späť na zoznam chorôb

Migréna: Čo je to za bolesť hlavy, aké má príčiny, príznaky a liečbu?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Migréna: Čo je to za bolesť hlavy, aké má príčiny, príznaky a liečbu?
Zdroj foto: Getty images

Migréna je záchvatová bolesť hlavy. Okrem bolesti ju sprevádzajú aj iné vegetatívne, vnemové a niekedy aj pohybové príznaky. Je pomerne častá a vyskytuje sa už v detskom veku. Postihuje viac ženy. Predpokladom jej vzniku je rodinný výskyt.


Charakteristika

Migréna a všeobecne bolesť hlavy je frekventovaným problémom ľudstva. Má negatívny dopad na kvalitu života človeka, a to hlavne vtedy, ak pretrváva dlhodobo alebo sa pravidelne opakuje.

Migréna je primárna bolesť hlavy. Má záchvatový charakter, po čase ustupuje a následne sa vracia.

Okrem toho, že migréna znižuje kvalitu života, má aj socio - ekonomický rozmer. A to na postihnutého aj spoločnosť. Diagnostika a liečba je drahá a podobne je na tom aj dopad na práceneschopnosť jednotlivca.

Zaujíma vás: 
Čo je to za ochorenie a aké má príznaky, komplikácie. 
Aké formy poznáme a čo je to aura. 
Ako sa lieči a čo pri nej pomáha? 

Koho migréna postihuje?

Zasiahnutí sú muži aj ženy. A dokonca aj detský vek. Postihuje deti vo veku 6 rokov a vrcholí v období dospievania. Najvyššiu mieru dosahuje v 35. až 45. roku života. Na ústupe je až po 50. roku.

Jej výskyt má teda súvislosť s vekom, ale aj s pohlavím,
nakoľko ženy postihuje až v pomere 3:1 viac ako mužov.

Prečo migréna vzniká?

Touto problematikou sa zaoberali mnohí ľudia, odborníci, lekári. Naprieč históriou vznikali rôzne teórie jej patofyziológie. Napríklad v roku 1940 to bola Wolffva vaskulárna hypotéza, v roku 1987 Haningtonová hypotéza o súvislosti s krvnými doštičkami. V roku 1981 práca Lauritzena a Olesena a v roku 1984 teória podľa Moskowitza.

Dnešný pohľad uvádza, že za vznik môže komplexná reakcia medzi cievnym systémom v centrálnej nervovej sústave spolu s vplyvom uvoľnených neurotransmiterov na iónové kanály. Táto veta je maximálne zjednodušená odborná definícia patofyziológie migrény.

Laik, a teda človek postihnutý migrénou nepotrebuje vedieť patofyziológiu, avšak, mal by vedieť čo jeho bolesť hlavy znamená. Nakoľko bolesť hlavy môže značiť rôzne iné ťažkosti, a teda aj závažné ohrozenie zdravia a života.

Čo určuje migrénu a ako sa rozdeľuje

Migréna u ženy - častejší výskyt
U žien je častejšia. Zdroj foto: Getty images

Nie každá bolesť hlavy je migréna. Typický je záchvatový typ, čiže ataky bolesti sa striedajú s obdobím pokoja, keď človek nepociťuje žiadne ťažkosti. Bolesť má pulzujúci charakter a jej intenzita je strednej až veľmi intenzívnej úrovne.

Migrénu charakterizuje jednostranná bolesť a pridružuje sa ku nej svetloplachosť a citlivosť na hluk. Vo veľa prípadoch aj pocit na vracanie až vracanie.

Pričom samotná bolesť je zhoršená fyzickou záťažou.

Ataky migrény sa striedajú 2 - 5 krát za mesiac a trvajú niekoľko hodín, avšak, nie viac ako tri dni. V prípade výskytu viac ako 72 hodín sa hodnotí stav ako status migrenosus.

Medzinárodná spoločnosť pre bolesť hlavy v roku 2004 určila spôsob, ktorým sa migréna hodnotí.

