späť na zoznam príznakov

Oslepnutie na jedno oko: Čo spôsobuje zhoršenie či stratu zraku?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Oslepnutie na jedno oko: Čo spôsobuje zhoršenie či stratu zraku?
Zdroj foto: Getty images

Slepota na jedno oko je príznakom, ktorý môže značiť závažné ohrozenie kvality zraku alebo tiež zdravia a života všeobecne.


Oslepnutie na jedno oko je príznakom, ktorý netreba podceňovať. Nastáva náhle z plného zdravia, ale tiež môže vznikať dlhodobo. Prípadne je vrodené.

Porucha zraku môže byť čiastočná, ale i úplná. 

Najčastejšie sa pýtate: 
Čo je príčinou zhoršenia alebo straty zraku na jedno oko? 
Prečo mám nejasné rozmazané videnie na jednom oku? 
Stratil som zrak na pár minút, prečo? 
Ako sa označuje slepota odborne? 

Slepota, čiže amauróza, je závažným stavom, ktorý zasahuje kvalitu života. Veď približne 80 % všetkých podnetov z nášho okolia zachytávam pomocou zraku. A teda práve oči sa radia k najdôležitejším zmyslovým orgánom. 

Delí sa na vrodenú a získanú a taktiež na čiastočnú alebo úplnú. Pričom zníženie zrakových schopností sa označuje ako praktická slepota. Pri úplnej chýba schopnosť vnímania zrakom.

Samozrejme, dôležité je odborné vyšetrenie, nakoľko tento stav môže poukazovať na rozličné príčiny. Základom môže byť cievna či neurologická choroba alebo tiež úraz.

Príčina dočasnej straty zraku na jedno oko

Dočasná porucha zraku postihuje jedno, ale taktiež oboje oči. Z veľkej časti ide o stavy, ktoré zapríčiňujú nedostatočný prívod krvi do oka. 

V tomto prípade trvá strata zraku sekundy až minúty.

Cievna príčina...

Prívod krvi do oblasti hlavy zabezpečuje krčná tepna, odborne tiež karotída.

V danej cieve nastáva proces aterosklerózy a na takto poškodenú cievnu stenu priliehajú krvné doštičky. Vzniká krvná zrazenina. 

Riziko vyplýva z uvoľnenia a následného vyplavenia do vzdialenejších častí krvného obehu. V tomto prípade do hlavy alebo tiež oka. 

Krvná zrazenina, čiže trombus čiastočne alebo úplne blokuje prívod krvi do oblasti za uzáverom. A podľa miesta vznikajú zdravotné ťažkosti. 

Príkladom je cievna mozgová príhoda a tiež oslepnutie na jedno oko pre oklúziu (uzavretie) sietnicovej tepny. Pričom v tomto prípade sa rozlišuje, či nastala oklúzia vetvy sietnicovej tepny alebo centrálne sietnicovej artérie

Naviac, porucha zraku môže značiť už spomínanú cievnu mozgovú príhodu. A to v prípade, ak je postihnuté zrakové centrum v mozgu. Okrem dvojitého videnia, alebo slepoty na oko sa môže prejaviť i inými neurologickými ťažkosťami. 

Avšak, nech je príčina akákoľvek, tento stav si vyžaduje okamžitú odbornú diagnostiku s následnou včasnou liečbou. Oneskorenie môže ohroziť nie len zrak, ale taktiež celkové zdravie a život.

Podobne, v súvislosti s krčnou tepnou vzniká tiež amaurosis fugax. Oslepnutie nastáva pri uvoľnení nástenného trombu (zrazeniny) z miesta poškodenej tepny aterosklerózou. 

Zrazenina obmedzuje prietok krvi do sietnicových tepničiek. Následne po uvoľnení prietoku nastáva i úprava zraku.

Slepota alebo zhoršenie zraku trvá iba sekundy či minúty. Nie viac ako hodinu. 

Avšak, pri výskyte tejto formy slepoty je nutné okamžité odborné vyšetrenie. Dôvodom je riziko nástupu cievnej mozgovej príhody. 

Plus...

Krvné zrazeniny môžu pochádzať i zo srdca. Stáva sa tak hlavne pri poruche srdcového rytmu, alebo zápale endokardu. 

Nepravidelný srdcový rytmus zapríčiní tvorbu trombov priamo v srdci. Trombus môže byť pri stiahnutí srdcového svalu vymrštení do veľkého - telového krvného obehu. A teda i do ciev oka a mozgu (alebo do brucha až dolných končatín). 

