späť na zoznam chorôb

Absces mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Prečo vzniká infekcia mozgu?

Autor: Lekár MUDr. Andrea Bullová
Absces mozgu: Čo je to a ako sa prejavuje? Prečo vzniká infekcia mozgu?
Zdroj foto: Getty images

Absces je hnisom vyplnená dutinka v tkanive tela. Prejavuje ohraničeným a opúzdreným zápalom. Medzi najčastejšie baktérie, ktoré tvoria abscesy patria stafylokoky a streptokoky.


Charakteristika

Absces je dutinka v tkanive tela, ktorá je vyplnená hnisom. Je to infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje ohraničeným a opúzdreným zápalom.

Schopnosťou tvoriť absces sa vyznačujú isté typy baktérii, húb a parazitov. Medzi najčastejšie baktérie, ktoré tvoria abscesy patria stafylokoky a streptokoky.

Hnis je žltozelená, hustá, skalená tekutina, ktorá vzniká nahromadením mŕtvych baktérii, živých baktérii, odumretých bielych krviniek a zbytkami tkaniva.

Tvorba abscesu poukazuje na neschopnosť organizmu infekciu zničiť, ale zároveň je organizmus schopný zápal aspoň ohraničiť. Preto sa abscesy tvoria najmä u pacientov s porušenou imunitou, najmä jej bunkovou zložkou.

Absces mozgu patrí medzi ložiskové vnútrolebečné infekcie.

Infekčné ložisko sa nachádza v mozgovom tkanive, kde zápal priamo deštruuje mozgový parenchým. Okolité tkanivo reaguje na zápal a útlak tvorbou veľkého opuchu - edému mozgu.

V súčasnosti ide o celkom vzácne ochorenie.

Avšak v rozvojových krajinách je jeho výskyt dvakrát častejší, s vysokým rizikom úmrtia. Všeobecne má absces mozgu smrtnosť 0 - 25 %, pričom záleží od druhu infekčného patogéna, obranyschopnosti organizmu a včasnosti diagnostiky.

Príčiny

Najčastejšou príčinou absceu mozgu je prenos infekcie z blízkeho ložiska zápalu. Typickým prvotným ložiskom je zápal stredného ucha (otitída), zápal mastoidálnych dutín za uchom a zápal prínosových dutín (sínusitída).

Menej častým zdrojom zápalu je absces v dutine ústnej, napr. pri ochorení a zápale zubov a ďasien.

Ak zápal prenikne z oblasti stredoušia a mastoidálnych dutín, absces sa bude nachádzať v temporálnom laloku.

Pri zápale v čelovej a čuchovej prínosovej dutine, sa absces môže vytvoriť vo frontálnom laloku, prestupom z klinovej dutiny bude absces v oblasti hypofýzy.

Ďalšou možnosťou je prenos krvou, čiže hematogénnou cestou, zo vzdialeného zápalového ložiska. Takýmto ložiskom môže byť hnisavý proces v pľúcach, alebo infekčná endokartitída (zápal vnútornej výstelky srdca a chlopní).

Najtypickejší bakteriálny, parazitárny a mykotický pôvodcovia sú:

 • Streptokoky
 • Stafylokoky, najmä Stafylokokus aureus
 • Enterokoky
 • Enterobaktérie
 • Pseudomonas
 • Haemophillus
 • Actinomycéty
 • parazit Toxoplasma gondii
 • z húb najmä Candida a Aspergilus

Na tvorbu abscesov sú najnáchylnejší ľudia s poruchou imunity.

Sú to pacienti s malígnym ochorením, napríklad hematoonkologickým, HIV pozitívni pacienti, ľudia liečení kortikoidmi, po transplantácii tkanív, s cukrovkou, s neutropéniou (s nízkym počtom neutrofilov, buniek, ktoré efektívne bojujú s baktériami), s rozsiahlymi popáleninami, dlhodobou širokospektrálnou antibiotickou liečbou, alebo nedonosení novorodenci, či deti s vrodenými, napríklad srdcovými vadami.

Špecifickou skupinou pacientov sú cestovatelia, ktorí prichádzajú z endemických oblastí sveta, ktoré sú premorené parazitmi. Príčinou abscesu u tejto populácie sú larvy Pásomnice dvojčlánkovej, améby, motolice a iné.

K nákaze dochádza požitím infikovanej vody, alebo nedostatočne tepelne spracovaného mäsa.

Mozog zobrazený ako labyrint pre jeho zložitosť, človek vstupuje do bludiska
Príčiny sú rozličné, avšak, spoločný základ majú v prenose infekcie z iného miesta v ľudskom organizme. Zdroj foto: Getty images

Príznaky

Do popredia klinického obrazu patria celkové príznaky z prítomnej neuroinfekcie:

 • 70 - 80 % udáva bolesti hlavy,
 • zvýšená teplota, najmä v prvotnom štádiu, kedy ešte absces nie je dokonale opúzdrený,
 • nevoľnosť,
 • zvracanie,
 • stuhnutá šija,
 • epileptický záchvat,
 • poruchy vedomia,
 • zmätenosť,
 • obrny končatín alebo tvárových nervov.

