späť na zoznam chorôb

Čierny kašeľ: Začína nenápadne, trvá dlho. Ohrozuje deti i dospelých?

Autor: Doktor farmácie PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.
Čierny kašeľ: Začína nenápadne, trvá dlho. Ohrozuje deti i dospelých?
Zdroj foto: Getty images

ČIERNY KAŠEĽ začína nenápadne, trvá dlho a ohrozuje deti aj dospelých. Aké sú jeho príznaky, liečba a následky či prevencia?


Charakteristika

Čierny kašeľ je bakteriálne ochorenie dýchacích ciest, ktorého najčastejším prejavom sú úporné, dlhotrvajúce záchvaty kašľa.

Postihnúť môže kohokoľvek, zvlášť nebezpečným je pre deti mladšie ako 1 rokstarších ľudí. Vďaka povinnému očkovaniu sa výskyt tohto ochorenia výrazne znížil.

Objaviť sa však stále môže aj vo vašom okolí.

Čierny kašeľ (dávivý kašeľ, divý kašeľ, lat. pertussis) je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie spôsobené baktériou Bordetella pertussis.

Postihuje najmä hrtan, priedušnicupriedušky.

Pre toto ochorenie sú charakteristické silné, dusivé záchvaty kašľa trvajúce niekoľko týždňov. Sprevádzané sú prudkými hvízdavými nádychmi, niekedy aj zvracanímzmodraním v tvári (cyanózou).

Dýchanie je sťažené a organizmus je vyčerpaný.

Na rozdiel od iných závažných bakteriálnych ochorení sa čierny kašeľ vyskytuje bez horúčky, pokiaľ nakazený človek netrpí ešte inou, sekundárnou infekciou.

Prvé ohniská čierneho kašľa boli popísané už v 16. storočí. Nebolo však známe, čím je toto ochorenie spôsobené. Baktéria Bordetella pertussis bola identifikovaná až v roku 1906. Jej objaviteľmi boli Jules Bordet a Octav Gengou.

Pred dostupnosťou vakcín bol čierny kašeľ jednou z najčastejších príčin úmrtí u dojčiat a malých detí. Stále však nie je minulosťou. Sporadické ohniská nákazy totiž pribúdajú.

Celosvetovo čierny kašeľ postihne približne 16 miliónov ľudí ročne.
Zvýšený výskyt sa pozoruje v 3 - 4 ročných intervaloch.

Príčiny

Príčinou čierneho kašľa je drobná, aeróbna, gramnegatívna baktéria Bordetella pertussis z čeľade Alcaligenaceae.

Táto baktéria je výlučne ľudským patogénom a disponuje bakteriálnymi adhezínmi - vláknitým hematglutinínom, pertaktínom a fimbriami. Taktiež produkuje toxíny, z ktorých najvýznamnejším je bordetelový toxín, tzv. toxín pertussis.

Bakteriálne adhezíny sú proteínové štruktúry, ktoré pomáhajú priľnúť baktériám k rôznym povrchom (napr. na sliznicu dýchacieho či tráviaceho traktu).

Bordetelový toxín - jed pre dýchacie cesty

Bordetella pertusiss osídľuje slizničný povrch priedušnice a priedušiek.

Rýchlo sa množí a produkciou bordetelového toxínu narúša funkciu riasinkového epitelu dýchacích ciest. Spôsobuje zápal až odumretie (nekrózu) sliznice a zvýšenú produkciu hlienu v dýchacom trakte. To vedie k dráždeniu receptorov pre kašeľ.

Riasinky (cílie) svojim kmitavým pohybom zabezpečujú presun hlienu a iných nečistôt von z dýchacích ciest. Narušenie ich funkcie preto predstavuje vysoké riziko pre rozvoj zápalu a rôznych infekcií.

V dôsledku zhoršujúceho sa zápalu dochádza k opuchu a zúženiu dýchacích ciest. Takýto stav výrazne sťažuje dýchanie.

