späť na zoznam príznakov

Nízky krvný tlak: Aké sú príznaky a riziká hypotenzie? Je 90/60 málo?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Nízky krvný tlak: Aké sú príznaky a riziká hypotenzie? Je 90/60 málo?
Zdroj foto: Getty images

Nízky krvný tlak je stav, keď tlak krvi klesne pod hranicu 100 / 60. Odborne mu hovoríme aj hypotenzia. Jeho príčina nie je úplne objasnená, alebo vzniká ako následok iného ochorenia.


Nízky krvný tlak sa odborne označuje ako hypotenzia či hypotónia. Označuje stav, keď krvný tlak klesne pod hranicu 100 / 60 mmHg.

Často sa pýtate: 
Je tlak 90 / 60 málo? 
Aké riziká má hypotenzia a či môže za infarkt?

Pomôže magnézium, citrón, bylinky či iné babské rady na nízky tlak krvi? 

Krvný tlak - stručne

Krvný tlak je hydrostatický tlak a ten je vytváraný krvou, ktorá prúdi v cievach. Do krvného obehu ju tlačí, vháňa, vymršťuje srdce. To pracuje ako svalová pumpa.

Tvorí ju tlak prúdiacej krvi na stenu tepien. Je závislý na sile kontrakcie, čiže stiahnutia komôr a odpore ciev či objeme cirkulujúcej krvi.

Pri krvnom tlaku poznáme dva pojmy.

A to je systolický krvný tlak (sTK), ktorý vytvorí srdcová komora pri kontrakcii (systole), čiže pri vymrštení krvi do telového obehu. Je to najvyššia hodnota krvného tlaku.

Druhý, teda diastolický krvný tlak (dTK). A ten je prítomný počas uvoľnenia srdcového svalu (diastoly), keď srdce do pravej časti nasáva neokysličenú krv z tela. Je to najnižšia hodnota krvného tlaku.

Zobrazenie na tlakomeri je nasledovné:

Systolický krvný tlak pred lomkou - 120 / 80 - za lomkou diastolický krvný tlak.

Označuje sa v jednotkách mmHg. Čo sú milimetre ortuťového stĺpca. Z minulosti je známe aj označenie v jednotkách torr.

V roku 1896 lekár Scipione Riva Rocci publikoval prácu o meraní krvného tlaku sphygomanometrom - tlakomerom. 
Metódu zdokonalil Ruský chirurg Nikolai Korotkov, podľa ktorého sú pomenované aj Korotkovove fenomény.

Tlakomer nameral hypotenziu
Systola 96 mmHg / Diastola 54 mmHg a Pulz 78 za minútu. Foto Getty images

Aký je to nízky krvný tlak?

Ako nízky krvný tlak sa označuje vtedy, ak poklesne tlak krvi pod 100 / 60 mmHg. Avšak, môže byť aj nižší.

Jeho dlhodobý výskyt sa označuje aj ako chronická artériová hypotenzia. V niektorých prípadoch nastáva ako krátkodobý stav - ten je prechodný.

Hodnoty normálneho a nízkeho krvného tlaku uvádzame v tabuľke

Názov Systolický krvný tlak Diastolický krvný tlak
Normálny 120 75 - 80
Nižší normálny 90 - 110 60 - 75
Nízky 70 - 90 40 - 60
Veľmi nízky 50 - 70 35 - 40
Extrémne nízky menej ako 50 menej ako 35
Hraničný tlak krvi u detí a dospievajúcich
potom už hovoríme o prehypertenzii
120 90
Normálny tlak u detí 100 70
Normálny tlak u dojčiat 80 60
Uvádza sa, že normálny a nižší krvný tlak pôsobia preventívne pred vznikom srdcovo - cievnych ochorení. Naopak, rizikom je vysoký tlak krvi. Príkladom je ateroskleróza, infarkt myokardu či cievna mozgová príhoda.

Rozdelenie hypotenzie

Hypotenzia môže byť primárna, teda esenciálna. Vtedy je jej príčina neznáma. Druhou je sekundárna, ktorá má základ v inom ochorení. Je jeho sprievodným príznakom.

Iná forma ju delí na ortostatickú a habituálnu.

Ortostatická vzniká pri náhlej zmene polohy. A to najmä z polohy ležmo - hneď do vzpriamenej polohy - hneď na nohy. Krvný tlak veľmi rýchlo klesne a organizmus nestihne zareagovať. Klesne o 20 mmHg či viac. Alebo je systolický krvný tlak nižší ako 90 mmHg.

V tomto momente sa prejaví akútne vzniknutými ťažkosťami, ako je napríklad náhla slabosť, zatočenie - motanie hlavy, nával tepla či čierne pred očami.