Podľa toho sa rozdeľuje na dva typy:

 • migréna bez aury, zastupuje ju až 80 % prípadov, označuje sa aj ako bežná migréna
 • migréna s aurou, trpí ňou asi 18 % postihnutých, aura je akýmsi úvodom bolestí hlavy

Tabuľka uvádza klasifikáciu migrény bez aury

Kritérium Popis
A minimálne 5 atakov, so splnením kritéria B a D
B
 • záchvat bolesti hlavy trvá 4 - 72 hodín
 • bez liečby alebo ak je neúspešne liečený
C

prítomné 2 z nasledujúcich príznakov:

 • jednostranná bolesť hlavy
 • pulzujúci charakter bolesti
 • stredná až silná intenzita
 • zhoršenie bolesti pri telesnej námahe
D

prítomný jeden z nasledujúcich príznakov:

 • pocit na vracanie až zvracanie
 • citlivosť na svetlo alebo hluk
E vylúčenie inej príčiny bolesti hlavy

Čo je to migrenózna aura?

Aura pri migréne znamená to, že bolesti hlavy predchádzajú určité neurologické ťažkosti. Ak nie je časový úsek dostatočný, tak v niektorých prípadoch môže aura prebiehať spolu s bolesťou hlavy.

Neurologické príznaky zväčša trvajú niekoľko minút až do jednej hodiny pred samotným atakom migrény.

Medzi najfrekventovanejšie príznaky patria vizuálne, čiže zrakové ťažkosti. Následne sa môžu vyskytovať aj parestézie, teda pocit mravčenia, zníženie citlivosti a poruchy vnímania polohy a pohybu. V menšom zastúpení sa objavujú motorické ťažkosti a rôzne poruchy reči.

Tabuľka uvádza klasifikáciu migrény s aurou

Kritérium Popis
A minimálne 2 ataky s prítomnosťou kritéria B
B

musí byť prítomný aspoň jeden z nasledujúcich ohniskových príznakov, ktorý svedčí pre dysfunkciu mozgovej kôry:

 • zrakové príznaky
 • senzitívne poruchy
 • fatické príznaky, čiže porucha reči
C

prítomné 2 z nasledujúcich príznakov:

 • homonymné zrakové príznaky a/ alebo unilaterálne senzitívne príznaky
 • 1 príznak aury, ktorý sa rozvíja počas 5 a viac minút či iné pridružujúce sa príznaky aury
 • trvanie príznakov od 5 - 60 minút
D

plus bolesť hlavy s kritériami, ktorá začína v priebehu aury alebo nastupuje do 60 minút po aure

 • záchvat bolesti hlavy trvá 4 - 72 hodín
 • bez liečby alebo ak je neúspešne liečený

za prítomnosti jedného príznaku

 • pocit na vracanie až zvracanie
 • citlivosť na svetlo alebo hluk
E vylúčenie inej príčiny bolesti hlavy

Príčiny

Počas rokov sa definícia vzniku migrény mení. Dnešná definícia teda uvádza spoločnú interakciu viacerých faktorov. Pridružuje sa dedičná predispozícia, pričom až 70 % prípadov malo rodiča s migrénou v anamnéze.

Pri migréne je všeobecne známe, že migrenózny atak, teda záchvat môžu provokovať takzvané spúšťacie mechanizmy. Samozrejme, to je vysoko individuálne.