Toxín pertussis napáda riasinkový epitel dýchacích ciest. Zdroj foto: Getty images
Toxín pertussis napáda riasinkový epitel dýchacích ciest. Zdroj foto: Getty images

Príznaky

Inkubačná doba čierneho kašľa sa pohybuje v rozmedzí 7 - 21 dní (v priemere 10 dní) od prvého kontaktu s baktériou.

Ochorenie je zdĺhavé, obvykle trvá 6 - 10 týždňov a jeho typický priebeh má 3 štádiá.

Spočiatku sa prejavuje ako bežné prechladnutie sprevádzané len miernym pokašliavaním.

Neskôr sa objavia časté a úporné záchvaty kašľa, najmä v nočných hodinách.

pokročilejšom štádiu sa záchvaty kašľa vyskytujú už aj počas dňa.

Úporné záchvaty kašľa v nočných hodinách sú jedným z typických príznakov čierneho kašľa. Zdroj foto: Getty images
Úporné záchvaty kašľa v nočných hodinách sú jedným z typických príznakov čierneho kašľa. Zdroj foto: Getty images

Tabuľka znázorňuje štádiá typického priebehu čierneho kašľa, ich trvanie a charakteristické príznaky

Štádium

Príznaky

1. Štádium

katarálne - 10 až 15 dní

 • nádcha
 • pokašliavanie
 • bolesť hrdla, zachrípnutie
 • zápal očných spojoviek, slzenie
 • mierne zvýšená teplota
 • peribronchitída (zápal tkaniva v okolí priedušiek)
 • nechutenstvo

2. Štádium

paroxyzmálne - 1 až 5 týždňov

 • dráždivý, záchvatový kašeľ (paroxyzmy), niekedy končiaci vykašľaním hustého priesvitného hlienu, zvracaním a zmodraním v tvári, s ťažkosťami sa nadýchnuť
 • nádychy v priebehu záchvatu kašľa pripomínajú kikiríkanie či híkanie (tzv. somársky kašeľ)
 • ťažkosti s výdychom (emfyzém)
 • problémy so spánkom (záchvaty kašľa v noci)
 • vyčerpanie organizmu

3. Štádium

rekonvalescentné - 1 a viac mesiacov

 • frekvencia a intenzita záchvatov kašľa sa znižuje
 • dĺžka rekonvalescencie závisí od rýchlosti regenerácie riasinkového epitelu dýchacích ciest

Klinický obraz nakazeného závisí najmä od veku a stavu imunity.

Niekedy, najmä u mladistvých a dospelých, môže byť priebeh atypický. Príznakom vtedy často býva iba dlhotrvajúci dráždivý kašeľ bez iných sprievodných ťažkostí. Takáto forma atypického klinického priebehu sa označuje ako abortívna (ľahká).

Nakazení s ľahkým priebehom čierneho kašľa sa často pohybujú medzi zdravými a nevedomky šíria infekciu ďalej.

Infekcia čierneho kašľa u malých detí a ľudí starších ako 65 rokov môže mať ťažký, život ohrozujúci priebeh.

Ako sa šíri?

Čierny kašeľ je vysoko nákazlivý.

Šíri sa kvapôčkami z nosa, úst a hrdla.

Zdrojom nákazy je teda infikovaný človek.

Čierny kašeľ je vysoko nákazlivá kvapôčková infekcia. Zdroj foto: Getty images
Čierny kašeľ je vysoko nákazlivá kvapôčková infekcia. Zdroj foto: Getty images

Obdobie infekčnosti začína už na konci inkubačnej doby.

Najviac infekčným je človek v priebehu katarálneho štádia a prvý týždeň paroxyzmálneho štádia. Po zahájení liečby je nakazený človek schopný prenosu infekcie ešte ďalších 5 dní, potom infekčnosť klesá.

Nákaza čiernym kašľom podlieha povinnému hláseniu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ).

Čierny kašeľ u detí

Zdrojom nákazy pre malé deti sú najmä mladistvídospelí, ktorí majú ľahkú formu ochorenianevedia o tom, že sú infikovaní.

Problém nastáva, ak infikovaný človek príde do kontaktu s malým dieťaťom, ktoré ešte nebolo kompletne očkované, a ktoré nemá dostatočne vyvinutý kašľový reflex.

