späť na zoznam článkov

Je hyperaktivita v dospelosti prínosom, či problémom?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Je hyperaktivita v dospelosti prínosom, či problémom?
Zdroj foto: Getty images

Pripustiť si, že dieťa je hyperaktívne nie je také ťažké, ako pripustiť si, že by sme touto poruchou mohli trpieť my sami. ADHD v dospelosti nie je mýtus ale fakt. Problémom je, že v tomto veku na diagnózu tohto typu nemyslíme.


ADHD, alebo hyperaktivita nie je nedostatok disciplíny, ale neurobiologické ochorenie spôsobené nerovnováhou určitých chemických látok v mozgu. Tie majú značný vplyv na kontrole aktivity.

Prejavuje sa poruchou pozornosti, hyperaktivitou a zvýšenou impulzívnosťou. 

Deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou sa často javia, a sú považované za „neposlušné”. V detskom veku sa naň v posledných rokoch veľmi často myslí, za to v dospelosti vôbec.

Toto ochorenie je mylne pripisované iba detským pacientom, ktorý z neho tak povediac vyrastú.

Ale je tomu skutočne tak ako sa väčšina ľudí domnieva?

TIP: Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD?

Ako je to s ADHD a dopspelými jedincami?

Hyperaktivitu, problémy s pozornosťou a imulzívnosťou a následnú úzkosť a depresiu neraz pripisujeme nadmernému stresu, ktorý sa stáva bežnou rutinou každého jedinca v rozvinutých krajinách.

No v skutočnosti sa vôbec nemusí jednať o stres a vyčerpanie!

Môže to byť ADHD, ktorým trpia približne 4% dospelej populácie

ADHD je obzvlášť rizikovým ochorením pre dospelých ľudí. Podľa odborníkov má vysokú psychiatrickú komorbitu, teda prítomnosť viacerých psychiatrických ochorení súčasne s primárnou diagnózou hyperaktivity, pričom tie majú vplyv na základné ochorenie.

Pridružené úzkostné a depresívne stavy dokonca ADHD veľmi často prekrývajú. Pacient prichádza na ambulanciu praktického lekára v presvedčení, že je prepracovaný, a preto aj trochu depresívny.

Ale čo ak to tak v skutočnosti vôbec nie je?

U dospelých osôb je diagnostika ADHD omnoho zložitejšia ako u detí z viacerých dôvodov.
Ide o ochorenie, ktoré sa nedá zistiť len tak, napríklad odberom krvi.
Základným aspektom je anamnéza z detstva a symptomatológia, ktorá je často prekrývaná psychickými prejavmi.
Navyše sa dospelí jedinci len ťažko zmierujú s touto diagnózou, preto si ochorenie nepriznávajú a nevyhľadávajú pomoc.

.

Ako sa prejavuje hyperaktivita v dospelosti?

ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) je neurovývojové ochorenie zo základnou triádou symptómov (porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzívnosť).

Vzniká na genetickom podklade, čo znamená, že sa s ňou pacient už narodí.

Porucha pretrváva až do neskorej dospelosti, kedy sú príznaky rovnaké ako u detí, môžu byť miernejšie, a ich odlišnosť je iba subjektívna so zreteľom na rozdielnosť vyjadrovania sa v rôznych vekových skupinách.


Navyše sú prejavy ADHD v pozadí prekryté depresiou, úzkosťou alebo závislosťou od alkoholu. A práce toto sú pravé príčiny vyhľadania lekárskej pomoci.

U dospelých hyperaktívnych pacientov sa veľmi často objavuje tzv. denné snenie, kedy svojmu imaginárnemu svetu venujú počas snívania veľa času.
Taktiež sú pozorované prokrastinácie, čo znamená odkladanie dôležitých úloh a činností na neskôr (na poslednú chvíľu). Nie je to však záležitosťou lenivosti ale psychiky. Namiesto dôležitých záležitostí, vykonávajú množstvo tých nepodstatných.

