späť na zoznam príznakov

Zhoršenie zraku

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Zhoršenie zraku
Zdroj foto: Getty images

Poruchy zraku môžu byť vrodené, získané, trvalé, ale aj dočasné. Ich príčinou môže byť vysoký vek, degeneratívne ochorenie, aj zápal. Zhoršenie zraku sa vyskytuje aj pri ochoreniach mimo oka a je ich symptómom.


Zhoršenie zraku môže byť príznakom poruchy priamo v oku, alebo ide o symptóm, ktorý je spôsobený na podklade iného ochorenia v organizme. Veľakrát dochádza k poruchám a zhoršeniu zrakovej ostrosti, k obmedzeniu zorného poľa, dvojitému videniu, poruchám farebného videnia a podobne.

Zhoršenie zraku môže nastať aj vplyvom iných ochorení. Tie môžu byť metabolického či nervového pôvodu, niekedy je príčinou úraz a poškodenie oka alebo mozgu jeho následkom. Zasiahnuť tak môžu aj zrak a zrakové centrum.

Ochorenia oka a poruchy zraku

Ľudia môžu tieto poruchy mať buď zdedené alebo získané vplyvom prostredia alebo namáhania očí, napríklad pri práci s počítačom alebo pri čítaní v nevhodných podmienkach.

Vek je jednou z príčin, po 40. tom roku života je normálne, že šošovka už nemá plnú schopnosť prispôsobovať sa. Starnutie organizmu je prirodzený proces. V súvislosti s vyšším vekom sa uvádza pojem geriatrické syndrómy, ktorý združuje viacero príznakov, ktoré sú s nim spojené.

Patrí sem syndróm:

 • zníženej pohyblivosti, svalovej slabosti
 • instabilitiy s pádmi
 • anorexie a podvýživy
 • dehydratácie (znížený príjem tekutín)
 • inkontinencie (mimovôľový odchod moču, stolice)
 • kognitívneho deficitu, poruchy pamäti, správania
 • kombinovaného denzorického deficitu, a tu sú poruchy zraku (degenerácia makuly), sluchu
 • maladaptácie (zlá prispôsobivosť)
 • zanedbávania, týrania, zneužívania starého človeka
 • terminálnej geriatrickej deteriorácie (úbytok intelektu)

Inou príčinou poruchy zraku môžu byť zápal, ako je napríklad zápal spojivky, ale aj zápal hlbších častí oka, a to sietnice, dúhovky, zrakového nervu. Za poruchou môže byť taktiež alergická reakcia.

Krátkozrakosť, ďalekozrakosť a vetchozrakosť

Poruchy zraku najčastejšie súvisia s vadami a ochoreniami v oku. Medzi najčastejšie choroby patrí krátkozrakosť, teda myopia. Kedy dochádza zbiehaniu lúčov svetla pred sietnicou, na sietnici nevznikne ostrý obraz. Zhoršené je videnie na dlhšie vzdialenosti.

Veľmi častou očnou vadou je aj ďalekozrakosť, odborne hyperopia. Pri tejto očnej chybe sa lúče svetla zbiehajú až za sietnicou, a teda na nej nevzniká ostrý obraz. Človek zle vidí blízke predmety, tie vzdialené vidí dobre.

Okuliare, kniha, zhoršený zrak
Ďalekozrakosť, teda hyperopia, človek vidí horšie do blízka

Vetchozrakosť, alebo aj presbyopia, vzniká následkom prirodzeného starnutia. Príčinou je zníženie schopnosti akomodácie šošovky. Nie je to očná vada a ochorenie v pravom zmysle slova.

Nastupuje zväčša po 40. až 50. roku života. Zasahuje každého človeka. Poznáme aj výraz ochorenie krátkych rúk, keď je nutné oddialiť blízke predmety či čítané, aby boli videné ostro.

Znižuje sa teda ostrosť videnia.

Prvým prejavom je teda znížená ostroť na blízko, neskôr aj na strednú či dlhšiu vzdialenosť. Pridružuje sa aj únava očí a ich začervenanie, bolesť hlavy.

Šedý zákal

Veľmi častým očným ochorením je aj šedý zákal, odborne katarakta. Ten postihuje šošovku oka a spôsobuje zastreté a rozostrené videnie. Zhoršenie zraku postupuje pomaly a človek na úvod ochorenia nevidí žiadne problémy.

neskôrproblémy s videním do diaľky. Postupne sa stáva zrak zahmlený a niekedy dochádza k inému vnímaniu farieb každým okom. Liečba spočíva v chirurgickom nahradení zakalenej šošovky umelou šošovkou, ktorá sa implantuje do pôvodného púzdra.

