späť na zoznam príznakov

Dvojité videnie, diplopia ako náhla, občasná, ale tiež trvalá porucha zraku?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Dvojité videnie, diplopia ako náhla, občasná, ale tiež trvalá porucha zraku?
Zdroj foto: Getty images

Dvojité videnie značí problém so zrakom, avšak, nie vždy je základom zhoršený zrak, škúlenie. 


Dvojité videnie je problém, ktorého základom môže byť viacero rozličných ochorení a stavov. A pritom nemusí ísť len o ťažkosti so zrakom, ale množstvo iných svalových, neurologických i systémových ochorení.

Často sa pýtate na: 
Čo spôsobuje dvojité videnie  a čo značí, ak sa vyskytlo zrazu, náhle? 
Môže sa vyskytovať iba občasne, alebo spoločne s rozmazaným videním? 
Je možné, že sa vyskytuje pri bolesti krčnej chrbtice? 

V tých menej závažných prípadoch ho zapríčiní prehnaná námaha očí v podobe suchého oka či nadmerná únava.

Dvojité videnie = dilopia.

Dvojité videnie je stavom, keď vnímame jeden predmet dvojmo. Ide o súčasné videnie dvoch obrazov s posunom do strán, a to buď horizontálne, vertikálne, ale tiež uhlopriečne i vyrotovane.

A napríklad...

Veľké percento pripadá ku chybnej funkcii okohybných svalov. Vtedy je možné navonok vidieť škúlenie. Toto vyosenie oboch očí zapríčiní, že sa sledovaný obraz nedostáva v správnom smere na sietnicu oka. 

Pri zakrytí jedného oka dvojité vnímanie vymizne. 

Avšak, poznáme i prípady, keď takéto prekrytie jedného oka nepomáha a dvojmo vidíme stále.

Podľa toho sa i diplopia rozdeľuje na binokulárnu a monokulárnu.

Rozdelenie diplopie:

 1. binokulárna - vymizne pri zakrytí jedného oka - každé oko premieta obraz na iné miesto sietnice
 2. monokulárna - vnímanie dvoch obrazov jedným okom, prípadne nastáva vnímanie viacerých obrazov - stav sa označuje ako polyopia

1. Ako je to pri binokulárnej forme?

V tomto prípade sú obrazy oboch očí premietané na sietnice rozdielne. Zväčša je ostrosť dobrá, a teda sú zobrazené rovnako. 

Z veľkého percenta je binokulárna forma zapríčinená škúlením. Jedným okom sa sústredíme na objekt, pričom ten je ostro zobrazený na najostrejšom bode sietnice (fovea žltej škvrny) daného oka.

Avšak, druhé oko je vyosené a svetelné lúče smerujú mimo toto miesto najostrejšieho videnia.

Svetelné lúče, ktoré dopadajú priamo na miesto najostrejšieho videnia, mozog vyhodnocuje ako predmety priamo pred človekom. 

Na rozdiel, lúče, ktoré dopadnú mimo túto oblasť, vnímame vyosene, a to v rozličných smeroch, horizonátlne (naľavo, napravo), vertikálne (hore, dole) alebo i rotovane, keď je obraz mierne pootočený.

Výsledkom je, že mozog dostáva dva rozdielne obrazce. Po ich spojení vzniká dvojité videnie.

Neškúlili ste, mali ste dobrý zrak? 
Zrazu máte dvojité videnie?

Škúlenie nastupuje i v dospelosti. V tomto veku už mozog nie je natoľko plastický, aby si s vnímaním dvojitého obrazu vedel dostatočne poradiť, tak ako je tomu v detskom veku. 

Deti, i v prípade poruchy zraku, si sťažujú na dvojité videnie podstatne menej.
Pýtate sa prečo?
Viac sa dočítate nižšie v časti venovanej detskému veku.

Samozrejme, príčin môže byť viacero. Príkladom je tiež tupozrakosť (zväčša u detí) či astigmatizmus. V oboch prípadoch je základom prípadu rozostrenie obrazu dopadajúceho na sietnicu, prípadne dopad viacerých obrazcov na sietnicu (zjednodušene ).

Binokulárna forma sa naviac rozdeľuje na nestálu (intermitentnú) a stálu teda trvalú. 

Nestála forma sa vyznačuje striedaním doby výskytu s obdobím utíšenia. Ťažkosti zhoršuje námaha a únava zraku / očí.