Isté špecifické patogény vytvárajú iné typické príznaky.

Príkladom je mozgová aspergilóza. Pri nej vznikajú v cievach mozgu malé krvné zrazeniny, preto klinický obraz pripomína náhlu cievnu mozgovú príhodu. V tomto prípade horúčka ani meningeálne dráždenie nie je prítomné.

Postihnutie mozgu Toxoplazmózou je charakterizované extrapyramídovými príznakmi, ktoré pripomínajú Parkinsonovu chorobu. Medzi tieto príznaky patria rôzne mimovoľné pohyby, tras končatín, stuhnutosť - zvaná rigidita, spomalené pohyby, nevýrazná mimika tváre, pomalá a tichá reč a iné.

U pacientov pozitívnych na HIV a s AIDS, môžu byť príznaky sprvu nevýrazné a plíživé. Ide o postupne narastajúcu bolesť hlavy, so zmenou osobnosti, správania, nezáujmom, spavosťou, horúčkou a chudnutím.

Diagnostika

Diagnostika sa opiera o klinický obraz tvorený triádou príznakov - horúčka, bolesti hlavy a neurologický deficit.

Ak je prítomný imunodeficit, nemusí byť táto triáda plne vyjadrená. Diagnózu potvrdí zobrazovacie vyšetrenie, ktoré má zásadné postavenie pri diagnostike abscesu mozgu.

Prínosným je CT vyšetrenie mozgu s aplikovaním jódovej kontrastnej látky. Absces sa zobrazí ako okrúhle tmavé ložisko, so svietiacim prstencom. V prvej fáze - cerebritídy, sa prstenec okolo abscesu ešte nemusí zobraziť.

Prítomný edém mozgu, sa zobrazí ako rozsiahle pretmavenie mozgového tkaniva. Ak je v pokročilejšom štádiu, spôsobuje útlak okolitých štruktúr a môže odtláčať dôležité mozgové centrá a mozgové komory, ktoré sa zmenšujú.

Presnejšie zobrazenie abscesu nám umožňuje magnetická rezonancia mozgu (MRI). Lepšie oddiferencuje jednotlivé štádiá abscesu, ktoré na CT nemusia byť viditeľné. Taktiež dobre zobrazí edém mozgu.

Možnosťou rozšírenej diagnostiky je punkcia zo zápalového ložiska. Používa sa cielená stereotaktická aspirácia z abscesu, pri ktorej sa odoberie vzorka hnisu. Po mikrobiologickej analýze sa vyhodnotí, aký bakteriálny pôvodca je v abscese prítomný. Potom sa antibiotická liečba môže priamo zacieliť na tohto vyvolávateľa zápalu.

Lumbálna punkcia za účelom odobratia mozgovomiešneho moku, je v tomto prípade kontraindikovaná, čiže nevhodná. V lebečnej dutine je prítomným abscesom a opuchom zvýšený intrakraniálny tlak. V takomto prípade, pri lumbálnej punkcii hrozí herniácia (vybehnutie) mozočkových častí cez dolný lebečný otvor. Takáto komplikácia môže byť smrteľná.

Pri diferenciálnej diagnostike je najdôležitejšie vylúčiť iné expanzívne procesy prebiehajúce v lebečnej dutine.

Do úvahy prichádza tumor mozgu, napríklad glioblastóm, alebo metastatický rozsev z primárneho onkologického ochorenia, toxoplazmóza, subdurálny hematóm (krvácanie pod tvrdú plenu), alebo krvácanie do mozgu.

Anatomické zobrazenie a CT snímok Abscesu mozgu
Anatomické a CT zobrazenie lézie (poškodenia) mozgu. Zdroj foto: Getty images

Priebeh

Zo začiatku prebieha v mieste budúceho abscesu lokalizovaný zápal mozgového tkaniva - cerebritída. V tomto mieste dochádza k nahromadeniu bielych krviniek, najmä leukocytov.

V priebehu niekoľkých dní, až týždňov, dochádza k postupnému odumieraniu mozgových buniek v centre tohto lokálneho zápalu. Odumieranie, teda nekróza, spôsobuje premenu pevného tkaniva na tekutú hmotu. Tento proces sa nazýva kolikvácia.

Imunitné bunky v mozgu, astroglia a fibroblasty, reagujú na takúto zmenu svojím zoskupením a nahromadením v okolí zápalu a nekrózy. Tieto bunky zápal ohraničia a vytvoria okolo ložiska membránu, ktorá môže mať hrúbku aj niekoľko milimetrov.