Zelený zákal

Medzi očné vady, ktoré spôsobujú aj poruchy a zhoršenie zraku, patrí tiež zelený zákal. Odborne sa volá toto ochorenie glaukóm. V podstate sa nejedná o zákal, ale o zvýšenie vnútroočného tlaku a tým dochádza k poškodeniu optického nervu.

Najčastejšie dochádza k vytváraniu nadbytku vnútroočnej tekutiny a následne kvôli tomu aj k zhoršeniu zraku, bolesti v okupocitu tlaku na oko. Liečba je buď medikamentózna, laserová alebo chirurgická.

Degenerácia a dystrofia rohovky

Keratokonus, degenerácia rohovky
Keratokonus

Do skupiny degenerácií patria sekundárne ochorenia. Sú podmienené napríklad vekom, aj systémovými ochoreniami. Naopak dystrofie, sú primárne ochorenia. Vek nemá vplyv a ani iné ochorenie. Príklady týchto ochorení sú:

 • Keratokonus
 • Keratoglobus
 • Pelucidná marginálna degenerácia
 • Sféroidná degenerácia
 • Zonulárna keratopatia
 • Dystrofia epitelu a Bowmanovej membrány
 • Stromálna dystrofia
 • Endotelová dystrofia

Rohovkový vred

Je poškodenie povrchu rohovky. To následne prechádza do hlbšej vrstvy a rozširuje sa aj plošne. Toto poškodenie sa hojí jazvou. Tá zhoršuje priehľadnosť, následkom čoho je porucha zraku.

Tento vred môže spôsobiť úraz, ale aj infekcia. Najčastejšie je vírusového pôvodu, zapríčiní ho herpesvírus alebo adenovírus. Komplikáciou je následná bakteriálna infekcia. Liečba pri bakteriálnom zápale je za pomoci antibiotík. Chirurgická liečba zahŕňa náhradu rohovky za transplantát.

Syndróm suchého oka

Spôsobuje ho znížené žmurkanie, a teda aj omývanie oka, čo znižuje jeho vlhkosť. Prítomná je aj znížená tvorba sĺz alebo zhoršená ich kvalita.

TIP: prečítajte si o syndróme suchého oka.

Slzy obsahujú vodu, hlien, olej a ich hlavnou úlohou je práve zvlhčovanie a ochrana oka. Okrem zhoršenia zraku sa pri tomto syndróme vyskytuje bolesť, pálenie, rezanie a začervenanie očí.

Iné ochorenia a zhoršenie zraku

K poruchám zraku dochádza aj pri ochoreniach mimo oka. Samozrejme, tieto choroby majú aj iné príznaky. Ak sa vyskytuje viac symptómov, je potrebné vyšetrenie. Aj samotné zhoršenie zraku by malo byť upozornením, že niečo nie je v poriadku.

Cukrovka a vysoký krvný tlak

Muž je diabetik, meria si cukor v krvi, glukomerom
Diabetická retinopatia je častou komplikáciou cukrovky

Zhoršenie zraku môže súvisieť napríklad aj s cukrovkou alebo aj u ľudí s vysokým krvným tlakom. V prípade cukrovky je veľmi častým ochorením diabetická retinopatia. Keď dochádza k zmenám na sietnici oka, konkrétne v ich cievach.

Práve toto ochorenie zvyčajne komplikuje situáciu aj s krvným tlakom alebo pri zápaloch ciev. Typickými sprievodnými symptómami sú aj výpadok zorného poľa alebo dočasná slepota, takže treba ochorenie čo najskôr liečiť.

Pri infekčných ochoreniach

Rozostreté videnie a poruchy zraku sprevádzajú aj niektoré infekčné ochorenia, ktoré sú horúčkovitého charakteru. Avšak, tu ide obvykle o prechodný stav, ktorý ustúpi zároveň s vyliečením tejto infekcie.

Aj pri adenóme hypofýzy

Problémy so zhoršeným zrakom sú typické aj pre nádorové ochorenia hypofýzy, napríklad pri adenome hypofýzy. Dochádza vtedy k zmenám v hladine hormónov. Príkladom takéhoto nádoru je prolaktinom.