Človek môže odpadnúť, na krátku dobu stratí vedomie. Príčinou je nedostatočné prekrvenie mozgu. Vo vodorovnej polohe sa stabilizuje krvný tlak a prekrvenie mozgu.

Človek sa preberá k plnému vedomiu. Prípadne môže pretrvávať slabosť a únava.

Rizikom tohto ortostatického kolapsu - synkopy je úraz.

Habituálna sa vyskytuje bez známej sekundárnej príčiny. Vyskytuje sa hlavne pri zmene regulačných mechanizmoch.

Existuje aj takzvaná postprandiálna hypotenzia, ktorá označuje zníženie systolického krvného tlaku o 20 mmHg po príjme jedla. Presný mechanizmus nie je objasnený. Vyskytuje sa najmä u starších ľudí.

Aké sú príčiny nízkeho krvného tlaku?

Primárna alebo tiež esenciálna hypotenzia nemá presne známu príčinu.

Sekundárna, označovaná aj ako symptomatická, je príčinou iného ochorenia.

Veľakrát sa s nižším krvným tlakom stretáme u mladých ľudí.

Nižší krvný tlak majú zväčša dospievajúce dievčatá a mladé ženy
Môžu za to hormóny či menštruačný cyklus a krvné straty.

Nízky krvný tlak mávajú aj starší ľudia. Príčinou v tomto období je hlavne znížený príjem tekutín, čiže dehydratácia a súčasný vplyv liekov na hypertenziu.

Zaujímavé informácie v sekcii choroby:
Vysoký krvný tlak 
Nízky krvný tlak 

Chronický znížený tlak krvi sa vyskytuje aj u ľudí, ktorí majú zmenenú hormonálnu nervovú a cievnu reguláciu tlaku. Príkladom sú astenici či ľudia vagotonici. Im klesá tlak napríklad aj pri strese.

Astenik po psychickej stránke uzavretý, introvertný, citlivý, ale vnútorne bohato prežívajúci človek.

Vagotonici sú ľudia s prevahou pôsobenia parasympatického nervového systému, ktorého súčasťou je nervus vagus.

Na rozdiel od ortostatickej hypotenzii, sa znížené hodnoty krvného tlaku vyskytujú aj v leže. Nevzniká na základe inej patologickej príčiny.

Ortostatická hypotenzia - točenie hlavy a slabosť po zmene polohy

Za jej vznikom je krátkodobé zníženie krvného tlaku po zmene polohy, a to najmä z polohy ležmo do stoja. Krvný obeh nestihne zareagovať, krv sa hromadí v dolných končatinách , klesá krvný tlak.

Ak sa krvný tlak nestihne zvýšiť, mozog je nedostatočne zásobený krvou a kyslíkom. Nastupujú ťažkosti ako je slabosť, závrat až mdloba, synkopa - kolaps.

Po stabilizácii krvného tlaku a prekrvenia mozgu sa postihnutý človek preberie k vedomiu.

Mladej žene sa točí hlava a bolí ju, má zatvorené oči a drží si spánky
Bolesť hlavy a závraty často u mladých žien pre hypotenziu. Foto Getty images

Ostatné príčiny hypotenzie

Hypotenzia vzniká aj na základe iných mechanizmov, liečby či ochorení. Príkladom je aj hypotenzia u žien počas tehotenstva.

Niektoré sekundárne príčiny nízkeho krvného tlaku v tabuľke

Hlavná kategória Príčina
Endokrinná hypotenzia
Neurologické ochorenia
 • polyneuropatia
  • pri cukrovke
  • alkoholizme
 • úraz mozgu a miechy
 • cievna mozgová príhoda
 • Parkinsonova choroba
 • organické poškodenie mozgu
 • nádor mozgu
 • roztrúsená skleróza
Ochorenia obličiek
 • renálna strata sodíku a tekutín
 • nefrotický syndróm
Kardiovaskulárna hypotenzia
Hypovolemická hypotenzia pri nedostatočnom objeme tekutín v krvnom obehu
 • dehydratácia, vracanie, hnačky
 • krvácanie vonkajšie, do orgánov
 • šokové stavy
  • traumatický šok 
  • popáleniny
  • krvácanie do tráviacej sústavy
  • dehydratácia
Anafylaktická -
alergická reakcia
prehnaná alergická reakcia organizmu na alergén
 • liek
 • potravinu
 • poštípanie hmyzom
najťažšia forma anafylaktický šok
Infekčná a toxická hypotenzia
 • pri infekciách a pôsobení toxínov
 • septický šok
Ako následok liečby
 • pri užívaní liekov na krvný tlak a srdcové ochorenia
  • betablokátory
  • ACE inhibítory
  • diuretiká
  • vazodilatanciá
  • nitráty, NTG - nitroglycerín
 • iné lieky ako sú napríklad antidepresíva
 • nevhodná liečba, zle nastavená liečba
 • intoxikácia liekmi
  • náhodne
  • úmyselne
Iné príčiny
 • alkoholizmus
 • cukrovka
 • podvýživa
 • nedostatok vitamínov
 • stres
 • tehotenstvo

Tehotenstvo a hypotenzia

V období tehotenstva sa vyskytuje nízky tlak krvi hlavne v prvých mesiacoch. Dôvodom je aj vyšší nárok krvného obehu na prácu srdca.

