späť na zoznam článkov

Nestrácajte čas, chráňte svoju pečeň! Ako sa o pečeň starať?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Nestrácajte čas, chráňte svoju pečeň! Ako sa o pečeň starať?
Zdroj foto: Getty images

Pečeň je životne dôležitý orgán s obrovskou regeneračnou schopnosťou. Napriek schopnosti regenerácie je denne zaťažovaná z vonka, a preto je dôležité ju chrániť a pravidelne detoxikovať.


Je na mieste zvýšená pozornosť o funkciu pečene? Verte, že áno. 
Ako sa o pečeň starať?
Čo jej škodí a čo naopak prospieva
Spoznajte jej funkciu a príznaky zlyhania.

Orgán nenahraditeľný pre život človeka

Pečeň zohráva v ľudskom tele nenahraditeľnú úlohu. Jej menšie poškodenie je do určitej miery telo schopné zvládnuť, pretože pečeň má schopnosť regenerácie a obnovy. Väčšie poškodenie sa bez vhodného darcu na transplantáciu končí smrťou.

Zaujímavé:
Podľa starej gréckej povesti ujedal každý deň z pečene Prométea orol.
Napriek tomu ten zostal nažive, pretože jeho pečeň sa dokázala počas noci zregenerovať natoľko, aby v nasledujúci deň opäť orla nasýtila.

K poškodeniu pečene dochádza vplyvom rôznych látok aj patogénov

Najväčším zlom pre pečeň je alkohol, taktiež drogy, chronické užívanie niektorých liekov, ale aj niektoré byliny či huby.
Pri drogách je nebezpečenstvo ukryté nie len v samotnej toxicite konkrétnej látky, ale aj v spôsobe jej aplikácie (nesterilné injekčné striekačky).
Tieto látky alebo ich metabolity môžu mať na vašu pečeň katastrofálny dopad.

TIP: Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť?

Nepijete, neberiete drogy ani žiadne škodlivé látky, a napriek tomu máte chorú pečeň?
Pečeň môže byť poškodená aj rôznymi ochoreniami, spôsobenými vírusovými ale aj bakteriálnymi agens.
Tie sa do tela dostávajú rôznymi cestami. Najčastejšie cez ústa pri nedostatočnej hygiene.

TIP: Žltačka typu A a nedostatočná hygiena

Obnova pečene a jej funkcií je možná

Pri menšom poškodení pečene je regenerácia dostačujúca, pri závažnejších poškodeniach nie. Fakt, že pečeň sa dá do istej miery obnoviť, vnáša nádej pacientom s jej ochorením. 

Ochrana pečene spočíva v eliminácii príjmu látok pre pečeň škodlivých, a naopak v dostatočnom príjme látok pre pečeň prospešných.
V liečbe teda zohráva najväčšiu úlohu eliminácia všetkých rizikových faktorov, detoxikácia a samozrejme v neposlednom rade farmakologická liečba.

Pečeň zohráva v tele viacero významných úloh

Pečeň je jeden zo štyroch životne dôležitých orgánov - mozog, srdce, pľúca, pečeň. Má všestranné využitie a možno ju nazvať aj energetickou továrňou ľudského organizmu.

Základné funkcie pečene:

 • zohráva významnú úlohu pri metabolizme cukrov, tukov, bielkovín, aminokyselín a purínov
 • vytvára zásoby dôležitých látok ako sú vitamíny, železo, minerály, či glykogén
 • zúčastňuje sa na tvorbe niektorých hormónov a enzýmov
 • má dôležitú úlohu pri hospodárení s vodou
 • odstraňuje z tela nepotrebné, ale aj nebezpečné látky, a to odpadové produkty metabolizmu, žlčové farbivo, cholesterol, toxíny, ťažké kovy
 • ovplyvňuje zrážanlivosť krvi, podieľa sa na krvotvorbe 
 • podieľa sa na termoregulácii - regulácia a udržiavanie telesnej teploty

Úloha pečene v ľudskom organizme je teda nenahraditeľná. Žiadny iný orgán ju nedokáže suplovať. Pri jej závažnom poškodení je neraz jedinou možnosťou prežitia transplantácia pečene.