Tabuľka so základnou symptomatológiou ADHD u detí a dospelých

  Prejavy ktoré sú v popredí Prejavy, ktoré sú skryté
Detský pacient s ADHD
 • porucha sústredenia
 • neposednosť a hyperaktivita
 • vzpieranie sa
 • vydobýjanie si vecí plačom
 • iné psychické poruchy
Dospelý pacient s ADHD
 • únava, vyčerpanosť
 • úzkostná porucha
 • depresia
 • abúzus alkoholu a psychotropných látok
 • porucha sústredenia
 • hyperaktivita
 • impulzívnosť

 

Hyperaktívna porucha sa vekom zmierňuje

Hperaktivita sa v dospelosti v istom zmysle prejavuje podobne ako u detského pacienta. Chorý je neposedný a nevydrží dlho na jednom mieste. Má neustále nutkanie pohybu, a ak aj musí stáť alebo sedieť, napríklad na pracovisku, tak minimálne mení polohy, poklepkáva prstami po stole, pohybuje a podupkáva dolnými končatinami pod stolom.

Nie je schopný ani dlhšieho relaxu.

Väčšina ľudí s touto poruchou veľa športuje, prípadne má viacero voľno časových aktivít ako sú pravidelné túry, behanie, bicyklovanie a iné.

Niektorí opovážlivci, ktorým to nestačí, majú v obľube aj adrenalínové športy, ako napríklad let balónom či lietadlom, skok s padákom, tandemový zoskok, paragliding alebo bangee jumping.

Dospelý pacienti s ADHD veľmi často a veľa rozprávajú, teda lepšie povedané nezavrie sa im pusa. Takýchto ľudí je niekedy ťažké prerušiť a zapojiť sa do konverzácie, pretože vlastne vedú monológ, keď si kladú otázky a zväčša si na ne aj odpovedajú. Mimo spoločnosti neraz komentujú to, čo práve robia.

V prípade dlhšie trvajúceho „núteného pokoja” je na rozdiel od detí, dospelý často nepokojnýnervózny.

 

Porucha pozornosti pretrváva v rovnakej miere aj v dospelosti

Porucha pozornosti by sa u zrelého človeka dala zaškatuľkovať do jedného slova a tým je CHAOS.

Presne to spôsobuje neschopnosť sa sústrediť na konkrétnu činnosť. Tá sa zhoršuje tým viac, čím viac sa na ňu osoba zameriava, a taktiež, čím viac sa bráni rozptyľovaniu z okolia. Napriek všetkým zábranám sa pacienti veľmi rýchlo dajú zviesť na inú činnosť alebo tému.

Nesústredenosť je úzko spätá a spôsobuje neorganizovanosť, ako doma, tak na pracovisku, zábudlivosť a nedochvíľnosť.

To sa prejavuje napríklad:

Kancelárskym stolom plným papierikov a odkazov,
meškaním do práce,
alebo na pracovné stretnutia,
neschopnosťou počúvať,
prílišnou zábudlivosťou
a v konečnom dôsledku i 
spomalenosťou + neefektívnosťou v práci.

Porucha pozornosti môže dospelému jedincovi spôsobiť veľké problémy hlavne v práci, pretože doma sú to členovia rodiny schopný tolerovať, v práci však nie.

Pre zamestnávateľa je takýto zamestnanec nezodpovedný - zamestnanec. Preto u pacientov s ADHD vidíme častejšie striedanie zamestnaní ako u ostatných ľudí.

 

Impulzívnosť sa vekom môže zhoršovať

Pre ADHD v dospelom veku je veľmi typická taktiež impulzívnosť (vznietlivosť, prudkosť). Je to charakterová črta, alebo typ správania u emocionálne nestabilných osôb so zníženou kontrolou impulzov.

Tí vykonávajú neuvážené a niekedy aj pre nich samých nepredvídateľné činy bez rozmyslenia, s tendenciou až k agresivite.

Navonok sa impulzívny typ ľudí prejavuje prchkosťou, zbrklosťou a neuváženým konaním. Zjednodušene sa dá povedať, že ide o osoby, ktoré najskôr konajú a potom rozmýšľajú. Aj keď sa takáto situácia môže stať komukoľvek, u týchto pacientov to je pravidlom.

Pri impulzívnej reakcii je normálne, že chorý skáče do reči ostatným, no nie len to, dokonca má nevhodné, až urážlivé poznámky.

Často krát vyvoláva konflikty a ich pričinením sa dostáva do potýčky so zákonom.

