späť na zoznam príznakov

Padanie viečok: Prečo vzniká ptóza, spadnuté a ovisnuté viečko?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Padanie viečok: Prečo vzniká ptóza, spadnuté a ovisnuté viečko?
Zdroj foto: Getty images

Ptóza alebo tiež spadnuté a ovisnuté viečko nie je iba estetickým problémom. Základ môže mať i v závažnejšom ochorení nervového či cievneho charakteru.


Padanie i pokles viečka, spadnuté či ovisnuté viečko, alebo taktiež ptóza. Všetky výrazy označujú jeden stav. Avšak, ten môže mať rôznorodý základ.

Ptóza mihalnice / viečka = ptosis palpebrae = blefaroptóza = blefaroptosis.
Blefaro / blepharo - s riasami, nariasený v zmysle mihaľníc. 
Drooping Eyelid v anglickom jazyku. 

Existujú prípady, keď sa človek s poklesnutými viečkami narodí. Čiže ide o vrodenú formu.

Alebo...

Vzniká náhle pre cievnu príčinu, ktorá môže ohroziť i zdravie a život človeka vo veľmi krátkom úseku. A to hlavne, ak sa nerieši včas. Presne, ide o cievnu mozgovú príhodu. Vtedy je možné badať i pokles ústneho kútika a iné neurologické prejavy.

Následne poznáme i dlhodobú formu, keď je príznakom chronických ochorení. A tie môžu prameniť z metabolických či neurologických problémov.

Najčastejšie vás zaujíma: 
Čo je to ptóza horného viečka? 
Akú chorobu značí spadnuté a ovisnuté viečko? 
Ako odstrániť ovisnuté viečka (chirurgicky, nechirurgicky)? 
Pomôžu cviky? 

Aké formy ptózy poznáme? + Príčiny

Poznáme viaceré formy tohto problému. Niekedy ide o stav mierneho poklesu, ktorý má iba čiastočný a skôr estetický, kozmetický význam. Avšak, existujú vážnejšie prípady, keď viečko prekrýva podstatnú časť oka, čím bráni v rozsahu zorného poľa a tým pádom zhoršuje videnie, zrak.

Pýtate sa: Môže postihovať jedno či obe oči? 

Ptóza sa môže vyskytovať na jednom oku či na oboch. 

Postihuje mužov, ženy či deti. Nastáva náhle, alebo sa vyvíja dlhodobo, je prítomná už od narodenia. Vymizne sama, či pretrváva...

Vrodená forma je prítomná už po narodení dieťaťa / novorodenca, keď sa zväčša predpokladá svalová príčina. Ide teda o oslabenie svalu a nedostatočne vyvinutý zdvíhač hornej mihalnice (musculus levator palpebrae superioris).

Pritom i v tomto prípade sa môže vyskytnúť i počas života, a to ako získaná forma.

Zo získaných je ďalej možné uvažovať nad viacerými stavmi. Tie môžu i nemusia byť závažné. 

Príkladom je degeneratívny proces, ktorý sa vyvíja počas dlhých rokov života. Starnutie organizmu zanecháva svoje stopy napríklad i na očných viečkach, keď ich pokles zapríčiní uvoľnenie aponeurózy.

Vo voľnom preklade ide o uvoľnenie tenkej väzivovej blany mihaľníc, ktorá je súčinná pri zdvíhaní a normálnej funkcii viečka. V tomto prípade je svalová funkcia plne zachovaná.

Ide o najčastejší problém, ktorý potrápi hlavne ženy, a to nie len z kozmetického pohľadu. Označuje sa tiež ako vekom podmienený pokles viečka.

Veľmi často je prítomný pokles oboch viečok zároveň.

Estetika je jedna vec, ale druhým nepríjemným stavom, ktorý zapríčiní je prekrytie podstatnej časti oka. Vtedy obmedzuje rozsah zorného poľa a videnie človeka.

Ďalej, okrem starnutia organizmu, sa tento problém vyskytuje pre viaceré svalové či nervové ochorenia. Avšak, základom bývajú taktiež i metabolické či cievne ochorenia.

