späť na zoznam chorôb

Steatóza pečene: Čo je to, prečo vzniká a ako sa prejavuje? Ako liečiť pečeň?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Steatóza pečene: Čo je to, prečo vzniká a ako sa prejavuje? Ako liečiť pečeň?
Zdroj foto: Getty images

Steatóza pečene je pomerne častá metabolická choroba. Pojem steatóza označuje zvýšený stav hromadenia tuku. Tá sa veľmi často spája s alkoholom. Avšak, ten nie je jedinou príčinou stukovatenia pečene. Nahromadenie tuku má za následok poruchu funkcie tohto dôležitého orgánu.


Charakteristika

Steatóza heparu - pečene sa označuje aj ako stukovatenie pečene. Radí sa medzi metabolické ochorenia. Zo širšieho pohľadu patria choroby pečene do prvej desiatky príčin úmrtia v Európskej únii. Hlavnou skupinou chorôb sú hepatitídy, steatóza, medzi závažné ochorenia patrí cirhóza a najzávažnejšou je rakovina pečene.

Medzi týmito ochoreniami sa dá nájsť súvislosť. Pričom steatóza pečene je dej, pri ktorom sa v nadmernej miere ukladá tukové tkanivo v jej oblasti. Nie len alkohol, a teda alkoholizmus je jedinou príčinou jej vzniku.

TIP: Článok v magazíne Viete, ako vplýva alkoholizmus na zdravie?

Čo je to steatóza?

Pojem steatóza zahŕňa dej, pri ktorom sa vo zvýšenej miere ukladá tuk, a to v podobe drobných kvapiek. Ten sa môže zhromažďovať vo vnútri buniek, čiže intracelulárne, ale aj v ich okolí, teda extracelulárne. Stukovatenie môže byť makroskopické mikroskopické.

 • makroskopické, keď je postihnutý orgán obalený tukom, je žltý až oranžový, pre zvýšené prekrvenie
 • mikroskopické vtedy, ak sú tukové kvapôčky voľne alebo aj obalené membránou vnútri buniek
  • malokvapôčková je viac malých tukových kvapiek v jednej bunke
  • veľkokvapôčková je jedna veľká tuková kvapka, ktorá vypĺňa bunku a vytláča jej jadro

Zvýšená miera ukladania tuku nie je riziková iba pre pečeň. Postihnúť môže aj iné orgány. A to napríklad obličky, srdcový sval, cievy, ale aj žlčník, slezinu či kožu (ako nádorovité útvary kože). Pri poruche metabolizmu tukov sa v pečeňovej bunke nahromadí tuk, následne vzniká tuková dystrofia a porucha funkcie pečeňovej bunky.

K stukovateniu pečene dochádza na základe postihnutia pôvodného pečeňového tkaniva. K hromadeniu tukových častíc v tomto tkanive a následne k narušeniu funkcii. Dochádza k nej pri nadmernom prísune tukov a mastných kyselín do pečene, poruche výdaja tukov z pečene do krvného obehu alebo priamo pri zvýšení hladiny tuku v pečeni.

Steatóza je prvotne reverzibilná, čo znamená, že sa dá odvrátiť a pečeň nebude trvalo poškodená. Avšak, pri pretrvávaní pôsobenia negatívnych faktorov dochádza k ireverzibilným zmenám, čiže k nezvratnému poškodeniu. To vedie k zápalu a k fibróze pečeňového tkaniva. Fibroticky zmenené tkanivo sa označuje ako cirhóza.

A tá je následne rizikom pre vznik rakoviny pečene.

Celková problematika steatózy je zložitá. Avšak, pre zjednodušenie uvediem, že steatóza vzniká ako následok alkoholového poškodenia pečene a druhou skupinou je nealkoholová steatóza. Rozdiel dôležitý pre laika je hlavne v príčinách, ktoré tieto dve skupiny rozdeľujú.

Príčiny

Stukovatenie pečene je teda nadmerné ukladanie tukového tkaniva v pečeni. Tuk negatívne pôsobí na okolité tkanivo a následne narúša jej funkciu. Pečeň je dôležitý orgán a má v tele viacero nenahraditeľných úloh.

Človek nie je bez nej schopný prežiť.

Porucha funkcie pečene vplýva na celý organizmus, pričom neexistuje žiadny náhradný mechanizmus na jej poruchu. Je potrebná pri spracovaní živín, má nezastupiteľnú metabolickú a detoxikačnú funkciu. Slúži aj ako zásobáreň glykogénu, bielkovín a tukov. Počas embryonálneho vývoja slúži na krvotvorbu. Veľmi dôležitou funkciou je tvorba a vylučovanie žlče, ktorá sa využíva pri trávení tukov.

Najčastejšou príčinou steatózy je nadmerný prísun tučných jedál, a teda mastných kyselín, obezita, ale aj náhly úbytok váhy a hladovanie.

