späť na zoznam článkov

Je hyperaktivita v dospelosti prínosom, či problémom?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Je hyperaktivita v dospelosti prínosom, či problémom?
Zdroj foto: Getty images

Pripustiť si, že dieťa je hyperaktívne nie je také ťažké, ako pripustiť si, že by sme touto poruchou mohli trpieť my sami. ADHD v dospelosti nie je mýtus ale fakt. Problémom je, že v tomto veku na diagnózu tohto typu nemyslíme.


ADHD, alebo hyperaktivita nie je nedostatok disciplíny, ale neurobiologické ochorenie spôsobené nerovnováhou určitých chemických látok v mozgu. Tie majú značný vplyv na kontrole aktivity.

Prejavuje sa poruchou pozornosti, hyperaktivitou a zvýšenou impulzívnosťou. 

Deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou sa často javia, a sú považované za „neposlušné”. V detskom veku sa naň v posledných rokoch veľmi často myslí, za to v dospelosti vôbec.

Toto ochorenie je mylne pripisované iba detským pacientom, ktorý z neho tak povediac vyrastú.

Ale je tomu skutočne tak ako sa väčšina ľudí domnieva?

TIP: Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD?

Ako je to s ADHD a dopspelými jedincami?

Hyperaktivitu, problémy s pozornosťou a imulzívnosťou a následnú úzkosť a depresiu neraz pripisujeme nadmernému stresu, ktorý sa stáva bežnou rutinou každého jedinca v rozvinutých krajinách.

No v skutočnosti sa vôbec nemusí jednať o stres a vyčerpanie!

Môže to byť ADHD, ktorým trpia približne 4% dospelej populácie

ADHD je obzvlášť rizikovým ochorením pre dospelých ľudí. Podľa odborníkov má vysokú psychiatrickú komorbitu, teda prítomnosť viacerých psychiatrických ochorení súčasne s primárnou diagnózou hyperaktivity, pričom tie majú vplyv na základné ochorenie.

Pridružené úzkostné a depresívne stavy dokonca ADHD veľmi často prekrývajú. Pacient prichádza na ambulanciu praktického lekára v presvedčení, že je prepracovaný, a preto aj trochu depresívny.

Ale čo ak to tak v skutočnosti vôbec nie je?

U dospelých osôb je diagnostika ADHD omnoho zložitejšia ako u detí z viacerých dôvodov.
Ide o ochorenie, ktoré sa nedá zistiť len tak, napríklad odberom krvi.
Základným aspektom je anamnéza z detstva a symptomatológia, ktorá je často prekrývaná psychickými prejavmi.
Navyše sa dospelí jedinci len ťažko zmierujú s touto diagnózou, preto si ochorenie nepriznávajú a nevyhľadávajú pomoc.

.

Ako sa prejavuje hyperaktivita v dospelosti?

ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) je neurovývojové ochorenie zo základnou triádou symptómov (porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzívnosť).

Vzniká na genetickom podklade, čo znamená, že sa s ňou pacient už narodí.

Porucha pretrváva až do neskorej dospelosti, kedy sú príznaky rovnaké ako u detí, môžu byť miernejšie, a ich odlišnosť je iba subjektívna so zreteľom na rozdielnosť vyjadrovania sa v rôznych vekových skupinách.


Navyše sú prejavy ADHD v pozadí prekryté depresiou, úzkosťou alebo závislosťou od alkoholu. A práce toto sú pravé príčiny vyhľadania lekárskej pomoci.

U dospelých hyperaktívnych pacientov sa veľmi často objavuje tzv. denné snenie, kedy svojmu imaginárnemu svetu venujú počas snívania veľa času.
Taktiež sú pozorované prokrastinácie, čo znamená odkladanie dôležitých úloh a činností na neskôr (na poslednú chvíľu). Nie je to však záležitosťou lenivosti ale psychiky. Namiesto dôležitých záležitostí, vykonávajú množstvo tých nepodstatných.

Tabuľka so základnou symptomatológiou ADHD u detí a dospelých

  Prejavy ktoré sú v popredí Prejavy, ktoré sú skryté
Detský pacient s ADHD
 • porucha sústredenia
 • neposednosť a hyperaktivita
 • vzpieranie sa
 • vydobýjanie si vecí plačom
 • iné psychické poruchy
Dospelý pacient s ADHD
 • únava, vyčerpanosť
 • úzkostná porucha
 • depresia
 • abúzus alkoholu a psychotropných látok
 • porucha sústredenia
 • hyperaktivita
 • impulzívnosť

 

Hyperaktívna porucha sa vekom zmierňuje

Hperaktivita sa v dospelosti v istom zmysle prejavuje podobne ako u detského pacienta. Chorý je neposedný a nevydrží dlho na jednom mieste. Má neustále nutkanie pohybu, a ak aj musí stáť alebo sedieť, napríklad na pracovisku, tak minimálne mení polohy, poklepkáva prstami po stole, pohybuje a podupkáva dolnými končatinami pod stolom.

