späť na zoznam článkov

Hypoglykémia: Ako sa prejaví nízka hodnota cukru v krvi? + Komplikácie

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Hypoglykémia: Ako sa prejaví nízka hodnota cukru v krvi? + Komplikácie
Zdroj foto: Getty images

Cukrovka je závažné ochorenie a treba ju zodpovedne liečiť. Občas sa však stáva, že hodnota cukru padne až príliš nízko a človek má stav hypoglykémie. Nebezpečná je hypoglykemická kóma. Avšak, zníženú hladinu cukru v krvi nemusí mať iba diabetik.


Cukrovka, čiže Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré sa vyznačuje poruchou metabolizmu cukrov. Ani v dnešnej dobe sa stále nedá úplne vyliečiť. Jej liečba je dôležitá, lebo udržuje hladinu cukru v krvi v normálnych hodnotách, a tým predchádza skorému vzniku a rozvoju rôznych komplikácií.

Pri liečbe diabetu, a to najmä I. typu sa využíva inzulín. Diabetes mellitus I. typu sa vyznačuje absolútnym chýbaním inzulínu, čiže ten sa musí do tela dodávať zvonka. Aj nediabetikom je známe pichanie inzulínu inzulínovým perom. Iný spôsob je napríklad pichaním inzulínovou striekačkou či inzulínovou pumpou.

Diabetes mellitus II. typu nie je vždy závislý na inzulíne a lieči sa tabletkami. Pri miernej forme dokonca diétou, avšak, tie ťažšie si vyžadujú kombináciu liekov a inzulínu. Lieky určené na tento druh sa označujú ako perorálne antidiabetiká, aj skratkou PAD (alebo OAD, teda orálne antidiabetiká).

Zaujímavé informácie: Uvádzame v článku Cukrovka na Zdravotéke.

Pre diabetika je veľmi dôležitá hodnota cukru v krvi, čiže glykémie. Glykémia je odborné označenie pre hodnotu cukru v krvi, ktorý je energetickým zdrojom pre bunky. A preto aby boli bunky schopné ho prijať z krvi je potrebný inzulín. Nie všetky orgány potrebujú pre svoj chod výlučne cukor.

Pre mozog a mozgové bunky je cukor jedinou formou energie.

A keďže mozog potrebuje cukor, rovnako ako kyslík, tak bez glukózy a tiež inzulínu nastupujú ťažkosti v podobe neurologických príznakov. Popri tomu sa vyskytujú aj ďalšie celkové príznaky. Následne sa cukor v tele využije ako zásoba vo forme glykogénu, tukov a bielkovín.

Nízka hladina cukru môže za určitých okolností vzniknúť aj u nediabetika, čiže človeka, ktorý sa na cukrovku nelieči.

Čo je to hypoglykémia?

Hypoglykémia je nízka hladina cukru v krvi. Určuje sa na základe odberu krvi a laboratórneho vyšetrenia, keď sa stanoví momentálna a presná hodnota krvného cukru. Samozrejme, kým príde človek k lekárovi a krvná vzorka do laboratória, následné laboratórne vyšetrenie, trvá to značný časový úsek.

Hypoglykémia je hodnota cukru v krvi pod:
2,8
 mmol/l v dospelosti
2,2 mmol/l u starších detí
3,3 mmol/l v dojčenskom období
1,7 mmol/l
u novorodencov

Existuje aj rýchlejší spôsob merania, napríklad v domácom prostredí či v ambulancii u lekára, alebo záchrannej zdravotnej služby, ide o orientačnú hodnotu glykémie. A to za pomoci glukomeru, glukometra čiže merača cukru v krvi.

Táto metóda je rýchla a podobne je jej výhodou aj pomerne nízka náročnosť. Jednoduchosť je významná najmä v prípade urgentných stavov. A práve, hypoglykémia má akútny, čiže náhly priebeh. Vyskytuje sa prevažne u diabetikov ktorí sú liečený inzulínom.