Znázornenie a porovnanie normálneho stavu viečka a ptózy
Porovnanie normálneho stavu a stavu mihalnice pri ptóze. Zdroj foto: Getty images

Tabuľka uvádza 6 foriem a niektoré príčiny ptózy

Vrodená
 • kongenitálna forma u detí
 • už po narodení
 • 70 % iba na jednom oku
 • nedostatočne vyvinutý sval - zdvíhač / levátor hornej mihalnice
 • i mierna ptóza sa rastom môže zhoršiť
 • často je nutný chirurgický zákrok, aby sa vyhlo komplikáciám a lenivému oku, 
  • ak viečko prekrýva zreničku
 • cvičenie je preto v niektorých prípadoch nedostačujúce
 • nutné sú každoročné očné vyšetrenia
 • + môže značiť tiež iné stavy obrny nervu (III. hlavový nerv)
 • v detskom veku sa môže pre pokles vyvinúť lenivé oko, alebo tiež tupozrakosť - amblyopia
Získané formy
Aponeurotická
 • najčastejšia forma
 • zväčša na oboch očiach, ale na jednom môže byť výraznejšia
 • vekom podmienená ptóza, čiže na úkor starnutia organizmu - senilná
 • oslabenie väzivovej blany viečka - aponeurózy, napríklad vplyvom gravitácie a oslabenia väziva, natiahnutia šliach
 • svalová funkcia býva plne zachovaná
Neurogénna
 • pri poruche nervových vlákien
 • viaceré neurologické stavy
 • obrny nervov, avšak, ptóza môže byť jedným  prvých príznakov ochorenia Myasthenia gravis
  • porucha inervácie - lézia III. hlavového nervu - okohybný nerv (nervus oculomotorius)
  • obrny môžu mať i cievnu príčinu, príkladom je cievna mozgová príhoda, prasknutie mozgovej aneuryzmy
  • Hornerov syndróm - súbor príznakov vznikajúcich na základe blokády horného krčného sympatika, prejavom Hornerov trias - ptóza mihalnice, mióza (zúženie) zreničky, enoftalmus (dojem padnutého oka smerom dnu)
  • metabolickým ochorením, ktoré má neurologické komplikácie je cukrovka - diabetes mellitus
Myogénna
 • príčina je v oslabení svalov
 • príkladom je svalová dystrofia, oftalomplégia, dedičné ochorenia svalov a iné
Mechanická
 • mechanické bránenie vo funkcii viečka
 • nadbytok masy, kože - dermatochaláza - nadbytok kože viečok (vekom, ochorením štítnej žľazy, obličkové ochorenia, ale tiež po úraze)
Traumatická
 • po poranení a po úraze v oblasti oka, hlavy / mozgu
 • pooperačná

Pseudoptóza je ďalším pojmom. Označuje stav, keď je oko prekryté z iných príčin ako pri ptóze. Príkladom je epikantus, keď očné viečko prekrýva i očný kútik. Taktiež sa vyskytuje pri enoftalme, čo je opak exoftalmusu, teda vpadnutie oka do očnice a pri výraznej asymetrii tváre.

V niektorých prípadoch poklesu mihalnice zostáva príčina neznáma.

Zhrnutie príčin a rizikových faktorov:

 • vek a starnutie
 • svalové oslabenie, dystrofia
 • infekcia a zápal očí, mihaľníc
 • mechanická príčina, pre nadbytok más tuku, kože či svalov pre rozličné príčiny, ako je napríklad i ochorenie štítnej žľazy, či obličiek
 • kontaktné šošovky
 • nadmerné trenie očí
 • cievna mozgová príhoda, prasknutie aneuryzmy, infarkt mozgu
 • Myastenia gravis
 • cukrovka
 • Hornerov syndróm
 • Bellova obrna - ochrnutie / paréza tvárového nervu
 • nádor, cysta v oblasti oka, viečka či hlavy / mozgu
 • operácia napríklad šedého zákalu, korekcie laserom
 • úraz
 • Lymská borelióza
 • syndróm blefarofimózy-ptózy-inverzného-epikantusu (BPES syndróm) - dedičné ochorenie
 • injekcia botoxu
Tvár muža a ženy, ako príklad asymetrie tváre a nutnosti plastického zákroku a stavu po injekcii botoxom
Príčin je viacero, a to u mužov či žien bez významného rozdielu. Zdroj foto: Getty images

Aké ostatné príznaky môžu spôsobovať?

Nie, ptóza nie je iba estetický, kozmetický problém. Zapríčiňuje viacero ťažkostí.

Príznaky sprevádzajúce pokles mihaľníc:

 • pokles, keď viečko prekrýva zreničku
 • zhoršené videnie, obmedzenie zorného poľa, u detí riziko tupozrakosti
 • zdvíhanie obočia, keď sa človek, dieťa snaží pridvihnúť i viečko
 • nakláňanie hlavy, zdvíhanie brady - hlavne u detí, čím sa snažia korigovať obmedzený zrak
 • suché oko / alebo naopak nadmerné slzenie
 • unavené oko, oči
 • tupú bolesť očí a okolia
 • vačky a tmavé kruhy pod očami
 • ovisnutie spodného viečka
 • psychické ťažkosti pre zníženú kvalitu života
 • pozor na varovné príznaky, ako je napríklad
  • bolesť hlavy
  • porucha reči
  • pokles ústneho kútika
  • nehybnosť a ochrnutie končatín na jednej strane tela, slabosť na jednej strane tela
  • poruchu prehĺtania
  • dvojité videnie
  • závraty
  • a iné
  • môžu značiť cievnu mozgovú príhodu
  • hlavne, ak sa ťažkosti vyvíjajú rýchlo a náhle, napríklad i z plného zdravia

Prečítajte si tiež články:

Ako na ptózu? Odborne i neodborne? Chirurgicky či nechirurgicky?