Následne alkoholizmus, ale medzi rizikové faktory patria aj cukrovka, vysoký cholesterol, lieky a celkovo zlá životospráva.

Nealkoholová steatóza pečene

Je častým ochorením a už z názvu je zrejmé, že jej príčinou nie je alkohol. Nealkoholová steatóza pečene (NASP) sa označuje aj skratkou NAFLD, čo je z anglického nonalcoholic fatty liver. Jej výskyt sa uvádza v rozmedzí 16 - 23 % dospelej populácie.

Závažnou komplikáciou steatózy pečene je nealkohlová steatohepatitída (NASH), ktorá v približne 25 % smeruje k cirhóze pečene.

Až 40 % ľudí s cirhózou zomiera na zlyhanie funkcie pečene či hepatocelulárny karcinóm.

Tabuľka uvádza rizikové faktory vzniku steatózy pečene

Rizikový faktor Popis
Obezita steatóza je prítomná u všetkých obéznych, a to aj v prípade obezity detí
Cukrovka pri cukrovke II. typu je steatóza pečene zastúpená približne v jednej tretine prípadov
Tukové odchýlky hypertriacylglycerolémia,  hypercholesterolémia
Etnická príslušnosť a rasa častejšie sa vyskytuje u Hispáncov

Najčastejšie príčiny steatózy heparu:

 • metabolický syndróm, a teda aj obezita
 • lieky (kortikosteroidy)
 • kompletná parenterálna výživa (prísun živín mimo tráviaci trakt)
 • vysoko kalorická strava
 • syndróm krátkeho čreva
 • hypertriglyceridémia
 • nízka hladina HDL cholesterolu
 • hypertenzia
 • hyperglykémia
 • inzulínová rezistencia

Ak steatóza pokračuje, nezamedzí sa jej rozvoju, prevalí sa do nealkoholovej steatohepatitídy (NASH), čo je zápalový proces. NASH je vysokoriziková pre vznik cirhózy, a to v 20 - 30 % prípadov. Komplikáciou cirhózy je zlyhanie funkcie pečene.

Niektoré rizikové faktory, ktoré vplývajú na prevalenie steatózy do steatohepatitídy:

 • Hepatitída C
 • cukrovka
 • niektoré lieky (amiodarón, estrogény, kortikosteroidy)
 • hladovanie
 • rýchly pokles hmotnosti
 • parenterálna výživa
 • resekcia tenkého čreva
 • gastroplastika
 • lipodystrófia
 • uhľovodíky

V prospech rozvoja zápalovej reakcie na steatózu sa uvádza takzvaná teória dvoch úderov. Pričom prvý úder spôsobuje samotné stukovatenie pečene. Za nim môžu byť skryté uvedené najčastejšie príčiny (Diabetes mellitus II. typ, lieky).

Rizikom je, ak súbežne s nimi prebieha aj iný patologický proces, príkladom neho je jeden z uvedených rizikových faktorov. Tento druhý úder je spúšťačom zápalových zmien v zmysle nealkoholovej steatohepatitídy.

Poškodenie pečene alkoholom

Alkohol je dostupná droga. Negatívne vplýva na telo, ale aj na psychiku. Alkoholové poškodenie pečene je len jednou vážnou komplikáciou, ktorú alkoholizmus spôsobuje. Viac informácií je v článku o chorobe alkoholizmus.

Steatóza sa na úkor alkoholu vyvíja pomerne rýchlo. Už 10 dňové pitie tvrdého alkoholu je rizikom jej vzniku. Uvádza sa, že 300 - 600 mililitrov 86 % alkoholu, počas týchto dní je hranicou pre poškodenie pečene. Ak sa toto škodlivé pôsobenie zastaví, je vzniknuté narušenie reverzibilné, teda zvratné.

Avšak, ak by človek v pití alkoholu pokračoval, vystavuje sa trvalému poškodeniu. V týchto prípadoch môže vzniknúť aj akútna alkoholová hepatitída. Dlhodobé pitie smeruje k cirhóze. Pre jej vznik sú potrebné aj iné rizikové faktory a genetická výbava jednotlivca.

Rizikové faktory, ktoré stoja za alkoholovým poškodením pečene:

 • celoživotné pitie alkoholu
 • pitie alkoholu mimo príjmu stravy
 • vysoko koncentrované alkoholické nápoje, teda destiláty
 • pitie rôznych alkoholických nápojov, teda miešanie
 • ženy sú náchylnejšie
 • podvýživa, hladovanie
 • pitie alkoholu pri vírusovej hepatitíde B a C
 • genetická predispozícia

Medzi ľuďmi kolujú informácie, že aj každodenné pitie malého množstva alkoholu nie je škodlivé. Toto tvrdenie však nie je všeobecné. Každý človek by si mal zvážiť individuálne dispozície a prípadné prítomné riziká (primárne ochorenie, lieky, genetická výbava).