 

Pečeň má do istej miery schopnosť regenerácie

Akýkoľvek patologický proces, akékoľvek poškodenie pečene, spôsobuje rozpad buniek.
Z rozpadnutých buniek sa uvoľňujú molekuly a bielkoviny, ktoré sa stávajú spúšťačom celého regeneračného procesu.
Hybnou silou je mitochondriálna DNA buniek s geneticky podmienenou pamäťou. Pamäť je základným princípom ich ďalšej obnovy a rastu.

Dôležité:
Treba mať na pamäti, že obnova pečeňových buniek je síce možná, ale nikdy nie plnohodnotná.
Tvoria sa náhradné uzly a jazvy. 

Vyhýbajte sa látkam, ktoré ničia pečeň

Keď niekto povie chorá pečeň, väčšina z nás si predstaví alkohol. Alkohol je v ochoreniach pečene zásadný, pretože ju bez pochýb poškodzuje, ale ani z ďaleka nie je jediný.

Ostatné látky ničiace pečeň sú menej pretriasané internetom, a preto verejnosť málokedy tuší, že aj tie sú nebezpečné.

 

Alkohol vašu pečeň pomaly zabíja, nepite ho!

Väčšina látok je metabolizovaná práve v pečeni. Rovnako tak je to aj s alkoholom. Všetok požitý alkohol sa metabolizuje práve tam, a zároveň má  negatívny dopad na pečeň. Len minimálne množstvo alkoholu je vylučované obličkami, pľúcami a kožou.

TIP: Viete, ako vplýva alkoholizmus na vaše zdravie?

Na metabolizovanie všetkých prijatých látok sú dôležité enzýmy, ktoré ich odbúravajú. Metaloenzým metabolizujúci alkohol sa nazýva alkoholdehydrogenáza (ADH).


ADH katalyzuje alkohol na acetaldehyd, ktorý sa ďalej transformuje na kyselinu octovú, a tá na menšie molekuly. Tieto molekuly sú neškodné a ich koncovým metabolitom je voda oxid uhličitý.
Pri nadmernom a pravidelnom pití je samozrejme nedostatok ADH, respektíve ADH ho také množstvo nestíha metabolizovať.


To znamená, že väčšina alkoholu sa neodbúra dostatočne rýchlo a spôsobuje väzivovú prestavbu pečene - cirhózu.

Zaujímavé:
Alkohol spôsobuje vyše 200 rôznych ochorení, vrátane ochorenia pečene.
Všeobecne sa považuje  za tretí rizikový faktor morbidity a mortality, pričom v stredných a nízkych vrstvách sa považuje dokonca za prvý.

Bezpečná denná dávka alkoholu pre pečeň neexistuje, a už 25g denne výrazne zvyšuje riziko cirhózy pečene a u žien aj riziko vzniku rakoviny prsníka.

U mužov spôsobuje cirhózu denný príjem 0,7l 10 až 12% alkoholu po dobu 20 rokov.
U žien počas rovnako dlhého obdobia stačí už 0,2l 10 až 12% alkoholu.
Samozrejme ide iba o odhad a každý jednotlivec znesie rozdielne množstvo. 

 

Drogy a poškodenie pečene. Je to možné?

Drogy svoju obeť pomaly a iste ničia. Závislosti na rôznych typoch drog sa zväčša končia tragicky. Bez ohľadu na konkrétny typ, majú široké spektrum pôsobnosti.
Bezprostredne po užití ovplyvňujú psychický stav chorého. Pri chronickom užívaní sú zmeny psychiky trvalé (schizofrénia, paranoidná psychóza, halucinácie rôzneho typu).

Chronický abúzus drog ale spôsobuje aj poškodenie rôznych orgánov. V prvom rade nastáva poškodenie srdca, ciev, pľúc a mozgu, no výnimkou nie je ani pečeň.