Nie je schopný ani dlhšieho relaxu.

Väčšina ľudí s touto poruchou veľa športuje, prípadne má viacero voľno časových aktivít ako sú pravidelné túry, behanie, bicyklovanie a iné.

Niektorí opovážlivci, ktorým to nestačí, majú v obľube aj adrenalínové športy, ako napríklad let balónom či lietadlom, skok s padákom, tandemový zoskok, paragliding alebo bangee jumping.

Dospelý pacienti s ADHD veľmi často a veľa rozprávajú, teda lepšie povedané nezavrie sa im pusa. Takýchto ľudí je niekedy ťažké prerušiť a zapojiť sa do konverzácie, pretože vlastne vedú monológ, keď si kladú otázky a zväčša si na ne aj odpovedajú. Mimo spoločnosti neraz komentujú to, čo práve robia.

V prípade dlhšie trvajúceho „núteného pokoja” je na rozdiel od detí, dospelý často nepokojnýnervózny.

 

Porucha pozornosti pretrváva v rovnakej miere aj v dospelosti

Porucha pozornosti by sa u zrelého človeka dala zaškatuľkovať do jedného slova a tým je CHAOS.

Presne to spôsobuje neschopnosť sa sústrediť na konkrétnu činnosť. Tá sa zhoršuje tým viac, čím viac sa na ňu osoba zameriava, a taktiež, čím viac sa bráni rozptyľovaniu z okolia. Napriek všetkým zábranám sa pacienti veľmi rýchlo dajú zviesť na inú činnosť alebo tému.

Nesústredenosť je úzko spätá a spôsobuje neorganizovanosť, ako doma, tak na pracovisku, zábudlivosť a nedochvíľnosť.

To sa prejavuje napríklad:

Kancelárskym stolom plným papierikov a odkazov,
meškaním do práce,
alebo na pracovné stretnutia,
neschopnosťou počúvať,
prílišnou zábudlivosťou
a v konečnom dôsledku i 
spomalenosťou + neefektívnosťou v práci.

Porucha pozornosti môže dospelému jedincovi spôsobiť veľké problémy hlavne v práci, pretože doma sú to členovia rodiny schopný tolerovať, v práci však nie.

Pre zamestnávateľa je takýto zamestnanec nezodpovedný - zamestnanec. Preto u pacientov s ADHD vidíme častejšie striedanie zamestnaní ako u ostatných ľudí.

 

Impulzívnosť sa vekom môže zhoršovať

Pre ADHD v dospelom veku je veľmi typická taktiež impulzívnosť (vznietlivosť, prudkosť). Je to charakterová črta, alebo typ správania u emocionálne nestabilných osôb so zníženou kontrolou impulzov.

Tí vykonávajú neuvážené a niekedy aj pre nich samých nepredvídateľné činy bez rozmyslenia, s tendenciou až k agresivite.

Navonok sa impulzívny typ ľudí prejavuje prchkosťou, zbrklosťou a neuváženým konaním. Zjednodušene sa dá povedať, že ide o osoby, ktoré najskôr konajú a potom rozmýšľajú. Aj keď sa takáto situácia môže stať komukoľvek, u týchto pacientov to je pravidlom.

Pri impulzívnej reakcii je normálne, že chorý skáče do reči ostatným, no nie len to, dokonca má nevhodné, až urážlivé poznámky.

Často krát vyvoláva konflikty a ich pričinením sa dostáva do potýčky so zákonom.

Zaujímavé:
Nie všetci impulzívny jedinci majú automaticky ADHD. Už dlhšiu dobu si niektorí lekári z odboru neurológie spájali impulzívnosť so zníženou hladinou serotonínu v ľudskom organizme. Túto teóriu sa podarilo len prednedávnom potvrdiť americko - britským vedcom, ktorí pracovali na spoločnej štúdii. Tú pre laickú verejnosť vysvetlili na veľmi jednoduchom, a každému dobre známom príklade.
Tým je hlad.
Hladný človek má nižšiu hladinu serotonínu ako sýty.
Zároveň sa u neho zvyšuje impulzívnosť a kontroverzné správanie.

Psychická komorbita sprevádza takmer všetky prípady ADHD v dospelosti

Okrem vyššie uvedenej základnej triády symptómov u pacientov s ADHD je dospelý pacient trýznený aj psychickými poruchami, ktoré prebiehajú na základe progresie neliečenej hyperaktivity. Tie sa v úvode javia iba ako vyčerpanosť a únava, a sú mylne pripisované pracovnému zaťaženiu, alebo inému dôvodu.