Najzraniteľnejšou skupinou sú deti mladšie ako 1 rok.

Až 87% úmrtí na čierny kašeľ je evidovaných u detí s vekom nižším ako 12 mesiacov.

Na začiatku infekcie dieťa vyzerá klamlivo v poriadku, mierne pokašliava, môžu sa objaviť prejavy bežnej nádchy.

Nemá žiadne iné ťažkosti.

Katarálne štádium je u malých detí veľmi krátke, paroxyzmálne štádium teda nastupuje rýchlo.

Dojčatá nakazené čiernym kašľom majú zvyčajne nevýrazné záchvaty kašľa, počas ktorých je veľmi bežným prejavom:

 • lapanie po dychu s vyplazeným jazykom,
 • zmodranie v tvári,
 • purpurová koža v okolí úst,
 • zvracanie,
 • krátkodobá zástava dýchania (apnoe).
Deti mladšie ako 1 rok sú najohrozenejšou skupinou ťažkého priebehu čierneho kašľa. Zdroj foto: Getty images
Deti mladšie ako 1 rok sú najohrozenejšou skupinou ťažkého priebehu čierneho kašľa. Zdroj foto: Getty images

Väčšina detí mladších ako 1 rok nakazených čiernym kašľom je hospitalizovaná a podrobená dôkladnému monitoringu dýchania. Vo vzorke krvi je u nich často pozorovaná leukocytóza s lymfocytózou.

Následky čierneho kašľa, prognóza

Ku komplikáciám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri čiernom kašli patrí:

 1. Sekundárna bakteriálna alebo vírusová infekcia

V dôsledku oslabenia dýchacích ciest čiernym kašľom, ako aj imunity, je organizmus náchylnejší na rôzne ďalšie infekcie. Najčastejšie dochádza k sekundárnej bakteriálnej pneumónii (zápalu pľúc) baktériou Streptococcus pneumoniae.

Tá je jednou z možných príčin úmrtí na čierny kašeľ u malých detí a starších ľudí.

 1. Toxoinfekčná encefalopatia

Jedná sa o poruchu funkcie centrálneho nervového systému v dôsledku pôsobenia bordetelových toxínov, ako aj zníženej dodávky kyslíka pri záchvatovom kašli. Prejavom sú kŕče a poruchy vedomia.

Najčastejšie je pozorovaná u malých detí.

 1. Astma bronchiale

Po prekonaní ťažšieho priebehu čierneho kašľa, ako aj iných respiračných infekcií, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k zvýšenej dráždivosti dýchacích ciest s následným rozvojom astmy (viac o astme tu Astma bronchiale: Čo je astma, prečo vzniká záchvat a čo pomáha?).

 1. Mechanické vplyvy záchvatového, úporného kašľa

V dôsledku fyzickej námahy pri úpornom záchvate kašľa môžu nastať komplikácie ako:

 • zlomeniny rebier,
 • hernia (prietrž, pruh),
 • subarachnoidálna a intraventrikulárna hemorágia (krvácanie do mozgu),
 • epistaxa (krvácanie z nosa),
 • natrhnutie uzdičky jazyka,
 • inkontinencia moču (strata kontroly nad močovým mechúrom v priebehu záchvatu kašľa).

Prognóza čierneho kašľa u mladistvých a dospelých, ktorí boli v minulosti očkovaní, je veľmi dobrá.

Prognóza sa však zhoršuje v prípade detí, ktoré ešte nestihli byť kompletne očkované (najmä deti mladšie ako 12 mesiacov).

Starší dospelí (nad 65 rokov) sú zas ohrození ťažkým priebehom ochorenia v súvislosti s inými chronickými ochoreniami, na ktoré sa liečia. Problémom u starších ľudí je aj znížená imunita a zhoršená schopnosť regenerácie.

Diagnostika

V prvom štádiu čierneho kašľa je diagnostika veľmi náročná. Príznaky sa totiž podobajú na viacero bežných, menej závažných respiračných ochorení.