Prečítajte si tiež:
Hladina cukru v krvi, aké sú jej hodnoty, hyperglykémia a hypoglykémia 
Hyperglykémia - vysoká hladina cukru v krvi
Diabetes a jeho komplikácie 

Príčiny a rozdelenie hypoglykémie

Nízka hladina cukru môže mať aj iné príčiny. Nie je výlučne problémom iba pri cukrovke. Za vznikom hypoglykémie môže byť predávkovanie liekmi, alkoholom, hormonálne ochorenie, zlyhávanie orgánov, ako je pečeň, obličky či srdce.

Vyskytuje sa až v 90 % prípadov DM I. typu a v prípade DM II. typu je to 0,2 - 20 prípadov z 1000 za rok.

Znížená hladina cukru v krvi sa vyskytuje aj pri strese či dlhotrvajúcej psychickej záťaži. Rovnako sa s ňou môžeme stretnúť pri fyzickej námahe, pri hladovaní a napríklad aj pri pôste, ak trvá príliš dlho. 

Hypoglykémia sa rozdeľuje na základe jej príčiny, príklad uvádzame v tabuľke

Názov Popis
Postabsorpčná hypoglykémia nalačno
po liekoch inzulín
sulfonylurea, PAD
salicyláty
chinín
betablokátory
alkohol
umelo vyvolaná hypoglykémia inzulínom
pre hormonálny deficit deficit nadobličiek
nedostatok rastového hormónu
defekt glukagónu
hypotyreoidizmus
pri zlyhávaní orgánov srdce
pečene
obličiek
sepsa
nádorové ochorenie endogénny hyperinzulinizmus
ako nonbetabunkový tumor
či inzulinómy, tumor produkujúci inzulín
autoimunitné ochorenie protilátky proti inzulínu
protilátky proti inzulínovému receptoru
vrodené metabolické poruchy v detstve ketotická hypoglykémia
tranzitórna novorodenecká hypoglykémia
deti matiek diabetičiek
Postpardiálna hypoglykémia označuje sa aj ako reaktívna
alimentárna hypoglykémia po operácii žalúdka, gastrektómia či pyloroplastika
idiopatická reaktívna redukčná diéta 
deficit enzýmov sacharidového metabolizmu galaktozémia
vrodená intolerancia fruktózy
Pseudohypoglykémia asymptomatická

Hypoglykémia môže byť aj asymptomatická či symptomatická. Asymptomatická sa navonok neprejavuje. Následne sa môže deliť na miernu a závažnú - ťažkú hypoglykémiu. Pri miernej je dotyčný schopný si sám pomôcť. Pri závažnej vyžaduje pomoc od druhého, nakoľko si sám pomôcť už nevie.

U diabetikov, ktorí si pichajú inzulín sa hypoglykémia vyskytuje z rôznych príčin. Príkladom je napríklad nadmerná dávka inzulínu, čo môže byť následkom nesprávne určenej liečby, ale aj ako chyba človeka, ktorý si inzulín pichá. V niektorých prípadoch bol inzulín zneužitý na pokus o vraždu či samovraždu.

Patofyziológia hypoglykémie sa dá označiť aj ako nepomer medzi prísunom glukózy a jej odsunom.

Ak je dávka primeraná, tak to môže byť pre znížený príjem stravy po aplikácii inzulínu. Človek si pichne inzulín a zabudne sa najesť alebo sa naje až príliš neskoro. Ale aj pre nadmernú fyzickú námahu a psychickú záťaž. Rizikom u diabetika je lieková interakcia. Podobne je na tom alkohol, ktorý by cukrovkári nemali piť vôbec.

To prečo vzniká hypoglykémia je téma na dlhý čas. Rovnako je to aj veľmi zložitá problematika. Dôležité je skoré rozpoznanie príznakov a následná prvá pomoc. Liečba, samozrejme, opäť závisí od primárneho ochorenia alebo vyvolávajúcej príčiny.

Hypoglykémia bez cukrovky

Nízka hladina cukru môže vzniknúť aj u zdravého človeka, teda u jedinca, ktorý sa na cukrovku nelieči - nediabetika. Príčinou sú špecifické situácie, keď sa cukor a jeho zásoba zníži náhle.

Poznáte to, celý deň sa naháňate a nemáte čas, najesť sa.

Cítite únavu, slabosť, podráždenie, nervozitu.

Organizmus sa vyčerpáva zvýšenou fyzickou alebo psychickou záťažou. Preto aj v týchto prípadoch je potrebné myslieť na jedlo a pitný režim.