Pokiaľ sa nepríde na príčinu problému, tak hrozí, že sa stav vystupňuje a objavia sa úzkostidepresie. Tie umocnia primárnu únavu a pacient sa dostáva do bludného kruhu, z ktorého je ťažká cesta von.

Môže sa dostaviť až syndróm vyhorenia končiaci suicídom, prípadne sa objavia iné psychiatrické poruchy.

TIP:
Chronický únavový syndróm nie je len bežnou únavou
Syndróm vyhorenia. Máte ho aj vy? Urobte si online test

Či už vplyvom psychických komorbíd alebo bez ich vplyvu, je preukázané, že u týchto pacientov je vyššia závislosť od alkoholu, dokonca od psychotropných látok.

 

Je možné ju liečiť? Čo hrozí neliečeným pacientom?

Rovnako ako aj u detí je možné liečiť príznaky ADHD liekmi, no dôraz sa kladie skôr na psychoterapiu. Psychoterapia má v posledných rokoch prednosť pred farmakoterapiou väčšiny psychiatrických porúch, nie iba hyperaktivity.

 

Psychoterapia: číslo jeden v liečbe ADHD

Terapia za prítomnosti psychológa alebo psychiatra sa robieva individuálne, ale aj v skupinách.
Zameriava sa na diagnostiku a rozbor vnímania a správania sa konkrétneho pacienta, a na zachytenie spúšťačov tohto neželaného chovania.

Jej cieľom je eliminácia spúšťajúcich faktorov, ich spochybnenie a motivácia chorého k normálnym prejavom správania a reagovania.
Tá sa dá dosiahnuť vytvorením nových spôsobov správania alternatívnymi metódami.

 

Lieky sa odporúčajú len v nezvládnuteľných prípadoch

Cieľom liekovej terapie je tlmiť príznaky u pacienta s ADHD. Paradoxne nejde o lieky s tlmivými účinkami, ale o lieky, ktoré aktivujú činnosť jeho mozgu - psychostimulanciá.

Pomáhajú mu sústrediť sa a tým žiť plnohodnotnejšie vo viacerých oblastiach života.
Psychostimulačný účinok spočíva v úprave deficitu dopamínergického a noradrenergického systému v centrálnej nervovej sústave.

Väčšina týchto nootropných liekov je viazaná na lekársky predpis. Je to napríklad Exelon, Mantomed, Aspendos, Yasnal, Ristidic, Galantamin Cavinton, Ebixa, Donesyn, Donepezil, Pirabene, Tebokan a iné preparáty.

Je možné si niektoré druhy zakúpiť voľne v lekárni ako napríklad Nootropil, Piracetam, alebo veľmi známy liek, často používaný aj na liečbu dementných stavov - Lucetam.

 

K čomu sú neliečený pacienti s ADHD náchylnejší?

Dôležité upozornenie: ADHD sa vekom zmierňuje, vo väčšine prípadov pretrváva len vnútorný nepokoj, prílišná podnikavosť, zanietenosť , alebo sklon k riskantnejším aktivitám.

Problémy s učením, nevyužitý potenciál

Pacienti túto poruchu v dospelosti nezískajú, ale si ju prinesú z detstva. V priemere asi 60% detských pacientov trpí ADHD aj v dospelosti. Práve to je dôvodom prvého závažného problému, a tým je:

Nedostatočné vzdelanie.

Školská nepozornosť a nedisciplinovanosť spôsobuje zlý prospech v základnej škole, neskôr v strednej, a ak sa podarí aj v ostatných štúdiách. Častým fenoménom je predčasný odchod alebo vylúčenie zo školy.

Dôvodom nie je nízke IQ, ale nevyužitý potenciál.

 

Nezamestnanosť, problémy nájsť si prácu

Nedostatočné vzdelanie ide ruka v ruke s neskorším zaradením do pracovného pomeru. Hyperaktívny ľudia nie len že striedajú zamestnania, ale tiež majú problém zo získaním a udržaním zamestnania.

Tieto problémy nespôsobuje len zlá organizácia práce a neefektívnosť, ale aj impulzívne správanie, ktoré naštrbuje vzťahy s nadriadeným a s ostatnými kolegami.

 

Nedostatok financií, chudoba

Nie nadarmo sa hovorí: „bez práce nie sú koláče”. Platí to aj v tomto prípade. Nezamestnanosť a nestálosť v zamestnaní má za následok nedostatok finančných prostriedkov.