Pri zápale endokardu (endokarditíde), teda vnútornej vrstvy srdca, je problém v mieste poškodenia. V tomto úseku sa zhlukujú krvné doštičky, ktoré vytvárajú zrazeninu a tá môže taktiež zapríčiniť embolizáciu do uvedených vzdialených oblastí ľudského organizmu.

Iným typom sú neurologické príčiny.

Z neurologickej oblasti ide o zápal optického nervu. Druhou veľmi častou príčinou je i migréna, alebo tiež závažnejšie degeneratívne neurologické ochorenia, a to je skleróza multiplex.

A napríklad dvojité videnie a škúlenie môže značiť ochorenie myasthenia gravis. 

Závažným stavom je mozgový nádor. A v neposlednom rade je tiež nutné spomenúť úraz hlavy. 

Čo môže spôsobiť zhoršený zrak (na jedno oko)? 

Ak hľadáme príčiny je potrebné mať na mysli širokú skupinu ochorení a stavov. Nie všetky sú závažné, alebo závažné v tom čase, ale skôr z dlhodobého pohľadu a pre možné komplikácie.

Tabuľka uvádza najčastejšie príčiny oslepnutia na jedno oko

Amaurosis fugax
 • dočasná porucha zraku trvajúce sekundy až minúty
 • nie viac ako hodinu
 • pozor na riziko následnej cievnej mozgovej príhody
  (porucha reči či hybnosti - ochrnutie, pokles ústneho kútika a očného viečka, dezorientácia)
 • porucha zraku môže zahŕňať
  • úplnú slepotu
  • zahmlenie videnia
  • pocit zatienenia zraku
Retinálna arteriálna oklúzia
 • uzáver a nepriechodnosť tepny sietnice
 • príčinou je zväčša embolizácia či zvýšený vnútroočný tlak
 • delí sa na uzáver 
  • vetvy sietnicovej tepny
   • prítomnosť zábleskov, skotómov v zornom poli
   • bez poruchy zrakovej ostrosti
   • pozor, ak pretrváva upchatie cievy viac ako 2 hodiny, poškodenie je trvalé
  • centrálnej sietnicovej tepny - oklúzia arteria centralis retinae
   • náhle zhoršenie zraku
   • iba schopnosť rozpoznávania svetla, pohybov
Oklúzia sietnicovej žily
 • problémom je uzáver odtoku krvi a tvorba krvnej zrazeniny
 • nastáva častejšie ako upchatie tepny
 • tepny a žily smerujú vedľa seba a chorobne zmenená tepna utláča žilo z vonka, čím nastáva jej uzatvorenie
 • zväčša u ľudí nad 60. rok života
 • rovnako môže ísť o problém, ktorý je v mieste vetvy alebo tiež centrálnej žily
Glaukóm
Katarakta
Krvácanie do sklovca
 • veľmi často nastáva ako komplikácia cukrovky alebo hypertenzie
 • krv v sklovci tvorí prekážku pre dopad svetelných lúčov na sietnicu
 • rizikom je vznik zápalu alebo glaukómu
 • príčinou býva 
  • porucha zrážanlivosti krvi a krvácavé stavy
  • veľmi vysoký krvný tlak
  • zápal ciev sietnice
  • úrazy oka
  • nádor
  • trhlina sietnice a jej odchlípenie 
Odlúpenie sietnice
Diabetická retinopatia
Zápal nervu
 • poruchu zraku spôsobí tiež zápal
 • ten môže postihnúť priamo zrakový nerv
 • označuje sa ako optická neuritída
Makulárna degenerácia
 • makula je centrálna časť žltej škvrny
 • žltá škvrna je miestom najostrejšieho videnia na sietnici
Vazospazmus
 • dočasnú poruchu zraku môže spôsobiť i náhle zúženie ciev, ktoré má za následok nedokrvenie oka
 • príčinou môže byť:
  • nadmerná fyzická aktivita, cvičenie, posilňovanie a zdvíhanie ťažkého bremena, príliš dlhý bez a rýchla chôdza (maratón)
  • pohlavný styk
  • energetické nápoje a príliš veľa kofeínu
  • užívanie stimulujúcich liekov a drog (kokaín)
Ostatné príčiny a rizikové faktory

Na aké príznaky je treba dať si pozor? 

Nejasné videnie na jedno oko môže byť upozornením, že sa niečo so zrakom deje. Naviac, vyskytnúť sa môžu viaceré varovné znaky.