Provokujúci faktor je aj čokoláda a červené víno
Riziková je konzumácia čokolády a červeného vína. Zdroj foto: Getty images

Medzi najčastejšie rizikové faktory provokujúce migrenózny atak patria:

 • stres, zvýšená psychická záťaž
 • emócie, ako hnev, smútok
 • bolesť, najmä bolesť zubov, očí
 • počasie, a teda aj zmeny barometrického tlaku
 • jedlo, hlavne s vyšším obsahom látok ako amínov (tyramín), glutaman sodný
  • čokoláda
  • syr
  • cibuľa
  • orechy
  • citrusy
  • banány
  • čínske jedlá (pre vyšší obsah glutamanu)
  • údeniny
  • pečivo z bielej múky
  • káva, kofeín a nápoje s jeho obsahom
  • alkohol, najmä červené víno, ale aj pivo
 • nadmerná konzumácia jedla
 • hlad alebo neskoršia konzumácia jedla
 • nesprávna spánková hygienab teda nedostatok či nadbytok spánku
 • nadmerná telesná záťaž
 • cestovanie, a teda zmena prostredia
 • pachy a vône
 • záblesky svetla
 • hormonálne zmeny
  • menarché, čiže prvá menštruácia 
  • menštruácia, hlavne pri nástupe krvácania
  • menopauza
  • tehotenstvo
  • hormonálna antikoncepcia
  • hormonálna liečba
 • lieky s účinkom na cievy, hlavne ich rozťahovanie, teda vazodilatanciá, ako sú napríklad nitráty

Čítajte tiež článok: 
Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti 

Príznaky

Nie každá bolesť hlavy je migréna.

A na to aby sa táto diagnóza mohla určiť platia klasifikácie, ktoré sú uvedené v tabuľkách. Charakteristické pre migrénu teda je, že má záchvatovú formu, prejavujúcu sa atakmi. Tie sa opakujú a počas obdobia medzi nimi je dotyčný človek úplne v poriadku a bez ťažkostí.

Migréne môže, ale aj nemusí predchádzať aura. Zvyčajne trvá niekoľko hodín, ale maximálne tri dni. Okrem jednostrannej bolesti hlavy sa vyskytujú aj iné ťažkosti, ktoré obdobie záchvatu výrazne zintenzívnia, čím, samozrejme, znižujú kvalitu života dotyčnej osoby.

Migréna u muža, jednostranná bolesť hlavy
Jednostranná bolesť hlavy je typická. Zdroj foto: Getty images

Charakteristické črty migrény:

 • ataky s obdobím pokoja, čiže medzi záchvatmi je človek úplne bez ťažkostí
  • zväčša 1 - 5x za mesiac
  • niektorí ľudia niekoľkokrát za život
  • alebo 2 - 3x za týždeň
 • trvanie niekoľko hodín tri dni
  • ak trvá migréna dlhšie ako 72 hodín, označuje sa ako status migrenosus
 • jednostranná bolesť hlavy
  • avšak, jedna tretina postihnutých má obojstrannú bolesť hlavy
  • najčastejšie v oblasti spánkov
  • na čele
  • za očnicou, teda za okom
 • bolesť pulzujúceho charakteru
 • strednávysoká intenzita
 • zhoršenie bolesti pri telesnej námahe a psychickej záťaži
 • zvýšená citlivosť na svetlo a hluk
 • pocit na vracanie, čiže nauzea až vracanie
 • poruchy videnia
 • poruchy reči
 • celková únava
 • slabosť
 • vyskytnúť sa môže hnačka či zápcha

Diagnostika

Pred stanovením diagnózy sa človek obracia na praktického lekára a v prípade detí na pediatra. Následne je diagnostika bolesti hlavy zverená neurológovi. Určenie príčiny ťažkostí je dôležité, nakoľko za bolesťou hlavy sa môžu ukrývať rôzne problémy.

A to tiež zdravie a život ohrozujúce.

Preto je včasná diagnostika veľmi dôležitá. Pr určovaní diagnózy sa lekár opiera o anamnézu, klinický obraz, teda charakteristické prejavy migrény. V klasifikácii sa uplatňuje stanovenie podľa už uvedených tabuliek.

Diagnózu môže potvrdiť terapeutický test, a teda podanie agonistov 5-HT-1B/D receptorov, čiže triptany. Následne neurológ vykonáva štandardné neurologické vyšetrenie. Okrem neurologického vyšetrenia sa robí aj interné či očné. Dopĺňa sa laboratórne vyšetrenie krvi.