A bohužiaľ, nie len v dnešnej dobe, ale aj v minulosti, ten kto nemá peniaze, nemôže viesť  plnohodnotný a bezproblémový život. I keď problémy sa nájdu vždy.

 

Zlá socializácia a medziľudské vzťahy

Ďalším závažným aspektom je zlá socializácia a medziľudské vzťahy. Arogancia, posmešky, konflikty a agresivita sú ľudské vlastnosti, ktoré ak sa prejavia naplno, spôsobujú nedostatok kamarátov, známych, vyčlenenie z kolektívu, zamestnania a sú častou príčinou rozvodov.

Neznamená to však, že pacienti s ADHD sú automaticky osamotené bytosti.

 

Psychické ťažkosti, závislosti

V prípade, že chorí nedokážu tlmiť svoje správanie, či už s pomocou, alebo bez nej, môžu mať v oblasti medziľudských vzťahov vážne ťažkosti, a neraz bývajú odmietaní inými ľuďmi.

Uzatvárajú sa do seba, často trpia depresiami (až 40%),
úzkostnými stavmi (až 35%),
panickou poruchou,
poruchami nálad (afektívne poruchy),
prípadne hraničnou poruchou osobnosti.
Táto nevyrovnanosť a smútok ich nabáda k agresivite.

Správanie, konanie a nedostatok financií, ktorý býva spojený aj s prepadnutím sa do spodnej spoločenskej vrstvy, a s abúzom alkoholu a drog (až 10%), ich neraz dovedie až na hranu zákona.

Časté sú krádeže, hazard, konflikty, prepadnutia a ublíženia na zdraví.

Zvýšené podieľanie sa na kriminalite potvrdil aj výskum lekárov zo Švédska. U liečených pacientov sa počet znížil až o 35%.

Sexualita, pohlavne prenosné ochorenia

Po sexuálnej stránke sú náruživejší, tvrdší a majú sklon k striedaniu sexuálnych partnerov. Aj preto je u nich vyšší výskyt neželaných tehotenstiev, interupcií a v neposlednom rade aj sexuálne prenosných ochorení.

TIP: Pohlavné choroby v lete, nebezpečenstvo sexturizmu

Nesústredenosť zvyšuje množstvo úrazov a nehôd

Vyššia býva aj chorobnosť a úrazovosť. Jednak je to spôsobené predchádzajúcimi faktormi (pády počas alkoholového opojenia, úrazy vyvolané konfliktami), alebo zlou sústredenosťou pri rôznych činnostiach.

Jednou z nich je aj vedenie motorového vozidla. Nesústredenosť a rýchla jazda si berie svoju daň.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Naposledy aktualizované 29.08.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aký respirátor je účinný proti koronavírusu / COVID-19? Je potrebná ochrana FFP1, FFP2 či FFP3? Alebo postačuje maska? Aký respirátor je účinný proti koronavírusu / COVID-19? Je potrebná ochrana FFP1, FFP2 či FFP3? Alebo postačuje maska?

SARS-CoV-2 sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Z infikovaného človeka do zdravého organizmu preniká dýchacími cestami v podobe drobných kvapôčok. Aký respirátor nás dokáže ochrániť?

Nový koronavírus: COVID-19 na Slovensku (priebežne aktualizované informácie + 23 nových prípadov) Nový koronavírus: COVID-19 na Slovensku (priebežne aktualizované informácie + 23 nových prípadov)

Nový koronavírus sa šíri a nevyhlo sa mu ani Slovensko. Ako ide čas...

Koronavírus COVID-19: Kedy bude nová účinná vakcína? Aké lieky sa používajú teraz? Koronavírus COVID-19: Kedy bude nová účinná vakcína? Aké lieky sa používajú teraz?

O vytvorenie vakcíny účinnej proti novému koronavírusu COVID-19 sa snažili početné tímy vedcov a výskumníkov na celom svete. Cieľom bolo nie len vytvorenie očkovacej látky, ale...

Ako dlho prežije nový koronavírus na plaste, papieri či na mobile, iných povrchoch a vo vzduchu? Ako dlho prežije nový koronavírus na plaste, papieri či na mobile, iných povrchoch a vo vzduchu?

Vieme, ako dlho prežije nový koronavírus na rozličných povrchoch? Môžeme sa nakaziť jediným dotykom o kontaminovaný predmet? (+ infografika)

Aký je priebeh ochorenia pri Koronavíruse COVID-19? Plus typické a menej časté príznaky Aký je priebeh ochorenia pri Koronavíruse COVID-19? Plus typické a menej časté príznaky

Nový koronavírus spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Poznáme jeho typické príznaky, možné scenáre priebehu i dobu liečby.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.