Niektoré príznaky čierneho kašľa sa vyskytujú aj u infekcií, ako napr. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae alebo adenovírusy.

Na potvrdenie prítomnosti baktérie Bordetella pertussis v organizme sa preto používajú rôzne metódy:

 1. Kultivácia

Trvá 5-12 dní. Odber vzorky by sa mal vykonať v počiatočných štádiách ochorenia a pred nasadením antibiotickej liečby. Inak citlivosť kultivačného dôkazu výrazne klesá.

Metóda kultivácie pri testovaní na čierny kašeľ je vhodná len v počiatočných štádiách ochorenia a pred zahájením antibiotickej liečby. Zdroj foto: Getty images
Metóda kultivácie pri testovaní na čierny kašeľ je vhodná len v počiatočných štádiách ochorenia a pred zahájením antibiotickej liečby. Zdroj foto: Getty images
 1. Polymerázová reťazová reakcia (PCR)

Najviac používanou metódou je polymerázová reťazová reakcia v tzv. reálnom čase (RT-PCR). Je to vysoko citlivá metóda dôkazu nukleových kyselín a oproti kultivácii umožňuje detekciu Bordetelly pertussis aj v priebehu antibiotickej liečby, resp. v neskorších štádiách ochorenia. Výsledky sú známe už do 8 hodín.

Najvyšší záchyt baktérií v odobratej vzorke je však, podobne ako pri kultivácii, na začiatku paroxyzmálneho štádia.

 1. ELISA

Enzýmová imunoanalýza (ELISA) sa využíva na sérologické stanovenie hladiny protilátok triedy IgG a IgA vo vzorke krvi.

Protilátky triedy IgA proti bordetelovému toxínu sa stanovujú na zistenie aktuálnej nákazy v počiatočnom štádiu ochorenia. Protilátky triedy IgG proti bordetelovému toxínu sú prítomné približne v 2- 3 týždni ochorenia a vrchol dosahujú v 8 týždni.

Nález protilátok triedy IgG môže zodpovedať aj predchádzajúcej infekcii, pričom ich prítomnosť v organizme pretrváva niekoľko rokov.

Odber vzoriek pre testy na čierny kašeľ

Na kultiváciu a metódu RT-PCR sa najčastejšie používa výter z nosohltana. Odber sa vykonáva použitím tenkého sterilného tampónu dvoma spôsobmi- buď cez ústnu alebo nosovú dutinu, resp. kombináciou oboch.

Na testovanie prítomnosti Bordetelly pertussis v organizme sa najčastejšie používa vzorka výteru z nosohltana. Zdroj foto: Getty images
Na testovanie prítomnosti Bordetelly pertussis v organizme sa najčastejšie používa vzorka výteru z nosohltana. Zdroj foto: Getty images

Vyšetrovaná osoba by pred samotným výterom nemala aspoň 2 hodiny jesť, piť, fajčiť, ani si umývať zuby či žuvať žuvačku.

U malých detí je možné namiesto výteru odsať malé množstvo nosohltanového aspirátu (spúta).

Čo by ste mali vedieť o čiernom kašli

Čo by ste mali vedieť o čiernom kašli

PREVENCIA

Bordetella pertussis je citlivá na vonkajšie prostredie. Na slnku prežije zhruba 1 hodinu, pri teplote 60°C hynie do 15 minút. Nevoňajú jej ani bežné dezinfekčné prostriedky.

Najúčinnejšou prevenciou pred šírením tejto baktérie v populácii je očkovanie.

Očkovanie proti čiernemu kašľu

Najprv niečo z histórie...

Terapeutická vakcína s neistou účinnosťou bola vyvinutá už krátko po objavení pôvodcu čierneho kašľa v roku 1906. Vedci Pearl Kendrick, Grace Eldering a Loney Gordon však v roku 1939 vyvinuli jej vylepšenú, vysoko účinnú verziu.

Jednalo sa o celobunkovú vakcínu proti čiernemu kašľu, ktorá sa koncom 40. rokov minulého storočia začala kombinovať s toxoidmi záškrtu a tetanu. Krátko na to bola táto kombinovaná vakcína široko prijatá.