Akromegália

Poruchami zraku a videnia sa prejavuje napríklad akromegália. Spôsobená je nadprodukciou hormónu v hypofýze, a to somatotropínom. Hlavné príznakyzväčšovanie sánky, hornej časti lebky, dlaní a chodidiel.

Pri epilepsii

Zrakové poruchy môžu nastať aj v prípade ľudí s epilepsiou, čo je ochorenie nervového systému, ktoré sa charakteristicky prejavuje epileptickými záchvatmi. Pri nich nastávajú typické svalové zášklby a kŕče, človek môže mať poruchy emócií a pohybu. 

A tiež bývajú prítomné poruchy zrakového vnímania, výpadky zorného poľa, poruchy periférneho videnia a niekedy hrozí aj dočasná slepota počas samotného epileptického záchvatu. Liečba je formou medikamentov a v prípade zlyhania chirurgickou formou.

Detská mozgová obrna ako príčina

Poškodenie zraku nastáva aj pri detskej mozgovej obrne. Dieťa môže napríklad škúliť, pokiaľ má poškodené okohybné svaly, ktoré nepracujú symetricky, prípadne môže dôjsť k tupozrakosti. V tomto prípade je nevyhnutné tento stav chirurgicky vyriešiť.

Iné neurologické ochorenia

Iné príčiny zhoršenia zraku sa môžu skrývať za sklerózou multiplex. Anton - Babinského syndróm je kôrová slepota, ktorá nastala poškodením oboch zrakových centier. Príčina poškodenia môže byť napríklad úraz, cievna mozgová príčina. Okrem poruchy zraku sú prítomné aj iné symptómy, a to popieranie slepoty, poruchy vnímania, zmätenosť.

Starší muž má vertigo, točí sa mu hlava
Točenie hlavy a dočasne zhoršený zrak

Aj pri vertigu, čo je stav, pri ktorom dochádza k točeniu hlavy, býva prítomné zhoršenie zraku. A to hlavne zhoršenie ostrosti pri pohybe hlavy. Aj pri zvýšenom vnútrolebkovom tlaku, môže byť príznak práve táto porucha.

Zvýšenie tlaku v lebke má negatívny vplyv na mozog. Nakoľko, mozog je uložený v pevnej dutine a zvýšenie tlaku ho utláča. Príčina môže byť úraz, cievna mozgová príhoda alebo porucha regulácie mozgovomiešneho moku a iné.

Zhoršenie zraku počas tehotenstva

V období tehotenstva nastáva množstvo zmien. Medzi tie patria aj hormonálne zmeny. V prípade hormónu relaxín, keď jeho hodnota niekoľkonásobne stúpa, a to má za následok uvoľnenie, zrelaxovanie šliach, väzov, mäkkých tkanív.

Rovnako pôsobí na očné bielka, čoho príznakom môže byť zhoršenie zraku. Avšak, nemusí postihnúť každú tehotnú ženu. Okrem toho je možné, že sa zmení kvalita sĺz a zníži ich produkcia. 

Zhoršenie zraku je teda symptóm, ktorý by sa nemal podceniť. Hlavne, ak porucha zraku prišla náhle alebo pretrváva. Postihnutý človek by mal zájsť na očné vyšetrenie, ako je napríklad vyšetrenie očného pozadia, k oftalmológovi, teda očnému lekárovi.

Infografika uvádza najčastejšie príčiny porúch zraku
Toto sú najčastejšie príčiny zhoršenia zraku

Video o poruchách zraku

Video o poruchách zraku

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Zhoršenie zraku patri medzi príznaky Očí
Ďalšie názvy: poruchy zraku
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Diéta pri cukrovke: Aké sú vhodné, nevhodné a zakázané potraviny? Diéta pri cukrovke: Aké sú vhodné, nevhodné a zakázané potraviny?

Slané a sladké pokušenie na každom kroku. Oči by jedli. Okrem príbytku na váhe existujú vážnejšie dôvody na opatrnosť v tom čo zjeme. Svoje o tom vedia aj diabetici.

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny? 3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. 

Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy? Čo pomôže na závraty? Ako súvisí krčná chrbtica a točenie hlavy? Čo pomôže na závraty?

Vo veku 18 až 65 rokov trpí približne 15 - 20 % populácie na bolesti krčnej chrbtice. Bolesť je len jedným z príznakov, o ktorých sa dozviete v nasledovnom článku. 

Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...

Naposledy aktualizované 24.10.2018


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.