späť na zoznam článkov

Poznáte syndróm počítačového videnia či digitálnu únavu očí?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Poznáte syndróm počítačového videnia či digitálnu únavu očí?
Zdroj foto: Getty images

Syndróm počítačového videnia označuje skupinu ťažkostí, ktoré súvisia s používaním počítačov, smartfónov či tabletov. Spoznajte moderný problém našich očí.


Syndróm počítačového videnia / digitálna únava očí = čítame ďalej...
Máte unavené, citlivé i bolestivé oči, rozmazané alebo zahmlené videnie, či ťažkosti pri osvetlení? Pracujete dlhodobo s počítačom? 

Vaše časté otázky:

 • Čo znamená náhle rozmazané videnie? 
 • Hmlisté videnie a zahmlievanie pred očami? O čo ide? 
 • Nejasné videnie a iné poruchy videnia?
 • Problematické, nedostatočné a zlé zaostrenie očí a zraku?

Problém s očami a zrakom môže značiť... 
Spoznajte ho... 

Syndróm počítačového videnia trápi množstvo ľudí, ktorí podstatnú časť dňa venujú pozeraním na monitor.

Avšak, nie je to iba o počítačoch či notebookoch. Do skupiny spôsobujúcej digitálnu únavu očí patria aj smartfóny, tablety, e-čítačky a iné zariadenia modernej doby.

Syndróm nájdeme pod označením: 
CVS = Computer Vision Syndrome, 
digitálna únava očí, 
syndróm z opakovaného preťaženia očí, 
syndróm unavených očí,
Digital Eyestrain / office eye syndrom.

Počítače, smartfóny či tablety majú rôznorodé využitie pri práci, zábave a oddychu. Používajú ich dospelí a tiež deti.

Uvádza sa, že tieto zobrazovacie zariadenia nie sú zodpovedné za priame poškodenie zraku. Ale čas strávený za obrazovkami je príčinou únavy očí. Negatívne vplýva i spôsob akým ich využívame.

Zaujímavou informáciou je:
Až 90 percent ľudí, ktorí trávia viac ako 3 hodiny denne pozeraním na display má problém s digitálnym preťažením zraku.

Môže za to množstvo negatívne vplývajúcich faktorov. Príkladom môže byť nesprávne nastavený monitor, ale taktiež pracovné prostredie.

U detí je dôležitý fakt, na ktorý sa mnohokrát zabúda, že ich zrak sa do určitého veku stále vyvíja. Preto by mali tieto zariadenia využívať minimálne.

 

Čo je to syndróm počítačového videnia?

Pojem digitálna únava očí zahŕňa skupinu príznakov, čiže syndróm, ktoré majú spoločnú príčinu, a to nadmerné používanie zobrazovacích jednotiek.

S tým súvisí rad problémov so zrakom a očami všeobecne.

Pozeráte na obrazovky viac ako 3 hodiny denne
Alebo... 
Pracujete za počítačom oveľa dlhšie? 
Niektorí cez 60 hodín týždenne
Mali by ste poznať nasledujúce informácie. 

.

Americká Optometrická Asociácia, AOA - American Optometric Association, vymedzila syndróm počítačového videnia ako súbor očných a zrakových príznakov, ktoré úzko súvisia s dlhodobou činnosťou za počítačom, mobilným telefónom či tabletom.

Po ukončení používania ťažkosti zväčša ustupujú. Avšak, niektoré môžu pretrvávať dlhodobo.

 

Aká je príčina digitálnej únavy očí?

Z každej strany počujeme informácie o žiarení, ktoré produkujú obrazovky našich každodenných pomocníkov. Modré svetlo negatívne vplýva na zrak, do smartfónu sa nemá pozerať pred spaním a množstvo iných.

To, že ide o dlhodobé zaťaženie zobrazovacími technológiami už vieme. Samozrejme, vyvolávateľov je viac.

Pýtate sa:

Čo všetko spôsobuje očný a zrakový dyskomfort?

Príčiny syndrómu počítačového videnia sú:

 • nadmerné jednostranné zaťaženie zraku
 • nadmerné preťaženie očných svalov
 • nesprávne nastavený kontrast, jas a ostrosť zobrazenia
 • neprimeraná vzdialenosť od zobrazovacej jednotky
 • zlé osvetlenie pracoviska
 • odlesky na obrazovke
 • zníženie frekvencie žmurkania pre sústredený pohľad
 • nekorigovaná zraková chyba, ako je napríklad krátkozrakosť či presbyopia
 • nedostatočné prestávky
 • chybné držanie tela počas sedenia a zlá pozícia pri práci za počítačom
 • dlhodobé sedenie a jednotvárne preťaženie tela
 • nevhodná ergonómia pracoviska a jeho rozvrhnutie

Svaly zodpovedné za zaostrenie sú preťažené viac ako je potrebné - zvyšuje sa akomodačná námaha. Čítanie z obrazovky je predsa len odlišné od čítania písaného textu či knižky.

