späť na zoznam chorôb

Krátkozrakosť: Vznik myopie + ako sa javí zhoršené videnie do diaľky?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Krátkozrakosť: Vznik myopie + ako sa javí zhoršené videnie do diaľky?
Zdroj foto: Getty images

Krátkozrakosť je zraková chyba, označuje sa aj ako refrakčná vada. Lúče svetla sa v šošovke oka usmerňujú aby na sietnici vytvorili ostrý obraz. Pri myopii sa lúče zbiehajú pred sietnicou. Výsledkom je neostrý obraz a zlá viditeľnosť vzdialených predmetov.


Charakteristika

Krátkozrakosť, odborne sa označuje aj ako myopia, je porucha zraku. Lúče svetla prechádzajú do oka šošovkou. Tá ich usmerňuje tak, aby na sietnici vytvorili ostrý obraz.

Pri myopii, teda refrakčnej vade, sa lúče svetla zbiehajú ešte pred sietnicou.

Často vás zaujíma: 
Čo je to myopia a prečo vzniká. 
Aké má príznaky a ako sa odlišuje od ďalekozrakosti? 
Aké dioptrie / šošovky pri nej treba? 

Takto vytvorený obrazec následne na sietnici nie je ostrý, ale rozmazaný. Následkom je zhoršený zrak pri pohľade na vzdialenejšie predmety, čiže do diaľky.

Myopia postihuje zhruba tretinu populácie.

Zároveň patrí medzi najčastejšie refrakčné vady a môže mať ľahkú, strednú ale aj ťažkú formu. Prvé dve formy sa obvykle prejavia už v puberte a po skončení vývoja sa zhoršovanie zastaví.

Najťažší stupeň môže viesť až k degeneratívnemu poškodeniu oka.

Myopia - neostré videnie do diaľky - rozmazaná kulisa mesta a okuliare s ostrým videním
Myopia - neostré videnie do diaľky. Zdroj foto: Getty images

Čo sú to refrakčné vady?

Refrakčná chyba, odborne tiež ametropia, je porucha lámavosti svetla. Pri týchto chybách je problém v tom, že lúče svetla sa zle zbiehajú. Obraz sa nevytvára na sietnici, ale mimo, pričom môže vzniknúť pred alebo za ňou. Výsledkom toho je neostrý obrazec, a teda zraková chyba.

Ak sa lúče zbiehajú a vytvárajú bod presne na sietnici vzniká ostrý obraz. Odborne sa tento normálny jav označuje ako emetropické, teda normálne zdravo vidiace oko. 

Krátkozrakosť - myopia je zapríčinená tým, že obrazec vzniká pred sietnicou.

Myopia - model oka a zbiehanie lúčov svetla pred sietnicou
Myopia - zbiehanie lúčov svetla pred sietnicou. Zdroj foto: Getty images

Ďalekozrakosť, odborne hypermetropia (hyperopia), je opačný stav. Ohniskový bod, a teda obrazec vzniká za sietnicou. Pričom človek pri tejto vade vidí zle na krátku vzdialenosť. Poznáme aj astigmatizmus, pri ktorom nie je vytvorené jedno, ale dve ohniská.

Krátkozrakosť má tri štádiá

Myopia má tri štádia. Ľahké a stredné štádium sa najčastejšie objavuje okolo 6. - 7. roku života. Postupne sa rozvíja počas puberty až do 18. roku.

Ďalej nedegraduje a nezhoršuje sa. Táto forma sa označuje aj ako stacionárna, školská myopia

Ťažké štádium nastáva vtedy, ak sa zrak zhoršuje aj naďalej, a to až o 4 dioptrie ročne. Táto forma sa označuje aj ako progresívna myopia. Objavuje sa už v prvom roku života a rýchlo sa zhoršuje.

Ľahká a stredná krátkozrakosť sa najviac objavujú v školskom veku a v období puberty. Ťažké formy sú pozorovateľné už v ranom detstve a môžu v dospelosti dokonca viesť až k degeneratívnemu poškodeniu oka.

Počet ľudí s týmto ochorením vo svete stúpa.

Vplyv na kvalitu zraku v tomto prípade má aj pestrá strava u detí a dostatok vhodného osvetlenia. Pokiaľ sú tieto faktory dlhodobo zanedbané, vedie to k znižovaniu kvality zraku a naštartovaniu myopatie.