Príkladom ťažkostí môže byť:

 • zlé a zhoršené videnie na jedno oko / ale tiež obe oči
 • zníženie zrakovej ostrosti / problém so zaostrením
 • zahmlené / zastreté videnie
 • výpadky v zornom poli
 • záblesky a skotómy v zornom poli
 • bolesť oka, svrbenie, pálenie, pichanie v oku
 • začervenanie spojoviek
 • hnisavé oko a povlak
 • bolesť hlavy
 • pokles ústneho kútika / očného viečka
 • ochrnutie na jednu stranu tela
 • problém so zrakom po poranení
 • zhoršené videnie za šera / tmy

Kto patrí medzi rizikovú skupinu? 

 • ženy nad 40. rokov
 • seniori s vysokým vekom
 • ľudia trpiaci na migrénu
 • ľudia so srdcovo-cievnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom
 • s cukrovkou a inými autoimunitnými / reumatickými ochoreniami
 • muži používajúci Viagru

Diagnostika a liečba

Práve skorá diagnostika spoločne s včasnou liečbou môže byť úspechom, ktorý ochráni zrak.

Dôležité je pamätať si, že akýkoľvek náhly problém si vyžaduje odborníka. Vyšetrenie je nutné tiež v prípade, ak problém nastal v spojitosti s úrazom. Rovnako, ak nastáva porucha zrakovej ostrosti pomaly s pribúdajúcimi rokmi. 

+ Pri výskyte iných pridružených a varovných príznakov.

Základom je anamnéza. Ide o informácie, ktoré získava lekár od pacienta. Následne je nutné dôkladné vyšetrenie zraku.

Oftalmológ vykoná oftalmoskopiu, meranie vnútro-očného tlaku / tonometriu, prípadne OCT (optickú kohorentnú tomografiu) či iné vyšetrenia zraku.

Pri diferenciálnej diagnostike sa využíva meranie krvného tlaku, odber krvi na laboratórne parametre, vyšetrenie glykémie, CT, EKG a iné metódy.

Liečba sa opiera na stanovenie základného problému.

Napríklad, pri uzatvorení cievy krvnou zrazeninou sa využíva účinok liekov, ktoré bránia procesu zhlukovania krvi, a "rozpúšťajú" krvné zrazeniny, ako je napríklad Warfarin, aspirín (ASA - kyselina acetylsalicylová). 

Pri migréne lieky, ktoré tlmia bolesť. Medzi iné sa radia lieky na zníženie vnútroočného tlaku, vysokého krvného tlaku a iné. 

Operačné riešenie pomôže vyriešiť šedý zákal a iné problémy. A napríklad pri cievnej mozgovej príhode vnútro cievne intervencie. 

Naviac, pomôžu preventívne opatrenia, ktoré sa dotýkajú správneho životného štýlu, obmedzenia tukov v strave (zelenina, ovocie, vitamíny, minerály, pitný režim), dostatok pohybu a obmedzenie stresu. A nefajčiť a nepiť alkohol (myslí sa na alkoholizmus).

+ dôležitá je preventívna prehliadka.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Oslepnutie na jedno oko: Čo spôsobuje zhoršenie či stratu zraku? patri medzi príznaky Očí
Ďalšie názvy: Náhla slepota na jedno oko
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém? Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém?

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy postihujúce populáciu sveta. Býva nezávažná. Naopak, je súčasťou iného ochorenia, ktoré môže ohroziť zdravie a život človeka.

Aké sú možnosti liečby sklerózy multiplex? Aké sú možnosti liečby sklerózy multiplex?

Skleróza je závažné neurodegeneratívne ochorenie postihujúce prevažne mladých ľudí. Plne rozvinuté ochorenie významným spôsobom zasahuje do kvality života pacienta , ale aj jeho...

Počet ľudí so sklerózou multiplex je vysoký! Poznáte varovné príznaky? Počet ľudí so sklerózou multiplex je vysoký! Poznáte varovné príznaky?

Sclerosis multiplex je jedným z tých ochorení, u ktorých je pozorovaný geografický výskyt. Bohužiaľ Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom prípadov. Diagnostika je zložitá,...

Je nádor a rakovina to isté? Je nádor a rakovina to isté?

Boli ste u lekára a povedal Vám, že máte nádor alebo tumor? Neprepadajte hneď panike, nemusí ísť bezpodmienečne o rakovinu. Rakovina (cancer) sa síce zaraďuje medzi nádory ale nie...

Naposledy aktualizované 08.01.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.