Negatívne vplýva zle nastavený kontrast a jas obrazovky a tiež nízka ostrosť zobrazeného obsahuZnečistená a zaprášená plocha to iba dopĺňa.

Ďalším faktorom sú odlesky a odrazy na monitore. Svetlo z okna alebo umelého osvetlenia dopadajúce na povrch prispievajú k tomuto javu. 

O vyžarujúcom modrom svetle z našich obrazoviek počul asi každý. Neprospieva oku. 

Zrakové, čiže refrakčné vady bez okuliarov či inej nápravy? To taktiež nepomáha.

A že nepotrebujete dioptrie? Nevadí, pre prácu za počítačom existujú iné pomôcky.

Nevhodná vzdialenosť od obrazovky, výška a uhol pohľadu taktiež nútia oči pracovať naviac. Pridáva sa zlá organizácia času pozerania do monitoru.

Zaujímavé informácie: 
Obrazovka sa skladá z mnohých bodov - pixelov, ktoré spolu tvoria obraz. 
Nízke rozlíšenie, kvalita zobrazovaného obsahu = neostré zobrazenie - písmo. 
Čo viac namáha oči
Nízka obnovovacia frekvencia monitoru = pre blikávanie obrazovky.
Človek ho síce neregistruje, ale namáha zrak.

Za bežných podmienok žmurkáme približne každé 2 10 sekúnd.
Pri tomto type práce či zábavy to je iba 3 až 4 krát za minútu.
Nedostatočné žmurkanie = znížené omývanie oka slzným filmom a nedostatočné odplavovanie nečistôt z povrchu.
Čo prispieva k vzniku syndrómu suchého oka.
A suché oko podporuje digitálnu únavu.

Komplikáciou suchého oka je vyššia náchylnosť a znížená odolnosť voči infekcii, ktorá tak ľahšie prenikne do oka a môže poškodiť rohovku.

Plus.

Dlhodobé sedenie, nesprávne držanie tela a spôsob sedenia nevhodne a jednostranne zaťažujú pohybový aparát. Negatívne pôsobí zlá ergonómia a organizácia pracovného priestoru. Z toho plynú pridružené ťažkosti pri syndróme počítačového videnia.

Vzájomná kombinácia uvedených príčin = problém.

Ostatné rizikové faktory:

 • starnutie a vyšší vek
 • pridružené ochorenia
 • zrakové chyby a očné choroby
 • nevhodné pracovné prostredie
 • zle nastavená klimatizácia
 • pracovný stres
Prečítajte si tiež články: 
Klimatizácia a jej vplyv na zdravie 
Ako správne používať a nastaviť klimatizáciu 
Syndróm chorej budovy

 

Deti a obrazovky počítačov či smartfónov

Oči a zrak sa vyvíja približne do 8. roku života.

Preto sa u detí v tomto období neodporúča pridlhé používanie zobrazovacích jednotiek počítačov či smartfónov.

Zrakové schopnosti nie sú ustálené a nadmerné pozeranie do obrazoviek môže mať negatívne dopady na zrak dieťaťa. Deti sa zabávajú na sociálnych sieťach, pozerajú videá, málo času trávia na prirodzenom dennom svetle, majú málo pohybu.

Rodičia nemajú čas. Avšak, deti treba viesť k zdravému spôsobu života.

U detí do 4 rokov je dôležité všímať si niektoré zrakové príznaky:

 1. prižmurovanie očí
 2. časté žmurkanie
 3. nakláňanie hlavy
 4. vyžadovanie si blízkeho sedenia pri pozeraní na konkrétny obsah
 5. odmietanie kreslenia alebo skorá únava pri kreslení
 6. bolesť hlavy

= odborné vyšetrenie. Aby sa predišlo nezvratnej zrakovej chybe.

Čítajte viac v článku: Tupozrakosť.

 

Ako sa prejavuje digitálna únava očí?

Príznaky sú rôznorodé a vyplývajú z uvedených rizikových faktorov a ich kombinácie. Vo všeobecnosti sa môžu rozdeliť do 3 skupín.