TIP: Žltačka a spôsoby prenosu

Priame a nepriame poškodenie pečene:

 1. k poškodeniu pečene drogami dochádza priamo jej toxickým účinkom
 2. k poškodeniu pečene nepriamo vedie aj nesterilná a nesprávna aplikácia psychoaktívnej látky

Najčastejšie poškodenie pečene jednotlivými typmi drog

Drogy opiátového typu u konzumentov opiátov, prevažne heroínu, zvyšujú výskyt najmä chronických zápalových ochorení pečene ako sú hepatitída typu B a C. Deje sa tak pri spoločnom používaní injekčných ihiel viacerými narkomanmi.

Pri amfetamínoch treba brať na zreteľ skutočnosť, že pri tomto type drog dochádza u závislého jedinca k potrebe sústavného zvyšovania dávok. Podstatné zvyšovanie dávok vedie k poruchám na úrovni pečeňového a ostatného metabolizmu a k rýchlemu zlyhávaniu pečene ale aj iných orgánov.

Závislosť na halucinogénoch má za následok zápalové poškodenia pečene, ktoré sa líši v porovnaní so zápalmi vyvolanými inými činiteľmi tým, že prebiehajú extrémne rýchlo. To zhoršuje prognózu a liečbu.

Drogy kanabisového typu v pečeni aktivujú CB1, ktorý podporuje rozšírenie ciev a následnú tvorbu ascitu - hromadenie tekutiny v dutine brušnej, steatózu pečene, fibrinogenézu - zväzivovatenie pečene alebo až apoptózu - zánik pečeňových buniek

Zaujímavé:
Drogy sú závažnou problematikou modernej doby, pretože spôsobujú závislosť.
Ak si aj je pacient vedomý, že má napríklad zápal pečene spôsobený drogami, nie je schopný tento stav bez pomoci iných riešiť.

Vysadenie psychoaktívnej látky, alebo jej prudké zníženie u neho spôsobuje abstinenčné príznaky.

 

Lieky nám pomáhajú ale aj škodia

Liek je finálny produkt získaný technologickou úpravou účinnej látky (liečiva) a pomocných látok. Vývoj liečiv a farmaceutických spoločností je na vrchole. Humánne lieky sú používané na liečbu ale aj na diagnostiku širokého spektra ochorení.

Lieky sú primárne vyrobené na to, aby nás pred ochoreniami chránili, a nie ich spôsobovali. Bohužiaľ, nežiaducim, ba dokonca až toxickým účinkom liekov sa nevyhneme.

TIP: Poškodenie pečene alkoholom a liekmi

Vedľajšie účinky liekov:

 1. nežiaduce účinky lieku sa môžu objaviť po požití ktoréhokoľvek lieku. S výnimkou anafylaktickej reakcie nebývajú závažné.
 2. akútne toxické účinky lieku sa zväčša vyskytujú pri nadmernom, jednorazovom užití lieku - intoxikácia (otrava)
 3. chronické toxické účinky lieku vznikajú pri dlhodobom užívaní lieku, alebo viacerých liekov. Poškodzujú jednotlivé orgány.

 

Poliekové poškodenie pečene

K poškodeniu pečene liekmi najčastejšie dochádza pri chronickom užívaní vyšších dávok, alebo viacerých druhov liekov. Akútne poškodenie pečene liekmi vzniká výnimočne, no je o to závažnejšie.
Dochádza k nemu pri zámernom predávkovaní sa - suicídum, alebo ako neúmyselná intoxikácia zo strany pacienta, či lekára (iatrogénne poškodenie).