Avšak, v treťom trimestri sa môže pridružiť problém s názovom - syndróm dolnej dutej žily.

Dôvodom je, že zväčšujúca maternica s plodom tvorí útlak veľkých ciev, a to hlavne dolnej dutej žily, ktorá vedie krv zo spodnej časti tela späť do srdca.

Vyskytuje sa pri polohe tehotnej v ľahu. A teda najmä počas spánku či odpočinku. Preto sa odporúča počas tohto obdobia poloha ležmo na ľavom boku.

Tehotná pociťuje pri tomto syndróme ťažkosti ako napríklad:

 • búšenie srdca pre zrýchlenie frekvencie srdca - tachykardiu
 • potenie
 • nevoľnosť
 • je bledá
 • klesá jej krvný tlak

Rizikový je tento stav aj z pohľadu plodu, ktorý je ohrozený zníženým zásobením kyslíkom.

Riziká dlhodobej hypotenzie

Chronická hypotenzia je problém hlavne z pohľadu vzniku komplikácií. Dlhodobé zníženie krvného tlaku a tým pádom aj zníženého prekrvenia orgánov má za následok rozličné problémy.

Ak je krvný tlak dlhé obdobie príliš nízky, môže byť za vznikom organického poškodenia mozgu. Mozog je na správne prekrvenie citlivý. Mozgové bunky vyžadujú neustále zásobenie kyslíkom a živinami.

V roku 1960 lekári George Milton Shy a Glenn Albert Drager spájali hypotenziu s degeneratívnym poškodením CNS. Popísali ju ako multisystémová atrofia - MSA. Je to raritné ochorenie.

Ako sa prejavuje hypotenzia?

Samotná hypotenzia sa vyskytuje ako príznak pri rôznorodých problémoch. Človek pri nízkom tlaku môže pociťovať rozličné subjektívne ťažkosti, alebo je na ňom navonok badať isté zmeny.

Pri hypotenzii sa vyskytujú tieto ťažkosti alebo ich kombinácia:

 • únava, malátnosť
 • celková slabosť
 • svalová slabosť
 • bolesť hlavy
 • závraty, motanie hlavy
 • pocit na odpadnutie
 • studená pokožka
 • chladná koža
 • zimomravosť - pocit chladu
 • pot - studený pot
 • nadmerné potenie
 • návaly tepla
 • nevoľnosť
 • záblesky pred očami a porucha videnia, zahmlené videnie či čierňava pred očami
 • hučanie alebo šum v ušiach
 • zrýchlené dýchanie
 • zrýchlenie pulzu a teda srdcovej činnosti
 • tras tela
 • mravčenie po tele, až tŕpnutie
 • pocit úzkosti, strach
 • mdloba, kolaps - synkopa

Pri odpadnutí pre hypotenziu sa vyskytuje krátkodobá strata vedomia. Ak porucha vedomia pretrváva, je potrebné hľadať inú príčinu.

Žena leží na zemi a je v bezvedomí. Druhá žena telefonuje pre pomoc
V prípade bezvedomia volajte pomoc - 155. Foto Getty images

Ako sa diagnostikuje nízky tlak krvi?

Okrem toho, že sa pri pátraní po príčine odoberá anamnéza, používajú sa aj iné vyšetrovacie metódy.

Najdôležitejším vyšetrením je meranie krvného tlaku. Rovnako ako pri hypertenzii - nepostačuje iba jedno meranie. Pre určenie diagnózy hypotenzie je potrebné opakované meranie krvného tlaku

Vhodnou voľbou je Tlakový Holter, čo je meranie tlaku počas 24 hodín. Tlakomer a manžeta sú pripevnené na tele, a automaticky merajú tlak počas celého dňa. Človek vykonáva bežné denné činnosti. Určité udalosti, ktoré majú na vplyv tlaku si zapisuje.

Pri diferenciálnej diagnostike sa vykonávajú aj vyšetrenia ako EKG, Holter EKG, ECHO, sonografia, RTG, CT, MRI, laboratórne vyšetrenie krvi či moču. Ale aj iné.

Pri diagnostike spolupracujú lekári z odborov - praktické lekárstvo, u detí pediater, internista, kardiológ, nefrológ, endokrinológ prípadne iný špecialista.