Hlavné príznaky uvádza tabuľka

Skupina Príznaky
1.
Očné príznaky
zvýšené slzenie
začervenanie
podráždené a unavené oči
svrbenie, pálenie, rezanie oka
suché oko
pocit piesku v oku
problém s kontaktnými šošovkami
tlak v očiach
citlivosť na svetlo
2.
Zrakové príznaky
      
rozmazané videnie
poruchy videnia
neschopnosť zaostriť
zahmlené videnie
dvojité videnie
krátkozrakosť
presbyopia
pomalá reakcia na zmenu pri ostrení
3.
Mimo očné problémy
        
bolesť hlavy
stuhnutý krk
bolesť chrbtice, krku
bolesť ramien
bolesť krížov
únava
porucha koncentrácie
zníženie výkonnosti
závraty

 

Digitálna únava sa môže prejaviť kombináciou viacerých príznakov. Nie je presne definované, ktoré z uvedených musia byť prítomné.

Dobrou správou je...

Po čase odpočinku, oddychu od zaťaženia obrazovkami ťažkosti ustupujú. 
Ale. 
Časť z nich môže pretrvávať. 

Dlhodobá práca za počítačom, chybné držanie tela a nedostatočná pohybová aktivita = riziko vzniku bolesti chrbta. Prečítajte si viac v článku vertebrogénny algický syndróm.

 

Ako bojovať proti syndrómu počítačového videnia?

Liečba či skôr prevencia? Na mieste je práve táto otázka.
Nakoľko nie je žiadny liek, ktorý by vyliečil negatívne pôsobiace faktory pridlhej práce za počítačom alebo nekonečné pozeranie do mobilu.

Dôležitý je pracovný režim.

Ten zahŕňa viacero preventívnych opatrení.

 

Pravidlo 20/20/20

Toto pravidlo sa ľahko pamätá a môžete ho uplatniť kdekoľvek.

 • 20 minút a nasleduje odpočinok od upriameného pohľadu na obrazovku
 • 20 sekundová pauza
 • 20 stôp = približne 6 metrov - to je vzdialenosť, na ktorú treba premiestniť pohľad

Infografika pravidla 20/20/20

Nemusíte sa báť, že si nespomeniete koľko je 20 stôp.
Stačí prerušiť prácu.
Odvrátiť zrak od monitoru. 
Pozerať sa do väčšej vzdialenosti.

 

Naučme sa lepšie žmurkať

Za bežných okolností žmurkáme častejšie. Avšak, pri sledovaní obrazovky je to iba zopárkrát za minútu.

Preto je dôležité pravidelné a dôkladné žmurkanie. Pohyb viečok musí byť prevedený v celom rozsahu, nie iba rýchlo. To udržuje povrch celého oka vlhký a čistý.

 

Zrakové a korekčné pomôcky

Pri existujúcej refrakčnej zrakovej chybe je nutné používať k tomu určené okuliare či očné šošovky. Správne dioptrie určí očný lekár alebo optometrista.

Čo ak nemám refrakčnú chybu?

Existujú okuliare, ktoré sú určené na prácu so zobrazovacími jednotkami. Majú špeciálne optické vlastnosti, ktoré chránia oči pred zbytočným namáhaním a únavou.

 

Očné kvapky a doplnky výživy

V lekárni vám môžu odporučiť prípravky, ktoré sú určené na unavené oči alebo syndróm suchého oka. Plus, existuje množstvo doplnkov výživy, ktoré podporujú zrakové schopnosti a výživu oka.

 

Práca za počítačom

Samotná práca za počítačom by mala spĺňať viacero bodov.

 • vzdialenosť očí od obrazovky =  60 centimetrov
 • výška monitoru vo výške očí
  • obmedzí únavu očí a nesprávne držanie tela, bolesť krku a chrbta
 • dostatočná veľkosť monitoru
 • ergonómia
  • stolička a správny spôsob sedenia
  • vhodná výška stolu
  • klávesnica + myš, podložka
 • vhodné nastavenie kontrastu a jasu
 • čistý monitor
 • veľkosť písma
  • nastavte si dostatočnú veľkosť písma, čítanie tak unaví menej
  • CTRL a +  alebo CTRL a otáčajte kolieskom myši dopredu
 • vhodné tlmené osvetlenie 
  • rozptýlené po miestnosti 
  • môže byť biele alebo žlté
  • nesmie dopadať priamo na obrazovku alebo do očí
   • ani denné svetlo z okna
   • použitie vhodnej tieniacej techniky
 • preventívne pracovné prestávky
  • po každých 2 hodinách aspoň na 5 - 10 minút
 • dostatok tekutín - čítajte správny pitný režim

 

A plus...