Zaujímavé:
Nie všetci impulzívny jedinci majú automaticky ADHD. Už dlhšiu dobu si niektorí lekári z odboru neurológie spájali impulzívnosť so zníženou hladinou serotonínu v ľudskom organizme. Túto teóriu sa podarilo len prednedávnom potvrdiť americko - britským vedcom, ktorí pracovali na spoločnej štúdii. Tú pre laickú verejnosť vysvetlili na veľmi jednoduchom, a každému dobre známom príklade.
Tým je hlad.
Hladný človek má nižšiu hladinu serotonínu ako sýty.
Zároveň sa u neho zvyšuje impulzívnosť a kontroverzné správanie.

Psychická komorbita sprevádza takmer všetky prípady ADHD v dospelosti

Okrem vyššie uvedenej základnej triády symptómov u pacientov s ADHD je dospelý pacient trýznený aj psychickými poruchami, ktoré prebiehajú na základe progresie neliečenej hyperaktivity. Tie sa v úvode javia iba ako vyčerpanosť a únava, a sú mylne pripisované pracovnému zaťaženiu, alebo inému dôvodu.

Pokiaľ sa nepríde na príčinu problému, tak hrozí, že sa stav vystupňuje a objavia sa úzkostidepresie. Tie umocnia primárnu únavu a pacient sa dostáva do bludného kruhu, z ktorého je ťažká cesta von.

Môže sa dostaviť až syndróm vyhorenia končiaci suicídom, prípadne sa objavia iné psychiatrické poruchy.

TIP:
Chronický únavový syndróm nie je len bežnou únavou
Syndróm vyhorenia. Máte ho aj vy? Urobte si online test

Či už vplyvom psychických komorbíd alebo bez ich vplyvu, je preukázané, že u týchto pacientov je vyššia závislosť od alkoholu, dokonca od psychotropných látok.

 

Je možné ju liečiť? Čo hrozí neliečeným pacientom?

Rovnako ako aj u detí je možné liečiť príznaky ADHD liekmi, no dôraz sa kladie skôr na psychoterapiu. Psychoterapia má v posledných rokoch prednosť pred farmakoterapiou väčšiny psychiatrických porúch, nie iba hyperaktivity.

 

Psychoterapia: číslo jeden v liečbe ADHD

Terapia za prítomnosti psychológa alebo psychiatra sa robieva individuálne, ale aj v skupinách.
Zameriava sa na diagnostiku a rozbor vnímania a správania sa konkrétneho pacienta, a na zachytenie spúšťačov tohto neželaného chovania.

Jej cieľom je eliminácia spúšťajúcich faktorov, ich spochybnenie a motivácia chorého k normálnym prejavom správania a reagovania.
Tá sa dá dosiahnuť vytvorením nových spôsobov správania alternatívnymi metódami.

 

Lieky sa odporúčajú len v nezvládnuteľných prípadoch

Cieľom liekovej terapie je tlmiť príznaky u pacienta s ADHD. Paradoxne nejde o lieky s tlmivými účinkami, ale o lieky, ktoré aktivujú činnosť jeho mozgu - psychostimulanciá.

Pomáhajú mu sústrediť sa a tým žiť plnohodnotnejšie vo viacerých oblastiach života.
Psychostimulačný účinok spočíva v úprave deficitu dopamínergického a noradrenergického systému v centrálnej nervovej sústave.

Väčšina týchto nootropných liekov je viazaná na lekársky predpis. Je to napríklad Exelon, Mantomed, Aspendos, Yasnal, Ristidic, Galantamin Cavinton, Ebixa, Donesyn, Donepezil, Pirabene, Tebokan a iné preparáty.

Je možné si niektoré druhy zakúpiť voľne v lekárni ako napríklad Nootropil, Piracetam, alebo veľmi známy liek, často používaný aj na liečbu dementných stavov - Lucetam.

 

K čomu sú neliečený pacienti s ADHD náchylnejší?

Dôležité upozornenie: ADHD sa vekom zmierňuje, vo väčšine prípadov pretrváva len vnútorný nepokoj, prílišná podnikavosť, zanietenosť , alebo sklon k riskantnejším aktivitám.