Tabuľka s poškodeniami pečene vplyvom liekov

Možné poškodenie pečene
Vývoj a prognóza poškodenia/ochorenia Účinná látka lieku (najpoužívanejšie lieky s touto zložkou)
Nekróza (odumretie) pečeňových buniek
 • cirhotická prestavba pečene
 • malá hepatocelulárna nekróza sa reparuje fibrotickou prestavbou pečene
 • veľká hepatocelulárna nekróza končí hepatálnym zlyhaním
 • bolesť brucha
 • ascites
 • ikterus - žltačka
 • ťažká porucha hemokoagulácie
 • hepatálna encefalopatia - poškodenie mozgu
 • zmätenosť, dezorientácia
 • poruchy vedomia
 • smrť
 • paracetamol (paralen, medypirin, ataralgin, coldrex, theraflu, doreta, excedrin, zaldiar ...)
 • nesteroidné antiflogistikum (ibalgin, ibuprofén, MIG 400, acylpyrín, aspirín, diclofenac, indometacín ...)
 • antidepresíva (citalec, seroxat, paretin, remeron, mirzaten, amitriptylin, alventa, agrofan ...)
 • antituberkulotiká (izoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol, streptomycin, amikacin, kapreomycin, ciprofloxacin, prothionamid, cycloserin, terizidon, rifabutin, makrolidy, linezolid ...)
 • antiarytmicum (amiodaron, cordarone)
 • anesteticum (halotan, narcotan)
Cirhóza pečene
 • bolesť brucha
 • ascites
 • ikterus - žltačka
 • ťažká porucha hemokoagulácie
 • hepatálna encefalopatia - poškodenie mozgu
 • zmätenosť, dezorientácia
 • poruchy vedomia
 • smrť
 • antiarytmicum (amiodaron, cordarone)
 • metotrexát (trexan, metoject, metoject PEN)
 • metyldopa (dopegyt)
Fibróza pečene
 • ťažká porucha hemokoagulácie
 • hepatálna encefalopatia - poškodenie mozgu
 • zmätenosť, dezorientácia
 • poruchy vedomia
 • smrť
 • antiarytmicum (amiodaron, cordarone)
 • metotrexát (trexan, metoject, metoject PEN)
 • metyldopa (dopegyt)
Akútna hepatitída
 • celková nevoľnosť, malátnosť
 • nechutenstvo, zvracanie
 • hnačky
 • bolesti brucha
 • ikterus - žltačka
 • ďalší priebeh je ťažké odhadnúť, závisí od viacerých faktorov
 • môže dôjsť a dochádza až k zlyhaniu pečene
 • smrť
 • paracetamol (paralen, medypirin, ataralgin, coldrex, theraflu, doreta, excedrin, zaldiar ...)
 • nesteroidné antiflogistikum (ibalgin, ibuprofén, MIG 400, acylpyrín, aspirín, diclofenac, indometacín ...)
 • anesteticum (halotan, narcotan ...)
 • aniepileptiká (fenytoín, karbamazepín, fenobarbitál ...)
 • antibiotiká (amoxycilin, erytromycín ...)
Chronická hepatitída
 • bolesti brucha
 • ikterus - žltačka
 • cirhóza pečene
 • ascites
 • ťažká porucha hemokoagulácie
 • hepatálna encefalopatia - poškodenie mozgu
 • zmätenosť, dezorientácia
 • poruchy vedomia
 • smrť
 • aniepileptiká (fenytoín, karbamazepín, fenobarbitál ...)
 • antibiotiká (minocyklín ...)
 Fulminantné pečeňové zlyhanie  
 • ťažká porucha hemokoagulácie
 • hepatálna encefalopatia - poškodenie mozgu
 • zmätenosť, dezorientácia
 • poruchy vedomia
 • smrť
 