Ako sa prejaví nedostatok cukru v krvi?

Hypoglykémia sa môže prejaviť v rôznej forme a sile. Závisí to od viacerých faktorov. Vyskytujú sa celkové príznaky, ktoré sú výsledkom aktivácie autonómneho nervového systému, a teda jeho sympatikovej a parasympatikovej časti. Následne sa pridružujú neurologické a psychiatrické ťažkosti.

Tabuľka znázorňuje rozdelenie symptómov hypoglykémie

Skupina symptómov Príznaky
Adrenergné zvýšené potenie
 • vyvoláva ich stimulácia autonómneho nervového systému
 • aj ako varovné príznaky
lepkavý a studený pot
bledosť
chvenie a tras tela
strach
palpitácie, čiže pocit búšenia srdca
tachykardia
pocit na vracanie (nauzea) až vracanie
Neuroglykopenické ktoré sa ďalej delia na:
Neurologické bolesť hlavy
  zníženie koncentrácie
zhoršenie zraku, dvojité videnie
porucha koordinácie
porucha reči
porucha vedomia
 • somnolencia, čo je nadmerná spavosť, keď človek zareaguje na oslovenie
 • sopor, zareaguje na bolestivý podnet
 • kóma, je bezvedomie, dotyčný nereaguje na vnútorné a vonkajšie podnety
kŕče tela
zmeny mimiky
paréza či plégia (čiastočné a úplné ochrnutie)
hlad
Psychiatrické dezorientácia
  spomalené myslenie, reč, bradypsychizmus
zmena správania, agresivita
zmena povahy
náladovosť, ako depresia alebo eufória
apatia
nepokoj - psychomotorické prejavy
porucha myslenia
halucinácie či bludy

Hypoglykémia je definovaná aj ako prítomnosť Whippleho trias:

 1. nízka plazmatická koncentrácia glukózy
  • hraničná hodnota 2,5 - 3,3 mmol/l
  • pod 2,8 mmol/l u nediabetika
  • u diabetikov pod 3,9 mmol/l
 2. klinické prejavy nízkej hladiny glukózy
 3. úprava a zlepšenie zdravotného stavu po aplikácii glukózy

Hypoglykemická kóma

Môže vzniknúť už pri hodnote 3,3 mmol/l, a to najmä u ľudí liečených na cukrovku. Nakoľko sú dlhodobo zvyknutý na vyššiu hladinu cukru v krvi, tak im takéto zníženie glykémie robí problém. Častejšie sa vyskytuje pri Diabetes mellitus I. typu. A je dôvodom približne 2 % úmrtí u ľudí liečených inzulínom.

Vo väčšine prípadov vzniká v dôsledku nadmernej či dvojitej dávky inzulínu. A hlavne vtedy, ak sa človek po podaní inzulínu zabudne najesť alebo prijíma stravu neskoro. Problémová je aj zvýšená dávka perorálnych antidiabetík, čiže tabletiek na cukrovku. Rovnako je za jej vznikom aj nadmerná fyzická záťaž človeka s cukrovkou.

Hypoglykémia - meranie glukózy v krvi, glykémia, glukomer
Pri podozrení merať hodnotu glykémie

Príznaky pri hypoglykemickej kóme môžu nastať bez predchádzajúcich varovných signálov a aktivácie autonómneho nervového systému. V prípade bezvedomia je pomoc človeku sťažená. Nakoľko nie je vhodné dávať mu do úst med, cukor či sladkú vodu.

Cudzí obsah v ústach by mu mohol spôsobiť upchatie dýchacích ciest či aspiráciu a následný zápal pľúc. Úplná obštrukcia dýchacích ciest by spôsobila sťažené až zastavenie dýchania, smrť. Podobne je to aj v prípade, ak človek už nie je schopný spolupráce a nevyhovie povelom, ale zatiaľ nie je v bezvedomí.

Samozrejme, kóma môže nastať aj po dlhšie trvajúcej a neliečenej ľahšej forme hypoglykémie.