Týmto typom nestálej diplopie sa charakterizuje napríklad:

 • migréna
 • bolestivá krčná chrbtica, keď sa môže pridružiť bolesť hlavy, točenie hlavy a dvojité videnie a iné poruchy zraku
 • nekorigované refrakčné vady oka alebo nesprávne slabo, či silno korigované
  • krátkozrakosť
  • ďalekozrakosť
  • presbyopia, vetchozrakosť, ľudovo tiež starecké videnie
 • autoimunitné ochorenie akým je myasthenia gravis
  • zasahuje nervovo-svalovú platničku a prenos vzruchov
  • okulárna forma, ktorá sa približne v 20 % prejavuje postihnutím očných svalov

Stálu formu zastupuje napríklad:

 • poškodené okohybné nervy, svaly so škúlením (strabizmom)
 • obrny hlavových nervov (III., IV. a VI. nervu, ktoré ovládajú okohybné svaly)
 • poškodenie zrakového nervu a zrakového centra
  • zápal - nervu, mozgu
  • útlak nervu, ktorý môže spôsobiť krvácanie či nádor
  • úraz očí a úraz hlavy a otras mozgu
  • intoxikácia, teda otrava (alkoholom, plynom CO)
  • lieky (antiepileptiká, antikonvulzíva, hypotoniká, sedatíva, ketamín a teda lieky pôsobiace na nervový systém)
  • nadmerná únava okohybných svalov
 • cukrovka s diabetickou neuropatiou, retinopatiou a teda diabetes mellitus s komplikáciami
 • skleróza multiplex a iné degeneratívne neurologické ochorenia
 • ochorenie štítnej žľazy - hlavne Graves-Basedowova choroba

Alkoholizmus zapríčiňuje poškodenie mozgu a nervového systému.

Nebezpečným stavom je tiež vysoký krvný tlak, ktorý môže spôsobiť rôzne srdcovo-cievne a neurologické ťažkosti. V tomto prípade sa môže hypertenzia označiť ako hypertenzná kríza.

Zdravie a život ohrozujúcou komplikáciou, ktorá sa môže prejaviť dvojitým videním je tiež cievna mozgová príhoda.

2. Monokulárna forma...

Postihuje len jedno oko alebo zrakový nerv a centrum. A podobne i pri situácii, keď sa obraz premieta na viaceré miesta na sietnici.

Prítomné je dvojité videnie len na jedno oko, napríklad na ľavé oko.

Pri výskyte diplopie jedným okom zvažujeme prvotne poškodenie oka a poruchu súčastí oka.

Príkladom je keratokonus, ochorene šošovky, ale taktiež poškodenie zrakového nervu či zrakového centra, ktoré je v oku.

Tabuľka uvádza príklady podľa formy dvojitého videnia

Binokulárna Monokulárna
Škúlenie - strabizmus Poškodenie oka, nepravidelné zakrivenie rohovky, šošovky, defekt štruktúry oka
Tupozrakosť Keratokónus - vyklenutie šošovky oka
Astigmatizmus  Šedý zákal - katarakta
Refrakčné vady oka - prílišná krátkozrakosť, ďalekozrakosť, do diaľky a blízka Astigmatizmus
Poškodenie nervov a svalov, ktoré zabezpečujú pohyby oka, prenos zrakového vnemu Poškodenie zrakového centra v mozgu
Migréna Syndróm suchého oka
Autoimunitné ochorenia ako je myastenia gravis, skleróza multiplex, Guillain-Barrého syndróm Pterygium - vytvorenie membrány v prednom segmente oka
Cukrovka a jej komplikácie Odlúpenie sietnice
Úraz oka, hlavy - mozgu Komplikácia po operácii oka   
 • po operácii katarakty
 • iných vnútroočných operáciách
 • ale tiež po laserovej operácii
Srdcovo - cievne ochorenia, ako e napríklad hypertenzia, cievna mozgová príhoda
Ochorenie štítnej žľazy
Alkoholizmus

Zhrnutie príčin:

 • zápalové ochorenia, absces, príkladom je tiež herpes simplex alebo herpes zoster
 • ochorenia oka, zápalové, úrazové, iné
 • refrakčné chyby oka
 • strabizmus
 • aniseikonia - vnímanie rozdielnej veľkosti obrazov
 • liečba liekmi, ktoré majú vplyv na nervovú sústavu, mozog
 • nervové degeneratívne ochorenia 
 • bolesť krčnej chrbtice
 • nádorové choroby a rakovina
 • botulizmus
 • alkohol, drogy, ako i Marihuana
 • cukrovka
 • Lymská borelióza
 • migréna a podobné bolesti hlavy
 • srdcovo-cievne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda
 • sinusitída - zápal prínosových dutín
 • zvýšený intrakraniálny tlak - vnútrolebkový
 • a iné

U detí pozor na škúlenie i tupozrakosť!