Príčiny

Myopia môže byť zapríčinená následkom refrakčnej vady, ale aj ako osový nepomer očnej gule, pričom očná guľa je príliš dlhá. Pri refrakčnej chybe je očná guľa normálnej dĺžky a poruchu má na svedomí väčšia lomivosť optických členov oka.

Svetlo prechádza cez oko viacerými štruktúrami a každá sa vyznačuje svojou lomivosťou. Príčinou týchto refrakčných chýb môže byť viacero, ako je napríklad:

 • poloha prvkov systému oka, ktoré lámu svetlo
 • chybné zakrivenie plochy lomu
 • poloha lámavého systému je šikmá (zlé uloženie šošovky či sietnice)
 • zlý index lomu
 • chýbanie niektorého prvku z lámavého systému, ako je napríklad afakia, čiže chýbanie šošovky v oku

Svetelné lúče prechádzajú cez viaceré štruktúry a každá má svoj index lomu

Štruktúra Index lomu Popis
rohovka 1,37 oddeľuje vonkajšie prostredie a vnútro oka
predná očná komora 1,33 jej výplň tvorí očný mok
dúhovka   prechod cez otvor, čiže zreničku
zadná očná komora 1,33  
šošovka 1,42 mení svoje zakrivenie a optickú mohutnosť
sklovec 1,33 udržuje vnútroočný tlak
sietnica   na jej povrchu sú receptory, ktoré zachytávajú svetlo

Vo väčšine prípadov je krátkozrakosť príčinou predĺženia očnej gule. Následkom toho je to, že sa lúče svetla pospájajú pred sietnicou, obraz je neostrý, rozmazaný. A to hlavne pri pohľade do diaľky.

Porovnanie, ako sa lúče zbiehajú pri normálnom zraku a myopii a pri korekcii zraku šošovkou rozptylkou
Pri myopii sa svetelné lúče zbiehajú pred sietnicou. Zdroj foto: Getty images

Krátkozrakosť sa vyvíja na genetickom základe. Ale kvalitu zraku môžu ovplyvniť aj iné faktory.

Medzi najčastejšie faktory ovplyvňujúce kvalitu zraku patria:

 • genetika a dedičnosť
 • zlá výživa
 • ochorenia oka ako sú napríklad
  • ochorenie rohovky či šošovky
  • sivý zákal
 • iné ochorenia
  • cukrovka a diabetická retinopatia
 • zvýšená námaha oka
  • časté čítanie
  • zlé svetelné podmienky pri čítaní 
  • dlhodobá práca za zobrazovacími jednotkami (počítač, monitor, televízia)
 • infekčné ochorenia
 • faktory okolitého prostredia

Príznaky

Príznakom myopie je teda zhoršenie zraku pri sledovaní vzdialenejších predmetov. Človek vidí dobre blízke predmety, dokáže čítať.

Avšak, čím sa vzdialenosť predlžuje, zhoršuje sa schopnosť očí vidieť ostro.

Rozmazaný zrak pri myopii - optotyp v pozadí je rozmazaný a v okuliaroch ostrý
Rozmazaný optotyp v pozadí a cez okuliare ostrý obraz. Zdroj foto: Getty images

Oči majú problém zaostriť na predmety, ktoré sú ďalej. Tie sú potom rozmazané a neostré. U človeka s krátkozrakosťou je možné sledovať:

 • privieranie očí pri pozeraní do vzdialenosti, čiže žmúrenie
 • nevidí čo sa deje ďalej
 • nespoznáva známych ľudí
 • sedí blízko k počítaču či televízii
 • píše a číta bližšie k zošitu, knihe - nosom na papieri
 • pozeranie na predmety z blízka

Samotnú vzdialenosť ovplyvňuje miera zrakovej chyby. U človeka sa objavujú aj príznaky ako bolesť hlavy, únava očí. Oči slzavejú, sú červené.

Vzdialenosť rozostrenia závisí na stupni myopie.

Tabuľka uvádza delenie krátkozrakosti podľa počtu dioptrií

Stupeň Dioptrie Popis
ľahký do -3

vo väčšine prípadov ako neskorá myopia po 18. roku života
len zriedkavo je vyššia ako 3 dioptrie

stredný - 3 až - 6 D najmä školská stacionárna myopia
vrcholí v puberte
vývoj sa ukončuje po zastavení rastu
ťažký viac ako - 6 D progresívna myopia, označuje sa aj ako malígna
objavuje sa už v prvom roku života
počas rastu môže dosiahnuť aj - 20 D
sietnica ľahšie degraduje a atrofuje
vysoké riziko odchlopenia sietnice či vzniku trhlín
Označenie myopia pochádza z gréckeho myein, čiže zatvárať, žmúriť a ops, teda oko.