V rôznych literatúrach sa uvádzajú približné hodnoty bezpečnej a rizikovej miery pitia alkoholu.

Tabuľka znázorňuje bezpečnú a rizikovú mieru každodenného pitia alkoholu

Bezpečná denná dávka
Muži Ženy
menej ako 20 g alkoholu na deň menej ako 10 g alkoholu na deň
 • 60 - 100 ml destilátu
 • 200 - 300 ml vína
 • 500 - 700 ml piva
 • 30 - 50 ml destilátu
 • 100 - 150 ml vína
 • 250 - 350 ml piva
Riziko pre vznik cirhózy
viac ako 40 - 60 gramov alkoholu za deň viac ako 20 gramov alkoholu za deň

Príznaky

Nealkoholická steatóza pečene obvykle prebieha v úvodných fázach bez viditeľných príznakov a skryto. Aj preto je pomerne nebezpečná. Ak tak sa vyskytujú len nešpecifické príznaky.

Medzi nešpecifické príznaky steatózy pečene patrí:

 • slabosť
 • únava, malátnosť
 • nevýkonnosť
 • bolesť v hornej časti brucha, najmä v pravom podrebrí a zväčša tlakového charakteru
 • zväčšená a citlivá pečeň
 • plynatosť
 • pocit plnosti
 • dyspeptické ťažkosti (ťažoba na žalúdku, pocit na vracanie, bolesť vo vrchnej časti, plynatosť, nechutenstvo)

Podľa toho ako sa klinicky ochorenie prejavuje sa aj klasifikuje, a to ako:

 • nealkoholová steatóza bez prejavov, nevyznačuje sa progresiou
 • chronická nealkoholová steatohepatitída, progreduje pomaly, zastrešuje väčšinu prípadov a rovnako vo veľkej miere končí cirhózou
 • subakútna NASH, ktorá môže končiť smrťou, avšak, je táto forma je zriedkavá, pričom sa vyskytuje hlavne v prípade hladovania, redukčných diét, po operačných zákrokoch čriev

Alkoholická forma má ťažšie prejavy. Keď v jej prípade sú typické únava, malátnosť, nevoľnosť, plynatosť, človek má tiež poruchy vyprázdňovania stolice. Pridružuje sa zvracanie, žltačka, čiže ikterus, poruchy vedomia, ktoré sú prejavom zlyhania funkcie pečene.

Najvážnejší stav nastáva pri tzv. Reyovom syndróme po požití napríklad aspirínu u dieťaťa, čo sprevádza zlyhanie pečene, poruchy vedomia, poškodenie mozgu a niekedy môže tento stav bez lekárskeho zásahu skončiť aj smrťou alebo dlhodobou kómou.

Medzi komplikácie akútnej alkoholovej hepatitídy patrí:

 • ascites, čiže opuch brucha
 • krvácanie z pažerákových varixov
 • krvácavé stavy, pre poruchy hemokoagulácie
 • portálna hypertenzia pre zväčšenie pečene
 • zlyhanie funkcie pečene
 • zlyhanie funkcie obličiek
 • hepatorenálny syndróm (hepato - pečeňovo, renálny - obličkový)
 • hepatálna encefalopatia
 • akútna pankreatitída
 • porucha vnútorného prostredia
 • časté infekčné ochorenia

Diagnostika

Príznaky steatózy sú veľakrát nešpecifické a toto ochorenie prebieha dlho skryto. Preto môže byť diagnostika ochorenia náhodná. Ako napríklad vedľajší nález pri vyšetrení iných ťažkostí. Ale aj ako výsledok preventívnej prehliadky.

Ako hlavná vyšetrovacia metóda sa využíva ultrasonografia, čiže USG, tiež známa ako SONO. Vyšetrenia ako RTG, CT a MRI sa pri brušných ťažkostiach vykonávajú, ale nemusia priniesť bližšie informácie potrebné k celkovému hodnoteniu diagnózy.

Avšak, dôležité je určenie rozsahu poškodenia pečene, a aj vyvolávajúcej príčiny. Ako je napríklad hepatitída. Keď sa vykonáva sérologické vyšetrenie krvi a protilátky pre Hepatitídu C a B

Iné laboratórne vyšetrenie zahŕňa hodnotenie hladiny železa (hemochromatóza), medi (Wilsonova choroba), Diabetes mellitus II. typu. Samozrejme, významná je aj informácia o alkoholizme, prípadne rodinná anamnéza. Pre určenie funkčnosti pečene slúžia pečeňové testy (AST/ALT, GMT).