V detskom veku je veľmi obtažne odhaliť akúkoľvek poruchu zraku. I pre tento dôvod je veľmi dôležité, aby sme s deťmi chodili pravidelne na preventívne prehliadky.

Opakované očné vyšetrenia sú o to významnejšie u predčasne narodených detí.

Dieťa nedokáže vyjadriť to, že má problém so zrakom a ani o tom nemusí vedieť. Svet vnímalo od mala v zmenenej podobe. A teda nemá tušenie, že skutočnosť je iná. 

Príkladom je rozostrenie obrazu i jeho zdvojenie.

Avšak, mozog si vie s dvojitým obrazom poradiť.

Ľudský mozog je dostatočne plastický na to, aby si s dvojitým videním dokázal poradiť.
Pozor však...
Táto kompenzácia nie je ideálnym riešením.

Prečo? 

Problém vyrieši tak, že vypne vnímanie obrazu so slabšieho oka.
V konečnom dôsledku dieťa síce vidí iba jeden predmet, ale...

Následkom je zhoršené vnímanie okolia, zlá orientácia v priestore, zakopávanie, časté pády či narážanie do predmetov pri chôdzi, hraní, behaní.

Prečo je tomu tak? 
Vnímanie 3D priestoru nám umožňuje zachytávanie obrazu, sveta oboma očami.

Tento druh kompenzácie sa dá do určitého veku napraviť. A to buď použitím vhodnej korekcie refrakčnej chyby oka (okuliare, okulzory) či úpravou škúlenia. V literatúre sa uvádza ideálny vek približne do 7. až 8. roku života. V neskoršom období už môže byť stav nezvratný.

Pre ďalšie zaujímavé informácie čítajte články o:

 1. tupozrakosti 
 2. škúlení 
 3. astigmatizme 

Dvojité videnie v tehotenstve?

V tomto, pre ženu i plod, citlivom období sa vyskytujú občasné problémy so zrakom, či už rozmazané alebo dvojité videnie. Samozrejme, nie je dobré tieto zmeny zanedbať.

Príkladom je tiež astigmatizmus, ktorý sa v tomto čase môže zhoršiť. Uvádza sa, že sa tak stáva približne u každej piatej ženy, ktorá na astigmatizmus trpela už pred otehotnením.

Taktiež zhoršenia zraku je vysoký krvný tlak. Tlak krvi môže signalizovať komplikáciu, ako je tiež preeklampsia. Tá ohrozuje ženu i plod.

Pozor! 
Vznikli ťažkosti so zrakom náhle a bez zjavnej príčiny?
Môže ísť o život ohrozujúci stav.
Čo najskôr vyhľadajte odbornú pomoc.
Lekár skontroluje matku i nenarodené dieťa.

Čítajte viac v článku: 
Ako rozpoznať preeklampsiu a jej príznaky v tehotenstve? Poznaj riziká 

Na diplopiu dobrovoľne?

Áno. Niektorí ľudia si ju vyvolávajú zámerne. A to v rámci zábavy či experimentu, príkladom je využitie stereogramov. Šikovnejší jedinci vedia na silu i škúliť.

Vyskúšajte si ju sami, s nami...

Počas toho, ako čítate náš článok, umiestnite jeden prst medzi obrazovku a tvár. Ostrite pritom na text, nie na prst.

Vidíte to / ju (diplopiu)?

Aké iné príznaky sa môžu vyskytnúť?

Okrem samotného zdvojeného videnia si ľudia sťažujú i na iné ťažkosti a komplikácie, ktoré tento stav sprevádzajú.