Dôležité je skoré odhalenie hypoglykémie. Človek, ktorý je liečený inzulínom by mal mať funkčný glukomer. S glukomerom vieme rýchlo odmerať hodnotu glykémie. Výhodou je, ak má doma injekciu glukagónu, ktorú je potrebné v prípade bezvedomia aplikovať.

V prípade bezvedomia kontrolujeme prítomnosť dýchania a voláme 155.

Ako spoznať hypoglykémiu u dieťaťa

U novorodenca môže byť hypoglykémia výsledkom cukrovky matky, ak je novorodenec hypotrofický či hypertrofický, po predčasnom či stresujúcom pôrode a napríklad aj pre poruchu placenty. Prirodzene, u novorodenca je potrebné si všímať iné ťažkosti.

Symptómy nízkej hladiny cukru v novorodeneckom veku:

 • hypotónia, čiže znížené napätie svalov
 • apatia
 • spavosť
 • piskľavý plač
 • zhoršená regulácia teploty
 • tras tela
 • slabé pitie
 • kŕče svalov
 • vracanie
 • bledá pokožka až cyanóza (modré sfarbenie kože)
 • zrýchlený pulz a dych
 • zastavenie dýchania
 • až smrť

U detí starších ako 1 rok sú príznaky už viac špecifické:

 • hlad
 • bledosť
 • potenie
 • tras
 • tachykardia
 • bolesť hlavy
 • poruchy zraku
 • kŕče
 • bezvedomie

Ak zníženie cukru v krvi prebieha dlhšiu dobu v asymptomatickej forme, tak spôsobuje trvalé poškodenie mozgu a poruchu jeho funkcie. A tým vzniká napríklad psychomotorická retardácia, porucha poznávacích funkcií či sekundárna epilepsia. Rovnako rizikové je časté opakovanie epizód hypoglykémie.

Pozor! Hypoglykémiu si môžete pomýliť

Áno, presne tak, hypoglykémia je často zamieňaná s inými ochoreniami. Najmä v prípadoch, keď na ulici vidíme neznámeho a zjavne opitého človeka. Určite, ten je pod ťažkým vplyvom alkoholu. Veď to je vidieť, že je opitý. Avšak, nemusí to byť vždy tak.

Táto zjavne opitá osoba môže mať hypoglykémiu, hlavne keď okolo krčmy nešla už dobre dlho, dokonca, tento stav môže nastať aj priamo v krčme. A, aby toho nebolo málo, tak za výrazom zjavnej opitosti môže byť cievna mozgová príhoda. Nie veru, diagnostika na ulici a bez rozhovoru s dotyčnou osobou nie je ľahká a nemožná.

Iným príkladom je aj situácia vyčerpania a prepracovanosti, ale aj úzkosť či depresia, alebo iné psychiatrické poruchy. Kŕče svalov, a teda aj celého tela môžu viesť k mylnému uzatvoreniu diagnózy epilepsie. A podobne by sa dalo pokračovať ďalej. Preto je dôležité odhalenie príčiny a správna liečba.

Aké sú riziká hypoglykémie?

Príznaky zníženej hladiny cukru nastupujú rýchlo, dajú sa ľahko zvládnuť. Najmä, ak sa na začiatku vyskytujú varovné príznaky. Tie vie postihnutý dobre rozpoznať a zvládne stav miernej hypoglykémie sám. Opakom je stav závažnej a ťažkej formy zníženia hladiny cukru v krvi.

Vtedy si už človek nevie pomôcť a je odkázaný na pomoc druhej osoby. Najzávažnejším stavomkŕče tela s poruchou vedomia a bezvedomie. Bezvedomie je stav, keď nie je organizmus schopný reagovať na vonkajšie a vnútorné prejavy.

Rizikom je reflux stravy a tráviacich štiav zo žalúdka a pažeráka. Žalúdočný obsah zateká do dýchacieho systému. Agresívne a kyslé zvratky spôsobujú komplikovaný aspiračný zápal pľúc, čiže pneumóniu. Závažné je aj aspirovanie cudzieho telesa s následným upchatím dýchacích ciest. Hypoglykemické stavy u malých detí, v dojčenskom období, sú dôsledkom mentálnej retardácie či iných psychiatrických porúch, ale napríklad aj sekundárnej epilepsie.