Samozrejme, tieto otázky patria pre odborníka. Ten na základe odborného vyšetrenia určí metódu, ktorou sa bude pokračovať. 

Zanedbanie môže viesť ku komplikáciám a k zhoršeniu zrakových funkcií.

A to hlavne u malých detí, preto pri vrodenej forme je o to dôležitejší včasný prístup. V tomto prípade je zväčša nutné chirurgické ošetrenie padnutých viečok.

Pri miernych formách, ktoré sú takmer nebadateľné z časti možno pomôže cielené cvičenie, avšak, to nemusí byť vždy dostačujúce. 

Podľa zváženia rizík a komplikácií odborník navrhne vhodný postup.

Prvým krokom je určenie príčiny. Diagnostika má odhaliť prameň poklesu viečok. 

Potrebné je očné vyšetrenie (vyšetrenie viečok, štrbinovou lampou, zrakovej ostrosti). Očný lekár môže vykonať test svalovej sily. 

+ Vyšetrenie neurológom, zobrazovacími metódami ako je CT či MRI. Plus odber krvi, stanovenie hormónov a iné špeciálne metódy na odhalenie funkcie svalov či nervového systému.

Anamnéza a začiatok s priebehom je základným krokom, po ktorom nasledujú ostatné metódy. 

A kedy je nutný chirurgické ošetrenie?

Nie vždy si tento stav vyžaduje chirurgický zákrok. Vtedy sa postupuje i takzvane nechirurgicky, a to napríklad cvičením a posilnením svalov.

Iným príkladom je aplikácia podpery očného viečka, ktorá cieli na zamedzenie prekrytia oka. V tomto prípade je nutné dodatočne a dostatočne oko zvlhčovať, aby sa predišlo vysychaniu povrchu oka.

Pomôcť môžu obklady, ako napríklad z rôznych bylín. Samozrejme, obklad musí byť izbovej teploty, aby ste predišli úrazu. Príkladom je kamilkový čaj, ale tiež iné byliny, o ktorých účinkoch je vhodné sa poradiť s odborníkom (napríklad v lekárni).

Pomôže multivitamín a tiež vitamín B12 a dostatočný prísun betakaroténu, luteínu ktorý sa dá doplniť prirodzene zo stravy (rôzne ovocie a zelenina), ale tiež doplnkami výživy. 

+ Nezabúdajte očiam dopriať odpočinok a oddych.

Chirurgický zákrok je nutný vtedy, ak:

 • ide o vrodenú formu u detí, aby sa predišlo komplikáciám
 • je viečko padnuté natoľko, že prekrýva zreničku
 • estetický problém a prítomná výrazná asymetria tváre
 • nadbytok kože, svalov a tuku - tukové vačky
Žena, tvár a viečko po plastike - blepharoplastika
Blepharoplastika horného očného viečka. Zdroj foto: Getty images

Blepharoplastika = korekcia horných i dolných viečok a odstránenie tukových vačkov. 
Ambulantný, krátko trvajúci, zákrok (približne 2 hodiny) v lokálnej anestézii. 
V niektorých prípadoch je nutné tiež ošetrenie obočia. 
Rekonvalescencia je krátka a komplikácie dočasné, zriedkavo trvalé (infekcia, opuch, začervenanie, krvácanie, suché oko, asymetria viečok, znížená pozícia dolného viečka, porucha zraku a poškodenie povrchu oka - vzácne).

U niekoho ide o trvalú nápravu u iných trvá efekt niekoľko rokov.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Padanie viečok: Prečo vzniká ptóza, spadnuté a ovisnuté viečko? patri medzi príznaky Očí
Ďalšie názvy: Ptóza, drooping eyelid
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu? S ktorými ochoreniami si laici často mýlia cievnu mozgovú príhodu?

Na svete existujú ochorenia so spoločnými rysmi. Preto nie je vždy jednoduché ich vzájomne rozlíšiť. Neraz bol kvôli tomu pacient nesprávne liečený. Diferenciálna diagnostika je postup...

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny

Potreba spánku je pre život nevyhnutná rovnako tak ako voda či vzduch. Čo všetko sa deje počas spania je v poslednej dobe predmetom záujmu vedcov a lekárov z rôznych medicínskych...

Naposledy aktualizované 09.03.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.