 • paracetamol (paralen, medypirin, ataralgin, coldrex, theraflu, doreta, excedrin, zaldiar ...)
 • nesteroidné antiflogistikum (ibalgin, ibuprofén, MIG 400, acylpyrín, aspirín, diclofenac, indometacín ...)
 • antidepresíva (citalec, seroxat, paretin, remeron, mirzaten, amitriptylin, alventa, agrofan ...)
 • antituberkulotiká (izoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol, streptomycin, amikacin, kapreomycin, ciprofloxacin, prothionamid, cycloserin, terizidon, rifabutin, makrolidy, linezolid ...)
 • antiarytmicum (amiodaron, cordarone ...)
 • anesteticum (halotan, narcotan ...)
 Hyperplázia pečene
 • nezhubný nádor pečene
 • fibrózna jazva v centre hyperplázie
 • bolesť brucha pri nádore väčších rozmerov
 • útlak žlčových ciest - ikterus
 • riziko krvácania pri jeho ruptúre
 • nebola popísaná zhubná malformácia
 • hormonálna liečba (antikoncepcia)
 Hepatocelulárny adenóm
 • nezhubný nádor pečene
 • bolesť brucha pri nádore väčších rozmerov
 • útlak žlčových ciest - ikterus
 • riziko krvácania pri jeho ruptúre
 • riziko zhubnej malformácie
 • v niektorých prípadoch nutnosť transplantácie
 • hormonálna liečba (antikoncepcia)
 • menej často steroidy
 Hepatocelulárny karcinóm
 • zhubný nádor pečene
 • bolesť brucha pri nádore väčších rozmerov
 • útlak žlčových ciest - ikterus
 • nechutenstvo, úbytok hmotnosti
 • riziko krvácania pri jeho ruptúre
 • ruptúra peritonea
 • peritonitída, akútne brucho
 • horúčka, sepsa
 • hemoragický šok
 • smrť
 • hormonálna liečba (antikoncepcia) 
 • anabolické steroidy (mužské pohlavné hormóny)

 

Vyhýbajte sa sladkostiam a mastným jedlám!

Mysleli ste si, že stravovacie návyky nemajú vplyv na pečeň? Omyl!

Najnebezpečnejšie sú cukry, a hneď po nich tuky.
Obe tieto zložky spôsobujú ochorenie nazývane steatóza pečene.
Steatóza znamená jej „stukovatenie”. Steatóza je metabolické ochorenie pečene, kedy sa v jej okolí nadmerne hromadí a ukladá tuk.


Neskôr sa ukladá aj intracelulárne (vo vnútri buniek).
Vyskytuje sa pri nadmernom príjme tukov ale aj cukrov, keďže väčšina z nich sa metabolizuje priamo v pečeni, kde sa premieňa na tuk.

TIP: Cukor, náš najsladší nepriateľ

Toto ochorenie predstavuje vážny problém, pretože dochádza k prudkému nárastu obezity a to hlavne u detí.
Tie už ovocie a zeleninu nepoznajú, a radšej si doprajú hamburger s hranolčekmi, alebo kalorickú bombu v podobe ovocných džúsov či zmrzliny.

Obezita zvyšuje riziko steatózy pečene nielen u detí, ale aj u dospelých. Samozrejme k jej vzniku prispieva aj alkohol, lieky, diabetes mellitus a iné ochorenia.
Na to, aby sme predišli steatóze pečene by sme sa mali stravovať zdravo, obmedziť príjem hlavne alkoholu, cukrov a v neposlednom rade aj tukov.

 

Čo je pre pečeň prospešné?

Nie nadarmo lekári upozorňujú na zdravú životosprávu, dostatočný príjem tekutín a pravidelný pohyb. O týchto troch základných súčastiach ľudského života sa píše takmer pri každom ochorení, v súvislosti s jeho predchádzaním.

Nie jeden vedec a lekár do dnešnej doby vychádzajú z prírody, preferujú homeopatickú terapiu pred liekovou formou.

Pri ochoreniach pečene by sme tiež mali začať od seba, zmeniť svoje stravovacie návyky. Základom je vynechanie alkoholu, nadmerného príjmu cukrov, tukov a umelých látok, často pridávaných do polotovarov.

Dostatočný príjem tekutín potom pomáha pečeni očistiť nie len ju ale aj celé telo od toxických látok.

Nie nadarmo sa hovorí, že voda je životodárna tekutina

Pri každej detoxikačnej kúre by sme nemali zabudnúť na dostatočný príjem tekutín. Príjem čistej vody, najlepšie s obsahom minerálov, by sme mali počas očisty zdvojnásobiť. Absolútne nevhodné sú sladené nápoje s obsahom fosforečnanov.