Prvá pomoc pri hypoglykémii

Prvá pomoc závisí na aktuálnom stave človeka s hypoglykémiou. A to predovšetkým od toho, či je človek pri vedomí a spolupracuje, alebo sa u neho už vyskytla porucha vedomia. Poruchy vedomia môžu byť kvantitatívne a kvantitatívne.

Kvantitatívne sú somnolencia, sopor a kóma. Kvalitatívne sa vyznačujú zmenou psychiky. V podstate je dôležité, že človek nespolupracuje a nie je možné, aby prijal cukor v akejkoľvek forme cez ústa. V bezvedomí je to úplne vylúčené a nemožné pre riziko závažných komplikácií.

Tabuľka znázorňuje prvú pomoc pri hypoglykémii

Úkon Popis
Zachované vedomie
Podanie cukru cez ústa aby sa zvýšila hladina glukózy v krvi
10 - 20 g cukru
čo je približne 3 - 4 kocky cukru alebo 200 ml džúsu
med, sladký nápoj, koncentrovaný sirup
cukor rozpustený vo vlažnej vode
zlepšenie stavu a vymiznutie ťažkostí
Porucha vedomia až bezvedomie
Podanie cukru mimo tráviaci trakt parenterálne, podanie mimo ústa
injekcia glukagónu do svalu
ak má diabetik inzulínovú pumpu treba ju vypnúť
intravenózne podanie koncentrovanej glukózy
tento výkon robí iba zdravotnícky pracovník
zlepšenie stavu a vymiznutie ťažkostí
Poskytnutie prvej pomoci pri bezvedomí
kontrola vedomia a dýchania
 • dbať na vlastnú bezpečnosť
 • bezvedomie a dýcha - stabilizovaná poloha 
  • kontrola životných funkcií
 • bezvedomie a nedýcha - kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)
 • volanie 155
Odborná pomoc zahŕňa
zaistenie prístupu do žily
podanie koncentrovanej glukózy - 40 % Glukóza 20 - 60 ml
pozor na podanie mimo žilu = komplikácie
vypnutie inzulínovej pumpy - recidíva hypoglykémie
ak nie je možní intravenózny prístup, tak podanie injekcie glukagónu
pri hypoglykémii sa človek preberie, a to v priebehu 5 - 10 minút
môže zostať v domácom prostredí, ale v prítomnosti dospelého
potrebné sa najesť
opakovaná kontrola zdravotného stavu
Ak aj napriek liečbe pretrvávajú ťažkosti je potrebné vyšetrenie v zdravotníckom zariadení

Je dôležité poznamenať, že každú poruchu vedomia a kómu u diabetika je potrebné pokladať za hypoglykémiu. Podanie glukózy v časovej tiesni má dôležitý význam. Naviac sa tým vyhneme komplikáciám poškodenia mozgu.

V prvom rade je to ako diagnostický, tak a terapeutický úkon. Pri hyperglykémii jednotlivá dávka 20 - 60 mg glukózy nevyrobí problém a nenavýši významne glykémiu, čiže nezhorší stav. Človek sa nepreberie, čo vylučuje hypoglykémiu. Následne treba pátrať po príčine bezvedomia.

Prevencia je rovnako dôležitá

Pri cukrovke je dôležitá prevencia. Samozrejme, aj dlhodobá a dostatočná liečba. Predchádzanie ťažkostiam a komplikáciám zahŕňa úpravu životosprávy, režimových a stravovacích návykov. V prípade potravy je dôležitá informácia o glykemickom indexe a obmedzenie na strane niektorých potravín a nápojov.

Zaujímavé informácie: Prečítajte si magazínový článok o diéte pri cukrovke.
Cukrovka - zmena stravovacích návykov - jedlo, zelenina, ovocie, glukomer
Zmena stravovacích návykov

Aké preventívne opatrenia treba dodržiavať pri cukrovke:

 • jedlo s nízkym glykemickým indexom
 • menšie porcie a neprejedanie sa
 • jesť viackrát počas dňa, 5 - 6 krát
 • druhá večera, a to najmä po aplikácii inzulínu
 • interval medzi porciami by mal byť 2 - 3 hodiny
 • racionálna a vyvážená strava, nie jednotvárna
 • náhrada rafinovaného cukru, ako je napríklad stévia
 • dostatok vitamínov a minerálnych látok, najmä zinok, horčík
 • obmedzenie príjmu jednoduchých cukrov, sladených a energetických nápojov
 • pitný režim
 • zákaz alkoholu
 • kofeínové nápoje môžu podporovať zníženie glykémie, a to káva aj čaj
 • dostatok pohybovej aktivity
 • dostatok odpočinku a relaxu

Zopakujte si hypoglykémiu s kvízom

Krátky test vás preverí, ale zároveň aj naučí. Poďme na to.