Problémy s učením, nevyužitý potenciál

Pacienti túto poruchu v dospelosti nezískajú, ale si ju prinesú z detstva. V priemere asi 60% detských pacientov trpí ADHD aj v dospelosti. Práve to je dôvodom prvého závažného problému, a tým je:

Nedostatočné vzdelanie.

Školská nepozornosť a nedisciplinovanosť spôsobuje zlý prospech v základnej škole, neskôr v strednej, a ak sa podarí aj v ostatných štúdiách. Častým fenoménom je predčasný odchod alebo vylúčenie zo školy.

Dôvodom nie je nízke IQ, ale nevyužitý potenciál.

 

Nezamestnanosť, problémy nájsť si prácu

Nedostatočné vzdelanie ide ruka v ruke s neskorším zaradením do pracovného pomeru. Hyperaktívny ľudia nie len že striedajú zamestnania, ale tiež majú problém zo získaním a udržaním zamestnania.

Tieto problémy nespôsobuje len zlá organizácia práce a neefektívnosť, ale aj impulzívne správanie, ktoré naštrbuje vzťahy s nadriadeným a s ostatnými kolegami.

 

Nedostatok financií, chudoba

Nie nadarmo sa hovorí: „bez práce nie sú koláče”. Platí to aj v tomto prípade. Nezamestnanosť a nestálosť v zamestnaní má za následok nedostatok finančných prostriedkov.

A bohužiaľ, nie len v dnešnej dobe, ale aj v minulosti, ten kto nemá peniaze, nemôže viesť  plnohodnotný a bezproblémový život. I keď problémy sa nájdu vždy.

 

Zlá socializácia a medziľudské vzťahy

Ďalším závažným aspektom je zlá socializácia a medziľudské vzťahy. Arogancia, posmešky, konflikty a agresivita sú ľudské vlastnosti, ktoré ak sa prejavia naplno, spôsobujú nedostatok kamarátov, známych, vyčlenenie z kolektívu, zamestnania a sú častou príčinou rozvodov.

Neznamená to však, že pacienti s ADHD sú automaticky osamotené bytosti.

 

Psychické ťažkosti, závislosti

V prípade, že chorí nedokážu tlmiť svoje správanie, či už s pomocou, alebo bez nej, môžu mať v oblasti medziľudských vzťahov vážne ťažkosti, a neraz bývajú odmietaní inými ľuďmi.

Uzatvárajú sa do seba, často trpia depresiami (až 40%),
úzkostnými stavmi (až 35%),
panickou poruchou,
poruchami nálad (afektívne poruchy),
prípadne hraničnou poruchou osobnosti.
Táto nevyrovnanosť a smútok ich nabáda k agresivite.

Správanie, konanie a nedostatok financií, ktorý býva spojený aj s prepadnutím sa do spodnej spoločenskej vrstvy, a s abúzom alkoholu a drog (až 10%), ich neraz dovedie až na hranu zákona.

Časté sú krádeže, hazard, konflikty, prepadnutia a ublíženia na zdraví.

Zvýšené podieľanie sa na kriminalite potvrdil aj výskum lekárov zo Švédska. U liečených pacientov sa počet znížil až o 35%.

Sexualita, pohlavne prenosné ochorenia

Po sexuálnej stránke sú náruživejší, tvrdší a majú sklon k striedaniu sexuálnych partnerov. Aj preto je u nich vyšší výskyt neželaných tehotenstiev, interupcií a v neposlednom rade aj sexuálne prenosných ochorení.

TIP: Pohlavné choroby v lete, nebezpečenstvo sexturizmu

Nesústredenosť zvyšuje množstvo úrazov a nehôd

Vyššia býva aj chorobnosť a úrazovosť. Jednak je to spôsobené predchádzajúcimi faktormi (pády počas alkoholového opojenia, úrazy vyvolané konfliktami), alebo zlou sústredenosťou pri rôznych činnostiach.

Jednou z nich je aj vedenie motorového vozidla. Nesústredenosť a rýchla jazda si berie svoju daň.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Naposledy aktualizované 29.08.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy? Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy?

Slnko je zdrojom energie, zahrieva nás a dobíja. V lete si doprajeme viac odpočinku. Prirodzene. Avšak, v tomto období sa typicky zvyšuje úrazovosť či výskyt niektorých ochorení. Na aké...

Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie , vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať...

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 6. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 6. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 6. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 6. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.