Iné ťažkosti, ktoré sa môžu pridružiť:

 • bolesť hlavy
 • rozostrené, rozmazané a zahmlené videnie
 • bolesť očí a bolesť zhoršujúca sa pri pohybe očí
 • bolesť v oblasti okolo oka
 • unavené oči
 • pocit ťažkých očných viečok
 • zvýšené slzenie očí
 • alebo naopak pocit suchého oka
 • svetloplachosť / fotofóbia, teda prehnaná citlivosť na svetlo
 • začervenanie očí a očných spojoviek
 • únava
 • stres
 • závraty
 • nevoľnosť, pocit na vracanie až vracanie
 • bolesť krku

Pozor!
Kombinácia náhleho prudkého nástupu ťažkostí s vysokou intenzitou, ako sú napríklad intenzívnekruté bolesti hlavy a poruchy zraku dvojitého videnia nás vedie k červeným vlajkám.

13. červených vlajok = red flags pri bolesti hlavy: 

 1. prvá bolesť hlavy u človeka cez 40. rok života
 2. intenzívna - krutá bolesť 1. raz
 3. bolesť, opisovaná - akú do teraz človek nezažil
 4. zmena charakteru bolesti
  • vznik novej bolesti 
  • výrazné navýšenie intenzity
  • zhoršujúca sa bolesť hlavy
 5. stúpajúca intenzita bolesti s vracaním 
 6. prudký začiatok bolesti
 7. náhly vznik bolesti po fyzickej námahe (po zakašľaní, po kýchnutí, po tlaku na stolicu)
 8. porucha zraku, ako i dvojité videnie
 9. pridruženie príznakov ako je:
  • spavosť, porucha vedomia, zmeny správania, zmätenosť, dezorientácia
  • kolaps
  • meningeálne príznaky
  • horúčka
  • iné neurologické príznaky, ako porucha hybnosti, oslabenie a ochrnutie končatiny
  • kŕče tela
 10. bolesť hlavy po úraze hlavy a krčnej chrbtice
 11. prítomné nádorové ochorenie
 12. lieky na krv, antikoagulačná liečba, warfarín
 13. HIV / AIDS

Viac o červených vlajkách pri bolesti hlavy v článku: 
Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém? 
= Akákoľvek porucha zraku s pridružením príznakov, ktoré nastúpili náhle si vyžaduje odborné vyšetrenie bez zbytočného odkladu.

Ako na diagnostiku?

Najdôležitejšie sú informácie od postihnutého človeka, a teda anamnéza. Nasleduje ju očné vyšetrenie. To zahŕňa vyšetrenie predného i zadného segmentu, zrakovej ostrosti a iné.

Následne môže lekár odporučiť RTG, CT, MRI. 

Dôležité je si uvedomiť, že skorá diagnostika a včasná liečba má v niektorých prípadoch významný vplyv na konečný výsledok.

Liečba prebieha podľa...

Samozrejme, k liečbe sa môže pristúpiť po stanovení príčiny počas diagnostiky. Podľa toho sa volí buď konzervatívny či invazívny prístup (napríklad pri škúlení). 

Príkladom sú očné cvičenia (očná gymnastika pri poruche funkcie okohybných svalov), korekcia okuliarmi / kontaktnými šošovkami alebo laserovou operáciou, prekrývanie oka okulzorom či náprava škúlenia, operačné riešenie šedého zákalu a iné.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Dvojitým videním

Dvojité videnie, diplopia ako náhla, občasná, ale tiež trvalá porucha zraku? patri medzi príznaky Očí
Ďalšie názvy: diplopia
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prečo má JÓD dôležité miesto v našom jedálničku? Ako vplýva na organizmus? Prečo má JÓD dôležité miesto v našom jedálničku? Ako vplýva na organizmus?

Jód predstavuje esenciálnu mikroživinu, ktorá zohráva kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu v regulácii energetického metabolizmu každého z nás. Aké sú jeho ďalšie funkcie? Prečo je...

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Naposledy aktualizované 01.12.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
martin 21.09.2019 17:09

som pacient po otrave BoNT/A3, dvojité videnie ma trápi už štyri roky. Niekedy je to horšie(nedokážem ani rozoznať ľudskú tvár), niekedy lepšie- v mojom prípade sa kvalita zraku mení zo dňa na deň, navyše v noci trpím hypoxiou.

Čo mi pomohlo

Možno je to len subjektívny pocit, ale po konzumácii čistej mrkvovej šťavy sa zrak väčšinou na druhý deň vylepší