Nezabúdajte na dostatočný pohyb, pobyt vonku. A to platí hlavne pre deti. Rozdeľte im ich voľnočasové aktivity aby pasivita bola vyvážená s pohybom. Správna životospráva je dôležitá ako pre zrak, pohybový systém, tak pre chrbticu a všeobecne celé telo.

 

+ cvičte s očami

Ako na to?

 1. odvrátiť zrak od monitoru
 2. pozrieť do diaľky
 3. pohybovať očami
  • pomaly a plynule 
   • hore a dole
   • do strán
   • krúžiť
  • približne 10 sekúnd
 4. zatvoriť oči na krátky čas
 5. pomôže precvičenie akomodácie - zaostrovania na rôznu vzdialenosť
  • ukazovák pred tvár - približne 30 centimetrov, do ostrého obrazca
  • pozrieť na prst a zaostriť
  • hneď potom pozrieť na iný predmet vo väčšej vzdialenosti
  • opakovať párkrát
  • zatvoriť oči na krátku chvíľu

Pri sedavej práci môžete cvičiť aj s telom. Počas niekoľkých minút a postupne napínajte svaly rôznych častí tela. Hlavne dolných končatín, čím pomôžete k lepšiemu prúdeniu krvi v dolnej polovici tela.

Napínajte sedacie svaly, potom stehná, lýtka, prepínajte nohy, špičky. Opakujte po sebe niekoľkokrát a počas pracovného dňa.

 

Informácie môžete načerpať z...

Naposledy aktualizované 17.12.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Poznáte syndróm počítačového videnia či digitálnu únavu očí?

Tento článok súvisí s:
chorobami: Krátkozrakosť: Vznik myopie + ako sa javí zhoršené videnie do diaľky?, Čo je to presbyopia? Starecké videnie či vetchozrakosť, Tupozrakosť, amblyopia u detí prečo vzniká? Pri liečbe pomôžu cviky, Syndróm suchého oka: Pálenie a únava očí? Vyliečia suché oko kvapky? , Ochorenia očí, Ochorenia pohybovej sústavy
príznakmi: Bolesť hlavy: Najčastejšie príčiny a ako sa jej zbaviť? (Typy bolesti), Bolesť oka: Z prievanu, zápalu či pre iné ochorenie?, Podráždenie oka: Prievan, zápal a iné príčiny? Čo pomôže?, Bolesť chrbta, krku, medzi lopatkami, dolnej časti? + Ostatné ťažkosti, Dvojité videnie, diplopia ako náhla, občasná, ale tiež trvalá porucha zraku?, Svrbenie oka: Čo je jeho príčinou? Čo na svrbenie pomôže?, Citlivosť na svetlo: Čo spôsobuje svetloplachosť (fotofóbiu)? , Únava, Začervenanie očných spojoviek: Aké má príčiny? (+ príznaky), Zastreté videnie a hmla pred očami? Spoznajte hlavné príčiny, Čo spôsobuje točenie hlavy, závraty, vertigo? Poznáme hlavné príčiny, Zvýšené slzenie: Aké má príčiny a aké iné príznaky ho môžu sprevádzať?, Trápi vás rezanie oka? Spoznajte príčiny bolesti oka , Bolesti, Pohybový aparát, Oči
odbormi: Neurológia, Oftalmológia, Pediatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 16. 4. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 16. 4. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Druhá vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 16. 4. 2021 Druhá vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 16. 4. 2021

Prinášame vám aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 16. 4. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 16. 4. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 16. 4. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 16. 4. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále rýchlo šíri aj u nás doma a vzbudzuje obavy. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie na Slovensku v súvislosti s koronavírusom.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 16. 4. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 16. 4. 2021

Prinášame vám priebežné a stále aktuálne informácie o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Lea ISka 20.03.2020 18:48

pracujem denne ako datova analyticka s monitorom aj 8-9 hodin denne a oci to nezvladali spociatku vobec - slzili, boli zacervenane a hrozne unavene a potom som hladala pre ne nejaku ochranu a nasla som si stylove okuliare, ktore nielen dobre vyzeraju ale maju aj filter modreho svetla a teraz ma oci netahaju ani neslzia velmi pomohli - prikladam link -milica.cz/sk/p/barner-brand-barner-2-0