Lekárka meria mužovi tlak
Vhodné je vyšetrenie pre možné rozličné príčiny. Foto: Getty images

Liečba - všeobecne

Liečba nie je ani tak medikamentózna, ako režimová. Dôležitá je úprava denného režimu, stravovania a celkovo životosprávy. Potrebné je dbať na dostatočný pitný režim.

Aký je vhodný pitný režim - uvádzame v Magazínovom článku.

Čo sa týka pitného režimu, tak ho majú upravený a prísne regulovaný ľudia s niektorými ochoreniami srdca či obličiek.

Uvádza sa, že je vhodné zvýšiť príjem solí v strave alebo sodíka (Na) či v podobe minerálnych vôd. Samozrejme, pri solení sa treba riadiť rozumom a zbytočne to nepreháňať.

V prípade ľudí, ktorí užívajú lieky na hypertenziu či srdce je nutná kontrola u lekára. Nakoľko príčinou môže byť doterajšia medikamentózna terapia. Nie je vhodné svojvoľne a bez vedomia lekára vysadiť lieky.

Samozrejme, dôležitá je dlhodobá liečba primárneho ochorenia.

Prevencia ťažkostí pri hypotenzii

Pri prevencii ťažkostí je nutné myslieť aj na takú maličkosť ako je správna technika zmeny polohy.

Zmenu polohy vykonávame postupne:

 1. poloha v ležmo
 2. sadnúť si na posteli
 3. spustiť dolné končatiny z lôžka
 4. vhodné je vypiť pohár vody
 5. pomôže zhlboka sa nadýchnuť a vydýchnuť
 6. počkať niekoľko sekúnd 
 7. postaviť sa

Odporúča sa aplikácia elastických ponožiek alebo pančúch. Tie isté, čo sa používajú pri problémoch so žilami dolných končatín. Pomáhajú v návrate krvi z nôh do hornej polovice tela.

Stravovací režim je nutné upraviť tak, aby sme nepreťažili organizmus, a teda tráviaci systém jedlom. Vhodné sú menšie porcie a častejšie počas dňa. Rozdelenie na 5 chodov.

Obmedzenie ťažkých jedál, ktoré majú nadmerný obsah tukov a bielkovín. Káva či čaj (čierny, zelený, urologický) podporujú tvorbu moču. Čo neznamená, že zvýšia krvný tlak. Vhodné je pritom vypiť aj pohár vody.

Existuje aj podpora v podobe vitamínov, a to najmä vitamín C a B komplex.

Pohybová aktivita je súčasťou. Dostatočný pohyb, cvičenie, plávanie, bicyklovanie či turistika a aj prechádzky po čerstvom vzduchu sú iba v prospech.

Rovnako, je nutné myslieť na dostatok odpočinku a spánku. Vyhýbanie sa stresujúcim udalostiam a situáciám.

TIP na záver:

1. TIP

Skúste sprchovanie so striedaním prúdu studenej a teplej vody. Postupujeme od končatín smerom ku srdcu. Sprcha je ukončená studenou vodou.

2. TIP

Pociťujete slabosť? Nie všade sa dá ľahnúť si...

 1. prekrížiť dolné končatiny
 2. tlačiť stehná o seba
 3. napnúť svaly dolných končatín
 4. prípadne výpony na špičkách a napíjanie svalov lýtka
Prečítajte si tiež:
Ako bojovať proti nízkemu krvnému tlaku životosprávou a jedlom?.

Samozrejme, aj pri hypotenzii je nutné odborné vyšetrenie a poradenie sa so svojim lekárom.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Nízky krvný tlak: Aké sú príznaky a riziká hypotenzie? Je 90/60 málo? patri medzi príznaky Kardiovaskulárneho a lymfatického systému
Ďalšie názvy: hypotenzia, hypotónia, ortostatická hypotenzia, habituálna hypotenzia, chronická artériová hypotenzia
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Vianočný recept na fit medovníky z mandľovej múky pre celiatikov? Upečte si s nami zdravé vianočné pečivo Vianočný recept na fit medovníky z mandľovej múky pre celiatikov? Upečte si s nami zdravé vianočné pečivo

Medovníky sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. V našom recepte sa zameriame na prípravu ich zdravej verzie vhodnej pre celiatikov.

Prečo má JÓD dôležité miesto v našom jedálničku? Ako vplýva na organizmus? Prečo má JÓD dôležité miesto v našom jedálničku? Ako vplýva na organizmus?

Jód predstavuje esenciálnu mikroživinu, ktorá zohráva kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu v regulácii energetického metabolizmu každého z nás. Aké sú jeho ďalšie funkcie? Prečo je...

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.

Naposledy aktualizované 27.10.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.