 

Hypoglykémia je

Hodnota glykémie pri zníženej hladine cukru je

Pri hypoglykémii býva prítomná

Bezvedomie môže byť prítomné pri hypoglykémii ale aj pri hyperglykémii

ak je človek v bezvedomí

Výborne, všetky odpovede sú správne

Jedna do plného počtu

Za to by bola v škole 3

Treba si to zopakovať

Niekde sa stala chyba

Na vysokej za FX, prosím zopakujeme si skúšku

Viac informácií o nízkej hladine cukru nájdete

O hypoglykémii vo videu

O hypoglykémii vo videu

Naposledy aktualizované 22.09.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Diéta pri cukrovke: Aké sú vhodné, nevhodné a zakázané potraviny? Diéta pri cukrovke: Aké sú vhodné, nevhodné a zakázané potraviny?

Slané a sladké pokušenie na každom kroku. Oči by jedli. Okrem príbytku na váhe existujú vážnejšie dôvody na opatrnosť v tom čo zjeme. Svoje o tom vedia najmä diabetici.

Hladina cukru v krvi: Aká je normálna a čo je to hyper/hypo-glykémia? Hladina cukru v krvi: Aká je normálna a čo je to hyper/hypo-glykémia?

Hladina cukru v krvi, odborne tiež glykémia, je dôležitá najmä pre funkciu mozgu. A ani nadbytok či nedostatok cukru nie je pre náš organizmus vhodný. 

Diabetická noha ako komplikácia cukrovky? Diabetická noha ako komplikácia cukrovky?

Cukrovka alebo odborne nazývaný diabetes mellitus patrí do kategórie civilizačných ochorení. V článku si v skratke zhrnieme ako sa prejavuje a aké spôsobuje komplikácie. Zameriame sa na...

Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? I zanedbaná a neliečená Aké zdravotné komplikácie spôsobuje cukrovka? I zanedbaná a neliečená

Diabetes mellitus alebo ľudovo cukrovka je ochorenie samo o sebe dosť závažné. Vyžaduje si celoživotné dodržiavanie životosprávy a liečby. Aj napriek tomu však so sebou prináša rôzne...

Hyperglykémia: Ako sa prejavuje nadbytok cukru v krvi a aká je liečba? Hyperglykémia: Ako sa prejavuje nadbytok cukru v krvi a aká je liečba?

Dnešná doba je v mnohých oblastiach vyspelá, no na mnohé stále krátka. Civilizačné ochorenia sa vyskytujú vo vysokej miere. Jedným z nich je aj cukrovka alebo diabetes mellitus. Čo...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
rory 08.07.2021 23:44

Obvodny lekar mi pri beznej prehliadke zistil nizku hladinu cukru v krvi. Prvy mesiac som nepocitovala ziadne priznaky, tak som to nijak neriesila. Avsak po tom mesiaci som zacala pocitovat unavu/slabost, tras ruk (co ma prekvapilo, kedze alkohol nepijem) a nahle chute po ovoci, sladkych napojoch, ci cukrikoch napriek tomu, ze sa stravujem dostatocne. Hlad citim kazdych 4-5h, a jedavam aj v kratsich intervaloch. Viem sa aj v noci zobudit na to, ze si potrebujem dat "tekuty cukor". Kus ovocia ten stav nezmierni, dva deci dzusu ano, cukrik je viac nez dostacujuci. Zaujimalo by ma, preco sa mi tie priznaky prejavili az po mesiaci a za ako dlho sa ta glykemia upravi. Snazim sa pocuvat svoje telo, ale obcas mam obavy, ci sa neda na sladke napoje navyknut aj po uprave glykemie