Celobunková vakcína proti čiernemu kašľu obsahuje šetrne inaktivovanú (usmrtenú) baktériu Bordetella pertussis.

Zavedenie vakcín proti čiernemu kašľu bolo spojené s veľkým poklesom prípadov. Nakoľko sa riziká čierneho kašľa výrazne znížili, pozornosť sa presunula zo strachu zo samotného ochorenia na strach z vedľajších účinkov vakcíny.

Celobunková vakcína proti čiernemu kašľu v minulosti spôsobovala veľmi zriedkavé nežiaduce účinky neurologického charakteru. Začala sa však šíriť veľká protiočkovacia kampaň, v ktorej sa objavovali mnohé dezinformácie. Tri krajiny, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Japonsko, dokonca prerušili alebo znížili očkovanie proti čiernemu kašľu.  

V reakcii na obavy z vedľajších účinkov, Yuji Sato pracoval na tzv. acelulárnej (nebunkovej) vakcíne. Rozhodol sa vytvoriť menej reaktogénnu vakcínu a v roku 1974 sa mu to podarilo.

Koncom 90. rokov bola táto vakcína prijatá vo väčšine krajín.

Acelulárna (nebunková) vakcína proti čiernemu kašľu obsahuje bordetelový anatoxín a vláknitý hematglutinín.

Celoplošné očkovanie proti čiernemu kašľu bolo na SR zavedené v roku 1958. Aktuálne sa u nás očkuje bezpečnou a účinnou acelulárnou vakcínou.

Súčasná stratégia očkovania

Predpokladá sa, že dostatočná hladina protilátok proti čiernemu kašľu pretrváva po očkovaní približne 10 rokov. Pokles protilátok je však pozorovaný už po 5 rokoch od očkovania. Práve z toho dôvodu dochádza k výskytu sporadických ohnísk nákazy.

Riešením je preočkovanie tzv. posilňujúcou dávkou vakcíny (booster).

Aktuálne sa používa acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu, ktorá je bezpečná a účinná. Zdroj foto: Getty images
Aktuálne sa používa acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu, ktorá je bezpečná a účinná. Zdroj foto: Getty images

Aktuálne sa používa acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu, ktorá je bezpečná a účinná. Zdroj foto: Getty images

V súčasnosti sa deti na SR očkujú proti čiernemu kašľu v rámci základného očkovania vo veku 3, 5 a 11 mesiacov hexavakcínou (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, hepatitída typu B a hemofilové invazívne nákazy). Preočkovávajú sa v 6. a 13. roku tetravakcínou (záškrt, tetanus, čierny kašeľ a detská obrna).

U detí, ktoré nie sú očkované, je 23- násobne vyššia pravdepodobnosť nákazy čiernym kašľom.

Preočkovanie 13 ročných detí proti čiernemu kašľu sa na SR vykonáva od roku 2010 z dôvodu zvýšeného výskytu infekcie vo vekových skupinách 10- 19 ročných.

Keďže okrem mladistvých sú významným zdrojom nákazy aj dospelí, odporúča sa preočkovanie proti čiernemu kašľu aj u tých, ktorí sú v blízkom kontakte s dieťaťom mladším ako 1 rok (rodičia, starí rodičia).

Prekonaním čierneho kašľa vzniká dlhodobá, ale nie celoživotná imunita. Podobne je to aj pri očkovaní.

U dospelých je možnosť preočkovania sa proti čiernemu kašľu spoločne s očkovaním proti záškrtu a tetanu každých 15 rokov.

Očkovanie proti čiernemu kašľu v tehotenstve. Áno či nie?

Veľmi často sa stáva, že čiernym kašľom nakazí novorodenca práve jeho matka.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti odporúča očkovanie proti čiernemu kašľu acelulárnou vakcínou každej budúcej mamičke, ktorá nebola podľa dostupnej očkovacej schémy preočkovaná.

Urobiť by tak mala najneskôr 3 týždne pred plánovaným pôrodom.