Medzi zobrazovacie metódy pri diferenciálnej diagnostike patrí RTG, CT, MRI.

Vysvetlenie migrény

Vysvetlenie migrény

Priebeh

Migréna je záchvatové ochorenie, prejavuje sa atakmi. Ako taká má 4 fázy.

Tieto štádiá sa delia na:

 1. prodrómy
 2. aura
 3. štádium bolesti hlavy
 4. terminálne štádium

Ako prvé je teda prodromálne štádium, ktoré sa môže vyznačovať miernymi, nenápadnými zmenami. Vyskytuje sa hodiny ale niekedy aj dni vopred. Človek môže byť podráždený, unavený, stráca koncentráciu, sústredenosť.

Pridružiť sa môže aj hnačka alebo zápcha, dokonca, častejšie močenie.

Štádium aury nastupuje 60 minút pred samotným atakom bolesti. Najviac frekventovaná je zraková forma. Pričom sa môžu vyskytovať rôzne skotómy, svetelné javy či tmavé škvrny, ale aj výpadok zorného poľa. Nezvyčajné pri aure nie sú ani poruchy citlivosti.

Občasne zhoršenie reči.

Následne nastupuje samotné štádium bolesti hlavy. To trvá zväčša 4 až 72 hodín. Bolesti sú najmä jednostranné, lokalizované v oblasti spánku, čela, typicky za okom. Častá je svetloplachosť, čiže zvýšená citlivosť na svetlo, ale aj hluk. Bolesť môžu zhoršiť pachy, psychická, ale aj telesná záťaž.

Pridružuje sa aj ťažoba na žalúdku, nauzea až zvracanie.

Posledné, teda terminálne štádium, nastupuje po útlme bolesti hlavy. Človek je v tomto období slabý, unavený, vyčerpaný. Uprednostňuje pokoj, ticho, tmu a spánok. Časový úsek je variabilný od niekoľkých hodín až po dni.

A individuálne sa môže dostaviť aj zmena nálady k lepšiemu a pozitívne emócie.

Migréna, deti a menštruácia

Bolesti hlavy tohto typu sa vyskytujú už v období detstva. A to už v 5. - 6. roku života.

U oboch pohlaví je až do obdobia prvej menštruácie, čiže menarché u dievčat, približne rovnaký podiel výskytu migrény. Avšak, u chlapcov môže nastúpiť skôr.

Migréna je aj u detí, dievča bolí hlava
U detí je približne 4 % zastúpenie. Zdroj foto: Getty images

Celkovo je zastúpenie približne 4 %. Pričom v období puberty je u dievčat v 17 % zastúpení a u chlapcov 5 %. Čo je dôkazom hormonálneho vplyvu na vznik migrény.

U detí môže taktiež prebiehať buď s aurou, alebo bez nej.

V detskom vekuurčité špecifiká, a to:

 • bolesti hlavy sú zväčša obojstranné, v oblasti temena či čela
 • dieťa nevie udať presnú lokalizáciu
 • s vekom stúpa frekvencia záchvatov
 • trvanie záchvatu je kratšie
 • intenzita bolesti miernejšia
 • aura je menej častá, najmä u detí do 8 rokov, pričom väčšinou má zrakový charakter

V detskom veku je časté, že atakom migrény predchádzajú zmeny nálad dieťaťa a klesá ich aktivita.

Dieťa je bledé, môže sa potiť. Nechutí mu jesť. Sťažuje sa na závraty. Vadia mu pachy a vône. Pridružujú sa bolesti brucha, ťažoba, pocit na vracanie až zvracanie, nechutenstvo. Často močí.

Môže sa mu zvýšiť telesná teplota.

U detí je normálna aj závislosť na čase. U školákov je to zväčša po návrate zo školy. U väčších detí, v staršom školskom veku v čase obeda. V prípade dospievajúcich nastupujú ťažkosti už od rána.

