • mal by obsahovať manžetu na rôzne veľkosti paže
 • automatický prístroj
 • jednoduché ovládanie
 • meranie tlaku u srdcovej činnosti
 • vhodná je i detekcia arytmie - nepravidelnosti srdcovej činnosti
 • záznam času a výsledku
 • dostatočná výdrž batérie, plus meranie s adaptérom
 • cestovné puzdro
 • najnovšie tlakomery sú schopné prenášať informácie do telefónu prostredníctvom aplikácie
  • aplikácia dokáže vyhodnotiť a upozorniť

Domáce + ambulantné meranie tlaku

Úlohou lekára je následné vyhodnotenie ambulantného monitorovania. Vtedy je vhodné, ak má pacient k dispozícii i svoje domáce meranie tlaku. 

Porovnáva hodnoty a informácie z oboch metód. 

 

Zdroje

 • cardiology.sk - Maskovaná hypertenzia — úloha ambulantného monitorovania krvného tlaku
 • npz.sk - Deti v kampani vyzývajú dospelých, aby si zmerali krvný tlak
 • krvny-tlak.sk - Syndróm bieleho plášťa

Naposledy aktualizované 29.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu? Cholesterol: Poznáte 20 potravín, ktoré ho pomôžu dostať pod kontrolu?

Cholesterol je základná stavebná látka pre všetky naše bunky. Jedná sa o živočíšnu tukovú látku, chemickou štruktúrou podobnú steroidom.

Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť? Aké tajomstvá skrývajú naše krvné skupiny? Najvzácnejšia je AB, čo iné by sme mali vedieť?

Krvná skupina = vlastnosť červených krviniek. V čom je systém krvných skupín zaujímavý a čo by sme o ňom mali vedieť? Bonusom je krátky pohľad do histórie.

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.