U detí sa väčšinou zrak zhoršuje postupne, čo nemusí dieťa hneď počas prvých rokov spozorovať a identifikovať. Pri podozrení na ťažkosti je najlepšie vyšetrenie oftalmológom.

Včasná diagnostika odhalí zrakové ťažkosti a ich príčiny.

Poznáte nočnú krátkozrakosť?

Nočná krátkozrakosť je taká, ak ťažkosti so zrakom spôsobí znížená miera osvetlenia či zotmenie. Jej príčina nie je celkom objasnená. Avšak, je dôvodom pre pokles schopnosti práce a výkonu niektorých zamestnaní.

Ťažkosti robí taktiež šoférovanie za šera a počas tmy.

Diagnostika

Ochorenie diagnostikuje očný lekár na základe odborného oftalmologického vyšetrenia. Vyšetruje sa zraková ostrosť. Najprv sa testuje zraková ostrosť pre každé oko zvlášť, oddelene a neskôr zraková ostrosť spoločne pre obe oči.

Taktiež je súčasťou vyšetrenia meranie tzv. minimálneho uhlu rozlíšenia. Keď dochádza k meraniu uhla, pod ktorým ešte je oko schopné vnímať dva oddelené body ako dva a nie ako splývajúci, čo je typické pre rozmazané videnie.

Pri vyšetrení sa využíva aj cykloplégia, čo je dočasné zrušenie akomodačných vlastností oka. Používajú sa pri tom mydriatiká. K vyšetreniu slúžia aj automatické refraktomery. Pre veľmi malé deti majú lekári k dispozícii aj ručné prístroje. Vykonáva sa retinoskopia plochým zrkadlom.

Samozrejme, očné vyšetrenie je významné aj pre skorú diagnostiku a následnú liečbu. Pri vyšetrení je dôležitá aj anamnéza. Diferenciálna diagnostika má odhaliť iné príčiny zhoršeného zraku.

TIP: Článok o príznaku zhoršenie zraku.

Ako krátkozrakosť vzniká a ako sa lieči

Ako krátkozrakosť vzniká a ako sa lieči

Priebeh

Tak ako miera príznakov, tak aj priebeh ochorenia závisí od jeho formy. Napríklad, pri školskej, teda statickej myopii sa príznaky zvyčajne objavujú v období 6. roku života. Avšak, vývoj pretrváva aj počas puberty.

Porucha zraku postupuje pomalšie. Následne sa vývoj tohto druhu krátkozrakosti zastavuje po skončení rastu. Obvykle je potrebná miera kompenzácie dioptriami v rozmedzí 5 - 6 D. 

Pri neskorej forme krátkozrakosti sa zvyčajne ťažkosti objavujú po 18. roku života. Avšak, potreba korekcie dioptrií nie je vyššia ako 3 D. Horší priebeh má progresívna forma. Označuje sa aj ako patologická či malígna myopia.

Progresívna myopia sa objavuje už v prvom roku života. Pričom sa vyvíja v priebehu života. Počas rastu môže dosiahnuť aj - 20 D. Problém pri tomto druhu je aj ten, že sietnica často atrofuje a degeneruje. Rizikom je odlúpnutie sietnice či tvorba trhlín.

Ako sa lieči: krátkozrakosť

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 17.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Bolesť hlavy: Stačí návšteva praktického lekára či treba špecialistu? Bolesť hlavy: Stačí návšteva praktického lekára či treba špecialistu?

Trpíte občasnými bolesťami hlavy? Kedy je potrebné navštíviť praktického lekára a kedy pomôže už iba špecialista?

Poznáte syndróm počítačového videnia či digitálnu únavu očí? Poznáte syndróm počítačového videnia či digitálnu únavu očí?

Syndróm počítačového videnia označuje skupinu ťažkostí, ktoré súvisia s používaním počítačov, smartfónov či tabletov. Spoznajte moderný problém našich očí.

Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely? Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely?

Bábätká sú rozkošné a svojím vzhľadom niekedy až príliš pripomínajú dospelých. Moderné šatôčky, značkové topánočky a „malý - dospelý” je na svete. V skutočnosti sa ale deti do istého...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.