Rozhodnutie je dobrovoľné a mala by mu predchádzať dôkladná konzultácia s ošetrujúcim gynekológom/pôrodníkom.

Čierny kašeľ v číslach

 • 10 rokov je doba, počas ktorej nás pred čiernym kašľom chráni vakcína (nutnosť preočkovania)
 • 100 dní môže čierny kašeľ trvať (tzv. stodňový kašeľ)
 • 95 % novorodencov nemá takmer žiadne protilátky od matky
 • 87 % všetkých úmrtí na čierny kašeľ tvoria deti mladšie ako 1 rok
 • 75 % prípadov ochorení čierneho kašľa u detí spôsobia ich príbuzní, ktorí sú nevedomky infikovaní
 • 1 zdroj (jediným prameňom nákazy je človek)
Ako sa lieči: čierny kašeľ

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • Zdroje v anglickom jazyku:
  • link.springer.com : The history of pertussis (Whooping Cough); 1906- 2015: Facts, Myths, and Misconceptions. James D. Cherry.
  • ecdc.europa.eu : Disease factsheets about pertussis.
  • medicinenet.com : Whooping cough (Pertussis), Melissa C. Stöppler.
  • nature.com : Pertussis: a tale of two vaccines, Nicolas Fanget.
  • frontiersin.org: Pertussis Prevention: Reasons for Resurgence, and Differences in the Current Acellular Pertussis Vaccines, Susanna Espocito a kol.
 • Zdroje v slovenskom a českom jazyku:
  • solen.sk : Možnosti včasnej diagnostiky pertussis, Daniela Hučková a kol.
  • solen.cz : Černý kašel není nemocí minulosti, Renata Vaverková.
  • uvzsr.sk : Čierny kašeľ (Pertussis)

Naposledy aktualizované 01.10.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Doktor farmácie PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.

Doktor farmácie PharmDr. Nikola Chomaničová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave mi poskytla mnoho užitočných znalostí v oblasti liekov a zdravia. Po úspešnom ukončení magisterského štúdia v roku 2017 som na tejto fakulte pokračovala aj v rigoróznom a doktorandskom štúdiu. Ako doktorandka som sa s radosťou podieľala na mnohých výchovno-vzdelávacích aktivitách. Tie zahŕňali vyučovanie farmakológie, klinickej farmakoterapie, patológie a fyziológie. Zúčastnila som sa viacerých domácich a zahraničných konferencií podporujúcich získavanie nových vedomostí v oblastiach farmácie a medicíny. Doktorandské štúdium v študijnom programe farmakológia som úspešne ukončila v roku 2021. Svoje vedomosti si rada prehlbujem aj v oblastiach športu a zdravej výživy. Aktuálne sa venujem vedeckej činnosti a práci v lekárni. Vo voľnom čase ma od útleho veku baví maľovanie, tanec a písanie textov rôzneho žánru. Písanie článkov pre Zdravotéku je pre mňa príležitosťou, v ktorej môžem spojiť voľnočasovú záľubu so získanou odbornosťou

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Ako odlíšiť prechladnutie od važnejších respiračných infekcií? Ako odlíšiť prechladnutie od važnejších respiračných infekcií?

Žijeme v časoch, keď každé obyčajné prechladnutie vzbudzuje v ľuďoch obavy a strach. Vedomosť o základných prejavoch a rozdieloch najčastejších ochorení dýchacích ciest je tým správnym...

Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami

Momentálne spoločne prežívame veľkú globálnu pandémiu ochorenia COVID-19, spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2. Epidémie a pandémie ale nie sú ničím výnimočným. Ľudstvo si nimi opakovane...

Rezistencia na antibiotiká: Prečo ich užívať presne a podľa predpisu lekára? Rezistencia na antibiotiká: Prečo ich užívať presne a podľa predpisu lekára?

Antibiotiká patria medzi najčastejšie predpisované a používané liečivá vôbec. Slovensko dokonca patrí medzi krajiny s ich najväčšou spotrebou. Ich nadmerné a hlavne nesprávne užívanie má...

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.