Aj v tomto veku platí, že migrénu vyvolávajú provokujúce faktory. Medzi tie patrí blikanie svetla, svetlo z televízora, počítaču. Samozrejme, patrí sem aj stres, zvýšená psychická záťaž, rovnako telesná námaha, únava, nedostatok spánku a odpočinku.

Ťažkosti môže zvýrazniť zlý stravovací návyk, dlhé obdobie bez jedla.

Hormonálne zmeny, menštruácia

Už v detskom veku je vidieť nadväznosť na hormonálne zmeny ženy. Výskyt sa zvyšuje po menarché, čiže prvej menštruácii. A zväčša vrcholí približne v 42. roku života.

Následne má klesajúcu tendenciu po menopauze.

Predmenštruačná migréna nastupuje v rozmedzí 1 - 7 dní pred menštruáciou. Vyskytuje sa spolu so zmenami nálady, výkyvom emócii. Pridružuje sa teda úzkosť, apatia.

Ale aj bolesť v oblasti krížov, citlivosť a opuch prsníkov.

Menštruačná migréna sa zase vyskytuje v deň menštruácie alebo tesne pred ním a pretrváva aj 4 dni počas menštruácie. Približne v prípade 14 % žien sa vyskytuje takzvaná pravá menštruačná migréna.

Nastupuje s menštruáciou.

V skratke, významnú rolu má teda náhly pokles estrogénov, čo má za následok spustenie migrény. Podobne je to aj v prípade menopauzy. Tento typ migrény je zväčša intenzívnejší a aj horšie reaguje na liečbu.

Naopak, v období tehotenstva sa výskyt migrén znižuje a priebeh je vďaka stálosti estrogénov miernejší.

Migréna, infografika - čo je jej spúšťačom a čo pri nej pomôže
Čo pomôže pri migréne
Ako sa lieči: migréna

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 26.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti

Migréna patrí medzi tretie najčastejšie ochorenie a migrénové bolesti má pravidelne až 20 % populácie. Ženy trpia častejšie, no v detskom veku viac chlapci.

Bolesť hlavy: Stačí návšteva praktického lekára či treba špecialistu? Bolesť hlavy: Stačí návšteva praktického lekára či treba špecialistu?

Trpíte občasnými bolesťami hlavy? Kedy je potrebné navštíviť praktického lekára a kedy pomôže už iba špecialista?

Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda

Vyrovnajte svoju chrbticu! Pomôže vám Dornova metóda.

Bolesť nie je choroba, ale chorobný prejav. Kedy ju zvládnete bez pomoci lekára? Bolesť nie je choroba, ale chorobný prejav. Kedy ju zvládnete bez pomoci lekára?

Každý z nás sa už vo svojom živote stretol s bolesťou. A určite nie len raz. Nepríjemný pocit obmedzujúci naše denné fungovanie, pri ktorom sme začali čoraz častejšie siahať do domácej...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica s poliklinikou Myjava

   Staromyjavská 59, 90701 Myjava

   Web: http://www.nspmyjava.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6212 721

   Gynekologické ambulancie (2)

   • MUDr. Oľga Kováčová
    Adresa: Detská neurologická ambulancia, Staromyjavská 59, 90701 Myjava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:00   
    Utorok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Streda 08:00 12:00   
    Štvrtok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Piatok 08:00 12:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Lenka Lidíková
    Adresa: Neurologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Anna Kravecová
    Adresa: Neurologická ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Detská ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Detská ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Igor Schneider
    Adresa: Stacionár pri detskom oddelení, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Milan Slivenský
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • NsP Trebišov - Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

   SNP 1079/76, 07501 Trebišov

   Web: http://www.nsptv.sk/
   Telefón - ústredňa: 056 6660 111

   Dialyzačné strediská (1)

   • MUDr. Adriána Nováková
    Adresa: ADRIAS s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti, Ulica SNP 3918/87, 07501 Trebišov
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  12:00-13:00 
    Utorok 15:00 17:30   
    Streda 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.