Biopsia pečene je odber vzorky heparu na histologickomorfologické vyšetrenie. Biopsiou sa určí stukovateniezápalové, fibrotické alebo nekrotické tkanivo. Biopsia slúži aj ako ukazovateľ účinnosti liečby. Samozrejme, liečba a odstránenie vyvolávajúcej príčiny je dôležitým faktorom úspechu.

Priebeh

Priebeh steatózy pečene nie je špecifický. Samozrejme, závisí od vyvolávajúcej príčiny. Avšak, ak je priebeh chronický, vo väčšine prípadov prebieha stukovatenie pečene asymptomaticky, čiže skryto.

Neskôr sa môžu pridružiť hlavne nešpecifické ťažkosti.

Človek sa môže sťažovať na plynatosť, pocit diskomfortu v hornej časti brucha. Diskomfort je popisovaný ako neurčitý pocit, ktorý nie je jednoznačnou bolesťou, čiže pocit nepohodlia. Pridružuje sa svalová slabosť, únava, malátnosť a aj rýchlejšie vyčerpanie v prípade záťaže.

Bolesť je väčšinou tupá a vyskytuje v hornej časti brucha, a to najmä v pravom podrebrí. Toto už značí zväčšenie pečene, ktorú môže lekár nahmatať pri vyšetrení pohmatom.

U obéznych pacientov nemusí byť v prípade steatózy cítiť.

Ak ide o akútne poškodenie v prípade alkoholu je nutné, aby bol zastavený prísun alkoholu. Nakoľko krátkodobá konzumácia nespôsobí trvalé poškodenie. Akútny a rýchly priebeh má táto choroba u detí po požití aspirínu alebo iného lieku s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, keď hrozí akútne zlyhanie pečene, a tento stav má označenie ako Reyov syndróm.

Rizikom je prechod steatózy do cirhózy, ktorá je následne rizikovým faktorom pre vznik hepatocelulárneho karcinómu. Dôvodom je najmä pokračovanie v pití vysokých dávok tvrdého alkoholu. Pri dlhodobých príčinách je problém neliečenie základného ochorenia, ale napríklad aj nezmenený životný štýl.

Informácie o cirhóze v samostatnom článku medzi chorobami.
Ako sa lieči: steatóza pečene

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.cz - Nealkoholická steatóza a steatohepatitida - článok v pdf
 • healthline.com - Everything You Need to Know About Fatty Liver
 • webmd.com - Fatty Liver Disease (Hepatic Steatosis)
 • mayoclinic.org - Nonalcoholic fatty liver disease
 • nhs.uk - Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

Naposledy aktualizované 01.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Steatózu pečene lieči Dietológia , Infekčné lekárstvo , Interná medicína - Diabetológia , Interná medicína - Gastroenterológia , Interná medicína - Hepatológia , Pediatria , Všeobecná medicína , vyšetruje CT , Magnetická rezonancia , RTG , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , Biopsia , Pečeňové testy , Histológia , patrí medzi Choroby pečene
Ďalšie názvy: Steatóza, steatoza hepatica, steatóza heparu, tuková choroba pečene, stukovatenie pečene, stučnenie pečene, nealkoholová tuková choroba pečene, nealkoholové nahromadenie tuku v pečeni, non - alcoholic fatty liver, NAFL
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky Ako zistiť problém s pečeňou? Pozor, odhalia ho tieto príznaky

Pečeň zohráva v našom tele významnú úlohu. Je to životne dôležitý orgán, ktorý je vrátane transplantácie od mŕtveho darcu nenahraditeľný.  Zlyhávanie pečene predstavuje vždy smrteľné...

Nestrácajte čas, chráňte svoju pečeň! Ako sa o pečeň starať? Nestrácajte čas, chráňte svoju pečeň! Ako sa o pečeň starať?

Pečeň je životne dôležitý orgán s obrovskou regeneračnou schopnosťou . Napriek schopnosti regenerácie je denne zaťažovaná z vonka, a preto je dôležité ju chrániť a pravidelne...

Čo všetko prezradia pečeňové testy? Čo značia zvýšené hodnoty? Čo všetko prezradia pečeňové testy? Čo značia zvýšené hodnoty?

Odbery krvi sú základným vyšetrením pri návšteve ambulancie praktického lekára. To znamená, že v rutinnej praxi sa robí skríningové vyšetrenie krvi , kam patria aj tzv. „pečeňové...

Cukor: Najsladší nepriateľ? Ako sa rozdeľuje? Aké ochorenia spôsobuje? Cukor: Najsladší nepriateľ? Ako sa rozdeľuje? Aké ochorenia spôsobuje?

Má vysokú energetickú hodnotu a žiadne vitamíny . Napriek tomu, že sa o jeho škodlivosti vie už celé roky, stále sú ho plné regály. Nachádza sa v cukrovinkách, sladených nápojoch,...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.