Voda pomáha rozpúšťať a odplavovať škodliviny z tela, čím odľahčuje pečeň a podporuje jej správne fungovanie. Detoxikácia prebieha nie len na úrovni pečene ale aj celého tela. Človek sa cíti lepšie, zdravšie, výkonnejšie. Spolu s toxínmi sa odplavuje aj únava a podráždenosť.

Liečivé účinky bylín poznali aj naši predkovia

Pri detoxikácii pečene pomáhajú ovocné a zeleninové šťavy. Najlepšie detoxikačné účinky majú šťavy z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo chlorofylu.
Medzi takéto rastliny patria hlavne „zelené” ako špenát, listový šalát alebo listy púpavy.
Overené sú aj šťavy z červenej repy, mrkvy alebo jabĺk. Nech už budete piť akúkoľvek šťavu, telu neublížite.

Zázrak zvaný pestrec mariánsky

Pestrec mariánsky (Sylibum marianum) je rastlina - bodliak pochádzajúci zo Stredomoria.
V strednej Európe sa voľne nevyskytuje, no možno ho nájsť ako zdomácnenú rastlinu.

Poznali ho už aj ľudia v minulosti (antika), ktorý zväčša konzumovali jeho rozdrvené semená alebo pili výluh z celej rastliny. Semená rastliny sú dodnes považované za najúčinnejší liek na pečeň.

Pestrec obsahuje sylimarín, ktorý sa viaže na membrány hepatocytov (pečeňových buniek) a zabraňuje vzniku škodlivých látok do pečene.
Poškodené pečeňové bunky regeneruje a pôsobí ako jeden z najsilnejších antioxidantov pečene.

V dnešnej dobe sa odporúča práve pacientom s ochorením pečene, alebo v rámci prevencie.
Pestrec pomáha pri steatóze pečene, cirhóze pečene, intoxikácii, alkoholovom poškodení pečene, ale aj pri jej zápalových poškodeniach.

Zaujímavé:
Pestrec mariánsky inhibuje (potláča) rast rakovinotvorných buniek, čím predchádza vzniku rakoviny pečene!

Existujú lieky, ktoré pečeni pomáhajú. Ktoré to sú?

Lieky, doplnky stravy a čaje majú spoločného menovateľa, a tým je už spomínaný pestrec mariánsky.
Keďže sa u nás nevyskytuje, vieme si ho zohnať vo forme kvapiek, výživových doplnkov alebo čajov (Máj, BioCo, Mecsek).

Pozitívne referencie má tinktúra Liverax. Jej zloženie je prevažne z bodliaku pestrec, s vysokým obsahom sylimarínu, ktorý dostatočne chráni pečeň.
Kvapky pomáhajú pri steatóze pečene, pri cirhóze, hepatitíde typu B a C, ale aj pri infekčnej mononukleóze.
Používajú sa ako doplnok stravy v boji proti rakovine pečene.

Zaujímavé:
Konzumácia pestreca mariánskeho, alebo jedného z jeho prípravkov môžu zachrániť život v prípade otravy hubou, konkrétne muchotrávkou zelenou.
Tá ma toxický vplyv na pečeň, a zároveň spôsobuje jej akútne zlyhanie. Pestrec zvyšuje šance otráveného na prežitie.

Vhodné je doplnenie Bifidobacterium bifidum a Lactobacillus plantarum, ktoré sa prirodzene vyskytujú aj v črevnej mikroflóre.
Okrem pozitívneho vplyvu na trávenie, pomáhajú pečeň chrániť pred toxickými vplyvmi a urýchľujú regeneračný proces.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, neprijemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť? Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najznámejšie infekčné...

Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba

Sú malé a nenápadné no napriek tomu môžu spôsobovať svojmu nositeľovi ťažkosti. Reč je o hemoroidoch , rozšírených žilách v oblasti konečníka a análneho (ritného) otvoru - ľudovo...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.