Takto vzniká zrelý absces.

V jeho vnútri sa nachádza tekutý obsah, tvorený odumretými mozgovými bunkami, baktériami a bielymi krvinkami.

Priebeh klinického obrazu môže byť rôzny. Od miernych príznakov, až po dramaticky prebiehajúcu infekciu, s vysokými teplotami a ťažkým neurologickým nálezom.

Tieto variácie priebehu sú spôsobené tým, že pacienti s porušenou imunitou, nereagujú na zápal klasicky a aj pri rozsiahlej infekcii nemusia mať zvýšenú teplotu.

Avšak, ani pred tým zdraví jedinci, nemusia mať plne vyjadrený zápalový syndróm, a to v prípadoch kedy je absces dobre ohraničený a oddelený od okolitého tkaniva.

Iné hnisavé procesy v lebke

Každý infekčný, zápalový a expanzívny proces vo vnútri lebky je nebezpečný z hľadiska rozvoja závažného neurologického klinického obrazu.

Subdurálny empyém

Jedná sa o hnisavý proces plášťa, ktorý nalieha na mozog. Hnis je nahromadený medzi tvrdým mozgovým obalom (dura mater) a arachnoideou (pavúčnica). V tomto priestore medzi nimi, sa nachádza riedke väzivo, ktoré umožňuje šírenie infekcie na veľké plochy a značnú vzdialenosť.

Asi u polovice pacientov ide o prenos infekcie z hnisavého zápalu prínosových dutín, najmä z čelovej dutiny, z oblasti stredoušia alebo mastoideov.

Vzácne sa môže vyskytnúť ako komplikácia po úraze s poranením lebky, po neurochirurgickej operácii alebo pri purulentnej meningitíde (hnisavý zápal mozgových blán).

Klinický obraz môže byť dvojaký.

Pri akútnom priebehu má pacient vysoké horúčky, intenzívne bolesti hlavy a príznaky rýchlo sa zvyšujúceho intrakraniálneho tlaku.

Prítomné sú:

 • pozitívne meningeálne javy z dráždenia mozgových blán
 • spavosť
 • zmätenosť
 • bezvedomie až kóma
 • obrny
 • kŕče
 • poruchy rovnováhy
 • tras končatín
 • poruchy reči

Ak sa subdurálny empyém vytvorí po úraze alebo neurochirurgickej operácii, priebeh je pomalší a plíživý - subakútnychronický. Medzi operáciou či úrazom a nástupom príznakov empyému môže byť časový posun aj 19 dní.

Epidurálny absces

Vzniká z rovnakej príčiny a podobným mechanizmom ako subdurálny empyém, avšak v tomto prípade zápal neprekoná tvrdú mozgovú blanu. Drží sa nad dura mater a pod lebečnou kosťou. Tento hnisavý intralebečný proces je lokalizovanejší a menej závažný ako subdurálny empyém.

Klinické príznaky nie sú špecifické, často sa prekrývajú s príznakmi akútnej sínusitídy alebo otitídy (zápal prínosových dutín a stredného ucha).

Najtypickejším symptómom sú bolesti hlavy, ktoré však sprvu neupozorňujú na vážnu infekciu prebiehajúcu v lebke. Pomalý nástup výraznejších príznakov je daný tiež tým, že dura mater efektívne chráni povrch mozgu.

Nezriedka sa epidurálny absces diagnostikuje až pri jeho komplikáciách, ktorými sú hnisavá meningitída alebo absces mozgu.

Diagnostický postup je pri subdurálnom empyéme aj epidurálnom abscese rovnaký. Zlatým štandardom je CT mozgu s podaním kontrastnej látky a magnetická rezonancia mozgu.

Výhodou MRI vyšetrenia je schopnosť odlíšenia týchto hnisavých procesov od sterilných ložísk a krvácania.

Terapiu zahŕňa zdĺhavá antibiotická liečba, trvajúca 3 - 6 týždňov a chirurgický zákrok, čiže drenáž.

Približne 5 - 7 % pacientov na túto závažnú neuroinfekciu umiera. Zlú prognózu majú najmä pacienti s poruchou vedomia a kŕčmi. Asi ⅓ pacientov má po prekonaní infekcie trvalé následky, ktoré zahŕňajú epilepsiu alebo reziduálne obrny končatín.

 

Zdroje

 • neurologiepropraxi.cz - AKÚTNE INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU  
 • solen.sk - LOŽISKOVÉ NITROLEBNÍ PROCESY OŽISKOVÉ NITROLEBNÍ PROCESY INFEKČNÍ ETIOLOGIE, Petr Kaňovský a spol. (2020), Speciální neurologie, svazek I., Infekční onemocnení nervového systému
Ako sa lieči: absces mozgu

Zobraziť liečbu

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Lekár MUDr. Andrea Bullová

Po absolvovaní osemročného gymnázia, som presne vedela, kým sa chcem v živote stať. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mi splnilo dlhoročný sen a mohla som začať plniť svoje poslanie lekára. Po získaní diplomu a titulu MUDr., viedli moje prvé profesionálne kroky do Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Na klinike Stereotaktickej rádiochirurgie som sa venovala pacientom s mozgovými nádormi a nádormi oka. Po roku práce s onkologickými pacientmi som sa v roku 2020 presunula na Neurologickú kliniku SZU Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde pôsobím dodnes. Voľný čas trávim najradšej v prírode, či už na bicykli, turistike alebo len tak na prechádzke v neďalekom lese

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém? Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém?

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy postihujúce populáciu sveta. Býva nezávažná. Naopak, je súčasťou iného ochorenia, ktoré môže ohroziť zdravie a život človeka.

Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste

Prichádza nečakane, trvá nepredvídateľne dlho a nikdy nevieme, kedy sa zopakuje. Nepríjemné hučanie, šumenie, zvonenie či pískanie v ušiach je fenomén, ktorý sa objavuje...

Syndróm nepriateľskej ruky: Mali by sme sa báť? Syndróm nepriateľskej ruky: Mali by sme sa báť?

Viete si predstaviť, že niektorá časť vášho tela si tak trochu žije svojím vlastným životom ? Myslíte, že to nie je možné? Omyl! Existuje podivuhodný syndróm, pri ktorom si jedna vaša...

Tras rúk: Môže byť predzvesťou vážnych chorôb? (Príčiny a rozdelenie) Tras rúk: Môže byť predzvesťou vážnych chorôb? (Príčiny a rozdelenie)

Pod pojmom tras rúk (tremor) si určite väčšina z Vás predstaví starčeka s Parkinsonovou chorobou. Máte pravdu. To však neznamená, že je to jediné ochorenie alebo stav, ktorý spôsobuje...

Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia? Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia?

Denne sme svedkami rôznych konfliktov medzi ľuďmi a v médiách sa pravidelne dozvedáme o ohavných činoch, ktoré spáchal človek človeku. Ľudská agresivita a zlosť je fenomén, ktorý je v...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

   Limbova 5, 83305 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 59541 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

   Limbova 5, 83305 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 59541 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica s poliklinikou Myjava

   Staromyjavská 59, 90701 Myjava

   Web: http://www.nspmyjava.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6212 721

   Gynekologické ambulancie (2)

   • MUDr. Oľga Kováčová
    Adresa: Detská neurologická ambulancia, Staromyjavská 59, 90701 Myjava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:00   
    Utorok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Streda 08:00 12:00   
    Štvrtok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Piatok 08:00 12:00   
 • Nitriansky kraj
  • Nemocnica Topoľčany n.o.

   ul. Pavlovova 17, 95520 Topoľčany

   Web: http://www.hospitalto.sk/
   Telefón - ústredňa: 038 5351 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Návštevné hodiny podľa jednotlivých oddelení nájdete tu

 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Vojtech Pitron
    Adresa: Centrálne rádiodiagnostické oddelenie, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:00-12:30  pohotovosť-príslužba 
    Utorok 07:00 15:00  12:00-12:30  pohotovosť-príslužba  
    Streda 07:00 15:00  12:00-12:30  pohotovosť-príslužba 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:00-12:30  pohotvosť-príslužba 
    Piatok 07:00 15:00  12:00-12:30  pohotvosť-príslužba 
    Sobota 07:00 07:00    ÚPS-príslužba 
    Nedeľa 07:00 07:00    ÚPS-príslužba 
 • Prešovský kraj
  • NsP Svidník - Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n.o.

   ul. MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník

   Web: http://www.nspsk.sk/
   Telefón - ústredňa: 054 7860 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   Informácie o návštevných hodinách nájdete tu

   • MUDr. Ingrid Hlivjaková
    Adresa: Neurologická ambulancia, MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Súrne stavy, EEG,ambulancia, dokumentácia,konzília na ODD 
    Utorok 07:30 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Súrne stavy, EEG,ambulancia, dokumentácia,konzília na ODD 
    Streda 07:30 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Súrne stavy, EEG,ambulancia, dokumentácia,konzília na ODD 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Súrne stavy, EEG,ambulancia, dokumentácia,konzília na ODD 
    Piatok 07:30 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Súrne stavy, EEG,ambulancia, dokumentácia,konzília na ODD 
 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Rastislavova 43, 04001 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6153 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Rastislav Burda
    Adresa: Ambulancia chirurgie ruky a rekonštrukčnej chirurgie, Rastislavova 43, 04086 Košice

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.